SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Apustuliskie ceļojumi  >  2014-08-16 16:46:20
A+ A- print this pageFrancisks tiekas ar Korejas reliģiskajiem un laju kustību vadītājiemKkottoņje kopienas „Mīlestības skolā” bija sarīkota pāvesta tikšanās ar Korejas reliģiskajām kopienām. Itāliešu valodā uzrunājot klātesošos, Svētais tēvs vispirms atvainojās, ka nevarēs kopā ar viņiem piedalīties Vesperēs, jo laikus ir jādodas prom. Iestājoties tumsai, ar helikopteru lidot pāri kalniem ir bīstami. Tomēr Francisks ar visiem kopā noskaitīja „Esi sveicināta, Marija” lūgšanu. Uzrunājot reliģiskos un reliģiskās, viņš cildināja harizmātisko daudzveidību, ar kādu bagāta ir Korejas klosterļaužu lielā saime. Francisks atzīmēja, ka reliģisko aicinājums ir būt par Dieva valstības taustāmu zīmi citiem. Cilvēkus ir iespējams piesaistīt Kristum tikai tad, ja liecinām par Viņu ar prieku. Pāvests teica, ka prieks ir dāvana, ko var uzturēt ar lūgšanu un Dieva Vārda apceri, ar sakramentu svinēšanu un kopienas dzīvi. Ja to pietrūkst, sāk parādīties vājības un grūtības, kas aptumšo gājuma sākumā iepazīto prieku. Atgādinot reliģisko svētsolījumus, Svētais tēvs uzsvēra:

„Jūsu šķīstība, nabadzība un paklausība kļūs par Dieva mīlestības priecīgu liecību tik lielā mērā, kādā jūs paliksiet stingri turoties uz Viņa žēlsirdības klints. Tā ir klints! Īpašā veidā tas attiecas uz reliģisko paklausību. Nobriedusi un dāsna paklausība prasa, lai jūs lūgšanā piederētu Kristum, kurš, pieņemot kalpa stāvokli, iemācījās paklausību caur ciešanām. Nav izņēmumu: Dievs vēlas visu mūsu sirdi un tas nozīmē, ka aizvien vairāk ir „jāatraujas” un „jāiziet no sevis”. Dieva gādīgās žēlsirdības dzīvā pieredze veicina arī vēlēšanos sasniegt to pilnīgo tuvākmīlestību, kas izriet no sirds šķīstības. Šķīstība liecina par jūsu veltīšanos vienīgi Dieva mīlestībai, kurš ir mūsu siržu klints. Kārdinājumi šai ziņā prasa pazemīgu paļāvību Dievam, būt modriem, neatlaidīgiem, ar gudram brālim, vai gudrai māsai atvērtu sirdi, kurus Dievs sūta mūsu ceļā.”

Aplūkojot nabadzības solījumu, pāvests teica, ka pateicoties tai, reliģiskie spēs iepazīt Dieva žēlsirdību ne tikai kā spēka avotu, bet arī kā dārgmantu. Lai arī tas varētu likties pretrunīgi, taču būt nabadzīgiem, nozīmē atrast dārgmantu. „Konsakrētajā dzīvē nabadzība ir gan „mūris”, gan „māte”,” teica pāvests. Mūris, kurš pasargā konsakrēto dzīvi, māte, kas palīdz izaugt un iet pareizo ceļu. Francisks atzīmēja, ka to cilvēku liekulība, kuri ir konsakrēti un ir devuši nabadzības solījumu, taču dzīvo kā bagātnieki, ievaino ticīgo dvēseles un nodara lielu ļaunumu Baznīcai. Tikpat bīstama ir tīri funkcionāla un pasaulīga mentalitāte, kas liek paļauties vienīgi uz cilvēciskajiem līdzekļiem un sagrauj nabadzības liecību, kādu sniedza, saskaņā ar kuru dzīvoja un mācīja mūsu Kungs Jēzus Kristus.

Atvadījies un svētījis reliģiskos un reliģiskās, pāvests vēl steidzās pie Korejas Laju apustulāta vadītājiem. Tikšanās notika Kkottoņje Garīguma centrā. Korejas Baznīca ir laju ticības mantiniece. Pāvests teica, ka šis mantojums turpinās ticības, tuvākmīlestības un kalpošanas darbos. Viņš uzsvēra, ka šodien Baznīcai vēl vairāk nekā agrāk ir vajadzīga ticama laju liecība par Evaņģēlija pestījošo patiesību, par tā spēju šķīstīt un pārveidot cilvēka sirdi, kā arī par Evaņģēlija auglīgumu, veidojot tādu cilvēku ģimeni, kur valda vienotība, taisnība un miers.

Svētais tēvs pateicās Korejas lajiem, kuri ar savu darbu un liecību nes Kunga mierinošo klātbūtni cilvēkiem, kas dzīvo mūsu sabiedrības perifērijās. Pāvests jau otro reizi savas vizītes laikā Korejā uzsvēra, ka šis darbs nedrīkst aprobežoties ar asistenciālu palīdzību vien, bet, ka tam ir jākļūst par nemitīgu ieguldījumu cilvēka kā personas izaugsmē. „Palīdzēt nabadzīgajiem ir laba un vajadzīga lieta, bet ar to nepietiek,” teica Francisks. Viņš aicināja pielikt lielākus pūliņus cilvēka personas veicināšanā, lai katrs vīrietis un sieviete iepazītu to prieku, ko dod iespēja pašam nopelnīt dienišķo maizi un uzturēt ģimeni.

Pāvests atzinīgus vārdus teica arī par korejiešu katoļu sieviešu devumu Baznīcas dzīvē un misijā. Tāpat, Svētā tēva pateicība neizpalika arī kristīgajām ģimenēm. Pēc Kkottoņje kopienas apmeklējuma, Francisks helikopterā lidoja uz Seulu, lai pārnakšņotu apustuliskajā nunciatūrā.

I. Šteinerte/VR
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma