Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2015/01/22

Papież i Stolica Apostolska

 • Papież do delegacji ekumenicznej z Finlandii: wobec prześladowań i cierpień we współczesnym świecie konieczne jest wspólne świadectwo chrześcijan
 • Papieskie spotkanie z włoskimi policjantami strzegącymi Watykanu
 • Poranna Msza papieska w czwartek: zbawienie i wstawiennictwo Jezusa są ważniejsze od dokonywanych przez Niego cudów
 • Kościół na świecie

 • Abp Szewczuk: wspólna modlitwa za Ukrainę jest kluczem do naszego zwycięstwa
 • Kard. Marx o reformie Kościoła, synodzie i rocznicy reformacji
 • Nabożeństwo ekumeniczne w Moskwie
 • Indie: Kościół zaniepokojony próbami przekształcenia kraju w hinduistyczne państwo
 • Malezja: sąd najwyższy zakazał używania słowa Allah w tekstach katolickich
 • Kultura i społeczeństwo

 • Fragment Ewangelii w masce mumii egipskiej z końca I wieku?
 • Nasilone żądania zamknięcia wiedeńskiego Ośrodka Dialogu króla saudyjskiego Abdullaha
 • Nigeria: tylko zachodnia interwencja wojskowa może powstrzymać Boko Haram
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 22.01.15
 • Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 22.01.2015
 • Papież i Stolica Apostolska  Papież do delegacji ekumenicznej z Finlandii: wobec prześladowań i cierpień we współczesnym świecie konieczne jest wspólne świadectwo chrześcijan

  ◊   Już od 30 lat papieże spotykają się co roku z delegacją ekumeniczną z Finlandii, pielgrzymującą do Rzymu na święto patrona tego kraju. XII-wieczny biskup św. Henryk poniósł męczeństwo w Finlandii, a jego grób znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva. Franciszek przypomniał 30. rocznicę tej tradycji, przyjmując tegoroczną fińską pielgrzymkę, na której czele stoi dwóch biskupów, katolicki Teemu Sippo i luterański Björn Vikström. Przytoczył słowa, które przed 30 laty wypowiedział przy tej okazji św. Jan Paweł II: „Sam fakt, że przybyliście tu razem i modlicie się wspólnie, jest świadectwem dążenia do jedności”.

  „Od tego czasu dużo już dokonano i, czego jestem pewny, wiele jeszcze uczyni się w Finlandii, aby «częściowa komunia istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości» (Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint, 14). Wasza wizyta zbiega się z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan – zauważył Ojciec Święty. – W tym roku nasza refleksja skupia się na słowach Jezusa do Samarytanki: «Daj mi pić» (J 4, 7). Jest to przypomnienie, że źródłem każdej łaski jest sam Pan, a Jego dary zmieniają tych, co je otrzymują, czyniąc z nich świadków prawdziwego życia, które pochodzi tylko od Chrystusa. Jak czytamy w Ewangelii, liczni Samarytanie uwierzyli w Jezusa dzięki świadectwu tej kobiety (por. J 4, 39). Jak powiedział tutaj biskup Vikström, katolicy i luteranie mogą wiele razem zrobić, by dawać świadectwo Bożego miłosierdzia w naszych społeczeństwach. Wspólne chrześcijańskie świadectwo jest szczególnie konieczne wobec nieufności, niepewności, prześladowań i cierpień, jakich doświadcza tylu ludzi w dzisiejszym świecie”.

  Franciszek wskazał, że to wspólne świadectwo może być wspierane przez postępy dialogu teologicznego między Kościołami. Wyraził uznanie dla relacji katolicko-luterańskich w Finlandii, które, jak podkreślił, od lat są bardzo dobre.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Papieskie spotkanie z włoskimi policjantami strzegącymi Watykanu

  ◊   „Na horyzoncie widzimy wiele chmur i niebezpieczeństw, które niepokoją ludzkość. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, by nie tracić ducha i nie ulegać zniechęceniu”. Ojciec Święty mówił tak do pracowników włoskiej policji, którzy czuwają nad bezpieczeństwem na placu św. Piotra i terenach bezpośrednio graniczących z Państwem Watykańskim. Papież przyjął ich na specjalnej audiencji, która tradycyjnie odbywa się zawsze na początku nowego roku. Franciszek przypomniał policjantom, że chrześcijańska nadzieja opiera się na niewzruszonej skale, którą jest miłość Jezusa.

  „Drodzy funkcjonariusze, w świetle tej mocnej nadziei wasza praca nabiera innego znaczenia, które przywołuje tu wartości ludzkie i chrześcijańskie – powiedział Papież. – Waszym zadaniem jest bowiem ochrona i strzeżenie miejsc mających ogromne znaczenie dla wiary i życia milionów pielgrzymów. Wielu ludzi, którzy odwiedzają serce chrześcijańskiego Rzymu, często zwraca się do was. Oby dzięki waszej obecności i trosce każdy mógł doświadczyć pomocy i ochrony. Tak, drodzy bracia i siostry, wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być strażnikami naszych bliźnich. Pan rozliczy nas z powierzonej nam odpowiedzialności, z dobra czy zła, jakie uczyniliśmy naszym bliźnim”.

  W tym roku przypada 70-lecie działalności inspektoratu włoskiej policji przy Watykanie.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Poranna Msza papieska w czwartek: zbawienie i wstawiennictwo Jezusa są ważniejsze od dokonywanych przez Niego cudów

  ◊   Najważniejszą rzeczą nie jest łaska fizycznego uzdrowienia, ale fakt, że Jezus nas zbawia i wstawia się za nami. W ten sposób Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty komentował dzisiejszą Ewangelię. Mowa w niej bowiem o tłumach ściągających do Jezusa z różnych stron Palestyny, co jest świadectwem nadziei wzbudzanej przez słyszane Słowo Boże.

  „Lud słyszy to i widzi, że w Jezusie spełniają się obietnice, że w Jezusie jest nadzieja – mówił Ojciec Święty. – Lud był już znużony sposobem nauczania wiary stosowanym przez ówczesnych uczonych w prawie. Wkładali oni na ramiona ludzi wiele przykazań, przepisów, ale nie docierali do ich serc. A ci, gdy widzą i słyszą Jezusa i Jego nauczanie, błogosławieństwa, czują, że wewnątrz nich coś się porusza – a budzi to Duch Święty – i idą do Jezusa”.

  Jak zauważył Franciszek, to spotkanie z Jezusem często zaczyna się od uzdrowienia. I tak właśnie bywa, bo początkowa intencja pójścia za głosem Boga nigdy nie jest czysta: zawsze czynimy to trochę dla siebie, a trochę dla Boga. Dlatego zadaniem jest oczyszczanie intencji. Bo odzyskanie zdrowia jest tu jedynie znakiem innego uzdrowienia. To samo dotyczy słów, które trafiają do serca. W rzeczywistości najważniejsze słowo Jezusa to – jak powiada List do Hebrajczyków – wstawianie się za tymi, którzy przez Niego zbliżają się do Boga. A zatem Jezus zbawia i wstawia się za nami.

  „Jezus zbawia! Te uzdrowienia, te słowa, które trafiają do serca, są znakiem i początkiem zbawienia – kontynuował Ojciec Święty. – To droga zbawienia dla tak wielu, którzy zaczynają od przyjścia, by posłuchać Jezusa albo poprosić o uzdrowienie, a potem wracają do Niego i doświadczają zbawienia. A zatem czy najważniejsze u Jezusa jest to, że uzdrawia? Nie, nie jest najważniejsze. Że naucza? To nie jest najważniejsze. [Najważniejsze], żeby zbawiał! On jest Zbawicielem, a my jesteśmy przez Niego zbawieni. To jest ważniejsze. To jest moc naszej wiary”.

  Jak przypomniał Papież, Jezus wstąpiwszy do Ojca wstawia się obecnie za nami. I jak niegdyś w porywie nadziei ludzie przychodzili do Jezusa, tak i dziś każdego dnia możemy być pewni, że mamy Zbawiciela i Orędownika.

  „Tak jest obecnie. Jezus przed Ojcem daje swoje życie, odkupienie, pokazuje Ojcu rany, cenę zbawienia. I cały czas w ten sposób Jezus oręduje. A kiedy my z tego czy innego powodu jesteśmy trochę przybici, przypomnijmy sobie, że On modli się za nas, nieustannie wstawia się za nami. Ileż razy o tym zapominamy: Jezus owszem, zrobił swoje, poszedł do nieba, zesłał nam Ducha Świętego i załatwione! Nie! Obecnie, w każdej chwili Jezus oręduje. Pomódlmy się słowami: «Panie Jezu, zmiłuj się nade mną». On wstawia się za mną. Trzeba zwracać się do Pana z prośbą o takie orędownictwo” – zachęcił Franciszek.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Abp Szewczuk: wspólna modlitwa za Ukrainę jest kluczem do naszego zwycięstwa

  ◊   Jedność jest źródłem siły narodu ukraińskiego – powiedział abp Światosław Szewczuk. Dziś przypada na Ukrainie święto jedności narodowej. Z tej okazji zwierzchnik tamtejszego Kościoła greckokatolickiego udał się do ekumenicznej kaplicy, która została wzniesiona w Kijowie po rewolucji na Majdanie, w miejscu, gdzie Ukraińcy przelali krew za ojczyznę.

  Abp Szewczuk zaapelował, by nie ustawać w modlitwie za Ukrainę. „Bo ta wspólna modlitwa, która jest odmawiana w różnych częściach kraju, jednoczy nas przed Bogiem i jest kluczem do naszego zwycięstwa” – powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki. Przypomniał on, że ta mała kaplica jest widzialnym znakiem wspólnej modlitwy Majdanu. Majdan nie uległ i zwyciężył, ponieważ modliliśmy się wszyscy razem. Poczuliśmy, że jedność Ukrainy to nie fakt geograficzny czy coś abstrakcyjnego. Jedność jest siłą ludu ukraińskiego – podkreślił abp Szewczuk.

  kb/ rv, sir

  inizio pagina

  Kard. Marx o reformie Kościoła, synodzie i rocznicy reformacji

  ◊   Wielkim wyzwaniem naszego stulecia jest dostosowanie Kościoła do zglobalizowanego świata, wypracowanie nowej równowagi między centralą a Kościołami lokalnymi – uważa kard. Reinhard Marx, członek Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej i Kościoła Powszechnego. W wywiadzie dla tygodnika America przestrzega on przed centralizacją Kościoła, bo świadczyłoby to o jego słabości. Zapewnia on, że kardynałowie nie chcą tworzyć nowego Kościoła, ale dać mu świeże powietrze, pchnąć go naprzód.

  Za jeden z istotnych elementów reformy kard. Marx uważa deklerykalizację Kurii Rzymskiej i administracji diecezji, a w szczególności obsadzanie urzędów kobietami. Jego zdaniem przykład musi pójść z góry, od Papieża i biskupów. Przy tej okazji wyraził on ubolewanie, że w nowoutworzonej Radzie ds. Ekonomicznych, której jest koordynatorem, nie ma ani jednej kobiety.

  W wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika przewodniczący Episkopatu Niemiec obszernie wypowiada się na temat synodu o rodzinie, przypominając postulaty niemieckiego Kościoła w sprawie komunii dla rozwodników oraz dowartościowania związków homoseksualnych. Dla kard. Marxa katolicka teologia małżeństwa bynajmniej nie jest jasna. Należy dostosować nauczanie Kościoła do Ewangelii i teologii.

  Mówiąc z kolei o relacjach homoseksualnych, niemiecki hierarcha wskazuje, że punktem wyjścia dla etyki seksualnej nie powinno być „spanie ze sobą”, lecz miłość, wierność i dążenie do trwałej relacji. Nie wyjaśnia jednak, na czym by to miało polegać w odniesieniu do par homoseksualnych. Co więcej, wprowadza zamieszanie, twierdząc iż Kościół stawia po prostu relacje homoseksualne na innym poziomie niż heteroseksualne. Kpi przy tym z oponentów związków gejowskich, jakoby ci odmawiali homoseksualistom możliwości czynienia jakiegokolwiek dobra.

  Kard. Marx dzieli się również przemyśleniami na temat obchodów 500-lecia reformacji. Podkreśla, że Kościół katolicki nie może świętować tej rocznicy, bo rozbicie jedności Kościoła nie jest czymś dobrym. Z drugiej strony pozytywnym faktem jest, że protestanci nie chcą obchodzić tej rocznicy bez katolików. Zdaniem kard. Marxa wydarzenie to może być okazją do uzdrowienia pamięci i zacieśnienia wzajemnych relacji. Będzie temu służyć między innymi wspólna pielgrzymka zwierzchników obu wyznań do Ziemi Świętej.

  kb/ rv, america


  inizio pagina

  Nabożeństwo ekumeniczne w Moskwie

  ◊   Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest szczególnie wymowny we wspólnotach katolickich krajów, w których mają one charakter mniejszościowy. Msze i nabożeństwa w tej intencji odprawiane są w rzymskokatolickich parafiach Rosji. Wczoraj w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie takiemu ekumenicznemu nabożeństwu przewodniczył tamtejszy ordynariusz.

  Po wieczornej Mszy w intencji jedności chrześcijan abp Paolo Pezzi przewodniczył ekumenicznej liturgii Słowa, na którą przybyli też prawosławni i protestanci. Liturgię rozpoczęła pieśń wykonana przez chór jednego z wyznań protestanckich. Między czterema czytaniami biblijnymi różne zespoły wokalne wykonywały pieśni religijne, a przedstawiciele poszczególnych wspólnot wyznaniowych mówili o „pragnieniu Jezusa”, które może być zaspokojone jedynie owocami miłości i jedności wśród Jego wyznawców. Po ostatnim czytaniu z Ewangelii św. Jana o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką abp Pezzi wygłosił homilię nawiązującą do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność: „Daj mi pić”. Podobne nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się w najbliższą sobotę 24 stycznia w Petersburgu.

  W. Raiter, Moskwa


  inizio pagina

  Indie: Kościół zaniepokojony próbami przekształcenia kraju w hinduistyczne państwo

  ◊   Kościół w Indiach zaniepokojony jest falą przymusowych konwersji na hinduizm i podejmowanymi na różnych szczeblach próbami przekształcenia tego kraju w państwo hinduistyczne. Przypomina zarazem, że wzniecanie napięć między wspólnotami religijnymi i projekt ideologicznego ujednolicenia społeczeństwa stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców kraju: dla kobiet, dalitów oraz dla mniejszości językowych, kulturowych i religijnych. Wzrost antychrześcijańskiej agresji i umacnianie się tzw. hindutwy, czyli ideologii pod hasłem „Indie tylko dla wyznawców hinduizmu”, znalazły się w centrum obrad episkopatu tego azjatyckiego kraju.

  W czasie spotkania podkreślono, że wzrost hinduistycznego nacjonalizmu stawowi poważne zagrożenie dla tkanki społecznej, charakteryzującej się w Indiach wielką różnorodnością. Biskupi wskazali, że za rządów premiera Narendra Modiego wzrosła liczba antychrześcijańskich ataków, które naznaczyły ostatnio aż pięć indyjskich stanów. Przypomnieli zarazem, że Indie są państwem świeckim, którego konstytucja gwarantuje wolność wyznania wszystkim obywatelom.

  O tym, że obawy indyjskich biskupów są uzasadnione świadczy najnowszy raport o stanie wolności religijnej w tym kraju, opracowany przez katolicką organizację Catholic Secular Forum. W ubiegłym roku z powodu wyznawanej wiary zabito tam pięciu chrześcijan, w tym 11-letniego chłopca, a ponad 300 księży, pastorów i odpowiedzialnych za chrześcijańskie wspólnoty religijne zostało pobitych i rannych. Z rąk hinduistycznych ekstremistów ucierpiało też 2 tys. chrześcijańskich kobiet. Raport informuje, że w Indiach każdego dnia dochodzi do antychrześcijańskich incydentów, a stanem obecnie najbardziej niebezpiecznym dla wyznawców Chrystusa jest Ćhattisgarh.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Malezja: sąd najwyższy zakazał używania słowa Allah w tekstach katolickich

  ◊   Kościół w Malezji przegrał długą batalię o prawo używania słowa „Allah” w tekstach katolickich. Wyrok został ogłoszony w odniesieniu do publikacji zamieszczanych w tygodniku The Catholic Herald po apelacji redakcji od takiego właśnie zakazu nałożonego przez sąd niższej instancji. I choć adwokaci katolickiego pisma zapowiedzieli, że także od tej decyzji jeszcze się odwołają, to jednak sprawa wydaje się zamknięta niekorzystnie dla chrześcijan. Pięciu sędziów trybunału uznało bowiem jednogłośnie, że wyrok jest ostateczny, gdyż nie dopatrzono się błędów proceduralnych w działaniach sądów niższej instancji. W praktyce oznacza to, że prawo do używania słowa „Allah” jest zarezerwowane wyłącznie dla muzułmanów. Wyznawcy innych religii, także monoteistycznych, jak chrześcijanie, mieliby używać na określenie Boga wyrazu, który oznacza bóstwa pogańskie.

  Wyrok trybunału jest zagrożeniem dla wolności religijnej w Malezji – uważa ordynariusz stolicy tego kraju, Kuala Lumpur. Abp Julian Leow Beng Kim powiedział, że odrzucenie przez sąd federalny apelacji Kościoła może „otworzyć puszkę Pandory”, co w konsekwencji ograniczy prawa mniejszości, zwłaszcza dotyczące sposobu funkcjonowania poszczególnych religii. „Jesteśmy rozczarowani tym wyrokiem, mimo iż był on poniekąd do przewidzenia. Mamy jednak nadzieję, że z tego doświadczenia narodzi się w naszej przyszłości coś dobrego. Słowo «Allah» jest istotne dla dwóch trzecich katolików w Malezji, którzy używają go w lokalnym języku Bahasha. Mamy nadzieję, że wyrok ogranicza się jedynie do używania go na łamach The Catholic Herald” – powiedział abp Leow.

  Według adwokatów strony kościelnej to właśnie naruszenie wolności religijnej jest zasadniczym elementem w tej sprawie. Stąd też kwestia nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. Tego optymizmu nie podziela redaktor naczelny pisma. Ks. Lawrence Andrew ma jednak nadzieję, że mimo wszystko w Malezji „nadal będzie można żyć razem w pokoju i harmonii”, a równocześnie „prawa mniejszości nie będą deptane”.

  lg/ rv, fides


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Fragment Ewangelii w masce mumii egipskiej z końca I wieku?

  ◊   Protestanccy uczeni odkryli w masce z egipskiej mumii papirus z fragmentem Ewangelii św. Marka. Datują go na lata 80. I wieku po Chrystusie. Jeśli mają rację, byłby to najstarszy znany nam rękopis nowotestamentalny. Dzieliłoby go może tylko kilkanaście lat od oryginału, który został napisany w latach 60. I wieku, prawdopodobne w Rzymie.

  Dotychczas za pierwszy zachowany tekst Nowego Testamentu powszechnie uznawano papirus P52 z II wieku, zawierający kilka wierszy z Ewangelii św. Jana. (18, 31-33; 37-38). Obecnie trzydziestoosobowa ekipa z kanadyjskiego uniwersytetu Acadia w Wolfville pracuje pod kierunkiem prof. Craiga Evansa nad znalezionym przed trzema laty kawałkiem papirusu z fragmentem Ewangelii Marka. Był on użyty do wykonania maski mumii egipskiej. Datowanie go krótko po roku 80 po Chrystusie ustalono w oparciu o badania izotopowe i analizę stylu pisma, jak też przez porównanie z innymi papirusami wykorzystanymi do przygotowania maski. Są na nich zapisane urywki utworów literackich, dokumenty i prywatne listy. Wszystkie odkryte teksty ma się opublikować jeszcze w tym roku. Dopiero wtedy zostanie podane, o jaki dokładnie fragment Ewangelii chodzi.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Nasilone żądania zamknięcia wiedeńskiego Ośrodka Dialogu króla saudyjskiego Abdullaha

  ◊   Kanclerz Austrii domaga się wycofania poparcia tego kraju dla otwartego przed dwoma laty w Wiedniu Międzynarodowego Ośrodka króla Abdullaha bin Abdulaziza ds. Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego (KAICIID). Zarzuca mu się, że jego jedyny cel to poprawa międzynarodowego wizerunku Arabii Saudyjskiej – kraju, gdzie nie ma żadnej wolności kultu. Żądania zamknięcia ośrodka wzmogły się po tym, jak saudyjski bloger Raif Badawi został skazany na 10 lat więzienia i 1000 batów za wypowiedzi zrównujące ze sobą wszystkie religie. Uznano je za obraźliwe dla islamu. Obrońcy wolności słowa wymierzono już pierwszych 50 batów i po tygodniu miał otrzymać następną chłostę. Przełożono ją jednak na później ze względu na jego zły stan zdrowia.

  Wiedeński ośrodek króla Abdullaha odmówił potępienia wyroku na blogera, tłumacząc się, że musi zachować bezstronność wobec krajów stosujących islamskie prawo szariatu. Według austriackiego kanclerza instytucja ta nie spełnia wytyczonych jej zadań dialogu i przemilcza akty łamania podstawowych praw człowieka. Prezydent Heinz Fischer i minister spraw zagranicznych Sebastian Kurz interweniowali u władz saudyjskich o ułaskawienie dysydenta, są jednak przeciwni zamknięciu wiedeńskiego ośrodka dialogu, tak samo jak kard. Christoph Schönborn. Arcybiskup Wiednia uważa, że wywołałoby to skutek odwrotny od zamierzonego.

  Arabia Saudyjska finansuje Ośrodek króla Abdullaha ds. Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego przez pierwsze trzy lata jego istnienia. Utworzyła go jednak wspólnie z Austrią i Hiszpanią, a Stolica Apostolska jest współżałożycielem-obserwatorem. Do zarządu wchodzi zgodnie ze statutem trzech chrześcijan i trzech muzułmanów oraz żyd, hinduista i buddysta. W listopadzie ośrodek zorganizował konferencję, na której zwierzchnicy muzułmańscy, chrześcijańscy i żydowscy potępili przemoc dżihadystów z Państwa Islamskiego.

  ak/ rv, reuters, efe


  inizio pagina

  Nigeria: tylko zachodnia interwencja wojskowa może powstrzymać Boko Haram

  ◊   Interwencja zbrojna sił zachodnich jest jedyną realną opcją, aby powstrzymać ofensywę Boko Haram w Nigerii. Takie jest przekonanie bp. Olivera Dashe Doeme z Maiduguri, diecezji, która najbardziej ucierpiała z rąk islamskich fanatyków. Zdaniem duchownego nigeryjska armia jest niezdolna do skutecznego działania z powodu nieudolności dowództwa, rozpowszechnionej korupcji, a także infiltracji Boko Haram w szeregi wojska. Udowodniła to klęska w starciu o miasto Baga nad jeziorem Czad, w którym rebelianci okazali się także zagrożeniem sięgającym daleko poza granice Nigerii.

  Bp Dashe Doeme potwierdził też fakt rekrutowania przez Boko Haram swoich członków na terenie Nigru, Czadu, Kamerunu i Libii. Ta sytuacja jego zdaniem wymaga stanowczych działań międzynarodowych, w tym lądowej ofensywy dla pokonania islamskiej rebelii.

  tc/ rv, acn


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 22.01.15

  ◊   Słuchaj:
  W Magazynie: „Wokół tygodnia modlitw o jedność chrześcijan” – Radio Fiat, Częstochowa


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 22.01.2015

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski