Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

15/02/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Spotkanie irlandzkich biskupów z Benedyktem XVI

 •  Abp Celli: Internet wymaga opieki duszpasterskiej

 • Kościół na świecie

 •  Holandia: walka o katolickie datki

 •  Irak: w (chrześcijańskiej) jedności siła

 •  Kanada: panamerykański szczyt kościelny o pomocy dla Haiti

 •  USA: katolicka składka na Europę

 •  Kolumbia: kościelna analiza sytuacji w kraju

 •  Birma: katolicy za powstrzymaniem budowy elektrowni wodnej

 •  Rosja: prawosławny Wielki Post

 • Kościół w Polsce

 •  Beatyfikacja ks. Popiełuszki 6 czerwca w Warszawie

 •  Caritas Polska odbudowuje cztery szkoły w Birmie

 •  Rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Hiszpania: kampania przeciwko głodowi

 •  Indie: z terroryzmem religie winny walczyć razem

 •  Magazyn w poniedziałek

 •  Dziennik 15.02.2010 - wersja dźwiękowa

 • Papież i Stolica Apostolska   Spotkanie irlandzkich biskupów z Benedyktem XVI

  ◊    Do Watykanu przybyli na dwudniowe spotkanie z Papieżem i przedstawicielami Kurii Rzymskiej biskupi ordynariusze Irlandii. Przedmiotem obrad jest kryzys tamtejszego Kościoła będący wynikiem ujawnienia skandali z nadużyciami seksualnymi niektórych duchownych wobec nieletnich oraz kryciem takich przypadków przez władze kościelne. Owocem narady ma być specjalny papieski list do wiernych Irlandii. Biskupi przywieźli też pismo wystosowane do Ojca Świętego w imieniu ofiar nadużyć, w którym m.in. żąda się finansowego zadośćuczynienia w wysokości miliarda euro. Jak poinformował rzecznik irlandzkiego episkopatu, przedmiotem dyskusji nie będzie natomiast kwestia dymisji hierarchów oskarżanych o krycie przypadków pedofilii wśród duchownych.

  Posiedzenie rozpoczęło się od wspólnej Mszy w grotach watykańskich. Podczas liturgii kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone zachęcił irlandzkich pasterzy do potraktowania obecnego kryzysu jako ewangelicznej próby. Pozwoli ona Kościołowi oczyścić się i umocnić, o ile stanie on w prawdzie i przyzna się do popełnionych win. Do tego jednak „nie wystarczy się upokorzyć, ale trzeba stać się pokornego serca” – dodał kard. Bertone, wskazując na potrzebę otwarcia się na Ducha Świętego, który daje moc przezwyciężenia trudności bez tracenia wiary i zaufania do Boga.

  tc/rv


  inizio pagina

   Abp Celli: Internet wymaga opieki duszpasterskiej

  ◊    Dużym wyzwaniem dla Kościoła jest wejście w świat cyfrowy i zaoferowanie społecznościom internetowym opieki duszpasterskiej – uważa abp Claudio Maria Celli. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu spotkał się w Delhi z odpowiedzialnymi za komunikację w indyjskich diecezjach. Pochwalił przy tym indyjski Kościół za pionierskie wysiłki w budowaniu systemu kształcenia medialnego.

  Internet bez wątpienia ułatwił komunikację, przyspieszył dzielenie się wiedzą i jak nigdy zbliżył do siebie kultury. Doprowadził też do powstania nowych, ponadnarodowych społeczności, które spotykają się w cyfrowym świecie – zauważył abp Celli. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym samym czasie nowe technologie zachęcają do nienawiści, konsumpcjonizmu, wykorzystywania i manipulowania innymi. Internet pozostaje jednak wielkim wyzwaniem dla Kościoła, choć jest on świadomy ryzyka i trudności, jakie się z nim wiążą. By nowa technologia objęła olbrzymią liczbę biednych ludzi w trzecim świecie, konieczne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do świata cyfrowego. Szef watykańskiej dykasterii medialnej widzi tu istotną misję Kościoła.

  Katolickie strony internetowe mają być na tyle atrakcyjne, by przyciągnąć poszukujących prawdy w cyberprzestrzeni – zachęcał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Mają one też być dostosowane do młodych ludzi. To oni spędzają w sieci najwięcej czasu. W Europie młodzież wysyła średnio dziennie prawie 30 wiadomości przez internet, a robi to raczej z rozpaczy, by pokonać samotność – dodał abp Celli.

  se/rv, ucan


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Holandia: walka o katolickie datki

  ◊    W Holandii rozpoczęła się prawdziwa batalia o datki katolików przeznaczone na międzynarodową solidarność i pomoc charytatywną dla Trzeciego Świata. Tamtejsi biskupi zrezygnowali z finansowego popierania jednej z czołowych organizacji pomocowych, zaangażowanej w wiele projektów w Ameryce Łacińskiej. W odpowiedzi na stanowisko biskupów organizacja Solidaridad zerwała relacje z Kościołem katolickim. Napisała jednak list do wszystkich parafii katolickich w Holandii, w którym apeluje o ignorowanie postanowień tamtejszych biskupów. Oskarża ona ich zarazem o zacofanie i skostniałe poglądy w takich dziedzinach, jak moralność katolicka, związki partnerskie, sposoby radzenia sobie z HIV, kontrola urodzeń czy emancypacja kobiet.

  Organizacja cieszyła się ponad 40 lat poparciem Kościoła, który był też jej głównym sponsorem. Jednak zdecydowane odejście od nauczania katolickiego sprawiło, że holenderscy biskupi zerwali związki z organizacją. Jej polityka charytatywna przybrała bowiem wymiar ideologicznej ekspansji, która jest sprzeczna z wiarą katolicką. W radzie organizacji zasiadało dotychczas sześciu katolików.

  se/Radio Netherlands


  inizio pagina

   Irak: w (chrześcijańskiej) jedności siła

  ◊     W Iraku powstała ekumeniczna rada zwierzchników religijnych mająca być wspólnym głosem chrześcijan tego kraju. Chodzi o to, by zjednoczyć różne odłamy chrześcijaństwa, a przez to stać się bardziej widzialnym w irackim społeczeństwie. Na czele rady stanął biskup ormiańskiego Kościoła apostolskiego Avak Asadorian, a jego zastępcą został syryjskokatolicki arcybiskup Mosulu, Georges Casmoussa.

  Rada zajmie się m.in. wypracowywaniem wspólnego stanowiska irackich chrześcijan w istotnych kwestiach publicznych, np. w odniesieniu do zbliżających się wyborów parlamentarnych, polityki edukacyjnej czy spraw społecznych. W spotkaniu powołującym Radę Zwierzchników Wspólnot Chrześcijańskich Iraku uczestniczyli przedstawiciele 14 różnych grup wyznaniowych obecnych w tym kraju. Chaldejski arcybiskup Kirkuku, Louis Sako podkreśla, że nowopowołana rada jest mocnym akcentem ekumenicznym i znakiem jedności. Zauważa jednocześnie, że zjednoczony głos chrześcijan jest bardzo potrzebny, ponieważ wyznawcy Chrystusa uznawani są w Iraku z powodu swej religii za obywateli drugiej kategorii. A to ma poważne reperkusje w ich codziennym życiu.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Kanada: panamerykański szczyt kościelny o pomocy dla Haiti

  ◊    Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti zdominowała doroczne obrady biskupów z obu Ameryk. Pierwotnie miało być ono poświęcone wyzwaniom dzisiejszych duszpasterzy w związku z przeżywanym obecnie Rokiem Kapłaństwa. Ostatecznie jednak w czasie czterodniowych obrad mówiono przede wszystkim o koordynacji długofalowej pomocy dla haitańskiego Kościoła i społeczeństwa. Postanowiono, że będą się tym zajmować sekretariaty episkopatów USA, Kanady oraz CELAM, zrzeszającej biskupów Ameryki Łacińskiej. Biskupi podkreślili, że w akcję pomocy włączyły się wszystkie Kościoły lokalne, również te, które nie dysponują wielkimi środkami. W spotkaniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu w Montrealu uczestniczyło ponad 20 delegatów.

  Ogólnoamerykańskie spotkania biskupów odbywają się od 1967 r. Ich znaczenie wzrosło po wydaniu przez Jana Pawła II adhortacji Ecclesia in America, w której zaleca się większą jedność Kościoła w północnej i południowej części amerykańskiego kontynentu.

  Tymczasem na Haiti zakończyła się trzydniowa modlitwa za ofiary i przyszłość kraju. Z Port-au-Prince mówi jezuita Artur Suski, korespondent Radia Watykańskiego: „Ostatnie trzy dni od piątku do niedzieli były czasem modlitwy w całym Haiti. Modlitwy zanoszono za kraj, były Msze solidarności rodzinami ofiar oraz za przyszłość. Tutaj próbują interpretować to, co się stało na wyspie tym, że to w pewnym sensie była kara od Boga. Dużo ludzi w to wierzy. Utrzymuje się przekonanie, że Bóg ukarał ten lud i ci, co przeżyli, to mają wielką szanse, żeby się nawrócić. Odpowiedź Kościoła jest jednak inna: Bóg nie pokarał tego kraju” – mówił z Haiti Artur Suski SJ.

  kb/ rv


  inizio pagina

   USA: katolicka składka na Europę

  ◊    Episkopat Stanów Zjednoczonych poinformował, że tradycyjna krajowa zbiórka charytatywna w Środę Popielcową w tym roku będzie przeznaczona na pomoc Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej. Jej hasło oddaje wymownie zamierzenia organizatorów – „Pozostały wielkie potrzeby. Przekażmy wiarę w przyszłość”. Amerykańscy biskupi w swym orędziu podkreślili, że choć od upadku komunizmu minęło już wiele lat, a niektóre kraje weszły do Unii Europejskiej, to w byłych republikach radzieckich nadal Kościół boryka się z wieloma trudnościami.

  Pomoc z tegorocznej składki amerykańskich katolików ma być przeznaczona m.in. na projekty w najbiedniejszym kraju Europy – Mołdawii oraz w Kazachstanie. Fundusze mogą być przekazane na realizację projektów duszpasterskich w kilku sektorach: odtworzenie zrujnowanej infrastruktury kościelnej, kształcenie liderów katolickich, szkolenie katechistów, pomoc dla dzieci, młodzieży i starszych, pomoc materialna dla ubogich oraz rozwój mediów katolickich.

  Wyspecjalizowana podkomisja episkopatu Stanów Zjednoczonych realizuje od wielu lat setki projektów w 28 krajach z byłego dominium sowieckiego. W wielu wypadkach pomoc ta jest jedynym źródłem wsparcia dla zrujnowanego przez komunizm Kościoła.

  se/rv


  inizio pagina

   Kolumbia: kościelna analiza sytuacji w kraju

  ◊    Aktualnej sytuacji społecznej w kraju w kontekście zbliżających się wyborów poświęcono zebranie plenarne episkopatu Kolumbii (8-12 lutego). Biskupi zwrócili uwagę na nie opadającą falę przemocy, która dotyczy nie tylko rejonów objętych działalnością partyzantki, ale również rodzin, szkół, ulic i stadionów. Towarzyszą temu inne kryzysowe zjawiska: bezrobocie, głód, bezdomność, korupcja i bezkarność. Zniechęcenie wyborców budzi też nieuczciwość polityków. Tym niemniej biskupi zachęcają wiernych do udziału w głosowaniu, a do kandydatów apelują o myślenie w kategoriach dobra wspólnego. tc/efe


  inizio pagina

   Birma: katolicy za powstrzymaniem budowy elektrowni wodnej

  ◊    Katolicy pochodzący z ludu Kaczin protestują przeciw przesiedleniom związanym z budową olbrzymiej elektrowni wodnej w północnej Birmie. Ciesząca się pewną autonomią prowincja Kaczinów ma przenieść swoją stolicę do innego miasta. Lud ten niestrudzenie walczy o niepodległość, choć na razie pozostaje w dominium birmańskiej junty wojskowej. Dwie zapory rzeczne, zdaniem mieszkańców tej prowincji, doprowadzą do dewastacji środowiska naturalnego, utraty wielu zabytków dziedzictwa kulturowego oraz zaniku ruchu turystycznego. W wyniku budowy tamy zniszczony ma być najstarszy kościół katolicki w tej prowincji w Tang Hpre.

  se/ucan


  inizio pagina

   Rosja: prawosławny Wielki Post

  ◊    Wierni rosyjskiego prawosławia rozpoczęli Wieki Post. Przypadające 15 lutego, według kalendarza juliańskiego, Święto Ofiarowania Pańskiego przeniesione zostało na wczorajszą niedzielę przebaczenia. Właśnie ta niedziela poprzedza zawsze początek Wielkiego Postu.

  Wczoraj w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela patriarcha Cyryl odprawił liturgię Ofiarowania Pańskiego. Wieczorem w trakcie Nieszporów poprzedzających Wielki Post prosił wszystkich wiernych o przebaczenie, również za swoje słowa, które nie zostały właściwie zrozumiane przez dziennikarzy. „Mimo wszystko nie uchylam się od odpowiedzialności za nie” – stwierdził patriarcha Cyryl.

  „Celem Wielkiego Postu jest pokuta przejawiająca się w całkowitej przemianie życia i myśli, dlatego przedtem należy prosić o przebaczenie za swoje błędy” – dodał zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Na nieszporach obecnych było ok. tysiąca wiernych, w tym rodziny z małymi dziećmi.

  W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu patriarcha Cyryl odprawi codziennie nabożeństwa w moskiewskich i podmoskiewskich świątyniach i monasterach. Wielką modlitwę kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety w pierwsze cztery dni tygodnia zanosić będzie w soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela, potem w soborze Objawienia Pańskiego, w monasterze św. Daniela i w ławrze św. Trójcy w Siergiejew Posadzie.

  Tymczasem co czwarty Rosjanin zamierza religijnie przeżyć Wielki Post – wynika z sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez Ośrodek Liewada. 3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że będzie to dla nich czas bardzo rygorystycznego postu stanowiącego przygotowanie do świąt Wielkanocnych. Jak zauważają z każdym rokiem rośnie w Rosji liczba stołówek, barów i restauracji, które w czasie Wielkiego Postu oferują specjalne menu. Postne potrawy można także zamawiać w samolotach i pociągach.

  bz/ rv; W. Raiter, Moskwa


  inizio pagina

  Kościół w Polsce   Beatyfikacja ks. Popiełuszki 6 czerwca w Warszawie

  ◊    Ks. Jerzy Popiełuszko zostanie beatyfikowany 6 czerwca w Warszawie – ogłosił abp Kazimierz Nycz. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej metropolita warszawski poinformował, że uroczystościom na Placu Piłsudskiego przewodniczyć będzie legat papieski, abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  Abp Nycz podkreślił, że beatyfikacja jest wydarzeniem wykraczającym poza ramy Kościoła w Polsce, ma charakter międzynarodowy. „Jest to błogosławiony męczennik za wiarę, za Kościół, męczennik w obronie godności człowieka – powiedział metropolita warszawski. – Jest to męczennik, który w sposób szczególny, tak jak wszyscy męczennicy, jest stróżem granicy między dobrem a złem, tej granicy, którą bardzo często świat, nie tylko współczesny, próbuje zamazywać, przesuwać, albo tak czy inaczej rozwadniać”.

  Dniem liturgicznego wspomnienia ks. Jerzego Popiełuszki będzie prawdopodobnie 19 października, czyli dzień jego męczeńskiej śmierci.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

   Caritas Polska odbudowuje cztery szkoły w Birmie

  ◊    Ponad 1,2 tys. uczniów podejmie naukę w czterech szkołach wybudowanych przez Caritas Polska w Birmie. Organizacja prowadzi liczne projekty pomocowe dla poszkodowanych przez cyklon Nargis, który 3 maja 2008 r. uderzył z ogromną siłą w wybrzeże Birmy powodując śmierć nawet 100 tys. osób, a ponad milion pozostawiając bez dachu nad głową.

  Konstrukcje budynków mają być odporne na trzęsienia ziemi. Dodatkowo zostaną przystosowane na wypadek ewentualnych katastrof i będą służyły jako tymczasowe schronienie dla mieszkańców wiosek, w których powstają. Szkoły zostaną również w pełni wyposażone.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

   Rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

  ◊     W katedrze polowej w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 19. rocznicą przywrócenia przez Jana Pawła II Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Obchodom rocznicowym towarzyszyła czwarta już sesja synodu, który trwa w Ordynariacie Polowym od października ubiegłego roku i przebiega pod hasłem „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.

  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, sprawowaną z ceremoniałem wojskowym.

  Podczas obrad synodalnych członkowie Komisji ds. Nauczania, Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji poddali refleksji zagadnienia związane z głoszeniem Ewangelii pokoju z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. W konferencji uczestniczył minister obrony narodowej Bogdan Klich, który wygłosił referat pt. „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a wyzwania duszpasterskie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego”. Z kolei rzecznik episkopatu, ks. dr Józef Kloch, podjął temat: „Kościół wobec internetu”.

  Ks. ppłk Jan Osiński
  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Hiszpania: kampania przeciwko głodowi

  ◊    „Przeciwko głodowi broń ziemi!” – pod takim hasłem przebiega w Hiszpanii kampania walki z niedożywieniem, którą już po raz 51. zorganizowała katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas. Jej elementami był zarówno dzień dobrowolnego postu 12 lutego, jak i obchodzony 15 lutego Krajowy Dzień Złączonych Rąk.

  Stwórca dał człowiekowi wszystko, co jest niezbędne, aby na stole nikomu nie brakowało jedzenia. „Jednak jesteśmy daleko od realizacji tego Bożego planu z powodu niesprawiedliwego podziału bogactw oraz nadużyć w sposobie korzystania z dóbr natury” – pisze w okolicznościowym liście kard. Lluis Martínez Sistach z Barcelony. Stąd tegoroczne hasło kampanii Manos Unidas „Przeciwko głodowi broń ziemi” jest w pełni uzasadnione. „Możemy powiedzieć, że istnieje jedność co do złego wykorzystywania bogactw planety”. Wpływa to poważnie na „równowagę ekosystemu globalnego oraz na klimat”. Jeśli będziemy postępowali tak dalej, to „podważamy fundamenty naszego własnego domu z nami wewnątrz” – czytamy w liście.

  Hiszpańscy biskupi zachęcają wiernych do hojności, a szczególnie do pamiętania o ofiarach trzęsienia ziemi na Haiti. Manos Unidas pracuje tam już od ponad 30 lat.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

   Indie: z terroryzmem religie winny walczyć razem

  ◊    „Terroryzm atakuje i rani ludzi różnych religii i kultur – powiedział indyjski biskup Pune, Thomas Dabre, potępiając sobotni atak bombowy, w którym zginęło 9 osób. – Konieczne jest, by wszyscy wierzący w Boga zjednoczyli się razem. Trzeba zagwarantować społeczeństwu wolność od terroryzmu, by mogło żyć w pokoju, sprawiedliwości, godności i szczęściu”. By zwalczyć terroryzm indyjski hierarcha podkreślił konieczność międzyreligijnego dialogu. W zamachu na restaurację zginęło wielu turystów i miejscowych studentów, w tym osoby bardzo młode – powiedział agencji AsiaNews bp Dabre.

  Pune jest miastem o charakterze kosmopolitycznym. Zamieszkuje je 6 mln ludzi pochodzących zarówno z subkontynentu indyjskiego, jak i z całego świata. Do tej pory miasto cieszyło się harmonią kulturową, religijną i integracją społeczną. Teraz, po zamachu, zdaniem indyjskiego hierarchy, nad zanikającym duchem przebaczenia przeważa żądzę zemsty i nierespektowanie praw innych.

  se/asianews


  inizio pagina

   Magazyn w poniedziałek

  ◊    Dzisiejszy program w całości wypełnią aktualności watykańskie. Naszym gościem będzie ks. prof. Andrzej Szostek, który opowie o obradach Papieskiej Akademii Pro Vita. Poinformujemy o podróży kard. Grocholewskiego do Kenii i abp. Celliego do Indii. Powiemy też o działalności Papieskiej Fundacji na rzecz Sahelu. Program zaczynamy od głównej wiadomości dnia, czyli spotkania Benedykta XVI z biskupami Irlandii w cieniu pedofilskich skandali.  Słuchaj:


  inizio pagina

   Dziennik 15.02.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski