Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/05/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Abp Józef Kowalczyk nowym prymasem Polski

 •  Odnowić duszpasterstwo poczynając od promocji powołań - Benedykt XVI do biskupów z Belgii

 •  Papieskie przesłanie do lekarzy katolickich

 •  Nowy nuncjusz w Indiach

 •  Watykan: rezygnacja bp. Waltera Mixy przyjęta

 • Kościół na świecie

 •  Wietnam: 59 aresztowanych katolików w Con Dau, Polska solidarna

 •  Hiszpania: pielgrzymka Polaków do sanktuarium Torreciudad

 •  USA: hawajscy chrześcijanie przeciw nowoczesnym związkom

 •  Burundi: modlitwa w intencji Polski i ofiar Smoleńska

 • Kościół w Polsce

 •  Nowa przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenia św. Faustyny

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Genewa: raport w sprawie pracy dzieci

 •  Magazyn w sobotę

 •  Dziennik 8.05.2010 - wersja dźwiękowa

 • Papież i Stolica Apostolska   Abp Józef Kowalczyk nowym prymasem Polski

  ◊     Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity gnieźnieńskiego złożoną ze względu na wiek przez abp. Henryka Muszyńskiego. Na jego miejsce Papież mianował abp. Józefa Kowalczyka, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Ze stolicą arcybiskupią w Gnieźnie związany jest tytuł prymasa Polski.

  Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Ukończył wyższe seminarium duchowne Hosianum w Olsztynie, gdzie w 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie uzyskując w 1968 r. doktorat z prawa kanonicznego. Kontynuował następnie w Rzymie studia prawnicze i archiwistyczne, a od 1969 r. pracował w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Współpracował także z watykańskim Sekretariatem Stanu, towarzysząc w latach 1976-1978 abp. Luigiemu Poggiemu w jego podróżach do Polski. Po wyborze Jana Pawła II organizował sekcję polską Sekretariatu Stanu. Stał na jej czele do 1989 r., kiedy to został mianowany arcybiskupem i pierwszym nuncjuszem w Polsce od czasów drugiej wojny światowej. W ramach swej funkcji, którą sprawował przez ponad 20 lat, negocjował konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Umowa, zawarta w 1993 r., została ratyfikowana pięć lat później. Abp Kowalczyk koordynował też organizację papieskich wizyt w Polsce.

  Nowy prymas Polski przyznaje, że obecna nominacja jest dla niego osobistym wyzwaniem. "Staję wobec nowego wyzwania, ale nie mogę inaczej odpowiedzieć, jak tylko zgodnie z moim zawołaniem Fiat voluntas tua - powiedział Radiu Watykańskiemu abp Kowalczyk. - Tak zresztą, jak czyniłem to, kiedy Jan Paweł II posyłał mnie do tej posługi, w której jestem w Kościele w Polsce. Byłbym nieszczery gdybym nie powiedział, że z lękiem podchodzę do tego wielkiego wyzwania, ale muszę powiedzieć, że jeżeli Bóg komuś daje zadanie, to też daje i łaskę. Ja na to liczę i liczę na to, że modlitwy moich przyjaciół, bliskich, życzliwych ludzi będą mi towarzyszyć, ażeby odczytywać znaki czasu i na nie odpowiadać. Z takim nastawieniem chcę podjąć te obowiązki, które Bóg za pośrednictwem władzy zwierzchniej Kościoła, jaką jest Ojciec Święty, mi powierzyć zechciał".

  Ingres nowego prymasa do katedry gnieźnieńskiej odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.

  tc/ rv


  inizio pagina

   Odnowić duszpasterstwo poczynając od promocji powołań - Benedykt XVI do biskupów z Belgii

  ◊     Kryzysu powołań można było uniknąć – powiedział Benedykt XVI belgijskim biskupom, przebywającym w Rzymie z wizytą ad limina. Na samym początku swego przemówienia zaznaczył, że tamtejszy Kościół jest doświadczony grzechem. Papież nie rozwinął tej myśli. Trzeba jednak pamiętać, że przed dwoma tygodniami został zmuszony do dymisji ordynariusz Brugii, który molestował młodego człowieka ze swego otoczenia. Ojciec Święty wskazał natomiast na inne poważne problemy wspólnoty katolickiej w Belgii, takie jak spadek liczby praktykujących, słaba formacja religijna młodych pokoleń, kryzys małżeństw i życia rodzinnego. Najpoważniejszym jest jednak coraz bardziej dotkliwy brak kapłanów, który paraliżuje życie Kościoła.

  „Nie można twierdzić, że spadek liczby kapłanów jest procesem nieuchronnym – mówił Papież. – Sobór Watykański II potwierdził z całą mocą, że Kościół nie może się obyć bez posługi kapłanów. Należy więc pilnie zapewnić im właściwą rolę i uznać ich niezastąpiony charakter sakramentalny. W konsekwencji niezbędne jest poważne i dynamiczne duszpasterstwo powołaniowe, oparte na przykładzie świętych kapłanów, wrażliwe na zalążki powołania obecne w wielu młodych, a także mające oparcie w ufnej i wytrwałej modlitwie, zgodnie z zaleceniem Jezusa. Soborowa konstytucja Sacrosanctum Concilium podkreśla, że to w liturgii przejawia się tajemnica Kościoła w jej wielkości i prostocie. Jest zatem ważne, aby kapłani starannie sprawowali nabożeństwa, a w szczególności Eucharystię, ponieważ ustanawia ona głęboką komunię z żywym Bogiem. Niezbędne jest, by nabożeństwa były odprawiane z poszanowaniem dla liturgicznej tradycji Kościoła, przy aktywnym udziale wiernych, zgodnie z rolą, którą w niej posiadają, jednocząc się z paschalnym misterium Chrystusa”.

  Benedykt XVI zauważył, że wzorem dla belgijskich kapłanów może być ich rodak, kanonizowany w ubiegłym roku św. Damian De Veuster, XIX-wieczny apostoł trędowatych. „Ten nowy święty przemawia Belgom do sumienia – stwierdził Papież. – Czyż nie mówi się o nim, że jest największym z synów waszego narodu? Jego wielkość, przeżywana w całkowitym darze z siebie dla trędowatych braci, do tego stopnia, że sam zaraził się tą chorobą i na nią umarł, wynikała z bogactwa jego wnętrza, z nieustannej modlitwy, ze zjednoczenia z Chrystusem, którego widział w swych braciach i któremu poświęcał się bez reszty. W obecnym Roku Kapłańskim trzeba go ukazywać przede wszystkim księżom i zakonnikom jako wzór życia kapłańskiego i misyjnego” – dodał Ojciec Święty. Podkreślił też znaczenie gruntownej formacji religijnej świeckich, która pomoże im odkryć piękno chrześcijaństwa. „Trzeba zobaczyć, że wiara nie polega jedynie na przyjęciu pewnego zbioru prawd i wartości, lecz przede wszystkim na zawierzeniu Bogu – powiedział Benedykt XVI. – Warto rozeznać wszystkie możliwości, które wynikają z powszechnego powołania świeckich do świętości i zaangażowania apostolskiego, zachowując przy tym rozróżnienie między kapłaństwem służebnym i powszechnym”. Wszyscy katolicy, a zwłaszcza szczególności świeccy, mają otwarcie świadczyć o swej wierze i być zaczynem w społeczeństwie, respektując zdrową świeckość instytucji publicznych i inne wyznania religijne. „Świadectwo to nie może się ograniczać do wymiaru osobistego, lecz musi również przybierać postać publicznego głoszenia wartości inspirowanych ewangelicznym przesłaniem Chrystusa” – podkreślił Papież.

  kb/ rv


  inizio pagina

   Papieskie przesłanie do lekarzy katolickich

  ◊     Znaczenie poszanowania dla życia we współczesnym świecie podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników międzynarodowego kongresu lekarzy katolickich, który odbywa się w sanktuarium maryjnym w Lourdes. „Powinniście się czuć – napisał Papież – świadkami bezgranicznej miłości Boga do wszystkich, którzy doznają cierpień cielesnych bądź duchowych”. Nawiązując do tematu kongresu „Nasza wiara jako lekarzy”, Ojciec Święty wezwał pracowników służby zdrowia, by umacniali swą katolicką tożsamość, to znaczy coraz bardziej przybliżali się do Chrystusa, który sam obarczył się cierpieniem człowieka. W kończącym się jutro kongresie uczestniczy ponad 600 lekarzy katolickich z całego świata. Patronat nad wydarzeniem objęła Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

  kb/ rv


  inizio pagina

   Nowy nuncjusz w Indiach

  ◊    Benedykt XVI mianował 8 maja nuncjuszem apostolskim w Indiach abp. Salvatore Pennacchio. Ma on 57 lat, jest Włochem i pochodzi z archidiecezji neapolitańskiej. Dotychczas pracował jako watykański przedstawiciel w siedmiu krajach Azji południowo-wschodniej. Był nuncjuszem apostolskim w Tajlandii, Singapurze i Kambodży oraz delegatem apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei.

  Indie nazywane są często subkontynentem ze względu na rozmiar terytorialny oraz mozaikę etniczną, językową i kulturową. Przeprowadzają obecnie spis ludności. Przypuszczalnie są najludniejszym krajem świata, liczącym 1 mld. 200 mln ludzi. Indie, w przeciwieństwie do Chin, nie prowadzą polityki jednego dziecka. Do Kościoła katolickiego należy niecałe 2 proc. mieszkańców.

  se/rv


  inizio pagina

   Watykan: rezygnacja bp. Waltera Mixy przyjęta

  ◊    Ojciec Święty przyjął 8 maja rezygnację złożoną przez bp. Waltera Mixę z kierowania diecezją augsburską oraz z funkcji ordynariusza polowego w Niemczech. Przyjęta dziś dymisja została złożona dwa tygodnie temu pod wpływem narastających oskarżeń pod adresem hierarchy o stosowanie w przeszłości przemocy wobec nieletnich oraz o nieprawidłowości finansowe. Ostatnio niemiecka prokuratura wszczęła także dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich, którego bp Mixa miał się dopuścić, gdy był ordynariuszem Eichstaett w Bawarii.

  tc/rv, ansa, dpa, reuters


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Wietnam: 59 aresztowanych katolików w Con Dau, Polska solidarna

  ◊    Do zwolnienia z więzienia 59 wietnamskich katolików wezwał ordynariusz Da Nang w środkowej części kraju. Bp Joseph Chau Ngoc Tri zaprotestował przeciw brutalnemu pobiciu i aresztowaniu uczestników pogrzebu we wiosce Con Dau, gdzie komunistyczne władze zakazały katolikom użytkowania ich parafialnego cmentarza. W trwającym ponad godzinę brutalnym rozgromieniu żałobnej procesji wzięły udział nieproporcjonalne siły policyjne. Liczyły one ponad 500 funkcjonariuszy. Bp Tri wezwał władze do zaprzestania kolejnych aresztowań katolików, ponieważ policja robi nadal polowanie na uczestników pogrzebu.

  Natomiast wietnamski rząd zaprzeczył, że doszło do pobicia i aresztowania katolików. Tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych utrzymuje, że pojawiające się informacje na temat zajść w Con Dau są fałszywe, a jedynym ich celem jest oczernienie władz Wietnamu. Zdaniem ministerialnego rzecznika sprawa nie ma charakteru religijnego. Przyznał on jednak, że katolickie tereny mają zostać zabudowane obiektami turystycznymi, na co od kilku lat nie zgadzają się ich mieszkańcy i właściciele.

  Sprawę prześladowań katolików w Wietnamie omówiła grupa kontaktowa episkopatów Polski i Niemiec, której spotkanie trwa w Gródku nad Dunajcem. Bp Wiktor Skworc potwierdził, że przygotowywane jest wspólne polsko-niemieckie oświadczenie w obronie wietnamskich katolików. Dodał on, że choć są to nowe obszary współpracy dla obu episkopatów, to nowa ich jakość może pomóc prześladowanym wyznawcom Chrystusa w takich krajach, jak Indie czy Wietnam.

  se/an, kai


  inizio pagina

   Hiszpania: pielgrzymka Polaków do sanktuarium Torreciudad

  ◊    Do sanktuarium w Torreciudad przybyła 8 maja pielgrzymka Polaków mieszkających w Hiszpanii. Dzieje tego miejsca kultu maryjnego sięgają XI w.

  Po powitaniu pielgrzymów, którym towarzyszyli polscy kapłani, na placu przed sanktuarium odbyła się uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, a następnie Eucharystia. Po niej wspólny obiad i zwiedzanie sanktuarium. Od XI w. czczona jest w tym miejscu romańska figura Matki Bożej. Do rozszerzenia jej kultu przyczynił się ks. José María Escrivá de Balagauer, założyciel Opus Dei. W 1975 r. została otwarta dla kultu świątynia, która ściąga pielgrzymów z całego świata. Brak typowych stoisk z pamiątkami i dewocjonaliami oraz odległość od wielkich miast sprawia, że znajdują oni pokój i pojednanie.

  W sanktuarium realizowany jest bogaty program. Jutro odbędzie się tutaj X Spotkanie Narodów Ameryki. Wezmą w nim udział rodziny pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej, a mieszkające w Hiszpanii.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

   USA: hawajscy chrześcijanie przeciw nowoczesnym związkom

  ◊    Kościoły chrześcijańskie na Hawajach zaapelowały do gubernator tego stanu o nie podpisywanie nowej ustawy o związkach cywilnych. Tamtejsza Izba Reprezentantów przyjęła kontrowersyjną ustawę o parach homoseksualnych i konkubinatach, które otrzymają te same prawa i przywileje co małżeństwa. Zastrzeżona ma być tylko nazwa małżeństwa, która przysługiwać ma jedynie związkowi kobiety i mężczyzny. Gubernator Hawajów, Linda Lingua, nie zdecydowała jeszcze, czy podpisze nową ustawę. Jeśli nie wyrazi ona swojej opinii do 22 czerwca, nowe prawo wejdzie w życie automatycznie. Chrześcijańskie Kościoły na Hawajach wezwały wiernych do demokratycznego wyrażania sprzeciwu. Zachęcają do telefonowania, pisania listów i maili, w których wierni przedstawią swoje obawy odnośnie do antyrodzinnego prawa.

  se/rv


  inizio pagina

   Burundi: modlitwa w intencji Polski i ofiar Smoleńska

  ◊    Za dwa dni minie miesiąc od katastrofy w Smoleńsku, o której mówiło się bardzo obszernie na całym świecie. Wiadomość obiegła także Afrykę, gdzie znalazła echo w burundyjskich mediach. Abp Franco Coppola, nuncjusz apostolski w Burundi, wezwał do wspólnej modlitwy za ofiary tej tragedii i w intencji Polski.

  7 maja nuncjusz przewodniczył Mszy w kaplicy nuncjatury apostolskiej w Bużumburze. Na Eucharystię przybył ambasador Belgii Jozef Smets, konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej Samuel Bigawa oraz liczni polscy misjonarze i misjonarki, pracujący w tym kraju.

  Na zakończenie abp Coppola powiedział, że wszyscy, którzy wzrastali podczas pontyfikatu Jana Pawła II, są po trochu Polakami. Dlatego też nuncjatura czuła się zobowiązana, by zaprosić do wspólnej modlitwy za polski naród w tym szczególnym momencie.

  ks. J. Błachowiak, Burundi


  inizio pagina

  Kościół w Polsce   Nowa przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenia św. Faustyny

  ◊    Umocnienie charyzmatu w duchowości i misji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia to tylko niektóre cele kapituły generalnej, która odbywa się w Derdach koło Warszawy. Obrady rozpoczęły się dniami skupienia, a 8 maja wybrano nową przełożoną generalną.

  W kapitule uczestniczy 27 delegatek z Polski, USA, Włoch, Kazachstanu, Słowacji i Ziemi Świętej. Po przedstawieniu sprawozdań działalności zgromadzenia odbyła się sesja wyborcza, w czasie której członkinie kapituły urząd przełożonej generalnej powierzyły s. Petrze Kowalczyk, mistrzyni nowicjatu w Krakowie i radnej generalnej, która jest absolwentką teologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Szkoły Formatorek w Krakowie.

  Kapituła dokonała także wyboru rady generalnej i na urząd ekonomki generalnej. W czasie obrad omawia się m. in. sytuację życia konsekrowanego w Kościele i świecie ze szczególnym uwzględnieniem znaków czasu i charyzmatycznej misji zgromadzenia. W wydarzeniu, jakim jest kapituła, uczestniczą nie tylko delegatki, ale także wszystkie siostry poprzez zgłoszone wnioski, modlitwę i ofiarę.

  s. Elżbieta Siepak ZMBM, Derdy


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Genewa: raport w sprawie pracy dzieci

  ◊    Raport poświęcony problemowi pracy dzieci na świecie opublikowała dziś Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Dokument ten poprzedza rozpoczynającą się w przyszły poniedziałek w Hadze, z inicjatywy organizacji, międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli 80 krajów. Dyskutowany tam będzie plan przyspieszenia akcji na rzecz położenia kresu zatrudnianiu zawodowemu dzieci.

  Akcji zwalczania pracy dzieci należy nadać wreszcie żywszy rytm, apelują międzynarodowi eksperci. Mirażem zdaje się być definitywne rozprawienie się, do 2016 r. według ambitnych założeń, ze skandalem naszych czasów, jakim jest wykorzystywanie do pracy dzieci. Niewątpliwym sukcesem jest fakt, że ilość małych niewolników zmniejszyła się o 7 mln. Zatrudnia się też mniej dziewcząt. Udało się również ograniczyć o 30% liczbę pracujących dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

  Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy nie przestają jednak nadal szokować. Na świecie pracuje ogółem ponad 220 milionów dzieci. Połowa z nich wykonując niebezpieczne, niewolnicze prace. Szczególnej uwagi wymaga sektor rolnictwa, wchłaniający największą liczbę dzieci, najczęściej zatrudnianych w rodzinie. Najdramatyczniej przedstawia się sytuacja w Afryce subsaharyjskiej, gdzie na czworo dzieci jedno pracuje.

  Autorzy wspomnianego raportu apelując do rządów ostrzegają, że obecny kryzys ekonomiczny stanowi realne zagrożenie zahamowaniem prowadzonej od lat na świecie akcji zwalczania pracy dzieci.

  T. Węgrzyn, Genewa


  inizio pagina

   Magazyn w sobotę

  ◊    Program rozpoczniemy od relacji ze spotkania Benedykta XVI z belgijskimi biskupami. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też rozmowę z abp. Józefem Kowalczykiem, który dziś został nowym prymasem Polski. Na zakończenie wysłuchamy kolejnej refleksji Jana Pawła II o kapłaństwie.  Słuchaj:


  inizio pagina

   Dziennik 8.05.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski