Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2013/02/13

Papież i Stolica Apostolska

 • Benedykt XVI: „Dziękuję za modlitwę, której moc czułem niemal fizycznie” – papieskie słowo podczas audiencji ogólnej
 • Benedykt XVI na audiencji ogólnej: życie to ciągłe opowiadanie się za Bogiem i odrzucanie pokus
 • Popielec w Watykanie: papieska prośba o modlitwę i przypomnienie zasad chrześcijańskiej ascezy
 • Kard. Bertone: ta rezygnacja to akt czystości ducha i niezachwianej wiary
 • Papieska nominacja audytora Kamery Apostolskiej
 • Kalendarz kończącego się pontyfikatu
 • Przesłanie Benedykta XVI na brazylijską Kampanię Braterstwa: wezwanie młodzieży do apostolstwa
 • Benedykt XVI do IFAD: rodzina podstawą wspólnoty wiejskiej
 • Kościół na świecie

 • Słowacja: episkopat dziękuje za pontyfikat
 • Byli anglikanie wdzięczni ustępującemu Papieżowi
 • Madryt: Środa Popielcowa z Czarną Madonną
 • Kościół w Polsce

 • Jałmużna Wielkopostna 2013
 • Legnica: modlitewny maraton „40 dni dla życia”
 • Oświadczenie Metropolity Krakowskiego w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem
 • Kultura i społeczeństwo

 • O Katechizmie w Roku Wiary 11 – Ja wierzę
 • Dziennik 13.02.2013 - wersja dźwiękowa
 • Magazyn – Środa Popielcowa z Benedyktem XVI
 • Papież i Stolica Apostolska  Benedykt XVI: „Dziękuję za modlitwę, której moc czułem niemal fizycznie” – papieskie słowo podczas audiencji ogólnej

  ◊   „Przeżywam niełatwe dni. Czuję moc waszej modlitwy. Pan nas poprowadzi” – mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Na pierwszym spotkaniu z wiernymi po ogłoszeniu jego decyzji o rezygnacji z Piotrowej posługi Aula Pawła VI była wypełniona po brzegi. Papież już w pierwszych słowach nawiązał do zapowiedzi rezygnacji.

  „Drodzy bracia i siostry. Dziękuję wam za waszą życzliwość. Jak wiecie, zdecydowałem się złożyć rezygnację z posługi, jaką mi Pan powierzył 19 kwietnia 2005 r. Uczyniłem to w pełnej wolności dla dobra Kościoła, po długiej modlitwie i zrobiwszy przed Bogiem rachunek sumienia, świadomy powagi tego aktu, ale też świadomy, że nie jestem już w stanie wypełniać posługi Piotrowej z niezbędną do tego siłą. Wsparciem i światłem jest dla mnie pewność, że Kościół należy do Chrystusa, który nigdy nie przestanie nim kierować i nim się opiekować. Dziękuję wszystkim za miłość i modlitwę, jaką mi towarzyszycie. W tych niełatwych dla mnie dniach niemal fizycznie mogłem odczuć moc modlitwy, moc, którą wasza miłość i modlitwa mi daje. Módlcie się nadal za mnie, za Kościół i za przyszłego Papieża. Pan Bóg będzie nas prowadził” – powiedział Benedykt XVI.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Benedykt XVI na audiencji ogólnej: życie to ciągłe opowiadanie się za Bogiem i odrzucanie pokus

  ◊   Swoistym tłem papieskich słów o rezygnacji była dzisiejsza katecheza. Benedykt XVI mówił o decyzjach, jakie człowiek wierzący musi podejmować w swoim życiu, by wciąż na nowo opowiadać się za Bogiem, uznawać Jego prymat i odrzucać logikę złego. Odwołał się przy tym do ewangelicznej opowieści o kuszeniu Jezusa na pustyni.

  „Pustynia, na którą Jezus się wycofuje, jest przede wszystkim miejscem ciszy, ubóstwa, gdzie człowiek pozbawiony jest wsparcia materialnego i staje w obliczu fundamentalnych pytań swej egzystencji. Koncentruje się na tym co istotne i dlatego łatwiej spotyka tam Boga. Jest to też miejsce samotności, gdzie człowiek intensywniej odczuwa pokusę. Jezus idzie na pustynię i tam jest poddawany pokusie, by porzucić drogę wskazywaną przez Boga Ojca, a iść innymi drogami, łatwiejszymi i bardziej doczesnymi. Każdy chrześcijanin musi wciąż na nowo przezwyciężać w sobie tę pokusę podporządkowania Boga sobie i swoim interesom, odstawiania Go na bok. Musi nawrócić się na właściwą hierarchię priorytetów i dać pierwsze miejsce Bogu” – powiedział Papież.

  Okazją do podjęcia refleksji na pobytem Jezusa na pustyni była przypadająca dziś Środa Popielcowa. Papieską liturgię tego dnia, przesuniętą tym razem z Awentynu do Watykanu, zorganizowano po południu w bazylice św. Piotra.

  „W rozpoczynającym się okresie Wielkiego Postu odnówmy w sobie pragnienie nawrócenia, stwarzając większą przestrzeń dla działania Boga” – apeluje dziś Papież za pośrednictwem Twittera. A na audiencji tak mówił o tym do Polaków.

  Słuchaj słów Benedykta XVI po polsku:

  „Drodzy polscy pielgrzymi! Dziś, w Środę Popielcową, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Liturgia poprowadzi nas ku tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna. Jest to droga nawrócenia i uświęcenia, dzięki łasce Bożej, która wyprzedza nasze osobiste wysiłki ku przemianie życia i wierności Chrystusowi. Pamiętajmy, że modlitwa, post, jałmużna, a szczególnie sakramenty święte są jej niewyczerpanym źródłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

  Takich oklasków było dziś w Auli Pawła VI wyjątkowo dużo! Ze względu na zapowiedź papieskiej rezygnacji panowała w niej wyjątkowa atmosfera. Na miejscu byli nasi reporterzy.

  Słuchaj:

  kb/ rv


  inizio pagina

  Popielec w Watykanie: papieska prośba o modlitwę i przypomnienie zasad chrześcijańskiej ascezy

  ◊   „W naszych czasach wielu jest gotowych, by «rozdzierać szaty» w obliczu skandali i niesprawiedliwości – rzecz jasna popełnionych przez innych – ale niewielu jest skłonnych, by czynić to w odniesieniu do własnego serca, sumienia i intencji”. W ten sposób o istocie chrześcijańskiej pokuty mówił Benedykt XVI w homilii podczas Mszy Środy Popielcowej. Nabożeństwo, zgodnie z rzymską tradycją tzw. liturgii stacyjnych, powinno odbyć się na Awentynie, odkąd zaczyna się wielkopostne codzienne pielgrzymowanie po kościołach Wiecznego Miasta. Jednak po ogłoszeniu decyzji Benedykta XVI o woli rezygnacji z urzędu Eucharystię przeniesiono do Watykanu z uwagi na znaczny napływ wiernych pragnących spotkać się z ustępującym Papieżem. Również on sam nawiązał do tego faktu na początku homilii:

  „Okoliczności zasugerowały, aby zgromadzić się w bazylice watykańskiej. Dziś wieczorem jest nas wielu wokół grobu Apostoła Piotra, także po to, aby poprosić o jego wstawiennictwo w intencji pielgrzymowania Kościoła w tym szczególnym czasie, ponawiając naszą wiarę w Najwyższego Pasterza, Chrystusa Pana. Dla mnie jest to dobra okazja, aby podziękować wszystkim, a szczególnie wiernym diecezji rzymskiej, kiedy przygotowuję się do zakończenia posługi Piotrowej i aby poprosić o szczególną pamięć w modlitwie”.

  Ojciec Święty nawiązał do zachęty proroka Joela o podjęcie prawdziwego i radykalnego postu. Jej centrum stanowi wyrażenie „z całego serca”. Chodzi tu o ośrodek naszych myśli i uczuć, z źródeł naszych decyzji, wyborów i działań, który należy uczynić wolnym. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy nasze serce doświadczy promieniowania serca Boga, czyli mocy Jego miłosierdzia.

  „Powrót do Boga jest możliwy jako łaska, gdyż jest on dziełem Boga, jest owocem wiary jaką pokładamy w Jego miłosierdziu – mówił Papież. – Ale ten powrót do Boga staje się konkretną rzeczywistością w naszym życiu tylko wtedy, gdy łaska Boga przenika do naszego wnętrza, wstrząsa nim, dając nam siłę do «rozdzierania serca». Prorok w imieniu Boga głosi następujące słowa: «Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!» (w. 13). Istotnie, także w naszych czasach wielu jest gotowych, by «rozdzierać szaty» w obliczu skandali i niesprawiedliwości – rzecz jasna popełnionych przez innych – ale niewielu jest skłonnych, by czynić to w odniesieniu do swojego serca, swojego sumienia i swoich intencji, pozwalając, aby Pan je przemienił, odnowił i nawrócił”.

  Benedykt XVI zwrócił uwagę na istotny wymiar wspólnotowy postu, do czego zachęca prorok. Jest on wyrazem wiary, która domaga się wspólnoty – Kościoła. Joel każe także kapłanom modlić się ze łzami o odwrócenie losu pohańbionego ludu.

  „Modlitwa ta każe się nam zastanowić nad znaczeniem świadectwa wiary i życia chrześcijańskiego każdego z nas i naszych wspólnot, by ukazać oblicze Kościoła, a także jak to oblicze bywa niekiedy zeszpecone – kontynuował Ojciec Święty. – Mam na myśli zwłaszcza grzechy przeciwko jedności Kościoła, podziały w ciele Kościoła. Przeżywanie Wielkiego Postu w bardziej intensywnej i widocznej komunii kościelnej, przezwyciężając indywidualizm i rywalizację, jest pokornym i cennym znakiem dla tych, którzy są daleko od wiary lub dla ludzi obojętnych”.

  Jak wskazał Papież, Wielki Post jest swoistym „teraz”: czasem zbawienia, który nie powinien umknąć chrześcijanom, lecz być okazją odnowienia w sobie świadomości, że zostaliśmy odkupieni z grzechu przez Krzyż i Mękę niewinnego Jezusa. Służą temu trzy praktyki ascetyczne: post, modlitwa i jałmużna, które należy stosować w sposób szczery, mając świadomość, że mają one być wyrazem autentycznej relacji z Bogiem, a nie obłudnym szukaniem poklasku.

  „Prawdziwy uczeń nie służy samemu sobie czy też «publice», ale swojemu Panu w prostocie i wielkoduszności: «A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Mt 6,4.6.18). Nasze świadectwo będzie więc zawsze tym bardziej oddziaływało, o ile mniej będziemy poszukiwali naszej chwały i będziemy świadomi, że nagrodą sprawiedliwego jest sam Bóg, bycie z Nim zjednoczonymi, tutaj, na drodze wiary, a na koniec życia, w pokoju i w świetle spotkania twarzą w twarz z Nim na wieki (por. 1 Kor 13,12)” – powiedział Benedykt XVI.

  tc/ rv (tł. KAI)


  inizio pagina

  Kard. Bertone: ta rezygnacja to akt czystości ducha i niezachwianej wiary

  ◊   „Dziękujemy za danie nam jaśniejącego przykładu prostego i pokornego robotnika w winnicy Pana, jednakże robotnika, który umiał w każdej chwili dokonać tego, co najważniejsze: nieść Boga ludziom i prowadzić ludzi do Boga” – tymi słowami kard. Tarcisio Bertone dziękował na zakończenie liturgii Benedyktowi XVI, za, jak podkreślił, drogę, jaką cały Kościół przeszedł pod Jego przewodnictwem.

  Watykański sekretarz stanu podkreślił, że nie tylko Kościół, ale cały świat, przyjął wieść o rezygnacji Papieża z uczuciami głębokiego wzruszenia i ogromnego szacunku. Szczerze jednak trzeba też powiedzieć, że nasze serca przepełnione są smutkiem – wyznał kard. Bertone:

  „W minionych latach Twoje nauczanie było oknem otwartym na Kościół i świat, które pozwalało, by przenikały przez nie promienie prawdy i miłości Boga, aby dać światło i ciepło na naszej drodze, zwłaszcza w chwilach, gdy chmury zbierają się na niebie. Wszyscy zrozumieliśmy, że to właśnie głęboka miłość, jaką Wasza Świątobliwość żywi do Boga i Kościoła, pobudziły Ciebie do tego aktu. Ukazuje on ową czystość ducha, ową wiarę, mocną i wymagającą, tę siłę pokory i łagodności wraz z wielką odwagą, które wyróżniały każdy krok życia i posługi Waszej Świątobliwości i które mogą pochodzić jedynie z przebywania z Bogiem, w świetle Słowa Bożego, z nieustannego wchodzenia na górę spotkania z Nim, aby następnie zejść do Miasta Ludzi”.

  Kard. Bertone przypomniał też słowa, jakie Benedykt XVI wypowiedział w czasie swego ostatniego spotkania z seminarzystami: przyszłość nie leży w naszych rękach, przyszłość zależy od Boga.

  Długie, spontaniczne oklaski na stojąco – taka była reakcja wiernych zgromadzonych w bazylice watykańskiej na słowa podziękowania Ojcu Świętemu, wypowiedziane przez kard. Tarcisio Bertone na zakończenie Mszy św. sprawowanej z okazji Środy Popielcowej. Była to ostatnia celebracja liturgiczna pod przewodnictwem Benedykta XVI. Zgromadzeni w bazylice watykańskiej kardynałowie i biskupi zdjęli mitry z głów, wiele osób trzymało chusteczki, by otrzeć łzy wzruszenia. Benedykt XVI przerwał długie brawa słowami: "Powróćmy do modlitwy" i następnie udzielił wiernym błogosławieństwa.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Papieska nominacja audytora Kamery Apostolskiej

  ◊   Z końcem tego miesiąca, w związku z rezygnacją Papieża, rozpocznie się okres sede vacante, w którym administracją dobrami i uprawnieniami doczesnymi Stolicy Świętej zajmować się będzie Kamera Apostolska. Na wakujące od pewnego czasu stanowisko jej audytora generalnego Benedykt XVI mianował sekretarza generalnego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego bp. Giuseppe Sciackę. Obejmuje on w ten sposób trzecie miejsce w Kamerze Apostolskiej po kamerlingu Świętego Kościoła Rzymskiego, którego urząd pełni obecnie kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone, i wicekamerlingu, którym jest abp. Pier Luigi Celata.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Kalendarz kończącego się pontyfikatu

  ◊   Aż do końca pontyfikatu papieskie zajęcia nie ulegną zasadniczym zmianom. Poinformował o tym watykański rzecznik, przedstawiając dziennikarzom kalendarz wydarzeń do końca miesiąca. Zgodnie z planem Benedykt XVI spotka się jutro z duchowieństwem diecezji rzymskiej, a w następnych dniach przyjmie prezydentów Rumunii (15.02) i Gwatemali (16.02).

  Podobnie będzie z publicznymi wystąpieniami Papieża na Anioł Pański w dwie kolejne niedziele (17 i 24 lutego) oraz na audiencji ogólnej 27 lutego. Ta ostatnia odbędzie się na Placu św. Piotra w związku ze spodziewanym licznym napływem wiernych w przeddzień zakończenia pontyfikatu. Zgodnie z planem w przyszłym tygodniu odbędą się także tradycyjne rekolekcje dla Papieża i Kurii Rzymskiej.

  „Nadprogramowymi” gośćmi w Watykanie będą natomiast szef włoskiego rządu Mario Monti (16.02) oraz prezydent Giorgio Napolitano (23.02), którzy osobiście chcą pożegnać odchodzącego Papieża. Z kolei w ostatni dzień pontyfikatu Benedykt XVI spotka się z kardynałami. Natomiast po przyjęciu kolejnych dwóch grup włoskich biskupów (z Ligurii i Lombardii) ich wizyta ad limina zostanie zawieszona. W tym roku nie będzie też tradycyjnych kazań wielkopostnych o. Raniero Cantalamessy.

  28 lutego ok. godz. 17:00 Benedykt XVI odleci śmigłowcem do Castel Gandolfo. Natomiast nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, jaki tytuł i kolor sutanny będzie przysługiwał byłemu Papieżowi.

  Ks. Federico Lombardi przybliżył też dziennikarzom wydarzenia, jakie są spodziewane w czasie sede vacante. Wyjaśnił, że konklawe nie może odbyć się zaraz po zakończeniu pontyfikatu Benedykta XVI. Zgodnie z prawem powinno się ono bowiem zebrać w 15 do 20 dni od rozpoczęcia okresu sede vacante i muszą je poprzedzić narady całego Kolegium Kardynalskiego zwane kongregacjami.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Przesłanie Benedykta XVI na brazylijską Kampanię Braterstwa: wezwanie młodzieży do apostolstwa

  ◊   „Zachęcam młodych Brazylijczyków, by w Jezusowej Ewangelii szukali coraz bardziej sensu życia”. Tak pisze Benedykt XVI w przesłaniu na rozpoczynającą się dziś w Brazylii wielkopostną Kampanię Braterstwa. Tegorocznym tematem tej inicjatywy, organizowanej już po raz 50., jest „Braterstwo i młodzież”. Nawiązuje on do 27. Światowego Dnia Młodzieży, planowanego na lipiec w Rio de Janeiro.

  Papież poleca Bogu „wysiłki tych, którzy starają się pomóc młodzieży być twórcami społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, czerpiącego inspirację z Ewangelii”. Przypomina, że „znaki czasu” w społeczeństwie i w Kościele pojawiają się również dzięki młodzieży i nie można ich lekceważyć, by nie tracić okazji do odnowy. Podkreśla, że Kościół okazuje młodym ludziom zaufanie. Ojciec Święty życzy, by każdy młody Brazylijczyk, przemieniony przez przyjaźń z Chrystusem, gotów był powiedzieć Bogu: „«Oto jestem, poślij mnie» do moich rówieśników”. W ten sposób będzie im pomagać w odkrywaniu „mocy i piękna wiary pośród duchowych pustyń współczesnego świata”.

  ak/ rv


  inizio pagina

  Benedykt XVI do IFAD: rodzina podstawą wspólnoty wiejskiej

  ◊   Dzialalnosc Miedzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa dowodzi, ze wspólpraca jest tym skuteczniejsza, im bardziej jest oparta na podstawowych zasadach etycznych ludzkiego wspólistnienia. Zwraca na to uwage Benedykt XVI w przeslaniu na 36. posiedzenie Rady Zarzadzajacej tej pomocowej instytucji. Rozpoczelo sie ono dzisiaj w Rzymie.

  Papiez podkresla, ze metoda przyjeta przez IFAD, oparta na udzielaniu pozyczek na warunkach preferencyjnych i darowizn na walke z glodem, stanowi element postulowanej przez Kosciól obecnosci w gospodarce „zasady darmowosci i kultury daru”. Warte uznania sa takze wysilki Funduszu na rzecz tworzenia miejsc pracy na wsi. Wazne jest to szczególnie w Afryce, gdzie projekty kredytowe wspieraja drobnych producentów rolnych i kultury tubylcze oraz sprzyjaja zachowaniu bioróznorodnosci.

  Ojciec Swiety przypomnial, ze Kosciól zawsze wskazywal na szczególne znaczenie pracy na roli, domagajac sie docenienia jej takze w polityce i ekonomii. Na podkreslenie, zdaniem Papieza, zasluguje ogloszenie przez ONZ Miedzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego (2014), gdyz to wlasnie rodzina jest podstawa wszelkiego porzadku spolecznego, pierwotniejsza niz prawo panstwowe czy miedzynarodowe. Dlatego nalezy wspierac wartosci moralne bedace ostoja relacji rodzinnych i spolecznych. „Lekcewazenie czy zaniedbanie tej rzeczywistosci oznacza podkopywanie fundamentów nie tylko rodziny, ale calej wspólnoty wiejskiej, z nietrudnymi do przewidzenia negatywnymi konsekwencjami” – czytamy w przeslaniu.

  Benedykt XVI wskazuje ponadto na potrzebe ksztalcenia zawodowego rolników, wspierania spóldzielczosci, propagowania wydajniejszych technik produkcji oraz bardziej racjonalnej gospodarki gruntami. Zyczy Miedzynarodowemu Funduszowi Rozwoju Rolnictwa skutecznego realizowania swych celów z pozytkiem dla terenów wiejskich, jak tez dla wspólpracy panstw i rzadów.

  tc/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Słowacja: episkopat dziękuje za pontyfikat

  ◊   Słowacy przyjęli rezygnację Benedykta XVI z nieukrywanym smutkiem. Wciąż mieli bowiem nadzieję, że Papież odwiedzi ich kraj z okazji 1150. rocznicy misji Cyryla i Metodego.

  „Jest to wielki gest pokornego człowieka” - to jeden z licznych, a jednocześnie chyba najwymowniejszych nagłówków prasowych na Słowacji po decyzji Benedykta XVI. Wszystkie media również tutaj, podobnie jak w całej Europie i na świecie, skupiają główną uwagę na tym historycznym wydarzeniu. Niektóre z dzienników, które na co dzień nie są zbyt łaskawe dla Kościoła, przeznaczyły po całych pięć, sześć stron tej sprawie, oczywiście w szerszym kontekście życia, struktur i najbliższej przyszłości Kościoła.

  Słowacki episkopat w oświadczeniu swojego przewodniczącego, abp. Stanisława Zvolenskego dziękuje Ojcu Świętemu za znakomite lata służby dla dobra Kościoła Powszechnego. Hierarcha wzywa całą wspólnotę wierzących na Słowacji, aby wdzięczność przemienić na modlitwę w intencji Papieża i by razem z nim zawierzać Kościół Najwyższemu Pasterzowi i Jego Matce.

  Słowacy mają jeszcze nadzieję na spotkanie z Ojcem Świętym podczas zapowiedzianej pożegnalnej, ostatniej już jego audiencji generalnej. Na ostatni tydzień lutego wybierają się bowiem pod przewodnictwem swoich biskupów do Rzymu w ramach planowanej od wielu miesięcy narodowej pielgrzymki z okazji trwającego tutaj Roku Jubileuszowego śś. Cyryla i Metodego.

  ks. S. Ługowski, Bratysława


  inizio pagina

  Byli anglikanie wdzięczni ustępującemu Papieżowi

  ◊   „Pojednanie anglikanów z Rzymem było jednym z głównych celów Benedykta XVI, nie tylko jako Papieża, ale już wcześniej jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary – powiedział po rezygnacji Ojca Świętego ks. Jeffrey Steenson, stojący na czele amerykańskiego ordynariatu dla byłych anglikanów. – My, członkowie ordynariatu, jesteśmy w pewnym sensie duchowymi synami Benedykta XVI” – dodał hierarcha, który przed nawróceniem na katolicyzm był biskupem Kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, czyli tamtejszej gałęzi anglikanizmu. Wyraził on smutek byłych anglikanów z powodu abdykacji Papieża, ale też głęboką radość z faktu, że ich konwersja to owoc jego wizji jedności katolików.

  Historyczne znaczenie pontyfikatu Benedykta XVI podkreślił też ks. Keith Newton, który kieruje brytyjskim ordynariatem dla byłych anglikanów. On również przed przejściem na katolicyzm był anglikańskim biskupem. „Mamy szczególne powody, by dziękować Bogu za ten pontyfikat, bo przez konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus otworzył drogę anglikanom do pełnej jedności z Kościołem katolickim” – powiedział duchowny.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Madryt: Środa Popielcowa z Czarną Madonną

  ◊   Szczególny charakter miała Środa Popielcowa dla madryckiej Polonii. Poprzedziło ją całonocne czuwanie w intencji życia przez obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymuje od oceanu do oceanu. Wzięło w nim udział wielu wolontariuszy Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, którzy dobrze wspominają polskich pielgrzymów.

  Wczoraj wieczorem ikona Matki Bożej Częstochowskiej dotarła do parafii śś. Walentego i Kazimierza, gdzie w każdą niedzielę gromadzą się Polacy. Uroczystej Mszy – po hiszpańsku i po polsku – przewodniczył wikariusz biskupi ks. Alfonso Lozano, a koncelebrowali kapłani z Hiszpanii, Polski i Kamerunu. W homilii ks. Lozano przypomniał historię jasnogórskiego obrazu i jego znaczenie dla Kościoła w Polsce, a także sens pielgrzymki w intencji życia „od oceanu do oceanu”. W dominującej aktualnie kulturze trzeba stanowczej obrony życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci każdej ludzkiej istoty. „Także dzieci upośledzone mają prawo, aby przyjść na świat” – podkreślił ks. Lozano.

  Po Mszy rozpoczęło się całonocne czuwanie w intencji życia i rodziny, w którym udział wzięło wielu Polaków z Madrytu i okolic. Dzięki biało-czerwonym wstążkom i flagom byli łatwo rozpoznawalni. Nasi rodacy modlili się szczególnie za ojczyznę. Poranna Msza i posypanie głów popiołem zakończyły maryjne czuwanie.

  Wizyta jasnogórskiej ikony była krótka, ale intensywna. Poruszyła serca zarówno Polaków, jak i Hiszpanów, którzy z entuzjazmem śpiewali „Czarną Madonnę” także po polsku.

  M. Raczkiewicz, Madryt

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Jałmużna Wielkopostna 2013

  ◊   Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zainicjowano akcję „Jałmużna Wielkopostna”. To ekumeniczna inicjatywa roku prowadzona przez Caritas Polska, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prawosławną „Eleos”.

  Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży - podkreślił dyrektor Caritas Polska. „To cel także wychowawczy. Dzieci i młodzież zachęca się do rezygnacji z czegoś, co jest dobre, aby pewną sumę pieniędzy ofiarować na cel dobroczynny, dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. W okresie Wielkiego Postu podkreślamy, że najistotniejsze są trzy rzeczy: wiara, modlitwa i jałmużna, czyli tzw. skarbonka wielkopostna” - powiedział ks. Marian Subocz.

  Zebrane środki posłużą finansowaniu operacji, leczenia i rehabilitacji dzieci, dorosłych i osób starszych.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Legnica: modlitewny maraton „40 dni dla życia”

  ◊   W Legnicy rozpoczął się modlitewny maraton „40 dni dla życia”. Przez 960 godzin, w dzień i w nocy, ludzie z Polski i zagranicy w swoich domach lub kościołach modlić się będą za dzieci nienarodzone oraz ich rodziców.

  Jak powiedział ks. Janusz Wilk, nie było problemem zebrać odpowiednią liczbę osób, które będą chciały trwać na modlitwie za dzieci nienarodzone. „Ludzie o tym wiedzą, że to jest człowiek. Wiedzą o tym w Legnicy, we Wrocławiu, Toruniu, w Birmingham, wiedzą o tym też i w Niemczech, bo o to chodzi, żeby pokazać wartość tego, iż jesteśmy osobami, które to macierzyństwo, ojcostwo, całą kwestię rodziny stawiają na pierwszym miejscu. Trzeba to pokazać, że życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci” - powiedział ks. Wilk.

  Akcja „40 dni dla życia” zakończy się 24 marca, w Niedzielę Palmową. Wówczas ulicami Legnicy przejdzie V Marsz dla życia.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Oświadczenie Metropolity Krakowskiego w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem

  ◊   Z wielka powagą i wzruszeniem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem i o przekazaniu troski o dalsze jego losy Kolegium Kardynalskiemu. Rozumiem motywacje, jakie Ojciec Święty przedłożył uczestnikom Konsystorza.
  Benedykt XVI kierował Kościołem Chrystusowym po odejściu papieża Jana Pawła II z wielką rozwagą i mądrością, które wypływały z jego niezwykłych zdolności intelektualnych a także z głębokiej wiary.

  Dziękuję Ojcu Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła w duchu wierności Mistrzowi z Nazaretu. Jako Biskup z Polski zapewniam Go, że pozostaniemy wdzięczni za Jego przyjaźń z Janem Pawłem II, jego beatyfikację, a także za wyjątkową życzliwość do narodu polskiego. Osobiście będę mu wierny i wdzięczny za to wszystko, co otrzymałem od Niego.

  Kościół Krakowski pozostanie zawsze wdzięczny Piotrowi naszych czasów Benedyktowi XVI. Wdzięczność i wierność będzie wyrażał w modlitwie i oddaniu.

  Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zawierzam cały Kościół Duchowi Świętemu i Matce Kościoła, Matce Bożej z Lourdes, Patronce dzisiejszego dnia.


  Stanisław Kard. Dziwisz
  Metropolita Krakowski


  Kraków, 10.02.2013


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  O Katechizmie w Roku Wiary 11 – Ja wierzę

  ◊   Mówimy: „Wierzę” albo „Nie wierzę”. Ale jak właściwie rozumiemy słowo „wierzyć”? Katechizm wskazuje nam, że akt wiary „ma podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy” (KKK 177). Najważniejsza jest jednak relacja osobowa. Istota wiary polega bowiem na osobowym przylgnięciu człowieka do Boga, a nie na powtarzaniu sformułowań, nawet jeśli są prawdziwe, na temat Boga.

  Benedykt XVI stwierdza dobitnie: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę” (Deus caritas est, 1). Wyznajemy wiarę apostolską, co oznacza, że nasza wiara jest zakorzeniona w spotkaniu apostołów z Jezusem z Nazaretu. To spotkanie stanowi fundament dla naszych osobistych spotkań z Bogiem, które daje się doświadczyć w pięknie stworzenia, w wydarzeniach naszego życia czy też w naszych sercach.

  Drugie odniesienie wiary, o którym mówi Katechizm, czyli prawda, wskazuje, że wiara jest także „dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (KKK 150). Wyznajemy Credo jako zbiór prawd objawionych przez Boga i strzeżonych przez Kościół. Prawdy te nie są jednak jakimiś koncepcjami filozoficznymi odniesionymi do Boga, ale wyrastają z konkretnego wydarzenia, to jest z Osoby i historii Jezusa Chrystusa.

  Wiara chrześcijańska stanowi zatem odpowiedź człowieka na słowa i czyny Jezusa (por. KKK 142). Ta odpowiedź jest z jednej strony wyrazem wolności człowieka, z drugiej natomiast stanowi akt posłuszeństwa Bogu.

  W Katechizmie czytamy, że „być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu” (KKK 144). A zatem posłuszeństwo nie stoi w sprzeczności z wolnością. Wręcz przeciwnie, posłuszeństwo wiary, podjęte w sposób wolny, pozwala nam odnaleźć samych siebie. Tak jak to widzimy na przykładzie życia Matki Jezusa, która była posłuszna i wolna.

  Dariusz Kowalczyk SJ


  inizio pagina

  Dziennik 13.02.2013 - wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn – Środa Popielcowa z Benedyktem XVI

  ◊   Benedykt XVI spotkał się dziś z wiernymi po raz pierwszy od ogłoszenia decyzji o swej rezygnacji. Wyznał, że w tych dniach niemal fizycznie czuł moc modlitwy kierowanej w jego intencji. Poprosił też o modlitwę w swej intencji i za przyszłego Papieża. Mówimy o ostatniej wielkiej liturgii tego pontyfikatu jaką była popołudniowa Eucharystia sprawowana przez Papieża z okazji Środy Popielcowej oraz o porannym spotkaniu z pielgrzymami na audiencji generalnej. Przedstawimy też kalendarz najważniejszych wydarzeń ostatnich piętnastu dni pontyfikatu.

  Słuchaj:


  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski