Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

12/07/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki przypomina o odpowiedzialności za bioróżnorodność

 • Kościół na świecie

 •  Wielka Brytania: ku beatyfikacji kard. Newmana

 •  Obrady anglikańskiego Synodu Generalnego w cieniu podziałów

 •  Indie – wydalony misjonarz, organizator szkolnictwa katolickiego

 •  Chiny: pogrzeb i gesty pojednania

 •  Panama: biskupi o zamieszkach

 •  Salwador: Kościół za i przeciw

 •  Genewa: nie bójmy się emigrantów

 •  Rzym: kapituła nazaretanek

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Polska-Ukraina: 67. rocznica rzezi wołyńskiej

 •  Dziennik 12.07.2010 - wersja dźwiękowa

 •  Magazyn w poniedzialek

 • Papież i Stolica Apostolska   Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki przypomina o odpowiedzialności za bioróżnorodność

  ◊    Różnorodność biologiczna – czyli wielkie bogactwo stworzonych przez Boga organizmów, które żyją na Ziemi – jest w niebezpieczeństwie. Według najnowszych studiów wymarcie grozi na całym globie więcej niż jednej piątej (22 proc.) gatunków ssaków, a prawie jednej ósmej (13,6 proc.) – ptaków. Zanik zagraża też ponad jednej czwartej (27 proc.) raf koralowych – przypomina Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Turystyki, obchodzony 27 września. Jego temat to „Turystyka i różnorodność biologiczna”. Nawiązuje on do obchodzonego obecnie z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej.

  Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że wśród licznych innych dziedzin ludzkiej działalności wpływ na wspomniane zmiany wywiera też turystyka, która jest zjawiskiem stale i to w szybkim tempie wzrastającym. Przesłanie przytacza dane Światowej Organizacji Turystyki, według których na całym świecie samych tylko turystów zagranicznych było przed 15 laty ponad pół miliarda, a w r. 2000 – prawie 700 mln. Przewiduje się, że w b.r. ich liczba przekroczy 1 mld, a za 10 lat – półtora miliarda. Jeszcze o wiele więcej jest turystów krajowych.

  Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wskazuje na odpowiedzialność organizatorów turystyki za obronę różnorodności biologicznej. Turystów przyciąga piękno stworzenia, zatem powinni je respektować. Jak pisał Benedykt XVI w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, ludzie „znajdują uspokojenie i pokój, czują się odnowieni i umocnieni, gdy są w bliskim kontakcie z pięknem i harmonią przyrody. Istnieje zatem swego rodzaju wzajemność: gdy opiekujemy się światem stworzonym, stwierdzamy, że Bóg, poprzez stworzenie, bierze nas w opiekę”. Watykańska dykasteria podkreśla konieczność respektowania w turystyce środowiska naturalnego, a także ludzkiego rozwoju. Przytacza stwierdzenie Ojca Świętego z encykliki Caritas in veritate, że „Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym. A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie”. Przesłanie Papieskiej Rady na Światowy Dzień Turystyki zawiera też apel do władz publicznych, by prawodawstwo wyraźnie chroniło i umacniało różnorodność biologiczną.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Wielka Brytania: ku beatyfikacji kard. Newmana

  ◊    Kościół w Wielkiej Brytanii przygotowuje się do beatyfikacji kard. Johna Henry’ego Newmana. Dokona jej osobiście Benedykt XVI podczas liturgii sprawowanej 19 września w Cofton Park w Birmingham. 7 lipca miejsce planowanej Mszy odwiedziła trzyosobowa delegacja z watykańskiego Biura Celebracji Liturgicznych. Jego szef prał. Guido Marini omówił bliższe szczegóły samej liturgii oraz jej oprawy muzycznej z miejscowymi organizatorami wizyty Ojca Świętego. Goście z Rzymu spotkali się także z ekipą BBC, która na żywo transmitować będzie beatyfikację brytyjskiego kardynała.

  mi/ icn


  inizio pagina

   Obrady anglikańskiego Synodu Generalnego w cieniu podziałów

  ◊     Znów bliżej do schizmy wśród anglikanów. Tak media komentują dotychczasowe wyniki zebrania Synodu Generalnego Kościoła Anglii, które odbywa się w Yorku. Główna linia podziału to kwestia wyświęcania kobiet na biskupów. Kompromis w tej sprawie, wypracowany przez izbę biskupów i zaakceptowany przez izbę laikatu, zakładał jako mediatora prymasa Rowana Williamsa. Ten z kolei opowiadał się za ugodowym systemem mianowania na biskupów wyłącznie mężczyzn w tych diecezjach, które odrzucają święcenia kobiet, oraz ustanawiania „dodatkowych” biskupów mężczyzn w diecezjach kierowanych przez kobiety.

  To kompromisowe rozwiązanie zostało 10 lipca odrzucone przez synodalną izbę duchowieństwa. Należy dodać, że podobny konflikt wśród anglikanów panuje w kwestii wyświęcania na biskupów osób otwarcie deklarujących homoseksualizm. Brak zgody, jak wskazują komentatorzy, może przyspieszyć proces przechodzenia anglikanów na katolicyzm na zasadach zaproponowanych przez Benedykta XVI w konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus. Znakiem tego może być protestacyjne opuszczenie przez tzw. anglokatolików, czyli anglikanów bliskich katolicyzmowi, obrad Synodu Generalnego.

  tc/ afp, efe, agi, reuters


  inizio pagina

   Indie – wydalony misjonarz, organizator szkolnictwa katolickiego

  ◊     Pracujący w Indiach holenderski duchowny otrzymał nakaz opuszczenia kraju do końca lipca b.r. Ks. Jim Borst prowadził od ponad 40 lat liczne szkoły na terenie stanów Jammu i Kaszmir. Zaniepokojenie nakazem wyraziły władze katolickich instytucji edukacyjnych w Indiach.

  Ks. Borst był jedynym katolickim duchownym z zagranicy w tej części Indii. Założone przy jego współpracy instytucje edukacyjne charakteryzowały się wysokim poziomem nauczania. Według duchowieństwa katolickiego z Indii do wydania nakazu opuszczenia kraju ks. Borstowi przyczyniła się inteligencja muzułmańska zazdrosna o wysoki poziom prowadzonych przez niego szkół. Tamtejsze szkoły muzułmańskie nie są w stanie konkurować pod względem poziomu nauczania ze szkołami chrześcijańskimi, które działają w Kaszmirze od ponad 100 lat.

  Rzecznik Konferencji Katolickich Biskupów Indii, ks. Babu Joseph zwraca uwagę na narastające trudności w prowadzeniu przez Kościół szkół w Indiach: „Istnieje stopniowe, ale widoczne naruszanie praw mniejszości do administrowania instytucjami edukacyjnymi według własnego uznania, tak jak jest to gwarantowane przez indyjską Konstytucję. Zagrożenie przychodzi ze strony określonych organizacji, które reprezentują nacjonalistyczne i prawicowe poglądy większości religijnej, jak również ze strony organizacji, które chcą zahamować rozwój społeczności mniejszościowych w Indiach”.

  97 proc. mieszkańców stanu Jammu i Kaszmir to muzułmanie. Liczba chrześcijan nie przekracza 14 tys. osób.

  E. Dziuk, Delhi


  inizio pagina

   Chiny: pogrzeb i gesty pojednania

  ◊    Prośba o przebaczenie mordercy i otoczenie go szczególną modlitwą zabrzmiała dziś rano podczas pogrzebu katolickiego księdza i zakonnicy z podziemnego Kościoła katolickiego w Chinach. Zostali oni zasztyletowani z niewiadomych wciąż powodów przez byłego seminarzystę, który przyznał się do winy.

  Paradoksalnie, brutalny mord stał się okazją do zbliżenia między wspólnotą katakumbową a patriotyczną. Biskup Kościoła zależnego od władz nie wziął wprawdzie udziału w liturgii pogrzebowej, ale wraz z trzema innymi kapłanami przyszedł do kościoła przed Mszą i złożył kwiaty na trumnach zabitych oraz przekazał kondolencje ich rodzinom. W pogrzebie wzięło udział ok. tysiąca wiernych. Niestety pojawiły się głosy, że zarówno kościół, jak i dom starców, w którym pracowali zamordowani, zostaną rozebrane przez komunistyczne władze, a pensjonariusze przeniesieni w inne miejsce.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Panama: biskupi o zamieszkach

  ◊     Kościół w Panamie wyraził zaniepokojenie zaostrzeniem się konfliktu pracowniczego na jednej z plantacji bananów w mieście Changuinola. Trwający tam strajk protestacyjny przeciwko zapowiedzi zwolnień grupowych próbowała złamać policja. W kilkudniowych starciach zginęły dwie osoby, a sto zostało rannych. W czasie zamieszek kilku policjantów manifestanci wzięli na zakładników.

  W wydanym w związku z zaistniałą sytuacją oświadczeniu panamscy biskupi przypomnieli o wartości ludzkiego życia, którego ochrona należy w pierwszym rzędzie do obowiązków państwa. Zaznaczyli przy tym, że społeczeństwo i działające w nim organizacje mają prawo manifestować swoje niezadowolenie, jednak przestrzegając obowiązującego prawa i bez użycia przemocy. Wezwali przy tym do natychmiastowego zaprzestania starć i podjęcia rozmów, które mogłyby w sposób pokojowy zażegnać konflikt. Kościół jest gotów w tym względzie do współpracy na rzecz przywrócenia spokoju społecznego.

  tc/ rv


  inizio pagina

   Salwador: Kościół za i przeciw

  ◊     Kościół w Salwadorze poparł rządową inicjatywę karania za udział w zbrojnych grupach przestępczych. Jednocześnie powtórzył swoje negatywne stanowisko w sprawie innej inicjatywy zwalczającej przemoc wśród młodzieży, mianowicie obowiązkowej lektury fragmentów Biblii w szkołach. Arcybiskup San Salvador, José Luis Escobar Alas, ocenił, że „ustawa przeciwbandycka” jest krokiem we właściwym kierunku. Jednocześnie dodał, że nie rozwiąże ona sama z siebie problemu, jeśli nie usprawni się całego systemu ścigania i karania przestępstw. Arcybiskup stolicy Salwadoru zwrócił się także z otwartym apelem do prezydenta Mauricio Funesa o zawetowanie ustawy zobowiązującej do codziennego słuchania Pisma Świętego przez uczniów. „Państwo nie powinno narzucać ani zakazywać obywatelom praktyk religijnych” – stwierdził abp Escobar Alas.

  tc/ rv, efe


  inizio pagina

   Genewa: nie bójmy się emigrantów

  ◊     Strach jako element dominujący obecną politykę migracyjną i życie współczesnych społeczeństw znalazł się w centrum spotkania ekumenicznej sieci organizacji związanych ze Światową Radą Kościołów. Na dorocznym zjeździe w Genewie przedstawiciele wielu krajów wskazali, że często same rządy tworzą „emigracyjne uprzedzenia”, by przykryć nimi swoje klęski w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo, polityka zatrudnienia czy wymiar sprawiedliwości. „Prościej jest bowiem winę za wszelkie kryzysy zwalić na emigrantów, przypisując im też wyhamowanie rozwoju gospodarczego, niż realnie stawić czoła trudnym kwestiom” – zauważyła przedstawicielka Kościołów ewangelickich.

  Z kolei metodystyczny pastor z Sierra Leone podkreślił, że łatwiej przedstawiać uchodźców jako kryminalistów niż jako potencjalny dar. Stąd, by zmienić negatywny sposób postrzegania przybyszów, Światowa Rada Kościołów promuje serię inicjatyw mających ukazać migrantów jako bogactwo dla państw, do których przybywają. Ekumeniczna organizacja przypomina zarazem, że w ciągu ostatnich 10 lat w Europie odnotowuje się znaczny spadek podań o azyl.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Rzym: kapituła nazaretanek

  ◊    W Rzymie rozpoczęła się 12 lipca 23. kapituła generalna sióstr nazaretanek. Delegatki z czterech kontynentów, oprócz wyboru nowego zarządu generalnego, przyjrzą się także aktualnej sytuacji zgromadzenia i jego posłudze w Kościele na rzecz rodziny. O formy zaangażowania na tym polu zapytaliśmy asystentkę generalną s. Bożenę Annę Flak CSFN:

  „Posługa rodzinie jest różna w różnych częściach świata – powiedziała Radiu Watykańskiemu polska nazaretanka. – Formą zawsze oczekiwaną jest szkolnictwo oraz posługa w szpitalach. W krajach misyjnych, jak Kazachstan, Wietnam, Rosja, trzeba być z ludźmi, przypominać im o podstawowych wartościach. Formy nowe, chociaż w Polsce już nienowe, to pomoc młodym kobietom, które bez niej musiałyby dokonać zbrodni aborcji. Mówię tutaj o domach samotnej matki, które zdały egzamin i które przeszczepiamy na inne tereny. Przygotowujemy także siostry, aby mogły służyć jako osoby znające psychologię czy studiujące życie rodzinne. Myśli się o zakładaniu centrów pomocy rodzinie. Takie centra istnieją np. w Stanach Zjednoczonych. Musimy teraz, na tej kapitule, zdecydować, jak rozłożymy nasze siły, abyśmy mogły odpowiedzieć tym wyzwaniom Kościoła” – dodała s. Bożena Anna Flak.

  Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostało założone w 1875 r. przez bł. Franciszkę Siedliską. Obecnie liczy blisko 1,5 tys. sióstr. W Polsce działają dwie prowincje nazaretanek: warszawska i krakowska.

  al, mi/ rv


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Polska-Ukraina: 67. rocznica rzezi wołyńskiej

  ◊    67. rocznicę tragedii na Wołyniu, a szczególnie kapłanów i zakonnice, którzy zginęli na Kresach, dając świadectwo trwania i służby, upamiętniono w tych dniach na Ukrainie i w Polsce. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja „Niedokończone Msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”. Natomiast w diecezji łuckiej zorganizowano trzydniową modlitwę za ofiary tragedii na Wołyniu.

  Lubelskie obchody zostały zorganizowane przez Centrum UCRAINICUM KUL. Jak wskazuje jego dyrektor, Włodzimierz Osadczy, temat konferencji „Rzezie wołyńskie duchowieństwa” stał się punktem wyjścia dla historyków z Polski i Ukrainy. „Jak wiadomo, 11 lipca 1943 r. to dzień rozpoczęcia masowych rzezi – przypomniał dr Osadczy. – Była to druga niedziela lipca, kiedy zgodnie ze zbrodniczym planem nacjonalistycznych ideologów zaatakowano jednocześnie przeszło 100 polskich placówek. Były to przede wszystkim kościoły łacińskie, a więc pierwszymi ofiarami tego zbrodniczego planu byli księża przy ołtarzach i ludzie modlący się w kościołach. Stąd też najpierw zwróciliśmy uwagę na losy kapłanów, na ich sylwetki. Zresztą i z badawczego punktu widzenia jest to pewne ułatwienie, bo historycy gubią się w liczbach, ilu wtedy zginęło ludzi: czy 60, czy 100, czy 200 tysięcy, czy może pół miliona? Różne tutaj padają liczby, natomiast z pewnością możemy powiedzieć, że 19 kapłanów diecezji łuckiej to są właśnie ofiary zbrodni banderowskich i tych kapłanów wspominamy. Powiedziałem 19, natomiast jest wystawionych 25 banerów poświęconych poszczególnym postaciom. Dochodzą bowiem jeszcze kapłani obrządku wschodniego, czyli inaczej mówiąc greckokatolickiego, a także siostry zakonne”.

  „Ta grupa ofiar wprowadziła nas do szerszego i bardzo istotnego tematu, gdy chodzi o wyjaśnienie relacji polsko-ukraińskich i wytworzenie właściwej atmosfery dla dalszego partnerstwa polsko-ukraińskiego – wyjaśnił dyrektor Centrum UCRAINICUM. – Chodzi o partnerstwo prawdziwe, a nie «strategiczne», jak to czasem pojawia się w słowniku politycznym. Po pokazaniu na KUL-u wystawa została przewieziona do Łucka i w dniu uroczystej sumy w intencji ofiar Wołynia została pokazana w katedrze. Będzie jeszcze przez kilka dni eksponowana, potem wróci do Lublina i dalej będzie ją można oglądać na KUL-u. Potem planujemy ją wystawiać w różnych placówkach polskich i ukraińskich, zarówno parafialnych, jak też akademickich. Będzie to takie bardzo konkretne świadectwo losów kapłanów – ofiar ludobójstwa na Wołyniu”.

  Wystawę „Niedokończone Msze wołyńskie” przewieziono do Łucka, gdzie zorganizowano trzydniową modlitwę za ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Wczoraj w katedrze łuckiej urządzono symboliczny cmentarz, ponieważ – jak mówi bp Marcjan Trofimiak – na żadnej z mogił ofiar tej tragedii do dziś nie ustawiono krzyży. W obchodach 67. rocznicy zbrodni wołyńskiej nie wzięli udziału przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego ani władz ukraińskich.

  K. Czawaga, Lwów


  inizio pagina

   Dziennik 12.07.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:

  inizio pagina

   Magazyn w poniedzialek

  ◊    W programie: watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki o odpowiedzialności człowieka za bioróżnorodność, obchody 67. rocznicy rzezi wołyńskiej, a także inicjatywy na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski