Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/03/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Papież z prezydentem Islandii o znaczeniu tradycyjnych wartości
 • Papież z wizytą w seminarium laterańskim
 • Nowa książka Benedykta XVI – druga część „Jezusa z Nazaretu”
 • Przedsynodalne lineamenta: konsultacje na temat nowej ewangelizacji
 • Pogrzeb pakistańskiego ministra-męczennika - papieski telegram kondolencyjny
 • Kościół na świecie

 • Indie: chrześcijanie potępiają zabójstwo Shahbaza Bhattiego
 • Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności będzie współpracować w niesieniu pomocy ofiarom niesprawiedliwości i prześladowań
 • Hiszpania: podsumowanie obrad plenarnych episkopatu
 • Kościół w Polsce

 • Warszawa: spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski – słowo biskupów w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej
 • Kultura i społeczeństwo

 • Inwigilacja ks. Karola Wojtyły przez tajne służby PRL
 • Magazyn w piątek
 • Dziennik 4.03.2011 - wersja dźwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Papież z prezydentem Islandii o znaczeniu tradycyjnych wartości

  ◊   Okazją do przypomnienia tysiącletniej obecności chrześcijaństwa w Islandii stała się wizyta w Watykanie prezydenta tego wyspiarskiego kraju. Ólafur Ragnar Grímsson podarował Papieżowi figurę opiewanej w islandzkich sagach podróżniczki sprzed tysiąca lat, Gudridur Thorbjarnardottir.

  Gudridur, żeglując po Oceanie Atlantyckim, dotarła aż do Ameryki. Prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Kanady urodziła syna imieniem Snorri. Żyła na przełomie X i XI wieku, gdy do Islandii dotarli pierwsi misjonarze. Przyjęła chrześcijaństwo, a po śmierci męża wyruszyła w jeszcze jedną podróż. Tym razem była to pielgrzymka do Rzymu. Gudridur spotkała się z ówczesnym papieżem, któremu opowiedziała o swych podróżniczych doświadczeniach. Pod jej nieobecność w Islandii syn wzniósł w pobliżu ich rodzinnej posiadłości kościół. Kiedy powróciła, została mniszką i zamieszkała przy kościele jako pustelnica. Jej figurę, podarowaną dziś Benedyktowi XVI przez prezydenta Grímssona, wyrzeźbił zmarły przed 30 laty (w 1982 r.) islandzki artysta Ásmundur Sveinsson.

  Prezydent Islandii został przyjęty przez Papieża, a następnie spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji, abp. Dominique’iem Mambertim. W serdecznych rozmowach, jak stwierdza wydany w Watykanie komunikat, zajęto się dobrymi relacjami, łączącymi od tysiąca lat Islandię ze Stolicą Apostolską. Symbolicznie wyraża je postać Gudridur Thorbjarnardottir – czytamy w komunikacie. Rzeźbę tej pionierki wiary chrześcijańskiej na podbiegunowej wyspie szef islandzkiego państwa ofiarował Ojcu Świętemu dla upamiętnienia jej pielgrzymki do Rzymu.

  Na audiencji podkreślono szacunek, jakim cieszy się niewielka wspólnota katolicka w tym kraju, w większości luterańskiego. Islandia ma powierzchnię równą prawie jednej trzeciej Polski, ale tylko 300 tys. mieszkańców. W komunikacie zaznaczono, że katolicy wnoszą cenny wkład w islandzkie społeczeństwo przez inicjatywy podejmowane na polu oświatowym i społecznym, zwłaszcza przy obecnej koniunkturze ekonomicznej. Podczas wizyty prezydenta w Watykanie podjęto też interesujące obie strony tematy krajowe i międzynarodowe. Szczególny nacisk położono na rolę tradycyjnych wartości w budowaniu narodu oraz na wkład Islandii w promowanie pokoju, pokojowe współistnienie różnych wspólnot i ochronę środowiska.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Papież z wizytą w seminarium laterańskim

  ◊   Jak co roku przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, Papież spotyka się z klerykami, przygotowującymi się do kapłaństwa w jego diecezji. Odwiedza mieszczące się na Lateranie Wyższe Seminarium Rzymskie, które w ostatnią karnawałową sobotę czci swą patronkę, Matkę Bożą Zawierzenia. Dzisiejsza wieczorna wizyta papieska, w wigilię patronalnego święta, łączy się, jak zwykle, z modlitwą. Tym razem Benedykt XVI rozważa wspólnie z klerykami Słowo Boże, prowadząc lectio divina.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Nowa książka Benedykta XVI – druga część „Jezusa z Nazaretu”

  ◊   Z dużym rozgłosem medialnym spotkało się opublikowanie fragmentów najnowszej książki Benedykta XVI. Od ubiegłych wakacji Papież pracował nad drugą częścią „Jezusa z Nazaretu”. Szczególnym echem odbił się rozdział ósmy poświęcony ukrzyżowaniu i śmierci Chrystusa. Był on mocno komentowany przez środowiska żydowskie, które słowa Papieża przyjęły z dużym uznaniem. W książce Benedykt XVI odniósł się pośrednio do odpowiedzialności za śmierć Jezusa i przypomniał nauczanie Kościoła zawarte już w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Stwierdzenie, że Żydzi jako naród nie odpowiadają za śmierć Jezusa z Nazaretu, doceniono m.in. w oświadczeniu ambasady Izraela przy Stolicy Apostolskiej.

  Natomiast polski tłumacz książki Benedykta XVI, o. Wiesław Szymona OP podkreśla, że ma ona charakter duszpasterski i poświęcona jest wydarzeniu paschalnemu, czyli sprawom najważniejszym dla wiary chrześcijańskiej. „To jest właściwie jeden temat – powiedział dominikanin Radiu Watykańskiemu. – Można nawet krótko powiedzieć, że książka omawia wielkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Chodzi więc o najważniejsze wydarzenia z historii naszego zbawienia, poczynając od tego, co nazywamy Niedzielą Palmową, czyli wejścia Jezusa do Jerozolimy, oczyszczenia świątyni. Mowa o tym w pierwszym rozdziale. Dalej są następne wydarzenia, aż po zmartwychwstanie, które pojawia się w rozdziale dziewiątym. Papież dopisał jeszcze ostatnią część książki, nazwaną Perspektywy, która omawia wstąpienie Chrystusa do nieba”.

  „Nawet nie zwróciłem uwagi, że w książce pojawia się problem odpowiedzialności za śmierć Jezusa – dodał o. Szymona odnosząc się do medialnych komentarzy. – Nie powiedziałbym, że Benedyktowi XVI chodzi o kwestię żydowską. W drugiej części Jezusa z Nazaretu tego problemu nie zauważyłem. Dziwi mnie, że można było tak to odczytać i z tego, co Papież napisał, stworzyć taki problem. Ta druga część książki w ogóle jest łatwiejsza, bardziej popularna i napisana jest językiem bardziej duszpasterskim, niż część pierwsza”.

  Warto dodać, że wczoraj na audiencji prywatnej Benedykt XVI spotkał się z tłumaczami drugiej części „Jezusa z Nazaretu”. Dominikaninowi z Krakowa Papież podziękował za polskie tłumaczenie. Premiera tej książki odbędzie się równolegle w Watykanie i w Warszawie 10 marca. W tym samym dniu książka trafi do księgarń. Wydanie polskie przygotowało kieleckie wydawnictwo Jedność, należące do diecezji kieleckiej. Książka liczy 328 stron i będzie kosztować 29,40 zł. Pierwszy nakład Jezusa z Nazaretu ma 30 tys. egzemplarzy.

  se/rv


  inizio pagina

  Przedsynodalne lineamenta: konsultacje na temat nowej ewangelizacji

  ◊   Rozpoczęły się ogólnokościelne konsultacje na temat nowej ewangelizacji. Dziś w Watykanie zaprezentowano tzw. lineamenta na najbliższy Synod Biskupów poświecony właśnie temu tematowi. Jest to dokument, który ma pomóc w refleksji nad tym zagadnieniem w Kościołach lokalnych, zakonach i innych realiach kościelnych, jak na przykład w ruchach. Odpowiedzi na załączone do niego pytania należy nadsyłać do Watykanu do 1 listopada. Na ich podstawie zostanie opracowany dokument roboczy Synodu, który odbędzie się za niespełna dwa lata.

  Lineamenta podchodzą do nowej ewangelizacji z różnych stron. Przede wszystkim uświadamiają jej pilną potrzebę w całym Kościele. Choć najbardziej dramatycznie odczuwa się ją w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, gdzie coraz więcej ludzi żyje bez odniesienia do Boga, również Kościoły młode potrzebują nowego rozmachu misyjnego – czytamy w dokumencie. O tym jak ważne jest to zadanie świadczy fakt, że Benedykt XVI postanowił mu poświęcić nie tylko zgromadzenie synodalne, ale również powołał w Watykanie Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.

  Dużo miejsca poświęcono też aktualnej sytuacji, w jakiej Kościół prowadzi swoją misję. Nowa ewangelizacja, aby była skuteczna, musi być bowiem poprzedzona starannym rozeznaniem wielorakich kontekstów, które kształtują życie współczesnego człowieka. Mowa jest więc o czynnikach społecznych, kulturze, gospodarce, nauce i technice oraz o życiu duchowym. Uwzględniono też ostatnie zmiany w tych dziedzinach. Wspomina się zatem na przykład o globalizacji, kryzysie gospodarczym czy wzroście głodu duchowego w niektórych regionach i środowiskach.

  Ekipie przygotowującej Synod Biskupów zależy też na tym, by dzielić się pozytywnymi doświadczeniami. Nowa ewangelizacja wcale bowiem nie jest taka nowa. Przygotowywał do niej już Paweł VI, a jako program duszpasterski pojawia się na początku pontyfikatu Jana Pawła II. Po raz pierwszy Papież-Polak wspomina o niej w czasie swej pierwszej wizyty w ojczyźnie. Od przeszło 30 lat różne Kościoły lokalne, zgromadzenia zakonne, a w szczególności ruchy próbują wprowadzać ją w życie. W watykańskim dokumencie stawia się pytanie, jakie rozwiązania się sprawdziły, co się nie powiodło, na jakie przeszkody i opory natrafia nowa ewangelizacja.

  Nowe głoszenie Ewangelii wpisuje się w już istniejące formy duszpasterstwa. Lineamenta zachęcają zatem do refleksji nad ich skutecznością. Szczególną uwagę poświęca się inicjacji chrześcijańskiej oraz katechezie. Autorzy dokumentu przyznają, że jest on poszukiwaniem programu duszpasterskiego dla współczesnego Kościoła. Patrząc jednak na początki Kościoła podkreślają, że to Duch Święty jest głównym podmiotem misyjnej działalności. Stąd również rozpoczynające się właśnie ogólnokościelne konsultacje na temat nowej ewangelizacji muszą być przede wszystkim wspólnym wsłuchiwaniem się w Boga, aby poznać, czego dzisiaj chce On od swego Kościoła – czytamy w zaprezentowanych dziś Lineamentach. Warto dodać, że zostały one przetłumaczone również na język polski. Można je znaleźć na internetowej stronie Synodu Biskupów
  (http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm)

  kb/ rv

  inizio pagina

  Pogrzeb pakistańskiego ministra-męczennika - papieski telegram kondolencyjny

  ◊   Głęboki smutek z powodu tragicznej śmierci pakistańskiego ministra Shahbaza Bhattiego wyraził Benedykt XVI. W telegramie wystosowanym w imieniu Papieża przez watykańskiego sekretarza stanu znajdujemy też zapewnienie o modlitwie o spokój „szlachetnej duszy” zmarłego nazwanego „wiernym i odważnym sługą pakistańskiego narodu”.

  Dziś w Islamabadzie odbyły się oficjalne uroczystości żałobne katolickiego polityka, który zginął w minioną środę w zamachu dokonanym przez talibów. Miała to być kara za zaangażowanie ministra ds. mniejszości w reformę tzw. prawa o bluźnierstwie, które uderza w wyznawców innych niż muzułmańska religii. Sam Shahbaz Bhatti był świadom zagrożenia. Media nagłośniły jego telewizyjny wywiad sprzed kilku miesięcy, w którym oznajmia, że jest gotów na śmierć za sprawę, której się poświęcił. „Wierzę w Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie – mówił wówczas chrześcijański polityk. – Żyję dla mojej wspólnoty, dla tych, którzy cierpią i jestem gotów umrzeć w obronie ich praw”.

  W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się przy zachowaniu specjalnych środków bezpieczeństwa w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Islamabadzie, wzięła udział delegacja rządowa z premierem Yousafem Razą Gilanim. Z kolei na forum międzynarodowym nie milkną wyrazy oburzenia po tym, co wydarzyło się w Pakistanie. Prezydent Włoch Giorgio Napolitano przypomniał przed oenzetowską Radą Praw Człowieka o potrzebie ochrony mniejszości chrześcijańskich w niektórych krajach i zapewnienia tam rzeczywistej wolności religijnej.

  tc/rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Indie: chrześcijanie potępiają zabójstwo Shahbaza Bhattiego

  ◊   Także Kościół katolicki i chrześcijanie w Indiach potępili zabójstwo Shahbaza Bhattiego, ministra do spraw mniejszości w rządzie Pakistanu. Bhatti był jedynym katolikiem w tym rządzie. Występował o zmianę kontrowersyjnej ustawy o bluźnierstwie, która obowiązuje w tym kraju. Bhatti głośno mówił, że prawo to wykorzystywane jest do zastraszania mniejszości. Do morderstwa przyznali się talibowie.

  Ks. Babu Joseph, rzecznik episkopatu Indii mówi o obawach chrześcijan i obrońców praw człowieka w związku z zamordowaniem Shahbaza Bhattiego: „Był w Pakistanie bardzo mocnym głosem, który przeciwstawiał się prawu o bluźnierstwie. Prawo to było bowiem wykorzystywane do atakowania mniejszości, zwłaszcza chrześcijan. Z pewnością ma miejsce bardzo smutny rozwój sytuacji w Azji Południowej. Coraz częstsze są wystąpienia przeciw mniejszościom religijnym. Dotyczy to szczególnie chrześcijan. Jesteśmy zaniepokojeni tym zjawiskiem. Następujące po sobie wydarzenia w Pakistanie uzmysławiają jak nietolerancyjne wobec wspólnot mniejszościowych jest społeczeństwo tego kraju”.

  Rzecznik indyjskiego episkopatu akcentuje potrzebę tolerancji w tak bardzo różnorodnym pod względem wyznaniowym regionie świata, jakim jest Azja Południowa. „Jest bardzo ważne, aby w Azji Południowej panowała większa tolerancja i zrozumienie dla różnorodnych tradycji religijnych. W przeciwnym razie ekstremizm religijny i polaryzacja społeczeństwa w oparciu o podziały religijne prowadzić będą do rosnącej destrukcji. Nie będzie to korzystne dla przyszłości Azji Południowej”.

  Ks. Babu Joseph podkreśla, że w Pakistanie nie tylko chrześcijanie, ale także hinduiści i sikhowie narażeni są na szykany i represje ze strony muzułmańskiej większości.

  E. Dziuk, Delhi


  inizio pagina

  Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności będzie współpracować w niesieniu pomocy ofiarom niesprawiedliwości i prześladowań

  ◊   Wspólną deklaracją o potrzebie kontynuowania dialogu zakończyło się 2 marca w Paryżu 21. spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Działa on już od 40 lat. W jego skład wchodzą przedstawiciele watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych, do którego należy 11 głównych organizacji wyznania mojżeszowego na świecie, w tym Światowy Kongres Żydowski. Paryską konferencję, trwającą od niedzieli 27 lutego, poprzedziło trzydniowe spotkanie młodzieży katolickiej i żydowskiej z różnych krajów. Jego celem było wspólne omówienie wyzwań przyszłości i rozszerzenie dialogu na młode pokolenie. Uczestnicy młodzieżowego spotkania wzięli potem udział w sesjach plenarnych konferencji Międzynarodowego Komitetu Łączności.

  W wydanej na zakończenie spotkania deklaracji stwierdzono: „Główne osiągnięcie konferencji to pogłębienie osobistych relacji i wspólnego pragnienia, by razem stawiać czoło ogromnym wyzwaniom dla katolików i żydów w świecie ulegającym szybkim i nieprzewidywalnym przemianom. Uznaliśmy też wspólny religijny obowiązek niesienia pomocy wobec globalnych skutków nędzy, niesprawiedliwości, dyskryminacji i naruszania powszechnych praw człowieka” – piszą uczestnicy paryskiego spotkania. Wskazują na domaganie się przez młode pokolenie prawdziwej wolności i pełnego udziału w społeczeństwie. Zwracają uwagę na aktualne wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, „gdzie miliony ludzi dopominają się o godność i wolność. W wielu częściach świata mniejszości, zwłaszcza religijne, dyskryminuje się. Zagrażają im niesprawiedliwe ograniczenia wolności religijnej, a nawet krwawe prześladowania” – czytamy dalej w deklaracji. Wyrażono w niej ubolewanie nad stosowaniem przemocy i terroryzmu rzekomo „w imię Boga”, w tym nad wzmagającymi się atakami nad chrześcijan i nad wezwaniami do zniszczenia państwa Izrael.

  Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności podjął na spotkaniu w Paryżu szereg zobowiązań. Dotyczą one m.in. działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie oraz współpracy na tematy społeczne i etyczne. Wyrażono też przekonanie o potrzebie rozwijania dobrych stosunków między chrześcijanami i żydami na każdym szczeblu i w każdej sytuacji. Podkreślono, że winny one służyć za przykład również dla dialogu prowadzonego gdzie indziej.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Hiszpania: podsumowanie obrad plenarnych episkopatu

  ◊   W Madrycie zakończyły się obrady sesji plenarnej episkopatu Hiszpanii. Biskupi między innymi odnowili skład Rady Stałej oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

  Podczas obrad biskupi przyjęli treść przesłania episkopatu do młodych z okazji Światowego Dnia Młodzieży, który „będzie prawdziwym świętem wiary”. Ukaże on, „jacy są chrześcijanie, których potrzebuje dzisiejszy świat: budowniczy pokoju, promotorzy sprawiedliwości, animatorzy bardziej ludzkiego świata, świata według Boga” – czytamy w przesłaniu. Angażują się oni „w różnych sferach życia społecznego, kompetentnie i profesjonalnie, na rzecz dobra wszystkich... Wasza odpowiedzialność jako młodzieży kraju goszczącego jest bardzo duża. W pewien sposób będziecie obliczem młodego Kościoła, który przyjmie pielgrzymów z całego świata” – napisali biskupi.

  Hiszpański episkopat przyjął „Dyrektorium współpracy misyjnej pomiędzy Kościołami dla diecezji Hiszpanii”. Ma on na celu ujednolicenie kryteriów pomiędzy różnymi instytucjami, które wspierają projekty misyjne, jak Papieskie Dzieła Misyjne, diecezje, stowarzyszenia i parafie. Biskupi zajęli się także dokumentami „Przekaz wiary. Orientacje dla wspólnego działania parafii, rodziny i szkoły”, „Prawda o ludzkiej miłości” oraz „Ku odnowionemu duszpasterstwu powołaniowemu”. Episkopat pracował również nad nowym planem duszpasterskim na najbliższe lata.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Warszawa: spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski – słowo biskupów w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej

  ◊   W Warszawie obradowała 3 marca Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Wśród podejmowanych tematów znalazły się sprawy liturgiczne, beatyfikacja Jana Pawła II, religijne obchody pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz duszpasterstwo polonijne.

  Jak powiedział KAI bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich kościołach zostanie odczytany list pasterski episkopatu poświęcony przygotowaniom do beatyfikacji Jana Pawła II. Zaplanowano już także uroczystości związane z dziękczynieniem za wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego.

  „Pierwszą okazją będzie uroczystość ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, i tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę w Krakowie. Druga okazja to Święto Dziękczynienia w Warszawie, które tym razem będzie miało kolejny motyw do dziękczynienia Bożej Opatrzności. Na Jasnej Górze 26 sierpnia, gdzie tradycyjnie dzień wcześniej gromadzą się biskupi diecezjalni na swoje spotkanie, to dziękczynienie ogólnopolskie będzie miało wymiar centralny, przy dużej liczbie wiernych” – powiedział bp Budzik.

  Rada Stała przyjęła też „Słowo biskupów w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej”, zatytułowane „Miłość nigdy nie umiera”. Pasterze apelują w nim o godne obchody tej tragicznej rocznicy. „Niech to wezwanie Episkopatu już dociera do ludzi, niech będzie takim wezwaniem, abyśmy w skupieniu, w modlitwie starali się zasypać te podziały, które się wytworzyły. Niech ta śmierć nas nie rozdziela, niech nas jednoczy, niech nam przypomni, że miłość jest najważniejsza, że miłość nigdy nie umiera” – stwierdził sekretarz generalny KEP.

  Główna ogólnopolska Msza w rocznicę katastrofy smoleńskiej zostanie odprawiona z udziałem episkopatu w archikatedrze warszawskiej 10 kwietnia o godz. 13:00. Zaproszone są na nią rodziny ofiar katastrofy.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Inwigilacja ks. Karola Wojtyły przez tajne służby PRL

  ◊   Jawne działania władz wobec metropolity krakowskiego

  Posłuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w piątek

  ◊   Audiencja dla prezydenta Islandii oraz rozpoczęcie ogólnokościelnych konsultacji na temat nowej ewangelizacji to główne aktualności watykańskie, o których powiemy już za chwilę. W drugiej części programu audycja IPN i Wydawnictwa WAM o inwigilacji kard. Karola Wojtyły.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 4.03.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski