Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

25/10/2010

Papież i Stolica Apostolska

 •  Prezydent Seszeli w Watykanie

 •  Benedykt XVI o wartości Tradycji Kościoła do uczestników sympozjum o niemieckim teologu-konwertycie Eriku Petersonie

 •  Abp Fisichella o „pontyfikacie nowej ewangelizacji”

 •  Rzecznik Watykanu: miarodajny głos zakończonego Synodu Biskupów to jego orędzie końcowe

 • Kościół na świecie

 •  Ziemia Święta: komentarze po Synodzie

 •  Boliwia: Kościół krytycznie o promowaniu rozwiązłości nieletnich

 •  Urugwaj promuje aborcję

 •  Brazylia: debata o turystyce religijnej

 •  Angola: biskupi o wartościach

 • Kultura i społeczeństwo

 •  Haiti walczy z epidemią

 •  Bł. John Henry Newman bohaterem filmu

 •  Dziennik 25.10.2010 - wersja dźwiękowa

 •  Magazyn w poniedziałek

 • Papież i Stolica Apostolska   Prezydent Seszeli w Watykanie

  ◊     Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Seszeli, Jamesa Michela. Przywódca tej byłej kolonii brytyjskiej, kulturowo związanej jednak silnie z Francją, wziął udział w XIII Szczycie Frankofońskim, jaki w tych dniach odbywał się w Montreux w Szwajcarii.

  Seszele, wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim, kojarzy się na ogół z turystyką i rzeczywiście dziedzina ta stanowi istotną część tamtejszej gospodarki. Jednak archipelag ten, po części złożony z płaskich wysp koralowych, jest wymieniany wśród potencjalnych ofiar zmian klimatycznych i podnoszenia się poziomu oceanów. Dlatego też ochrona środowiska znalazła się wśród tematów poruszonych podczas wizyty Jamesa Michela w Watykanie. Oprócz spotkania z Papieżem prezydent rozmawiał także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej abp. Dominique’iem Mambertim. Jak poinformowało następnie watykańskie biuro prasowe, zwrócono uwagę na dobre wzajemne relacje. Mówiono także o potrzebie współpracy w promowaniu godności człowieka, zwłaszcza w tym co dotyczy rodziny, wychowania młodzieży i właśnie ochrony środowiska.

  tc/ rv


  inizio pagina

   Benedykt XVI o wartości Tradycji Kościoła do uczestników sympozjum o niemieckim teologu-konwertycie Eriku Petersonie

  ◊    Erik Peterson, prowadząc dogłębne badania historyczno-teologiczne, odkrył wartość Tradycji Kościoła, stając się teologiem katolickim. Przypomniał o tym Papież, spotykając się z uczestnikami rzymskiego sympozjum poświęconego postaci tego konwertyty z protestantyzmu na katolicyzm. Wieńczy ono trwające już od kilku miesięcy obchody przypadającego jutro 50-lecia śmierci tego wielkiego niemieckiego teologa. Wychodząc od studiów biblijno-patrystycznych Peterson zrozumiał znaczenie, jakie ma żywa Tradycja, zachowywana w Kościele katolickim dzięki sukcesji apostolskiej. W 1930 r., mając 40 lat, przyjął katolicyzm.

  „Poprzez sukcesję apostolską biskupów świadectwo Pisma Świętego pozostaje żywe w Kościele – stwierdził Ojciec Święty. – Jest fundamentem głębokiego przekonania wiary, które ma niezmienną wartość. Znajdujemy je przede wszystkim w Credo i w dogmatach. Objawia się w liturgii, w Eucharystii, w całym życiu Kościoła, w chwaleniu Boga”.

  Benedykt XVI podkreślił wpływ, jaki twórczość Erika Petersona miała również na jego własne rozważania teologiczne. Przypomniał też swoje osobiste kontakty z rodziną wielkiego konwertyty.

  ak/ rv


  inizio pagina

   Abp Fisichella o „pontyfikacie nowej ewangelizacji”

  ◊    Konieczność nowej ewangelizacji staje się coraz wyraźniejszą nutą obecnego pontyfikatu – tak abp Rino Fischella komentuje, zapowiedziane wczoraj przez Benedykta XVI, zwołanie na 2012 r. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego właśnie tej kwestii. Przewodniczący świeżo utworzonej Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podkreśla, że będzie to wydarzenie angażujące nie tylko cały światowy episkopat, ale i świeckich, którzy często docierają tam, gdzie kapłan czy zakonnica nigdy nie dotrą. Abp Fisichella zaznacza, że kolejne decyzje Papieża są prostą konsekwencją pragnienia, by współczesnemu człowiekowi wciąż nieść Ewangelię Chrystusa.

  „Wydaje mi się, że jest kilka punktów fundamentalnych, które od razu się nasuwają, gdy chodzi o spojrzenie Papieża – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Fisichella. – Po pierwsze, pragnienie odnowienia tego wszystkiego, co moglibyśmy nazwać zdolnością Kościoła do niesienia współczesnemu człowiekowi Ewangelii. Nieprzypadkowo coraz częściej mówi się już nie o kryzysie sensu Boga, ale o pustyni, na której żyją współcześni ludzie. Dzieje się tak, ponieważ człowiek oddalając się do Boga nie znalazł wcale tego co szukał, zamyka się więc coraz bardziej w sobie i nie jest w stanie realizować swoich pragnień. Człowiek potrzebuje Boga i Papież kolejny raz o tym przypomina. W coraz bardziej zsekularyzowanym społeczeństwie temat relacji wiary i nadziei musi być podejmowany. Odkrycie prawdy nie wyklucza w tym wymiarze także spotkania z Bogiem. Zjawisko sekularyzacji, ponieważ dogłębnie dotyka życia i myślenia człowieka, musi być studiowane; nadszedł jednak też czas, by odpowiedzieć na nie w sposób pozytywny”.

  Szef watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za nową ewangelizację zauważa w perspektywie kolejnego Synodu, że Kościół musi pokonać pewną „fragmentaryczność przekazu”. Chodzi o to, by w różnych językach, tradycjach i rytach mieć wspólne przesłanie, którego centrum będzie ten sam Jezus.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Rzecznik Watykanu: miarodajny głos zakończonego Synodu Biskupów to jego orędzie końcowe

  ◊    Syntetyczny wyraz stanowiska, jakie zajął w różnych kwestiach zakończony wczoraj Synod Biskupów, można obecnie znaleźć wyłącznie w jego przesłaniu końcowym. Ogłoszone 23 października orędzie do Ludu Bożego to jedyny tekst pisany przyjęty wspólnie przez całe Zgromadzenie Specjalne dla Bliskiego Wschodu – zwrócił uwagę watykański rzecznik prasowy, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Ks. Federico Lombardi SJ sprecyzował, że istnieje ponadto bardzo bogaty materiał złożony z różnych wypowiedzi ojców synodalnych. Jednak żadnej z nich nie można traktować jako głosu całego Synodu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podkreślił też bardzo pozytywną ocenę obrad synodalnych zarówno przez Papieża, jak w powszechnej opinii ich uczestników i obserwatorów.

  Należy przypomnieć bardzo wyważone sformułowania synodalnego orędzia. Mowa tam o wpływie konfliktu izraelsko-palestyńskiego na cały region bliskowschodni i o cierpieniach Palestyńczyków pod okupacją Izraela, takich jak brak swobody poruszania, mur i wojskowe punkty kontrolne, aresztowania, burzenie domów i trudności gospodarcze. Przypomina się też jednak cierpienia i brak bezpieczeństwa Izraelczyków. W paragrafie poświęconym dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu stwierdzono, że nie wolno używać Biblii do uzasadniania niesprawiedliwości, ale też przypomniano biblijną wizję Bożej dobroci i miłosierdzia. Opowiadając się za położeniem kresu izraelskiej okupacji ziem arabskich i za państwem palestyńskim dokument przyznaje równocześnie Izraelowi prawo do pokoju i bezpieczeństwa w międzynarodowo uznanych granicach.

  ak/ rv, ansa, afp, ap


  inizio pagina

  Kościół na świecie   Ziemia Święta: komentarze po Synodzie

  ◊     Słowa watykańskiego rzecznika prasowego o wyłącznej miarodajności przesłania końcowego jako oficjalnego dokumentu Synodu Biskupów można też zastosować do krytyk izraelskich. Protesty przedstawicieli tamtejszego MSZ wywołały stwierdzenia orędzia o skutkach okupacji terytoriów palestyńskich i o niedopuszczalności uzasadniania jej Biblią.

  Wiceminister spraw zagranicznych Danny Ajalon nazwał deklaracje odnoszące się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego „atakiem politycznym” na Izrael i stwierdził, że „synod stał się zakładnikiem antyizraelskiej większości”. Komentując wypowiedź na temat wykorzystywania tekstów biblijnych do uzasadniania okupacji terytoriów palestyńskich, wiceminister powiedział, że są to „oszczerstwa wobec narodu żydowskiego i państwa Izrael”. Ayalon protestował zresztą głównie przeciw wypowiedzi abp. Cyrille’a Salima Bustrosa z Bostonu, przewodniczącego komisji, która redagowała przesłanie końcowe. Uważa on, że Palestyny nie można dziś traktować jako ziemi obiecanej przez Boga żydom, uzasadniając tym jej zasiedlanie przez nich. Słowa te nie znajdują się jednak w orędziu. Melchicki hierarcha wypowiedział je na konferencji prasowej 23 października.

  Z kolei Yigal Palmor, rzecznik izraelskiego MSZ, oświadczył, że „żaden izraelski rząd nie manipulował Biblią dla celów politycznych”. Według niego chrześcijanie są „błogosławieństwem dla całego Bliskiego Wschodu”, a Izrael jest jedynym krajem w tym regionie, gdzie wzrasta ich liczba.

  Strona palestyńska jest powściągliwa w oficjalnym komentarzach, ale nikt nie kryje zadowolenia z przyznania narodowi palestyńskiemu prawa do „niepodległej i suwerennej ojczyzny, w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową”.

  O dar pokoju i obfite owoce synodu modliła się lokalna wspólnota katolicka celebrująca 25 października uroczystość Maryi Królowej Palestyny i całej Ziemi Świętej. Jest to patronalne święto diecezji jerozolimskiej, która obrała Maryję, córkę tej ziemi, na swoją główną Patronkę i Królową. Centralne uroczystości odpustowe odbyły się w sanktuarium w Deir Rafat, blisko miasta Beit Shemesh, w połowie drogi z Jerozolimy do Tel Awiwu.

  ak, J. Kraj OFM, Jerozolima


  inizio pagina

   Boliwia: Kościół krytycznie o promowaniu rozwiązłości nieletnich

  ◊     Kościół w Boliwii wyraził zaniepokojenie kolejnymi pomysłami legislacyjnymi ingerującymi w sferę obyczajową. Tym razem chodzi o reformę kodeksu karnego przewidującą legalność współżycia płciowego od 12. roku życia. Odnośna ustawa została przegłosowana w izbie deputowanych, której przewodniczący dość pokrętnie tłumaczył, że tak naprawdę miała ona na celu ochronę najmłodszych przed agresją seksualną.

  Protest w tej sprawie wystosował biskup Oruro Krzysztof Białasik, który jednocześnie kieruje tamtejszą Fundacją ds. Życia i Rodziny. Polski misjonarz zaznaczył, że legalizacja pożycia seksualnego dzieci jest sprzeczna zarówno z naturą ich biologicznego i osobowego rozwoju, jak też z chrześcijańskimi zasadami moralnymi wyznawanymi przez większość Boliwijczyków. Reforma promująca rozwiązłość seksualną może mieć też niszczące skutki dla instytucji rodziny, w tym dla autorytetu rodziców.

  tc/ rv


  inizio pagina

   Urugwaj promuje aborcję

  ◊     Podobne jak Boliwia, problemy legislacyjne przeżywa Urugwaj. Tamtejsi biskupi z niepokojem odnieśli się do przyjętej końcem września Ustawy o Zdrowiu Płciowym i Reprodukcyjnym. Zwracają uwagę, że niektóre jej zapisy mogą ułatwiać proceder aborcyjny. Dodatkowo tworzy to problemy prowadzonym przez Kościół ośrodkom zdrowia, które mają obowiązek troski o ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Urugwajski episkopat przypomina również o potrzebie działania, tak indywidualnego jak w obrębie instytucji, w zgodzie z własnym sumieniem.

  tc/ rv


  inizio pagina

   Brazylia: debata o turystyce religijnej

  ◊    W Londrinie, w brazylijskim stanie Paraná, trwa od 21 do 31 października szósty międzynarodowy kongres turystyki religijnej i pierwsze międzynarodowe sympozjum poświęcone tej samej tematyce. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów te dwa spotkania mają na celu pobudzenie turystyki religijnej poprzez integrację ekonomiczną, społeczną, kulturalną, gastronomiczną i rzemiosło.

  W trakcie kongresu i sympozjum poruszane są kwestie związane z pielgrzymowaniem w kontekście należnego poszanowania naturalnego środowiska.

  Ks. Rogério Diesel z archidiecezji Maringá wyjaśnia, że uczestnicy wymieniają doświadczenia odnośnie do organizacji pielgrzymek w różnych regionach Brazylii, jak też w innych krajach. Ważne jest uczyć pielgrzymów szacunku do miejsc świętych oraz do innych religii. „Trzeba umieć okazać gościnność zwiedzającym nawet wtedy, gdy mają inną wiarę od naszej. Zawsze należy pamiętać o tym, że to, co dla nas nie jest świętością, może nią być dla innych” – podkreślił ks. Diesel.

  W kongresie i sympozjum uczestniczy 700 osób przybyłych do Londriny z różnych stron świata.

  Z. Malczewski TChr, Brazylia


  inizio pagina

   Angola: biskupi o wartościach

  ◊     O powrót do wartości moralnych i obywatelskich zaapelowali do swych rodaków biskupi Angoli. Uczynili to na rozpoczęcie swych obrad plenarnych, które poświęcono problematyce małżeństwa i rodziny. Jak wskazano, utrata wspomnianych wartości, która objawia się między innymi przemocą w rodzinach, przekłada się następnie na ogólny kryzys więzi społecznych. Dalszym skutkiem tego jest wzrost przestępczości, bezrobocia i nędzy. Kościół niepokoi się także spadkiem poziomu edukacji w Angoli oraz zastraszającą liczbą ofiar wypadków drogowych. Tematyka małżeńska i rodzinna ma być motywem przewodnim krajowego programu duszpasterskiego na najbliższe trzy lata.

  tc/ fides, allafrica


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo   Haiti walczy z epidemią

  ◊    O objęcie szczególną opieką dzieci apeluje do haitańskich władz organizacja Save the Children. Jej wolontariusze przypominają, że to najmłodsi są najbardziej zagrożeni cholerą. Dzieci bawią się bowiem w brudnych kałużach i piją wodę z zakażonych źródeł. Ich system odpornościowy jest też dużo słabszy niż dorosłych. Przedstawiciele organizacji, których aż 800 pracuje na Haiti, przypominają, że obecna epidemia cholery jest dla mieszkańców wyspy czymś nowym, ponieważ z chorobą tą nie spotykali się praktycznie przez ostatnie pół wieku. Stąd także brak odpowiednich leków i przygotowanych epidemiologów.

  Z kolei pracownicy organizacji Catholic Relief Services podkreślają, że obecnie najważniejsze jest ograniczenie zasięgu epidemii, a także sprowadzenie wystarczającej ilości leków z sąsiedniej Dominikany. Na cholerę zmarło już ponad 250 osób, a co najmniej 3 tys. hospitalizowano. Rośnie jednak nadzieja, że sytuacja powoli się stabilizuje, ponieważ w ciągu ostatniej doby zanotowano mniejszą niż wcześniej liczbę zachorowań i zgonów.

  bz/ rv


  inizio pagina

   Bł. John Henry Newman bohaterem filmu

  ◊     Włoska telewizja RAI przygotowuje film fabularny o bł. Johnie Henrym Newmanie. Główną rolę ma zagrać F. Murray Abraham, który w 1985 r. dostał Oscara za rolę Salieriego w „Amadeuszu” Miloša Formana. Film będzie nosił tytuł „Niewidzialny świat” i opowie o nawróceniu Newmana na katolicyzm w wiktoriańskiej Anglii. Jednym z głównych wątków filmu ma być też przyjaźń przyszłego kardynała i błogosławionego z angielskim oratorianinem ks. Ambrosem St. Johnem. Zdjęcia rozpoczną się za kilka tygodni.

  kb/ the catholic herald


  inizio pagina

   Dziennik 25.10.2010 - wersja dźwiękowa

  ◊    Słuchaj: h

  inizio pagina

   Magazyn w poniedziałek

  ◊    W programie: watykańskie aktualności, a wśród nich echa Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu; w tygodniu misyjnym rozmowa z pracującym w Mozambiku o. Mirosławem Matyją SJ. Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski