Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

25/03/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Papież do spowiedników o wychowawczym znaczeniu sakramentu pokuty
 • Nawet będąc nieliczni chrześcijanie dają społeczeństwu ważne świadectwo – Papież do indyjskich biskupów obrządku malankarskiego
 • O. Cantalamessa o współczesnych obliczach miłości
 • Bp Światosław Szewczuk zwierzchnikiem ukraińskich grekokatolików
 • Papieskie zatwierdzenie patriarchy maronitów
 • Watykan o papieskiej Drodze Krzyżowej w Koloseum
 • Paryż: z inicjatywy Papieża chrześcijanie debatują z ateistami
 • Kościół na świecie

 • Nazaret: inauguracja Centrum Maryjnego
 • Słowacja: kampania na rzecz dziecka poczętego
 • Hongkong: pielgrzymka relikwii św. Jana Bosko
 • Kościół w Polsce

 • Zatrzymano podejrzanych o kradzież pierścienia prymasa Wyszyńskiego
 • Rzeszów: konferencja o polskiej rodzinie poza granicami kraju
 • Kultura i społeczeństwo

 • Birma: pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi
 • Magazyn w piątek
 • Dziennik 25.03.2011 - wersja dźwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Papież do spowiedników o wychowawczym znaczeniu sakramentu pokuty

  ◊   Sakrament pokuty ma wartość pedagogiczną zarówno dla penitentów, jak i spowiadających się księży. Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się w Auli Błogosławieństw z 800 uczestnikami dorocznego kursu Penitencjarii Apostolskiej dla spowiedników. Benedykt XVI wskazał im, że spowiadając kapłan jest nieraz świadkiem prawdziwych cudów nawrócenia. Nierzadko staje wobec rzeczywistych dramatów egzystencjalnych i duchowych, które nie znajdują odpowiedzi w ludzkich słowach, ale tylko w miłości Bożej. Spowiednik może też wiele się nauczyć od penitentów prowadzących wzorowe życie duchowe. Równocześnie uświadamia sobie własną tożsamość kapłańską. Wierni bowiem przychodzą do niego nie ze względu na jego ludzkie siły, ale dlatego, że jest kapłanem przebaczającego Boga. „A jaka jest wartość pedagogiczna sakramentu pokuty dla penitentów?” – zapytał dalej Ojciec Święty.

  „Z pewnością pojednanie sakramentalne jest jedną z chwil, kiedy osobista wolność i świadomość siebie są wezwane do wyrażenia się szczególnie wyraźnie – stwierdził Papież. – Może też dlatego w epoce relatywizmu i idącego za nim zmniejszenia świadomości samego siebie osłabia się również praktyka sakramentalna. Rachunek sumienia ma dużą wartość pedagogiczną. Wychowuje, by patrzeć szczerze na swe życie, konfrontować je z prawdą Ewangelii i oceniać kategoriami nie tylko ludzkimi, ale zaczerpniętymi z Bożego Objawienia. Konfrontacja z Dekalogiem, z Błogosławieństwami, z przykazaniem miłości to pierwsza wielka «szkoła pokuty». W naszych czasach, znamionowanych hałasem, roztargnieniem i samotnością, rozmowa penitenta ze spowiednikiem może być jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną okazją, by zostać naprawdę głęboko wysłuchanym. Drodzy księża, nie zaniedbujcie dawać stosowny czas posłudze pokuty w konfesjonale. Być przyjętym i wysłuchanym to także ludzki znak dobroci Boga, który przyjmuje swe dzieci. Pełne wyznanie grzechów uczy też penitenta pokory, uznania własnej ułomności, a zarazem świadomości, że konieczne jest Boże przebaczenie, i ufności, że łaska Boża może przemienić życie. Tak samo słuchanie napomnień i rad spowiednika jest ważne dla osądu czynów, dla drogi duchowej i dla wewnętrznego uzdrowienia penitenta. Nie zapominajmy, ile nawróceń i dróg rzeczywistej świętości zaczęło się w konfesjonale!”

  ak/ rv

  inizio pagina

  Nawet będąc nieliczni chrześcijanie dają społeczeństwu ważne świadectwo – Papież do indyjskich biskupów obrządku malankarskiego

  ◊   Do wierności własnemu dziedzictwu liturgicznemu i duchowemu zachęcił Papież biskupów Kościoła syromalankarskiego, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum. Syromalankarczycy są najmniej licznym z trzech katolickich obrządków obecnych w Indiach. Do pełnej jedności z Rzymem doprowadził ich przed 80 laty abp Mar Ivanios, czczony obecnie jako sługa Boży – przypomniał Benedykt XVI.

  „Dzięki swym starożytnym korzeniom i znaczącej historii chrześcijaństwo w Indiach od dawna wnosi wkład w kulturę i społeczeństwo oraz w jego religijne i duchowe formy wyrazu – mówił Papież. – Przez gotowość, by żyć Ewangelią, która jest «mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego» (Rz 1, 16), wierni, którym służycie, będą skuteczniej wnosić wkład w całe ciało Chrystusa i w indyjskie społeczeństwo dla pożytku wszystkich. Oby wasz lud nadal rozkwitał przez głoszenie Słowa Bożego i rozwijanie braterstwa opartego na miłości Boga. Jak zauważam, przed licznymi waszymi parafiami stają szczególne wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki duszpasterskiej i wzajemnego wsparcia, zwłaszcza gdy nie zawsze kapłan jest dostępny na miejscu. A jednak mniejsze parafie, pamiętając o rzeczywistości społecznej chrześcijan w szerszym kontekście kulturowym, mają własne możliwości naprawdę braterskiego wzrastania i pomocy. Małe wspólnoty chrześcijańskie często, jak wiecie, dawały ważne świadectwo w historii Kościoła”.

  ak/ rv

  inizio pagina

  O. Cantalamessa o współczesnych obliczach miłości

  ◊   Rano Benedykt XVI wysłuchał w kaplicy Redemptoris Mater wielkopostnego kazania o. Raniero Cantalamessy. Rozpoczętemu dziś przez kaznodzieję domu papieskiego cyklowi rozważań towarzyszą słowa z Listu do Kolosan: „Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość” (Kol 3,14). Włoski kapucyn kontynuuje w nim refleksję z Adwentu na temat przeszkód dla ewangelizacji we współczesnym świecie. Chodzi zwłaszcza o sekularyzację, która negatywnie cechuje życie i kulturę, w tym o sekularyzację miłości. Papieski kaznodzieja, idąc tropem dwóch encyklik: Deus caritas est oraz Caritas in veritate, wychodzi od ostatecznego źródła miłości – Boga, by ukazać piękno chrześcijańskiego ideału godzącego dwa wymiary miłości: eros i agape. Właśnie oba te oblicza miłości były tematem dzisiejszego kazania o. Cantalamessy.

  tc/rv

  inizio pagina

  Bp Światosław Szewczuk zwierzchnikiem ukraińskich grekokatolików

  ◊   Papież zatwierdził wybór kijowsko-halickiego arcybiskupa większego, dokonany przedwczoraj przez synod zebrany we Lwowie. Nowym zwierzchnikiem ukraińskich grekokatolików został bp Światosław Szewczuk, dotychczasowy administrator apostolski eparchii Opieki Matki Bożej w Buenos Aires dla Ukraińców w Argentynie. Urodził się on 5 maja 1970 r. w Stryju koło Lwowa. Święcenia kapłańskie po studiach w greckokatolickim seminarium duchownym we Lwowie otrzymał w 1994 r. Uzyskał następnie (w 1999 r.) doktorat z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Po powrocie do Lwowa był tam m.in. rektorem seminarium i wicedziekanem wydziału teologii greckokatolickiej akademii. Przed dwoma laty ks. Światosław Szewczuk został biskupem pomocniczym argentyńskiej diecezji dla ukraińskich grekokatolików, a przed rokiem – jej administratorem apostolskim.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Papieskie zatwierdzenie patriarchy maronitów

  ◊   Benedykt XVI udzielił kościelnej jedności nowemu patriarsze Antiochii dla maronitów. Béchara Boutros Raï został nim wybrany 10 dni temu przez synod Koscioła Maronickiego w Bkerke w Libanie.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Watykan o papieskiej Drodze Krzyżowej w Koloseum

  ◊   Włoska mniszka augustiańska będzie autorką tegorocznych rozważań podczas tradycyjnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej z udziałem Papieża w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum. Poinformowało o tym watykańskie biuro prasowe precyzując, że chodzi o m. Marię Ritę Piccione z rzymskiego klasztoru Czterech Koronatów. Jest ona przewodniczącą Federacji Mniszek Augustiańskich. Droga Krzyżowa zostanie odprawiona według „tradycyjnego” porządku 14 stacji. Watykańskie biuro prasowe przypomniało przy okazji, że kobiety już trzykrotnie były autorkami rozważań do tego papieskiego nabożeństwa, w tym dwukrotnie (w 1993 i 1995 r.) były to mniszki.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Paryż: z inicjatywy Papieża chrześcijanie debatują z ateistami

  ◊   W Paryżu trwa inauguracja Dziedzińca Pogan, papieskiej inicjatywy służącej nawiązaniu nowych relacji z niewierzącymi. Dziś rano rozpoczęty wczoraj dialog z siedziby UNESCO przeniósł się na Sorbonę. W debacie uczestniczyło 150 naukowców. Prowadził ją francuski filozof Jean Luc Marion. „Światła, religie, rozum” – na ten temat wypowiadali się kolejno genetyk, filozof, pisarz i psycholog. „Naszym wspólnym zadaniem jest nie ustawać w poszukiwaniach i dialogować” – powiedział tytułem wstępu kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, której podlega Dziedziniec Pogan. Debata na Sorbonie zakończyła się w południe. „Bez zwycięzców i bez przegranych, ale z powszechnym poczuciem intelektualnej satysfakcji” – jak zaznaczyła jedna z prelegentek, Julia Kristeva.

  Trzeci etap inauguracji odbywa się w Instytucie Francuskim i dotyczy społecznych implikacji dialogu ateistów i wierzących. Na wieczór zaplanowano jeszcze program artystyczny przed katedrą Notre Dame. Tam też o godz. 21:00 zostanie zaprezentowane wideo-przesłanie Benedykta XVI.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Nazaret: inauguracja Centrum Maryjnego

  ◊   W Nazarecie otwarto Centrum Maryjne. Oficjalnej inauguracji dokonał patriarcha Fouad Twal. Ceremonię poświęcenia i otwarcia ośrodka maryjnego, nad którego realizacją pracowano od 2000 r. poprzedziła uroczysta Msza św. w bazylice Zwiastowania z udziałem przedstawicieli lokalnych Kościołów katolickich.

  Maryjne Centrum w Nazarecie ma stać się ważnym ośrodkiem duchowości maryjnej i dialogu ekumenicznego, zarówno dla miejscowej ludności, jak i dla pielgrzymów. Do poznania historii Nazaretu i tajemnicy powołania Maryi na Matkę Syna Bożego została wykorzystana nowoczesna technologia audiowizualna. W czterech przestrzennych salach odwiedzający poznają najistotniejsze etapy historii zbawienia ze szczególnym uwzględnieniem roli Dziewicy z Nazaretu.

  Siedziba Centrum znajduje się 100 metrów od sanktuarium Groty Zwiastowania w odremontowanym budynku z czasów tureckich. Oprócz sal audiowizualnych posiada kaplicę adoracji, panoramiczny taras widokowy, ogrody oraz unikalne fragmenty domu z czasów Pana Jezusa.

  Podczas inauguracyjnej ceremonii przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Maryi z Nazaretu, które jest inicjatorem projektu, przekazał klucze do Centrum wspólnocie Chemin Neuf, wybranej do jego prowadzenia.

  W uroczystościach odpustowych Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie oprócz łacińskiego patriarchy Fouada Twala wzięli udział wikariusz patriarchalny dla Izraela bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, ambasador Francji, burmistrz Nazaretu oraz liczni przedstawiciele lokalnej wspólnoty chrześcijan i pielgrzymów z różnych stron świata.

  O godz. 17:00 w kaplicy Centrum odbyła się ekumeniczna liturgia, w której udział wzięli przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań Ziemi Świętej. Maryja przynależąca do narodu żydowskiego, uznana w Koranie za matkę proroka Jezusa i czczona wśród chrześcijan jako Matka Syna Bożego, może stać się dla lokalnej społeczności – mówił bp Marcuzzo – znakiem „jedności, nadziei i pokoju”.

  Od 26 marca br. Maryjne Centrum w Nazarecie będzie otwarte dla publiczności.

  J. Kraj OFM, Jerozolima


  inizio pagina

  Słowacja: kampania na rzecz dziecka poczętego

  ◊   „Życie jest piękne – chrońmy je od poczęcia” – to hasło tegorocznej słowackiej kampanii Dnia Dziecka Poczętego. Obchody te zbiegają się także z dniem walki o prawa człowieka – w rocznicę tzw. świeczkowej manifestacji z 25 marca 1988 r.

  Ogólnokrajową kampanię trwającą od kilku dni (do 27 marca włącznie), skierowaną przede wszystkim do młodzieży i młodych rodziców, przygotowały organizacje pozarządowe zrzeszone w federacji Forum Życia.

  Marsze uliczne w centrach największych miast, liczne sympozja i spotkania, także w kościołach, informacje w druku i w internecie. A cel ten sam, jak co roku – ochrona i budowanie szacunku dla życia poczętego i apel o przyjęcie dzieci, które znalazły się w ciężkiej sytuacji. Zaprezentowane też zostały przykłady konkretnej, skutecznej pomocy. Czwarty już rok funkcjonuje projekt „Ratujmy życie” – dzięki pracy niewielkiej grupy wolontariuszy 37 dzieci dostało szansę narodzenia się. Dalsze dzieci uratowano dzięki 16 otwieranym kolejno w różnych miejscach „oknom życia”, które na Słowacji mają nazwę „hniezda zachrany”.

  Działaczom na rzecz obrony nienarodzonych udało się też, przy pomocy Kościoła, też wprowadzić do dystrybucji w kinach film „Bella”. Początek projekcji na ekranach ponad 100 kin na terenie całej Słowacji właśnie dziś.

  Wszyscy, którzy chcą w tych dniach publicznie wyrazić szacunek dla godności i świętości życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz powiedzieć STOP ABORCJI, noszą w klapie ubrania białą wstążeczkę.

  Na Słowacji niestety stale funkcjonuje, nieprzerwanie od 1957 r. jedna z najbardziej liberalnych ustaw, dopuszczająca zabicie dziecka do 12 tygodnia na żądanie kobiety z jakiegokolwiek powodu. I chociaż na szczęście w ostatnich 20 latach liczba zabójstw dzieci poczętych na Słowacji systematycznie spada, to i tak aktualnie zabijanych jest legalnie 40 dzieci dziennie.

  ks. S. Ługowski, Słowacja


  inizio pagina

  Hongkong: pielgrzymka relikwii św. Jana Bosko

  ◊   Trwa peregrynacja relikwii św. Jana Bosko po Azji południowo-wschodniej. Dziś dotarły one z Australii do Hongkongu. Tu nawiedzą domy salezjanów oraz prowadzone przez nich szkoły. Kontynuatorzy misji świętego z Turynu wiążą z wizytą relikwii dużo nadziei. Chcą spopularyzować postać założyciela salezjanów wśród młodych chińskich katolików zainteresowanych życiem konsekrowanym.

  Odpowiedzialni za szkoły katolickie misjonarze podkreślają, że szkoły średnie są najlepszym miejscem do dojrzewania powołania i wyboru drogi życia. Salezjanie przyznają, że jeśli zabraknie osób konsekrowanych w lokalnym Kościele, to dla młodych ludzi pragnących żyć Ewangelią zabraknie punktów odniesienia. Wizyta relikwii św. Jan Bosko jest okazją do zastanowienia się nad wyborem drogi życia i zachętą do poświęcenia go pracy misyjnej wśród młodzieży. 2 kwietnia relikwie dotrą do Makau, później na Tajwan, by następnie pojechać do Birmy.

  Peregrynacja relikwii św. Jana Bosko w Azji zakończy się w listopadzie. Kolejnym kontynentem ma być Afryka. Za cztery lata zgromadzenie salezjańskie obchodzić będzie 200-lecie urodzin świętego z Turynu, peregrynacja po kontynentach ma być duchowym przygotowaniem na te rocznicowe uroczystości.

  se/rv

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Zatrzymano podejrzanych o kradzież pierścienia prymasa Wyszyńskiego

  ◊   Policja zatrzymała trzy osoby podejrzewane o kradzież pierścienia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Cenną pamiątkę skradziono na początku lutego z wystawy w gnieźnieńskiej katedrze.

  Prymas Polski abp Józef Kowalczyk podziękował policjantom za ujęcie sprawców. „Gratuluję policji, że potrafiła nam rąbek prawdy ukazać a ze swej strony mogę tylko jedno powiedzieć: modlę się za tych ludzi. To jest drogą do nikąd, to nie świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi sumienia” – stwierdził prymas.

  Niestety pierścień został bezpowrotnie zniszczony. Zdobiący go wizerunek Matki Bożej podejrzani oderwali i wyrzucili. Wyłupili także brylanty, które sprzedali za 50 euro. Ogołocony klejnot został sprzedany paserowi. Ten zaś prawdopodobnie przetopił go.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Rzeszów: konferencja o polskiej rodzinie poza granicami kraju

  ◊   W Rzeszowie zakończyła się V Europejska Konferencja „Rodzina poza granicami kraju”. Podczas dwudniowego spotkania reprezentanci rodzin emigracyjnych oraz ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz rodziny zastanawiali się nad kondycją rodziny na obczyźnie, jej problemami i sposobami ich rozwiązania.

  Jednym z problemów dotykających żyjących na emigracji są małżeństwa mieszane – zwraca uwagę delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. „To jest rzeczywiście bardzo nowe wyzwanie i dla Polaków, i dla Kościołów miejscowych, w których my żyjemy. Dzisiaj w Europie sytuacja jest bardzo trudna. Mamy świadomość dużej liczba wyznawców innych religii w Europie. Jest słabe rozeznanie, co to znaczy w ogóle być w małżeństwie mieszanym, jak przeżywać te początkowe elementy ludzkiego zauroczenia, miłości. One potem jednak nie wytrzymują próby inności kulturowej, która niestety bardzo mocno się objawia, i z tym idącej także inności religijnej” – stwierdził bp Wojciech Polak.

  Konferencji w Rzeszowie towarzyszyło hasło „Ocalić rodzinę, ocalić przyszłość”. Spotkanie wpisało się w obchody Dnia Świętości Życia i poprzedzającego go Narodowego Dnia Życia.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Birma: pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi

  ◊   Trwa mobilizacja katolickich służb charytatywnych w Birmie i Tajlandii po wczorajszym trzęsieniu ziemi. Rozpoczęto już akcję pomocy dla ofiar katastrofy. Epicentrum wstrząsów sejsmicznych znalazło się na pograniczu birmańsko-tajlandzkim. Ponad 75 osób zginęło, ale źródła birmańskie podkreślają, że liczba odnalezionych ciał będzie wzrastać. Zniszczone są setki budynków. Największe straty odnotowano na terenie birmańskiej diecezji Kengtung. Poszkodowanym dostarczana jest żywność i koce. Pracownicy charytatywni rozpoczęli też wizyty w rejonie najbardziej dotkniętym przez żywioł, by na miejscu oszacować najpilniejsze potrzeby. Po stronie tajlandzkiej i wietnamskiej nie zanotowano większych zniszczeń i ofiar śmiertelnych.

  se/rv

  inizio pagina

  Magazyn w piątek

  ◊   W ramach audycji Wydawnictwa WAM i IPN-u o zbrodniach komunistycznego reżimu, dziś rozpoczniemy nowy cykl o procesie kurii krakowskiej w 1953 r. Do wysłuchania pierwszego odcinka zaprosimy Państwa w drugiej części programu. A na wstępie aktualności watykańskie, między innymi o papieskich audiencjach dla spowiedników i indyjskich biskupów.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 25.03.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski