Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

12/01/2012

Papież i Stolica Apostolska

 • Papież do władz Rzymu i Lacjum: kryzys weryfikuje wartości, na jakich opiera się społeczeństwo
 • Kościół na świecie

 • Zakończenie wizyty zachodnich biskupów w Ziemi Świętej
 • Nuncjusz w Izraelu: porozumienie Kościół-państwo coraz bliżej
 • Węgry: Kościół pozytywnie o Orbánie
 • Hiszpania: tysiąc razy ewangelizacja
 • Paryż: episkopat debatował z rządem o świeckości
 • Pakistan: władze zburzyły kaplicę i przytułek Caritas, chrześcijanie marzą o getcie
 • Nigeria: oświadczenie terrorysty
 • Haiti dwa lata po trzęsieniu ziemi: kto i kiedy odbuduje kraj?
 • Filipiny: Kościół broni rodziny
 • Kościół w Polsce

 • Tychy: Wieczory Kolędowe
 • Caritas Polska wspiera odbudowę Haiti
 • Kultura i społeczeństwo

 • Magazyn w czwartek
 • Dziennik 12.01.2012 - wersja dźwiękowa
 • Papież i Stolica Apostolska  Papież do władz Rzymu i Lacjum: kryzys weryfikuje wartości, na jakich opiera się społeczeństwo

  ◊   Na konieczność budowania, mimo dotykającego nas kryzysu gospodarczego, społeczeństwa coraz bardziej otwartego i solidarnego wskazał Benedykt XVI, spotykając się z władzami Rzymu i regionu Lacjum. Ta tradycyjna audiencja, odbywająca się zawsze na początku nowego roku, posłużyła Papieżowi do przypomnienia o wartościach, bez których każdą społeczność czekają trudne czasy. „Kryzys finansowy i gospodarczy, który dotyka wiele regionów świata, swe najgłębsze korzenie ma bowiem w kryzysie etycznym” – przypomniał włoskim politykom Benedykt XVI.

  „Aktualny kryzys może stać się dla całego społeczeństwa obywatelskiego doskonałą okazją do zweryfikowania, czy wartości, które położono pod fundament życia społecznego, doprowadziły do stworzenia bardziej sprawiedliwego, równego i solidarnego społeczeństwa, czy też nie – mówił Ojciec Święty. – Być może trzeba będzie na nowo zastanowić się nad tym, jak odzyskać te wartości, które stanowią prawdziwą podstawę odnowy społeczeństwa oraz przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego, promując zarazem integralne dobro osoby ludzkiej”.

  Jako jeden z największych grzechów współczesnych społeczeństw Papież wymienił indywidualizm, który pociąga za sobą samotność, zamknięcie na drugiego i postępującą marginalizację. Antidotum na taką kulturę jest otwartość, integracja i solidarność.

  Pośrednio Benedykt XVI nawiązał też do brutalnego morderstwa na chińskich emigrantach, które wstrząsnęło włoską opinią publiczną. W napadzie rabunkowym zginął 31-letni mężczyzna wraz z sześciomiesięczną córeczką, a jego żona została ranna. Papież wskazał, że należy dążyć do pełnej integracji, dzięki której emigranci będą mogli się dzielić się z innymi bogactwem swej kultury. Z drugiej strony trzeba promować kulturę praworządności i wychowywać do niej oraz każdemu bez wyjątku zapewnić bezpieczeństwo. Papież podziękował też władzom Rzymu i Lacjum za gościnne przyjęcie uczestników beatyfikacji Jana Pawła II.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Zakończenie wizyty zachodnich biskupów w Ziemi Świętej

  ◊   Życie mieszkańców Ziemi Świętej zdominowane jest przez skutki okupacji, niepewność, lęk i frustrację. Konieczną rzeczą jest podjęcie na nowo rozmów między mieszkańcami Izraela i Palestyny. Ten apel o dialog, tolerancję i sprawiedliwość znajduje się w specjalnym komunikacie wydanym przez przedstawicieli episkopatów Europy i Stanów Zjednoczonych na zakończenie ich pielgrzymki solidarności w ojczyźnie Jezusa.

  Członkowie zespołu koordynującego pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej wskazują, że dialogowi wciąż zagraża ekstremizm i nietolerancja. Wzywają przywódców Żydów i Palestyńczyków do podejmowania odważnych decyzji prowadzących do wzajemnego przebaczenia i budowania pokojowego współżycia. Ponadto podkreślają konieczność podjęcia dialogu między władzami Palestyny i Izraela, ufając, że doprowadzi on do trwałego pokoju, zapewniającego prawo obu narodów do bezpiecznego życia w suwerennych państwach i w obrębie bezpiecznych granic, uznanych na arenie międzynarodowej.

  Wskazano zarazem na postępy w negocjacjach między Izraelem a Stolicą Apostolską, które napawają nadzieją na szybkie wypracowanie porozumienia. Jako znaki nadziei dla Ziemi Świętej europejscy i amerykańscy biskupi wymienili m. in. wzrost liczby pielgrzymów, coraz lepszą współpracę międzyreligijną, kościelne projekty budowy mieszkań oraz zaangażowanie humanitarne organizacji katolickich w dzieła edukacyjne i kulturalne.

  Punktem kulminacyjnym wizyty była Msza sprawowana przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy. Abp Fouad Twal apelował, by nie zapominać o mieszkańcach Ziemi Świętej, którzy wciąż przeżywają swoją Drogę Krzyżową. Mówcie waszym wiernym o tym, co widzieliście – apelował patriarcha, podkreślając, że świat musi się dowiedzieć o tym, co się dzieje w Ziemi Świętej.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Nuncjusz w Izraelu: porozumienie Kościół-państwo coraz bliżej

  ◊   Wizyta delegacji zachodnich biskupów w Ziemi Świętej przywołała sprawę wlokących się od lat negocjacji watykańsko-izraelskich na temat statusu ekonomicznego tamtejszego Kościoła. Chodzi zwłaszcza o kwestię opodatkowania ośrodków katolickich, które nie są w stanie płacić narzuconych przez państwo kontrybucji, nie będąc instytucjami dochodowymi. Strona izraelska po raz kolejny zadeklarowała wolę doprowadzenia do porozumienia w tej sprawie. Optymistą jest tu także nuncjusz apostolski w Izraelu, abp Antonio Franco.

  „Uważam, że są postępy – powiedział dyplomata Radiu Watykańskiemu. – Po części mamy do czynienia ze zrozumieniem dla obecności Kościoła katolickiego, w tym sensie, że wiernych jest tu mało i nie są oni na tyle bogaci, by utrzymać Kościół. A zatem istnieje stała potrzeba wsparcia ze strony Kościoła powszechnego. I stąd w niektórych przypadkach udało się uzyskać całkowite zwolnienie z podatków. W innych trzeba będzie płacić jakieś niewielkie sumy. Jest także kwestia korzystania z Wieczernika. Staramy się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, albowiem Wieczernik i Grób Pański to największe skarby, jakie posiadamy, będące pamiątkami życia Jezusa. Nie tracimy nadziei. Postępy przychodzą z latami, z czasem, który jest niezbędny także, by obalić mury uprzedzeń i pewnych zaszłości historycznych”.

  Wizytę delegacji zachodnich episkopatów abp Franco ocenił jako bardzo ważną. Chodzi także o spotkania biskupów z przedstawicielami władz izraelskich, które jego zdaniem są znakiem żywego zainteresowania Kościoła powszechnego losem wiernych w Ziemi Świętej. Służą one także tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania, tak potrzebnej przy przedłużających się negocjacjach.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Węgry: Kościół pozytywnie o Orbánie

  ◊   Zmiana węgierskiej konstytucji oraz inne inicjatywy rządu premiera Viktora Orbána, w tym reforma prawa wyznaniowego, postawiły kraj bratanków pod pręgierzem opinii wielu europejskich środowisk. Zaniepokojenie sytuacją na Węgrzech, które miałyby rzekomo zmierzać ku dyktaturze i łamaniu praw człowieka, wyraziły m.in. Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Dużo spokojniej patrzy na to Kościół katolicki.

  Jak wyjaśnia bp János Székely, to, co najbardziej oburza niektóre kręgi opiniotwórcze, to jasna obrona w nowej ustawie zasadniczej chrześcijańskich wartości, w tym życia ludzkiego i instytucji rodziny. Biskup pomocniczy archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej przyznaje z kolei, że pierwotny projekt ustawy medialnej był przesadnie restrykcyjny. Został on jednak uchwalony w wersji skorygowanej i zgodnej z prawem europejskim. Sporo kontrowersji budzi też ustawa wyznaniowa, radykalnie redukująca liczbę oficjalnych wspólnot religijnych na Węgrzech. Bp Székely zaznacza jednak, że problem wyłudzania państwowych dotacji na fikcyjne szkoły czy szpitale należące do związków wyznaniowych był tam całkiem realny. Stąd wprowadzone zmiany, które w rzeczywistości nie ingerują w samo legalne istnienie wspólnot i Kościołów, a jedynie ukrócają nadużycia.

  W katolickiej ocenie działań rządu Orbána nie brakuje też uwag krytycznych. Bp Székely zaliczył do błędów zmiany wskazujące na chęć podporządkowania banku centralnego, co niezależnie od rzeczywistych intencji i skutków tego posunięcia wystawiło węgierski rząd na oskarżenia. Podobnie rzecz się ma z inicjatywą pomocy zadłużonym we frankach szwajcarskich i euro, bez uprzedniego porozumienia się z bankami. Również tu rozpętała się burza, choć stosowna umowa już została zawarta. „Biorąc to wszystko pod uwagę obecny rząd Węgier, według mnie, docenia podstawowe wartości ludzkie i chrześcijańskie, i z tego powodu jest przedmiotem tak wielu ataków – stwierdził bp János Székely. – Ale również w Ewangelii czytamy, że uczniowie Pana będą znienawidzeni przez wielu”.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Hiszpania: tysiąc razy ewangelizacja

  ◊   W Kordobie w Hiszpanii już po raz tysięczny zorganizowano tzw. Kursy chrześcijańskie (Cursillos de cristiandad). Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych form współczesnej ewangelizacji w krajach języka hiszpańskiego. Ich organizatorem jest Ruch Kursów Chrześcijańskich zainicjowany przez zmarłego przed trzema laty Eduardo Bonnina Aguiló.

  Pierwszy kurs w Kordobie odbył się w 1954 r. i od tego czasu zawsze cieszył się dużą popularnością. Łącznie odbyło go ok. 30 tys. osób świeckich z całej diecezji. W specjalnym liście ordynariusz, bp Demetrio Fernández, zaprasza wiernych do przygotowania się do tego milenijnego wydarzenia. W najbliższych dniach odbędzie się, już po raz tysięczny, kurs formacji chrześcijańskiej, natomiast 22 stycznia uroczystą mszę dziękczynną z tej okazji odprawi w miejscowej katedrze kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Do udziału zostali zaproszeni byli kursanci oraz świeccy. Uczestnicy będą mogli uzyskać odpust zupełny.

  Ruch Kursów Chrześcijańskich (Movimiento de Cursillos de Cristiandad), skierowany przede wszystkim do świeckich, powstał w latach 40. XX w. na Majorce. Stąd rozprzestrzenił się stopniowo po całym kraju, Ameryce Łacińskiej oraz innych kontynentach. Jego celem jest ewangelizacja: niesienie wiary do wszystkich środowisk społeczeństwa i uczynienie wierzących zaczynem ewangelicznego życia. Cechą charakterystyczną Ruchu Kursów Chrześcijańskich jest wspólnotowe dzielenie żywej wiary, aby następnie móc ją szerzyć dalej. W tym celu organizowane są trzydniowe kursy, podczas których uczestnicy studiują podstawowe prawdy wiary. Kursy Chrześcijańskie pozwoliły wielu osobom ożywić wiarę na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej, odnowić instytucje i ruchy oraz wziąć większą odpowiedzialność za Kościół.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

  Paryż: episkopat debatował z rządem o świeckości

  ◊   Jeśli w jakichś konkretnych przypadkach świeckość państwa jest zagrożona, to trzeba na te konkretne przypadki reagować. Nie można jednak stosować środków nieproporcjonalnych, uderzających we wszystkich wierzących – powiedział kard. André Vingt-Trois podczas spotkania kościelnej delegacji z przedstawicielami francuskiego rządu. Te okresowe spotkania, zainicjowane w 2002 r., pozwalają na stałą wymianę opinii między państwem i Kościołem.

  Tym razem obok świeckości państwa poruszono też kwestię oficjalnego uznania tytułów naukowych z uczelni papieskich oraz posługę kapelanów szpitalnych. Kościół postuluje w tym względzie większą swobodę działania i lepsze informowanie pacjentów o możliwości skorzystania z posługi duchowej. Ponadto obie strony wyraziły zaniepokojenie prześladowaniem chrześcijan na świecie. Mówiąc z kolei o krajach, które doświadczyły arabskiej wiosny, wyrażono nadzieję, że nie ulegną one „irakizacji”.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Pakistan: władze zburzyły kaplicę i przytułek Caritas, chrześcijanie marzą o getcie

  ◊   Władze pakistańskiej prowincji Pendżab zburzyły katolicką kaplicę, szkołę i dom starców w Lahaurze, a także przejęły na własność teren, na którym znajdowały się te zabudowania. Do Kościoła dobra te należały od 1887 r. Ostatnio zarządzała nimi lokalna Caritas. Pretekstem do przejęcia majątku był fakt, że jedna z pensjonariuszek tego ośrodka nawróciła się na islam. Demolując kościelne zabudowania, zniszczono również sakralne obrazy oraz kilka egzemplarzy Pisma Świętego. Warto przypomnieć, że w Pakistanie za najmniejszą nawet obrazę Koranu czy Mahometa grozi kara śmierci. Przeciwko decyzji władz manifestowało wczoraj w Lahaurze kilka tysięcy katolików.

  Sytuacja chrześcijan w Pakistanie jest coraz trudniejsza. W sumie ich liczbę szacuje się od 4 do 6 mln. 80 proc. z nich żyje właśnie w Pendżabie. Prześladowania posuwają ich niekiedy do desperackich gestów. Ostatnio Chrześcijański Kongres Pakistanu, zrzeszający przede wszystkim świeckich protestantów, wystąpił do rządu o wydzielenie w kraju specjalnej enklawy dla chrześcijan. „Nasza dyskryminacja jest faktem. Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii” – mówi przewodniczący kongresu Nazir Bhatti. W jego przekonaniu zamknięcie się w gettcie, z własną administracją, będzie lepsze niż aktualny stan postępującego zagrożenia.

  kb/ rv, avvenire, asianews, ucan


  inizio pagina

  Nigeria: oświadczenie terrorysty

  ◊   Obecne ataki na chrześcijan w Nigerii są zemstą za ich zbrodnie dokonane na muzułmanach – oświadczył w internetowym nagraniu przywódca sekty Boko Haram. Imam Abubakar Shekau zapowiedział dalsze nękanie zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów kolaborujących z władzami. 15-minutowe oświadczenie przedstawiciela afrykańskich talibów obejmowało również groźby wobec rządu federalnego, któremu zarzucono brak zaufania społecznego po likwidacji subwencji paliwowej.

  Muzułmański terrorysta odpowiedzialny za śmierć setek wyznawców Chrystusa w Nigerii zapowiedział, że Boko Haram udowodni poparcie dla swej polityki na północy kraju. W jego przekonaniu prezydent Goodluck Jonathan jest zbyt słaby, by przeciwstawić się wpływom buntowników dążących do islamizacji kraju. Jego zdaniem zawieszenie broni jest możliwe, jeśli rozmowy z rządem będą prowadzone w oparciu o prawo szariatu.

  Tymczasem afrykańska siatka Al-Kaidy nie pozostaje bezczynna. Wczoraj w mieście Potiskum zastrzelono osiem osób na stacji benzynowej. Natomiast w stanie Yobe policja potwierdziła kolejne cztery ofiary śmiertelne. W stanie tym władze wprowadziły zakaz używani motocykli, ponieważ terroryści z Boko Haram używają ich do przeprowadzania śmiercionośnych ataków.

  se/rv


  inizio pagina

  Haiti dwa lata po trzęsieniu ziemi: kto i kiedy odbuduje kraj?

  ◊   Dwa lata po trzęsieniu ziemi 600 tys. Haitańczyków nadal mieszka na polach namiotowych – alarmuje nuncjusz apostolski na tej karaibskiej wyspie. Abp Bernardito Auza, który przeżył tę tragedię, podsumował dla agencji Fides obecną sytuację w kraju borykającym się ze skutkami minionej tragedii.

  Odbudowa już się dokonuje, ale jest bardzo utrudniona i kosztowna – podkreślił watykański dyplomata. Na wyspę importowany jest nawet zwykły piasek. Spore trudności pojawiają się w relacjach darczyńców z lokalną administracją. Od października nie istnieje już krajowa komisja zarządzająca odbudową Haiti. Na jej miejsce parlament nie powołał żadnej rządowej agencji odbudowy. Odnosząc się do rekonstrukcji zniszczeń w budynkach kościelnych abp Auza przyznał, że często zachodzi konflikt priorytetów i ograniczonych środków finansowych. Bywa, że projekty uznane za priorytetowe nie mają finansowania, natomiast inne je posiadają, ale brak im przygotowanej dokumentacji. Papieski przedstawiciel uznał, że absolutne pierwszeństwo ma odbudowa seminarium duchownego dla Haiti. Dotychczas bowiem klerycy mieszkają pod namiotami. Zdecydowano, że seminarium powstanie w nowej lokalizacji, jednak są trudności z przejęciem własności terenu. Jednym z zakończonych sukcesem projektów kościelnych jest oddział neonatologii w szpitalu pediatrycznym św. Damiana. Jest to symboliczny dar solidarności Benedykta XVI z najmłodszymi Haitańczykami.

  Natomiast sytuacja mieszkańców Haiti wciąż jest dramatyczna. Utrzymuje się 80-procentowe bezrobocie. Państwo finansuje 10 proc. oświaty dla dzieci, reszta jest prywatna. Nadal na ulicach miast zalega gruz połowy zawalonych budynków. Rząd odbudowuje obecnie 400 domów, choć brakuje ich tysiąc razy więcej. O rozmiarze biedy Haitańczyków może świadczyć fakt, że zatrudniają się za kilka dolarów dziennie.

  Amerykanie otworzyli tam niedawno szwalnie butów markowego Timberlanda i zatrudnili 150 pracowników. Płacą im 5 dolarów dziennie. Z kolei metropolita Port-au-Prince uważa, że już czas skończyć z międzynarodowym żebractwem. Wzywa rodaków do zakasania rękawów, ponieważ odbudowa leży w ich interesie. Abp Guide Pulard podkreśla, że niepodległości nie zdobywa się jałmużną. Zachęca również do przełamywania bezradności i małych gestów, jak sadzenie drzew czy sprzątanie miejsc zamieszkania.

  Dziś Kościół Haiti czci modlitwą ofiary trzęsienia ziemi. Każda parafia ma sporządzić spis osób, które straciły życie. Z myślą o tych co przeżyli, haitański Kościół przedstawi własne projekty tworzenia nowych miejsc pracy. W poniedziałkowym rocznicowym wystąpieniu metropolita stolicy przypomniał władzom Haiti, by pamiętając o poległych 300 tys. rodaków, nie popełniały błędów przeszłości, które przyczyniły się do tego karaibskiego dramatu.

  se/rv


  inizio pagina

  Filipiny: Kościół broni rodziny

  ◊   Próby legalizacji na Filipinach związków osób tej samej płci będzie wkrótce przedmiotem narady tamtejszych biskupów. Jak poinformował przewodniczący tamtejszego episkopatu, filipiński Kościół poczuł się zmobilizowany słowami Benedykta XVI, które skierował on do korpusu dyplomatycznego na temat małżeństwa i rodziny. Abp José Palma zaznaczył przy tym, że naciski na wprowadzenie swoiście pojętego „unowocześnienia” prawa małżeńskiego i rodzinnego są obecne także na Filipinach. Chodzi nie tylko o aktywność organizacji grupujących homoseksualistów, ale także o działalność pewnych pastorów protestanckich, którzy gdzieniegdzie promują pseudo-śluby dla par tej samej płci. Stąd Kościół na Filipinach stanął w opozycji wobec projektu tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, a obecnie przygotowuje kampanię na rzecz obrony tradycyjnych małżeństw.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Tychy: Wieczory Kolędowe

  ◊   W Tychach trwają 21. Wieczory Kolędowe. Jak co roku dla tyszan śpiewają znakomite chóry. Repertuar jest urozmaicony, każdy znajdzie coś dla siebie – przekonuje Wojciech Wieczorek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

  „Mamy bardzo ciekawy, i co ważniejsze, bardzo zróżnicowany program. Chcemy pokazać, że radość z Bożego Narodzenia można okazywać na różne artystyczne sposoby. W historii Tyskich Wieczorów Kolędowych były więc wykonywane kolędy góralskie, jazzowe, kolędy wykonywane klasycznie przez zespoły chóralne. Podobnie jest w tym roku.” – podkreślił Wojciech Wieczorek.

  Koncert finałowy Tyskich Wieczorów Kolędowych odbędzie się 14 stycznia.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Caritas Polska wspiera odbudowę Haiti

  ◊   Ponad 13 mln zł zebrała Caritas Polska na pomoc Haitańczykom poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło dokładnie dwa lata temu – 12 stycznia 2010 r. Obecnie, o czym informowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie, trwa odbudowa zniszczonych miast.

  Jak powiedział dyrektor Caritas Polska, organizacja realizuje przede wszystkim projekty edukacyjne. „Na Haiti istnieje bardzo duży analfabetyzm, około 40-procentowy, więc przede wszystkim chcieliśmy zainwestować w to, co jest najważniejsze – w edukację, ponieważ wiele szkół zostało zniszczonych – podkreślił ks. Marian Subocz. – I tak zainwestowaliśmy w szkołę sióstr salezjanek, która jest prowadzona w Port-au-Prince, bo zaznaczę, że najbardziej ucierpiała właśnie stolica Haiti”.

  Prócz tego Caritas wspiera budowę Centrum Formacyjnego dla Kobiet i szkoły podstawowej. Organizacja włączyła się również w odbudowę seminarium duchownego. Natomiast wspólnie z Caritas Austria realizowany jest projekt odbudowy domów rolników. Dzięki wsparciu Polaków powstanie 50 nowych gospodarstw rolnych.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Magazyn w czwartek

  ◊   Benedykt XVI spotkał się władzami miejskimi i regionalnymi Rzymu. To jedna z głównych watykańskich aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o reakcji węgierskich biskupów na próby zagranicznej ingerencji w wewnętrzne sprawy kraju. Przybliżymy również postać jednego z nowych kardynałów prof. Juliena Ries. A na zakończenie kolejny odcinek pogadanek ks. prof. Marka Starowieyskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim.

  Słuchaj:

  inizio pagina

  Dziennik 12.01.2012 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski