Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

20/04/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Benedykt XVI do Papieskiej Komisji Biblijnej: wasze prace nie są oderwane od życia, ale służą posłannictwu Kościoła
 • Watykan: urodzinowy koncert dla Benedykta XVI
 • Kościół na świecie

 • Chiny: nieposłuszeństwo bramą do samozniszczenia wspólnoty kościelnej
 • Liban: komunikacja społeczna jako narzędzie ewangelizacji
 • Kanada: dwóch anglikańskich biskupów przyjęło katolicką wiarę
 • Czy Amerykanów czeka ciemna noc wolności religijnej?
 • USA: luteranie popierają katolików w kwestii obrony wolności religijnej
 • Rosja: piękno okiem teologa
 • Kościół w Polsce

 • Duszpasterze młodzieży o przygotowaniach do ŚDM w Rio de Janeiro
 • Warszawa: rozpoczęły się Targi Wydawców Katolickich
 • Kultura i społeczeństwo

 • Ukraina: wyznania religijne za dalszym dialogiem z władzami
 • Bioetyczny labirynt: problem równi pochyłej
 • Dziennik 20.04.2012 - wersja dzwiekowa

 • Magazyn w piątek
 • Papież i Stolica Apostolska  Benedykt XVI do Papieskiej Komisji Biblijnej: wasze prace nie są oderwane od życia, ale służą posłannictwu Kościoła

  ◊   Poprawne rozumienie Bożego natchnienia jest decydujące dla właściwego podejścia do Pisma Świętego. Benedykt XVI przypomina o tym w przesłaniu do Papieskiej Komisji Biblijnej. Kończy dziś ona w Watykanie obrady poświęcone natchnieniu i prawdzie w Biblii, których owocem będzie jej dokument na ten temat.

  „Słowo Boże nie pozostaje ograniczone do tego, co jest na piśmie – zwraca uwagę Ojciec Święty. – Jeśli bowiem akt Objawienia zakończył się śmiercią ostatniego z Apostołów, to Słowo objawione nadal było głoszone oraz interpretowane przez żywą Tradycję Kościoła. Z tej racji Słowo Boże utrwalone w tekstach Pisma Świętego nie pozostaje nieaktywnym depozytem wewnątrz Kościoła, ale staje się najwyższą regułą jego wiary i żywotną mocą. Papież podkreśla znaczenie, jakie ma opracowywanie przez komisję tematu „Natchnienie i prawda w Biblii”. Przypomina, że „interpretowanie tekstów Pisma Świętego zgodnie z ich naturą jest dla życia oraz misji Kościoła istotne i podstawowe. – Natchnienie i prawda to zasadnicze znamiona tej natury”. Dlatego prace prowadzone przez Papieską Komisję Biblijną są naprawdę pożyteczne dla życia i misji Kościoła – stwierdza Benedykt XVI.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Watykan: urodzinowy koncert dla Benedykta XVI

  ◊   Dzięki wierze Mendelssohna, która stała u podstaw jego twórczości, słuchając jego drugiej symfonii możemy modlić się do Boga, dziękując Mu za wszystkie Jego dary – powiedział Benedykt XVI na zakończenie koncertu ofiarowanego mu dziś wieczorem w Watykanie przez orkiestrę i chór Gewandhaus z Lipska. To właśnie ta orkiestra jako pierwsza wykonała ten utwór pod batutą samego kompozytora w 1840 r.

  „Sztuka jako oddawanie chwały Bogu, najwyższemu pięknu, leżała u podstaw wszystkich kompozycji Mendelssohna i to nie tylko liturgicznych czy sakralnych, lecz całej jego twórczości – powiedział Ojciec Święty. – Dla niego muzyka sakralna nie znajdowała się o stopień wyżej niż inne gatunki. Ale każda muzyka na swój sposób miała służyć oddawaniu chwały Bogu. Motto, które napisał na partyturze tej symfonii, brzmi: «chciałbym, aby wszystkie dziedziny sztuki, a w szczególności muzyka, służyły Temu, który nam je dał i stworzył». W 1843 r. Mendelssohn pisał z kolei: „każdego dnia nie mogę robić nic innego, jak dziękować na kolanach Bogu za wszelkie dobro, które mi wyświadczył”. Jego wiara była więc mocna, ugruntowana, zakorzeniona w Piśmie Świętym, jak to pokazują między innymi jego dwa oratoria Paweł i Eliasz”.

  W związku z koncertem Benedykt XVI przyjął dziś rano na audiencji prywatnej premiera landu Saksonii, Stanisława Tillicha. Była to już drugie osobiste spotkanie wschodnioniemieckiego polityka z Papieżem w Watykanie.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Chiny: nieposłuszeństwo bramą do samozniszczenia wspólnoty kościelnej

  ◊   Nieposłuszeństwem nie rozwiązuje się niczego, ale ryzykuje się samozniszczenie Kościoła w Chinach. W ten sposób sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, abp Savio Hon Tai-Fai SDB, skomentował wczorajsze święcenia biskupie w diecezji Nanchong. Podczas ceremonii pojawił się tam ekskomunikowany biskup „patriota” Paul Lei Shiyin.

  Watykański hierarcha wyraził dezaprobatę wobec obecności bp. Lei na sakrze nowego ordynariusza Nanchong. W jego przekonaniu taka prowokacja oznacza brak szacunku dla nowego biskupa i jego wspólnoty diecezjalnej. „Wystarczyło wziąć pod uwagę odczucia innych i najlepiej nie uczestniczyć w tej konsekracji – powiedział abp Tai-Fai. – Tymczasem taka postawa nieposłuszeństwa przysparza jeszcze więcej problemów jemu samemu i wspólnotom wiernych. Kościół w Chinach ma dość innych problemów” – zauważył chiński salezjanin.

  Stolica Apostolska wielokrotnie przypominała, że akty tak istotne dla komunii kościelnej, jak konsekracje nowych biskupów, mają odbywać się zgodnie z wielowiekową tradycją katolicką i z wyłączeniem tych, którzy nie cieszą się komunią z Następcą św. Piotra.

  se/rv

  inizio pagina

  Liban: komunikacja społeczna jako narzędzie ewangelizacji

  ◊   Chrześcijanie Bliskiego Wschodu jednocześnie muszą głosić Ewangelię i budować pokój w regionie. Nie można bowiem zapominać, że całe pokolenia nie wiedzą tam, co to znaczy żyć w pokoju. Mówiono o tym na kończącym się dziś w Libanie seminarium poświęconym komunikacji społecznej jako narzędziu ewangelizacji, dialogu i pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie, w którym uczestniczy 50 bliskowschodnich biskupów, zorganizowała Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Jak podkreśla szef tej dykasterii abp Claudio Maria Celli, najpilniejszym zadaniem jest obecnie odpowiedź na wyzwanie, jakim jest kultura cyfrowa.

  „Ta kultura się nam narzuca – powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. – Nie chodzi już tylko i wyłącznie o narzędzia komunikacji, ponieważ nowoczesne technologie tworzą środowisko życia. W nim toczy się nasze życie, powstaje nowa kultura. Wielkim wyzwaniem, stojącym także przed Kościołem na Bliskim Wschodzie, jest znalezienie sposobu na nawiązanie dialogu z tą kulturą. Musimy wypracować język, który współczesny człowiek jest w stanie zrozumieć, ponieważ głoszenie Ewangelii i prawdy o człowieku musi dotrzeć, jak mówi Benedykt XVI, do głębi ludzkiego serca. To jest ogromne wyzwanie”.

  Uczestnicy seminarium na temat komunikacji podkreślają, że nie bez przyczyny odbywa się ono w Libanie. Właśnie na obrzeżach Bejrutu powstała katolicka stacja satelitarna nadająca przez całą dobę programy w języku arabskim zarówno na Bliski Wschód i Afrykę Północną, jak i do tych krajów Europy, Ameryki i Australii, gdzie żyje arabska diaspora. Telewizja Noursat, (nur po arabsku znaczy światło), nazywana jest chrześcijańską odpowiedzią na islamską Al Jazeerę.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Kanada: dwóch anglikańskich biskupów przyjęło katolicką wiarę

  ◊   Dwóch anglikańskich biskupów w Kanadzie zostało przyjętych do Kościoła katolickiego. Ceremonia miała miejsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w dwóch miastach: w stolicy kraju Ottawie oraz w Victorii na zachodnim wybrzeżu. Byli biskupi Peter Wilkinson i Carl Reid wyznali katolicką wiarę podczas Mszy, które sprawowane już były w specjalnym, choć wciąż prowizorycznym rycie, łączącym katolicką Eucharystię z elementami tradycji anglikańskiej. W Ottawie sprawował ją tamtejszy arcybiskup Terrence Prendergast, który na tę okazję musiał się nauczyć nowego rytuału. Wraz z byłymi biskupami do Kościoła katolickiego przeszli też wierni z ich dawnych wspólnot anglikańskich.

  W Kanadzie nie ma jeszcze ordynariatu dla byłych anglikanów. Jednakże na podstawie wstępnych umów z istniejącym od stycznia ordynariatem w USA Kanadyjczycy będą na razie zrzeszeni w sodalicjach podlegających temu właśnie ordynariatowi.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Czy Amerykanów czeka ciemna noc wolności religijnej?

  ◊   „Zagrożenie wolności religijnej: w domu i poza granicami” – to temat VIII Ogólnokrajowego Katolickiego Śniadania Modlitewnego w USA. Odbyło się ono 19 kwietnia w Waszyngtonie. Wśród ośmiuset uczestników byli amerykańscy hierarchowie, katolicy zajmujące wysokie stanowiska państwowe, osoby duchowne i członkowie organizacji Rycerze Kolumba. W śniadaniu wziął udział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych abp Francis A. Chullikatt i Carl Anderson, najwyższy rycerz świeckiego zakonu Rycerzy Kolumba.

  Carl Anderson przypomniał, iż nigdy przedtem w historii Stanów Zjednoczonych Amerykanie nie spotkali się z takim zagrożeniem wolności religijnej jak obecnie. Stwierdził, że jako Kościół nieustannie powinniśmy przypominać rządzącej administracji, że wolność religijna od zawsze była w Stanach Zjednoczonych zagwarantowana przez konstytucję. „Za jakich katolików oni nas uważają? Czy naprawdę myślą, że łagodnie wejdziemy w tę ciemną dla wolności religijnej noc, którą nam przygotowują” – pytał Anderson.

  Natomiast abp Chullikatt przypomniał, że wolność religijna jest pierwszym prawem każdego człowieka. „Chodzi tu o przyszłość ludzkości, gdyż wolność religijna jest nie tylko prawem moralnym, ale także cywilnym” – powiedział. Arcybiskup w przeszłości pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Iraku. Nawiązując do arabskiej wiosny, rozpoczętej w ubiegłym roku w wielu krajach muzułmańskich, hierarcha stwierdził, że stworzyła ona dla chrześcijan sytuację , w której „ich los może jedynie się pogorszyć, a nie polepszyć”.

  A. Pożywio, Chicagao

  inizio pagina

  USA: luteranie popierają katolików w kwestii obrony wolności religijnej

  ◊   Konferencja Episkopatu USA wniosła do sądu federalnego odwołanie w sprawie decyzji Amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia zakazującej członkom instytucji kościelnych realizacji kontraktów wspierających różne projekty społeczne. Ma to związek z odmową przez Konferencję Episkopatu wydawania zgody w tych placówkach na dokonywanie aborcji i wspieranie stosowania środków antykoncepcyjnych.

  Do protestu katolickich biskupów dołączyła także wspólnota luterańska z Fort Wayne. Synod tego Kościoła wyraził solidarność z miejscowym biskupem katolickim i wiernymi z diecezji Fort Wayne – South Band w sprawie respektowania wolności religijnej. Luteranie przeszli w procesji w centrum miasta ze swego kościoła św. Pawła do katolickiej katedry Niepokalanego Poczęcia NMP. W liście przekazanym bp. Kevinowi Carlowi Rhoadesowi napisali, że jednoczą się z nim w proteście przeciwko próbie pogwałcenia wolności religijnej. Sprzeciwiają się tym samym planom finansowania środków antykoncepcyjnych, sterylizacji i farmaceutyków powodujących aborcję z funduszy publicznych.

  Ustawa przewiduje wprawdzie odstępstwa od stosowania prawa z pobudek religijnych, ale liderzy wielu organizacji wyznaniowych jednoznacznie stwierdzają, że są one niewystarczające. Synod luterański zebrał już pod protestem setki podpisów członków swego Kościoła, który zrzesza w 6.200 parafiach 2,3 mln wiernych i 900 pastorów.

  lg/ rv, cns

  inizio pagina

  Rosja: piękno okiem teologa

  ◊   „Losy piękna: piękno z punktu widzenia nauk humanistycznych”. Pod tym tytułem odbyła się w Moskwie trzydniowa konferencja z udziałem prawosławnych i katolików. Jej uczestnicy zastanawiali się nad teologicznymi problemami związanymi z pojęciem piękna. Konferencję zorganizował Uniwersytet Humanistyczny św. Tichona w Moskwie we współpracy z katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca Jezusa z Mediolanu.

  Do uczestników konferencji zwrócił się przewodniczący komitetu organizacyjnego, szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion Ałfiejew. Wskazał na chrześcijańskie pojmowanie piękna jako jednego z imion Boga oraz jako powołania chrześcijan do pozostawania w jedności z prawdziwym pięknem. Omówił również ewolucję w pojmowaniu piękna w czasach sowieckich.

  Na plenarnym posiedzeniu konferencji odczytano list ordynariusza katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp. Paolo Pezziego, który, jako jedno z zadań konferencji wskazał „dostrzeżenie wizji piękna tam, gdzie Bogu podoba się być widzianym w pięknie ofiarnego poświęcenia się, w jedności rodzinnej, w uświadamianiu sobie swojej odpowiedzialności, w zaufaniu Bogu, przejściu z wymiaru doczesnego do wieczności”. „W każdym aspekcie życia za wyjątkiem grzechu możemy odnaleźć piękno Bożego Oblicza” – skonkludował swój list katolicki hierarcha.

  Obrady konferencji przebiegały na posiedzeniach plenarnych i w tematycznych obradach okrągłego stołu.

  W. Raiter, Moskwa

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Duszpasterze młodzieży o przygotowaniach do ŚDM w Rio de Janeiro

  ◊   Przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro były głównym tematem wczorajszego ogólnopolskiego spotkania diecezjalnych duszpasterzy młodzieży w Warszawie. Jak powiedział ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, działają już Centra Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych diecezjach, które podzielone będą na kilka sekcji.

  „Będzie sekcja modlitwy. Najważniejsze zadanie dla tej sekcji to stworzenie 16 dnia każdego miesiąca czuwań adoracyjnych dla młodzieży w różnych miastach Polski. Jest już sekcja formacyjna, która przygotowuje materiały na 13 miesięcy Roku Wiary. Chcemy powołać sekcję misyjną, która zajmie się tematem powszechności Kościoła, potrzeb Kościoła daleko poza nami, byśmy nie byli tylko zajęci sobą. W tej sekcji także będą różne inicjatywy ewangelizacyjne, które zaoferujemy młodzieży tutaj w na miejscu, w Polsce” – stwierdził ks. Suchodolski.

  W trakcie spotkania zaprezentowano również projekt programu formacyjnego dla młodzieży związanego z Rokiem Wiary.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Warszawa: rozpoczęły się Targi Wydawców Katolickich

  ◊   W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęły się XVIII Targi Wydawców Katolickich. Ich uroczystego otwarcia dokonali abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

  „Niech się pokaże jak bogata jest oferta wydawców katolickich, zarówno jeśli chodzi o książki jak i inne wydawnictwa, że dotyczy po prostu rzeczy dobrych, a wśród tych rzeczy dobrych są książki także o charakterze ściśle religijnym – podkreślił arcybiskup stolicy. –Nie możemy jednak patrzeć na wydawców katolickich jako na tych tylko, którzy wydają książki chrześcijańskie, religijne, ale wydają po prostu książki, te bez których rozwój człowieka wydaje się być niemożliwy do końca” – mówił kard. Nycz.

  Do niedzieli swoje wydawnictwa prezentować będzie niemal 140 oficyn. Gościem honorowym organizowanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich wydarzenia jest tym razem Wydawnictwo Watykańskie Liberia Editrice Vaticana

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Ukraina: wyznania religijne za dalszym dialogiem z władzami

  ◊   Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych pozytywnie oceniła niedawne spotkania z prezydentem i wicepremierem Ukrainy. Opowiedziała się za dalszym regularnym dialogiem z władzami politycznymi. Rada, w skład której wchodzą zwierzchnicy lub pełnomocni przedstawiciele wyznań religijnych Ukrainy, w tym również Kościoła rzymskokatolickiego, zebrała się przedwczoraj w Kijowie.

  Podczas spotkania omówiono sprawę zmian w ustawie o wolności sumienia i organizacjach religijnych, zaproponowanych celem dostosowania się przez Ukrainę do wymogów Rady Europy. Potwierdzono wyrażoną już wcześniej opinię, że wprowadzanie zmian nie byłoby celowe, gdyż w obecnej chwili wspomniana ustawa gwarantuje pokój międzyreligijny na Ukrainie. Rada Kościołów i Organizacji Religijnych skierowała też apele do prezydenta kraju i do burmistrza Kijowa o przeciwstawienie się publicznym akcjom propagującym homoseksualizm.

  ak/ rv, risu

  inizio pagina

  Bioetyczny labirynt: problem równi pochyłej

  ◊   Wierność sumieniu - jak każda wierność - domaga się, by od zasad nie znających wyjątków, wyjątków nie czynić. Każdy wyłom w porządku wartości skutkuje większą skłonnością do kolejnych ustępstw. W konsekwencji, jeśli w kolejnych decyzjach pogłębiać się będzie lekceważenie dla wysokich standardów moralnych, w pewnym momencie przestaną one odgrywać znaczącą rolę. Proces ten określić można mianem równi pochyłej. W swej istocie polega on na postępującej demoralizacji, co wcale niekoniecznie musi być widoczne w jakiś spektakularnych decyzjach. Nie zmienia to faktu, że konsekwencje odejścia od zasad i wartości moralnych są brzemienne w skutki, tym poważniejsze, im wrażliwszym, delikatniejszym moralnie jest dany obszar życia.

  Niewątpliwie, bioetyka jest wyjątkowo wrażliwą sferą ludzkiej egzystencji, pozostając na styku etyki i zdrowia człowieka. Dążenie do zamierzonych skutków nierzadko rodzi pokusę osiągnięcia ich możliwie najszybciej i jak najniższym kosztem, choć trzeba wyraźnie powiedzieć, że ludzkie życie i godność nazbyt często okazują się tanią walutą. Wiele razy już zdarzyło się, że słabi, przewlekle chorzy i umierający, zwłaszcza jeśli nadto są nienarodzonymi dziećmi, traktowani są jako niewarci troski, nakładu sił i środków.

  Jest rzeczą oczywistą, że wobec ograniczonych możliwości, nie wolno marnować pieniędzy. Jednakże nie można nie postawić pytania, czy opieka nad nieuleczalnie chorymi może być traktowana jako marnotrawstwo? Czy zawsze jest marnotrawstwem podejmowanie działań, które w ostatecznym rozrachunku są nieskuteczne? O ile bowiem jest rzeczą jasną, że z braku pieniędzy nie będę w stanie komuś pomoc, o tyle nieludzkim, niegodnym człowieka podejściem byłoby stwierdzenie, że ktoś jest niewart tego, by mu pomagać.

  Demoralizacja ma niejedno oblicze, niekiedy przybierając szaty zdrowego rozsądku i współczującego serca. Osłabiona wrażliwość sumienia prowadzi do przyzwolenia na działania moralnie wątpliwe i złe. W imię pomocy jednym ludziom, poświęca się dobro innych, traktując ich jako wygodne narzędzie i środek do zamierzonego celu. W ten sposób na przykład niektóre koncerny farmaceutyczne rezygnując z kosztownych badań klinicznych zdobywały informacje o działaniu nowych preparatów poprzez podawanie ich ludziom ubogim, zwłaszcza w krajach trzeciego świata.

  Klasycznym obszarem, na którym proces degradacji sumień stał się wyraźnie widoczny, jest sfera ludzkiej płodności. Wprowadzenie środków antykoncepcyjnych zaowocowało wzrostem zachowań nieodpowiedzialnych, prowadząc do wzrostu liczby zamachów na życie nienarodzonych dzieci, wzrostu liczby rozwodów, a także do gwałtownego rozwoju tzw. medycyny rozrodu, nade wszystko poprzez intensyfikację badań nad zapłodnieniem pozaustrojowym. W odniesieniu zresztą do samego in vitro, widoczna jest zmiana nastawienia społeczności medycznej i opinii publicznej. Początkowe zastrzeżenia, by in vitro było oferowane wyłącznie bardzo wąskiej grupie par małżeńskich (wyłącznie tym, których niepłodność jest efektem obustronnej niedrożności jajowodów) szybko ustąpiły, prowadząc do ukształtowania się w społeczeństwie zachodnioeuropejskim przekonania, że in vitro powinno być dostępne każdemu i wszystkim. Kolejnym krokiem było przyzwolenie na zamrażanie dzieci poczętych w ramach procedur in vitro, a dalej - zgoda na ich wykorzystywanie do badań laboratoryjnych, jak choćby podczas prac nad embrionalnymi komórkami macierzystymi.

  Podobny proces zmian polegających na obniżeniu, a następnie likwidacji norm moralnych, daje się zauważyć także na innych polach. Sferę ludzkiej seksualności najpierw swoiście „rozmiękczono”, by następnie dokonać daleko idącej – w Polsce jeszcze nie zakończonej – przebudowie. W efekcie tych zabiegów wprowadzono w życie pomysł „orientacji” seksualnych jako równoprawnych, naturalnych sposobów przeżywania płciowości. Podobne zabiegi widoczne są w odniesieniu do eutanazji, którą jej zwolennicy reklamują jako najwłaściwszy sposób zakończenia życia.

  Cechą wspólną tych wszystkich przemian jest stopniowe poszerzanie obszaru tego, co dozwolone prawnie. Rozwiązania prawne próbuje się następnie przełożyć na obszar ocen moralnych. W konsekwencji, prawo naturalne nie tylko przestaje być wyznacznikiem tego, co normalne, dobre i powinne, ale traktowane zaczyna być jako ideologiczne uwarunkowanie uniemożliwiające rozwój człowieka.

  Stopniowość zmian sprawia, że w sposób niemal niezauważony obowiązujące standardy moralne i struktury społeczne ulegają tak dalekiej przemianie, że ich odbudowa staje się praktycznie niemożliwa. Człowiek może zapętlić się w złu. Tak właśnie jest z równią pochyłą. Na początku wszystko dałoby się jeszcze zatrzymać, ale jeśli refleksji i nawrócenia zabraknie, przychodzi moment, gdy dobrego rozwiązania już nie ma. Przykłady takich sytuacji będziemy mogli nie raz zobaczyć w bioetycznym labiryncie.

  Piotr Kieniewicz MIC

  inizio pagina

  Dziennik 20.04.2012 - wersja dzwiekowa

  ◊   Sluchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w piątek

  ◊   Wieczorny koncert dla Benedykta XVI w Watykanie oraz papieskie przesłanie do biblistów to główne aktualności watykańskie od których rozpoczniemy nasz program. Nadamy też rozmowę z kard. Kurtem Kochem o teologii Josepha Ratzingera. Na zakończenie kolejny felieton bioetyczny ks. Piotra Kieniewicza.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski