Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Apaštalinės kelionės >  2014-08-16 11:32:50
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus paskelbė palaimintaisiais 124 kankinius (+video)Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Seulo miesto centre, didžiulėje aikštėje prie karališkųjų rūmų vartų, ir jų metu paskelbė palaimintaisiais 124 kankinius – Paulių Yun Ji-chungą ir 123 jo draugus, pirmosios kartos krikščionis, nužudytus dėl tikėjimo į Kristų aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje. Mišiose dalyvavo ne mažiau kaip 800 tūkst., o gal ir milijonas žmonių.

Šeštadienio rytą Popiežius pagerbė ir kitus Korėjos kankinius - devynioliktojo amžiaus pradžioje nužudytą kun. Andriejų Kim Taegoną ir 102 draugus, Jono Pauliaus II paskelbtus šventaisiais 1984 m. Prieš beatifikacijos Mišias Pranciškus užsuko į šių šventųjų mirties vietoje pastatytą Seo So-Mun šventovę.

Šiandien švenčiame Kristaus pergalę Pauliuje Yun Ji-chunge ir jo 123 drauguose, - sakė Pranciškus beatifikacijos Mišių homilijoje. Jų vardai nuo dabar bus minimi kartu su šventaisiais kankiniais Andriejum Kim Taegonu ir jo draugais. Jie visi su Kristumi gyveno, o dabar su juo karaliauja džiaugsme ir garbėje.

Beatifikacijos Mišių homilijoje Popiežius paminėjo ir nepaprastą krikščionybės Korėjoje pradžią, pabrėždamas, kad pirmieji Evangeliją skelbė ne iš svetur atvykę misionieriai, bet vietiniai pasauliečiai, kuriuos susidomėti Kristumi skatino jų intelektinis smalsumas, tiesos troškimas. O tai savo ruožtu yra puikus pavyzdys, koks svarbus, koks gražus ir kilnus yra katalikų pasauliečių pašaukimas.

Netrukus po to kai pirmosios tikėjimo sėkla buvo pasėtos šioje žemėje, jaunai krikščionių bendruomenei teko rinktis: sekti Kristų ar pasaulį. Pirmieji šios šalies krikščionys buvo girdėjęs Viešpaties įspėjimą, kad pasaulis jų nekęs dėl jo vardo: jie žinojo, kokia yra buvimo Viešpaties mokiniu kaina. Jie buvo pasiruošę didelėms aukoms dėl Kristaus; buvo pasiruošę atsisakyti žemės, prestižo, garbės, nes tikrasis lobis jiems buvo tik Kristus.

Šiandien mūsų tikėjimas dažnai neatlaiko bandymų. Pasaulis mums siūlo įvairius kompromisus. Esame gundomi atskiesti radikalius Evangelijos reikalavimus, prisiderinti prie laiko dvasios. Tačiau kankinių pavyzdys mums primena, kad virš visko turi būti Kristus ir kad visa kita mes turime vertinti neišleisdami iš akių Jo ir Dangaus Karalystės. Kankiniai mus provokuoja savęs klausti ar yra pasaulyje kas nors už ką mes nebijotume paaukoti gyvybės.

Beatifikacijos Mišių homilijoje Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį ir į kitą kankinių liudijimo aspektą – į artimo meilės svarbą tikinčiųjų gyvenime. Tikėdami visų pakrikštytųjų lygybe ir gyvendami kaip tikri broliai, jie metė iššūkį griežtoms to meto socialinėms struktūroms. Jie stropiai rūpinosi brolių poreikiais, nes tikėjo, kad negalima meilės Dievui atskirti nuo meilės artimui. Dėl to, jų pavyzdys labai svarbus mums, gyvenantiems visuomenėse, kur greta prabangos, matome neapsakomą skurdą, kur retai išgirstamas vargšo žmogaus šauksmas. O juks Kristus nori, kad mes mylėtume visus mūsų brolius, kad ištiestume jiems pagalbos ranką.

Šiandien didelio džiaugsmo diena visiems korėjiečiams, - sakė Popiežius homilijos pabaigoje. Visiems kankiniams ir Mergelei Marijai užtariant, korėjiečiai teišsaugo tikėjimą, gerus darbus, skaisčias širdis, apaštališkąjį uolumą ir teliudija Jėzų savo šalyje ir visoje Azijoje. (Vatikano radijas)Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising