Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/12/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Papieski program świąteczny: obiad z podopiecznymi sióstr Misjonarek Miłości i odwiedziny u chorych dzieci

 •  Należy kontynuować dialog z protestantami - wywiad agencji KNA z szefem dykasterii ds. ekumenizmu kard. Kurtem Kochem

 •  Rewizja konstytucji Legionistów Chrystusa

 •  Watykan: czy Kościół się zmakaronizował?

 •  Wystawa „Meksykańskie Boże Narodzenie w Watykanie”

 • Kościół na świecie

 •  Strasburg: iraccy biskupi w Parlamencie Europejskim

 •  Algieria: władze otwierają kościół, ale zakazują ewangelizacji

 •  Jerozolima: pamiątkowa wystawa o architekcie Ziemi Świętej

 •  Jezuita Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

 •  Korea-Japonia: Kościół wobec plagi samobójstw

 •  Hiszpania: przygotowania do święta rodziny

 •  Nikaragua: upiory sandinizmu

 •  Haiti: odcięte dostawy lekarstw dla ofiar epidemii cholery

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Korea Południowa: chrześcijańskie więzienie

 •  Dziennik 14.12.2010 - wersja dźwiękowa

 •  Magazyn we wtorek

 • Papież i Stolica Apostolska   Papieski program świąteczny: obiad z podopiecznymi sióstr Misjonarek Miłości i odwiedziny u chorych dzieci

  ◊    26 grudnia, kiedy w tym roku przypada niedziela Świętej Rodziny, przyjmie w holu Auli Pawła VI osoby, którymi opiekują się na terenie Rzymu wspólnoty sióstr Misjonarek Miłości. To spotkanie z najuboższymi i najbardziej potrzebującymi Benedykt XVI uznał za odpowiedni sposób uczczenia stulecia urodzin założycielki tego zgromadzenia, bł. Matki Teresy z Kalkuty.

  Natomiast 5 stycznia, w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego popołudniu, Ojciec Święty odwiedzi małych pacjentów oddziałów pediatrycznych rzymskiej kliniki Gemelli. Poświęci przy tej okazji ośrodek leczenia dzieci dotkniętych rozszczepem kręgosłupa i rozda najmłodszym prezenty.

  ak/ rv


  inizio pagina

   Należy kontynuować dialog z protestantami - wywiad agencji KNA z szefem dykasterii ds. ekumenizmu kard. Kurtem Kochem

  ◊    Papież pragnie, by dialog z protestantami intensywnie się rozwijał. Leży mu on na sercu tak samo, jak dialog z prawosławiem – powiedział niemieckiej agencji katolickiej KNA kard. Kurt Koch. Dowodem na to, że Benedyktowi XVI zależy na dialogu ze wspólnotami wywodzącymi się z reformacji, jest sam fakt, iż przed pół rokiem zaproponował kierowanie Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan dotychczasowemu biskupowi Bazylei. Szwajcarski hierarcha zna bowiem protestantyzm nie tylko z książek, ale z doświadczenia.

  Szef watykańskiej dykasterii uważa, że nie można mówić obecnie o nastaniu w ekumenizmie „zamrożenia”. Przypomina, że cel ekumenizmu to jedność Kościoła. Skoro po 50 latach starań jeszcze jej nie osiągnęliśmy, konieczny jest dalszy dialog ekumeniczny. Problemem jest to, że poszczególne Kościoły różnie rozumieją jedność. W opinii protestantów do jej osiągnięcia wystarczyłoby wzajemne uznanie się za Kościoły. Z katolickiego punktu widzenia konieczne jest uzgodnienie dzielących nas różnic w wierze.

  Obecny dialog z Cerkwiami prawosławnymi dotyczy głównie prymatu papieskiego i synodalności Kościoła – zauważył kard. Koch. Po objęciu urzędu był on już pod koniec zeszłego miesiąca w Konstantynopolu, a w przyszłym roku wybiera się do Moskwy. Dialog z ewangelicyzmem jest bardziej skomplikowany niż z prawosławiem, gdyż mamy tam do czynienia z wielką fragmentaryzacją poszczególnych wspólnot. Jednak i na tym terenie pojawiają się tendencje do współpracy. Szwajcarski purpurat pozytywnie ocenia działalność Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE). Jest to jego zdaniem partner, z którym można wiążąco rozmawiać.

  Zapytany przez agencję KNA o dalsze plany dialogu z protestantami, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan nawiązał do podpisanej 11 lat temu z luteranami wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu. Jako dalszy cel współpracy kard. Koch widzi podobną wspólną deklarację o Kościele, Eucharystii i kościelnej posłudze.

  ak/ kna


  inizio pagina

   Rewizja konstytucji Legionistów Chrystusa

  ◊     Reforma zgromadzenia Legionistów Chrystusa nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Papieski delegat, któremu Benedykt XVI powierzył dzieło przekształcenia i odbudowy tej instytucji, utworzył komisję, która zajmie się reformą zakonnych konstytucji. Kard. Velasio de Paolis powołał do niej dwóch osobistych doradców: księży Gianfranco Ghirlandę SJ i Agostino Montana CSI. Poza tym do komisji weszło czterech legionistów. Warta odnotowania jest obecność w komisji konstytucyjnej ks. Ghirlandy, byłego rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz eksperta prawnego wielu watykańskich dykasterii. Włoski jezuita jest specjalistą od prawa zakonnego, co znacznie ułatwi pracę nad rewizją ustawodawstwa legionistów i ich stowarzyszenia świeckiego Regnum Christi.

  Już w dekrecie ustanawiającym delegaturę w tym zgromadzeniu Papież wspominał o uchyleniu wielu punktów konstytucji i o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu legionistów, zarówno gdy chodzi o zarządzanie instytucją, jak i praktyki życia duchowego. Kard. De Paolis wezwał zakonników do modlitewnej refleksji nad propozycjami zmian w tekstach konstytucji. Proces rewizji ustawodawstwa legionistów zajmie przypuszczalnie kilka lat. Nowe konstytucje zatwierdzi następnie kapituła zgromadzenia, która przekaże je do aprobaty Stolicy Apostolskiej.

  Tymczasem przełożony generalny Legionistów Chrystusa, a zarazem zwierzchnik instytucji związanych ze zgromadzeniem, opublikował nowe normy dotyczące odniesień do założyciela. O. Alvaro Corcuera LC za zgodą papieskiego delegata zarządził całkowity zakaz kultu, jakim otaczany był o. Marcial Maciel. Jego portrety mają zostać usunięte ze wszystkich domów zgromadzenia. Chodzi zwłaszcza o nadużywane zdjęcia założyciela z Janem Pawłem II. Podobnie rzecz się ma z jego dorobkiem literackim, który nie będzie już publikowany i kolportowany w zgromadzeniu. Przełożony generalny zniósł też wszystkie, nader liczne święta związane z założycielem, dotychczas uroczyście obchodzone przez legionistów. Jedynie rocznica śmierci o. Maciela ma być dniem specjalnej modlitwy w jego intencji. O. Corcuera wyraził nadzieję, że zarządzone zmiany pomogą legionistom ponownie przylgnąć do Chrystusa i jeszcze bardziej zjednoczyć się we wzajemnej miłości.

  Benedykt XVI w ostatniej książce-wywiadzie Światło świata nazwał założyciela Legionistów Chrystusa, o. Marciala Maciela LC, „fałszywym prorokiem, którego czyny przekroczyły to, co moralne”. Papież przyznał jednak, iż mimo wszystko „tajemnicą jest, że ta dwuznaczna postać dokonała dzieł pozytywnych w założonym przez siebie zgromadzeniu”. W odczuciu Ojca Świętego interwencja Stolicy Apostolskiej okazała się zbyt opieszała i spóźniona, ponieważ sprawy Legionu Chrystusa ukrywane były przez o. Maciela bardzo skutecznie.

  se/inter


  inizio pagina

   Watykan: czy Kościół się zmakaronizował?

  ◊     Posoborowe umiędzynarodowienie Watykanu skończyło się na jego italianizacji. Wzgardzono łaciną, jej miejsce zajął jednak z czasem język włoski. Do takich wniosków doszedł prof. Franco Pierno, który przeanalizował rolę języka włoskiego w Stolicy Apostolskiej, papieskich uczelniach i Kościele powszechnym. Przypomina on, że w żadnej innej instytucji język włoski nie uchodzi za międzynarodowy. Takiego statusu nie przyznaje mu nawet Unia Europejska. Tymczasem w Kościele dzięki posoborowym zmianom język włoski niespodziewanie zajął miejsce łaciny.

  Choć formalnie rzecz biorąc Watykan wciąż traktuje łacinę jako język oficjalny, to jednak komunikacja ze światem w większości wypadków odbywa się właśnie po włosku. W tym języku powstają też teksty prawne. Również główne wydania L’Osservatore Romano czy dzienników Radia Watykańskiego są redagowane z myślą o Włochach – zauważa prof. Pierno. Dominacja tego języka jest też widoczna na internetowej stronie Watykanu. Niby istnieją też wersje w innych językach, ale zasoby wersji włoskiej są najobszerniejsze.

  W przekonaniu włoskiego językoznawcy największy przełom dokonał się jednak na papieskich uczelniach, gdzie zarzucono wielowiekową tradycję prowadzenia zajęć po łacinie. Choć dopuszcza się wykłady w kilku innych językach, w praktyce niemal wszystkie są po włosku – zauważa prof. Pierno. W tym języku w coraz większej mierze komunikują się między sobą również teolodzy. O dominacji języka włoskiego zadecydowały kwestie praktyczne. Pomimo swej wielojęzyczności Kościół potrzebuje jednego wspólnego języka. Próżnię po łacinie zajął więc język włoski – uważa językoznawca. Wyniki swych badań opisał w wydanej niedawno książce pt. „Watykan a język włoski. Między powszechnością i kompromisami lokalnymi”.

  kb/ rv, corriere della sera


  inizio pagina

   Wystawa „Meksykańskie Boże Narodzenie w Watykanie”

  ◊    W Muzeach Watykańskich została otwarta wystawa „Boże Narodzenie dwustulecia. Guanajuato w Watykanie”. Przez jej zorganizowanie stan Guanajuato, leżący w środkowej części Meksyku, czci 200. rocznicę niepodległości tego kraju.

  Na wystawę składają się dwa żłóbki z woskowymi figurami i 1200 innych dzieł tamtejszego rzemiosła artystycznego. Wśród nich są kwiaty, robione tam na Boże Narodzenie z liści palmowych i sitowia, a także 200 ptaków z majoliki i 350 przedmiotów metalowych, przedstawiających m.in. anioły, gołębice, gwiazdy i świeczniki. Ponadto w skład wystawy wchodzą zdjęcia, których autorem jest meksykański fotografik Gibrán Peña. Przedstawiają one różne zabytki stanu Guanajuato. Można je oglądać zarówno w Muzeach Watykańskich, jak i wzdłuż Via della Conciliazione, ulicy prowadzącej na plac św. Piotra. Natomiast wspomniane żłóbki ozdabiać będą aż do 2 lutego Aulę Pawła VI. Następnie wszystkie wystawione dzieła powrócą do Meksyku.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Strasburg: iraccy biskupi w Parlamencie Europejskim

  ◊     Iraccy chrześcijanie szukają oparcia w Parlamencie Europejskim. Dziś do Strasburga udało się trzech tamtejszych biskupów. Jest wśród nich zwierzchnik syrokatolików. To właśnie ich kościół w Bagdadzie stał się celem osławionego ataku terrorystów, w którym 31 października zginęło 46 osób. Chcemy, by Europa naciskała na rząd Iraku – powiedział abp Basile Georges Casmoussa. Nie pragniemy żadnych przywilejów, lecz jedynie bezpieczeństwa, byśmy mogli pozostać w naszej ojczyźnie – dodał iracki hierarcha.

  Tymczasem irackie służby bezpieczeństwa zaczynają już przygotowania do Bożego Narodzenia. Po zamachu na syrokatolicką świątynię postanowiono otoczyć chrześcijańskie kościoły trzymetrowym murem. Dostępu do budynków sakralnych pilnuje wojsko. „Aby wejść do kościoła, trzeba się dać prześwietlić, jak na lotnisku. Wierni czują się, jakby wchodzili do bazy wojskowej – opisuje sytuację chaldejski arcybiskup Bashar Warda z Arbeli. – Niektórzy byli temu przeciwni. Odbierają to jako kolejne upokorzenie. Ale prawdą jest, że władze chcą nam zapewnić bezpieczeństwo. I w tym sensie jest to pozytywne, bo ludzie rzeczywiście pragną świętować Boże Narodzenie” – zauważa abp Warda.

  kb/ l’osservatore romano, sir, ansa


  inizio pagina

   Algieria: władze otwierają kościół, ale zakazują ewangelizacji

  ◊     W stolicy Algierii udostępniono wczoraj wiernym, po trwającym cztery lata remoncie, bazylikę Matki Bożej Patronki Afryki. Ta dominująca nad miastem świątynia została wybudowana w połowie XIX w. przez francuskich osadników. Wczoraj otwarto ją z wielką pompą. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele rządu, którzy chcieli w ten sposób zademonstrować, że Algieria jest krajem tolerancyjnym i że nie poddała się naporowi islamistów.

  Tym niemniej na wczorajszej uroczystości w Algierze negatywnie zaciążył niedzielny wyrok sądu w Kabylii na wschodzie kraju. Skazał on na kary więzienia w zawieszeniu czterech miejscowych protestantów ewangelikalnych, konwertytów z islamu, za organizowanie nielegalnego miejsca kultu. Uczestniczący w otwarciu bazyliki algierski minister stanu Abdelaziz Belkhadem podkreślił, że protestanci nie zostali ukarani za swą wiarę, lecz za nieprzestrzeganie prawa. „Ich problem polega na tym, że po kryjomu prowadzili ewangelizację, co zostało przecież odrzucone i potępione nawet przez sam Watykan” – zaznaczył polityk. Agencje nie podają, czy ktoś z katolickich uczestników uroczystości sprostował fałszywe słowa algierskiego ministra na temat stosunku Stolicy Apostolskiej do ewangelizacji.

  kb/ afp, reuters


  inizio pagina

   Jerozolima: pamiątkowa wystawa o architekcie Ziemi Świętej

  ◊     Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej przygotowali w Jerozolimie konferencję i wystawę poświęconą życiu i dziełu włoskiego architekta Antonio Barluzziego. Jest on autorem licznych projektów zrealizowanych w ośmiu sanktuariach Ziemi Świętej. Zaprezentowano je na wystawie przygotowanej w 50. rocznicę śmierci artysty.

  Antonio Barluzzi urodził się w Rzymie w 1884 r. i tam też zmarł 14 grudnia 1960 r. Do Ziemi Świętej przybył po raz pierwszy w 1912 r. asystując bratu w budowie włoskiego szpitala w Jerozolimie. Urzeczony Miejscami Świętymi z pasją zaangażował się w projekty zlecane mu przez Kustodię Ziemi Świętej i inne instytucje. Jego dziełem jest osiem nowych sanktuariów i renowacja czterech innych. Sanktuaria Ziemi Świętej uczynił misją swojego życia.

  Giovanni Maria Secco Suardo przedstawił historię życia i osobowość Barluzziego. Architekt Giovanna Franco Repellini ukazała zaś oryginalność architektury jego sanktuariów, które w formach i dekoracjach o dużej wartości artystycznej mają przekazać boską tajemnicę życia Pana Jezusa.

  Antonio Barluzziemu poświęcono ekspozycję 16 plansz, na których ukazano jego najważniejsze projekty architektoniczne w Ziemi Świętej. Połączenie archiwalnych i współczesnych materiałów oraz syntetyczna didaskalia po angielsku i po włosku wprowadza w głębię dzieła życia włoskiego architekta. Wystawa przez najbliższe miesiące będzie dostępna dla zwiedzających w Chrześcijańskim Centrum Informacyjnym przy Bramie Jafskiej w Jerozolimie.

  J. Kraj OFM, Jerozolima


  inizio pagina

   Jezuita Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

  ◊    Za „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem uznał włoskiego jezuitę o bliskowschodnich korzeniach. Tytuł przyznawany za ratowanie Żydów przed hitlerowską zagładą otrzymał, tym razem pośmiertnie, o. Raffaele de Ghantuz Cubbe SJ. Pochodził z katolickiej rodziny maronickiej, która z Aleppo w Syrii przeniosła się kilkaset lat temu do włoskiej Toskanii, z czasem przyjmując obrządek łaciński. Jeden z jego krewnych, zresztą o tym samym imieniu i nazwisku, był w XIX wieku biskupem Livorno. O. Raffaele de Ghantuz Cubbe zmarł przed 27 laty w 79. roku życia. Odznaczenie odebrał dziś jego bratanek Francesco de Ghantuz Cubbe z rąk ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej Mordechaya Lewy’ego.

  O. Raffaele de Ghantuz Cubbe był w latach 40. zeszłego wieku rektorem ówczesnego jezuickiego kolegium Mandragone w podrzymskiej miejscowości Frascati. Podczas niemieckiej okupacji Włoch ukrywał tam wśród uczniów wielu żydowskich chłopców. Przyznanie tytułu „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” oparto na zeznaniach trzech ocalonych, w tym dwóch jeszcze żyjących. Wynika z nich, że o. Cubbe i jego współbracia mimo zmiany nazwisk dobrze wiedzieli, kim są ukrywani. Informowali ich o losach rodzin, które również znalazły schronienie w różnych instytucjach kościelnych.

  ak/ rv


  inizio pagina

   Korea-Japonia: Kościół wobec plagi samobójstw

  ◊     Temat samobójstwa znalazł się ostatnio w centrum dorocznego spotkania biskupów Japonii i Korei Południowej. Jest to problem bardzo poważnie dotykający społeczeństwa obu tych krajów, w których liczba samobójstw jest najwyższa na świecie. Stąd Kościół stara się znaleźć skuteczne formy niesienia pomocy potencjalnym samobójcom.

  W czasie spotkania wskazano na bardzo niepokojące zjawisko zwoływania się w Internecie na „zbiorowe samobójstwa”. Zauważono, że takie pakty zawierają najczęściej ludzie wycofani, którzy całymi tygodniami potrafią nie wychodzić z domu i poza wirtualnymi relacjami za pośrednictwem komputera nie mają żadnych innych więzi. Właśnie ten brak relacji, na który składa się m.in. odnotowywany w wysoko rozwiniętych krajach rozpad rodziny i niebudowanie rzeczywistych więzi społecznych, stanowi według biskupów jeden z głównych powodów dramatycznego wzrostu liczby samobójców. Nie bez winy jest też lansowany w Japonii i Korei model zatrudnienia bazujący na ciągłym podnoszeniu poprzeczki i chorobliwym wręcz współzawodnictwie między pracownikami. Postępujące wyizolowanie jednostek osłabia ich odporność psychiczną, a nawet najmniejszy kryzys czy utrata pracy stają się motywem do odebrania sobie życia.

  Kościół w Japonii i Południowej Korei tworzy miejsca spotkań gdzie potencjalni samobójcy mogą podzielić się swoim niepokojem oraz uzyskać fachową pomoc psychologiczną i duszpasterską. Obecny jest też coraz aktywnej w internecie, ponieważ właśnie tam „chronią się” ludzie z problemami, a sieć proponuje im, jak zauważyli biskupi, coraz więcej stron zachęcających do „wspólnej śmierci z nieznajomym”. Kościół próbuje do nich docierać, tworząc w internecie miejsca nadziei, a przede wszystkim zachęcając do budowania więzi międzyludzkich. Działa też bezpłatna linia „telefon dla życia”. Działania wychodzące do potencjalnych samobójców japońscy i koreańscy katolicy prowadzą razem z przedstawicielami innych religii.

  Dla zilustrowania powagi sytuacji warto dodać, że w latach 1995-2005 liczba samobójców w Korei potroiła się. W 2005 r. życie odbierały sobie średnio trzy osoby dziennie. W tym samym roku Korea miała jeden z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego na świecie, a jednocześnie dokonano tam ok. 1,5 mln aborcji.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Hiszpania: przygotowania do święta rodziny

  ◊     Hiszpania przygotowuje się do kolejnego krajowego święta rodziny. Odbędzie się ono 2 stycznia w Madrycie pod hasłem „Rodzina nadzieją Europy”.

  Święto jest organizowane w Madrycie od trzech lat, stało się ważnym momentem, aby publicznie wyrazić poparcie dla rodziny oraz podkreślić jej znaczenie dla społeczeństwa i jego przyszłości. W tym roku odbędzie się ono 2 stycznia, ponieważ niedziela Świętej Rodziny wypada w drugi dzień Świąt. „Chrześcijanie chcą być coraz bardziej obecni w życiu publicznym, a przede wszystkim ukazać radość i piękno swojej wiary” – mówi bp Juan Antonio Reig Plá, główny koordynator przygotowań Święta Rodziny.

  Tegoroczne hasło „Rodzina nadzieją Europy” z jednej strony zwraca uwagę na powolny spadek przyrostu naturalnego na kontynencie, a szczególnie w Hiszpanii. Zdaniem wielu ekonomistów i socjologów właśnie tutaj należy szukać głównej przyczyny kryzysu ekonomicznego i moralnego, który dotyka kraje rozwinięte. Z drugiej strony obecność ok. 100 tys. rodzin w sercu Madrytu ma na celu ukazanie siły rodziny naturalnej, opartej na małżeństwie między mężczyzną i kobietą, a żyjącej wiarą.

  Główne uroczystości odbędą się na placu Kolumba, gdzie zostanie wzniesiony ołtarz oraz 25-metrowy krzyż. Od wczesnych godzin rannych będzie można m. in. wysłuchać świadectw rodzin z różnych części kraju, wystąpień znanych osobistości życia społeczno-politycznego i kościelnego oraz śpiewać kolędy. W południe krótkie przesłanie do zebranych skieruje papież Benedykt XVI, który – jak zapewniają organizatorzy – z dużym zainteresowaniem śledzi przygotowania do kolejnego Święta Rodzin w Madrycie.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

   Nikaragua: upiory sandinizmu

  ◊     W Nikaragui obrabowano dwóch biskupów. Wydaje się jednak, że incydenty nie miały charakteru wyłącznie rabunkowego, bowiem sprawcy zainteresowani byli wyłącznie komputerami i dokumentami. Pierwszą z ofiar był pomocniczy biskup stołecznej Managui, Silvio Báez, któremu śledzący go wcześniej napastnik wyrwał komputer osobisty. Ofiara podejrzewa, że chodzić może o próbę zastraszenia połączoną z inwigilacją Kościoła. Drugi z napadniętych to ordynariusz Granady, Jorge Solórzano, którego trzej nieznani sprawcy sterroryzowali bronią. Ofiarą podobnych akcji padają też przedstawiciele opozycji politycznej. Upiór sandinistowskiej partyzantki zmartwychwstaje – komentuje sytuację w Nikaragui agencja ZENIT.

  tc/ zenit


  inizio pagina

   Haiti: odcięte dostawy lekarstw dla ofiar epidemii cholery

  ◊     Rozszerza się epidemia cholery na Haiti. Zakażonych jest co najmniej 400 tys. Połowa z nich umrze, jeśli nie zostaną poddani właściwemu leczeniu. To natomiast jest coraz trudniejsze. Na skutek zamieszek po wyborach przerwana została regularna dostawa lekarstw i żywności.

  Te dramatyczne informacje przekazał do Watykanu zwierzchnik kamilianów na Haiti, o. Antonio Menego’n. Zaznaczył on, że prowadzony przez zakon szpital stara się pomagać wszystkim, którzy się do niego zgłaszają, jednak powoli zaczyna brakować antybiotyków i innych lekarstw. Na skutek powyborczego chaosu nie działa ani lotnisko ani port. Swoje ambasady na Haiti zamknęły już Kanada i Stany Zjednoczone.

  Jak podaje o. Menego’n, oficjalna liczba ofiar przekroczyła już 2 tys. Dane faktyczne mogą być jednak znacznie wyższe, ponieważ ludzie nie potrafią rozpoznać choroby. Przykładem jest los pewnej rodziny, która cholerą zaraziła się właśnie na pogrzebie jednej z ofiar epidemii. W konsekwencji życie straciło kolejnych 25 osób – podaje pracujący na Haiti kamilianin.

  kb/ fides, ansa, adnkronos


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Korea Południowa: chrześcijańskie więzienie

  ◊     Prywatny zakład karny otwarła w Korei Południowej jedna ze wspólnot protestanckich. „Więzienie nadziei” ma specjalizować się w resocjalizacji recydywistów. Za cel prowadząca zakład Fundacja Agape stawia sobie, by jedynie 3 proc. więźniów wracało po odbyciu kary ponownie za kraty. Obecnie w Korei ponad 20 proc. skazanych wraca na drogę przestępstwa. Protestanci opracowali specjalny program, w którym proponują skazanym m.in. pojednanie z ofiarami przestępstw. Oprócz tego więzienie ma bogaty program zajęć artystycznych i terapii indywidualnych. W zakładzie karnym ma pomagać 600 przeszkolonych wolontariuszy. Finansowanie więzienia odbywa się na zasadach partnerstwa prywatno-publicznego. Z budżetu państwa finansowane są koszty pobytu skazanych, ale tylko do 90 proc. kosztów ponoszonych w podobnej placówce państwowej.

  Zarządzający więzieniem zaznaczają, że więźniowie muszą wyrazić zgodę na odbycie kary w placówce prywatnej. Właściciele zakładu natomiast gwarantują im wolność wyznania i brak prozelityzmu. Rozmach protestanckiego zakładu karnego jest imponujący. W sześciu obiektach ma przebywać 360 skazanych w wieku od 20 do 60 lat. Pierwsza grupa 30 więźniów już przyjechała. Zdaniem koreańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości placówki prowadzone przez organizacje wyznaniowe są dużo skuteczniejsze w resocjalizacji i lepiej odnoszą się do skazanych. Prawo o prywatnych więzieniach obowiązuje w Korei Południowej od 1999 r.

  se/ucan


  inizio pagina

   Dziennik 14.12.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊     Słuchaj:

  inizio pagina

   Magazyn we wtorek

  ◊    W dzisiejsze wspomnienie św. Jana od Krzyża Benedykt XVI odprawił rano w watykańskim klasztorze klauzurowym Mater Ecclesiae Eucharystię dla mieszkających tam sióstr wizytek. Audycję rozpoczynamy od wiadomości ze Stolicy Apostoloskiej, a następnie nadajemy trzecią i ostatnią część rozmowy na temat Kościoła na Wschodzie. Naszym gościem jest pracujący na Syberii o. Stanisław Pomykała SJ. Na zakończenie prezentujemy grudniowe periodyki loretańskie. Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski