Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2014/08/18

Papież i Stolica Apostolska

 • Ostatni dzień papieskiej wizyty w Korei Południowej
 • Papież na pożegnanie z Koreańczykami: z mocy krzyża płynie przebaczenie, pokój i pojednanie
 • Papież już w Rzymie
 • Bp Peter U-il Kang: zobaczyliśmy w Papieżu dobrego pasterza
 • Franciszek w Korei: prawdziwe błogosławieństwo i wezwanie do dialogu
 • Czy papieska wizyta w Korei wpłynie na relacje chińsko-watykańskie?
 • Papież nie ustaje w modlitwie za Irak
 • Kościół na świecie

 • Delegacja patriarchatów wschodnich z wizytą solidarności w Irbilu
 • Hiszpania: echa wizyty Franciszka w Korei
 • Kościół w Polsce

 • Caritas Polska z pomocą dla ofiar prześladowań w północnym Iraku
 • Teresa i Eugeniusz Maliccy laureatami nagrody Lux ex Silesia
 • Kultura i społeczeństwo

 • Magazyn Radia Watykańskiego – 18.08.14
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 18.08.2014
 • Papież i Stolica Apostolska  Ostatni dzień papieskiej wizyty w Korei Południowej

  ◊   Zakończyła się trzecia zagraniczna podróż apostolska Papieża Franciszka. W ostatnim dniu swego pobytu w Korei Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami różnych religii oraz modlił się o zjednoczenie kraju. W Seulu jest o. Zdzisław Kijas, któremu udzieliła się atmosfera pożegnania:

  „Rozpadało się w dzień wyjazdu Papieża z Korei. Słońce, które jak dotąd towarzyszyło mu przez wszystkie dni, zapłakało w dzień jego wyjazdu. Wielu odczytało ten fakt bardzo symbolicznie, że oto niebo łączy się z odczuciem Koreańczyków, z płaczem żegnających. Przed Mszą Ojciec Święty pozdrowił osoby niepełnosprawne obecne w katedrze oraz grono kobiet wykorzystywanych seksualnie przez Japończyków w czasie okupacji Korei, która miała miejsce od roku 1908 do 1945. Współczesny rząd japoński neguje, jakoby taki smutny fakt miał miejsce. Zaraz po Mszy Papież udał się na lotnisko, skąd liniami koreańskimi rozpoczął wielogodzinny powrót do Rzymu. Każdy, z kim rozmawiałem, zachwycał się doskonałą organizacją pielgrzymki – wręcz wzorową, niezwykłą gościnnością Koreańczyków, anielską czy wręcz niebiańską grzecznością i wielkim, pełnym słońca uśmiechem. Rozmówcy moi byli przekonani, i ja też jestem tego samego zdania, że nie było to związane wyłącznie z wizytą Papieża na ziemi koreańskiej. Sądzą z doświadczenia, że jest to częścią tamtejszej natury” – powiedział o. Kijas.

  tc/ rv

  inizio pagina

  Papież na pożegnanie z Koreańczykami: z mocy krzyża płynie przebaczenie, pokój i pojednanie

  ◊   Udając się do katedry na Mszę, Papież spotkał się najpierw ze zwierzchnikami różnych religii obecnych w Korei. W improwizowanych po hiszpańsku słowach podziękował im za przybycie. Podkreślił, że „życie jest długą drogą, której nie da się przebyć samotnie. Trzeba iść razem z braćmi w obecności Boga. Bądźmy braćmi, uznajmy się wzajemnie za braci i idźmy razem” – dodał Ojciec Święty, prosząc też zwierzchników religijnych o modlitwę w jego intencji.

  „Zaufajcie mocy krzyża Chrystusa! Przyjmijcie jego łaskę jednania i dzielcie ją z innymi!”. Te kluczowe słowa z homilii wygłoszonej dziś na Mszy, będące przesłaniem pozostawionym przez Franciszka na zakończenie wizyty w Korei, zamieścił on też na Twitterze, m.in. po koreańsku. W homilii podkreślił, że ta Eucharystia z błaganiem o pokój i pojednanie jest punktem kulminacyjnym jego obecnej podróży apostolskiej. Modlitwa ta ma szczególny wydźwięk na Półwyspie Koreańskim. Chodzi w niej przede wszystkim o pojednanie Koreańczyków. Papież nawiązał do czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, które przedstawia Bożą obietnicę przywrócenia ludu rozproszonego przez katastrofę i podział do jedności i dobrobytu. Obietnica ta jest jednak związana z nakazem powrotu do Boga.

  „Podczas obecnej Mszy słuchamy tej obietnicy naturalnie w kontekście doświadczenia historycznego narodu koreańskiego: doświadczenia trwającego od ponad sześćdziesięciu lat podziału i konfliktu. Ale usilne wezwanie Boga do nawrócenia skierowane jest również do uczniów Chrystusa w Korei, by zastanowili się nad jakością swego wkładu w budowanie społeczeństwa prawdziwie sprawiedliwego i ludzkiego. Wzywa każdego z was do refleksji nad tym, na ile jako jednostki i wspólnoty okazujecie ewangeliczną troskę o tych, którym się gorzej powodzi, zepchniętych na margines, pozbawionych pracy i tych, którzy nie mają udziału w pomyślności wielu innych. Wzywa was jako chrześcijan i Koreańczyków do zdecydowanego odrzucenia mentalności ukształtowanej przez podejrzliwość, konfrontację i współzawodnictwo, a popierania raczej kultury kształtowanej przez nauczanie Ewangelii i najszlachetniejsze tradycyjne wartości narodu koreańskiego” – powiedział Papież.

  Nawiązując do słów Pana Jezusa o konieczności przebaczenia, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jest ono bramą, która prowadzi do pojednania. To, co po ludzku wydaje się niemożliwe, Chrystus czyni możliwym przez moc swego krzyża. „Krzyż objawia moc Boga, aby pokonać wszelki podział, aby uzdrowić każdą ranę i przywrócić pierwotne więzi braterskiej miłości”.

  „Proszę was, byście dawali przekonujące świadectwo Chrystusowego orędzia o pojednaniu w waszych domach, w waszych wspólnotach i w całym życiu narodowym. Jestem przekonany, że w duchu przyjaźni i współpracy z innymi chrześcijanami, z wyznawcami innych religii i wszystkimi ludźmi dobrej woli zatroskanymi o przyszłość koreańskiego społeczeństwa będziecie zaczynem Królestwa Bożego w tym kraju. Wtedy nasze modlitwy o pokój i pojednanie wzniosą się do Boga z czystszych serc i z daru Jego łaski wyjednają to cenne dobro, którego wszyscy pragniemy. Módlmy się zatem, by pojawiły się nowe możliwości dialogu, spotkania i przezwyciężenia różnic. Módlmy się o stałą hojność w udzielaniu pomocy humanitarnej potrzebującym i coraz szersze uznanie, że wszyscy Koreańczycy są braćmi i siostrami, członkami jednej rodziny, jednego narodu. Mówią tym samym językiem” – powiedział Papież.

  Na zakończenie homilii Franciszek podziękował obecnej na Mszy prezydent kraju Park Geun-hye, koreańskim władzom państwowym i kościelnym oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do umożliwienia tej wizyty.

  ak/ rv

  inizio pagina

  Papież już w Rzymie

  ◊   Tuż przed godziną 18 Papież powrócił z Korei do Rzymu. W drodze powrotnej do Watykanu zatrzymał się w Bazylice Matki Bożej Większej, by podziękować za opiekę w czasie podróży. Przed wizerunkiem Maryi złożył też bukiet kwiatów, które w Seulu otrzymał na pożegnanie od 6-letniej koreańskiej dziewczynki.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Bp Peter U-il Kang: zobaczyliśmy w Papieżu dobrego pasterza

  ◊   Przewodniczący koreańskiego episkopatu podkreśla, że była to błogosławiona, uzdrawiająca pielgrzymka. Franciszek przyjechał do Korei jako zatroskany o nasz los pasterz – mówi bp Peter U-il Kang.

  „Była to naprawdę błogosławiona wizyta dla całej Korei. Zobaczyliśmy w Papieżu dobrego pasterza, który pocieszał nas, ale i rozradował; który sprawił, że wiele naszych ran zostało uzdrowionych. Jego wizytę cechowała właśnie ta ogromna miłość pasterza. Dla mnie osobiście najmocniejsze przesłanie mówiło o tym, że budowanie pokoju zaczyna się od budowania sprawiedliwości w społeczeństwie i między nami samymi” – powiedział bp U-il Kang.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Franciszek w Korei: prawdziwe błogosławieństwo i wezwanie do dialogu

  ◊   Papież zostawił Azji przesłanie pokoju i pojednania oraz mocne wezwanie do budowania dialogu – mówi towarzyszący Franciszkowi w podróży watykański rzecznik. Ks. Federico Lombardi zauważa, że – obecne w całym pontyfikacie Papieża Bergoglio wezwanie do budowania kultury spotkania – w Korei wybrzmiało szczególnie mocno.

  „Papież promuje od zawsze kulturę spotkania. Ze szczerego spotkania wracamy lepsi i ubogaceni o wartości duchowe. Papież przypomina biskupom tego kontynentu, na którym przecież na co dzień prowadzony jest dialog między różnymi kulturami, różnymi religiami i odmiennymi ludami, że ten dialog jest niezwykle ważny. Jest on konieczny, ponieważ właśnie w takich warunkach na co dzień żyją chrześcijanie Azji. Empatia, o której mówił Papież, oznacza także zdolność do budowania porozumienia, do nadawania na tej samej fali, a co za tym idzie, zdolność do instynktownego wzajemnego rozumienia się, ponieważ wszystko służy temu, by jak najlepiej przyjąć drugiego. Stąd też tak często w języku Papieża znajdujemy temat dialogu, ukonkretniony w kulturze spotkania” – powiedział ks. Lombardi.

  bz/ rv

  inizio pagina

  Czy papieska wizyta w Korei wpłynie na relacje chińsko-watykańskie?

  ◊   Wśród zwyczajowych telegramów, jakie Ojciec Święty wysyła do przywódców państw, nad którymi przelatuje jego samolot w czasie podróży apostolskich, ponownie znalazły się pozdrowienia dla prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Wracający z Korei Franciszek składa w nich Xi Jimpingowi oraz jego rodakom najlepsze życzenia oraz przyzywa dla ich ojczyzny Bożego błogosławieństwa.

  Telegram podobnej treści Papież wysłał również poprzednio, udając się do Korei, co wywołało zrozumiałe zainteresowanie dziennikarzy, podobnie jak sam przelot papieskiego samolotu nad Chinami. Tym bardziej, że pierwsze przesłanie miało nie dotrzeć do adresata. Większe jednak wrażenie, niż zwyczajowe telegramy, zrobiły w Pekinie papieskie słowa o gotowości do dialogu z państwami, z którymi Stolica Apostolska nie utrzymuje pełnych stosunków dyplomatycznych. Jak wiadomo, należy do nich również Chińska Republika Ludowa. Słowa Franciszka prawie natychmiast skomentowała przedstawicielka pekińskiej dyplomacji. „Chiny zawsze szczerze dążyły do polepszenia stosunków z Watykanem i czyniły pozytywne wysiłki w tym kierunku” – stwierdziła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chuying.

  Nie wiadomo, czy oświadczenie to oznacza zapowiedź odwilży w relacjach chińsko-watykańskich, jak chcieliby niektórzy komentatorzy, czy też jest jedynie wstępem do wyliczenia znanych argumentów z rytualnym żądaniem „nie wtrącania się w wewnętrzne sprawy Chin”. Tak czy inaczej, droga do polepszenia losu chińskich katolików wydaje się jeszcze daleka. Tak można sądzić choćby z trwającej w prowincji Zhejiang na wschodzie kraju brutalnej akcji usuwania krzyży z miejsc chrześcijańskiego kultu.

  tc/ rv

  inizio pagina

  Papież nie ustaje w modlitwie za Irak

  ◊   Kolejny dzień i kolejny dramatyczny tweet Papieża na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. „Ogromna liczba niewinnych została wyrzucona ze swych domów w Iraku. Panie, prosimy Cię, aby mogli szybko do nich powrócić”. Tymi słowami Ojciec Święty solidaryzuje się z tysiącami uchodźców, zwłaszcza chrześcijan i jazydów, którzy schronili się w przed prześladowaniami dżihadystów w irackim Kurdystanie.

  O sytuacji w Iraku Ojciec Święty pamiętał także podczas Mszy w seulskiej katedrze. Do modlitwy wiernych dodał specjalną intencję dotyczącą misji jego wysłannika do tego kraju.

  „Módlmy się za kard. Fernando Filoniego, który miał być między nami, ale nie mógł tu przybyć, ponieważ został wysłany przez Papieża do cierpiących ludzi w Iraku, aby pomóc prześladowanym i wypędzonym, a także wszystkim mniejszościom religijnym, które cierpią na tej ziemi. Niech Pan będzie przy nim blisko, gdy pełni swą misję” – modlił się Papież.

  lg/ rv

  inizio pagina

  Kościół na świecie  Delegacja patriarchatów wschodnich z wizytą solidarności w Irbilu

  ◊   Delegacja patriarchatów wschodnich pod przewodnictwem kard. Bechara Boutrosa Raï przybyła do Irbilu w irackim Kurdystanie. Jest to wizyta solidarności, mająca potwierdzić bliskość Kościoła w Libanie z chrześcijańskimi uchodźcami, którzy schronili się tam przed represjami ze strony dżihadystów z tzw. kalifatu islamskiego. Hierarchowie mają spotkać się tam zarówno z władzami prowincji, która do tej pory przyjęła setki tysięcy uciekinierów, jak i z chaldejskim patriarchą Babilonii abp. Luisem Sako. „Delegacja pod przewodnictwem kard. Raï planuje także wizytę w Bagdadzie, jeśli tylko warunki bezpieczeństwa na to pozwolą” – powiedział radiu „Głos Libanu” bp Samir Mazloum.

  Już tydzień temu libańscy hierarchowie wezwali wspólnotę międzynarodową do podjęcia pilnych działań, by powstrzymać eskalację przemocy i prześladowań wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych w Iraku. Wyrazili wtedy dezaprobatę dla bierności ONZ, krajów arabskich i świata zachodniego wobec rozgrywającej się w tym kraju tragedii humanitarnej. Skrytykowali także ofertę przyjęcia w krajach zachodnich irackich wyznawców Chrystusa w obawie, że ich exodus spowoduje całkowity koniec obecności chrześcijan w tym kraju.

  lg/ rv

  inizio pagina

  Hiszpania: echa wizyty Franciszka w Korei

  ◊   Hiszpańskie media zgodnie podkreślają historyczny charakter papieskiej wizyty w Korei. Według opinii dziennika La Razón „Papież Franciszek przełamał katolicką epokę lodową w Azji”.

  Po 25 latach Następca Piotra przyjechał ponownie do Korei, kraju, w którym katolicy stanowią 10% społeczeństwa. Była to też pierwsza wizyta Papieża Franciszka na kontynencie azjatyckim, nie licząc Ziemi Świętej. Media podkreślają jego apel o pojednanie narodowe, pokój, równość społeczną oraz misyjny i ubogi charakter Kościoła. „W Korei Papieża nazwano poetycznie «gwiazdą, która prowadzi świat». W Korei cała Azja dała się podbić jego «wdziękom», głównie trzem: prostocie pasterskiej, pokornej postawie rzecznika sprawiedliwości społecznej i nadziei oraz akcentowaniu miłosierdzia i pociechy na kontynencie, który jest zraniony fizycznie i duchowo” – czytamy w El Mundo. Dziennik zwraca wielką uwagę na wymowę papieskich gestów, jak np. używanie prostego samochodu, pociągu czy szukanie bliskości ludzi. Kontrastują one z postawą polityków w Korei i w Chinach, gdzie widoczny jest przepych i rozłam między klasą polityczną a społeczeństwem.

  „Papież stał się wczoraj przewodnikiem dla tych, którzy mają szerzyć doktrynę katolicką w Azji” – pisze La Razón. Dziennik akcentuje apel Papieża, aby biskupi dialogowali z państwami, szczególnie z tymi, które nie mają stosunków ze Stolicą Apostolską. La Razón szeroko opisuje sytuację katolików w Wietnamie, Korei Północnej i Chinach. Podkreśla, że chrześcijaństwo przyszło do Korei z sąsiednich Chin dzięki świeckim. Teraz sytuacja może się odwrócić. Papieska wizyta była „historyczna” i „przyczyniła się do umocnienia pokoju i pojednania w Korei” – powiedział dzisiaj rano w radiu Park Hee Kwon, ambasador Korei Południowej w Hiszpanii.

  M. Raczkiewicz CSsR, Madryt


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Caritas Polska z pomocą dla ofiar prześladowań w północnym Iraku

  ◊   Caritas Polska we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej specjalnym transportem lotniczym do Irbilu przesłała pomoc humanitarną dla ofiar prześladowań w północnym Iraku.

  Jak podkreślił rzecznik Caritas Polska, pomoc ta możliwa była dzięki hojności ofiarodawców: „Już wczoraj wraz z transportem pomocy humanitarnej wysłanej przez polski rząd Caritas Polska również przekazała swoją pomoc humanitarną dla poszkodowanych. Na tę pomoc składały się namioty, koce, artykuły spożywcze, artykuły pierwszej pomocy za łączną kwotę ponad 67 tys. zł” – poinformował Paweł Kęska.

  Jednocześnie Caritas Polska prosi o dalsze wpłaty na pomoc poszkodowanym w Iraku północnym. Ofiary można przesyłać na konto Caritas z dopiskiem IRAK.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Teresa i Eugeniusz Maliccy laureatami nagrody Lux ex Silesia

  ◊   Teresa i Eugeniusz Maliccy to tegoroczni laureaci nagrody Lux ex Silesia – „Światło ze Śląska”. Wyróżnienie jest wręczane osobom wybitnie zasłużonym dla regionu.

  „Od ponad 35 lat, już nawet tego dokładnie nie liczymy, jesteśmy zaangażowani w rekolekcje małżeńskie typu Marriage Encounter. Ponad 30 lat, albo około 30 lat, prowadzimy przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową, które w sposób bezpośredni wypłynęło z rekolekcji małżeńskich, z tego programu, z naszego zaangażowania i naszej współpracy oraz zaangażowania w duszpasterstwo rodzin” – powiedziała Teresa Malicka.

  Laureatami nagrody Lux ex Silesia byli dotąd m.in. Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, abp Szczepan Wesoły czy ks. prof. Remigiusz Sobański. Lux ex Silesia to nagroda ufundowana w 1994 r. przez metropolitę katowickiego abp. Damiana Zimonia, przeznaczona dla tych, którzy wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Magazyn Radia Watykańskiego – 18.08.14

  ◊   Słuchaj:
  W magazynie: Relacja z ostatniego dnia podróży apostolskiej do Korei


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego wydanie główne 18.08.2014

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski