Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

26/04/2009

Papież i Stolica Apostolska

 •  Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie

 •  Regina Coeli: papieskie błogosławieństwo dla polskiego Tygodnia Biblijnego

 • Kościół na świecie

 •  Meksyk: misyjna odnowa parafii

 •  Meksyk: liturgiczne obostrzenia w związku z epidemią

 •  Hiszpania wspomaga rodzime powołania w krajach misyjnych

 •  Hiszpania: biskupi o kryzysie

 • Kościół w Polsce

 •  Gniezno: uroczystości ku czci św. Wojciecha

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Dziennik 26.04.2009 - wersja dźwiękowa

 •  Magazyn w niedzielę

 • Papież i Stolica Apostolska   Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie

  ◊     Pozwólmy się zafascynować świętym, aby i nasze życie stało się hymnem na cześć Boga – zachęcił Benedykt XVI, kanonizując w Watykanie pięcioro błogosławionych. Nowi święci Kościoła to:

  - ks. Archanioł Tadini (1846-1912) z diecezji Brescia na północy Włoch, założyciel Sióstr Robotnic Świętego Domu z Nazaretu;

  - o. Bernard Tolomei (1272-1348), Włoch, założyciel benedyktynów oliwetanów;

  - br. Noniusz od Matki Bożej Álvares Pereira (1360-1431), portugalski bohater narodowy, karmelita;

  - s. Gertruda Comensoli (1847-1903), Włoszka, założycielka Adoratorek Najświętszego Sakramentu;

  - oraz s. Katarzyna Volpicelli (1839-1894), Włoszka, założycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

  Charyzmaty nowych świętych realizowały się w różnych dziedzinach, jednak wszyscy oni czerpali siły z Eucharystii – zauważył w homilii Papież. Kościół zwłaszcza w okresie wielkanocnym wskazuje na rzeczywistą obecność Chrystusa w sakramencie Jego Ciała i Krwi. To uprzywilejowane miejsce zjednoczenia z Bogiem, od którego człowiek otrzymuje przebaczenie i życie. „Eucharystia jest żywym i odwiecznym dziedzictwem pozostawionym przez Chrystusa, które stale należy zgłębiać, aby mogło odcisnąć na nas swoją niezgłębioną skuteczność” – podkreślił Benedykt XVI.

  Św. Archanioł Tadini żył w latach 1846-1912. Był kapłanem pobożnym, gorliwym, bliskim robotnikom, zwłaszcza pracującym kobietom. Oprócz zgromadzenia zakonnego założył Robotnicze Stowarzyszenie Katolickie Wzajemnej Pomocy. Zmarł jako proboszcz parafii Botticino Sera, gdzie pracował duszpastersko przez 25 lat. Błogosławionym ogłosił go Jan Paweł II w 1999 r.

  „Jakże prorocza była charyzmatyczna intuicja ks. Tadiniego i jak aktualny jest jego przykład także dziś, w czasach poważnego kryzysu ekonomicznego! – zauważył Benedykt XVI. – On nam przypomina, że jedynie podtrzymując stałą i głęboką więź z Bogiem, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, będziemy w stanie wnosić zaczyn Ewangelii w różnorodną pracę i w każde środowisko naszego społeczeństwa”.

  Św. Bernard Tolomei żył w latach 1272-1348. Za młodu studiował prawo, był pasowany na rycerza przez cesarza Rudolfa I Habsburga i pełnił wysokie urzędy w rodzinnej Sienie. W 1313 r. zaczął prowadzić życie pustelnicze, dając początek nowej gałęzi zakonu benedyktyńskiego, którą kierował od 1322 r., rokrocznie do końca życia wybierany opatem. Jako 76-letni starzec niósł pomoc chorym na dżumę w Sienie i tam, zaraziwszy się, zmarł. Został pochowany wraz z innymi ofiarami zarazy w zbiorowym grobie zalanym wapnem i dlatego nie zachowały się jego relikwie. W 1644 r. został uznany za błogosławionego ze względu na kult od niepamiętnych czasów.

  „Przykład tego świętego jest dla nas zaproszeniem do przekładania wiary na życie oddane Bogu w modlitwie i służbie bliźnim, motywowane miłością gotową nawet ponieść najwyższą ofiarę” – powiedział w homilii Papież.

  Św. Noniusz od Matki Bożej żył w latach 1360-1431. Pochodził z bogatego rodu rycerskiego. Jako wódz naczelny obronił Portugalię przed naporem sił kastylijskich. Po śmierci żony pozostał w stanie bezżennym, a w 1423 r., rozdawszy posiadane dobra, wstąpił do założonego przez siebie klasztoru karmelitów, na własne życzenie pozostając do końca życia bratem zakonnym. Zmarł w Lizbonie. W 1918 r. Benedykt XV uznał go za błogosławionego z uwagi na kult utrzymujący się od niepamiętnych czasów.

  „Cieszę się, mogąc wskazać całemu Kościołowi tę wzorową postać pod względem obecności życia wiary i modlitwy w warunkach, które otwarcie im nie sprzyjają – powiedział po portugalsku Benedykt XVI. – Św. Noniusz jest przykładem, że w każdej sytuacji, nawet działań zbrojnych i wojennych, można postępować według wartości i zasad życia chrześcijańskiego, zwłaszcza jeśli jest ono ukierunkowane na służbę dobra wspólnego i Bożą chwałę”.

  Św. Gertruda Comensoli (1847-1903), od najmłodszych lat szerzyła w drugiej połowie XIX w. nabożeństwo do Chrystusa obecnego w Eucharystii. Jako siedmioletnia dziewczynka przystąpiła do Pierwszej Komunii, choć wówczas tak małych dzieci do niej nie dopuszczano. Mając 15 lat, wstąpiła do klasztoru, ale z powodu choroby musiała go opuścić. Pragnęła utworzyć zgromadzenie poświęcające się adoracji eucharystycznej. Z tego zamiaru zwierzyła się Leonowi XIII, który poradził jej połączyć adorację z wychowaniem młodzieży. Tę wspólnotę zakonną założyła w Bergamo w 1884 r. W tym mieście na północy Włoch zmarła. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1989 r.

  „W społeczeństwie zagubionym i często zranionym jak nasze, młodzieży poszukującej wartości i sensu, który by można nadać własnemu życiu, św. Gertruda, jako trwały punkt odniesienia, wskazuje Boga, który w Eucharystii stał się naszym towarzyszem drogi – mówił w homilii Benedykt XVI. – Przypomina nam, że «adoracja winna być ważniejsza od wszystkich dzieł miłosierdzia», gdyż to z miłości do Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, rzeczywiście obecnego w Sakramencie Eucharystii, płynie owa ewangeliczna miłość, skłaniająca nas do uznania wszystkich ludzi za braci”.

  Św. Katarzyna Volpicelli żyła w latach 1839-1894. Pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej, otrzymała staranne wykształcenie. Mając 20 lat, złożyła prywatny ślub czystości. Nie przyjęta do klasztoru ze względu na stan zdrowia, niosła pomoc ubogim i chorym. Założyła nową wspólnotę zakonną, sierociniec i bibliotekę objazdową. Zmarła w rodzinnym Neapolu, poświęcając życie za Papieża i Kościół. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 2001 r.

  „Św. Katarzyna wskazuje swym duchowym córkom i nam wszystkim wymagającą drogę nawrócenia, całkowicie zmieniającą serce i przekładającą się na działanie zgodne z Ewangelią – powiedział Benedykt XVI. – Dzięki temu można położyć fundamenty pod budowę społeczeństwa otwartego na sprawiedliwość i solidarność, przezwyciężając dysproporcje gospodarcze i kulturowe, uporczywie obecne w znacznej części naszego globu”.

  jp/ rv


  inizio pagina

   Regina Coeli: papieskie błogosławieństwo dla polskiego Tygodnia Biblijnego

  ◊     Na zakończenie liturgii, po odmówieniu modlitwy Regina Coeli, Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów przybyłych na kanonizację. Wspomniał też o przypadającym dzisiaj we Włoszech Dniu Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore. Życzę, aby 50 lat po śmierci jego założyciela o. Agostino Gemellego, uczelnia ta zawsze dochowywała wierności zasadom, które ją tworzyły” – powiedział Papież.

  Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do nowej inicjatywy polskich biblistów. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku:

  „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Pod patronatem Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II Kościół w Polsce obchodzi po raz pierwszy Niedzielę i Tydzień Biblijny. Tym, którzy zgłębiają tajemnicę Bożego Słowa, z serca błogosławię. Za wstawiennictwem nowych świętych upraszam dla wszystkich dar Bożej Mądrości. Życzę dobrej niedzieli i obfitych owoców tego tygodnia”.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Meksyk: misyjna odnowa parafii

  ◊     Kościół w Meksyku rozpoczyna misję kontynentalną od odnowy życia parafialnego. Punktem wyjścia wszelkiej misji w naszym kraju musi być parafia – w ten sposób meksykańscy biskupi, uczestniczący w dniach 20-23 kwietnia w sesji plenarnej episkopatu, odpowiedzieli na apel z Aparecidy o nową ewangelizację kontynentu. W wydanym z tej okazji przesłaniu podziękowali oni wielkiej rzeszy księży, na których opiera się życie parafii. Podkreślili, że większą rolę powinni w niej odgrywać świeccy, a także ruchy i wspólnoty kościelne, które nie mogą jej traktować jako swej przystani, lecz winny one stanowić integralny element dynamiki lokalnej wspólnoty Kościoła. Biskupi wspomnieli też o codziennych problemach meksykańskich proboszczów. Są nimi brak wystarczającego zaplecza lokalowego, zwłaszcza w miastach, oraz wielka bieda mieszkańców, w szczególności w rejonach wiejskich. W przesłaniu wydanym na zakończenie swej wiosennej sesji plenarnej, biskupi zapewnili też „o duchowej bliskości z Benedyktem XVI w tej trudnej dla niego chwili pontyfikatu”.

  kb/ fides


  inizio pagina

   Meksyk: liturgiczne obostrzenia w związku z epidemią

  ◊     W stolicy Meksyku zawieszono 26 kwietnia publiczne odprawianie Mszy św. Ze względu na zagrożenie epidemią świńskiej grypy stołeczny metropolita polecił nie sprawować Eucharystii aż do wydania kolejnych rozporządzeń. Wierni mają wypełnić niedzielny obowiązek słuchając Mszy przez radio. Kard. Norberto Rivera Carrera podjął tę decyzję po konsultacjach z tamtejszym ministerstwem zdrowia. Meksyk stara się zapobiec wybuchowi epidemii. Jak podaje agencja Associated Press już ponad tysiąc Meksykanów zaraziło się świńską grypą. Liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na ponad 80. W piątek zamknięte zostały wszystkie szkoły i wyższe uczelnie w blisko 20-milionowej stołecznej aglomeracji.

  Kościół początkowo nie zamierzał odwoływać niedzielnych Mszy św. Zalecano jedynie ich skrócenie, podawanie komunii na rękę i rezygnację ze znaku pokoju. Decyzja o zawieszeniu liturgii została podjęta dopiero wczoraj wieczorem po konsultacjach z rządem. Kard. Rivera Carrera wezwał przy tym wszystkich Meksykanów, do żarliwej modlitwy w intencji ojczyzny.

  kb/ efe, afp, ap


  inizio pagina

   Hiszpania wspomaga rodzime powołania w krajach misyjnych

  ◊    „Zostali powołani. Pomóż im!”. Pod takim hasłem Kościół w Hiszpanii prowadzi 26 kwietnia kampanię na rzecz powołań w krajach misyjnych. Została ona zorganizowana przez Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.

  W krajach misyjnych jest wielu chętnych do seminariów bądź nowicjatów, lecz najczęściej brak środków na ich utrzymanie. Miejscowe Kościoły nie są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom związanym z wykształceniem przyszłego duchowieństwa. Stąd hasło tegorocznej kampanii: „Zostali powołani. Pomóż im!” – czytamy w okolicznościowych broszurkach.

  Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła pomaga m.in. w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych; w budowaniu i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych; w budzeniu odpowiedzialności za misje oraz w trosce o powołania.

  W 2008 r. Dzieło św. Piotra Apostoła przeznaczyło na te cele blisko 25 mln dolarów, z czego ponad 16 proc. pochodziło z Hiszpanii. Pomoc otrzymało ok. 50 tys. alumnów niższych i 30 tys. wyższych seminariów, a także ok. 8,5 tys. nowicjuszy i nowicjuszek z różnych zgromadzeń zakonnych.

  Potrzeby rosną. W ciągu ostatniego sześciolecia na świecie utworzono 83 nowe diecezje. Każdego roku w krajach misyjnych jest ponad 4 mln chrztów. Instytucje kościelne są w wielu wypadkach jedynymi, które gwarantują miejscowej ludności pomoc socjalną i edukacyjną. W ciągu ostatnich 15 lat do pracy włączyło się ok. 15 tys. nowych kapłanów diecezjalnych.

  Ponad połowa ofiar zebranych w Hiszpanii w 2008 r. trafiła do 16 krajów afrykańskich.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

   Hiszpania: biskupi o kryzysie

  ◊    Kryzys ekonomiczny był jednym z tematów obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Ich zakończenie zbiegło się z ogłoszeniem danych o bezrobociu w kraju. Ponad 4 mln osób nie ma w Hiszpanii pracy. Milion rodzin nie ma żadnych dochodów miesięcznych.

  Biskupi z troską obserwują pogłębiający się kryzys ekonomiczny. Wobec trudności, jakich doświadcza wiele osób, apelują do wiernych, aby w miarę swoich możliwości pomagali tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jednocześnie wyrażają podziękowanie Caritas i innym organizacjom kościelnym za to, że robią wszystko, by sprostać rosnącemu wołaniu o pomoc.

  Podczas obrad zlecono Komisji ds. Duchowieństwa przygotowanie programu na Rok Kapłaństwa oraz zatwierdzono trzecie wydanie Mszału Rzymskiego w języku hiszpańskim. Biskupi zapoznali się także z przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Madrycie w 2011 r.

  Ważnym punktem był wybór nowego członka Rady Stałej w miejsce kard. Antoniego Cañizaresa, który został prefektem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na jego miejsce wybrano ordynariusza polowego abp. Juana del Río, natomiast nowym przewodniczącym Komisji ds. Nauki Wiary został abp Javier Martínez z Granady.

  Biskupi zapoznali się także ze statusem Radia Cope.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

  Kościół w Polsce   Gniezno: uroczystości ku czci św. Wojciecha

  ◊    Chrześcijaństwo pozostaje niezmienne nawet mimo oczekiwań świeckiego świata – mówił w Gnieźnie abp Józef Michalik. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha. Ich centralnym punktem była Msza na placu przy katedrze, której przewodniczył Prymas Polski, kard. Józef Glemp.

  Abp Józef Michalik w homilii mówił o trwałości wiary chrześcijańskiej i wymaganiach stawianych ludziom wierzącym. „Dzisiaj próbują nam wmówić, że chrześcijaństwo nie powinno się zajmować pewnymi tematami – powiedział kaznodzieja. – Ile te biedne gazety się namęczą, żeby wypłakać się nad losem chrześcijaństwa w Polsce, nad losem naszej wiary, która nie chce zrezygnować z wymagań stawianych człowiekowi”.

  Podczas Mszy krzyże misyjne z rąk nuncjusza apostolskiego, abp. Józefa Kowalczyka, otrzymały osoby duchowne i świeckie wybierające się na misje. Będą głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach.

  „Jadę do Stanów Zjednoczonych, na Alaskę – powiedział jeden z posłanych na misje. – Na pewno jest tam inna kultura, inny klimat, mentalność tych ludzi całkowicie inna niż europejska, bo to ludzie północy, Eskimosi, Indianie”.

  „Będę pracowała w sierocińcu – powiedziała inna z misjonarek. – Na pewno jest jakaś obawa, czy dam radę, jak mnie tam ludzie przyjmą”.

  Św. Wojciech pokazuje nam, że jesteśmy powołani do świętości – podkreślał abp Henryk Muszyński. „Ojciec Święty nam przypominał, że św. Wojciech jest też prawdziwym Europejczykiem, łączy w sobie różne kultury, a i jest człowiekiem niesłychanie wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka – powiedział metropolita gnieźnieński. – Ciekawe, że Ojciec Święty powiedział, iż świadectwo św. Wojciecha jest ciągle żywe, nie tylko przykład, ale i świadectwo”.

  Tegoroczne uroczystości zbiegły się z kilkoma ważnymi wydarzeniami: 1010. rocznicą kanonizacji św. Wojciecha i 30. rocznicą pierwszej wizyty Jana Pawła II w Gnieźnie. Z tej okazji do grobu patrona miasta i Polski przybyli pielgrzymi z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. „Jestem wierzący i u nas św. Wojciech jest patronem naszej parafii. Przyjechałem, żeby się pomodlić, uczcić św. Wojciecha, podziękować za dotychczasowe życie i prosić o dalsze łaski – powiedział jeden z pielgrzymów. – Tu są korzenie naszego chrześcijaństwa. Duchowo można naprawdę tutaj odżyć”.

  W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

  Justyna Malińska, Gniezno


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Dziennik 26.04.2009 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:

  inizio pagina

   Magazyn w niedzielę

  ◊    Archanioł, Bernard, Noniusz, Gertruda i Katarzyna – to pięcioro nowych świętych Kościoła. Rozpoczynamy relacją z kanonizacji w Watykanie. W cyklicznej audycji ks. Arkadiusz Nocoń przedstawia postać św. Joanny Beretty Molli. Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski