Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

28/02/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Jerzy Buzek w Watykanie: Parlament Europejski będzie bronił wolności religijnej
 • Benedykt XVI do Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu o potrzebie głoszenia Ewangelii językiem „kultury cyfrowej”
 • Kościół na świecie

 • Niemcy: przygotowania do papieskiej wizyty
 • Rosja: Cerkiew chce chrześcijańskiego sojuszu na rzecz rodziny
 • Libia: chrześcijanie w oku cyklonu
 • Nowa Zelandia: kościelne straty po trzęsieniu ziemi
 • Kultura i społeczeństwo

 • Hiszpania: marsz dla życia
 • Afryka: kościelny apel o polityczną interwencję w Zimbabwe
 • Panamscy biskupi apelują o dialog rządu z tubylcami
 • Magazyn w poniedziałek
 • Dziennik 28.02.2011 - wersja dźwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Jerzy Buzek w Watykanie: Parlament Europejski będzie bronił wolności religijnej

  ◊   W czasie wielorakich kryzysów i niepokojów, które dziś przeżywamy, warto odwoływać się do wiary chrześcijańskiej wyznawanej przez miliony Europejczyków. W tym sensie spotkanie z Benedyktem XVI, człowiekiem wielkiej wiary i mądrości, było bardzo pouczające i wzruszające – powiedział Jerzy Buzek po dzisiejszej wizycie w Watykanie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zapowiedział, że przyjedzie tu ponownie w maju, na beatyfikację Jana Pawła II. W rozmowie z Benedyktem XVI przypomniał wizytę jego poprzednika w Brukseli, zaznaczając, że i dziś papieski głos powinien zabrzmieć w parlamencie. Zaproszenie Papież otrzymał już przed trzema laty i jest ono wciąż aktualne – zaznaczył. Jego wizyta pomogłaby w podjęciu na forum unijnym takich kwestii, jak znaczenie chrześcijańskiej tożsamości kontynentu oraz poszanowanie wolności religijnej – powiedział Jerzy Buzek.

  „To była ważna wizyta – ocenił przewodniczący PE, wskazując na kontekst przeżywanego przez Europę kryzysu i niepokojów. – Warto wspomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach i odnieść się do głębokiej wiary, którą podzielają setki milionów Europejczyków. Tutaj w Stolicy Apostolskiej czuje się tę wielką siłę oddziaływania chrześcijaństwa. Dlatego, jak sądzę, ważna byłaby wizyta Benedykta XVI w Parlamencie Europejskim, żeby właśnie o tych sprawach mówić. Rozmawialiśmy o sytuacji chrześcijan w różnych częściach świata, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Jak wiadomo Parlament Europejski wypowiadał się kilkakrotnie prześladowanych chrześcijan. Rozmawialiśmy także o procesach demokratyzacyjnych, w tym wspomniałem o sytuacji na Białorusi. Tu także działanie Kościołów byłoby istotne, bo na Białorusi mamy do czynienia z wielkim przesileniem, gdy chodzi o przyszłość tego kraju, jego społeczeństwo obywatelskie, demokratyzację”.

  Jak informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Jerzy Buzek spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique'iem Mambertim. Wszystkie rozmowy odbyły się w serdecznej atmosferze i doprowadziły do wartościowej wymiany opinii na temat relacji między Kościołem katolickim a Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Benedykt XVI do Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu o potrzebie głoszenia Ewangelii językiem „kultury cyfrowej”

  ◊   Refleksję nad rozumianym w szerokim, nie tylko dosłownym sensie „językiem” nowych mediów podjął Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Podkreślił wielkie znaczenie pracy tej dykasterii nad zgłębianiem «kultury cyfrowej» celem lepszego uświadomienia sobie związanych z nią wyzwań.

  „Nie chodzi tylko o wyrażanie ewangelicznego orędzia dzisiejszym językiem – mówił Ojciec Święty. – Trzeba mieć odwagę głębszego przemyślenia, tak jak w innych epokach, relacji między wiarą, życiem Kościoła a przemianami przeżywanymi przez człowieka. Jest to wysiłek, by pomóc mającym odpowiedzialność w Kościele rozumieć, interpretować i mówić «nowym językiem» mediów ze względów duszpasterskich, w dialogu ze współczesnym światem, pytając: jakie wyzwania, pytania i żądania stawia tzw. «myślenie cyfrowe» wierze i teologii? Świat przekazu interesuje całe kulturalne, społeczne i duchowe uniwersum osoby ludzkiej. Jeśli nowe «języki» wpływają na sposób myślenia i życia, dotyczy to w jakiś sposób także świata wiary, jej rozumienia i wyrażania. Teologia zgodnie z klasyczną definicją jest rozumieniem wiary i dobrze wiemy, że rozumienie, pojęte jako przemyślane, krytyczne poznawanie, nie jest obce trwającym obecnie przemianom kulturowym. Kultura cyfrowa stawia nowe wyzwania naszej zdolności używania i słuchania języka symbolicznego mówiącego o transcendencji. Sam Jezus w głoszeniu Królestwa umiał stosować elementy kultury i środowiska swoich czasów: trzoda, pole, uczta, ziarno itd. Dziś jesteśmy wezwani, by odkrywać, również w kulturze cyfrowej, znaczące dla ludzi symbole i metafory, które mogą pomóc mówić o Królestwie Bożym człowiekowi współczesnemu”.

  Papież zwrócił uwagę na coraz ściślejszą dziś relację między człowiekiem a maszynami, takimi jak komputer czy telefon komórkowy. Podkreślił, że technika ma wyrażać panowanie ducha nad materią. Odwołanie się do wartości duchowych pozwoli rozwijać komunikowanie naprawdę ludzkie, które zgodnie z wolą Boga jest zawsze związane z dialogiem i odpowiedzialnością.

  Benedykt XVI przypomniał też postać wielkiego komunikatora, jakim był o. Matteo Ricci SJ, którego 400-lecie śmierci niedawno obchodziliśmy. Ten głosiciel Ewangelii w Chinach epoki nowożytnej szerząc Chrystusowe orędzie zawsze uwzględniał osobę, jej kontekst kulturowy i filozoficzny oraz język. Przyjmując wszystko to, co pozytywne w jej tradycji, dawał możność ożywienia tego i podniesienia poprzez mądrość i prawdę Chrystusa – zauważył Papież.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Niemcy: przygotowania do papieskiej wizyty

  ◊   Spotkania z prezydentem Niemiec Christianem Wulffem, kanclerz Angelą Merkel i z przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lammertem – to pierwsze punkty wrześniowej wizyty Benedykta XVI w Niemczech. Szczegóły programu przedstawi niemiecki episkopat podczas sesji plenarnej w połowie marca.

  Więcej szczegółów niemiecki episkopat na razie nie chce podawać, ponieważ wciąż niewyjaśnionych jest wiele kwestii. Wiadomo, że Papież zatrzyma się w Berlinie, Erfurcie i Fryburgu Bryzgowijskim. Tutaj, na południu Niemiec, ma spotkać się z młodzieżą. W kraju reformacji planowane jest też spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Szczegóły na razie nie są znane. Kościół Ewangelicki w Niemczech chciałby, żeby spotkanie odbyło się w klasztorze augustianów w Erfurcie, miejscu nowicjatu Marcina Lutra. Również Berlin domaga się silniejszego akcentu ekumenicznego papieskiej wizyty. Duże nabożeństwo ekumeniczne w stolicy zasugerował już kilka tygodni temu burmistrz Berlina Klaus Wowereit. Archidiecezja berlińska odpowiedziała, że wydarzeń ekumenicznych i państwowych będzie wystarczająco dużo, a Papież przyjeżdża przede wszystkim odwiedzić Kościół lokalny.

  W niemieckich mediach coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat przebiegu papieskiej wizyty. Pojawiły się też pierwsze sygnały środowisk, które chcą ją zakłócić.

  Tymczasem organizacja „Kościół w Potrzebie” uruchomiła specjalną stronę internetową dotyczącą przyjazdu Benedykta XVI do Niemiec. Pod adresem www.papstgebet.de jednoczą się wierni, którzy popierają tę wizytę i chcą wesprzeć Papieża w modlitwie. Jak powiedziała przedstawicielka „Kościoła w Potrzebie” Karin Fenbert, „Benedykt XVI najczęściej jest krytykowany w swojej ojczyźnie”, więc ta pozytywna kampania ma pomóc w dobrym przygotowaniu do jego pielgrzymki.

  T. Kycia, Berlin


  inizio pagina

  Rosja: Cerkiew chce chrześcijańskiego sojuszu na rzecz rodziny

  ◊   Na potrzebę zawarcia „strategicznego sojuszu” z katolikami i protestantami w sprawach rodziny i demografii wskazuje prawosławny metropolita Hilarion Ałfiejew. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego mówi o tym na łamach Komsomolskiej Prawdy. Jest to reakcja na dochodzące z różnych stron Rosji głosy o katastrofalnej sytuacji demograficznej kraju.

  Hierarcha podkreślił konieczność „sojuszu” prawosławnych, katolików i tradycyjnych protestantów w obronie takich wartości chrześcijańskich, jak rodzina, nierozerwalność małżeństwa, macierzyństwo, wychowanie dzieci, obrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Wszyscy chrześcijanie powinni zjednoczyć się i przeciwdziałać fałszowaniu przez współczesny świat znaczenia tych wartości. „Inaczej Rosja i cała chrześcijańska cywilizacja w krótkim czasie utracą swą ewangeliczną sól i pozostaną jedynie przedmiotem badań archeologicznych i historycznych” – z mocą podkreślił metropolita Hilarion. Powiedział, że dochodziły go głosy osób zatroskanych o Rosję, iż „rdzenna populacja Rosji zmniejszyła się nieodwracalnie. Obecnie należałoby przekazać prawosławną kulturę innym narodom, które niedługo stanowić będą większość na ziemi rosyjskiej”.

  Żeby zmniejszyć skutki tego procesu, rosyjski hierarcha prawosławny wskazał na propozycje patriarchy Cyryla, przekazane na początku stycznia oficjalnymi kanałami władzom rosyjskim. Dotyczyły one przeciwstawienia się aborcji oraz rozpowszechniania oświaty na ten temat wśród matek zamierzających dokonać tego „śmiercionośnego zabiegu” i wiedzy o rozwoju dziecka w łonie matki wśród uczniów szkół średnich. Patriarcha postulował tworzenie domów samotnej matki, rozwijania duszpasterstwa i pomocy psychologicznej dla ciężarnych oraz wynagradzania matek wychowujących dzieci w rodzinach wielodzietnych zasiłkiem równoważnym średniemu zarobkowi w danym regionie Rosji.

  W. Raiter, Moskwa

  inizio pagina

  Libia: chrześcijanie w oku cyklonu

  ◊   Wikariusz apostolski Trypolisu zaapelował do organizacji muzułmańskich o ochronę chrześcijańskiej mniejszości w Libii. Bp Giovanni Martinelli zwrócił się w tej sprawie m.in. do Czerwonego Półksiężyca. Chodzi zwłaszcza o pomoc dla katolickich szpitali, kościołów i klasztorów. Wiele osób w ogarniętym wojną domową kraju szuka schronienia przy kościelnych obiektach. Z kolei placówki medyczne są przepełnione rannymi.

  Wspólnota katolicka w Libii liczy ok. 70 tys. osób skupionych wokół dwóch kościołów w Trypolisie i Bengazi. Oprócz tego mieszkają tam anglikanie, prawosławni i zielonoświątkowcy. Wyznawcy Chrystusa to przeważnie emigranci przybyli do Libii za pracą z terenu Azji, Afryki i Europy. Większość posługujących tam duchownych katolickich zadeklarowało, mimo niepewnej sytuacji, pozostanie w kraju.

  tc/rv

  inizio pagina

  Nowa Zelandia: kościelne straty po trzęsieniu ziemi

  ◊   Wszystkie katolickie szkoły i kościoły parafialne w rejonie poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii pozostaną zamknięte – poinformował bp Barry Jones. Ordynariusz diecezji Christchurch przyznał, że konieczna jest szczegółowa inspekcja budynków kościelnych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, by umożliwić ich ponowne otwarcie.

  W wyniku trzęsienia ziemi w drugim co do wielkości mieście Nowej Zelandii śmierć poniosło prawie 150 osób. Nadal trwają poszukiwania ponad 200 zaginionych, które prowadzi 700 ratowników z całego świata. Mimo ich wysiłków od czterech dni nie odnaleziono ani jednej żywej osoby, stąd obawy, że w ruinach znajdować się będzie coraz więcej ciał. Ocaleni mieszkańcy Christchurch rozpoczęli exodus z miasta. Zbudowano dla nich kilka tysięcy miejsc w prowizorycznych obozach. Wielu poszkodowanych cierpi z powodu lęku pourazowego i obawia się przebywania w mieście zagrożonym wstrząsami wtórnymi.

  Nuncjusz apostolski w Nowej Zelandii poinformował, że 80 proc. miasta jest pozbawione wody i elektryczności. Abp Charles Balvo podkreślił też, że jest pod wrażeniem wzorowej organizacji akcji ratunkowej i odporności Nowozelandczyków. Zdaniem watykańskiego dyplomaty mieszkańcy kraju samodzielnie poradzą sobie z wieloma skutkami trzęsienia ziemi. Podziękował zarazem za wyrazy solidarności z Nową Zelandią płynące z całego świata.

  se/rv

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Hiszpania: marsz dla życia

  ◊   Blisko 50 organizacji i stowarzyszeń zwołało manifestację w obronie życia. Odbędzie się ona w 26 marca w Madrycie pod hasłem „Tak dla życia”.

  Manifestacja będzie głównym punktem Międzynarodowego Dnia Życia w Hiszpanii, który od 2003 r. obchodzony jest 25 marca. „Hasło manifestacji jest pozytywnym przesłaniem” i odnosi się do wszystkich etapów życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci – mówi Gádor Joya, rzecznik platformy Prawo do Życia (Derecho a Vivir). Jej zdaniem dyskusja nad aborcją w Hiszpanii „wcale się nie skończyła jak niektórzy wmawiają” społeczeństwu. Gádor Joya jest przekonana, że to właśnie presja społeczna ostatnich miesięcy sprawiła, iż lider opozycji Mariano Rajoy obiecał usunąć ustawę o aborcji, jeśli tylko wygra wybory. Z kolei Carmen García Valdés z Fundacji REDMADRE (SIEĆ-MATKA) podkreśliła, że „macierzyństwo nie jest ciężarem”, a pomoc w przyjściu dziecka na świat jest oznaką postępu. Władze publiczne powinny nie tylko wesprzeć kobietę w ciąży, ale tworzyć politykę, która chroniłaby życie i rodzinę.

  Manifestacje w obronie życia odbędą się również w innych miastach Hiszpanii, a także w Ameryce Łacińskiej.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

  Afryka: kościelny apel o polityczną interwencję w Zimbabwe

  ◊   Episkopaty krajów południowej Afryki apelują do swych rządów o ponowną interwencję w Zimbabwe. Biskupi przypominają, że Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej już raz, przed trzema laty, włączyła się w rozwiązanie kryzysu politycznego w tym kraju. Przyczyniło się to do zaprowadzenia wspólnych rządów wieloletniego prezydenta Roberta Mugabe i lidera opozycji Morgana Tsvangiraia.

  Katoliccy hierarchowie zaznaczają jednak, że zawarte w 2008 r. porozumienie nie zostało jeszcze w pełni wprowadzone w życie, kraj nie wydostał się z zapaści społeczno-gospodarczej, a sam Mugabe straszy rozpisaniem nowych wyborów. Biskupi apelują do państw wspólnoty południowoafrykańskiej, by odwiodły prezydenta od tych zamiarów. W ich przekonaniu obywatele Zimbabwe nie są bowiem gotowi, by ponownie pójść do urn. Społeczeństwo jest spolaryzowane, nie wypełniono wcześniejszych porozumień, wolność stowarzyszeń i mediów jest poważnie ograniczona. Mając na uwadze cierpienia mieszkańców Zimbabwe, prosimy o interwencję – czytamy w liście episkopatów do prezydenta Angoli José Eduardo dos Santosa, który jednocześnie przewodniczy Wspólnocie Rozwoju Afryki Południowej.

  Warto dodać, że Robert Mugabe nie tylko dąży do konfrontacji w kraju, ale też – jak donoszą media – włącza się w zagraniczne awantury. Jak podał The Sunday Times, prezydent Zimbabwe wysłał wojskową pomoc Muamarowi Kaddafiemu, którego uważa za swojego przyjaciela. Relacje napływające z Libii wielokrotnie wspominały o obecności obcych najemników, w tym z Czarnej Afryki, w szeregach reżimowych oddziałów krwawo tłumiących ludową rebelię.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Panamscy biskupi apelują o dialog rządu z tubylcami

  ◊   Do dialogu z tubylcami i organizacjami społecznymi protestującymi przeciw przyjętej przez parlament Panamy reformy prawa o kopalnictwie tamtejsi biskupi wezwali 25 lutego rząd tego kraju. Na zachodzie Panamy doszło do ostrych starć policji z manifestantami blokującymi drogi. Żądają oni wycofania wspomnianej ustawy, która ich zdaniem pozwala na inwestycje górnicze zagrażające skażeniem wody, niszczeniem lasów i wysiedlaniem ludności tubylczej z zamieszkiwanych przez nią od dawna terytoriów.

  Panamscy biskupi zwracają uwagę, że parlament podjął reformę ustawodawstwa bez koniecznych konsultacji społecznych. Wyrażają niepokój zaistniałym konfliktem w obawie przed nie dającymi się przewidzieć konsekwencjami, jakie może on spowodować. Podkreślają, że dla znalezienia rozwiązania konieczny jest dialog. Trzeba go podjąć bez żadnych warunków wstępnych i prowadzić przejrzyście przez odpowiednio długi czas. Winny brać w nim udział zainteresowane wspólnoty, specjaliści od kopalnictwa i przedstawiciele kręgów społecznych zaniepokojonych konsekwencjami reform. Należy spokojnie zanalizować korzyści i szkody, jakie niesie z sobą przemysł górniczy, i osiągnąć porozumienie co do tego, co jest najbardziej zgodne z dobrem wspólnym narodu – uważają biskupi Panamy.

  Już po apelu episkopatu o dialog udała się wczoraj na zachód Panamy rządowa delegacja celem podjęcia rozmów z tubylcami. Towarzyszą im przedstawiciele Kościoła z miejscowym biskupem José Luisem Lacunzą OAR, ordynariuszem diecezji David, którzy pragną ułatwić porozumienie.

  ak/ rv, efe


  inizio pagina

  Magazyn w poniedziałek

  ◊   Jerzy Buzek zapowiedział dziś w Watykanie, że Parlament Europejski będzie bronił wolności religijnej. Na naszej antenie polski polityk opowie nam o swym spotkaniu z Papieżem. Obok innych aktualności watykańskich nadamy też rozmowę Beaty Zajączkowskiej z misjonarzem z Filipin. W tych dniach filipińscy biskupi kończą bowiem swą wizytę ad limina.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 28.02.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski