Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

30/04/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Benedykt XVI do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: przebaczenie drogą rozwiązywania międzynarodowych konfliktów
 • Od Wikipedii po Arabską Wiosnę – zastosowania Pacem in terris
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa: list do kapłanów
 • Watykan: ks. Paweł Malecha zastępcą rzecznika sprawiedliwości
 • Zamachy bombowe w Afryce: watykańskie potępienie

 • Kościół na świecie

 • Spotkanie młodych Taizé w Lublanie
 • Patriarcha Cyryl w Bułgarii: „Trwajcie w wierze bez względu na pogardę i zło otaczającego świata”
 • Brazylia: zamordowano włoskiego misjonarza
 • Meksyk: ksiądz zaatakowany i poważnie ranny
 • Kościół w Polsce

 • Sztafeta ze Ścinawy do Rzymu
 • Jasna Góra: pielgrzymka byłych żołnierzy-górników
 • Kraków: XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
 • Kultura i społeczeństwo

 • Magazyn w poniedziałek
 • Dziennik 30.04.2012 - wersja dzwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Benedykt XVI do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: przebaczenie drogą rozwiązywania międzynarodowych konfliktów

  ◊   Nieprzemijającą aktualność encykliki Pacem in terris Jana XXIII podkreśla Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników 18. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Watykańskie obrady poświęcono przypadającemu w przyszłym roku 50-leciu tego dokumentu nauki społecznej Kościoła. Papież przypomina, że przyszły błogosławiony pisał go pod koniec życia, u szczytu zimnej wojny, by bronić pokoju i sprawiedliwości. „Choć globalny klimat polityczny znacznie się przez to półwiecze zmienił, wizja Papieża Jana może nas jeszcze wiele nauczyć, gdy zmagamy się z nowymi wyzwaniami dla pokoju i sprawiedliwości – zauważa Benedykt XVI. – Sercem nauki społecznej Kościoła jest antropologia uznająca w człowieku obraz Stwórcy”.

  „Pokój i sprawiedliwość to owoce właściwego porządku wpisanego w samo stworzenie, wypisanego w ludzkich sercach (por. Rz 2, 15), a zatem dostępnego wszystkim ludziom dobrej woli” – pisze Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że encyklika sprzed pół wieku była „potężnym wezwaniem do twórczego dialogu między Kościołem i światem, wierzącymi i niewierzącymi, którego krzewienie zainicjował Sobór Watykański II”. Z tego samego ducha wyrosło hasło bł. Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju sprzed 10 lat: „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”. Było to po szokujących zamachach terrorystycznych z września 2001 r. „Pojęcie przebaczenia musi znaleźć miejsce w międzynarodowych rozmowach nad rozwiązaniem konfliktów, by zmienić jałowy język wzajemnych oskarżeń, który prowadzi donikąd – podkreśla Benedykt XVI. – Przebaczenie nie jest negowaniem popełnionego zła, ale udziałem w uzdrawiającej i przemieniającej miłości Boga, która pojednuje i odnawia”.

  Papież przypomina, że także Synody Biskupów dla Afryki i Bliskiego Wschodu podjęły tematy przebaczenia i pojednania. „Historyczne błędy i niesprawiedliwości można przezwyciężyć tylko wówczas, gdy czerpie się natchnienie z orędzia nadziei, wyprowadzającego ludzi i narody z błędnego koła – dodaje Ojciec Święty. – Od 1963 r. wiele konfliktów, które wydawały się wówczas nie do rozwiązania, przeszło do historii”.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Od Wikipedii po Arabską Wiosnę – zastosowania Pacem in terris

  ◊   Papieska Akademia Nauk Społecznych będzie się nadal zajmować encykliką Pacem in terris na swym przyszłorocznym posiedzeniu. Będzie ją wtedy analizować pod kątem relacji międzynarodowych – zapowiedziano w deklaracji końcowej zakończonych właśnie obrad. Podjęto na nich bardzo różne kwestie. Inspirując się dokumentem Jana XXIII, mówiono m.in. o idei władzy światowej, globalizacji gospodarki, ekologii w wymiarze światowym czy procesach demokratyzacji, m.in. w kontekście Arabskiej Wiosny.

  Dużym echem odbił się referat Jimmy’ego Walesa, założyciela Wikipedii, na temat nowych technik informacji w służbie pokoju. Do podjęcia tak szerokiego wachlarza tematów prowokowała sama encyklika Jana XXIII, która znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Jej rozumienie musi być wciąż na nowo uaktualnianie, w zależności od uwarunkowań historycznych – czytamy w deklaracji Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Kongregacja ds. Duchowieństwa: list do kapłanów

  ◊   Kapłan nie może osiągnąć własnego uświęcenia bez pracy na rzecz świętości wiernych, ani uświęcać innych bez uprzednich starań, by samemu być świętym. Czytamy o tym w liście do kapłanów opublikowanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Dokument został wydany przed uroczystością Serca Jezusowego, która obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Listowi towarzyszy szereg aneksów w postaci propozycji czytań do modlitwy i refleksji wziętych m.in. z Biblii i pism ojców Kościoła, a także rachunku sumienia dla kapłanów.

  Kongregacja ds. Duchowieństwa przypomina, że świętość jest powołaniem zawartym już w sakramencie Chrztu. Rozbrzmiewa ono na nowo w kapłaństwie sakramentalnym. Dzieje się tak niezależnie od świadomości własnych braków, ani od win, które niekiedy „upokarzają kapłaństwo w oczach świata”. W liście przytacza się słowa Jana Pawła II o cieniu podejrzenia, jaki ujawnione skandale rzucają na wszystkich kapłanów, także zasłużonych i rzetelnie pracujących. W tej sytuacji błogosławiony Papież zachęcał księży do przyjęcia tym bardziej tajemnicy krzyża oraz do poszukiwania świętości. Jak zaznacza Kongregacja ds. Duchowieństwa, wymaga to w pierwszym rzędzie skruchy i przebaczenia win. „Czujemy także potrzebę proszenia o to w imieniu wszystkich kapłanów” – czytamy w liście. W dokumencie znajdujemy także nawiązanie do zbliżającego się Roku Wiary. Powinien być on okazją do odkrycia na nowo bogactwa nauki Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz do zdania sobie sprawy z potrzeb ewangelizacyjnych współczesnego świata.

  tc/rv


  inizio pagina

  Watykan: ks. Paweł Malecha zastępcą rzecznika sprawiedliwości

  ◊   Zastępcą promotora sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej Papież mianował 47-letniego ks. Pawła Malechę z archidiecezji poznańskiej. Rzecznik sprawiedliwości w sądownictwie kościelnym to odpowiednik prokuratora w świeckim wymiarze sprawiedliwości. Zgodnie z prawem kanonicznym jego „obowiązkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego” (KPK kan. 1430). Ks. Malecha od 10 lat pracuje w Sygnaturze Apostolskiej. Pełni ona funkcję najwyższego w Kościele sądu apelacyjnego, kasacyjnego i administracyjnego.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Zamachy bombowe w Afryce: watykańskie potępienie

  ◊   Watykan zdecydowanie potępił kolejne antychrześcijańskie zamachy, do jakich doszło wczoraj w Afryce. „To fakty przerażające i budzące odrazę” – stwierdził watykański rzecznik prasowy, apelując jednocześnie, by to solidarność, a nie nienawiść wzięła górę we wzajemnych relacjach.

  Na terenie kampusu uniwersyteckiego w nigeryjskim mieście Kano zabito 22 osoby, w większości katolików. Celem zamachowców byli uczestnicy niedzielnej Mszy odprawianej w jednej z sal wykładowych. Z kolei w stolicy Kenii zamachowcy wrzucili granat do protestanckiego kościoła, w którym trwało nabożeństwo. Zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Mówi ks. Federico Lombardi:

  „Nowe ataki terrorystyczne, jakie miały miejsce w Nigerii oraz w Kenii przy okazji sprawowania liturgii chrześcijańskiej, to fakty przerażające i budzące odrazę, które należy w sposób jak najbardziej zdecydowany potępić. Trzeba być blisko ofiar i wspólnot cierpiących z powodu tej straszliwej przemocy, której doznały w czasie, gdy pokojowo wyznawały swą wiarę głoszącą miłość i pokój dla wszystkich. Trzeba, niezależnie od różnic religijnych, nadal zachęcać całą społeczność, by nie uległa pokusie popadnięcia w błędną spiralę niosącej śmierć nienawiści”.

  Zaniepokojenie przybierającą na sile antychrześcijańską nienawiścią na świecie wyraził kard. Tarcisio Bertone. Nawiązując do krwawych zamachów w Afryce watykański sekretarz stanu podkreślił, że, choć wiele państw konstytucyjnie gwarantuje prawo do wolności religijnej, to jednocześnie na mocy przybiera nietolerancja, która często wyraża się w krwawy sposób.

  Szczególny niepokój budzi sytuacja w Nigerii, gdzie w ostatnich miesiącach dochodzi do eskalacji antychrześcijańskiej przemocy. Bp John Namanzah Niyiring, katolicki ordynariusz Kano, miasta, w którym doszło do ostatniego zamachu, zaapelował do władz o zapewnienie chrześcijanom prawdziwego bezpieczeństwa. Zaznaczył zarazem, że przez pewne środowiska w Nigerii religia wykorzystywana jest jako narzędzie do realizacji własnych interesów politycznych i ekonomicznych.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Spotkanie młodych Taizé w Lublanie

  ◊   Jubileuszowy etap „Pielgrzymki zaufania przez ziemię” odbywa się w Lublanie. Ćwierć wieku temu właśnie do stolicy Słowenii po raz pierwszy wspólnie na modlitwę przybyła młodzież zza żelaznej kurtyny i krajów zachodnich. Obecny etap pielgrzymki organizowanej przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé zgromadził młodych z całej Europy. Zastanawiają się oni m.in. nad tym, jak we współczesnym świecie stać się znakiem pokoju i pojednania w Kościele i społeczeństwie. Mówi posługujący w Lublanie jako wolontariusz Kuba Sobecki:

  „Jest to bardzo ważne spotkanie, na którym odkrywamy, że nie jesteśmy sami, że jest nas więcej i że jest Kościół. Jest to także bardzo ważny znak dla miasta i kraju, który odwiedzamy. Spotkanie to niesie ważne przesłanie dla żyjących tu chrześcijan. Dla wspólnoty Taizé Lublana jest szczególnym miastem, ponieważ właśnie tutaj 25 lat temu odbyło się pierwsze spotkanie Wschód-Zachód. Po raz pierwszy mogła się wówczas z sobą spotkać i wspólnie się modlić młodzież zza żelaznej kurtyny i z Europy Zachodniej. Dziś wracamy do tego miasta, by na nowo szukać dróg pojednania, dróg jedności, by wspólnie odnawiać więzy solidarności między ludźmi, ale też między nami a Bogiem. Ci sami ludzie, którzy ćwierć wieku temu gościli młodych i tym razem ich goszczą. W wielu parafiach jest ciągle ten sam krzyż, wokół którego modlili się młodzi ludzie na poprzednim spotkaniu w Lublanie. Jest to niesamowity znak pojednania i jedności”.

  Słoweński etap „Pielgrzymki zaufania przez ziemię” zakończy się 1 maja.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Patriarcha Cyryl w Bułgarii: „Trwajcie w wierze bez względu na pogardę i zło otaczającego świata”

  ◊   Dobiegła końca wizyta patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla w Bułgarii. 28 kwietnia wieczorem zwierzchnik rosyjskiego prawosławia odprawił nabożeństwo wraz z miejscowym patriarchą prawosławnym Maksymem w katedrze św. Mariny męczennicy w Płowdiw, a następnego dnia obaj hierarchowie koncelebrowali Liturgię Eucharystyczną w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Sofii.

  Na nabożeństwie w Płowdiw Cyryl wskazał na przykład św. Mariny, szesnastoletniej dziewczyny, która nie chcąc wyrzec się Chrystusa odmówiła małżeństwa i wygodnego życia w arystokratycznej rodzinie. Współczesny świat również proponuje, a wręcz narzuca konsumpcyjny styl życia. Patriarcha wezwał chrześcijan, aby zdecydowanie trwali w wierze bez względu na pogardę i zło otaczającego świata.

  Po Liturgii w sofijskiej katedrze Cyryl I nawiązał do wczorajszego prawosławnego święta niewiast niosących wonności, które odważnie przyszły do pustego grobu Chrystusa. Podobnie wiele żon i babć w okresie sowieckiego terroru, mimo lęku ich mężów obawiających się stracić pracę, karierę, wolność i życie, przyprowadziło swoich synów i wnuków do Chrystusa.

  Cyryl wyraził uznanie i miłość 97-letniemu patriarsze Maksymowi i nazwał go duchowym kierownikiem narodu bułgarskiego, „wnoszącym duży wkład w życie powszechnego prawosławia”.

  W. Raiter, Moskwa


  inizio pagina

  Brazylia: zamordowano włoskiego misjonarza

  ◊   W Brazylii zamordowano włoskiego misjonarza Fidei Donum. Ciało 62-letniego ks. Luigiego Plebaniego znaleziono w Rui Barosa w stanie Bahia na terenie misji, gdzie pracował. Pochodzący z włoskiej Lombardii duchowny od 32 lat był na misjach w Ameryce Południowej. Wczoraj wieczór miał odprawić Eucharystię w kaplicy sióstr, gdzie się jednak nie pojawił. Ludzie, którzy rozpoczęli poszukiwania, znaleźli go powieszonego. Śledczy uważają jednak, że sprawcy rabunkowego napadu na dom duchownego upozorowali jego samobójstwo. Latem misjonarz zamierzał bowiem na stałe powrócić do ojczystych Włoch.

  se/rv

  inizio pagina

  Meksyk: ksiądz zaatakowany i poważnie ranny

  ◊   W Meksyku omal życia nie stracił katolicki kapłan. Ks. Simón García Casas, proboszcz w mieście Culiacán na zachodzie kraju, został napadnięty przez intruza, który wdarł się 27 kwietnia wieczorem do kościoła. Napastnik zadał 73-letniemu duchownemu siedem ciosów nożem. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak zaznaczył miejscowy biskup Mario Espinosa Contreras, tego rodzaju napad był w jego diecezji wydarzeniem bez precedensu. Zaapelował przy tym do wszystkich o poszanowanie ludzkiego życia.

  tc/rv

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Sztafeta ze Ścinawy do Rzymu

  ◊   Ze Ścinawy koło Legnicy wyruszyła dziś Sztafeta do Rzymu. 10 maratończyków chce dobiec do celu w 11 dni. Najmłodszy uczestnik ma 32 lata, a najstarszy 69. Maratończycy pochodzą głównie z klubu sportowego „Start Ścinawa”, a także z okolicznych miejscowości.
  „To będzie sztafeta 1700 km. Każdy z maratończyków musi każdego dnia pokonać do 17 km. Będziemy biec przez Czechy, Austrię, Słowenię i Włochy. Najgorsze będą kilometry przez Alpy. W ciągu jednego dnia powinniśmy przebiec ok. 170 km. Nie jest to jakiś ogromny wysiłek, bo biegamy dużo więcej, ale tylko kwestia przygotowania i wiary, że to się da zrobić. To było naszym marzeniem: pobiegnięcie do grobu naszego Papieża” – mówili uczestnicy sztafety.

  Maratończycy ze Ścinawy chcą dotrzeć do Rzymu w piątek, 11 maja.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Jasna Góra: pielgrzymka byłych żołnierzy-górników

  ◊   15. Pielgrzymka Związku Represjonowanych Politycznie byłych Żołnierzy-Górników odbyła się na Jasnej Górze. Skupieni w Związku żołnierze-górnicy byli w trudnych czasach stalinizmu poborowymi kierowanymi do oddziałów roboczych w kopalniach uranu, węgla kamiennego i rud oraz w kamieniołomach.

  W latach 1949-59 poborowi z powodów politycznych oraz niektórzy alumni wyższych seminariów duchownych trafiali do przymusowej pracy – przypomniał Tadeusz Jarek: „Powstańcy najpierw. Później, bo ojciec był policjantem, bo syna już wzięli, czy dlatego, że kułak, bo miał jakieś większe gospodarstwo. Brali po prostu ludzi politycznie podejrzanych, za wyjątkiem należących do partii”.

  Szacuje się, że w wyniku katorżniczej pracy ponad tysiąc żołnierzy zginęło, kilkanaście tysięcy na zawsze straciło zdrowie lub przypłaciło służbę przedwczesną śmiercią. System represji, któremu podlegali żołnierze-górnicy, IPN uznał za zbrodnię komunistyczną. Do dziś jest ona nierozliczoną kartą, o czym przypomniał w kazaniu arcybiskup senior Stanisław Nowak. Zwrócił się także z apelem o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy i przekazywanie pamięci historycznej, która jest dziś bardzo zagrożona: „Słusznie Polacy się boją, że młode pokolenie nie będzie umiało historii Polski, że się zagubi, że straci tym samym autentyczność polską”.

  Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników liczy obecnie około 15 tysięcy członków i reprezentuje wszystkie środowiska niepodległościowe.

  I. Tyras, Jasna Góra


  inizio pagina

  Kraków: XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

  ◊   W Krakowie trwają XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. W sportowych zmaganiach bierze udział niemal 1,5 tys. młodych ludzi z 11 krajów Europy.

  Organizację imprezy wspiera ponad 100 wolontariuszy, którzy nie tylko pilnują bezpieczeństwa uczestników, ale także z nimi trenują – powiedział jeden z wolontariuszy, Jakub Kalinowski. „Przede wszystkim na zwykłych igrzyskach jest czasami aż niezdrowa rywalizacja pomiędzy zawodnikami. Tutaj wszyscy zawodnicy to uczniowie szkół salezjańskich z Belgii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. A ponieważ wszyscy jesteśmy uczniami szkół salezjańskich, to mimo współzawodnictwa jest między nami więź” – stwierdził Jakub Kalinowski.

  Głównym organizatorem igrzysk, które potrwają do 3 maja, jest Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Magazyn w poniedziałek

  ◊   Dziś w wigilię pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II powrócimy do wydarzeń sprzed roku. Przypomnimy główne etapy tamtego święta i świadectwa jego głównych uczestników. To wszystko w drugiej części programu. A na wstępie aktualności watykańskie.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 30.04.2012 - wersja dzwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski