Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/02/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Przygotowanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego to odpowiedź na Bożą miłość – papieskie orędzie na Dzień Powołań
 • USA: wielka klapa antywatykańskiego procesu
 • Algieria: Papież ofiarodawcą kościoła w mieście św. Augustyn
 • Światowy Dzień Radia
 • Kościół na świecie

 • CCEE-SCEAM: euro-afrykańska solidarność Kościołów
 • Kard. Gracias: Kościół w Indiach jest żywy, bo ma oparcie we wspólnotach lokalnych
 • Kuwejt : zwycięstwo islamistów niewiele zmienia sytuację chrześcijan
 • Kultura i społeczeństwo

 • Hiszpania: choroba wielomilionowym interesem
 • Argtentyna: episkopat o sprawie Falklandów
 • Dziennik RV 13.02.2012 - wersja dźwiękowa
 • Magazyn w poniedziałek
 • Papież i Stolica Apostolska  Przygotowanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego to odpowiedź na Bożą miłość – papieskie orędzie na Dzień Powołań

  ◊   Powołania są darem miłości Boga. Zwraca na to uwagę Papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony w Czwartą Niedzielę Wielkanocną – w tym roku 29 kwietnia. „Bóg jest miłością. Ukochał nas, zanim jeszcze zaczęliśmy istnieć” – przypomina Benedykt XVI. Każde powołanie rodzi się z inicjatywy Boga i jest dziełem Jego miłości. Na tę miłość mamy otworzyć nasze życie. Chrześcijanin wezwany jest, by kochać tak, jak Bóg kocha nas, czyli miłością, która przejawia się jako całkowity dar z siebie.

  Miłość do Boga i do bliźniego, wypływające z tego Bożego źródła, szczególnie intensywnie winni przeżywać ci, którzy weszli na drogę rozpoznawania powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego – stwierdza Papież. Służba wspólnocie ma dla nich, a zwłaszcza dla kapłanów, życiowe znaczenie. Duszpasterstwo powołaniowe winno dawać „punkty orientacyjne” na drogę powołania. Są to: miłość do Słowa Bożego i coraz większa zażyłość z Pismem Świętym oraz modlitwa osobista i wspólnotowa, przede wszystkim Eucharystia. Dzięki nim możemy zrozumieć piękno całkowitego oddania życia Bogu. W orędziu na Dzień Powołań Benedykt XVI zwraca też uwagę, że ofiarnej miłości młode pokolenia mogą uczyć się w rodzinach chrześcijańskich. Rodzina „staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 53), pozwalając „na nowo odkryć piękno i znaczenie kapłaństwa oraz życia konsekrowanego”. Duszpasterze i wierni mają współpracować, by w Kościele coraz więcej było takich „domów i szkół wspólnoty” na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

  ak/ rv


  inizio pagina

  USA: wielka klapa antywatykańskiego procesu

  ◊   Bez medialnego rozgłosu wielką klapą zakończył się amerykański proces sądowy, w którym odpowiedzialnością za nadużycia duchownych chciano obciążyć Benedykta XVI i Stolicę Apostolską. Z trybunału stanu Wisconsin wycofano sprawę przeciw Papieżowi i jego najbliższym współpracownikom. Poinformował o tym adwokat Stolicy Apostolskiej Jeffrey Lena. Przegranym okazał się specjalista w procesach przeciwko katolickim duchownym w Stanach Zjednoczonych Jeff Andersson. Jego pozew sugerował, że Watykan jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, które odpowiedzialne jest za wszystkich duchownych. W związku z tym, to na najwyższym szczeblu miało dochodzić do tuszowania nadużyć i na kręgi watykańskie spadłaby odpowiedzialność za poczynania poszczególnych księży.
  Adwokat Stolicy Apostolskiej z uznaniem przyjął wycofanie zarzutów i zakończenie procesu. Przypomniał, że sprawie, w której na sali sądowej miał zeznawać sam Papież, nadano gigantyczne nagłośnienie medialne. Powtarzano przy tym kłamliwe zarzuty wobec Stolicy Apostolskiej, mówiące o międzynarodowym spisku i kryciu nadużyć. Zdaniem mecenasa Leny było to nadużycie procesu sądowego i marnotrawstwo środków. To już drugie wycofanie się i przegrana kancelarii Anderssona. Dwa lata temu podobnie zakończył się proces przeciw Watykanowi w stanie Kentucky. Kancelaria ta kontynuuje jednak trzecią sprawę w amerykańskim Oregonie.

  se/rv

  inizio pagina

  Algieria: Papież ofiarodawcą kościoła w mieście św. Augustyn

  ◊   W algierskim mieście Annaba, dawnej Hipponie, gdzie przed szesnastu wiekami św. Augustyn był biskupem, trwają prace remontowe w bazylice pod wezwaniem tego Ojca Kościoła. Zbudowano ją na początku XX wieku na wzgórzu wznoszącym się nad ruinami starożytnej Hippony. Posługę duszpasterską pełnią tam augustianie, a Małe Siostry Ubogich prowadzą dom starców.

  Do ofiarodawców, którzy umożliwili rozpoczęte przed rokiem prace, należy też Benedykt XVI. Poinformował o tym Radio Watykańskie tamtejszy biskup Paul Desfarges SJ. „Wszyscy wiedzą, jak drogi jest św. Augustyn naszemu Papieżowi” – powiedział ordynariusz algierskiej diecezji Konstantyny i Hippony. Do sfinansowania remontu bazyliki włożyły też wkład władze algierskie i francuskie, różne zakony, diecezje i inne instytucje oraz osoby prywatne.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Światowy Dzień Radia

  ◊   Z inicjatywy UNESCO dzisiaj obchodzony jest po raz pierwszy Światowy Dzień Radia. Przypadł on dokładnie nazajutrz po 81. rocznicy powstania Radia Watykańskiego. Jak podkreśla jego dyrektor, ks. Federico Lombardi SJ, wynalazek ten, który w pierwszej połowie ubiegłego wieku zrewolucjonizował przekaz medialny, również dzisiaj zachowuje swoją wartość. Radio jest stosunkowo tanim i łatwo dostępnym medium, które przekracza fizyczne ograniczenia innych środków przekazu i samego odbiorcy. Tworzy ono także specyficzną więź emocjonalną, szczególnie ważną w przypadku przekazu istotnych treści. A to przecież one stanowią znaczącą część oferty Radia Watykańskiego.

  Współczesne radio to także obecność nowych technik przekazu: systemu cyfrowego, internetu, plików wideo czy serwisów społecznościowych. Jak zaznacza ks. Lombardi, dotyczy to również papieskiej rozgłośni. Jednak pośród wchodzących w obieg nowości technicznych powinna ona zachować swój specyficzny charakter i tożsamość.

  „Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre priorytety Radia Watykańskiego w jego działalności stricte radiowej – powiedział ks. Lombardi. – Chodzi np. o Afrykę czy o Bliski Wschód, a więc o obszary krytyczne, tak gdy chodzi o problemy rozwojowe, jak kwestie pokoju i wojny. Musimy tam być szczególnie obecni, bowiem na tych obszarach fale radiowe wciąż pozostają najpewniejszą drogą komunikacji, by dotrzeć do tak wielu ludzi z przekazem, do którego nie mają oni innego dostępu, jak to bywało i w poprzednich dekadach. Podstawowym powołaniem Radia Watykańskiego jest bycie głosem na rzecz wolności, wsparciem dla cierpiących, ubogich i prześladowanych. Niestety w dziejach ludzkości nadal pojawiają się te problemy. A my czujemy to jako szczególne wyzwanie”.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  CCEE-SCEAM: euro-afrykańska solidarność Kościołów

  ◊   W Rzymie rozpoczęło się drugie spotkanie biskupów Europy i Afryki. Organizują je wspólnie Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SCEAM/SECAM) oraz Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w 2004 r., kiedy to podjęto projekt współpracy episkopatów w zakresie ewangelizacji i promocji ludzkiej. W ramach jego realizacji zorganizowano również tematyczne konferencje, które w poprzednich latach obradowały na temat niewolnictwa, migracji oraz współczesnej misji ad gentes.

  Tym razem tematem posiedzenia jest europejsko-afrykańska współpraca w dziedzinie ewangelizacji rozumianej jako głoszenie obecności i miłości Boga. W konferencji bierze udział 70 biskupów z obu kontynentów. Rzymska konferencja ma podsumować dotychczasowe wspólne inicjatywy i nakreślić perspektywy na przyszłość w oparciu o refleksję nad sytuacją człowieka w Europie i Afryce. W programie spotkania przewidziano też wspólną pielgrzymkę uczestników do Sanktuarium Świętego Oblicza w Manoppello.

  tc/rv

  inizio pagina

  Kard. Gracias: Kościół w Indiach jest żywy, bo ma oparcie we wspólnotach lokalnych

  ◊   „Kościół w Indiach jest bardzo dynamiczny. Posiada silne zakorzenienie we wspólnotach lokalnych, dlatego nie obawiam się o jego przyszłość”. Tak kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju i przewodniczący Katolickiej Konferencji Biskupów Indii, podsumowuje niedawne spotkanie wszystkich indyjskich biskupów. Ze względu na rozległość kraju i rozmiary tamtejszego Kościoła takie spotkania episkopatu w pełnym składzie odbywają się co dwa lata. Mówiono na nim m.in. o prześladowaniach chrześcijan w różnych regionach.

  Okazało się, że zasadniczo ograniczają się one do trzech stanów: Karnataki, Orisy i Kaszmiru. W tym ostatnim chrześcijanie zmagają się z wrogą polityką władz muzułmańskich, a katolickim księżom zakazuje się pracy duszpasterskiej. Na szczęście w innych regionach Indii sytuacja się poprawia, choć wierni wciąż jeszcze są pełni obaw – dodaje kard. Gracias. W jego przekonaniu tamtejszy Kościół jest w pełnym rozwoju.

  „Jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy dla mieszkańców Indii. Wiemy, że musimy robić jeszcze więcej, bo zdecydowana większość społeczeństwa wciąż żyje w biedzie, nie ma wykształcenia, opieki zdrowotnej... Ponadto zabiegamy o respektowanie praw człowieka i poszanowanie kobiet, walczymy z pracą nieletnich. Piętnujemy też korupcję, chcemy by polityka była czysta. Osobnym rozdziałem jest sytuacja Dalitów. Indie zmagają się z tym problemem od wielu lat. Organizowaliśmy w tej sprawie manifestacje i modlitwy w kościołach, rozmawialiśmy na ten temat z rządem. Teraz prowadzimy debatę z sędziami Sądu Najwyższego. Poza tym Kościół w Indiach jest bardzo dynamiczny. Ludzie chodzą na Mszę, mamy wiele wspólnot podstawowych i wierni się w nie angażują. To decyduje o żywotności Kościoła, ale musimy jeszcze nad tym pracować, dbać o formację wiernych, przygotować nowe projekty socjalne. Jednakże z wielką ufnością patrzę w przyszłość indyjskiego Kościoła”.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Kuwejt : zwycięstwo islamistów niewiele zmienia sytuację chrześcijan

  ◊   Jest za wcześnie, by ocenić, jak zwycięstwo islamskiej opozycji w Kuwejcie wpłynie na relacje ze wspólnotą chrześcijańską. Tak uważa wikariusz apostolski Północnej Arabii. Bp Camillo Ballin MCCI, odnosząc się do zwycięstwa kuwejckich islamistów w ostatnich wyborach parlamentarnych, podkreślił, że nie wszyscy zwolennicy tej partii są fundamentalistami. Włoski misjonarz, który jest odpowiedzialny za Kościół katolicki w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze i Arabii Saudyjskiej, zauważa, że samo dojście do władzy większości o zabarwieniu islamistycznym nie wpływa na relację z chrześcijanami. Bp Ballin podkreśla, że dialog przebiega na płaszczyźnie pozarządowej.

  Prawdą jest natomiast, że poważny głos w 50-osobowym parlamencie zdobyli islamscy salafici. Będą mieli 14 miejsc, a w koalicji z sunnitami kolejnych 9. Także w Kuwejcie sprawdziła się reguła arabskiej wiosny ludów. Do władzy dochodzą ugrupowania bardziej radykalnego islamu, podobnie jak miało to miejsce w Egipcie. W trzymilionowym Kuwejcie 15 proc. mieszkańców stanowią chrześcijanie. Do Kościoła katolickiego należy 140 tys. wiernych, którzy w większości przyjechali do tego arabskiego kraju za pracą i nie posiadają prawa wyborczego.

  se/rv

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Hiszpania: choroba wielomilionowym interesem

  ◊   „Zdrowie prawem wszystkich. Działaj!”. Pod takim hasłem trwa w Hiszpanii doroczna kampania przeciwko głodowi na świecie. Po raz 53. organizuje ją ciesząca się dużym uznaniem w społeczeństwie katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas (Złączone Ręce).

  Tegoroczna kampania nawiązuje do 6. celu milenijnego: chronić zdrowie najbardziej bezbronnych oraz zapewnić dostęp do leków w krajach trzeciego świata. „Prawo do zdrowia oraz do tak podstawowych dóbr, jak lekarstwa i szczepionki, jest poważnie zagrożone z powodu nierówności ekonomicznych na świecie” – czytamy w okolicznościowym liście Manos Unidas. W 97 proc. śmiertelność spowodowana chorobami zakaźnymi dotyka kraje rozwijające się, natomiast badania farmakologiczne koncentrują się prawie wyłącznie w krajach pierwszego świata. Odnosi się wrażenie, ze istnieje podział na choroby bogatych i na choroby biednych, którymi nie interesują się rządy ani firmy farmaceutyczne. „Choroba jest dzisiaj wielomilionowym interesem” – podkreśla Manos Unidas.

  Katolicka organizacja pozarządowa apeluje o pomoc i wsparcie. „Brak wrażliwości wobec cierpienia innych, wynikający z hedonizmu, z kultury obfitości i konsumpcji trzeba przezwyciężyć przez formowanie sumienia, odpowiedzialność społeczną oraz informację”.

  We wszystkich parafiach zbiera się ofiary na dzieła Manos Unidas, organizowane są loterie i „parafialne kiermasze”. W ubiegłym roku Manos Unidas zebrała 53 miliony euro. 80 proc. pochodziło od osób prywatnych, reszta od instytucji publicznych. Pomimo panującego kryzysu ekonomicznego hiszpańska hojność nie ucierpiała.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

  inizio pagina

  Argtentyna: episkopat o sprawie Falklandów

  ◊   W związku ze wzrostem napięcia między Wielką Brytanią i Argentyną głos zabrał także Kościół katolicki. Chodzi o spór o Falklandy-Malwiny – archipelag na południowym Atlantyku będący pod administracją brytyjską, do którego pretensje zgłasza Argentyna. W sprawie tej stoczono 30 lat temu krótką wojnę (1982). Wielka Brytania wysłała znowu w ten rejon swoje okręty w odpowiedzi na zorganizowanie przez Argentynę blokady ekonomicznej Falklandów.

  Jak stwierdzili przedstawiciele argentyńskiego episkopatu, ich ojczyzna ma prawo domagać się zwierzchnictwa nad spornymi wyspami, zagarniętymi przez Wielką Brytanię w 1816 r. Niemniej mają nadzieję, że spór będzie toczony na szczeblu dyplomatycznym i że nie zostanie naruszony pokój. Stanowisko to wyraził przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny, abp José Maria Arancedo, podczas spotkania z prezydent Cristiną Kirchner. Dodał on, że sprawa ta nie dotyczy jedynie rządu, ale całego narodu. Podobne oświadczenie złożył kierujący w episkopacie komisją ds. duszpasterstwa społecznego bp Jorge Lozano. Zaznaczył on, że Argentyna mogłaby zaskarżyć na forum ONZ „rosnącą militaryzację regionu”, jednak nie powinna wchodzić na drogę konfliktu zbrojnego.

  tc/ rv, efe


  inizio pagina

  Dziennik RV 13.02.2012 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w poniedziałek

  ◊   Trwa wizyta ad limina apostolorum episkopatu USA. Dziś nadamy pierwszą część wywiadu ks. Tadeusza Cieślaka SJ z polonijnym biskupem z Chicago, Andrzejem Wypychem. To w drugiej części programu. A zaczynamy od aktualności watykańskich.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski