SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2014-08-25 14:18:01
A+ A- print this pageMūsu attiecības ar Jēzu veido BaznīcuPāvests Francisks aicināja visus labas gribas cilvēkus veikt sirdsapziņas izmeklēšanu attiecībā uz savu ticību Jēzum Kristum. Apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” Svētais tēvs skaidroja parastā liturģiskā laika 21. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par Sīmani, kurš divpadsmit apustuļu vārdā atbild uz Jēzus jautājumu: „Bet par ko jūs mani uzskatāt?” Sīmanis saka: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!” Šie vārdi ir viņa dziļās ticības apliecinājums. Francisks uzsvēra, ka šajā brīdī Jēzus dod Sīmanim jaunu vārdu, sakot: „Tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es uzcelšu savu Baznīcu.”

„Bībelē vārds «klints» ir attiecināts uz Dievu. Jēzus dod šo vārdu Sīmanim nevis viņa rakstura vai īpašo nopelnu dēļ, bet patiesas un tīras ticības dēļ, kas dota viņam no augšienes, – teica pāvests. – Jēzus izjūt savā sirdī lielu prieku, jo ierauga Sīmanī Tēva darbu, Svētā Gara darbību. Viņš apzinās, ka Dievs Tēvs ir devis māceklim nesatricināmu ticību, uz kuras varēs celt savu Baznīcu, savu kopienu, mūs visus. Jēzus vēlas dod dzīvībai «savai» Baznīcai, Dieva tautai, kas balstās uz ticības un mīlestības pamatiem. Mūsu attiecības ar Jēzu veido Baznīcu. Lai celtu savu Baznīcu Jēzum ir vajadzīgi mācekļi ar dziļu ticību. Tāpēc ir arī šis jautājums.”

Pāvests skaidroja, ka tas, kas notika ar apustuli Pēteri, notiek arī ar katru nokristīto cilvēku, kas ir ceļā uz ticības briedumu. „Un kā ir ar tavu ticību? – jautāja Francisks. – Meklēsim savā sirdī atbildi uz šo jautājumu. Ja Kungs mūsu sirdīs atradīs ticību, es nesaku pilnīgu, bet patiesu un tīru ticību, tad kļūsim par dzīvajiem akmeņiem, ko Viņš izmantos savas kopienas veidošanai. Šīs kopienas stūrakmens ir Jēzus Kristus. Pēteris ir klints, Baznīcas vienotības redzamais pamats. Katrs nokristītais ir aicināts īstenot savā dzīvē ticību Jēzum. Ar mūsu trauslo, bet patieso ticību Viņš ceļ savu Baznīcu šodien, ceļ to visās pasaules malās.”

Svētais tēvs atzina, ka daudzi mūsdienu cilvēki domā, ka Jēzus ir liels pravietis, skolotājs, garīgais vadītājs, taisnīguma piemērs. Bet Jēzus arī šodien jautā saviem mācekļiem: „Bet par ko jūs mani uzskatāt?” – sacīja pāvests, aicinot ticīgos meklēt atbildi uz šo jautājumu.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, Francisks aicināja lūgties par Ukrainu, kas 24. augustā svinēja neatkarības proklamēšanas svētkus. Ieilgušais konflikts Austrumukrainā rada neizsakāmas ciešanas, izmisumu un naidu. Svētdien visos Ukrainas dievnamos ticīgie lūdzās par mieru savā valstī.

„Domāju par dārgo Ukrainas tautu, kas šodien svin savus nacionālos svētkus. Domāju par visiem tās dēliem un meitām, viņu ilgām pēc miera un izlīguma, kuru dzīvi apdraud saspīlējumi un konflikts, kas nepārtraukti pieaug un izplešas, radot lielas ciešanas. Novēlēsim Jēzus un Dievmātes aizbildniecībai ukraiņu tautu un kopīgi lūgsimies par konflikta upuriem, viņu tuviniekiem un tiem, kuri cieš. Es saņēmu viena bīskapa vēstuli, kurā viņš atklāti raksta par ciešanām un sāpēm. Kopīgi lūgsim Dievmātes aizbildniecību par visu dārgo ukraiņu zemi.”

Pāvests Francisks nosūtīja Ukrainas prezidentam Petro Porošenko apsveikuma telegrammu sakarā ar neatkarības proklamēšanas svētkiem. „Pašreizējā situācijā novēlu, lai tauta spētu iet pa attīstības, labklājības, izlīguma un miera ceļu,” – raksta pāvests, apliecinot, ka nemitīgas lūdzas par ukraiņu tautu.

S. Krivteža / VR
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma