Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

16/07/2009

Papież i Stolica Apostolska

 •  Papieskie kondolencje po katastrofie samolotu w Iranie

 •  Nowi nuncjusze w Grecji, Libanie, Burundi

 •  Watykan: zmiany w Sekretariacie Stanu i Gubernatoracie

 • Kościół na świecie

 •  Salwador-Kanada: Kościół przeciwny trującym kopalniom

 •  Kongo: kościelno-rządowa współpraca w zwalczaniu korupcji

 •  Uganda: widmo głodu

 •  Wietnam: są powołania, brakuje kościołów

 •  Apel biskupów Kostaryki o walkę z narkotykami

 •  Meksyk: kongres egzorcystów

 •  Portugalia: apel o walkę z handlem ludźmi

 •  Hiszpania: dzień ludzi morza

 •  USA: Kościół episkopalny zezwala na sakrę homoseksualistów

 • Kościół w Polsce

 •  20. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej

 •  Licheń: chorzy i niepełnosprawni na oazie

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych u premier Tymoszenko

 •  Dziennik 16.07.2009 - wersja dźwiękowa

 • Papież i Stolica Apostolska   Papieskie kondolencje po katastrofie samolotu w Iranie

  ◊     Benedykt XVI przekazał kondolencje władzom cywilnym i rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Iranie. W telegramie do nuncjusza apostolskiego w tym kraju, abp. Jean-Paula Gobela, kard. Tarcisio Bertone zapewnia o papieskiej modlitwie za dusze zmarłych oraz o umocnienie dla tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich.

  Do katastrofy Tu-154 linii Caspian Airlines doszło 15 lipca podczas awaryjnego lądowania w pobliżu irańskiego miasta Kaswin. Maszyna lecąca z Teheranu do Erywania uderzyła w ziemię. W wyniku wybuchu zginęło 168 osób obecnych na pokładzie. Odnaleziono czarne skrzynki samolotu, dzięki którym, być może, uda się ustalić przyczyny katastrofy.

  jp/ rv


  inizio pagina

   Nowi nuncjusze w Grecji, Libanie, Burundi

  ◊     Benedykt XVI mianował 16 lipca trzech nowych nuncjuszy apostolskich: w Grecji, Libanie i w Burundi. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Grecji będzie włoski arcybiskup Luigi Gatti. Ma on 63 lata. Od 2001 r. był nuncjuszem w Libanie.

  Na jego miejsce do nuncjatury w Bejrucie skierowany został 51-letni prał. Gabriele Giordano Caccia, który pracował dotąd w watykańskim Sekretariacie Stanu. Benedykt XVI wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupiej. Również arcybiskup nominat Caccia jest Włochem. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Służbę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął w 1991 r. na placówce w Tanzanii. Dwa lata później skierowany został do sekcji spraw ogólnych w Watykanie, gdzie od siedmiu lat był asesorem.

  Natomiast nuncjuszem apostolskim w Burundi, Papież mianował prał. Franco Coppolę, wynosząc go do godności arcybiskupiej. Nowy nuncjusz w Burundii ma 52 lata i jest Włochem. Służbę w watykańskiej dyplomacji pełni od 1993 r. i był już kiedyś na placówce w tym afrykańskim kraju. Ponadto, oprócz ostatnio wykonywanej pracy w sekcji Sekretariatu Stanu ds. relacji z państwami, arcybiskup nominat Coppola przebywał w nuncjaturach w Libanie, Kolumbii i w Polsce.

  jp/ rv


  inizio pagina

   Watykan: zmiany w Sekretariacie Stanu i Gubernatoracie

  ◊     Następcą arcybiskupa nominata Gabriele Giordano Cacci na stanowisku asesora sekcji spraw ogólnych Sekretariatu Stanu Ojciec Święty mianował prał. Petera Briana Wellsa. Jest on Amerykaninem i ma 45 lat. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a w watykańskiej dyplomacji pracuje od 10 lat.

  Benedykt XVI mianował ponadto nowego sekretarza generalnego w watykańskim gubernatoracie. Został nim 68-letni abp Carlo Maria Viganò, Włoch, który dotąd był w Sekretariacie Stanu delegatem ds. nuncjatur. Abp Viganò obejmuje urząd po 56-letnim bp. Renato Boccardo, którego Papież mianował ordynariuszem włoskiej archidiecezji Spoleto-Norcia, nadając mu godność arcybiskupa.

  Abp Renato Boccardo pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji od 1982 r., przebywając na placówkach w Boliwii, Kamerunie i Francji. Od 1992 r. pracował w Papieskiej Radzie ds. Laikatu, koordynując m.in. organizację Światowych Dni Młodzieży w Denver, Manili, Paryżu i w Rzymie. W 2001 r. mianowany został szefem protokołu do zadań specjalnych, odpowiedzialnym za organizację papieskich podróży. Sakrę biskupią otrzymał dwa lata później jako sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Od listopada 2005 r. był sekretarzem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

  jp/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Salwador-Kanada: Kościół przeciwny trującym kopalniom

  ◊    Żadna działalność gospodarcza nie może sprowadzać się wyłącznie do zysku. Należy szanować prawa człowieka i respektować środowisko. Przewodniczący komisji Iustitia et Pax Episkopatu Kanady przypomina o tym kanadyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych. List przesłany przez ks. Brendana O’Breina do ministra Lawrenca Cannona związany jest z rabunkową działalnością kanadyjskiej firmy „Pacific Rim” działającej na terenie Salvadoru. Zajmuje się ona eksploatacją złota i srebra.

  Przedstawiciel episkopatu zauważa, że z Salvadoru wciąż napływają niepokojące informacje o szkodach prowokowanych przez działalność kanadyjskiej kopalni. Do eksploatacji rud metali szlachetnych wykorzystywane są związki chemiczne, w tym trujące cyjanki. Złoża znajdują się głównie w górach, skąd spływa większość wód. Ich zanieczyszczenie toksycznymi związkami chemicznymi powstającymi przy pozyskiwaniu metali zagraża całemu krajowi i może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Niepokojące jest także to, że zaledwie 3 proc. zysków firmy „Pacific Rim” trafia do ludności Salwadoru. List do ministra spraw zagranicznych Kanady kończy się apelem o zbadanie działalności wspomnianej firmy, gdy chodzi o przestrzeganie międzynarodowego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych i respektowania praw człowieka.

  Wcześniej w tej sprawie wielokrotnie protestował Kościół Salwadoru. Biskupi apelowali do władz, by nie wyrażały zgody na eksploatację złóż przez inwestorów zagranicznych. Przypominali, że działalności kopalń nie można mierzyć tylko i wyłącznie w kategoriach zysków.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Kongo: kościelno-rządowa współpraca w zwalczaniu korupcji

  ◊     Kongijscy biskupi zobowiązali się do promocji procesu decentralizacji państwa w imię zasad pomocniczości i solidarności. Specjalne memorandum w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca między episkopatem Demokratycznej Republiki Konga, a tamtejszym ministerstwem ds. decentralizacji i planowania regionalnego.

  Celem podjętych działań jest przejęcie większej odpowiedzialności za rozwój danego regionu przez lokalne władze. Ma to postawić tamę marnotrawieniu państwowych funduszy i powszechnej korupcji. Zarówno Kościół jak i władze liczą, że troszcząc się o swój teren, lokalni politycy zadbają bardziej o dobro wspólne niż o własne interesy.

  Kościelno-rządowe memorandum firmował m.in. przewodniczący episkopatu, abp Nicolas Djomo Lola. Zauważa on, że sytuacja w Kongu jest naprawdę trudna. Największymi bolączkami są według niego powszechna korupcja i rabunkowa gospodarka prowadzona przez zagraniczne firmy.

  „O powszechnej korupcji mówił w Gomie szef państwa. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Djomo Lola. Ma on świadomość, że w tej kwestii społeczeństwo oczekuje jasnego głosu Kościoła. - Problemem są też międzynarodowe koncerny, które grabią nasze bogactwa naturalne. Ich działanie jest przyczyną trwających konfliktów. Koncerny wykorzystują miejscowe wspólnoty do własnych celów. Bogactwa Konga dla zagranicznych firm są prawdziwą manną spadającą z nieba, a źródłem nieszczęść dla pełnoprawnych właścicieli, czyli narodu kongijskiego” – zaznaczył przewodniczący kongijskiego episkopatu.

  By stawić czoła aktualnym problemom, episkopat Konga ogłosił kilka dni temu Rok Jubileuszowy, którego hasłem są słowa: „Sprawiedliwość czyni naród wielkim”.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Uganda: widmo głodu

  ◊    Kościoły w Ugandzie podniosły alarm z powodu kończących się zapasów żywności. Najtrudniejsza sytuacja panuje w północnej i północno-wschodniej części kraju, na terenach nawiedzonych przez powodzie. Wspólna Rada Chrześcijan Ugandy, do której należy także Kościół Katolicki, zaapelowała 9 lipca do rządu i wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla głodujących. Za zaistniały stan rzeczy Kościoły winią władze, które nie podjęły uprzednich działań, aby zapobiec klęsce głodu. Rada zwraca także uwagę, że jeżeli szybko nie podejmie się odpowiednich działań, może dojść do katastrofy humanitarnej. Jak dotąd z głodu zmarło tam już ponad 30 osób.

  lw/ rv


  inizio pagina

   Wietnam: są powołania, brakuje kościołów

  ◊     W Wietnamie brakuje kościołów. Zauważa się jednak wyraźny wzrost wiary. O sytuacji Kościoła w tym rządzonym przez komunistów kraju wietnamscy biskupi mówili w Niemczech, gdzie odwiedzili siedzibę organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od lat pomaga ona także wietnamskim chrześcijanom. Biskupi podkreślili, że Kościół cieszy się licznymi powołaniami, a także dużym zaangażowaniem świeckich, którzy w znacznej mierze biorą na siebie katechizację. Wskazano, że jednym z wyzwań jest ewangelizacja rodzin i młodzieży.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Apel biskupów Kostaryki o walkę z narkotykami

  ◊    O walkę z handlem narkotykami zaapelowali do rządu Kostaryki biskupi tego środkowoamerykańskiego kraju. Domagają się oni konsekwentnego wprowadzania w życie odnośnych norm prawnych, jak też zapobiegania narkomanii przez działania wychowawcze obejmujące zwłaszcza dzieci i młodzież. „Przed dwoma laty na konferencji w Aparecidzie latynoamerykańscy biskupi wyraźnie wskazali, że za walkę z narkotykami odpowiedzialne jest w pierwszym rzędzie państwo” – przypomina kostarykański episkopat. Zwracając uwagę, że większość mieszkańców Kostaryki uważa się za chrześcijan, biskupi wzywają ich do kierowania się zasadami Ewangelii. Te zaś wykluczają osiąganie zysków z tego, co poniża godność człowieka i obraża Boga. Taką właśnie zbrodnią przeciw ludzkiemu życiu jest handel narkotykami.

  ak/ rv


  inizio pagina

   Meksyk: kongres egzorcystów

  ◊     Diabeł naprawdę istnieje. Nie należy jednak jego działania wyolbrzymiać, czy też umniejszać. Wskazał na to kard. Norberto Rivera Carrera otwierając Ogólnomeksykański Kongres Egzorcystów. Arcybiskup stolicy Meksyku wskazał, że sceptycyzm prowadzi do redukowania działań szatana wyłącznie do zjawisk psychologicznych i paranormalnych, co prowadzi do rozpowszechniania ezoteryzmu i okultyzmu. Inni natomiast widzą diabła wszędzie, przypisując mu nadzwyczajną moc, tak jakby był Bogiem. Przemawiając do meksykańskich egzorcystów kard. Rivera Carrera podkreślił, że w walce ze złym duchem należy uciekać się do Maryi, która chroni i prowadzi w delikatnej posłudze uwalniania.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Portugalia: apel o walkę z handlem ludźmi

  ◊     Do podjęcia zdecydowanej walki z plagą handlu ludźmi i nielegalną imigracją wzywa Kościół Portugalii. Apel znalazł się w dokumencie wydanym na zakończenie krajowego spotkania osób odpowiedzialnych w strukturach kościelnych za migrantów oraz aktywnie zaangażowanych w duszpasterstwo cudzoziemców. Spotkanie odbyło się w Lamego. Wskazano, że wciąż brakuje odpowiedniego ustawodawstwa w kwestii przemytu ludzi. Zaapelowano też o zmianę nastawienia w stosunku do imigrantów. „Postawa nieufności i strachu, musi ustąpić miejsca otwartości i gościnnemu przyjęciu” – czytamy w komunikacie końcowym. Wskazuje on na konieczność wypracowania polityki integracji, a jednocześnie wyraźnych działań państwa zwalczających nielegalny proceder handlu ludźmi.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Hiszpania: dzień ludzi morza

  ◊    „Morze domaga się twojej miłości” - pod tym hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi 16 lipca dzień ludzi morza.

  Ludzie morza czują głęboką miłość do tego elementu stworzenia, który zapewnia im utrzymanie i dobrobyt. Na morzu dzień i noc pracuje wiele osób. Po powrocie na ląd wymagają czułości i szczególnej troski - pisze w okolicznościowym liście bp Luiz Quinteiro, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza. Proboszczowie nadmorskich parafii powinni zapoznać się z problemami i potrzebami marynarzy oraz okazać solidarność wobec ich rodzin. Na ludzi morza czyhają liczne niebezpieczeństwa, m. in. mnożące się napady pirackie, porwania oraz brak ochrony prawnej dla marynarzy - czytamy w liście.

  W święto Matki Bożej Szkaplerznej hiszpańskie porty przybierają odświętne barwy. W wielu miejscowościach odbywają się uroczyste procesje. Figura Matki Bożej jest obwożona po przybrzeżnych wodach i uroczyście wprowadzana do portu. Nie brakuje ryb i sardynek, które rybacy rozdają wszystkim za darmo.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

   USA: Kościół episkopalny zezwala na sakrę homoseksualistów

  ◊     Odbywający się co trzy lata zjazd Kościoła episkopalnego w USA uchwalił 14 lipca zniesienie moratorium na udzielanie święceń biskupich homoseksualistom – zarówno mężczyznom, jak kobietom. Jest to bowiem jeden z tych Kościołów anglikańskich, które mają „biskupki” i na jego czele stoi nawet obecnie kobieta, „bp” Katharine Jefferts Schori. Uczestnikami zjazdu amerykańskiego Kościoła episkopalnego, odbywającego się Anaheim w Kaliforni, są biskupi, księża i delegaci świeccy. Moratorium na sakrę homoseksualistów to samo gremium uchwaliło przed trzema laty. Obecnie jednak 72 proc. episkopalnych delegatów głosowało za dopuszczeniem takich osób do biskupstwa, mimo iż przyczynia się to do podziałów wśród anglikanów. Ubolewanie nad przewagą opinii przeciwnej wspomnianemu moratorium wyraził w Londynie prymas Wspólnoty Anglikańskiej, abp Rowan Williams.

  Liczący 2 mln wiernych Kościół episkopalny USA należy do 80-milionowej Wspólnoty Anglikańskiej. Z jej 37 Kościołów członkowskich 22 zerwały lub przynajmniej rozluźniły stosunki z Kościołem episkopalnym właśnie z powodu jego decyzji o konsekracji biskupiej zdeklarowanego homoseksualisty. Również w samych Stanach Zjednoczonych doprowadziło to do schizmy wewnętrznej. Od wspólnoty episkopalnej odłączył się tam nie akceptujący biskupów homoseksualistów Anglikański Kościół Ameryki Północnej, który podaje, że ma obecnie 100 tys. wiernych.

  ak/ rv, cns, cna


  inizio pagina

  Kościół w Polsce   20. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej

  ◊    17 lipca mija 20 lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej. W wyniku tego porozumienia po 50 latach przerwy do Warszawy mógł przybyć nuncjusz apostolski – został nim abp Józef Kowalczyk. Utworzono też ambasadę polską przy Watykanie.

  Wznowienie stosunków dyplomatycznych poprzedziło przyjęcie przez Sejm 17 maja 1989 r. ustawy regulującej stosunki prawne między Kościołem i Państwem, a także istotne przemiany polityczne i społeczne w kraju. Wieloletnie rozmowy pomiędzy przedstawicielami Stolicy Apostolskiej i episkopatu oraz rządu zostały uwieńczone 17 lipca 1989 r.

  „Pasterze Kościoła w Polsce wraz z całym społeczeństwem katolickim witają z wielką radością wiadomość o wznowieniu z dniem 17 lipca 1989 r. – we wspomnienie liturgiczne bł. Jadwigi Królowej – stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Dzień ten zostanie zapisany w historii Kościoła i Państwa Polskiego jako doniosły” – czytamy w oświadczeniu episkopatu wydanym w dniu przywrócenia stałego poselstwa papieskiego w Polsce.

  Jednocześnie biskupi przypomnieli, że stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską mają bardzo dawną tradycję. Do Polski, niemal od zarania jej historii, przybywali legaci papiescy na synody, którzy składali też wizyty na dworze królewskim. Stosunki te zostały zinstytucjonalizowane w 1555 r. Wówczas w Polsce została ustanowiona nuncjatura apostolska, jedna z najstarszych na świecie. Rok później rozpoczął w niej działalność pierwszy stały nuncjusz apostolski w Polsce Luigi Lippomano. Kontakty z Watykanem nie były utrzymywane w czasie zaborów. Zostały odbudowane w 1919 r., wkrótce po odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie. Jej działanie zostało ponownie przerwane w wyniku II wojny światowej. Po 1945 r. nuncjusz apostolski nie mógł już wrócić do Warszawy.

  Po zakończeniu II wojny światowej Watykan i episkopat Polski przez wiele lat podejmowały wysiłki na rzecz normalizacji stosunków między Kościołem a państwem i między Polską a Stolicą Apostolską. Z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, rozpoczęto spotkania strony rządowej i kościelnej, a 5 sierpnia 1949 r. zainaugurowała działalność Komisja Mieszana (dziś Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski). Jednym z głównych tematów jej prac, zwłaszcza w latach 80., było wznowienie stosunków dyplomatycznych Polski i Watykanu.

  Pierwsze oficjalne kontakty między Stolicą Apostolską a ówczesnym rządem PRL nawiązano w 1971 r. Trzy lata później podpisano „Protokół” ustanawiający stałe kontakty robocze pomiędzy rządem polskim i Stolicą Apostolską. Paweł VI w maju 1978 r. oznajmił prymasowi Polski kard. Stefanowi Wyszyńskiemu wolę wysłania do Warszawy stałego przedstawiciela w charakterze delegata apostolskiego; decyzja ta została następnie potwierdzona przez Jana Pawła I – o czym przypomina w liście z 11 kwietnia 1989 r. do prymasa Polski kard. Józefa Glempa Jan Paweł II. W przededniu przywrócenia stosunków dyplomatycznych Papież wyjaśniał także, że „obecność przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w danym kraju, zwłaszcza katolickim, jest zwyczajną formą reprezentowania, na sposób stały, Biskupa Rzymu w Kościołach partykularnych, a także wobec państw i władz świeckich” (co określa KPK, kan. 363, paragraf 1). Jan Paweł II mówił o tym wcześniej w trakcie swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski 14 czerwca 1987 r.

  Pierwszym po II wojnie światowej nuncjuszem apostolskim w Polsce został mianowany 26 sierpnia 1989 r. ks. Józef Kowalczyk. Sakrę biskupią przyjął 20 października 1989 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II. 6 grudnia 1989 r. w Warszawie nowy nuncjusz apostolski w Polsce złożył ówczesnemu prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy uwierzytelniające.

  Z kolei pierwszym w okresie powojennym ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej został mianowany Jerzy Kuberski, ówczesny szef zespołu ds. stałych kontaktów między rządem i Stolicą Apostolską. Listy uwierzytelniające złożył Ojcu Świętemu 5 października 1989 r. Obecnie ambasadorem Polski przy Watykanie jest Hanna Suchocka.

  Biuro Prasowe KEP/ rv


  inizio pagina

   Licheń: chorzy i niepełnosprawni na oazie

  ◊    W sanktuarium maryjnym w Licheniu dobiega końca drugi turnus oazy chorych, w której uczestniczą niepełnosprawni oazowicze z diecezji włocławskiej. W Domu Pielgrzyma Betania przez dwa tygodnie mieszkało 75 podopiecznych wraz z wolontariuszami ze wspólnoty Bartymeusza.

  Licheńskie spotkania dla niepełnosprawnych rozpoczęły się w latach 80. Od 6 lat grupą z diecezji włocławskiej opiekuje się dwóch księży: Dariusz Fabisiak i Marek Bałwas. Ten ostatni porusza się na wózku inwalidzkim. Nad wszystkim czuwa grupa wolontariuszy, wśród których są klerycy, młodzież i studenci.

  „Oazy mają charakter «wczasowo-rekolekcyjny» - mówi ks. Bałwas. - Jest element formacyjny, rekolekcyjny, ale też czas na wypoczynek, ponieważ część uczestników naszych spotkań rzadko wychodzi z domów”.

  W Licheniu organizowane są dwa wakacyjne turnusy oazowe. Pierwszy, dla niepełnosprawnych z okolic Konina, odbył się na przełomie czerwca i lipca. Drugi zakończy się 17 lipca.

  K. Pakuła, Licheń


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych u premier Tymoszenko

  ◊     O gotowości rządu Ukrainy do rozwijania współpracy ze wspólnotami różnych religii zapewniła 13 lipca w Kijowie na dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych premier Julia Tymoszenko. Wspomniana rada skupia zwierzchników obecnych w tym kraju Kościołów i związków religijnych, w tym także katolików obu obrządków.

  Premier przypomniała, że przy rządzie Ukrainy działa specjalna komisja ochrony praw organizacji religijnych. Na jej czele stoi wicepremier Iwan Wasjunyk. Na spotkaniu z Wszechukraińską Rady Kościołów i Organizacji Religijnych podkreślił on 13 lipca potrzebę współpracy ukraińskich Kościołów z władzami świeckimi w wychowaniu młodzieży, która ulega negatywnym wpływom zwłaszcza pewnych programów telewizji. Wyraził nadzieję, że dzięki takiej współpracy uda się oczyścić telewizyjne ekrany z propagowania przemocy, ksenofobii i nietolerancji wobec innych narodowości czy religii. Julia Tymoszenko przypomniała też o istnieniu społecznych rad ds. współpracy ze wspólnotami religijnymi w trzech ukraińskich ministerstwach – oświaty, zdrowia i obrony. Zapewniła, że w przyszłym tygodniu przedstawi parlamentowi projekt ustawy o zwrocie Kościołom miejsc kultu. Poinformowała, że w ciągu ostatniego roku zwrócono 200 takich budynków. Przedstawiciele organizacji religijnych prosili m.in. o ulgi podatkowe, zwłaszcza przy sprowadzaniu na Ukrainę literatury teologicznej z zagranicy. Zwrócili się też o ułatwienie tam długoterminowych wiz dla zagranicznych duchownych oraz o uznanie prawa wspólnot religijnych do zakładania szkół.

  Korespondent greckokatolickiej agencji RISU zapytał obecnego na kijowskim spotkaniu szefa Państwowego Komitetu ds. Narodowości i Religii, czy mówiono tam o konfliktach między wspólnotami religijnymi. Jurij Reszetnikow odpowiedział, że spraw tych niemal zupełnie nie poruszano. Jego zdaniem świadczy to o poprawie relacji zarówno międzywyznaniowych, jak państwowo-kościelnych na Ukrainie. Zwróćmy jednak uwagę, że ta oficjalna opinia nie ma pełnego pokrycia w całym kraju. W terenie bywa niestety różnie. Przypomnijmy tu choćby tylko problemy, jakie od lat przeżywa rzymskokatolicka parafia w Ostrogu na Wołyniu. Nie przywrócono jej dotychczas prawa własności do posiadanego przez nią od zawsze kościoła. Miejscowi nacjonalistyczni działacze ukraińscy popierani przez niektórych radnych miejskich Ostroga usiłują odebrać katolikom część parafialnego terenu pod pretekstem budowy drogi do cerkwi prawosławnej. Dzieje się to niestety przy poparciu również prawosławnego proboszcza, mimo iż jego biskup utrzymuje z Kościołem katolickim dobre stosunki.

  ak/ rv


  inizio pagina

   Dziennik 16.07.2009 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski