Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-08-15 16:14:32
A+ A- print this pageŽolinės iškilmė Krekenavos ir Pivašiūnų šventovėseŠvenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė kasmet daug maldininkų sutraukia į pagrindines Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų šventoves – Pivašiūnus ir Krekenavą. Nuo ketvirtadienio, Žolinės išvakarių, abiejose šventovėse minimos Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės oktavos. Pačios iškilmės dieną Mišias abiejose šventovėse aukojo Lietuvos vyskupai. Pivašiūnų šventovėje Eucharistijai vadovavo vyskupijos ganytojas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas; Krekenavos šventoje Žolinės iškilmių Mišioms, koncelebruojant kitiems Lietuvos vyskupams, vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Krekenavos šventovėje sakytoje homilijoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo apie du gyvenimo kelius, du pasirinkimus, kuriuos mums primena šiandienė šventė. Tai Ievos neklusnumo kelias, kurį renkasi žmonės, norintys būti kaip Dievas, patys užimti Dievo vietą. Ir Marijos klusnumo kelias, kurio dėka į pasaulį galėjo ateiti Išganytojas.

"Jei žmogus nori būti kaip Dievas, jis pradeda sėti mirtį ir palieka griuvėsius. Kas neprisimena demoniškų Stalino ir Hitlerio valdymo vaisių, koncentracijos stovyklų, dujų kamerų, badu išmarintų milijonų ukrainiečių ir gulago salyno, - kalbėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, - tas teapmąsto dabartinių puikybės ir ambicijų apsėstų diktatorių elgesį, keliantį baimę beveik visam pasauliui. Kiekvienas iš mūsų esame laisvi rinktis Ievos arba Marijos kelią, o mūsų gyvenimo vaisiai bus tokie, kokį kelią pasirinksime".

"Švęsdami Marijos, Naujosios Ievos, Ėmimo į Dangų iškimę, mes apmąstome tą kelią, kuriuo Marija ėjo visą savo gyvenimą. Prašykime į Dangų paimtąją Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad turėtume dieviškos išminties ir drąsos rinktis jos kelią".

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pradėdamas iškilmę Pivašiūnuose, pasveikino susirinkusius, jaunimo piligrimus, svečius. Ypatingai sveikino dalyvaujančias šeimas, kvietė melstis už šeimą, už šeimos ateitį. Homilijoje vyskupas kalbėjo kaip glaudžiai ši iškilmė siejasi su Kristaus Prisikėlimu. Jau nuo pirmųjų amžių krikščionys vadino šį įvykį Marijos užmigimu. Mirtis buvo suprantama kaip įžengimas į Tėvo namus. Kristaus Prisikėlimas tai ir mūsų kelias, o kaip juo eiti rodo Marija. Tikėjimas mums suteikia perspektyvą ne tik po mirties, tačiau jau šiame gyvenime. Dangus nėra kokia astronominė vieta, o būsena – tai buvimas su Dievu Jo amžinoje meilėje. Susitikime su Dievu reikšmę turi ne tik dideli, bet ypatingai – maži, kasdieniai dalykai, kuriais kasdien džiaugiamės – susitikimai su šeima, aplinkiniais. Tai didelės Dievo dovanos kelyje į Susitikimą. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė – tai žmogaus, kuris pasitiki Dievu, gyvenimo išdava.
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising