Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/01/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Noworoczna Msza papieska: do pokoju dochodzi się przez Chrystusa
 • Anioł Pański: Pokój nigdy nie jest w pełni osiągnięty!
 • USA: Papież ustanowił ordynariat dla byłych anglikanów
 • Kościół na świecie

 • Kanada: anglikańska parafia w Calgary przyjęła wiarę katolicką
 • Hiszpania: noworoczne przesłania biskupów
 • Brazylia: Jezus na wybrzeżu
 • Wielka Brytania: antyhazardowa koalicja Kościołów
 • Kultura i społeczeństwo

 • Nigeria: stan wyjątkowy na północy
 • Kanada: Nowy Rok na kole podbiegunowym
 • Dziennik RV 01.01.2012 - wersja dźwiękowa
 • Magazyn w niedzielę
 • Papież i Stolica Apostolska  Noworoczna Msza papieska: do pokoju dochodzi się przez Chrystusa

  ◊   W Nowy Rok Kościół życzy światu pokoju, ukazując mu Chrystusa, bo to On jest drogą, po której poszczególni ludzie i całe narody mogą dotrzeć do tego upragnionego celu – powiedział Benedykt XVI w czasie porannej Mszy w Bazylice Watykańskiej. Papież przypomniał, że pokój jest owocem błogosławieństwa, która pochodzi z Bożej obecności.

  „Rzeczywiście, aby być błogosławionym, trzeba trwać w obecności Boga, przyjąć Jego Imię, pozostawać w zasięgu światła, które bije z Jego Oblicza, w przestrzeni oświetlonej Jego spojrzeniem, które niesie łaskę i pokój – powiedział Papież. – Tego doświadczyli również pasterze z Betlejem, którzy pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii. Doświadczyli trwania w obecności Boga, Jego błogosławieństwa, nie w sali majestatycznego pałacu, przed obliczem wielkiego władcy, lecz w szopie, przed „Niemowlęciem, leżącym w żłobie” (Łk 2, 16). Właśnie z tego Niemowlęcia bije nowe światło, które jaśnieje w ciemności nocy, jak możemy zobaczyć na wielu obrazach przedstawiających Boże Narodzenie. Od tej pory to właśnie od Niego pochodzi błogosławieństwo, od Jego imienia Jezus, które oznacza „Bóg zbawia”. Błogosławieństwo pochodzi z Jego ludzkiego oblicza, w które Bóg, Wszechmogący Pan nieba i ziemi zachciał się wcielić, ukryć swą chwałę pod osłoną naszego ciała, aby w pełni objawić nam swoją dobroć” – mówił Ojciec Święty.

  Benedykt XVI zauważył, że pierwszą, która doświadczyła tego nowego błogosławieństwa była Maryja, wybrana przez Boga od początku swego istnienia. To właśnie Ją czci dzisiaj Kościół jako Matkę Bożą. Ojciec Święty zaznaczył, że macierzyństwo zawsze było uważane za przejaw Bożego błogosławieństwa, „stan błogosławiony”. Tym bardziej dotyczy to macierzyństwa Maryi.

  Papież przypomniał, że Kościół obchodzi dziś również Światowy Dzień Pokoju. W tym roku jego tematem jest wychowanie młodzieży.

  „«Wychowywać młodych do sprawiedliwości i pokoju» to zadanie, przed którym staje każde pokolenie – powiedział Benedykt XVI. – Dzięki Bogu, po tragedii dwóch wielkich wojen światowych rodzina ludzka jest tego coraz bardziej świadoma. Kościół w ostatnich latach przypomina o potrzebie przezwyciężenia podstawowego problemu, jakim stało się wychowanie. Dlaczego jest ono problemem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w naszych czasach, które silnie zostały naznaczone przez mentalność techniczną, wychowywanie nie jest czymś oczywistym, jest decyzją: chcę wychowywać, a nie tylko nauczać. Po drugie kultura relatywistyczna stawia dziś radykalne pytanie: czy wychowanie ma jeszcze w ogóle sens? Do czego ma się wychowywać? Nie mogę teraz podjąć tych podstawowych pytań, na które starałem się odpowiedzieć przy innych okazjach. Chcę jedynie podkreślić, że w obliczu mroków, które gromadzą się dziś nad światem, podjąć się odpowiedzialności za wychowanie młodych do poznania prawdy, podstawowych wartości i cnót intelektualnych, teologalnych i moralnych, oznacza patrzeć z nadzieją w przyszłość” – mówił Papież.

  Benedykt XVI zaznaczył, że do integralnej edukacji, o którą zabiega Kościół, należy też wychowanie do pokoju i sprawiedliwości. Młodzi są ze swej natury na to otwarci, jednakże uwarunkowania społeczne, w których wzrastają, mogą ich skłonić do przeciwnych idei i postaw. Tylko solidne wychowanie może ich uchronić przed tym zagrożeniem – podkreślił w homilii Papież.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Anioł Pański: Pokój nigdy nie jest w pełni osiągnięty!

  ◊   Słuchaj papieskich życzeń po polsku:

  „Życzę wszystkim dobrego Nowego Roku, bogatego w Boże dary, w moc i światło Ewangelii. Bogu, który czuwa nad nami i nas prowadzi powierzamy cały świat, Kościół, sprawy osobiste i nadzieję na lepszą przyszłość. Nasze prośby, pragnienia i zamiary składamy w ręce Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi. Z serca wam błogosławię”.

  W czasie południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI zachęcił, by Nowy Rok rozpocząć kontemplacją Bożego oblicza, które objawia się w Dziecięciu z Betlejem i Jego Matce. Składając noworoczne życzenia Papież ponownie zawierzył światowy pokój orędownictwu Bożej Rodzicielki Maryi.

  „Oblicze Boga możemy kontemplować, ponieważ stało się ono widzialne, objawiło się w Jezusie. On jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. I to także dzięki Najświętszej Maryi Pannie, którą dziś czcimy pod największym z tytułów, wskazującym na jej szczególny udział w historii zbawienia: jest Ona Bożą Rodzicielką. Syn Najwyższego przyjął w jej łonie nasze ciało i my możemy kontemplować Jego chwałę, poczuć obecność Boga z nami. Dzięki jej wspaniałomyślnemu «tak» pojawiła się w świecie światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka i prowadzi na drogę pokoju” – powiedział Papież.

  Ojciec Święty Nawiązał też do obchodzonego już po raz 45 Światowego Dnia Pokoju. Benedykt XVI nie ma wątpliwości, że to od młodych pokoleń zależy pokojowe współistnienie krajów i ład społeczny. Przypomniał także, że pokoju nigdy nie osiągnie się w pełni, ale jest on celem, do którego wszyscy powinni dążyć i nad nim pracować.

  „Młodzi ludzie patrzą dzisiaj z niepokojem w przyszłość, wskazując na ważne aspekty życia, które zasługują na uwagę, takie jak «pragnienie uzyskania wykształcenia, które w głębszy sposób przygotuje ich do zmierzenia się z rzeczywistością, trudności związane z założeniem rodziny i znalezieniem stałego miejsca pracy, możliwość wywierania realnego wpływu na świat polityki, kultury i gospodarki, by zbudować społeczeństwo o bardziej ludzkim i solidarnym obliczu». Zachęcam wszystkich do wytrwałości i cierpliwości w szukaniu sprawiedliwości i pokoju, do pielęgnowania poczucia tego, co jest słuszne i prawdziwe. Pokój nigdy nie jest w pełni osiągnięty, ale jest celem, do którego wszyscy powinni dążyć, nad którym wszyscy musimy pracować – mówił Benedykt XVI.
  se,ko/rv

  inizio pagina

  USA: Papież ustanowił ordynariat dla byłych anglikanów

  ◊   Stolica Apostolska ustanowiła ordynariat personalny katedry św. Piotra dla byłych anglikanów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym zwierzchnikiem ordynariatu Papież mianował ks. Jeffreya Steensona. Jest to były biskup Kościoła episkopalnego, czyli amerykańskiej gałęzi anglikanizmu. Urodził się w 1952 r. Jest żonaty i ma troje dorosłych już dzieci. Wiarę katolicką przyjął w 2007 r. Rok później został wyświęcony na kapłana. Z zamiłowania jest pilotem.

  Zanim został pastorem we Wspólnocie Anglikańskiej był dziennikarzem sportowym. Do posługi duchownej przygotowywał się na uniwersytecie w Oksfordzie w Anglii. Tam też w 1980 r. przyjął anglikańskie święcenia, a następnie obronił doktorat z filozofii patrystycznej. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych obok posługi duszpasterskiej wykładał w anglikańskich i luterańskich seminariach. W 2005 r. został episkopalnym biskupem diecezji Rio Grande w USA. Po nawróceniu na katolicyzm odbył roczne studia w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Od r. 2009 jest kapłanem katolickiej archidiecezji Santa Fe i wykładowcą patrologii w seminarium duchownym w Houston.

  kb/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Kanada: anglikańska parafia w Calgary przyjęła wiarę katolicką

  ◊   Anglikańska parafia św. Jana Chrzciciela w Calgary przyjęła wiarę katolicką. Uroczystość odbyła się w tamtejszej katedrze. Począwszy od pasterki Msze w parafialnym kościele sprawowane są już według katolickiego mszału, ale zgodnie z anglikańską tradycją, czyli tak jak to robią byli anglikanie w Wielkiej Brytanii. W Kanadzie nie został jeszcze ustanowiony dla nich ordynariat personalny. Jednakże na mocy specjalnego pozwolenia papieskiego delegata, abp. Thomasa Collinsa, już teraz parafia ta może funkcjonować tak, jakby do ordynariatu należała. Liturgię sprawuje tam na razie wyznaczony przez diecezję kapłan. Byli pastorzy, proboszcz i wikary, przygotowują się do przyjęcia katolickich święceń.

  Decyzję o konwersji parafia św. Jana Chrzciciela w Calgary podjęła już przed rokiem i to niemal jednomyślnie. We Wspólnocie Anglikańskiej pozostało jedynie dwóch dawnych parafian. Nowi katolicy będą przez najbliższych pięć lat wynajmować kościół i przykościelne zabudowania od diecezji anglikańskiej. Po zakończeniu tego okresu będą mieli prawo pierwokupu.

  kb/ rv, the anglo catholic

  inizio pagina

  Hiszpania: noworoczne przesłania biskupów

  ◊   Rodzina, młodzież i pokój to niektóre z tematów poruszanych przez hiszpańskich biskupów w noworocznych przesłaniach. Wyrażają oni swoją bliskość i solidarność szczególnie z tymi, którzy najmocniej odczuwają skutki kryzysu. Ponadto biskupi apelują o wzajemną pomoc i chrześcijańską solidarność.

  „Mówi się często, że młodzież jest nadzieją świata, a także nadzieją Kościoła. Nie jest wcale łatwo potwierdzić to stwierdzenie mając na uwadze aktualną młodzież i wyzwania, jakie stają przed nią w naszym społeczeństwie. Jednym z nich jest bardzo poważny problem bezrobocia wśród młodych ludzi. Osiąga ono liczby, które zawstydzają nas, dorosłych, w społeczeństwie tak niesprawiedliwym wobec swoich najmłodszych członków”– pisze kard. Lluís Martínez Sistach z Barcelony. Diecezjalna Caritas utworzyła specjalny program „Bezrobotna młodzież”, aby na miarę swoich możliwości pomóc w formacji i szukaniu pracy młodym ludziom.

  Ważnym wyzwaniem dla młodzieży jest „walka z niesprawiedliwością i korupcją” oraz zaangażowanie się „w budowę świata, w którym nie tylko nie będzie wojen, ale zapanuje w nim sprawiedliwość, prawda i miłość” – podkreśla abp Francisco Gil Hellín z Burgos. „Pokój jest darem, ale także zadaniem i celem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Wszyscy powinniśmy wesprzeć młode pokolenia: rodzice, wychowawcy, politycy, instytucje społeczne i kościelne, media, aby zasiać w nich ziarno społeczeństwa bardziej ludzkiego, braterskiego i pokojowego”.

  Z kolei biskupi z Kraju Basków apelują „o pojednanie na baskijskiej ziemi”, szczególnie po komunikacie separatystów z ETA o zawieszeniu broni. Na 25 lutego zapraszają wszystkich na spotkanie na rzecz pokoju i pojednania.

  Abp Juan José Asenjo z Sewilli zachęca wiernych na początku nowego roku do większego zaangażowania misyjnego, tak w kraju jak i za granicą. „Jest to najlepszy sposób, aby podziękować Bogu za Jego objawienie się w Jezusie Chrystusie” – czytamy w liście.

  Marek Raczkiewicz CSsR , Madryt

  inizio pagina

  Brazylia: Jezus na wybrzeżu

  ◊   Dzieło ewangelizacji na plażach rozpoczęła katolicka młodzież Brazylii. Przeżywany tam obecnie okres urlopowy to doskonała okazja by apostołować wobec wypoczywających na plażach i w kurortach nad Oceanem.

  Młodzież pełna entuzjazmu poświęca swój wakacyjny czas na przepowiadanie Jezusa w miejscach, gdzie najwięcej Brazylijczyków wypoczywa podczas trwającego lata: na tutejszych plażach. Przed południem młodzi ewangelizatorzy odwiedzają domy w nadmorskich kurortach, a po południu spędzają czas na apostołowaniu na plażach. Bp Jacinto Flach, ordynariusz diecezji Criciúma, położonej na terenie stanu Santa Catarina, towarzyszy młodym w realizacji planu „Jezus na wybrzeżu”. Podkreśla on znaczenie młodzieży dla Boga i zaznacza, że Kościół spogląda na nią z wielką radością, doceniając jej spontaniczną kreatywność, radość i otwarte serce. Brazylijski hierarcha wspominając ewangelicznego młodzieńca powołanego przez Jezus, aby poszedł za nim, a ten odrzuca zaproszenie z powodu lęku, podkreśla, że dzisiaj młodzi bez lęku oddają się sprawie Bożej.

  Realizacja zainicjowanego przed kilku laty projektu „Jezus na wybrzeżu” wymaga od młodych misjonarzy dobrego przygotowania nie tylko duchowego, ale także fizycznego. Każdego dnia przemierzają wiele kilometrów po piaszczystym wybrzeżu, przy upalnym, tropikalnym słońcu, śpiewając pełnym głosem melodyjne piosenki religijne, uzewnętrzniając swoją radość, po to, aby dotrzeć do serc wczasowiczów ze Słowem Bożym. Młodzi apostołowie potrzebują wiele energii, aby jeszcze rozmawiać, dyskutować, wyjaśniać i animować w wierze spotkanych ludzi.

  Realizacja młodzieżowego apostolskiego planu „Jezus na wybrzeżu” zapisuje się z pewnością w dzieło nowej ewangelizacji, gdzie młodzi z wielkim dynamizmem i radością głoszą Chrystusa na brazylijskich plażach.

  Z. Malczewski TChr, Brazylia

  inizio pagina

  Wielka Brytania: antyhazardowa koalicja Kościołów

  ◊   Antyhazadrową koalicję zawarły brytyjskie Kościoły i związki wyznaniowe. W ciągu czterech ostatnich lat o 50 proc. wzrosła tam liczba osób uzależnionych od gier na pieniądze.

  Kościoły szacują, że jest ich 450 tys. Statystyka robi się jednak jeszcze bardziej tragiczna, jeśli weźmie się pod uwagę, że część tej grupy stanowią osoby młodociane. W Zjednoczonym Królestwie jest to bowiem proceder legalny i nie podlega ograniczeniu wiekowemu. Zdaniem organizacji religijnych zajmujących się terapią i pomocą dla rodzin poszkodowanych konieczna jest pilna reforma prawa o hazardzie, by ograniczyć jego negatywne skutki społeczne.
  Antyhazardowej koalicji przewodzi Armia Zbawienia. Domaga się ona większej odpowiedzialności władz lokalnych, które udzielają koncesji na instalację automatów do gier. Pojawiają się one bardzo często w dzielnicach zamieszkanych przez bezrobotnych i najbardziej dotkniętych przez kryzys. Brytyjskie Kościoły sugerują również, by zakazać hazardu młodocianym, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

  se/rv

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Nigeria: stan wyjątkowy na północy

  ◊   Ponad 60 osób zginęło wczoraj w zamieszkach etnicznych we wschodniej Nigerii. Dotychczas nie ujawniono, kto stoi za tymi aktami przemocy. Natomiast na północy kraju prezydent Goodluck Jonathan wprowadził stan wyjątkowy i zamknął tymczasowo granicę z Kamerunem, Czadem i Nigrem. Przywódca Nigerii złożył też wizytę solidarności z katolikami w miejscowości Madala nieopodal stołecznej Abudży, gdzie w dzień Bożego Narodzenia w zamachu bombowym przeprowadzonym przez islamskich terrorystów poniosło śmierć ponad 40 chrześcijan. W przekonaniu prezydenta tego afrykańskiego kraju obecny kryzys przyjął już rozmiary zagrożenia terrorystycznego, które winno być zażegnane zdecydowanymi działaniami władz. Islamską sektę terroryzującą Nigerię prezydent Jonathan nazwał „nowotworem”, który chce zniszczyć kraj. Polityk złożył obietnicę, że władze do tego nie dopuszczą.

  se/rv

  inizio pagina

  Kanada: Nowy Rok na kole podbiegunowym

  ◊   Mieszkańcy kanadyjskiej Arktyki również witali Nowy Rok. Choć w małych osadach eskimosów rozsianych na ogromnym terenie nie urządza się sylwestrowych bali miejscowa ludność powitała Nowy Rok wspólnie na modlitwie i na prawdę mroźnej scenerii.

  W jednej z takich osad, Repulse Bay, położonej na kole podbiegunowym cała wspólnota mieszkańców zgromadziła się najpierw w kościele na nabożeństwie dziękując za pomyślne przeżycie starego roku. Tuż po nim wszyscy udali się do wiejskiej świetlicy, gdzie o północy przywitano Nowy Rok modlitwą i noworoczną pieśnią. Wydarzeniu towarzyszyła wymiana życzeń oraz przemowy wójta i kilku starszych wioski. Następnie, zgodnie z tradycją, przez godzinę po wiosce jeździł korowód 50 skuterów śnieżnych. Nowy Rok powitano przy temperaturze -48 C.

  D. Szwarc OMI, Kanada

  inizio pagina

  Dziennik RV 01.01.2012 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn w niedzielę

  ◊   W programie:
  - Nowy Rok w Watykanie;
  - ordynariat dla byłych anglikanów w USA;
  - druga część rozmowy z ks. prof. Dariuszem Kowalczykiem o głównych wydarzeniach 2011 r. w Kościele powszechnym.

  Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski