Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2013-01-22

Papież i Stolica Apostolska

 • Szef wietnamskich komunistów w Watykanie
 • Watykan: nominacje w ośrodku telewizyjnym i biurze prasowym
 • Watykan: kolejna runda dialogu ze starożytnymi Kościołami wschodnimi
 • Papieski rekolekcjonista: dlaczego o Psalmach?
 • Kościół na świecie

 • Brazylia: przygotowania do „Kampanii Braterstwa”
 • Episkopat USA w 40. rocznicę legalizacji aborcji: 55 mln dzieci pozbawiono życia, to przerażające
 • Kościół Ziemi Świętej nie traci nadziei na dialog izraelsko-palestyński
 • Czad: bp Michele Russo wraca z wygnania
 • Kościół w Polsce

 • Jasna Góra: „świetlny wiwat” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
 • Kard. Nycz: nie instrumentalizacja rocznicy Powstania, ale szacunek dla bohaterów
 • Powstała Rada Społeczna przy Arcybiskupie Łódzkim
 • Kultura i społeczeństwo

 • Dziennik 22.01.2013 – wersja dźwiękowa
 • Magazyn wtorkowy
 • Papież i Stolica Apostolska  Szef wietnamskich komunistów w Watykanie

  ◊   Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyena Phu Tronga. Spotkanie odbyło się w ramach kilkudniowej wizyty wietnamskiego przywódcy w Europie. Jej celem jest zacieśnienie ekonomicznej i technologicznej współpracy z Zachodem przez ten azjatycki kraj, uważany za jednego z „gospodarczych tygrysów”.

  Komentatorzy podkreślają niecodzienność spotkania komunistycznego genseka z Papieżem, który zazwyczaj przyjmuje wyłącznie szefów państw i rządów. Wiadomo jednak, że w krajach takich jak Wietnam pierwszy sekretarz partii ma szczególne znaczenie i to od niego w znacznej mierze zależy polityka wewnętrzna i zagraniczna, także w odniesieniu do Kościoła. Na tym szczeblu doszło w ostatnich latach do pewnego zbliżenia dyplomatycznego ze Stolicą Apostolską, która nawet mianowała tam nie rezydującego nuncjusza.

  Nie oznacza to jednak, że sytuacja Kościoła w Wietnamie jest zadowalająca. Zacieśnienie relacji wietnamsko-watykańskich pozwala na łatwiejsze obsadzanie stolic biskupich, a nuncjusz abp Leopoldo Girelli regularnie odwiedza ten kraj. Skądinąd jednak nie brakuje katolikom szykan ze strony komunistycznego państwa dokonującego uwłaszczeniowej transformacji na wzór chiński, często z krzywdą dla obywateli czy wspólnot wierzących.

  W Watykanie Nguyen Phu Trong spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej abp. Dominique’iem Mambertim. Również watykański komunikat prasowy wydany w związku z wizytą podkreśla jej bezprecedensowość. Poinformowano, że „podczas serdecznych rozmów poruszono tematy będące przedmiotem zainteresowania Wietnamu i Stolicy Apostolskiej. Wyrażono także życzenie, aby jak najszybciej znalazły rozwiązanie sytuacje dotychczas nie rozstrzygnięte, z nadzieją na owocne umocnienie trwającej współpracy”.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Watykan: nominacje w ośrodku telewizyjnym i biurze prasowym

  ◊   Ojciec Święty mianował dyrektorem Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego ks. Dario Edoardo Viganò. 50-letni duchowny z diecezji mediolańskiej jest filmoznawcą i do tej pory wykładał w Instytucie Pastoralnym „Redemptor Hominis” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Na stanowisku dyrektora Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego zastąpi on ks. Federico Lombardiego SJ, który kieruje ponadto Radiem Watykańskim oraz Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej.

  Również w tej ostatniej instytucji nastąpiły zmiany personalne. Jej wicedyrektorem ds. akredytacji dziennikarskich został Angelo Scelzo. Był on do tej pory podsekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, gdzie również odpowiadał m.in. za akredytowanie fotoreporterów i operatorów telewizyjnych. Tym samym te kwestie zostaną skupione w jednej instytucji – watykańskim biurze prasowym.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Watykan: kolejna runda dialogu ze starożytnymi Kościołami wschodnimi

  ◊   Do Rzymu przybyli przedstawiciele starożytnych Kościołów wschodnich. Jutro rozpocznie się posiedzenie plenarne komisji ds. dialogu teologicznego z tymi Kościołami. Dzisiejsze spotkania mają charakter nieformalny. Hierarchowie opowiadają o sytuacji swych wiernych na Bliskim Wschodzie czy w Indiach. Jutro uczestnicy posiedzenia przeniosą się w daleką przeszłość, do pierwszych pięciu stuleci chrześcijaństwa – mówi ks. Gabriel Quicke, odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi Kościołami:

  „Podczas ostatniego posiedzenia w Addis Abebie postanowiliśmy, że przygotujemy projekt dokumentu o wzajemnych relacjach naszych Kościołów w pierwszych pięciu wiekach chrześcijaństwa. Tym tematem zajmujemy się już bowiem od dwóch lat, a na obecnym spotkaniu zaprezentujemy projekt wspólnego dokumentu. Będziemy również rozmawiać o świętych, którzy także są czynnikiem jedności i wzajemnej komunikacji. Przyjrzymy się, w jaki sposób w przeszłości uznawano kogoś za świętego, a jak wyglądają dzisiejsze procedury kanonizacji. Głównym tematem obrad będzie jednak wspólny dokument o wzajemnych relacjach w starożytności. Na pewno niezbędne okażą się pewne korekty. Ostatecznej zgody co do tego tekstu należy się spodziewać w przyszłym roku”.

  Ks. Quicke przypomniał Radiu Watykańskiemu, że w relacjach ze starożytnymi Kościołami wschodnimi osiągnięto już znaczące rezultaty. Udało się bowiem wyjaśnić najważniejsze kontrowersje. Dziś w jego przekonaniu główną kwestią sporną jest prymat Papieża. Do tego tematu należy jednak podchodzić z wielkim wyczuciem i cierpliwością. Sama gotowość do podjęcia dialogu na ten temat będzie już dla nas wielkim osiągnięciem – zaznaczył belgijski kapłan, odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi Kościołami.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Papieski rekolekcjonista: dlaczego o Psalmach?

  ◊   Księga Psalmów będzie kanwą tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w Watykanie. Kard. Gianfranco Ravasi, który poprowadzi sześciodniowe ćwiczenia duchowne dla Papieża i Kurii Rzymskiej, jest zresztą autorem monumentalnego dzieła poświęconego tej części Biblii, znanego także w polskim tłumaczeniu. Jak ujawnił Radiu Watykańskiemu przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, temat rekolekcji będzie brzmiał: „Ars orandi, ars credendi – oblicze Boga i człowieka w modlitwie psalmowej”. Całość poprzedzi wprowadzenie będące refleksją nad czasownikami towarzyszącymi filozoficznej refleksji nad modlitwą: oddychać, rozmyślać, walczyć, kochać.

  „Rozważałem różne możliwości – stwierdził kard. Ravasi. – Potem jednak pomyślałem sobie, że to właśnie Psałterz mógłby być doskonałym odzwierciedleniem oblicza Boga i oblicza człowieka. Dietrich Bonhöffer, słynny teolog męczennik czasów nazizmu, ma na ten temat pewną ciekawą uwagę. Powiada: Czyż Biblia nie jest Słowem Bożym? To dlaczego znajdujemy tam Psalmy, które są modlitwami, a więc ewidentnie słowami ludzkimi? Właśnie po to, by dowieść, że Objawienie nie jest jakimś samotnym monologiem Boga na złocistym nieboskłonie, ale dialogiem, zaś w dialogu musi być także odpowiedź. A odpowiedzią jest być może to, że Bóg zajmuje się nami, bo zostawił pieczęć swojego natchnienia. I to z tego powodu wybrałem na Rok Wiary właśnie księgę, w której o wierze mówi Bóg, a jednocześnie i człowiek odpowiada ze swej strony wiarą”.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Brazylia: przygotowania do „Kampanii Braterstwa”

  ◊   Chociaż w Brazylii trwają jeszcze letnie wakacje, Kościół przygotowuje się do Wielkiego Postu. Tamtejszy episkopat uwrażliwia wiernych na Kampanię Braterstwa. Ta wielkopostna akcja ma na celu budzenie solidarności w kwestii dotykającej bezpośrednio całe brazylijskie społeczeństwo. W tym roku wiąże się z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.

  13 lutego, w Środę Popielcową, zostanie zainaugurowana jubileuszowa, 50. z kolei Kampania, poświęcona tym razem młodym. Jej temat to „Braterstwo i młodzież”, a hasłem są słowa proroka Izajasza „Oto jestem, poślij mnie” (Iz 6, 8). Tegoroczna Kampania będzie miała szczególną rolę do spełnienia: głębokie przygotowanie religijne i społeczne nie tylko młodzieży, ale całej Brazylii do Światowego Dnia Młodzieży, planowanego z udziałem Papieża na lipiec w Rio de Janeiro.

  Głównym celem corocznej Kampanii jest łączenie Kościoła, wiernych i społeczeństwa. Kościół przez Kampanię Braterstwa staje się sługą społeczeństwa, realizuje ewangelizację, która przenika jego granice, i w ten sposób wypełnia swoją podstawową misję, jaką jest głoszenie Chrystusa w sposób bardzo szeroki – zaznacza ks. Luiz Carlos Dias, sekretarz wykonawczy tegorocznej Kampanii Braterstwa z ramienia episkopatu.

  Po raz pierwszy Kampania Braterstwa przeprowadzono przed 50 laty w diecezji Natal w stanie Rio Grande do Norte. W kolejnych latach do tej nowej akcji ewangelizacyjnej i społecznej dotykającej konkretnego problemu, który winien stać się celem szczególnej troski wszystkich Brazylijczyków, zaczęły dołączać kolejne diecezje. Z czasem Kampania stała się wielkopostną rzeczywistością całej Brazylii. Tak więc Kampania Braterstwa jest ważnym narzędziem dla wiernych, aby tak przeżywali Wielki Post, by modlitwa i przemiana rzeczywistości życia społecznego zmierzały do tego samego celu.

  Oficjalne ogólnokrajowe otwarcie tegorocznej Kampanii Braterstwa nastąpi w municypium Nísia Floresta w stanie Rio Grande do Norte, w miejscu, gdzie właśnie 50 lat temu ta kościelna i narodowa akcja miała swój początek.

  Z. Malczewski TChr, Brazylia

  inizio pagina

  Episkopat USA w 40. rocznicę legalizacji aborcji: 55 mln dzieci pozbawiono życia, to przerażające

  ◊   Amerykanie obchodzą dziś smutną rocznicę. Przed 40 laty Sąd Najwyższy USA zalegalizował aborcję. W konsekwencji 55 mln dzieci odebrano życie. Skala tego zjawiska jest przerażająca – czytamy w oświadczeniu amerykańskiego episkopatu.

  Biskupi apelują, by dzisiejszą rocznicę przeżywać w atmosferze zadumy, modlitwy i pokuty. Przypominają, że tylko miłość, która troszczy się o najsłabszych, jest w stanie przezwyciężyć kulturę śmierci. Dlatego zachęcają do troski też i o tych, którzy targnęli się na życie nienarodzonych. Zło aborcji powoduje niewyobrażalny ból. Jednak Jezus daje nam uzdrowienie i odnowę. On nie chce nas potępić, ale uwolnić od brzemienia zła, którego się dopuściliśmy – zapewniają biskupi.

  Amerykański episkopat ma nadzieję, że ustawiczna obrona godności ludzkiego życia doprowadzi w końcu do przemiany społeczeństwa. Ma temu służyć również trwająca w tym tygodniu nowenna modlitwy i pokuty w intencji nienarodzonych. Nasz naród bardzo tej modlitwy potrzebuje – czytamy w oświadczeniu episkopatu.

  kb/ rv, usccb


  inizio pagina

  Kościół Ziemi Świętej nie traci nadziei na dialog izraelsko-palestyński

  ◊   W Izraelu trwają wybory do parlamentu. Mimo przewidywanego zwycięstwa dotychczasowego premiera jerozolimski Kościół nie traci nadziei na wznowienie izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. Zostały one zawieszone, odkąd prezydent Mahmoud Abbas zażądał wstrzymania popieranego przez Benjamina Netanyahu żydowskiego osadnictwa na terytoriach palestyńskich. Obecny premier Izraela wypowiadał się wprawdzie za istnieniem w Ziemi Świętej dwóch państw, ale dialogowi z Palestyńczykami przeciwni są koalicjanci sprzymierzeni z jego partią.

  „Izrael winien skorzystać z historycznej okazji do negocjacji” – powiedział przed dzisiejszymi wyborami portalowi Vatican Insider łaciński wikariusz patriarchalny dla Jerozolimy i Palestyny. Zdaniem bp. Williama Shomaliego prezydent Abbas jest najbardziej umiarkowanym przywódcą palestyńskim i odrzuca wszelką przemoc. Nie chce, by doszło do trzeciej intifady. Nowy rząd Izraela powinien wyjść mu naprzeciw, by przekonać Palestyńczyków, że taka postawa jest owocna. Za wzór dla zwycięzcy w izraelskich wyborach katolicki biskup stawia takich polityków, jak Icchak Rabin czy Ariel Sharon. Obaj byli generałami armii Izraela, jednak później, jako premierzy, weszli na drogę pokoju i dialogu, wnosząc pozytywne zmiany – przypomniał bp Shomali.

  ak/ rv, vaticaninsider


  inizio pagina

  Czad: bp Michele Russo wraca z wygnania

  ◊   Wydalony przez władze Czadu bp Michele Russo MCCI powrócił do tamtejszej diecezji Doba. Włoskiego kombonianina eksmitowano z tego afrykańskiego kraju w październiku ub.r. za wygłoszenie homilii, którą przetłumaczono na jeden z miejscowych dialektów i wyemitowano w lokalnym radiu prowadzonym przez franciszkanów.

  Misjonarz chce się spotkać celem wyjaśnień z premierem i ministrem komunikacji Czadu. Wspomniana homilia zawierała m.in krytykę polityki energetycznej władz i lokowania środków przeznaczonych na rozwój kraju. Niejasna jest rola tłumacza tekstu.

  „Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy dialogu; Kościół w Czadzie właśnie po to jest – powiedział bp Russo po powrocie do swej diecezji w wywiadzie dla agencji Fides. – Ewangelizacja i wartości humanistyczne idą w parze. Gdy jedna ze stron odmawia dialogu, staje się to problemem” – dodał włoski misjonarz. Przypomniał, że poprzez edukację i dzieła miłosierdzia można poprawić sytuację kraju. Podkreślił, że nie obawia się represji, bo pracuje dla dobra ludzi, a dzieła Kościoła w Czadzie są ważnym elementem rozwoju kraju, docenianym również przez niechrześcijan.

  ac/ rv, fides

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Jasna Góra: „świetlny wiwat” w 150. rocznicę Powstania Styczniowego

  ◊   Jasna Góra świętuje 150. rocznicę Powstania Styczniowego. Odbyło się już spotkanie paulinów z młodzieżą, na murach urządzono okolicznościową wystawę, a na wieczór zaplanowano Mszę i uroczystości patriotyczno-religijne ze „świetlnym wiwatem” na cześć powstańców. Jasna Góra i Zakon Paulinów odegrały bardzo ważną rolę w latach powstańczych zmagań o wolność Polski, stąd podniosły charakter obchodów.

  Jasna Góra wywierała ogromny wpływ na budzenie świadomości narodowej Polaków – podkreśla o. Zachariasz Jabłoński OSPPE. Definitor Zakonu Paulinów zwraca uwagę, że zgromadzone w skarbcu pamiątki miały niezwykłą wymowę. Matkę Bożą Rosjanie uważali za „główną Częstochowską Rewolucjonistkę”, a Polacy za swoją Opiekunkę i duchową Hetmankę. Klasztor wspomógł Powstanie pieniężnie.

  „Jasna Góra to miejsce spotykania się różnych oddziałów, składania ślubowań przez tych, którzy włączają się w Powstanie – przypomina o. Zachariasz. – Oczywiście Jasna Góra modli się: «Od niewoli carskiej wybaw nas Panie». Drukowano teksty modlitewne, tzw. zwykłe pacierze. Najubożsi mogli je nabywać i uczyć się z takich podręczników języka polskiego”.

  Kurator zbiorów sztuki wotywnej o. Jan Golonka OSPPE przypomina o wotach patriotycznych zgromadzonych w Sanktuarium. Jest tutaj m.in. krzyż ks. generała Stanisława Brzóski, ostatniego komendanta Powstania.

  Nie tylko Jasna Góra, ale także inne paulińskie klasztory były silnymi ogniskami ruchu narodowego, za co zakonnicy zostali poddani brutalnym represjom, łącznie z kasatą niemal wszystkich klasztorów. „O wydarzeniach sprzed 150 lat trzeba pamiętać, bo kto nie zna przeszłości, ten nie jest w stanie budować przyszłości” – przypominają paulini.

  I. Tyras, Częstochowa

  inizio pagina

  Kard. Nycz: nie instrumentalizacja rocznicy Powstania, ale szacunek dla bohaterów

  ◊   Przed zinstrumentalizowaniem obchodów Powstania Styczniowego przestrzegł w rozmowie z dziennikarzami kard. Kazimierz Nycz. Dzisiaj przypada 150. rocznica jednego z największych i najważniejszych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w dziejach Polski. „Uważam, że ta 150. rocznica każe nam popatrzeć na historię, ale także na to, z jakim pietyzmem szanowano ostatnich powstańców żyjących w okresie międzywojennym, a to wiemy z historii – stwierdził arcybiskup warszawski. – To jest także dla nas lekcja, w jaki sposób odnosić się do ludzi, którzy walczyli podczas II wojny światowej, np. Powstańców Warszawskich, a żyją jeszcze ostatni z nich. Jak szanować właśnie tych bohaterów, imiennych i bezimiennych. Powstanie Styczniowe ma ogromną liczbę bohaterów bezimiennych”.

  W wielu miejscach kraju już od kilku dni trwają różne wydarzenia związane ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W stolicy centralnym punktem kościelnych obchodów jest Msza w katedrze polowej.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Powstała Rada Społeczna przy Arcybiskupie Łódzkim

  ◊   Abp Marek Jędraszewski powołał do życia Radę Społeczną. Jak podkreślił, podobne gremia istnieją w różnych polskich diecezjach, spełniając ogromną rolę. Wspierają biskupów, gdy trzeba zabierać głos w ważnych sprawach społecznych danego regionu czy całej ojczyzny. „Jestem głęboko przekonany – powiedział metropolita łódzki – iż właśnie wtedy, gdy chodzi o bardzo ważne kwestie społeczne, rozpatrywane w świetle katolickiej nauki społecznej, ich głos nie będzie mógł być lekceważony. Przeciwnie, stanie się punktem odniesienia i daj Boże inspiracją dla tych, którzy na co dzień decydują o kształcie życia społecznego naszego kraju, w tym przypadku naszego regionu, naszego miasta” – stwierdził abp Jędraszewski.

  W skład Rady Społecznej przy Arcybiskupie Łódzkim weszli rektorzy i profesorowie uczelni wyższych Łodzi. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się pod koniec lutego.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Dziennik 22.01.2013 – wersja dźwiękowa

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Magazyn wtorkowy

  ◊   Benedykt XVI spotkał się z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu. Magazyn rozpoczynają wiadomości z Watykanu. Tuż po nich zapraszamy na kolejną część „Rozmów o Wierze” Krzysztofa Hudzika. Jego gośćmi są księża dr Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Komisji Ekumenicznej KEP i dr Dariusz Chwastek ChAT, z lubelskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Poruszają oni tematy współpracy ekumenicznej, rozbieżności doktrynalno-duszpasterskich, autentyzmu wiary i powodów odchodzenia od niej oraz przyjaźni z Bogiem. Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski