Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

30/11/2011

Papież i Stolica Apostolska

 • Audiencja ogólna: Jezus uczy nas modlitwy zakorzenionej w tradycji, a zarazem osobistej
 • Nowa ewangelizacja zależy od naszego wspólnego świadectwa – pisze Papież do prawosławnego patriarchy Konstantynopola
 • Kambodża: Stolica Apostolska wzywa do globalnej pomocy ofiarom pól minowych
 • Kościół na świecie

 • Chiny: nowy biskup z woli Papieża
 • Wietnam: Adwent z papieskim delegatem
 • Nigeria: płoną kościoły
 • Honduras: Kościół o plagach Ameryki Łacińskiej
 • Niemcy: Kościół potępią odradzający się nazizm
 • Belgia: zeszłoroczny nalot na episkopat był nielegalny
 • Hiszpania: modlitwa za poległych na przełęczy Somosierry
 • Kultura i społeczeństwo

 • Durban w RPA: Caritas na konferencji ONZ o zmianach klimatycznych
 • Ukraina: niższe podatki dla instytucji religijnych
 • Watykan: niemiecki służbista rozbawił Papieża
 • Dziennik RV 30.11.2011 - wersja dźwiękowa
 • Magazyn w środę
 • Papież i Stolica Apostolska  Audiencja ogólna: Jezus uczy nas modlitwy zakorzenionej w tradycji, a zarazem osobistej

  ◊   Modlitwa Jezusa przeplatała całe Jego życie. Im było one trudniejsze i im ważniejsze decyzje musiał podejmować, tym dłuższa i intensywniejsza stawała się sama modlitwa. Niekiedy spędzał On na niej całą noc – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o sztuce modlitwy, przeszedł dziś do postawy samego Jezusa. Papież przypomniał, że Jezus obszernie korzystał z tradycyjnych sposobów modlitwy, a zarazem nawiązywał osobistą więź z Bogiem, swoim Ojcem. Benedykt XVI zaznaczył jednak, że Chrystus jest dla nas nie tylko wzorem. On sam uobecnia się w naszej modlitwie i ją wspiera – podkreślił.

  Dziś Ojciec Święty zatrzymał się na modlitwie Jezusa podczas chrztu w Jordanie. Ten gest był wypełnieniem tego, co sprawiedliwe. Sprawiedliwość w języku biblijnym oznacza pełną akceptację woli Bożej. Jezus nie potrzebował oczyszczenia z grzechów, jednak wszedł w wody Jordanu, aby ukazać swą solidarność z tymi, którzy uznają swój grzech, żałują i pragną zmienić swoje życie. Modląc się w tym momencie Jezus wewnętrznie jednoczy się z Ojcem, który jest w niebie, doświadcza Jego ojcostwa i otrzymuje potwierdzenie swej misji. W atmosferze modlitwy Jezus dokonuje przejścia z życia ukrytego w Nazarecie do publicznej działalności. Modlitwa będzie Mu nieustannie towarzyszyła. Dzięki niej, dzięki zjednoczeniu z Ojcem w komunii Ducha Świętego, będzie mógł coraz pełniej realizować dzieło sprawiedliwości, dzieło naszego odkupienia.

  Benedykt XVI przypomniał, że Ewangeliści bardzo często informują nas o modlitwie Jezusa. Tym samym staje się ona konkretnym wzorem również i dla nas.

  „Kiedy przyglądamy się modlitwie Jezusa, musi pojawić się pytanie o naszą modlitwę – zauważył Papież. – Ile czasu poświęcamy na relację z Bogiem? Słuchanie, medytowanie i milczenie przed Bogiem, który mówi, jest pewną sztuką. Uczymy się jej dzięki wytrwałej praktyce. Oczywiście, modlitwa jest darem, który musi zostać przyjęty, jest dziełem Boga. Wymaga jednak również naszego zaangażowania i wytrwałości. Dziś chrześcijanie muszą być świadkami modlitwy, ponieważ nasz świat bardzo często pozostaje zamknięty na Boży horyzont i na nadzieję, która prowadzi do spotkania z Bogiem. Dzięki głębokiej przyjaźni z Jezusem, dzieląc z Nim życie oraz synowską relację z Ojcem, naszą wierną i regularną modlitwą możemy otworzyć okna na niebo Boga” – mówił Benedykt XVI.

  Wśród pielgrzymów, którzy przybyli dziś do Auli Pawła VI, nie zabrakło również Polaków.
  Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku:

  „Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Słowa pozdrowienia i duchowej bliskości kieruję do sióstr mistrzyń ze Zgromadzenia Elżbietanek. Na początku Adwentu zachęcam wszystkich do czuwania na modlitwie i przygotowania serc na spotkanie z przychodzącym Panem przez dzieła miłosierdzia wobec braci. Niech Bóg wam błogosławi!”.

  Papież pozdrowił uczestników międzynarodowego spotkania Wspólnoty św. Idziego nt. kary śmierci. Wyraził nadzieję, że będzie ona zniesiona w coraz liczniejszych krajach.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Nowa ewangelizacja zależy od naszego wspólnego świadectwa – pisze Papież do prawosławnego patriarchy Konstantynopola

  ◊   Swe ostatnie spotkanie z Bartłomiejem I, przy okazji październikowej „pielgrzymki pokoju” do Asyżu (27 października), przypomina Papież w tradycyjnym przesłaniu na dzisiejsze obchody ku czci św. Andrzeja Apostoła w Konstantynopolu. Benedykt XVI dziękuje Bogu, że mógł dać razem z prawosławnym patriarchą świadectwo wspólnej im obu wizji odpowiedzialności, do jakiej są powołani jako chrześcijanie i jako pasterze Bożej owczarni. Papieskie przesłanie odczytano na zakończenie Liturgii, której Patriarcha Ekumeniczny przewodniczył w katedrze na Fanarze. Przekazał je przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kard. Kurt Koch stoi na czele watykańskiej delegacji, która zgodnie z trwającą już od 1969 r. tradycją udała się do Stambułu na obchody ku czci patrona patriarchatu Konstantynopola. Nabrały one szczególnego charakteru w związku z mijającą w tym miesiącu (2 b.m.) 20. rocznicą objęcia przez Bartłomieja stanowiska patriarchy. Delegacja przeprowadziła rozmowy z nim i z komisją Synodu patriarchalnego ds. relacji z Kościołem katolickim. Kardynał spotkał się też z przedstawicielami katolików Stambułu.

  Obecna sytuacja, zarówno kulturowa i społeczna, jak gospodarcza, polityczna czy ekologiczna – pisze Benedykt XVI w przesłaniu do patriarchy – „stawia przed katolikami i prawosławnymi dokładnie to samo wyzwanie. Głoszenie tajemnicy zbawienia przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa trzeba dziś odnowić z mocą w licznych regionach, które jako pierwsze przyjęły Jego światło. Dziś jednak doznają skutków sekularyzacji, co zuboża człowieka w jego najgłębszym wymiarze. Ponieważ to zadanie jest bardzo pilne, musimy pokazać całej ludzkości, że jesteśmy dojrzali w wierze i umiemy łączyć się razem, mimo ludzkich napięć, dzięki wspólnemu dążeniu do prawdy – świadomi, że przyszłość ewangelizacji zależy od świadectwa jedności dawanego przez Kościół i od jego miłości. Uczy nas tego Chrystus w modlitwie, którą nam pozostawił: «Aby stanowili jedno, by świat uwierzył» (J 17, 21)”. Papież wyraża radość, że Bartłomiejowi I już od 20 lat, odkąd został Patriarchą Ekumenicznym, „zawsze leży na sercu sprawa świadectwa i jego świętości w świecie współczesnym”.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Kambodża: Stolica Apostolska wzywa do globalnej pomocy ofiarom pól minowych

  ◊   O większy wysiłek państw na rzecz ofiar min przeciwpiechotnych zaapelował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na konferencji w Kambodży. Na spotkaniu odbywającym się, we Phnom Penh oczekiwany jest znaczny postęp w negocjacjach zmierzających do zakazu produkcji i rozmieszczania min tego typu. Konwencję o zakazie min przyjęto w Oslo w 1997 r., a podpisano w Ottawie dwa lata później. Stąd nosi nazwę Traktatu Ottawskiego. Dokument mówi o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Do tej pory konwencję podpisało 158 krajów. Polska jest na niechlubnej liście państw, które przystąpiły do konwencji, ale jej nie zrealizowały. Zdaniem przedstawiciela Watykanu konieczne jest nowe globalne podejście do ofiar pól minowych i ponoszących ich konsekwencje społeczności. Ks. Ignazio Ceffalia z nuncjatury w Kambodży apelował, by pomocy ofiarom tej broni towarzyszyła akcja na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki konwencji o zakazie użycia min przeciwpiechotnych zlikwidowano ich ponad 40 mln. Niemniej nadal kilkanaście krajów świata nie ratyfikuje konwencji antyminowej i bez ograniczeń produkuje śmiercionośne pułapki. Są wśród nich globalni dostawcy broni, tacy jak Rosja, Chiny, USA czy Izrael. Polskie MSZ planuje ratyfikację konwencji z Ottawy na przyszły rok.

  se/rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Chiny: nowy biskup z woli Papieża

  ◊   W Yibin w południowozachodnich Chinach konsekrowano dziś biskupa koadiutora dla tej diecezji. Został nim ks. Peter Luo Xuegang. Tym razem sakra została udzielona z papieskiego upoważnienia. Jednakże wbrew wyraźnym protestom Stolicy Apostolskiej w liturgii uczestniczył bp Paul Lei Shiyin, przewodniczący proreżimowego stowarzyszenia patriotycznego, który w czerwcu otrzymał święcenia wbrew woli Benedykta XVI. Jego udziału w ceremonii domagał się chiński urząd ds. wyznań, który przestrzegł też Watykan przed zastraszaniem reżimowych biskupów karą ekskomuniki.

  kb/ ansa, ap, ucan, eglise d’asie

  inizio pagina

  Wietnam: Adwent z papieskim delegatem

  ◊   W czasie Adwentu Kościół w Wietnamie gości papieskiego przedstawiciela nie rezydującego na stałe w tym kraju. Abp Leopoldo Girelli rozpoczął tam już piątą w tym roku wizytę. 25 listopada watykański dyplomata odwiedził diecezję Hung Hoa należącą do metropolii Hanoi. Sprawował Eucharystię w katedrze św. Teresy, gdzie powitały go tysiące wietnamskich katolików. W homilii abp Girelli przypomniał, że Benedykt XVI żywo interesuje się sytuacją Kościoła w Wietnamie i modli się za jego pomyślność.

  Na program obecnej wizyty papieskiego przedstawiciela składają się spotkania duszpasterskie oraz polityczne. Do tej pory odwiedził już 21 z 26 diecezji Wietnamu. Tym razem będzie po kilka dni w diecezjach znajdujących się w regionie Wybrzeża Północno-Środkowego oraz na pograniczu z Laosem. Diecezje te należą do stołecznej metropolii.

  Tymczasem w Hanoi od kilku tygodni trwa protest katolików przeciw budowie oczyszczalni ścieków na terenie zrabowanym przez komunistów i będącym własnością parafii redemptorystów. Nierozwiązany konflikt o zwrot nieruchomości kościelnych najbardziej utrudnia tamtejsze relacje państwo-Kościół, a tym samym stosunki wietnamsko-watykańskie.

  se/rv


  inizio pagina

  Nigeria: płoną kościoły

  ◊   Przynajmniej osiem spalonych kościołów to pokłosie niedzielnych zamieszek w Nigerii. O zamachy w mieście Geidam na pograniczu z Nigrem podejrzewani są ekstremiści islamscy z sekty Boko Haram. Walczący o islamizację kraju partyzanci zamordowali co najmniej sześć osób i spalili posterunek policji. Zaatakowali także siedzibę banku oraz spalili wiele małych przedsiębiorstw. Doszło do wymiany ognia z policją. Czterech funkcjonariuszy zginęło, a 20 jest rannych.

  Zamieszki w Geidan to zemsta terrorystów na jednym nigeryjskich polityków. Oskarżany jest on o korupcję i doprowadzenie do biedy mieszkańców tej prowincji. Kościół anglikański w Nigerii wezwał wyznawców Chrystusa, by tegoroczny Adwent był czasem modlitwy i postu w intencji wyjścia Nigerii z problemów, które przysparzają jej mieszkańcom najwięcej cierpienia.

  se/rv

  inizio pagina

  Honduras: Kościół o plagach Ameryki Łacińskiej

  ◊   Do umacniania kultury życia i pokoju zachęcają wiernych biskupi jednego z najbardziej niebezpiecznych regionów świata. W stolicy Hondurasu, Tegucigalpie, odbyło się w ubiegłym tygodniu posiedzenie Sekretariatu Episkopatów Ameryki Środkowej. Zgromadziło ono ponad 50 hierarchów z Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru, Nikaragui, Kostaryki i Panamy. Wśród tematów obrad dominowały kwestie społeczne: ubóstwo, brak bezpieczeństwa, przestępczość zorganizowana, zinstytucjonalizowana korupcja oraz handel narkotykami.

  W regionie nie ma już otwartych konfliktów zbrojnych, jak stosunkowo niedawne wojny domowe w Gwatemali, Nikaragui czy Salwadorze. Jednak sprawa pokoju jest tam jak najbardziej aktualna. Jak bowiem zauważono w czasie posiedzenia, wyłaniają się tam z całą siłą nowe zagrożenia: narastająca przemoc, działalność zbrojnych band oraz pogłębiający się rozkład służb porządku publicznego. Do tego należy dodać brak perspektyw wśród młodego pokolenia, które stara się masowo wyemigrować do Ameryki Północnej, często padając po drodze ofiarą przestępczości. Stąd biskupi Ameryki Środkowej zwracają uwagę na paradoks, że „pośród ludu, który zawsze pragnął prawdy i uczciwości, i zawsze walczył o równość i wolność, wciąż istnieją takie zjawiska, jak wykluczenie większości ubogich, korupcja w społeczeństwie i państwie oraz łamanie praw człowieka”. Stanowi to dla Kościoła wyzwanie, by był w tym świecie znakiem „budowania Królestwa Bożego, królestwa sprawiedliwości i pokoju” – stwierdzają biskupi Ameryki Środkowej.

  tc/rv

  inizio pagina

  Niemcy: Kościół potępią odradzający się nazizm

  ◊   Kościół w Niemczech zdecydowanie potępił przestępstwa popełnione na emigrantach przez ugrupowania neonazistowskie. Przewodniczący episkopatu abp Robert Zollitsch zapewnił obcokrajowców w Niemczech o wsparciu ze strony Kościoła oraz zaapelował do władz i społeczeństwa o większą wrażliwość i odwagę cywilną. W sprawie odezwał się też ordynariusz diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej, na terenie której wykryto największą działalność grupy neonazistowskiej.

  Bp Joachim Reinelt powiedział, że neonaziści próbują pozyskać sojuszników w bardzo przebiegły sposób, ofiarując wpierw pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. „Ostatnio wykryte przypadki morderstw na obcokrajowcach pokazały jednak prawdziwe oblicze neonazizmu” - stwierdził ordynariusz Drezna.

  To właśnie na terenie jego diecezji, w Zwickau, przez ponad 13 lat działała grupa terrorystów o nazwie Podziemie Narodowosocjalistyczne. Jej członkom zarzuca się zamordowanie w latach 2000-2007 dziewięciu przedsiębiorców tureckiego i greckiego pochodzenia oraz niemieckiej policjantki. Wyjaśnienie sprawy dodatkowo komplikują podejrzenia, jakoby działalność organizacji tolerowana była przez niemiecki kontrwywiad.

  Bp Joachim Reinelt zaapelował, by w debacie publicznej bardziej uwrażliwić społeczeństwo w kwestii odradzającej się neonazistowskiej sceny. W kontekście tegorocznej beatyfikacji ks. Alojsa Andritzkiego, zamordowanego w obozie koncentracyjnym, diecezja drezdeńska intensywnie informowała o zbrodniach hitlerowskich i o fakcie, że tego typu ideologia wciąż jest obecna. Bp Reinelt podkreślił jednak, że społeczeństwo powinno uważać na działania zarówno prawicowych, jak i lewicowych ekstremistów.

  T. Kycia, Berlin

  inizio pagina

  Belgia: zeszłoroczny nalot na episkopat był nielegalny

  ◊   Zeszłoroczny nalot policji na siedzibę brukselskiej archidiecezji był nielegalny – oświadczył wczoraj belgijski sąd apelacyjny. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku policja obstawiła pałac arcybiskupi w Mechelen, zatrzymała tam na cały dzień obradujący wówczas episkopat, przeszukała prywatną rezydencję byłego prymasa Belgii kard. Godfrieda Danneelsa oraz otworzyła groby jego poprzedników. Wszystko w celu znalezienia materiałów świadczących o ukrywaniu przez Kościół skandali obyczajowych. Prokurator zarekwirował wówczas również poufne zwierzenia ofiar skandali, które zechciały zeznawać przed specjalną, powołaną przez episkopat komisją. W wyniku nalotu komisja ta przestała istnieć.

  Wczoraj trybunał w Brukseli uznał działania policji za nieuzasadnione, nieproporcjonalne i niezgodne z prawem. Nie kierowano się potrzebami śledztwa, lecz chęcią wywołania skandalu – uznali sędziowie.

  kb/ rv, belga, avvenire

  inizio pagina

  Hiszpania: modlitwa za poległych na przełęczy Somosierry

  ◊   30 listopada 1808 r. 1 Pułk Polskich Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej przeprowadził szarżę na przełęcz Somosierrę, która leży ponad 1400 m n.p.m. Zakończyła się ona sukcesem walczących w armii napoleońskiej Polaków, choć ponieśli oni duże straty w ludziach i. Bitwa ta otworzyła Napoleonowi drogę do Madrytu.

  W rocznicę słynnej szarży proboszcz ks. José Medina Pintado modlił się za poległych. Wielkim staraniem zorganizował on kilka lat temu małe, ale interesujące muzeum poświęcone bitwie i jej bohaterom. Znajduje się ono w starej plebanii, która pamięta czasy Napoleona. Można tutaj zobaczyć oryginalne kule, broń, mapy i publikacje związane z Somosierrą. Wśród eksponatów znajduje się brewiarz ówczesnego proboszcza. “Zaznaczyłem dzień 30 listopada, ponieważ był to ostatni raz, kiedy go odmówił. Proboszcz zginął na drugi dzień” – mówi ks. Medina Pintado. W muzeum znajdują się także odznaczenia, które otrzymał on od najwyższych polskich władz państwowych, i zdjęcia m. in. z 200 rocznicy bitwy. Kapłan nie ukryje obaw o przyszłość muzeum. “Na razie mogę jeszcze jeździć samochodem, ale wiek robi swoje. Kiedyś będę musiał powiedzieć: więcej nie mogę. Co się wówczas stanie z muzeum? Czy mój następca będzie chciał dbać o nie i o pamięć bitwie?”. W tej części regionu madryckiego odczuwa się brak księży. “W sąsiednich miejscowościach Mszę odprawiają księża studenci, najczęściej z Ameryki Południowej. Jeśli nie przyjadą, to nie ma Mszy”. Władzom cywilnym raczej nie zależy na podtrzymaniu pamięci o tych wydarzeniach. “Jest to zrozumiałe. Dlatego też umieściłem zdanie Mickiewicza: «Hiszpanie męstwo cenić umieją» – mówi z charakterystycznym uśmiechem ks. Medina Pintado.

  M.Raczkiewicz CSsR, Madryt

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Durban w RPA: Caritas na konferencji ONZ o zmianach klimatycznych

  ◊   Na trwającej w Durbanie w Republice Południowej Afryki dorocznej konferencji ONZ o zmianach klimatycznych Kościół katolicki reprezentuje Międzynarodowa Caritas. Jej przewodniczący, kard. Óscar Andrés Rodríguez (czyt. Rodriges) Maradiaga, kieruje delegacją, w której skład wchodzą przedstawiciele 20 Caritas krajowych. Stojący na jej czele honduraski purpurat określił cel swego udziału. Pragnie on wezwać reprezentowane na oenzetowskiej konferencji rządy do wypracowania nowej umowy klimatycznej tak, by stawiała na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców krajów na drodze rozwoju. Kard. Rodríguez Maradiaga podkreślił, że negatywne skutki zmian klimatycznych odczuwa się na całym świecie, ale dotykają one najbardziej krajów ubogich. W tym roku do ich najpoważniejszych następstw należą powodzie w Środkowej Ameryce i w Azji Południowo-wschodniej oraz największa od 50 lat susza w całym regionie Wschodniej Afryki.

  ak/ rv, revistaecclesia

  inizio pagina

  Ukraina: niższe podatki dla instytucji religijnych

  ◊   Mimo kryzysu gospodarczego rząd Ukrainy obniżył obciążenia podatkowe dla tamtejszych Kościołów i organizacji wyznaniowych. Nowa uchwała zrówna ich daninę dla państwa z tą, jaką wpłacają w urzędach podatkowych zwykli obywatele. Wcześniej identyczną decyzję podjął gabinet Julii Tymoszenko, ale po zmianie rządu w Kijowie wycofano się z rozwiązań korzystnych dla Kościołów. Obecna ukraińska uchwała powraca do decyzji byłej premier. W parlamencie za redukcją podatków dla instytucji religijnych optowała międzypartyjna komisja wspierająca duchowość, moralność i zdrowie Ukraińców. Los ustawy monitorowała również tamtejsza rada Kościołów i związków wyznaniowych.

  se/rv

  inizio pagina

  Watykan: niemiecki służbista rozbawił Papieża

  ◊   Ta wiadomość wszystkich nas rozbawiła, poczynając od samego Papieża – wyznał ks. Federico Lombardi SJ, odnosząc się do donosu, jaki jeden z niemieckich kolejarzy złożył na Benedykta XVI, po tym jak zobaczył, że nie zapina on pasów w swoim papamobile. Wszyscy oczywiście jesteśmy wdzięczni za troskę o bezpieczeństwo Papieża – dodał watykański rzecznik. Chcę jednak zauważyć, że papieski samochód nie wykonuje gwałtownych manewrów, nie musi wymijać innych samochodów, dawać pierwszeństwa itp. Z drugiej strony Papież musi mieć pewną swobodę ruchów, pozdrawia przecież wiernych, błogosławi ich, a niekiedy bierze nawet na ręce małe dzieci – wyjaśnił ks. Lombardi.

  W Niemczech tymczasem cała sprawa została potraktowana z pełną powagą. Prawnicy muszą teraz rozstrzygnąć, czy Papieża chroni w takiej sytuacji immunitet dyplomatyczny. Jeśli nie, grozi mu mandat w wysokości 30 euro.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Dziennik RV 30.11.2011 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w środę

  ◊   30 lat temu w małej rwandyjskiej wiosce objawiła się Matka Boża. Jak dotąd są to jedyne uznane objawienia maryjne w Afryce. Z Beatą Zajączkowską zaglądamy do Kibeho, gdzie Maryja wzywała do nawrócenia i wskazywała na szczególne znaczenie krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Magazyn zaczyna relacja z audiencji. Papież apelował byśmy byli świadkami modlitwy.

  Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.va/polski