Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-08-22 17:18:47
A+ A- print this pageMirė kardinolas Edmund Casimir SzokaJungtinėse Valstijose mirė buvęs Detroito arkivyskupas ir buvęs Popiežiškosios Vatikano Miesto Valstybės komisijos ir Vatikano Miesto Valstybės Gubernatūros prezidentas kard. Edmund Casimir Szoka.

Popiežius Pranciškus, per Apaštališkąją nunciatūrą Vašingtone, pasiuntė užuojautos telegramą velionio artimiesiems ir Detroito arkivyskupijos bendruomenei. „Kartu su jumis meldžiuosi už šio uolaus Kristaus ir Bažnyčios tarno sielą, prašydamas, kad gailestingasis Dangaus Tėvas priimtų jį į savo meilės Karalystę. Visiems kas gedi ir kas gyvena prisikėlimo viltimi, suteikiu guodžiantį apaštališkąjį palaiminimą“, - rašo Popiežius.

Edmundas Kazimieras Szoka gimė Jungtinėse Valstijose apsigyvenusių lenkų emigrantų šeimoje 1927 m. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į kunigų seminariją. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1954 m. ir buvo inkardinuotas Marquette vyskupijoje. Iš pradžių dirbo parapijos vikaru, vėliau vyskupo sekretoriumi, ligoninės kapelionu, taip pat aviacijos bazės kapelionu. Nuo 1957-ųjų dvejus metus studijavo Romoje. Grįžęs dirbo vyskupijos bažnytiniame teisme, tuo pat metu tarnaudamas parapijose, taip pat eidamas kurijos kanclerio pareigas. Kun. Szoka lydėjo savo vyskupą, dalyvavusį pirmoje Vatikano II Susirinkimo sesijoje.

1971 m. kun. Edmund Casimir Szoka popiežiaus Pauliaus VI buvo paskirtas Gaylordo vyskupijos ganytoju. Po dešimties meties metų, 1981-aisiais, jau Jonas Paulius II, jį paskyrė Detroito arkivyskupu. 1988 m. popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Szoką pakėlė kardinolu ir 1990-aisiais pakvietęs į Romą, paskyrė pagrindinių Vatikano Miesto Valstybės institucijų - Popiežiškosios Vatikano Miesto Valstybės komisijos ir Vatikano Miesto Valstybės Gubernatūros prezidentu bei Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovu. Iš visų pareigų kardinolas pasitraukė 2006 m. ir grįžo gyventi į Jungtines Valstijas. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising