Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Apoštolské cesty >  2014-08-15 12:47:41
A+ A- print this pageSlávnosť Nanebovzatia v Tedžone: Evanjelium je protiliek na zúfalstvoJužná Kórea 15. augusta 2014 - Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie slávil pápež František svätú omšu v Tedžone na zaplnenom 50-tisícovom štadióne, ktorý bol v roku 2002 dejiskom futbalových majstrovstiev sveta usporiadaných Južnou Kóreou spoločne s Japonskom. Na modro-bielom pódiu umiestnenom na ploche štadióna sa pri oltári vynímala trojmetrová biela socha Panny Márie s Ježiškom v náručí. Veriaci prišli na slávnosť v sviatočných odevoch, chránení šiltmi proti slnku, viaceré ženy mali cez hlavu prehodený biely závoj splývajúci na plecia. Na štadióne boli prítomné aj štyri desiatky príbuzných obetí stroskotania trajektu Sewol, pri ktorom 16. apríla pri kórejských brehoch zahynulo 293 osôb a 10 zostalo nezvestných.

Pápež pricestoval do Tedžonu zo Soulu vysokorýchlostným vlakom. Počas jazdy papamobilom po obvode štadióna pred začiatkom slávenia pozdravil prítomných. Osobitne prijal desaťčlennú skupinu tých, ktorí prežili spomínané stroskotanie, každého z nich požehnal a povzbudil. Niečo pred 11. hodinou, o 3:50 nášho času, spevácky zbor v krojoch, sprevádzaný sláčikovým orchestrom otvoril slávenie spevom Ave Maria. Svätý Otec prišiel v sprievode kórejských biskupov, v ruke so strieborným pastierskym krížom Jána Pavla II., v bielom, modro vyšívanom ornáte. Hlavnými koncelebrantmi boli biskup Tedžonu Mons. Lazarus You Heung-sik a kardinál Pietro Parolin. Omšové modlitby zazneli v latiskom jazyku, s čítaniami v kórejčine (Zjv 11 a 12; 1 Kor 15). Diakon prečítal stať z Lukášovho evanjelia o návšteve Panny Márie u Alžbety. Svätý Otec sa potom v taliančine prihovoril v homílii, ktorú veriaci sledovali v kórejskom preklade po jednotlivých úsekoch.

Vo svojej homílii sa pápež František sústredil na miesto Panny Márie v dejinách kórejskej Cirkvi a na význam kresťanskej slobody, ktorá vie čeliť materializmu a kultúre smrti, pošliapavajúcej Boží obraz v človeku. Kórejčanov povzbudil k vnímavosti na potreby chudobných, núdznych a slabých. Pannu Máriu napokon predstavil ako Matku nádeje a vyprosoval veriacim Kórey milosť byť znamením nádeje pre všetkých ľudí. Práve nádej ponúkaná evanjeliom je podľa slov Svätého Otca Františka „protiliekom k duchu zúfalstva“, rozrastajúcemu sa ako rakovina v spoločnosti, ktorá je navonok bohatá, no predsa často zakusuje vnútornú trpkosť a prázdnotu. Svätý Otec v tejto súvislosti osobitne prosil za mladých:Na koľkých našich mladých si toto zúfalstvo vyžiadalo svoju daň! Kiežby mladí, ktorí sú tu s nami v týchto dňoch so svojou radosťou a so svojou dôverou, nikdy neboli obratí o svoju nádej!“

Veriaci prežívali slávnosť s veľkou úctou, mnohí z nich so zopnutými rukami. V závere slávenia miestny biskup Mons. Lazarus You Heung-sik poďakoval Svätému Otcovi za jeho návštevu. V krátkom príhovore pripomenul aj návštevu sv. Jána Pavla II. spred 25 rokov. Pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec prihovoril v angličtine. Pripomenul obete stroskotaného trajektu Sewol a osobitne sa obrátil k Panne Márii s prosbou za chorých, chudobných a nezamestnaných. Vyše jeden a pol hodiny trvajúcu slávnosť Svätý Otec ukončil apoštolským požehnaním.

Ako informoval vatikánsky hovorca P. Federico Lombardi, jeden z rodičov obetí trajektu Sewol, ktorý vykonal 900-kilometrovú púť s krížom v rukách, požiadal pápeža Františka o krst. Svätý Otec mu sviatosť udelí zajtra ráno, v sobotu 16. augusta na nunciatúre v Soule. -jb-


Homília Svätého Otca 15. augusta 2014 v Tedžone na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

„V spojení s celou Cirkvou slávime Nanebovzatie Panny Márie s telom a dušou do slávy Raja. Nanebovzatie Márie nám ukazuje náš osud ako adoptívnych Božích detí a údov Kristovho tela. Ako Mária, naša Matka, sme povolaní k plnej účasti na Pánovom víťazstve nad hriechom a nad smrťou a k tomu, aby sme s ním kraľovali v jeho Večnom kráľovstve.

„Veľké znamenie“ predstavené v prvom čítaní - žena odetá slnkom a korunovaná hviezdami (porov. Zjv 12,1) - nás pozýva kontemplovať Máriu, vyvýšenú do slávy po boku svojho Božského Syna. Pozýva nás aj uvedomiť si budúcnosť, ktorú aj dnes pred nami otvára zmŕtvychvstalý Pán. Kórejčania tradične oslavujú tento sviatok vo svetle svojej historickej skúsenosti, vedomí si láskyplného orodovania Panny Márie, ktoré sa prejavilo v histórii národa a v živote ľudu.

V druhom čítaní sme počuli, ako sv. Pavol potvrdzuje, že Kristus je novým Adamom, ktorého poslušnosť voči Otcovej vôli zvrhla kráľovstvo hriechu a otroctva a zahájila kráľovstvo života a slobody (porov. 1 Kor 15,24-25). Pravá sloboda sa nachádza v láskyplnom prijatí vôle Otca. Od Márie, plnej milosti, sa učíme, že kresťanská sloboda je niečo viac než len jednoduché oslobodenie sa od hriechu. Je to sloboda, ktorá otvára nový duchovný spôsob posudzovania pozemských skutočností, sloboda milovať Boha a bratov i sestry s čistým srdcom a žiť v radostnej nádeji z príchodu Kristovho kráľovstva.

Dnes, keď uctievame Pannu Máriu, Kráľovnú neba, obraciame sa na ňu ako na Matku kórejskej cirkvi. Prosíme ju, aby nám pomohla byť vernými kráľovskej slobode, ktorú sme prijali v deň krstu, aby viedla naše snahy o premenu sveta podľa Božieho plánu a aby dala Cirkvi v tejto krajine schopnosť byť plnšie kvasom jej kráľovstva vo vnútri kórejskej spoločnosti. Nech sú kresťania tohto národa veľkodušnou silou duchovnej obnovy v každej oblasti spoločnosti. Nech dokážu čeliť lákadlám materializmu, ktorý potláča skutočné duchovné a kultúrne hodnoty, a duchu bezuzdnej konkurencie, ktorá plodí egoizmus a konflikty. Nech tiež odmietajú neľudské ekonomické modely, ktoré vytvárajú nové formy chudoby a pracujúcich ľudí vytláčajú na okraj, ako aj kultúru smrti, ktorá znehodnocuje obraz Boží, obraz Boha života, a narúša dôstojnosť každého muža, ženy a dieťaťa.

Ako kórejskí katolíci, dedičia vznešenej tradície, ste povolaní zúročiť toto dedičstvo a odovzdať ho budúcim generáciám. To si od každého vyžaduje nevyhnutnosť obnoveného obrátenia k Božiemu slovu a intenzívnu starostlivosť o chudobných, núdznych a slabých, ktorí sú medzi nami.

Pri slávení tohto sviatku sa spájame s celou Cirkvou rozšírenou po svete a hľadíme na Máriu ako na Matku našej nádeje. Jej chválospev nám pripomína, že Boh nikdy nezabúda na svoje prísľuby milosrdenstva (porov. Lk 1,54-55). Mária je blahoslavená, lebo «uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán» (Lk 1,45). Na nej sa všetky Božie prísľuby ukázali ako pravdivé. Vyvýšená na trón v sláve nám ukazuje, že naša nádej je reálna a odteraz sa takáto nádej upína ako «istá a pevná kotva nášho života» (porov. Hebr. 6,19) tam, kde Kristus vystúpil v sláve.

Táto nádej, drahí bratia a sestry, nádej ponúkaná evanjeliom, je protiliekom k duchu zúfalstva, ktorý sa zdá, že rastie ako rakovina vnútri spoločnosti, ktorá je navonok bohatá, no predsa často zakusuje vnútornú trpkosť a prázdnotu. Na koľkých našich mladých si toto zúfalstvo vyžiadalo svoju daň! Kiežby mladí, ktorí sú tu s nami v týchto dňoch so svojou radosťou a so svojou dôverou, nikdy neboli obratí o svoju nádej!

Obráťme sa na Máriu, Božiu Matku, a prosme o milosť byť radostnými v slobode Božích detí, o milosť využívať múdro túto slobodu pre službu našim bratom a sestrám, a o milosť tak žiť a konať, aby sme boli znamením nádeje. Tej nádeje, ktorá nájde svoje naplnenie vo Večnom kráľovstve, tam, kde kraľovať znamená slúžiť. Amen.“


Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, na konci našej svätej omše sa ešte raz obraciame k Panne Márii, Kráľovnej Neba. Prinášame jej všetky naše radosti, trápenia a naše nádeje.

Zvlášť jej zverujeme všetkých tých, ktorí prišli o život pri potopení trajektu Se-Wol, ako aj tých, ktorí sú stále poznačení týmto veľkým národným nešťastím. Nech Pán prijme mŕtvych do svojho pokoja, uteší trúchliacich a naďalej drží tých, ktorí tak veľkodušne prišli na pomoc svojim bratom a sestrám. Nech táto tragická udalosť, ktorá spojila všetkých Kórejčanov vo veľkom zármutku, upevní ich záväzok spoločne pracovať v solidarite pre spoločné dobro.

Prosíme tiež Pannu Máriu, aby s láskou pohliadla na všetkých trpiacich medzi nami, najmä na chorých, chudobných a tých, ktorým chýba dôstojné zamestnanie.

Nakoniec, v tento deň, keď Kórea slávi svoje oslobodenie, prosíme Pannu Máriu, aby ochraňovala tento vznešený národ a jeho obyvateľov. Zverujeme do jej opatery všetkých mladých ľudí, ktorí sa tu k nám pripojili zo všetkých kútov Ázie. Kiež sú radostnými ohlasovateľmi úsvitu pre svet pokoja v súlade s milostivým Božím plánom!“

Preklad: Zuzana Klimanová
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising