Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/06/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Dydektor generalny FAO w Watykanie
 • Stolica Apostolska proponuje lefebrystom prałaturę personalną
 • Wizyta ad limina biskupów z Kolumbii
 • Watykańsko-litewskie porozumienie o wzajemnym uznaniu studiów
 • Ks. Federico Lombardi o nowych technologiach w Radiu Watykańskim
 • Kościół na świecie

 • Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie: dzień pod hasłem kapłaństwa sakramentalnego i powszechnego
 • USA: wśród zakonnic nie ma zgody co do sporu z Watykanem
 • Argentyna: Kościół przeciw komercyjnej wystawie z relikwiami Jana Pawła II
 • Lwowski duchowny greckokatolicki pozytywnie o relacjach z Polską
 • Kultura i społeczeństwo

 • Jerozolima: dialog chrześcijańsko-żydowski
 • Irak: walka o władzę polityczną i gospodarczą
 • Brazylia: inicjatywy w obronie życia poczętego
 • Republika Demokratyczna Konga: przesłanie biskupów z prowincji Bukavu
 • Magazyn w czwartek
 • Dziennik 14.06.2012 - wersja dźwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Dydektor generalny FAO w Watykanie

  ◊   Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął dyrektora generalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa José Graziano da Silvę. 62-letni brazylijski polityk i specjalista od zagadnień rolnych kieruje FAO od początku roku. Po spotkaniu z Papieżem rozmawiał on z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique’iem Mambertim.

  Jak poinformowało następnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podkreślono zaangażowanie Kościoła katolickiego w walkę z głodem i nędzą, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, a także w rozwiązywanie niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Zwrócono uwagę, że pomimo istnienia zasobów wystarczających na wyżywienie wszystkich wciąż istnieją przeszkody gospodarcze, społeczne i polityczne uniemożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Wyrażono życzenie, by rolnictwo znalazło na powrót pierwsze miejsce w strategiach rozwojowych, by wsparto zrównoważone systemy produkcji rolnej oraz zapewniono większą równość i skuteczność w zaopatrzeniu żywnościowym.

  Warto podkreślić coraz bliższą współpracę między Kościołem katolickim a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W ubiegłym roku na forum organizacji odczytano apel Benedykta XVI o uwolnienie świata od plagi głodu. Z kolei na przełomie maja i czerwca Caritas Internationalis wspólnie z FAO zorganizował w Wiedniu międzynarodowy kongres „Przyszłość bez głodu”. Natomiast w przyszłym tygodniu Stolica Apostolska będzie gościć konferencję na temat bezpieczeństwa żywnościowego, zorganizowaną w ramach przygotowań do oenzetowskiego szczytu o zrównoważonym rozwoju Rio +20.

  tc/rv


  inizio pagina

  Stolica Apostolska proponuje lefebrystom prałaturę personalną

  ◊   W Watykanie gościł wczoraj przełożony lefebrystów. Bp Bernard Fellay został przyjęty w Kongregacji Nauki Wiary. Podjęli go prefekt dykasterii kard. William Levada, jej sekretarz abp Luis Ladaria SJ, oraz sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei ks. Guido Pozzo. Przedstawili oni opinię Stolicy Apostolskiej na temat ostatniej odpowiedzi Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w sprawie preambuły doktrynalnej. Wywiązała się dyskusja, w czasie której wyjaśniono i doprecyzowano niektóre kwestie – czytamy w watykańskim komunikacie prasowym. Bp Fellay zaprezentował również aktualną sytuację w Bractwie i obiecał przedstawić jego oficjalne stanowisko w rozsądnym czasie.

  Choć komunikat nie wspomina, w jakim kierunku rozwijają się negocjacje z lefebrystami, podaje jednak, że bp. Fellay przekazano projekt dokumentu, na mocy którego bractwo uzyskałoby kanoniczną aprobatę. Po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono, że miałoby ono status prałatury personalnej. W komunikacie przypomina się również, że sytuacja każdego z trzech pozostałych biskupów wyświęconych przez abp. Marcela Lefebvre’a zostanie rozpatrzona osobno.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Wizyta ad limina biskupów z Kolumbii

  ◊   Biskupi Kolumbii rozpoczęli wizytę ad limina Apostolorum. Ojciec Święty przyjął na audiencjach prywatnych 11 przedstawicieli tej konferencji episkopatu. Kościół w Kolumbii posiada 13 archidiecezji, 53 diecezje (w tym ordynariat polowy) oraz 10 wikariatów apostolskich. Działalność duszpasterska jest bardzo zróżnicowana ze względu na charakter kraju. Obejmuje bowiem zarówno tereny rozwinięte i zurbanizowane, jak stołeczna Bogota, gdzie działa Uniwersytet Katolicki, ale także trudno dostępne obszary wiejskie zamieszkałe przez ludność indiańską.

  Jedną z głównych trosk kolumbijskiego Kościoła jest proces pokojowy i uwolnienie zakładników z rąk działających od dziesięcioleci oddziałów partyzanckich. Biskupi chcieliby ponadto zaprosić Benedykta XVI do Kolumbii. Ich zdaniem mógłby on tam przyjechać niejako „przy okazji” Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w przyszłym roku.

  tc/ rv

  inizio pagina

  Watykańsko-litewskie porozumienie o wzajemnym uznaniu studiów

  ◊   Porozumienie Stolicy Apostolskiej z Litwą o wzajemnym uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia podpisano w Wilnie. Ze strony watykańskiej dokument sygnował tamtejszy nuncjusz apostolski abp Luigi Bonazzi, a z litewskiej – minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Na ceremonii, która odbyła się 8 czerwca w siedzibie litewskiego rządu, obecnych było m.in. kilku biskupów, w tym ordynariusz stolicy i przewodniczący episkopatu Litwy, oraz premier tego kraju. Podpisana umowa zacznie obowiązywać od chwili, gdy obie strony poinformują o dopełnieniu przez każdą z nich odnośnych wewnętrznych procedur prawnych.

  Watykańsko-litewskie porozumienie o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia zgodne jest z konwencją lizbońską na ten sam temat, zawartą w 1997 r. Ułatwia ona m.in. wzajemne uznanie czasu studiów i tytułów naukowych, co sprzyja też swobodnemu poruszaniu się studentów między ośrodkami szkolnictwa wyższego różnych krajów europejskich. Sygnowana w Wilnie umowa wpisuje się w cele „procesu bolońskiego”, który doprowadził do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). Obejmuje on obecnie 47 państw europejskich, w tym Stolicę Apostolską. Wspomniane porozumienie ustala reguły, procedury i środki zapewniające wzajemne uznanie studiów wyższych. Uzupełnia istniejące regulacje prawne relacji między Stolicą Apostolską a Litwą. Określały je już trzy porozumienia podpisane przed 12 laty, w 2000 r., mianowicie o współpracy na polu edukacji i kultury, o aspektach prawnych stosunków między Kościołem a państwem oraz o duszpasterstwie w litewskich siłach zbrojnych.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Ks. Federico Lombardi o nowych technologiach w Radiu Watykańskim

  ◊   Pewne technologie przeżywają swój zmierzch, inne się pojawiają, misja radia pozostaje jednak wciąż ta sama. W ten sposób o. Federico Lombardi komentuje zrezygnowanie przez papieską rozgłośnię z nadawania od lipca programów na falach średnich i krótkich na Europę i obie Ameryki. Dyrektor Radia Watykańskiego wskazuje, że cyfryzacja otwiera nowe drogi przekazu, co równa się także stopniowej zmianie formy nadawanych programów.

  „Internet sprawił, że przeszliśmy od radia, które produkowało głównie klasyczne programy dźwiękowe, do szerszej gamy produktów radiowych – mówił ks. Lombardi. – Informacje publikowane są także w formie tekstowej na stronach internetowych i wzbogacane przez elementy multimedialne. Nie chodzi tu tylko o pliki audio, ale także video, które powstają we współpracy z Watykańskim Centrum Telewizyjnym. Sprawia to, że sposób rozpowszechniania wiadomości ulega stopniowej zmianie. Co będzie za 15 lat, trudno powiedzieć, staramy się jednak odpowiedzialnie śledzić zachodzącą ewolucję techniczną. Centrum naszej misji pozostaje niezmienne. Mamy głosić Ewangelię, orędzie Kościoła współczesnemu światu, informować o posłudze, którą Papież pełni w dzisiejszym świecie, przekazując na ten temat obszerne wiadomości w wielu językach różnym narodom świata. To jest centrum naszej misji. Jednak to, jakimi środkami i przy użyciu jakich technologii będzie ona realizowana, jest aspektem, który może ulegać zmianie” – stwierdził ks. Lombardi.

  Dyrektor papieskiej rozgłośni podkreśla, że dynamiczny rozwój technologii otwiera wiele nowych możliwości przekazu. „Niezależnie od tego, czy będą to fale elektromagnetyczne, internet czy telefon komórkowy, musimy pamiętać o istocie naszej misji, którą jest głoszenie Dobrej Nowiny” – wskazuje ks. Federico Lombardi.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie: dzień pod hasłem kapłaństwa sakramentalnego i powszechnego

  ◊   Kapłaństwo w wymiarze sakramentalnym, jak i kapłaństwo powszechne, to tematy, które zdominowały kolejny dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Główną katechezę dnia poprowadził arcybiskup Vancouveru John Michael Miller. Mówił o wymiarach kapłaństwa, które wpisane są w relację między kapłaństwem sakramentalnym i powszechnym wszystkich ochrzczonych. Podkreślił, że księża są ludźmi Komunii i terapeutami duszy. Ich podstawową rolą jest służba ludowi Bożemu w realizacji misyjnego posłannictwa Kościoła.

  Świadectwa dnia podkreślały różne wymiary kapłaństwa. Między innymi przewodnicząca Konferencji Zakonów Żeńskich Irlandii, s. Conchita McDonnel mówiła o swoim zakonnym powołaniu, a także o związku między życiem konsekrowanym a życiem w Komunii. Przekonywała, że mimo poważnych zmian społecznych, które miały miejsce w ostatnich latach, wbrew utartym przekonaniom, świadectwo osób żyjących ślubami zakonnymi jest niezwykle ważne i w sposób długofalowy wpływa na życie ludzi.

  Z kolei Noreen Carroll, parafianka z kościoła Foxrock w Dublinie, złożyła świadectwo o kapłaństwie sakramentalnym w służbie wspólnocie. Mówiła o tym, jak wielkim darem są księża dla powierzonego im ludu. Podkreśliła, że są to dla niej ludzie, którzy swoją służbą pokazują jak i gdzie szukać Boga.

  Punktem centralnym wczorajszego dnia była Msza św. sprawowana przez kard. Oscara Andrésa Rodrígueza Maradiagę z Hondurasu. W homilii hierarcha nawiązał do postaci św. Antoniego Padewskiego jako człowieka o wielkim nabożeństwie do Eucharystii. Podkreślił, że święci wypełniają w Kościele potrójną rolę: dają przykład życia, wstawiają się za nami u Boga i dzielą się z nami swym przeznaczeniem.

  Przez kompleks kongresowy przeszła także wieczorem procesja eucharystyczna. Ponad dwie godziny, w duchu skupienia i modlitwy, ze śpiewem i czytaniami z Ewangelii, około tysiąca osób przemierzało z wystawionym w monstrancji Chrystusem ulice miasta. W procesji wzięli udział m.in. kardynałowie, biskupi, duchowieństwo, Zakon Maltański, bożogrobcy, skauci, katolicy obrządku syromalabarskiego z Indii i liczne rodziny irlandzkie.

  Na czas Kongresu Eucharystycznego wiele inicjatyw zostało podjętych także przez poszczególne parafie i kościoły Dublina. Wytypowano wśród nich tzw. host Church, czyli kościoły gościnne. Ich zadaniem jest przyjęcie pielgrzymów i stworzenie własnego programu w ramach Kongresu. Wśród nich jest jezuicki kościół św. Franciszka Ksawerego. Podczas Kongresu codziennie odprawia się tam nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowenna połączona jest z Mszą i konferencją. Każdy dzień ma odrębną tematykę. Konferencje prowadzą jezuiccy duszpasterze, a także jezuici pracujący w wyższych uczelniach Milton College i Trinity College. Wczoraj po południu jezuici przygotowali modlitwę medytacyjną prowadzoną według metody św. Ignacego. Przy Kościele działa również punkt informacyjny, oferujący broszury z programem Kongresu, a także miejsce, gdzie można spotkać się i napić gorącej herbaty.

  lg, ks. T. Szymczyk SJ, Dublin/ rv


  inizio pagina

  USA: wśród zakonnic nie ma zgody co do sporu z Watykanem

  ◊   Nie wszystkie amerykańskie zakonnice chcą się spierać z Watykanem. W kontekście wizyty w Rzymie przedstawicielek Konferencji Zakonów Żeńskich w USA (LCWR) oświadczenie wydały Siostry Miłosierdzia z Almy. Odcinają się one od postawy zakonnic nie zgadzających się na reformy, których zażądała od nich Kongregacja Nauki Wiary.

  Zdaniem sióstr z Almy kierownictwo konferencji przemawia językiem polityków, a nie wiary. Organizuje publiczne demonstracje przeciwko kościelnej hierarchii i jak politycy zabiega o jak najszersze poparcie mediów i opinii publicznej. W taki sposób nie da się prowadzić dialogu wiary – ostrzegają siostry z Almy. W ich przekonaniu świadczy to zarówno o braku dobrych manier, jak i o słabej formacji duchowej zbuntowanych zakonnic. Ich postawa względem Watykanu rodzi jedynie zamieszanie, polaryzację i fałszywe wyobrażenia o życiu konsekrowanym – czytamy w oświadczeniu Sióstr Miłosierdzia z Almy.

  kb/ rv, cna

  inizio pagina

  Argentyna: Kościół przeciw komercyjnej wystawie z relikwiami Jana Pawła II

  ◊   Powiązanie kultu relikwii z działalnością komercyjną jest skandaliczne – między innymi takie sformułowanie znalazło się w specjalnym komunikacie kurii arcybiskupiej w Buenos Aires. W wydanym oświadczeniu czytamy, że kuria nie udzieliła zgody na urządzenie wystawy przedmiotów należących do bł. Jana Pawła II w centrum wystawowym w tym mieście. Wierni bowiem, którzy chcieliby pomodlić się przed relikwiami błogosławionego, musieliby zapłacić za bilet wstępu.

  Komunikat przypomina, że relikwie mają większą wartość religijną niż obrazy, gdyż są to przedmioty, które były używane przez błogosławionych i świętych, bądź też fragmenty ich ciał. Powinny zatem być czczone wyłącznie w miejscach świętych, bez pobierania żadnych opłat. Nie mogą także wspierać żadnej działalności handlowej.

  W tym wypadku szczególne oburzenie wzbudza fakt, że pośród wystawianych pamiątek miał być również relikwiarz z kroplą krwi Jana Pawła II. Osoba polskiego Papieża cieszy się niezwykłym szacunkiem i czcią w Argentynie, także wśród niewierzących. Można się zatem spodziewać, że bardzo wielu ludzi chciałoby oddać cześć błogosławionemu i pomodlić się przed tym właśnie relikwiarzem. Stąd też, by zapobiec jakiemukolwiek wykorzystaniu relikwii do celów komercyjnych, został wydany wspomniany komunikat.

  lg/ rv

  inizio pagina

  Lwowski duchowny greckokatolicki pozytywnie o relacjach z Polską

  ◊   „Ocena sytuacji politycznej na Ukrainie wymaga zrozumienia «ukraińskiej antropologii»” – uważa rektor tamtejszego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. W wywiadzie udzielonym Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Borys Gudziak zwrócił uwagę, że Ukraińcy, którzy w zeszłym stuleciu wskutek totalitaryzmu i wojen utracili 17 mln współmieszkańców, są narodem z psychologicznymi urazami. Pełny rozwój tradycji demokratycznych wymaga zatem czasu. Tak jak biblijny Izrael po wyjściu z Egiptu, również „Ukraina będzie potrzebowała 40 lat, czyli dwóch nowych pokoleń, by od niewoli przejść do wolności i pełnej odpowiedzialności” – powiedział greckokatolicki duchowny.

  Rektor lwowskiej uczelni katolickiej, który jest historykiem, pozytywnie ocenia stosunek wielu europejskich polityków do Ukrainy w ostatnich 20 latach. Podejmowali oni względem tego kraju kroki nieraz wprost profetyczne. „Najbardziej konsekwentną konstruktywną politykę zaprezentowała Polska – uważa ks. Gudziak. – Zważywszy trudną historię relacji polsko-ukraińskich najnowsza polityka Polski względem Ukrainy to moim zdaniem mała «rewolucja geopolityczna».

  W wywiadzie dla Kirche in Not greckokatolicki duchowny nawiązał też do trwających w Polsce i na Ukrainie piłkarskich mistrzostw Europy. „Euro 2012 to sportowy przykład na to, jak Ukraina stopniowo i często z bólem wychodzi z «globalnej izolacji» – powiedział rektor katolickiej uczelni. – Nasze miasto Lwów przez wiele następnych dziesięcioleci będzie korzystało z lotniska, które tu z tej okazji zbudowano”. Ks. Gudziak zwrócił też uwagę na poprawę stanu części ukraińskich dróg. Wyraził nadzieję, że obecne wydarzenie sportowe będzie miało pozytywne skutki dla międzynarodowych relacji w szerszym zakresie.

  ak/ rv, acnaus


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Jerozolima: dialog chrześcijańsko-żydowski

  ◊   Promowanie wzajemnego dialogu i możliwych dróg współpracy na rzecz pokoju w Ziemi Świętej było tematem drugiego spotkania Komitetu Konferencji Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej do spraw relacji z żydami. Gospodarzem spotkania był abp Antonio Franco, nuncjusz apostolski w Izraelu oraz delegat apostolski w Jerozolimie wschodniej i Autonomii Palestyńskiej.

  W pierwszej części spotkania nuncjusz Antonio Franco przedstawił własną wizję dialogu z narodem żydowskim w świetle rzeczywistości Kościoła w Ziemi Świętej. Podkreślił witalne znaczenie każdej formy dialogu i gorąco zachęcił wszystkich członków Komitetu do szukania dróg obustronnych relacji oraz odważnego zaangażowania w projekt budowania wzajemnego poszanowania między żydami i chrześcijanami.

  W drugiej części posiedzenia siedmiu przedstawicieli różnych wspólnot lokalnego Kościoła katolickiego dyskutowało na temat konkretnych form dialogu z żydami w sytuacji zdominowanej politycznym konfliktem palestyńsko-izraelskim. Na zakończenie spotkania podjęto decyzję o zorganizowaniu dwudniowej sesji, na której członkowie Komisji podzielą się własnymi refleksjami i propozycjami płynącymi z osobistej analizy dokumentów dotyczących pozycji Kościoła w sprawie dialogu z żydami.

  W skład Komitetu do spraw relacji z żydami powołanego przez Konferencję Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej wchodzi ośmiu członków. Wśród nich jest wikariusz patriarchalny dla katolików języka hebrajskiego i imigrantów w Izraelu o. David Neuhaus SJ, o. Badie Elias OFM, ksiądz melchicki Yuhanna Bshouty, ksiądz maronicki Rafic Nahra, diakon maronicki Sobhy Makhoul, przedstawicielka Konferencji zgromadzeń żeńskich siostra Reem Obeid SJA, Margaret Karram z Ruchu Fokolari oraz palestyński ekspert do spraw publicznych Wadie Abunassar.

  J. Kraj OFM, Jerozolima

  inizio pagina

  Irak: walka o władzę polityczną i gospodarczą

  ◊   Krwawe zamachy w Iraku są dowodem bezlitosnej walki o władzę, jaką prowadzą przywódcy polityczni i największe tamtejsze partie. Nikt nie myśli o przyszłości Irakijczyków i dobru wspólnym narodu. W ten sposób chaldejski arcybiskup Kirkuku Louis Sako skomentował falę krwawych zamachów, które wstrząsnęły wczoraj Irakiem. Obserwatorzy podkreślają, że to, co się wydarzyło, może zepchnąć kraj na krawędź kolejnej wojny domowej.

  Szacuje się, że w wyniku wybuchu kilkunastu samochodów-pułapek zginęło co najmniej 80 osób, a trzy razy tyle odniosło obrażenia. Atakowani byli głównie muzułmanie szyici, którzy brali udział w tradycyjnych procesjach z okazji rocznicy śmierci średniowiecznego imama Musy al-Kadima. Bomby zdetonowano w całym kraju także przed restauracjami, w których spotykają się policjanci.

  Arcybiskup Kirkuku podkreśla, że sytuację w Iraku destabilizuje także konflikt w Syrii i innych krajach borykających się ze skutkami arabskiej wiosny. „Odnosi się wrażenie, że każdy próbuje ugrać coś dla siebie, nie przejmując się zupełnie tym, jaki los czeka Irakijczyków. Rozgrywki polityczne i osłabienie władzy powodują coraz większy brak bezpieczeństwa” – podkreśla abp Sako. Analitycy przypominają, że wczorajsze zamachy były najbardziej krwawymi odkąd Irak opuściły wojska amerykańskie.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Brazylia: inicjatywy w obronie życia poczętego

  ◊   W Brazylii wzrasta polityczna presja na prawną liberalizację aborcji. W związku z tym krajowy ruch obywatelski w obronie życia „Brazylia bez aborcji” prowadzi od dłuższego czasu ogólnonarodową kampanię zbierania podpisów pod petycją o zatwierdzenie przez parlament „Statusu nienarodzonego dziecka”. Inicjatywa ta cieszy się poparciem Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB).

  Liderzy krajowego ruchu obywatelskiego w obronie życia zamierzają w najbliższym okresie wręczyć przewodniczącemu izby niższej parlamentu listy z podpisami Brazylijczyków domagających się od deputowanych federalnych zatwierdzenia „Statusu nienarodzonego dziecka”. Zatwierdzenie go jest bardzo ważne, aby zagwarantować nienarodzonemu dziecku podstawowe prawa człowieka od samej chwili poczęcia” – wyjaśnia Jaime Ferreira Lopes – wiceprzewodniczący ruchu „Brazylia bez aborcji”. Aktualnie projekt „Statusu nienarodzonego dziecka” znajduje się na etapie dopracowywania w kilku komisjach parlamentarnych.

  Krajowy ruch obywatelski w obronie życia „Brazylia bez aborcji” przygotowuje też piątą edycję narodowego marszu w obronie poczętego życia. Manifestację zaplanowano na 26 czerwca w Brasílii na placu przed budynkami ministerstw.

  Z. Malczewski TChr., Brazylia


  inizio pagina

  Republika Demokratyczna Konga: przesłanie biskupów z prowincji Bukavu

  ◊   Odnawiające się zbrojne konflikty, wzmożone migracje ludności i brak skutecznej polityki władz państwowych to niektóre z obaw biskupów z metropolii Bukavu w Demokratycznej Republice Konga, zawartych w liście do władz tego kraju.

  Hierarchowie wskazują na zgubne skutki bezradności rządzących wobec kolejnych aktów przemocy sprowokowanych przez zbrojne grupy w prowincjach Północnego i Południowego Kivu. Spowodowały one ponownie masową migrację ludności, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granice. Zanotowano także akty przemocy wobec sił pokojowych ONZ. Biskupi zwracają uwagę także na problem uchodźców z Rwandy, którzy 18 lat po ludobójstwie z 1994 roku nadal przebywają na terytorium Demokratycznej Republiki Konga bez jakiegokolwiek statusu administracyjnego.

  W liście podkreśla się działalność ogromnej liczby plemiennych grup zbrojnych i słabość narodowych sił bezpieczeństwa. Konieczne dla życia mieszkańców wydaje się zunifikowanie armii, a służby porządkowe i policja powinny chronić cały naród i wszystkich obywateli, nie zaś tylko wybrane grupy ludności.

  Biskupi zauważają, że wielu Kongijczyków podważa wiarygodność państwa i jego zdolność do wypełnienia misji ochrony wszystkich mieszkańców. Liczne przypadki zabójstw, gwałty, niewydolność aparatu sądowniczego, zatrzymania i aresztowania osób niewinnych sprawiają, że ludzie nie widzą wsparcia jakiego oczekiwaliby ze strony państwa. Szczególne zdziwienie budzą niektóre decyzje władz państwowych, na przykład o wyburzeniu wielu budynków, na których wzniesienie to samo państwo wydało wcześniej zgodę.

  Demokratyczna Republika Konga przechodzi bardzo trudny okres, związany m.in. z ubiegłorocznymi wyborami. Biskupi dziękują jednak narodowi za patriotyczną postawę. Mimo bowiem obserwowanych tendencji do rozpadu państwa, jak do tej pory udało się zachować jego jedność.

  lg/ rv

  inizio pagina

  Magazyn w czwartek

  ◊   Watykańskie wizyty zwierzchnika lefebrystów oraz dyrektora FAO – to główne aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o kolejnym dniu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. A w drugiej części programu nadamy audycję Fundacji Pełna Chata „O miłości prosto z mostu”.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 14.06.2012 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski