Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

22/06/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Audiencja ogólna: Jak uczyć się modlitwy z psalmów?
 • Stolica Apostolska: zwierzchnik ukraińskich grekokatolików członkiem watykańskiej Kongregacji
 • Kościół na świecie

 • Ukraina: międzywyznaniowy dzień pamięci ofiar totalitarnych reżimów
 • Niemcy: Caritas Internationalis o pracy opiekunek z Europy Wschodniej
 • Słowenia: modlitwa za ojczyznę w rocznicę niepodległości
 • Wietnam: papieski delegat odwiedził emerytowanego arcybiskupa Hanoi
 • Kościół w Polsce

 • KSM zaprasza na „Wakacje z Wartościami”
 • Warszawa: abp Hoser spotkał się z dziennikarzami
 • Kultura i społeczeństwo

 • Wielka Brytania: chrześcijanie bardziej homofobiczni niż muzułmanie
 • Egipt: chrześcijanie oszukani w sprawie pozwoleń na budowę kościołów
 • Maroko: czy będzie można ewangelizować muzułmanina?
 • Dziennik 22.06.2011 - wersja dźwiękowa
 • Program w środę
 • Papież i Stolica Apostolska  Audiencja ogólna: Jak uczyć się modlitwy z psalmów?

  ◊   Księga Psalmów została nam dana, abyśmy z niej uczyli się modlić, tak jak dzieci uczą się mówić od rodziców. Tradycja żydowska przypisuje autorstwo tej księgi Dawidowi, pokazując w ten sposób, że modlitwy te wyrastają z głębokiego doświadczenia życiowego – mówił dziś Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Papież zapowiedział, że po omówieniu modlitw głównych postaci Starego Testamentu przejdzie teraz do Księgi Psalmów. Dzisiejsza katecheza była ogólnym wprowadzeniem do tej biblijnej księgi i została streszczona również po polsku.

  Psałterz, zbiór stu pięćdziesięciu Psalmów, można uznać za „formularz” modlitw, który tradycja biblijna przekazuje wierzącym, aby stały się ich modlitwą, ich sposobem zwracania się do Boga i nawiązywania z Nim osobistej więzi. W tej księdze znajduje wyraz całe ludzkie doświadczenie, cała gama uczuć towarzyszących egzystencji człowieka. W Psalmach znajduje wyraz radość i cierpienie, pragnienie Boga i poczucie własnej niegodności, szczęście i odczucie opuszczenia, ufność w Bogu i bolesne osamotnienie, pełnia życia i lęk przed śmiercią. Psalmy nie tylko uczą modlitwy. W nich Słowo Boże staje się słowem modlitwy, którą podejmuje modlący się. Jest to więc modlitwa szczególna, bo pochodząca wprost z natchnienia Ducha Świętego. Kto modli się Psalmami, mówi do Boga słowami samego Boga, zwraca się do Niego Jego językiem.

  Papież przypomniał też świadectwa Ewangelii, które pokazują, że również Jezus modlił się Psalmami. Tym samym sięgając dziś po te teksty włączamy się również w modlitwę Chrystusa i modlimy się razem z Nim – podkreślił Benedykt XVI.

  „Księga Psałterza została dana Izraelowi i Kościołowi właśnie po to, aby pozwolić ludowi na włączenie się w ten śpiew – powiedział Papież. – Rzeczywiście Psalmy uczą nas modlitwy. Coś podobnego ma miejsce, gdy dziecko zaczyna mówić, to znaczy uczy się wyrażania swoich uczuć, emocji i potrzeb słowami, które nie należą do niego w sposób wrodzony, ale których uczy się od swych rodziców i otaczających je osób. Pragnie ono wyrazić swoje własne doświadczenie, ale środek ekspresyjny należy do innych. Krok po kroku przyswaja go sobie, a przyjmowane słowa stają się jego słowami. Poprzez nie uczy się także pewnego sposobu myślenia i odczuwania, zyskuje dostęp do całego świata pojęć i w nich wzrasta, nawiązuje relacje z rzeczywistością, z ludźmi i z Bogiem. Tak samo dzieje się z modlitwą Psalmami. Są nam one dane, abyśmy nauczyli się zwracania do Boga, komunikowania się z Nim, mówili Mu o sobie Jego słowami” – mówił Papież.

  Zwracając się do Polaków, Papież nawiązał do jutrzejszej uroczystości.
  Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku:

  „Pozdrawiam polskich pielgrzymów! Jutro przypada uroczystość Bożego Ciała. W czasie Mszy świętych w sposób szczególny będziemy przeżywać tajemnicę przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa i przyjmować je w Komunii świętej. Podczas nabożeństw i procesji będziemy adorować Jego rzeczywistą, sakramentalną obecność pośród nas. Niech ta uroczystość rozpali w nas cześć i miłość do Eucharystii, niewyczerpanego źródła łaski. Niech Bóg wam błogosławi!”.

  kb/ rv, kai

  inizio pagina

  Stolica Apostolska: zwierzchnik ukraińskich grekokatolików członkiem watykańskiej Kongregacji

  ◊   Członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich Papież mianował kijowsko-halickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, pełniącego ten urząd od trzech miesięcy. Obok kardynałów – wśród których jest też poprzedni zwierzchnik ukraińskich grekokatolików kard. Lubomyr Huzar – członkami tej watykańskiej dykasterii są m.in. patriarchowie i arcybiskupi więksi kierujący katolickimi Kościołami wschodnimi.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Ukraina: międzywyznaniowy dzień pamięci ofiar totalitarnych reżimów

  ◊   Za ofiary zarówno hitleryzmu, jak stalinizmu modlili się dziś chrześcijanie i wyznawcy innych religii na Placu Michajłowskim w Kijowie. W centralnych obchodach Dnia Pamięci uczestniczyli przedstawiciele Kościoła grecko- i rzymskokatolickiego, wszystkich trzech ukraińskich Cerkwi prawosławnych, Ormian i protestantów, a także żydów i muzułmanów. Podobne uroczystości urządzono we Lwowie.

  Inicjatywę obchodów 70. rocznicy ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki jako Międzywyznaniowego Dnia Modlitwy za ofiary obu reżimów totalitarnych wysunęli biskupi greckokatoliccy. Podjęła ją Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. Na kijowskim Placu Michajłowskim zebrało się kilka tysięcy osób. Wypowiedział się m.in. kijowsko-halicki arcybiskup większy Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że przed 70 laty oba nieludzkie reżimy, hitlerowski i stalinowski, ukazały swe prawdziwe oblicze. Polała się krew licznych niewinnych ofiar. Arcybiskup wezwał też do pojednania i do modlitwy za krzywdzicieli. Dzisiejsza manifestacja w Kijowie miała charakter religijny, a nie polityczny. Dlatego zadbano, by nie było na niej symboli partyjnych, a tylko ukraińskie niebiesko-żółte flagi państwowe z żałobnym kirem. Dawniej rocznicę tę wykorzystywano politycznie, pamiętając jedynie o hitlerowskiej napaści na Związek Radziecki, a zapominając zbrodnie stalinizmu.

  ak/ rv, risu

  inizio pagina

  Niemcy: Caritas Internationalis o pracy opiekunek z Europy Wschodniej

  ◊   „Opiekunki osób starszych powinny mieć godną zapłatę i legalny status pracy” – taki postulat wysunęli uczestnicy kongresu Caritas Internationalis, który zakończył się we Fryburgu Bryzgowijskim. Na południe Niemiec zjechali się eksperci, naukowcy i pracownicy Caritas oraz innych organizacji społecznych z 17 krajów Europy.

  Według informacji Caritas Internationalis w samych tylko Niemczech pracuje nielegalnie prawie 200 tys. kobiet z Europy Wschodniej, część z nich jako pomoc w gospodarstwie domowym, część dodatkowo w opiece nad osobami starszymi. Chociaż liczba pracujących w Niemczech Polek ze względu na polepszającą się sytuację ekonomiczną w Polsce maleje, to wciąż szacuje się, że 100 tys. Polek podejmuje tę pracę „na czarno”. Co prawda już od 2002 r. mogą one pracować legalnie, jednak niskie oficjalne płace, wysoka biurokracja, podatki i ubezpieczenia powodują, że taka oferta przestaje się opłacać. Sytuacja kobiet z Ukrainy, Rumunii czy Mołdawii komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ nie mają one zezwolenia na pracę.

  Anna Waldhausen z Caritas Internationalis powiedziała Radiu Watykańskiemu, że aby zmienić warunki pracy kobiet z Europy Wschodniej, należy zrozumieć mentalność krajów ich pochodzenia. Dlatego też władze Caritas postanowiły przeprowadzić szereg spotkań ze swoimi placówkami w tych krajach i wspólnie opracować program legalizacji. Z badań organizacji wynika, że paradoksalnie coraz więcej kobiet opuszcza a czasem wręcz zaniedbuje swoje własne rodziny, by zarobić na Zachodzie na ich życie. Tymczasem zapotrzebowanie na opiekę domową w krajach zachodnich rośnie. Według sondaży unijnych dziewięć na dziesięciu Europejczyków woli fachową opiekę w swoim domu niż mieszkanie w domu starców.

  Eksperci przewidują, że w samych tylko Niemczech do 2050 r. podwoi się liczba osób starszych potrzebujących pomocy w domu z obecnych 2,3 mln do 4,5 mln.

  T. Kycia, Berlin

  inizio pagina

  Słowenia: modlitwa za ojczyznę w rocznicę niepodległości

  ◊   24-godzinna modlitwa wyznawców różnych religii za ojczyznę towarzyszy dziś obchodom 20. rocznicy odzyskania niepodległości przez Słowenię. Inicjatywa ta połączyła cztery największe wspólnoty religijne: katolików, prawosławnych, protestantów i muzułmanów. W katolickich parafiach trwają dziś nowenny za ojczyznę, a wczoraj przeżywały one dzień postu. Zwierzchnicy religijni podpisali także wspólną deklarację, w której przypominają podstawowe wartości, na jakich Słowenia winna budować przyszłość. Duchowni podkreślają, że fundamenty każdego narodu to poszanowanie godności każdego człowieka, roli rodziny oraz wolności religijnej. Stosunek państwa do wyznań w Słowenii najlepiej oddaje osoba dyrektora rządowego biura ds. religijnych. Od dwóch lat funkcje te z nominacji premiera sprawuje Aleš Gulič, kontrowersyjny założyciel bractwa satanistycznego o antyklerykalnych poglądach. Episkopat przypominał wielokrotnie, że dla dobra kraju rząd powinien rozwiązać najpilniejsze kwestie w relacjach ze wspólnotami religijnymi.

  se/rv

  inizio pagina

  Wietnam: papieski delegat odwiedził emerytowanego arcybiskupa Hanoi

  ◊   Podczas niedawnej, drugiej już wizyty w Wietnamie papieski delegat w tym kraju, abp Leopoldo Girelli, odwiedził emerytowanego metropolitę Hanoi. 58-letni abp Joseph Ngô Quang Kiêt przebywa od sierpnia ub. r. w odległym 70 km od stolicy klasztorze cystersów. Kiedy kierował stołeczną diecezją, broniąc praw Kościoła i wiernych, był wielokrotnie przedmiotem nagonek rządowej prasy. W maju ub. r. został zmuszony do rezygnacji i leczył się później w Stanach Zjednoczonych. Papieski delegat był u niego z grupą księży 18 czerwca, w ostatnim dniu swego pobytu w Wietnamie. Zatrzymał się w goszczącym go klasztorze około godziny.

  Abp Girelli podczas swej drugiej wizyty w tym komunistycznym kraju odwiedził w ciągu dwóch tygodni pięć diecezji. Spotykał się z duchowieństwem i osobami zakonnymi, odbył liczne wizyty w parafiach. W kilku diecezjach proszono go o pośredniczenie w rozwiązaniu problemów z lokalnymi władzami. Np. w Hajfongu katolicy zwrócili się do niego o interwencję w sprawie zwrotu skonfiskowanego terenu przy bazylice męczenników wietnamskich w Hai Duong.

  ak/ eda

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  KSM zaprasza na „Wakacje z Wartościami”

  ◊   Dla ok. 5 mln uczniów w Polsce rozpoczęły się wakacje. Czas zatem pomyśleć o letnim wypoczynku. Bogatą ofertę przygotowało w tym roku Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży. Rajd dla Życia, Miasteczko modlitewne, Kajakowy Patrol św. Franciszka czy Survival z „Gromem” – to tylko niektóre letnie inicjatywy KSM-u.

  Jak powiedział przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacja zabiega co roku o dofinansowanie poszczególnych inicjatyw, by także dzieci z ubogich rodzin mogły wziąć udział w koloniach i obozach. „Cena w porównaniu do tych cen, które są proponowane przez biura podróży czy inne instytucje, jest dużo niższa. Przykładem są warsztaty z robotyki, gdzie dzieci przez 10 dni uczestniczą w specjalnych warsztatach. Z nowoczesnych narzędzi edukacji konstruują roboty, programują je. Uczestniczy w tych warsztatach tylko po 16 osób. Turnus kosztuje 550 zł” – dodał Rafał Siwek.

  Więcej informacji o letnich wyjazdach z KSM można znaleźć na stronie www.wakacjezwartosciami.pl.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Warszawa: abp Hoser spotkał się z dziennikarzami

  ◊   Delegaci Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy spotkali się dziś z abp. Henrykiem Hoserem. W czasie półgodzinnej rozmowy ordynariusz diec. warszawsko-praskiej udzielił dziennikarzom kilku cennych wskazówek. Zachęcał ich również do podejmowania pracy w mediach niszowych, bo także za ich pośrednictwem możemy docierać do odbiorców z Dobrą Nowiną.

  „Powinni się dziennikarze w swojej pracy kierować prawdą, najlepiej obiektywną, powinni się kierować odwagą i inteligencją. Jeżeli te trzy wyznaczniki gromadzą w jedno, będą skuteczni, prawdziwi i będą wiarygodni” – stwierdził abp Hoser.

  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy działa w całej Polsce. Jego patronem jest św. Franciszek Salezy.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Wielka Brytania: chrześcijanie bardziej homofobiczni niż muzułmanie

  ◊   W Wielkiej Brytanii największym problemem nie jest dziś integracja muzułmanów, lecz chrześcijan – uważa szef rządowej Komisji ds. Równości i Praw Człowieka. Zdaniem Trevora Phillipsa chrześcijanie są bardziej wojowniczy i homofobiczni niż muzułmanie. Wszystkiemu są winne nowe trendy, które skłaniają zarówno katolików, jak i anglikanów do większej prawowierności. To zaś sprawia, że nie nadają się oni do życia w nowoczesnym społeczeństwie i często ścierają się z głównym nurtem opinii publicznej, np. w kwestii homoseksualizmu. Zdaniem Phillipsa chrześcijańscy aktywiści są po prostu kłótliwi i specjalnie wybrali sobie kwestię orientacji seksualnej za pole bitwy. Szef brytyjskiej komisji praw człowieka uważa również, że chrześcijanie, którzy uważają się za dyskryminowanych, są cynikami. Ludzie naprawdę dyskryminowani to jego zdaniem muzułmanie.

  Komisja ds. Równości i Praw Człowieka została ustanowiona przez Tony Blaira w 2006 r. w celu czuwania nad przestrzeganiem nowego prawa o równouprawnieniu. W imię tego prawa zamknięte zostały wszystkie katolickie ośrodki adopcyjne, które nie zgodziły się na adopcję dla par homoseksualnych. Dodajmy jeszcze, że 2009 r. zostały przeprowadzone badania na temat dyskryminacji chrześcijan w Wielkiej Brytanii. Okazało się na przykład, że co drugi chrześcijanin spotkał się w pracy z jakąś formą dyskryminacji ze względu na swą wiarę.

  kb/ life site news

  inizio pagina

  Egipt: chrześcijanie oszukani w sprawie pozwoleń na budowę kościołów

  ◊   Egipskie władze ujawniły szczegóły nowego prawa o budynkach sakralnych. Według pierwotnych zapowiedzi miał on ułatwiać budowę kościołów. Nowy, porewolucyjny establishment zebrał już za nie wiele pochwał w całym chrześcijańskim świecie. Okazuje się jednak, że prawo to nie poprawia sytuacji chrześcijan. Pozwolenie na budowę wciąż będzie bowiem zależało od arbitralnej decyzji władz. Ponadto ustawa określa minimalny rozmiar nowych świątyń na tysiąc metrów kwadratowych.

  Już teraz wiadomo, że chrześcijańską mniejszość nie będzie stać na tak wielkie kościoły, których zresztą zazwyczaj nie potrzebuje. W mieście trudno jest znaleźć tak wielki teren pod budowę, a na wioskach kościoły nie są z reguły większe niż 200 metrów kwadratowych – podkreśla ks. Greich Rafiq, rzecznik prasowy Kościoła katolickiego. W jego przekonaniu ustawa została napisana z myślą o muzułmanach. Chrześcijan zaś, tak jak poprzednio, zdaje na łaskę władz. W nowym prawie nie podano bowiem żadnych obiektywnych kryteriów, które mają decydować o przyznaniu pozwolenia na budowę świątyni.

  kb/ rv, asianews, asca

  inizio pagina

  Maroko: czy będzie można ewangelizować muzułmanina?

  ◊   Chrześcijanie mogą skorzystać na przemianach w Maroku. W projekcie reform konstytucyjnych zapowiedzianych pod wpływem zamieszek przez króla Mohammeda VI znalazła się również wolność religijna. Miejscowe źródła przypominają jednak, że formalnie nic się nie zmieni. Wolność wyznania przewidziana jest również w aktualnie obowiązującym prawie. Problemem jest jej faktyczne respektowanie. Maroko sprzeciwia się bowiem zdecydowanie chrześcijańskiej działalności misyjnej. Zezwala natomiast na islamski prozelityzm. W ostatnich dwóch latach władze wydaliły z kraju pod zarzutem prozelityzmu 150 chrześcijan. Według oficjalnych statystyk na 27 mln obywateli w Maroku katolików jest jedynie 27 tys.

  kb/ rv, misna, catholic culture

  inizio pagina

  Dziennik 22.06.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Program w środę

  ◊   Jak uczyć się modlitwy z psalmów – mówił Papież na audiencji ogólnej. Od relacji ze spotkania Benedykta XVI z wiernymi rozpoczniemy nasz magazyn. Następnie, w audycji Maksymalna świętość, poznamy okoliczności powstania czasopisma Rycerz Niepokalanej. Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski