Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Apaštalinės kelionės >  2014-08-16 14:19:14
A+ A- print this pageŠeštadienį po pietų Popiežius aplankė neįgaliųjų slaugos centrą; taip pat susitiko su vienuoliais ir sielovadoje dirbančiais pasauliečiaisPopiežiaus Pranciškaus vizito Korėjoje trečiosios dienos, šeštadienio, popietinė dalis prasidėjo privačiu vizitu Korėjos katalikų Bažnyčios prieš keturis dešimtmečius įsteigtame neįgalių žmonių slaugos ir reabilitacijos centre Kkottongnae, Čungdžu vyskupijoje, už beveik šimto kilometrų į pietryčius nuo Seulo. Vizitas truko apie valandą. Pranciškus pasikalbėjo su pacientais ir personalu. Taip pat meldėsi prie daugybės baltų kryželių, pastatytų negimusių kūdikių atminimui.

Vėliau, karitatyvinėje veikloje tarnaujančių savanorių mokymo centre, Pranciškus susitiko su vienuoliais – penkiais tūkstančiais seserų ir brolių iš visos Korėjos. „Charizmų ir apaštališkosios veiklos įvairovė labai praturtina Bažnyčios Korėjoje gyvenimą“, - sakė vienuoliams Popiežius. „Jūsų pašaukimo ašis visada tebūnie tvirtas įsitikinimas, kad Dievas jus myli, nes tik šitaip jūs sugebėsite kitiems būti patikimi Dievo Karalystės liudytojai. Jei liudijimas tikras, jei jame pilna džiaugsmo, tuomet jis patrauka žmones. O džiaugsmas, savo ruožtu, visada yra dovana, gaunama iš maldos, Dievo Žodžio meditavimo, Sakramentų šventimo ir bendruomeninio gyvenimo“.

Popiežius Pranciškus taip pat sakė, kad ir kontempliatyvioms, ir apaštališkoms vienuolijoms priklausantys broliai ir seserys turi savyje atspindėti Dievo gailestingumą. O tai įmanoma tik tuomet kai mūsų širdys laisvos nuo visko kas nenaudinga mūsų pašaukimui, kai sugebame „išeiti iš savęs“.

Savo kalboje Korėjos vienuolėms ir vienuoliams Popiežius taip pat palietė neturto dorybę, pagal kurią gyventi vienuoliai įsipareigoja. Neturto dorybė turi atsispindėti ir asmeniniame, ir bendruomeniniame gyvenime. „Vienuolių, davusių neturto įžadą, bet gyvenančių kai turtuoliai veidmainystė skaudžiai įžeidžia tikinčiuosius ir daro didelę žalą Bažnyčiai“. Pavojinga taip pat vadovautis vien pasaulyje veikiančiomis funkcionalumo schemomis ir pasitikėti tik žmogiškomis priemonėmis, „nes tai kenkia tam neturto liudijimui, kuriuo gyveno mūsų Viešpats ir kurio jis mus išmokė.“

Galiausiai šeštadienio pavakare vietos laiku (Lietuvos laiku apie vidudienį), to paties Korėjos Bažnyčios katalikiškų institucijų konglomerato Kkottongnae rekolekcijų namuose, įvyko Šventojo Tėvo susitikimas su sielovadinėje veikloje dalyvaujančiais pasauliečiais.

Jiems sakytoje kalboje Pranciškus priminė šios dienos rytą paskelbtų palaimintųjų kankinių pavyzdį ir labai svarbų vaidmenį, koks nuo pat Bažnyčios istorijos Korėjoje pradžios teko tikintiesiems pasauliečiams. Toks pat uolus ir patikimas pasauliečių katalikų liudijimas labai reikalingas ir dabartiniais laikais. Susitikimo metu sakytoje kalboje Popiežius priminė pagrindine veiklos ir liudijimo sritis, kuriose viskas labiausiai priklauso nuo pasauliečių. Tai krikščioniškų vertybių liudijimas viešajame gyvenime, šeima, jaunosios karto ugdymas, katechezė, artimo meilės liudijimas silpniems, sergantiems, visuomeninio gyvenimo paribiuose atsidūrusiems žmonėms. „Tikėjimo vaisingumas atsispindi solidarume, liudijamame visiems broliams ir seserims, neskirstant žmonių pagal jų išsilavinimą ar socialinę kilmę, nes Kristuje nėra „nei žydo, nei graiko“, - sakė Pranciškus cituodamas šv. Paulių. Popiežius taip pat prašė Korėjos katalikų pasauliečių visada palaikyti gerus santykius su Bažnyčios ganytojais, neišleisti iš akių tos autentiškos ekleziologinės vizijos, kuri remiasi pašaukimų ir Šventosios Dvasios dovanų įvairove, bendra atsakomybe ir bendruomenišku dvasingumu. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising