Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/11/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Papież do zwierzchników religijnych Ziemi Świętej: wyznawcy różnych religii mają ukazywać, że wiara w Boga prowadzi do pokoju
 • Apel zwierzchników religijnych Ziemi Świętej o poszanowanie tamtejszych miejsc kultu
 • Radio Watykańskie: nauczanie papieskie po hebrajsku
 • Papież do ekwadorskiego Kongresu o Rodzinie: bezrobocie zagraża ludzkiej godności
 • Watykan: Papież myśli o podróży do Meksyku i na Kubę
 • Nowy nuncjusz w Tanzanii
 • Kościół na świecie

 • Ukraina: powstaną trzy nowe greckokatolickie metropolie
 • Albania: Kościół nadrabia zaległości
 • Kościół w Polsce

 • Dyspensy od piątkowego postu na 11 listopada
 • Abp Gocłowski wyróżniony Orderem Orła Białego
 • Kultura i społeczeństwo

 • Portugalia: biskupi krytykują "dyktaturę kapitału" i "niejasne gry władzy"
 • Rosja: komunizm wtopiony w rzeczywistość
 • Japonia: Kościół za odejściem od energii atomowej
 • Meksyk: Kościół chce wychowywać do pokoju
 • Dziennik 10.11.2011 - wersja dźwiękowa
 • Magazyn w czwartek
 • Papież i Stolica Apostolska  Papież do zwierzchników religijnych Ziemi Świętej: wyznawcy różnych religii mają ukazywać, że wiara w Boga prowadzi do pokoju

  ◊   „W naszych burzliwych czasach dialog między różnymi religiami jest coraz ważniejszy dla tworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku”. Wskazał to Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie delegację Izraelskiej Rady Religijnej. Powstała ona przed czterema laty i skupia zwierzchników różnych religii obecnych na terenie państwa Izrael. Benedykt XVI spotkał się już z jej członkami podczas swej podróży do Ziemi Świętej w 2009 r. Wśród uczestników dzisiejszej audiencji byli m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy, główny rabin Izraela oraz zwierzchnicy tamtejszych muzułmanów i druzów. Papież podkreślił, że dialog międzyreligijny jest pilny zwłaszcza w Ziemi Świętej, gdzie w miejscach pełnych pamiątek drogich naszym religiom doświadcza się na co dzień trudności życia razem w zgodzie.

  „Jak zauważyłem podczas mojego niedawnego spotkania ze zwierzchnikami religijnymi w Asyżu, stajemy dzisiaj wobec dwóch rodzajów przemocy – mówił Ojciec Święty. – Z jednej strony jest przemoc stosowana w imię religii, a z drugiej – będąca konsekwencją odrzucania Boga, często znamiennego dla życia współczesnego społeczeństwa. W tej sytuacji jako zwierzchnicy religijni jesteśmy wezwani do potwierdzenia, że prawidłowo przeżywane odniesienie człowieka do Boga jest siłą na rzecz pokoju. Jest to prawda, która musi stawać się coraz bardziej widoczna w sposobie, w jaki żyjemy między sobą na co dzień. Chciałbym was zatem zachęcić, byście popierali atmosferę zaufania i dialogu między zwierzchnikami i wyznawcami wszystkich tradycji religijnych obecnych w Ziemi Świętej”.

  Benedykt XVI podkreślił wielką odpowiedzialność wszystkich zwierzchników religijnych za wychowanie członków ich wspólnot do głębszego zrozumienia i otwarcia na współpracę z wyznawcami innych tradycji. Wskazał na podziały istniejące w dzisiejszym świecie, także w Ziemi Świętej, wzywając do nowego zaangażowania wszystkich wierzących na rzecz większej sprawiedliwości i godności, by świat stawał się bardziej ludzki. Sprawiedliwość, prawda, miłość i wolność to podstawowe warunki trwałego pokoju na świecie. Pojednanie wymaga odwagi i zaufania Bogu. Cele te możemy bowiem osiągnąć tylko z Jego pomocą – zaznaczył Papież. Przypomniał też swoją modlitwę o pokój w Ziemi Świętej, którą przed dwoma laty podczas swej podróży włożył na kartce w szczelinę jerozolimskiej Ściany Płaczu:

  „Boże wszystkich czasów, przybywając do Jerozolimy, «Miasta Pokoju», duchowego domu żydów, chrześcijan i muzułmanów, przynoszę przed Twe oblicze radości, nadzieje i aspiracje, próby, cierpienia i ból całego Twego ludu na świecie. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, usłysz wołanie strapionych, zatrwożonych, pogrążonych w smutku; obdarz swoim pokojem tę Ziemię Świętą, Bliski Wschód, całą rodzinę ludzką, porusz serca tych, którzy wzywają Twego imienia, by z pokorą szli drogami sprawiedliwości i współczucia, «Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka» (Lm 3, 25)!”.

  „Oby Pan wysłuchał dziś moją modlitwę za Jerozolimę i napełnił wasze serca radością podczas tej wizyty w Rzymie – zakończył Papież. – Niech wysłucha On modlitwy wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy proszą Go o pokój dla Jerozolimy. Nie przestawajmy nigdy modlić się o pokój dla Ziemi Świętej, ufając Bogu, który sam jest naszym pokojem i pocieszeniem”.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Apel zwierzchników religijnych Ziemi Świętej o poszanowanie tamtejszych miejsc kultu

  ◊   Zwierzchnicy wspólnot religijnych Ziemi Świętej po spotkaniu z Benedyktem XVI wydali oświadczenie, w którym wyrażają mu wdzięczność i uznanie dla jego wysiłków na rzecz pokoju na świecie. Deklarują wiarę w Boga Stworzyciela, który wzywa ludzi do godnego życia w pokoju. Potwierdzają wolę zaangażowania na rzecz świętości ludzkiego życia i odrzucenia przemocy, zwłaszcza popełnianej w imię religii, co nazywają profanacją sacrum. Zobowiązują się, że będą wychowywać wiernych do szacunku dla wiary innych. Wskazują na swój obowiązek zachowania sakralnego charakteru miejsc świętych, przypominając, że również izraelskie prawo gwarantuje ich ochronę. Należy ich strzec przed przemocą i profanacją. Zwierzchnicy religijni winni wzywać swe wspólnoty do poszanowania obiektów sakralnych należących do innych.

  „Zgodnie z tym, co powyżej, jak też zachowując nakazy każdej z religii trzeba zapewnić swobodny dostęp wierzących do ich miejsc świętych. Muszą to gwarantować kompetentne władze cywilne” – czytamy w oświadczeniu Izraelskiej Rady Religijnej, wydanym w związku ze spotkaniem z Papieżem.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Radio Watykańskie: nauczanie papieskie po hebrajsku

  ◊   Nauczanie Benedykta XVI w języku hebrajskim jest już dostępne na stronach internetowych Radia Watykańskiego. Nowe publikacje pochodzą z wystąpień Papieża na międzyreligijnym spotkaniu w Asyżu 27 października. Strona internetowa papieskiej rozgłośni będzie odświeżana i uzupełniana co tydzień. Znajdzie się na niej syntetyczne podsumowanie głównych wydarzeń z działalności Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania papieskiego.

  Otwarcie hebrajskiej strony Radia Watykańskiego związane było z Synodem Biskupów dla Bliskiego Wschodu, który odbywał się w Wiecznym Mieście w październiku ubiegłego roku. Internetowe publikacje z Watykanu przeznaczone są tak dla mówiących po hebrajsku wyznawców Chrystusa jak też dla wszystkich zainteresowanych Kościołem katolickim.

  se/rv


  inizio pagina

  Papież do ekwadorskiego Kongresu o Rodzinie: bezrobocie zagraża ludzkiej godności

  ◊   „Rodzina, która powstaje z miłości mężczyzny i kobiety, z ich pełnego, szczerego zaangażowania się w małżeństwie, nie jest rzeczywistością prywatną, zamkniętą w sobie. Ze względu na właściwe sobie powołanie stanowi wspaniałą służbę o decydującym znaczeniu dla dobra wspólnego społeczeństwa i dla misji Kościoła”. Przypomina o tym Papież w przesłaniu do uczestników II Krajowego Kongresu o Rodzinie, trwającego od 9 do 12 listopada w Ekwadorze. Wpisuje się on w latynoamerykańską Misję Kontynentalną i w przygotowania do przyszłorocznego VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie.

  Temat kongresu brzmi: „Ekwadorska rodzina w misji: praca i świętowanie w służbie osobie i dobru wspólnemu”. Nawiązując do niego, Benedykt XVI zwraca uwagę, że przez pracę człowiek doświadcza swej podmiotowości, uczestnicząc w Bożym planie stwórczym. Dlatego bezrobocie sprzeciwia się godności człowieka. Nie tylko stwarza sytuacje niesprawiedliwości i ubóstwa, które często prowadzą do rozpaczy, przestępczości i przemocy. Powoduje też kryzys tożsamości. Pilna jest zatem potrzeba woli skutecznego zapewnienia wszystkim dostępu do pracy godnej, stałej i dobrze wynagradzanej – pisze Papież do uczestników Kongresu o Rodzinie w Ekwadorze.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Watykan: Papież myśli o podróży do Meksyku i na Kubę

  ◊   Papiescy dyplomaci w Meksyku i na Kubie poinformowali tamtejsze władze, że Benedykt XVI poważnie rozważa możliwość odwiedzenia tych krajów wiosną przyszłego roku. Ostateczna decyzja nie została jeszcze jednak podjęta – ujawnił ks. Federico Lombardi SJ. Watykański rzecznik przypomniał, że Papież został zaproszony przez rządy obu wspomnianych krajów i bardzo pragnie tam pojechać. W całej Ameryce Łacińskiej odwiedził bowiem do tej pory jedynie portugalskojęzyczną Brazylię. Kuba znajduje się w ważnym momencie swych dziejów i Papież chciałby dodać jej mieszkańcom otuchy. Ponadto kraj ten obchodzi 400-lecie głównego sanktuarium maryjnego.

  Watykański rzecznik zapowiedział jednocześnie, że ewentualna podróż będzie krótka, ograniczy się do kilku etapów. Na pewno nie obejmie stolicy Meksyku, ponieważ jest ona położona ponad 2 tys. metrów nad poziomem morza – zastrzegł ks. Lombardi.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Nowy nuncjusz w Tanzanii

  ◊   Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Tanzanii abp. Francisco Montecillo Padillę. 58-letni watykański dyplomata jest Filipińczykiem i do tej pory był nuncjuszem w Papui-Nowej Gwinei oraz na Wyspach Salomona. Zastąpi on teraz w Dar es Salaam abp. Josepha Chennotha, który w czerwcu został nuncjuszem w Japonii.

  tc/rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Ukraina: powstaną trzy nowe greckokatolickie metropolie

  ◊   Cerkiew greckokatolicka na Ukrainie będzie miała nowe metropolie – zapowiedział kijowsko-halicki arcybiskup większy Światosław Szewczuk. Do metropolii kijowsko-halickiej, obejmującej dotąd całą Ukrainę, dojdą trzy dalsze: we Lwowie, w Iwano-Frankowsku, czyli dawnym Stanisławowie, i w Tarnopolu. Metropolitami zostaną dotychczasowi biskupi tych miast. Decyzje w tej sprawie, podjęte przez Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, ogłosi się uroczyście w najbliższych tygodniach.

  29 listopada, kiedy według kalendarza juliańskiego używanego przez grekokatolików na Ukrainie czci się św. Mateusza Apostoła i Ewangelistę, taka uroczystość odbędzie się w Iwano-Frankowsku. W skład tamtejszej metropolii wchodzić też będzie eparchia, czyli diecezja kołomyjsko-czerniowiecka. 13 grudnia, gdy zgodnie z kalendarzem juliańskim czci się św. Andrzeja Apostoła, ogłoszona zostanie greckokatolicka metropolia lwowska, w skład której wejdą też eparchie stryjska, samborsko-drohobycka i sokalsko-żółkiewska. A 22 grudnia, kiedy w tym kalendarzu przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, ogłosi się powstanie metropolii tarnopolsko-zborowskiej, do której należeć też będzie eparchia buczacka. Natomiast w greckokatolickiej metropolii w Kijowie, na której czele stoi arcybiskup większy Światosław, pozostaną egzarchaty doniecko-charkowski, odesko-krymski i łucki.

  Tak więc ukraińska Cerkiew greckokatolicka będzie liczyła odtąd siedem metropolii, w tym cztery na Ukrainie, a trzy poza jej granicami, mianowicie: przemysko-warszawska w Polsce, filadelfijska w Stanach Zjednoczonych i kanadyjska w Winnipegu.

  ak/ rv, risu


  inizio pagina

  Albania: Kościół nadrabia zaległości

  ◊   Nad nową wersją Mszału Rzymskiego pracują biskupi Albanii. W Tiranie trwa sesja plenarna tamtejszego episkopatu. Kościół w tym doświadczonym ateistycznym reżimem bałkańskim kraju powoli nadrabia zaległości i kończy prace nad albańską wersją Katechizmu Kościoła Katolickiego. Bł. Jan Paweł II przekazał go wiernym na świecie już prawie 20 lat temu, w 1992 r.

  Tamtejsi katolicy przygotowują się również na szereg wielkich rocznic; kościelnych, jak choćby 1700-lecie edyktu cesarza Konstantyna Wielkiego, oraz narodowych, związanych ze stuleciem niepodległości Albanii.

  Albańscy biskupi poinformowali ponadto, że cenną pomocą duszpasterską będzie pierwsze pełne wydanie dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ich publikacja spodziewana jest wiosną i pojawi się dokładnie pół wieku po otwarciu obrad Vaticanum II. Publikacja wpisze się również w inicjatywy duszpasterskie związane z zapowiedzianym przez Benedykta XVI Rokiem Wiary.

  se/rv


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Dyspensy od piątkowego postu na 11 listopada

  ◊   Wielu polskich biskupów udzieliło podlegającym im wiernym dyspensy od zachowania pokutnego charakteru dnia 11 listopada. Jak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, termin „dyspensa” oznacza „zwolnienie od czegoś”. „Tym razem 11 listopada wypada w piątek, a w Polsce nadal obowiązuje wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o spożywanie pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku. Jest to nasze Święto Narodowe, dzień, kiedy się radujemy. Zatem biskupi udzielają dyspensy, czyli zwalniają z obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek” – wyjaśnił ks. Józef Kloch.

  Jednocześnie biskupi poszczególnych diecezji zachęcają wiernych, by skorzystali z innej formy pokuty, jaką może być np. modlitwa lub jałmużna postna.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Abp Gocłowski wyróżniony Orderem Orła Białego

  ◊   Abp Tadeusz Gocłowski, emerytowany metropolita gdański, został wyróżniony przez prezydenta najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego.

  Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski przypomniał, że Kościół był przez lata najważniejszym z bastionów naszej narodowej wolności. Jak zauważył, dzięki temu powstał szczególny klimat relacji między Kościołem a państwem. „Nie oparty na zasadzie zimnej separacji, ale na zasadzie rozdziału Kościoła i Państwa, jednak rozdziału przyjaznego, w którym mieści się i wzajemne poszanowanie autonomii i wola współdziałania, i zrozumienie tego, że wszyscy razem pracujemy na rzecz dobra wspólnego, na rzecz dobra Ojczyzny i jej obywateli. I za ten fundament polskiej demokracji i polskiej wolności, wręczając odznaczenie księdzu arcybiskupowi, dziękuję całemu Kościołowi polskiemu” - powiedział Prezydent.

  Abp Głocłowski został uhonorowany „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dla życia publicznego i społecznego, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi”.
  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Portugalia: biskupi krytykują "dyktaturę kapitału" i "niejasne gry władzy"

  ◊   „Nadzieja w dobie kryzysu” – to tytuł komunikatu wydanego na zakończenie obrad plenarnych episkopatu Portugalii. Były one poświęcone właśnie sytuacji tego kraju boleśnie dotkniętego zapaścią finansową i gospodarczą. Biskupi skrytykowali w dokumencie uzależnienie władzy politycznej od czegoś, co nazwano „dyktaturą kapitału” oraz „niejasnymi grami” w sferze władzy ekonomicznej. Zwrócono uwagę, że tego rodzaju podległość ogranicza swobodę demokratycznego wyboru i uderza na ogół w najsłabsze grupy społeczne.

  „Jeśli istnieją «podatkowe raje», to muszą też istnieć «piekła nędzy i niesprawiedliwości», które trzeba zlikwidować” – stwierdził sekretarz generalny portugalskiego episkopatu podczas prezentacji wyników obrad. Ks. Manuel Morujão SJ wyjaśnił, że Kościół nie zamierza nikogo oskarżać personalnie, a jedynie zwrócić uwagę na często bezosobowe zjawiska gier między sferą polityczną a ekonomiczną, których skutki odczuwają wszyscy. Portugalski jezuita dodał, że Kościół pragnie jednocześnie wyrazić bliskość wobec ofiar kryzysu, zachęcając przy tym katolickie instytucje do konkretnego zaangażowania na rzecz przywracania nadziei.

  tc/ rv, ecclesia, fides


  inizio pagina

  Rosja: komunizm wtopiony w rzeczywistość

  ◊   W społeczeństwie rosyjskim nadal obecna jest mentalność sowiecka – twierdzi ks. Gieorgij Mitrofanow, znany historyk, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu. Prawosławny duchowny zauważa, że zmiany, które zaszły w Rosji, były powierzchowne i nie spowodowały głębokiej przemiany w sposobie myślenia współczesnych Rosjan.

  Walka o zmiany nazw ulic i miejscowości mogła stać się, według ks. Mitrofanowa, bodźcem do odrzucenia komunistycznej przeszłości i do przemiany Rosjan. Na przeszkodzie nie stanął żaden czynnik zewnętrzny, ale brak potrzeby zmian u samych Rosjan. Zdaniem prawosławnego profesora komunizm wtopił się w dzisiejszą rzeczywistość i do niej się przystosował. Totalitaryzm ukształtował ludzi, którym zbędna jest jakakolwiek idea, i dlatego dzisiaj można mówić nie o Rosji postsowieckiej, ale raczej postrosyjskiej.

  „Obecnie rodzi się nowy kraj, wyalienowany ze swojej przeszłości historycznej, ponieważ 70 lat totalitaryzmu było o wiele dłuższe w swych głębokich konsekwencjach odciśniętych w świadomości ludzkiej, niż zwykły okres o tej samej długości” – powiedział ks. Mitrofanow. W tym czasie wyeliminowano ze społeczeństwa najlepszych obywateli, zwykle najbardziej skłonnych zachowywać pamięć historyczną. „Wytrzebiono wtedy warstwy elity społecznej pochodzącej ze szlachty, chłopstwa, inteligencji i robotników, i to nie rękami jakichś osobników z innej planety, ale własnych, najgorszych przedstawicieli społeczeństwa. A ci właśnie przekazali następnemu pokoleniu mentalność odartą z tradycyjnych wartości” – podsumował swoją wypowiedź protojerej.

  W. Raiter, Moskwa

  inizio pagina

  Japonia: Kościół za odejściem od energii atomowej

  ◊   O natychmiastową rezygnację z produkcji energii nuklearnej zaapelowali biskupi Japonii. W mieście Sendai przedstawili kościelny dokument „Koniec atomu teraz! Pogodzić się z tragiczną katastrofą Daiichi Fukushima”. Przesłanie to episkopat Japonii skierował do wszystkich mieszańcom kraju Kwitnącej Wiśni. W przekonaniu biskupów konieczne jest skupienie się na alternatywnych sposobach zdobywania energii i odejście od uzależnienia atomowego.

  Hierarchowie zdają sobie jednak sprawę, że całkowity zakaz energii nuklearnej wiązałby się z ogromnym deficytem energetycznym na wyspach japońskich oraz nadmierną emisją dwutlenku węgla. Biskupi przypominają, że obowiązkiem uczniów Chrystusa jest odpowiedzialne podejście do przyrody, jako daru Stwórcy, oraz bezpieczne przekazanie jej kolejnym pokoleniom.

  W Japonii pracują 54 elektrownie atomowe.

  se/rv


  inizio pagina

  Meksyk: Kościół chce wychowywać do pokoju

  ◊   Wychowanie do pokoju – to główny temat zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Meksyku. Kraj ten stał się wręcz symbolem bezradności państwa wobec dominującej przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza działalności karteli narkotykowych. Stąd problem przeciwdziałania temu zjawisku, szczególnie wśród młodych pokoleń, spędza sen z oczu tamtejszych duszpasterzy. Hasło spotkania „Wychowywać ewangelizując i ewangelizować wychowując” wskazuje pragnienie połączenia działań na rzecz zaszczepienia w społeczeństwie wartości pokoju z odnowieniem ewangelicznego przesłania.

  Już na początku obrad wskazywano, że Kościół może wnieść ważny wkład w położenie kresu spirali przemocy w Meksyku. Biskupi zapoznają się jednocześnie ze stanem edukacji w kraju, zaznaczając zarazem, że nie zamierzają naciskać na wprowadzenie religii do szkół publicznych.

  tc/ fides


  inizio pagina

  Dziennik 10.11.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w czwartek

  ◊   W Watykanie trwa międzynarodowy kongres o dojrzałych komórkach macierzystych. Naszym gościem będzie dziś jego organizator ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady ds. Kultury. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski