Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

17/03/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Audiencja ogólna: o bogactwie teologii średniowiecznej Tomasza z Akwinu i Bonawentury

 •  Kongregacja Nauki Wiary: komisja ds. Medjugorja

 • Kościół na świecie

 •  Irak: droga krzyżowa, która nie ma końca

 •  Indie: Karnataka stanem antychrześcijańskim

 •  Niemcy: pedofilia problemem społecznym a nie kościelnym

 •  Kanada: katoliccy anglikanie

 •  Irlandia: troska Kościoła o migrantów w USA

 •  Latynoamerykański Kościół z pomocą ofiarom trzęsień ziemi w Haiti i Chile

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Haiti: potrzeby żywnościowe nadal ogromne

 •  Wielka Brytania: katolickie adopcje wygrywają w sądzie

 •  BIBLIA krok po kroku – miesięcznik katolicki

 •  Historia pewnego nawrócenia. Czytając Wyznania św. Augustyna…

 •  Dziennik 17.03.2010 - wersja dźwiękowa

 •  Magazyn w środę

 • Papież i Stolica Apostolska   Audiencja ogólna: o bogactwie teologii średniowiecznej Tomasza z Akwinu i Bonawentury

  ◊    Bonawentura i Tomasz z Akwinu, dwaj teolodzy, którzy żyli w tej samej epoce, a stworzyli dwa różne nurty teologii i duchowości, pokazują jak bogata i płodna może być wiara chrześcijańska – powiedział Benedykt XVI na audiencji, kontynuując katechezy o św. Bonawenturze. Dziś mówił o jego teologii, zestawiając ją myślą Akwinaty.

  Porównując teologię św. Bonawentury z nauczaniem św. Tomasza z Akwinu, Papież przypomniał istotne różnice koncepcji ich teologii. Według św. Tomasza teologia zawiera dwa aspekty: teoretyczny, który stawia sobie za cel poznanie Boga, i praktyczny, który poszukuje ukierunkowania życia ludzkiego ku dobru. Św. Bonawentura wskazuje, oprócz wymienionych, dodatkowy aspekt teologii, jakim jest poznanie mądrościowe. Wysiłek rozumu ma prowadzić człowieka do miłości Boga, zamieniać się w modlitwę i mistyczne zjednoczenie z Nim. W konsekwencji św. Tomasz upatruje szczęście człowieka w poznaniu Boga, a św. Bonawentura w kontemplacji, w zjednoczeniu człowieka z Bogiem w miłości. Dla pierwszego najważniejszym pojęciem jest prawda, dla drugiego dobro. Myśl św. Bonawentury wyrasta z charyzmatu franciszkańskiego, którego fundamentem jest prymat miłości, oraz z teologii Pseudo Dionizego Areopagity, żyjącego w VI w. W duchu tej teologii porządek dziewięciu chórów anielskich porównuje do stopni jedności stworzenia z Bogiem. Rozwija myśl św. Augustyna, wskazując, że tam, gdzie kończy się poznanie rozumu, misterium Boga przenika jeszcze miłość.

  Benedykt XVI podkreślił, że obaj teolodzy są wymownym świadectwem dialogu wiary i rozumu. Z miłością i entuzjazmem służyli Kościołowi swoich czasów, przyczyniając się do jego odnowy dzięki młodości swego ducha – dodał Papież.

  Na placu św. Piotra nie zabrakło też Polaków.

  Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku:

  „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich! Przykład św. Bonawentury, który z zapałem zgłębiał nauki kościelne, zachęca nas, by pogłębiać swoją wiedzę religijną poprzez studium naukowe, czytanie książek i prasy katolickiej oraz przez korzystanie z programów religijnych emitowanych w środkach przekazu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

  Pozdrawiając pielgrzymów angielskojęzycznych Papież zwrócił się do Irlandczyków. Nawiązał do trwającego w tamtejszym Kościele kryzysu. „Dziś przypada uroczystość św. Patryka i dlatego w sposób szczególny pozdrawiam Irlandczyków – powiedział Benedykt XVI. – Jak dobrze wiecie, w ostatnich miesiącach Kościół w Irlandii przeżył ogromny wstrząs pod wpływem kryzysu spowodowanego przez molestowanie dzieci. Na znak mojej głębokiej troski napisałem list pasterski o tej bolesnej sytuacji. Podpiszę go w uroczystość św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny i patrona Kościoła powszechnego. Proszę was wszystkich, abyście się w niego wczytali z otwartym sercem i w duchu wiary. Mam nadzieję, że okaże się on pomocą w procesie pokuty, uzdrowienia i odnowy” – mówił Benedykt XVI.

  Po audiencji Benedykt XVI spotkał się z mieszkańcami Romano Canavese, rodzinnej miejscowości kard. Tarcisio Bertone. Ta piemoncka gmina postanowiła nadać Papieżowi honorowe obywatelstwo. W przemówieniu Ojciec Święty wyraził wdzięczność swemu sekretarzowi stanu za długoletnią współpracę.

  kb/rv


  inizio pagina

   Kongregacja Nauki Wiary: komisja ds. Medjugorja

  ◊    Przy Kongregacji Nauki Wiary powstała międzynarodowa komisja do zbadania sprawy Medjugorja – czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Przewodniczącym komisji został kard. Camillo Ruini, wieloletni przewodniczący episkopatu Włoch. W jej skład wejdą kardynałowie, biskupi i eksperci. Prace watykańskiej komisji będą przebiegać w sposób niepubliczny. Z ich rezultatami zapozna się następnie Kongregacja Nauki Wiary.

  se/rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Irak: droga krzyżowa, która nie ma końca

  ◊    Trwa rzeź chrześcijan w Mosulu, którą chaldejski biskup tego irackiego miasta Emil Shimoun Nona nazwał niedawno „drogą krzyżową, która nie ma końca”. Dziś rano zamordowano z zimną krwią 55-letniego Sabaha Yacouba Adama, ojca rodziny i sklepikarza. Do incydentu doszło w pobliżu klasztoru dominikanów. Dzisiejszy mord wpisuje się w długą serię pogromów chrześcijan w Mosulu, które nasiliły się przed niedawnymi wyborami do parlamentu. Akcja muzułmańskich ekstremistów przynosi zamierzone rezultaty. Jak podają miejscowe źródła, w obliczu narastającej przemocy kolejne chrześcijańskie rodziny zdecydowały się na opuszczenie miasta.

  kb/ asianews


  inizio pagina

   Indie: Karnataka stanem antychrześcijańskim

  ◊    Coraz trudniejsza staje się sytuacja wyznawców Chrystusa w indyjskim stanie Karnataka. W tym południowo-zachodnim zakątku Indii zanotowano ponad 1000 antychrześcijańskich incydentów w ciągu ostatnich dwóch lat. Przy milczeniu władz i ogółu społeczności prześladowania i oczywista dyskryminacja chrześcijan dokonują się codziennie – powiedział agencji Fides Joe Dias, szef katolickiego forum świeckich monitorującego sytuację chrześcijan i walczącego o obronę ich praw w życiu publicznym. Organizacja cieszy się poparciem kard. Oswalda Graciasa, metropolity Bombaju.

  Za atakami stoją najczęściej hinduistyczni bojownicy wspierani przez politycznych protektorów o nacjonalistycznych przekonaniach – powiedział Joe Dias. – Sprawujący władzę na szczeblu prowincji czy rządu federalnego gwarantują bezprawie bojówkarzom, którzy zbijają na walce z chrześcijanami kapitał polityczny. Policja najczęściej nie rejestruje antychrześcijańskich incydentów, stąd wymierzenie sprawiedliwości jest niemożliwe. Wyznawcy Chrystusa cierpią więc przy milczeniu mediów, obojętności i bezprawiu, doświadczając coraz większych naruszeń praw człowieka. Sytuacja w rządzonej przez nacjonalistów Karnatace jest już dużo gorsza, niż w osławionej przemocą i pogromami Orisie. Katolicy oczekują pilnej interwencji władz federalnych, by zagwarantowały im bezpieczeństwo tak, jak innym obywatelom Indii, niezależnie od wyznania – powiedział szef katolickiego forum monitorującego antychrześcijańską fobię w Karanatace.

  se/fides


  inizio pagina

   Niemcy: pedofilia problemem społecznym a nie kościelnym

  ◊    W Berlinie doszło do pierwszego oficjalnego spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych z przewodniczącym niemieckiego episkopatu. Dziś rano abp Robert Zollitsch oraz politycy CDU, SPD i Zielonych wspólnie oświadczyli, że „wyjaśnianie przypadków pedofilii jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa i nie może być zredukowane tylko do Kościoła katolickiego”. Abp Zollitsch podkreślił przy tym, że „Kościół katolicki zrobi wszystko, by dokładnie wyjaśnić wszystkie przypadki molestowania przez duchownych”.

  Niemiecki rząd zdecydował też, że do debaty na temat pedofilii zorganizowany będzie jeden okrągły stół w ministerstwie rodziny. Rozmowy przy nim zaplanowano na drugą połowę kwietnia, a zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich grup społecznych, w których doszło do molestowania nieletnich. Jeszcze niedawno minister sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger żądała specjalnego potraktowania Kościoła katolickiego, który według niej nie współpracował wystarczająco z organami ścigania. Dziś liberalna pani minister w wywiadzie dla niemieckiej prasy przyznała, że lepiej jednak będzie zorganizować jeden okrągły stół dla wszystkich grup społecznych. Kościół katolicki – dodała pani minister – „zareagował ostatnio na jej apele i otworzył się na debatę”. Od początku skandalu w obronie Kościoła stawała kanclerz Angela Merkel. W swojej dzisiejszej przemowie w Bundestagu ponownie zaznaczyła, że przypadków pedofilii nie można ograniczać tylko do jednej grupy społecznej. Jak się wyraziła, wyjaśnienie skandalu będzie „próbą dla całego społeczeństwa”.

  Tymczasem pełnomocnik episkopatu ds. wyjaśnienia pedofilii wśród duchownych przyznał, że w Kościele w Niemczech rzeczywiście tuszowano przypadki molestowania seksualnego nieletnich. Jak dodał bp Stephan Ackermann, działo się tak, ponieważ „Kościół błędnie zakładał uważał to za ochronę własnego wizerunku”.

  T. Kycia, Berlin


  inizio pagina

   Kanada: katoliccy anglikanie

  ◊    „Wyrażamy głębokie pragnienie poszukiwania wspólnej i eklezjalnej drogi, aby być katolickimi anglikanami w jedności ze Stolicą Apostolską” – to fragment listu, który trzej kanadyjscy biskupi anglikańscy 12 marca wystosowali do Ojca Świętego. Są oni przedstawicielami Tradycyjnej Wspólnoty Anglikańskiej w Kanadzie.

  W liście swym zwierzchnicy anglikańscy proszą o wprowadzenie w życie na terenie Kanady konstytucji apostolskiej „Anglicanorum Coetibus”. Proszą też o utworzenie rady trzech księży lub biskupów, którzy mieliby za zadanie zaproponować Stolicy Apostolskiej kandydatów na biskupa nowej struktury.

  Bp Peter Wilkinson, jeden z autorów listu, wspomina, iż zaraz po opublikowaniu konstytucji apostolskiej zadzwonili do niego luteranie, pytając: „W jaki sposób my moglibyśmy brać w tym udział?” Następnie zadzwonili prawosławni z tym samym pytaniem.

  Biskup Wilkinson podkreśla, że prośba wspólnot anglikańskich jest ogólnoświatowym efektem wizji Jana Pawła II, kontynuowanej w tak wspaniały sposób przez obecnego papieża.

  Kościół anglikański w Kanadzie czeka teraz długi proces unifikacji. Każda diecezja będzie musiała zwołać swój własny synod, by następnie spotkać się na synodzie ogólnonarodowym. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że jest to początek czegoś wielkiego i zgodnego z wolą Bożą.

  D. Szwarc OMI, Kanada


  inizio pagina

   Irlandia: troska Kościoła o migrantów w USA

  ◊    W przesłaniu na dzisiejsze święto patrona Irlandii solidarność ze swymi rodakami przebywającymi w Stanach Zjednoczonych bez wymaganych dokumentów wyraził bp Séamus Hegarty. W dniu św. Patryka przewodniczący rady irlandzkiego episkopatu ds. emigrantów podkreśla konieczność troski o tych, którzy opuszczają swój kraj. Zwraca przy tym uwagę, że choć z Irlandii ponownie wielu ludzi wyrusza na obczyznę, również ona gości ostatnio coraz liczniejszych przybyszów z innych krajów. Bp Hegarty przypomina nauczanie Kościoła o godności nielegalnych migrantów i potrzebie solidarności z nimi. W 1996 r. Jan Paweł II poświęcił im orędzie na Światowy Dzień Migranta. Irlandzki biskup wyraża uznanie episkopatowi USA za zainteresowanie trudną sytuacją obcokrajowców przebywających tam bez dokumentów. Pozdrawia też wszystkich uczestników Mszy dla imigrantów i marszu na rzecz ich praw, które odbędą się w niedzielę 21 marca w Waszyngtonie. Eucharystii koncelebrowanej przez kilku amerykańskich biskupów przewodniczyć będzie kard. Roger Mahony z Los Angeles.

  ak/ rv, indcatholicnews


  inizio pagina

   Latynoamerykański Kościół z pomocą ofiarom trzęsień ziemi w Haiti i Chile

  ◊    Chrześcijańska solidarność nie polega tylko na rozdawaniu odzieży i żywności – powiedział przewodniczący chilijskiej Caritas. Bp Manuel Camilo Vial Risopatrón podkreślił, że tysiące wolontariuszy niesie też dotkniętym trzęsieniem ziemi słowo pociechy i nadziei, wspólnie się z nimi modląc. Wymaga tego ich ludzka godność, a o nią właśnie Kościół winien troszczyć się najbardziej.

  Trzęsienie ziemi z 27 lutego w Chile spowodowało szkody, nieraz bardzo poważne, w blisko 90 proc. tamtejszych kościołów. Dotyczy to szczególnie wszystkich obiektów zabytkowych. Zniszczone świątynie są zarówno w stołecznym Santiago de Chile, jak na prowincji, gdzie sytuacja jest często znacznie cięższa. Liczne miejsca kultu, mimo iż nie uległy całkowitemu zburzeniu, nie są dostępne dla wiernych ze względów bezpieczeństwa. Dlatego w wielu chilijskich parafiach liturgię wielkotygodniową i wielkanocną trzeba będzie sprawować pod gołym niebem.

  Kościelna pomoc dla ofiar ostatnich trzęsień ziemi w Haiti i Chile jest też jednym z tematów obrad sekretarzy generalnych 22 latynoamerykańskich konferencji episkopatu. Toczą się one od 16 do 18 marca w siedzibie Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w Bogocie. Uczestnicy przedstawili CELAM inicjatywy podejmowane przez poszczególne Kościoły lokalne na rzecz dotkniętych klęską żywiołową Haitańczyków i Chilijczyków. Wśród spraw poruszanych na spotkaniu w stolicy Kolumbii są też m.in. latynoamerykańska Misja Kontynentalna i obchody Roku Kapłańskiego.

  ak/ rv, aci


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Haiti: potrzeby żywnościowe nadal ogromne

  ◊     By zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Haiti konieczne są wzrost krajowej produkcji spożywczej, postęp rolniczy i ponowne zalesienie – powiedział przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia (FAO). Jaques Diouf zakończył kilkudniową wizytę na wyspie, zapoznając się z najpilniejszymi potrzebami znajdującego się w chronicznym kryzysie żywnościowym kraju. FAO rozpoczęło dystrybucję nasion zbóż, które otrzyma 180 tys. haitańskich rolników. Program ma na celu uniezależnienie karaibskiego kraju od humanitarnej pomocy żywnościowej. Drugi program FAO związany jest z zasadzeniem 10 mln. drzew, głównie owocowych. Inicjatywa Drzewo da owoce Haiti ma także pomóc w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych, pobudzić handel i dać miejsca pracy. Poszukiwani są jeszcze kolejni sponsorzy tego programu.

  Nieustannie z całego świata spływa pomoc dla mieszkańców Haiti. Specjalną zbiórkę zorganizowano nawet w targanym wojną Północnym Kivu w Demokratycznej Republice Konga. Mieszkańcy, choć sami przeżywają dramat wojny a w przeszłości doświadczyli erupcji pobliskiego wulkanu, teraz postanowili podzielić się z mieszkańcami Haiti tym, co mają.

  Natomiast na miejscu katastrofy dochodzi do zamieszek przy rozdawaniu pomocy humanitarnej. Wojsko pomaga utrzymać porządek w bazach dystrybucyjnych. O incydencie w bazie Jezuickiej Służby Uchodźcom mówi wolontariusz polskiego pochodzenia pracującego w Port-au-Prince.

  Ciągle są problemy z dystrybucją jedzenia i z wodą. Na przykład dwa dni temu była wielka strzelanina niedaleko naszej bazy. Ciężarówka z jedzeniem zatrzymała się, żeby je rozładować, ale było takie zamieszanie, że ludzie zaczęli się denerwować i rzucać kamieniami w kierunku rozdających jedzenie. Żołnierze, którzy byli na miejscu, zaczęli strzelać w powietrze, żeby uspokoić tłum, ale to niestety nie pomogło. Dlatego trzeba takich sytuacji w pracy organizacji humanitarnych unikać za wszelką cenę – powiedział Artur Suski SJ.

  A. Suski, Haiti, se/rv


  inizio pagina

   Wielka Brytania: katolickie adopcje wygrywają w sądzie

  ◊    Katolicki ośrodek adopcyjny Catholic Care niespodziewanie wygrał dziś w Wielkiej Brytanii sprawę w Sądzie Najwyższym dotyczącą pośredniczenia w adopcji dla par homoseksualnych. Przyjęte w 2006 r. prawo zobowiązywało wszystkie ośrodki adopcyjne, w tym również kościelne, do współpracy z parami jednopłciowymi. W praktyce doprowadziło to do zamknięcia niemal wszystkich ośrodków katolickich. Ostał się tylko Catholic Care, który złożył do rządu wniosek o wyłączenie go spod tego prawa. Kiedy rząd odmówił, sprawa trafiła do sądu. Dziś Sąd Najwyższy w Londynie uznał racje katolickiej organizacji i polecił rządowej komisji ds. organizacji charytatywnych ponowne rozpatrzenie wniosku. Catholic Care to jeden z najstarszych ośrodków adopcyjnych w Wielkiej Brytanii. Swą działalność prowadzi już bowiem od ponad 100 lat.

  kb/ daily telegraph


  inizio pagina

   BIBLIA krok po kroku – miesięcznik katolicki

  ◊    Numer 8/ 2010 „List do Rzymian”

  Marcowy numer magazynu „BIBLIA krok po kroku” proponuje Czytelnikowi w podróż po starożytnym Rzymie, po świecie, w którym żyli pierwsi chrześcijanie. Kiedy pojawili się w Wiecznym Mieście wyznawcy Chrystusa, jak radzili sobie w konfrontacji ze światem pogańskim, dlaczego dziś tak trudno jest znaleźć ślady pierwszych miejsc kultu i gdzie ich szukać – o tym pisze Cezary Kałużny, historyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. O polityce cesarzy rzymskich wobec chrześcijan opowiada w wywiadzie ks. dr Lucjan Bielas, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: „Nieumiejętność odróżnienia Żydów od chrześcijan sprawiała, że nad tymi drugimi przez pewien czas rozpostarty był parasol ochronny w formie dozwolonego kultu. Dzięki niemu chrześcijanie mogli się w tym pobożnym, pogańskim świecie jakoś schować. Świadomość Rzymian jednak rosła, i coraz wyraźniej zaczęli oni dostrzegać różnice dzielące obie religie”. Do rzymskiej gminy chrześcijańskiej św. Paweł napisał jeden z najtrudniejszych, ale i ważnych listów. Choć nie znał swoich adresatów – planował dopiero podróż do Rzymu – jego słowa skierowane do nich są pełne troski i ciepła. Jak pisze ks. prof. dr hab. Roman Pindel: „W pierwszych wiekach chrześcijaństwa prawdopodobnie najczęściej komentowano pierwsze rozdziały Listu do Rzymian. Apostoł pisze w nim o fundamentalnym grzechu człowieka, którym jest nieuznawanie Wszechmocy, Jedyności i Świętości Boga”. Ks. Waldemar Rakoczy CM, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w jednym z artykułów tłumaczy, czy Boży plan zbawienia odnośnie Narodu Wybranego zawiódł, a ks. prof. Franciszek Longshamps de Bérier wyjaśnia znaczenie pojęcia prawa rzymskiego w świecie, w którym głosił Ewangelię św. Paweł.

  Zapraszam do lektury.

  A. Dąbrowska/ rv


  inizio pagina

   Historia pewnego nawrócenia. Czytając Wyznania św. Augustyna…

  ◊    Łudzą się, że jaśnieją na wysokości jak gwiazdy (Wyznania 5,3)

  Posłuchaj rozważania:

  Środa czwartego tygodnia Wielkiego Postu

  Augustyn nie znalazł Boga na drodze filozoficznej refleksji, gdy był pod wpływem sekty manichejczyków. Ich doktryna nie rozwiązywała najważniejszych dla niego kwestii, ale – nie widząc innego wyjścia – pozostawał w ich gronie, łudząc się, że w przyszłości pomogą mu znaleźć szczęście. Z niecierpliwością czekał w Kartaginie na spotkanie ze słynnym biskupem manichejskim Faustusem. Kiedy go posłuchał, szybko się przekonał o niespójności jego myśli i ubogiej kulturze. Faustus nie umiał dać odpowiedzi na zasadnicze dla Augustyna pytania, do czego zresztą przyznał się z dużą pokorą.

  Augustyn przeżył kolejne życiowe rozczarowanie i przestał, przynajmniej w jakiejś mierze, interesować się nauką manichejską, ale filozoficzne rozważania kontynuował. Brakowało mu natomiast pokornego uniżenia się wobec religii praktykowanej z taką wytrwałością przez jego matkę i wiary w Boga, który wynagradza ludzi poszukujących z pokorą serca.

  „Wielki jesteś, Panie, i na to, co niskie, patrzysz, a to, co wysokie, z daleka poznajesz. Zbliżasz się tylko do tych, którzy mają serca skruszone, a pyszni Ciebie nie znajdują, choćby swoim wszędobylskim doświadczeniem zliczyli gwiazdy i ziarnka piasku morskiego, choćby wymierzyli tory konstelacji i zbadali szlaki planet. (…) Nie znają drogi, po której powinni zejść z wyżyny, gdzie siebie postawili, i wejść w górę ku Niemu. Nie znają tej drogi i łudzą się, że jaśnieją na wysokości jak gwiazdy. I oto nagle runęli na ziemię, a ich obłąkane serca ogarnęła ciemność” (Wyznania 5,3, s. 69-70).

  Augustyn z dużym podziwem mówił o osiągnięciach uczonych swoich czasów, zwłaszcza w dziedzinie astronomii, którzy byli w stanie dokładnie przewidzieć zaćmienie słońca i księżyca. Ale nie bał się do niektórych z nich skierować ostrej krytyki: „Popadają ci ludzie w bezbożną pychę, w cień oddzielający ich od światła Twego. Na tak długi czas naprzód przewidują zaćmienie słońca, a swojego aktualnego zaćmienia nie dostrzegają” (Wyznania 5,3).

  Możemy przypuszczać, że dzisiaj Augustyn pisałby z podziwem o informatykach, lekarzach, inżynierach. Ich wszystkich jednak, i nas, którzy z ich osiągnięć korzystamy, zachęcałby do pokorniejszego spojrzenia na rozwój cywilizacyjny, a jeszcze bardziej do głębszej refleksji nad wpływem postępu technicznego na naszego ducha. Potrzeba nam postawy doświadczonego i solidnie wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt alpinisty, który wytrwale zdobywa wysoki szczyt. Widok jest coraz wspanialszy, ale wspinanie się coraz trudniejsze. Każdy, nawet najmniejszy, ruch jest ważny. Rozsądny alpinista co pewien czas bierze głębszy oddech, patrzy spokojnie w górę i na dół, żeby zobaczyć czy kierunek jest właściwy, czy droga jest pewna, czy pogoda się zmienia.

  Do takiego refleksyjnego, spokojnego i pokornego „oddechu” zachęca nas św. Augustyn w tym okresie Wielkiego Postu, byśmy się nie łudzili, że jaśniejemy na wysokości jak gwiazdy.

  ks. Waldemar Turek


  inizio pagina

   Dziennik 17.03.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:

  inizio pagina

   Magazyn w środę

  ◊    W programie: relacja z audiencji środowej; Rafał Łączny przybliża historię Mszy św. za Ojczyznę odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę; wielkopostne rozważanie ks. Waldemara Turka. Posłuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski