SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Apustuliskie ceļojumi  >  2014-08-17 16:47:54
A+ A- print this pageNebaidieties nest ticības gudrību katrā dzīves aspektā!„Āzijas jaunatne, celies!” „Visur, kur skaties, Korejā ir redzams šis Āzijas Jauniešu dienu devīzē ietvertais uzsaukums. Dažādās formās, krāsās un lielumos tas plīvo pretim no karogiem, kas izkārti pie ielu apgaismojuma stabiem, no milzīgiem plakātiem pie debesskrāpju celtnēm, no cepurītēm, krekliņiem, kafijas krūzītēm. Tas atmirdz no televīzijas ekrāniem, preses izdevumiem un ir ierakstīts visur, kas attiecas uz lielo notikumu Āzijas kontinentā.” Šādu skatu iezīmē viens no šais dienās Korejā strādājošajiem Vatikāna radio žurnālistiem Šons Patriks Lovets. Viņš liecina, ka neviens nebija izbrīnīts, kad arī pāvests Francisks savu uzmanību veltīja šiem vārdiem „Āzijas jaunatne, celies!” Svētdienas pēcpusdienā Svētais tēvs svinēja VI Āzijas Jauniešu dienu noslēguma dievkalpojumu Hemi (Haemi) cietoksnī. 1421. gadā uzbūvētā struktūra, kas bija paredzēta aizsardzībai pret pirātiem, 70 gadus vēlāk tika pārvērsta par militāru centru ar kazarmām un cietumiem. Mūra perimetrs ir gandrīz 2 kilometri, bet cietokšņa iekšienē atrodas plašs laukums, kurā vienlaikus var ietilpt ap 200 tūkstoši cilvēku. XIX gadsimtā cietoksnis tika izmantots kristiešu ieslodzīšanai.

„Mocekļu gaisma spīd pār jums!” Šos vārdus vienā no Korejas kristiešu moceklības vietām pāvests teica jauniešiem, kas spītējot šīsdienas lietainajam laikam, piepildīja plašo laukumu. „Mocekļu gaisma spīd pār jums!” – tā ir arī daļa no VI Āzijas Jauniešu dienu moto. „Šie vārdi,” apliecināja Francisks, „mierina un stiprina”. Homīlijā, kas ik pēc brīža tika tulkota korejiešu valodā, Svētais tēvs vērsās pie jaunajiem aziātiem, sakot:

„Jaunie Āzijas ļaudis! Jūs esat cildenas liecības – liecības par Kristu, mantinieki. Viņš ir pasaules gaisma. Viņš ir gaisma mūsu dzīvē! Korejas mocekļi un neskaitāmi citi mocekļi visā Āzijā ir atdevuši savu miesu vajātājiem. Mums viņi ir atdevuši nepārejošu liecību par to, ka Kristus patiesības gaisma izklīdina tumsu un Kristus mīlestība triumfē visā savā godībā. Būdami pārliecināti par šo uzvaru pār nāvi un mūsu dalību šai uzvarā, šodien varam atbildēt uz kristīgo mācekļu izaicinājumiem mūsu apstākļos un laikā.”

Vārdus „Pār jums spīd mocekļu gaisma” nosaucis par mierinājuma vārdiem, pāvests pieskārās otrajai Jauniešu dienu devīzē ietvertajai daļai „Āzijas jaunatne, celies!” Tie atgādina par pienākumu, par atbildību. Kavējoties pārdomās par šo pamudinājumu, Francisks aplūkoja katru no tajā ietvertajiem trim vārdiem. Vispirms, tātad, „Āzija”. Svētais tēvs atzīmēja, ka jaunieši Korejā ir ieradušies no visām Āzijas pusēm. Katrs nāk no savas vienreizējas vietas un konteksta, kurā ir aicināts pārdomāt par Dieva mīlestību. Āzijas kontinents, kas ir piesātināts ar bagātām filozofiskajām un reliģiskajām tradīcijām, joprojām paliek par plašu apvārsni Kristus – Ceļa, Patiesības un Dzīvības liecināšanai. Pāvests uzsvēra, ka jaunajiem šī kontinenta dēliem un meitām ir tiesības un pienākums aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. „Nebaidieties nest ticības gudrību katrā dzīves aspektā!” mudināja Francisks. Viņš piebilda, ka būdami aziāti, jaunieši no iekšienes redz, kas viņu kultūrās un tradīcijās ir skaists, cildens un patiess, bet kā kristieši viņi zina arī, ka Evaņģēlijam piemīt spēks šķīstīt, pacilāt un pilnveidot šo mantojumu. Caur Svētā Gara klātbūtni, kas ir dots Kristībā un apzīmogots Iestiprināšanā, kopā ar saviem garīgajiem ganiem jaunieši var novērtēt daudzās dažādu Āzijas kultūru pozitīvās vērtības. Bez tam, viņi spēj arī atšķirt, kas nav savienojams ar katolisko ticību, kas ir pretrunā ar Kristībā saņemto žēlastību dzīvi, un kādi mūsdienu kultūras aspekti ir grēcīgi un ved pie nāves.

Turpinot, pāvests kavējās meditācijā par otru devīzē ietverto vārdu „jaunatne”. Viņš teica, ka jaunības laiku raksturo optimisms, enerģija un labā griba, un vēršoties pie jauniešiem, viņus mudināja:

„Ļaujiet Kristum pārvērst jūsu dabisko optimismu kristīgajā cerībā, jūsu enerģiju morālajā tikumā, jūsu labo gribu patiesā pašaizliedzīgā mīlestībā! Tas ir ceļš, kuru esat aicināti iet. Tas ir ceļš, lai pārvarētu visu, kas apdraud cerību, tikumu un mīlestību jūsu dzīvē un jūsu kultūrā. Šādā veidā jūsu jaunība būs dāvana Jēzum un pasaulei! Vai jūs esat strādnieki, vai studenti, vai esat jau iesākuši darba karjeru, vai atbildējuši uz laulības, reliģiskās dzīves, vai priesterības aicinājumu, būdami jaunie kristieši, jūs esat daļa ne tikai no Baznīcas nākotnes. Jūs esat vajadzīga un mīlēta Baznīcas daļa jau tagad! Jūs esat Baznīcas tagadne! Turieties blakus cits citam, vēl ciešāk tuvojieties Dievam, un kopā ar saviem bīskapiem un priesteriem pavadiet šos gadus, ceļot svētāku, misionārāku un pazemīgāku Baznīcu – Baznīcu, kura mīl un pielūdz Dievu, cenšoties kalpot nabadzīgajiem, vientuļajiem, nespēcīgajiem un atstumtajiem!”

Francisks neslēpa, ka dzīvē jaunieši saskarsies ar daudzām situācijām, kas viņus kārdinās. Tāpat kā šīsdienas Evaņģēlijā lasām par mācekļu kārdinājumu, jauniešiem var rasties kārdinājums atstumt svešinieku, grūtībās nonākušo, nabadzīgo un cilvēku ar satriektu sirdi. Kanāniešu sievietes sauciens „Kungs, palīdzi man!” patiesībā ir katra cilvēka sauciens pēc mīlestības, pieņemšanas un draudzības ar Kristu. Tas ir tik daudzu cilvēku sauciens mūsu anonīmajās pilsētās, tik daudzu laikabiedru sauciens, un visu to mocekļu sauciens, kuri pat mūsu dienās cieš vajāšanas un nāvi Jēzus Vārda dēļ. „Kungs, palīdzi man!” Bieži vien šis sauciens paceļas arī no mūsu pašu sirdīm. Pāvests aicināja atbildēt uz to, taču nevis tā kā tie, kas atgrūž cilvēkus, kuri mums kaut ko lūdz, it kā pakalpojot tuvākajam nozīmētu traucēkli mūsu attiecībām ar Dievu. „Nē!” teica pāvests. „Mums ir jābūt kā Kristum, kurš uz katru saucienu pēc palīdzības atbild ar mīlestību, žēlsirdību un līdzjūtību.”

Visbeidzot, Francisks uzkavējās pie trešā Āzijas Jauniešu dienu devīzē ietvertā vārda: „Celies!” Tas atgādina par atbildību, ko jauniešiem uztic Kungs.

„Tas ir pienākums būt nomodā, neļauties spiedienam un saviem, vai citu grēkiem, kas notrulina mūsu jūtību pret svētuma skaistumu, pret Evaņģēlija prieku. Šodienas Psalma vārdi aicina nemitīgi priecāties un dziedāt no prieka. Neviens, kurš guļ, nevar dziedāt, dejot, vai priecāties. Nav labi, kad redzu jaunos cilvēkus guļam… Nē! Celies! Ej! Ej! Ej uz priekšu! Dārgie jaunie cilvēki, mūs ir svētījis Dievs. No Viņa esam saņēmuši žēlastību. Būdami bruņojušies ar Dieva mīlestību, ejiet ārā pasaulē, tā, lai jūsu draugi, līdzstrādnieki, kaimiņi, tautieši, visi šai lielajā kontinentā var saņemt Dieva žēlastību! Jo Viņa žēlastībā esam izglābti.”

Pāvests izteica cerību, ka vienotībā ar Kristu un Baznīcu jaunieši ies pa šo taku, kura, bez šaubām, nesīs daudz prieka. Pirms sākt Euharistijas svinības, Francisks aicināja vērsties pie Jaunavas Marijas, kura Jēzu ienesa pasaulē, lai viņa palīdz nest Viņu citiem, uzticīgi Viņam kalpot un godāt Viņu katrā laikā un vietā.

Sekoja jauniešu lūgšana japāņu, angļu, laosiešu un korejiešu valodās. Svētās Mises noslēgumā pāvestu sveica Korejas Bīskapu konferences prezidents Peters Kanns Uirs (Kang U-il), bet Āzijas Bīskapu konferenču federācijas prezidents, Mumbajas arhibīskaps, kardināls Osvalds Grasias pasludināja, ka nākamās Āzijas Jauniešu dienas notiks Indonēzijā. Atgādināsim, ka ideja par Āzijas kontinenta jauniešu dienu rīkošanu aizsākās 1991. gadā Čenstohovā, kur tika svinētas Pasaules Jauniešu dienas. Pirmās Āzijas Jauniešu dienas notika 1999. gadā Hua Hinā Taizemē, sekoja Taipeja Taivānā, Bangalore Indijā, Hongkonga un Manila.

Pāvests Francisks pēc Svētās Mises svinībām helikopterā no Hemi devās atceļā uz 102 kilometrus attālo Seulu, uz apustulisko nunciatūru, kas šais dienās kalpo par Svētā tēva naktsmājām. Rīt, pirmdien, Francisks celebrēs Svēto Misi par mieru un izlīgšanu starp Korejas ziemeļiem un dienvidiem. Dievkalpojums notiks Mjonndunas (Myeong-dong) katedrālē Seulā. Pēc tā viesis atvadīsies no Korejas zemes un tās ļaudīm, un dosies atceļā uz Romu.

I. Šteinerte/VR
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma