Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2014/05/22

Papież i Stolica Apostolska

 • Czwartkowa Msza papieska: o pokoju, miłości i radości jako darach Ducha Świętego ożywiających chrześcijaństwo
 • Papież będzie wybierał przewodniczącego episkopatu Włoch spośród zaproponowanych kandydatów
 • Kard. Parolin: pokój owocem papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej
 • Kościół na świecie

 • Izraelskie media poświęcają dużo miejsca papieskiej wizycie
 • Prawosławny patriarcha Jerozolimy czeka na Papieża
 • Autonomia Palestyńska z radością oczekuje Ojca Świętego
 • Malezja: śmierć pobitej zakonnicy
 • Nigeria: w obliczu kolejnych aktów terroru Kościół wzywa do dialogu
 • Kościół w Polsce

 • Caritas Polska: pomoc finansowa dla powodzian na Bałkanach
 • Oświadczenie sióstr boromeuszek po aresztowaniu s. Bernadetty
 • Kultura i społeczeństwo

 • Nikaragua: spotkanie biskupów z prezydentem
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 22.05.14
 • Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 22.05.2014
 • Papież i Stolica Apostolska  Czwartkowa Msza papieska: o pokoju, miłości i radości jako darach Ducha Świętego ożywiających chrześcijaństwo

  ◊   Radość to pieczęć chrześcijanina, także w chwilach cierpienia i ucisku. Nie do pomyślenia jest bowiem chrześcijanin smutny, bo Duch Święty uczy nas miłować, napełniając swoją radością. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii Franciszek wskazał w homilii, że Jezus przed pożegnaniem z uczniami przekazał im trzy słowa-klucze: pokój, miłość i radość. O pierwszym z nich była mowa wczoraj, gdy został wyraźnie odróżniony ewangeliczny pokój na zawsze od pokoju, który daje świat. Z kolei miłość w opisie sądu ostatecznego z Ewangelii św. Mateusza swoisty stanowi „protokół, według którego będziemy sądzeni”. Jednak u Jana znajdujemy coś więcej: chodzi o trwanie w miłości Jezusa.

  „Chrześcijańskie powołanie polega właśnie na tym: na trwaniu w miłości Boga, to znaczy na oddychaniu tym tlenem, na życiu tym powietrzem – mówił Papież. – Trwać w Bożej miłości. Na tym Jezus zamyka głębię swego nauczania o miłości i przechodzi dalej. A jaka jest Jego miłość? «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem». To miłość, która pochodzi od Ojca. Relacja miłości istniejąca między Nim a Ojcem jest także relacją miłości między Nim a nami. I nas także prosi, byśmy trwali w tej miłości, która pochodzi od Ojca”.

  A zatem nie tylko pokój, ale i miłość nie pochodzą z tego świata, tylko od Boga. Znakiem trwania w tej miłości jest zachowywanie przykazań. Nie wystarcza ich wypełniać, trzeba ich strzec – zaznaczył Ojciec Święty. Miłość pozwala wypełniać przykazania z łatwością, naturalnie. Korzeń miłości rozkwita w przykazaniach. W ten sposób tworzy się swoisty łańcuch relacji wiążący Ojca, Jezusa i nas.

  „Radość jest jakby znakiem rozpoznawczym chrześcijanina – kontynuował Papież. – Chrześcijanin bez radości nie jest chrześcijaninem albo jest chory. Innej możliwości nie ma! Coś jest nie tak z jego zdrowiem. Chrześcijańskie zdrowie to radość! Kiedyś powiedziałem, że są tacy chrześcijanie o twarzach skwaszonych jak papryczki w occie. Zawsze takie twarze, jak i dusze – a to nie jest piękne! Tacy nie są chrześcijanami. Chrześcijanie bez radości nie są chrześcijanami. Radość jest pieczęcią chrześcijanina. Nawet wśród bólów i udręk czy wręcz prześladowań”.

  Franciszek przypomniał, że o pierwszych męczennikach powiadano, iż szli na śmierć jak na wesele. Tak wyglądała chrześcijańska radość, „która strzeże pokoju i miłości”. A sprawia to Duch Święty.

  „To wielki zapomniany w naszym życiu! Chciałbym was zapytać, ale chyba tego nie zrobię... Chciałbym was zapytać, kto z was modli się do Ducha Świętego? Ale nie podnoście rąk... To wielki zapomniany! On jest darem, który przynosi nam pokój, który uczy kochać i napełnia nas radością. W modlitwie kolekty prosiliśmy: «Strzeż Twoich darów». Prosiliśmy o łaskę, by Pan strzegł w nas Ducha Świętego. Niech Pan da nam tę łaskę, niech strzeże w nas Ducha Świętego, tego Ducha, który uczy nas kochać, napełnia nas radością i daje nam pokój” – zakończył Papież.

  tc/ rv


  inizio pagina

  Papież będzie wybierał przewodniczącego episkopatu Włoch spośród zaproponowanych kandydatów

  ◊   Ojciec Święty ma odtąd mianować przewodniczącego Włoskiej Konferencji Episkopatu spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez samych biskupów. Taką zmianę w dotychczasowym statucie tego episkopatu przegłosowano wczoraj wieczorem, na zakończenie trzeciego dnia jego obrad plenarnych. Aby weszła ona w życie, musi ją jeszcze zatwierdzić Stolica Apostolska.

  Dotąd przewodniczącego włoskiego episkopatu mianował osobiście Papież bez żadnego głosowania. Wiązało się to z wyjątkową relacją, łączącą go z Włochami jako biskupa stolicy tego kraju i jego prymasa. Natomiast inne krajowe konferencje biskupów same wybierają swoich przewodniczących. Jak poinformował obecny przewodniczący episkopatu Włoch, kard. Angelo Bagnasco, zaproponowana zmiana w statucie zachowuje jego szczególną więź z Ojcem Świętym. Równocześnie jednak daje biskupom większe uczestnictwo w wyborze tego, kto ma koordynować ich prace. Sam Franciszek nieraz już to postulował. Na swej sesji plenarnej włoscy biskupi mają odtąd wybierać kandydatów na przewodniczącego. Spośród trzech, którzy otrzymają najwięcej głosów, Papież będzie mógł swobodnie wybrać tego, kogo uzna za najbardziej odpowiedniego.

  ak/ rv, adn, agi


  inizio pagina

  Kard. Parolin: pokój owocem papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej

  ◊   Umocnienie wspólnoty chrześcijańskiej, rozbudzenie nowego entuzjazmu ekumenicznego i zachęta, by podejmować odważne decyzje na drodze do pokoju. Watykański sekretarz stanu wymienił te elementy jako potencjalne owoce papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Kard. Pietro Parolin, który będzie tam towarzyszył Franciszkowi, wskazał zarazem, że jest to podróż do ziemi szczególnie doświadczanej.

  „Będzie to chwila radości i pociechy dla wszystkich chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej – stwierdził w wywiadzie telewizyjnym kard. Parolin. – Sądzę, że podczas spotkań z nimi Papież zechce podkreślić dwie rzeczy: że ci chrześcijanie są żywymi kamieniami i że bez ich obecności Ziemi Świętej i samym Miejscom Świętym grozi to, iż staną się wyłącznie muzeami. Natomiast ich obecność gwarantuje, że będzie tam żywa wspólnota chrześcijańska i żywa obecność Zmartwychwstałego Pana. Poza tym wymiarem bardziej kościelnym ważna jest rola, jaką chrześcijanie Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej odgrywają w tamtejszych społeczeństwach. W krajach, gdzie żyją, jest to rola zasadnicza. Szczerze oddają się do dyspozycji swych współobywateli, by razem z nimi budować ojczyznę wolną, sprawiedliwą i demokratyczną”.

  Watykański sekretarz stanu wyznał, że bardzo liczy na to, iż ta papieska wizyta w Ziemi Świętej pomoże przywódcom i wszystkim ludziom dobrej woli w podjęciu odważnych decyzji na drodze pokoju. Przypomniał zarazem, że gdy chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, polityka watykańska dąży do tego, by uszanować prawo Izraela do istnienia oraz cieszenia się pokojem i bezpieczeństwem w obrębie granic uznanych przez społeczność międzynarodową. Z drugiej zaś strony trzeba respektować prawo narodu palestyńskiego do posiadania suwerennej i niezależnej ojczyzny oraz do swobodnego przemieszania się. Ostatnim elementem, jak wskazał kard. Parolin, jest uznanie sakralnego charakteru Jerozolimy oraz jej uniwersalnego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Innymi słowy, trzeba ją uznać za miejsce pielgrzymowania wyznawców trzech religii monoteistycznych.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Izraelskie media poświęcają dużo miejsca papieskiej wizycie

  ◊   Pojutrze Papież Franciszek uda się do Ziemi Świętej. Izraelskie media już teraz poświęcają wiele uwagi papieskiej pielgrzymce. Obok faktycznego zainteresowania postacią Franciszka, pojawiają się również ostre polemiki wywoływane przez ekstremistów. Mówi o. David Neuhaus, żydowski jezuita, odpowiedzialny za duszpasterstwo katolików hebrajskojęzycznych.

  „Pozytywne jest to, że Papież Franciszek budzi zainteresowanie Żydów, wszystkich, którzy są ciekawi tego, co dzieje się na świecie. Naprawdę z wielką uwagą analizuje się to, co mówi, kim jest jako człowiek wiary. Zwraca się uwagę na jego otwartość, gotowość do dialogu, umiejętność wysłuchania innych i udzielenia odpowiedzi. Poświęcono mu bardzo dużo artykułów, i to już wcześniej, zanim zapowiedziano podróż. Negatywne jest natomiast to, że mamy tu swych szalonych ekstremistów, o głęboko antychrześcijańskich poglądach. Wiele hałasu wywołała wiadomość, że Papież będzie się modlił w Wieczerniku, który znajduje się nad grobem Dawida. Ekstremiści ostro spierają się o to z izraelskim rządem, bo my chrześcijanie chcemy móc odbywać regularne modlitwy w Wieczerniku. Nie chcemy tego miejsca na własność, chcemy, by uznano nasze prawo do modlitwy. Najgorszy jest w tym wszystkim język, którym posługują się ekstremiści, kiedy mówią o chrześcijanach. Dziś rano na przykład Rabin Rehovotu w wywiadzie radiowym wielokrotnie nazwał chrześcijan bałwochwalcami. Taki język budzi w chrześcijanach wielkie obawy. Musimy więc być bardzo ostrożni i współpracować z tymi Izraelczykami, którzy są świadomi, że taka postawa zagraża nie tylko chrześcijanom, ale również samemu Izraelowi”.

  kb/ rv

  Na zdjęciu: wnętrze Wieczernika

  inizio pagina

  Prawosławny patriarcha Jerozolimy czeka na Papieża

  ◊   Nie da się przewidzieć, co wyniknie ze spotkania Papieża Franciszka z Patriarchą Bartłomiejem. To Duch Święty chce tego spotkania, nie można go więc zrozumieć do głębi. Jego owoce będziemy zbierać być może dopiero za kila lat – mówi prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. To on ze strony prawosławnej będzie gospodarzem najważniejszego wydarzenia papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

  W wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa podkreśla on, że poprzednie takie spotkanie między Pawłem VI i Atenagorasem miało charakter przełomowy. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy dialog, zaczęliśmy się modlić o jedność i odkryliśmy, że jest to naszym obowiązkiem – wyznaje Teofil III. Zapewnia, że dialog między dwoma Kościołami już przyniósł pozytywne rezultaty. Wyzbyliśmy się podejrzeń i nieporozumień – mówi patriarcha. Przyznaje jednak, że przekonanie jego wiernych do ekumenizmu nie jest łatwe. Oznacza to bowiem konieczność wyrzeczeń, a tu w Jerozolimie trudno jest się wyrzec czegokolwiek. Prawosławny patriarcha Jerozolimy przypuszcza, że na drodze do jedności katolicy i prawosławni będą się jeszcze spierać. Pójdziemy już jednak razem – dodaje Teofil III.

  kb/ rv, la stampa


  inizio pagina

  Autonomia Palestyńska z radością oczekuje Ojca Świętego

  ◊   Autonomia Palestyńska oczekuje Ojca Świętego w Betlejem i Jerozolimie. Pisze o tym prezydent Mahmoud Abbas w specjalnym oświadczeniu przed przybyciem Franciszka.

  W najbliższą niedzielę Ojciec Święty przybędzie do Betlejem. Spotka się z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmoudem Abbasem, będzie przewodniczył Mszy św. na placu Żłóbka, a następnie spotka się z palestyńskimi rodzinami. W oczekiwaniu na dostojnego gościa prezydent Abbas wydał oświadczenie, w którym wyraża radość z wizyty Franciszka w Palestynie i spotkania z Palestyńczykami zarówno w Betlejem, jak i Jerozolimie. Zdaniem prezydenta Palestyńczycy przywitają Franciszka z całym szacunkiem, jak to przystało jego godności oraz przesłaniu miłości i pokoju, które głosi. Prezydent Abbas przypomina, że Palestyńczycy – tak chrześcijanie, jak i muzułmanie – nigdy nie zapomną postawy, jaką przyjął Watykan w 1948 r. Prezydent wyraża nadzieję, że pokój jest możliwy. Ufa, że zakończy się okupacja i powstanie niepodległe Państwo Palestyńskie, którego stolicą będzie Wschodnia Jerozolima. Oświadczenie prezydenta kończy się słowami: „Witamy naszego Wielkiego Gościa w naszej ziemi, Ziemi Świętej, kolebce religii, ziemi miłości i pokoju”.

  P. Blajer OFM Jerozolima


  inizio pagina

  Malezja: śmierć pobitej zakonnicy

  ◊   W Malezji zmarła 69-letnia s. Juliana Lim, dotkliwie pobita podczas napadu rabunkowego. Wraz ze swą współsiostrą została przed tygodniem brutalnie zaatakowana przez złodzieja, który ukradł im niewielką sumę pieniędzy. W wyniku odniesionych obrażeń s. Lim zapadła w śpiączkę i mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala nie udało jej się uratować. Druga z zakonnic, 79-letnia Mary Rosy Teng, wciąż w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Ten brutalny atak na zakonnice jest ogromnym szokiem dla malezyjskiego Kościoła. Sprawca nadal pozostaje na wolności.

  Siostry należą do zgromadzenia Dzieciątka Jezus i zostały zaatakowane w leżącej niedaleko stołecznego Kuala Lumpur miejscowości Seremban. Do zajścia doszło na terenie należącym do kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego, przy którym zakonnice od lat posługiwały. Przy tym kościele s. Lim zostanie pochowana. Pogrzeb odbędzie się jutro.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Nigeria: w obliczu kolejnych aktów terroru Kościół wzywa do dialogu

  ◊   Nie możemy zaprzestać dialogu. To jedyna droga prowadząca do trwałego pokoju. Przypomina o tym abp Ignatius Kaigama w bardzo trudnym momencie, jaki przeżywa Nigeria. W ostatnich dniach w trzech zamachach zginęło tam ok. 200 osób, a kilkadziesiąt jest ciężko rannych. Wciąż nieznany jest też los uprowadzonych ponad miesiąc temu prawie 200 uczennic, w większości chrześcijanek, które zostały zmuszone do przejścia na islam. Za tymi działaniami stoją terroryści z islamskiego ugrupowania Boko Haram.

  „Ostatnie wydarzenia sprawiły, że znacznie cofnęliśmy się w dialogu pokojowym” – mówi metropolita Jos, a zarazem przewodniczący nigeryjskiego episkopatu, abp Ignatius Kaigama:

  „Musimy dalej dążyć do pokoju, mimo kolejnych tragedii nie możemy się zatrzymać na tej drodze. Islamscy terroryści chcą doprowadzić do wojny między chrześcijanami a muzułmanami oraz między północą a południem Nigerii. Chcą nas nastawić przeciwko sobie. Stąd kolejne ataki. Patrząc jednak na to, co się dzieje w kraju, nie uważam, że może im się to udać. Wielu ludzi aktywnie działa na rzecz pokoju między muzułmanami a chrześcijanami. Nie sądzę, by terrorystom udało się wywołać w Nigerii wojnę religijną ani też zmusić wszystkich mieszkańców Nigerii do przejścia na islam. To jest niemożliwe ze względu na wielką różnorodność grup religijnych, etnicznych i politycznych w naszym kraju. Musimy nauczyć się współistnienia, musimy razem egzystować i to jest bardzo ważne. Przedstawiciele różnych religii, grup politycznych i obywatelskich powinni ściśle ze sobą współpracować w celu przywrócenia trwałego pokoju”.

  Abp Kaigama przypomina, że trwałego pokoju nie da się wypracować z pomocą broni. „Prowadzi do niego tylko dialog i to jest jedyna droga, jaką mogą w obecnej sytuacji pójść Nigeryjczycy” – wskazuje przewodniczący episkopatu.

  bz/ rv


  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Caritas Polska: pomoc finansowa dla powodzian na Bałkanach

  ◊   W związku z dramatyczną sytuacją na Bałkanach Caritas Polska przeznaczyła na pomoc tamtejszym powodzianom 20 tys. euro. Szczególnie dotknięte są Bośnia i Hercegowina oraz Serbia. Jak poinformował rzecznik Caritas Polska, na rzecz poszkodowanych uruchomiona została zbiórka finansowa poprzez SMS oraz wpłaty na konto.

  „Na dzień dzisiejszy wpłynęło 50 tys. zł – mówi Paweł Kęska. – Ludzie chętnie pomagają, dzwonią, pytają, czy można przywieźć rzeczy, zorganizować jakieś transporty z pomocą. Na razie przesyła się tylko ofiary finansowe, które są po prostu bardziej skuteczne. My przekazujemy środki do Caritas Serbia oraz Caritas Bośni i Hercegowiny. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie informując, na co te środki wydatkują” – powiedział rzecznik Caritas Polska.

  Powodzian można wesprzeć wysyłając SMS z hasłem FALA pod numer 72052; jego koszt to 2,46 zł.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Oświadczenie sióstr boromeuszek po aresztowaniu s. Bernadetty

  ◊   Siostry boromeuszki wydały dziś drugie już oświadczenie w odniesieniu do sytuacji s. Bernadetty, która pełniła rolę dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Zabrzu. Siostra skazana została za przemoc psychiczną i fizyczną wobec wychowanków oraz podżeganie do aktów pedofilskich. W środę 21 maja wieczorem została doprowadzona do zakładu karnego we Wrocławiu, gdzie rozpoczęła odbywanie kary pozbawienia wolności na okres dwóch lat. W opublikowanym dziś oświadczeniu siostry boromeuszki ponownie przeprosiły za wszelkie zło, którym zostali dotknięci wychowankowie ośrodka w Zabrzu.

  „Zrobimy wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, by zapobiec wszelkim przypadkom jakichkolwiek nieprawidłowości w przyszłości” – napisała przełożona generalna boromeuszek, s. Claret Król. W tym celu, jak też by pomóc pokrzywdzonym, powołany został zespół specjalistów i ekspertów. Siostry zadeklarowały także pełną współpracę ze służbami państwowymi w tej sprawie.

  R. Łączny, KAI


  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Nikaragua: spotkanie biskupów z prezydentem

  ◊   W nuncjaturze apostolskiej w Managui rozpoczęły się rozmowy między rządem Nikaragui a tamtejszym episkopatem. Wydarzenie to może być przełomem w napiętych relacjach Kościół-państwo w kraju rządzonym przez lewicowych sandinistów. Nikaraguański episkopat dotychczas konsekwentnie krytykował ekipę Daniela Ortegi za łamanie demokratycznych standardów, zwłaszcza po kolejnej jego reelekcji na prezydenta w 2007 r.

  Biskupi od dłuższego czasu zabiegali o spotkanie z rządem, jednak, jak zaznaczali, chodziło im „nie o urządzenie ringu bokserskiego, ale o wyrażenie duszpasterskiej troski w sprawach, które słyszą od ludzi”. W spotkaniu w nuncjaturze wziął udział sam prezydent Ortega oraz delegacja episkopatu z jego przewodniczącym bp. René Socratesem Sándigo, który wyraził zadowolenie z przebiegu rozmów. Biskupi przekazali głowie państwa dwie propozycje. Pierwsza to postulat podjęcia dialogu narodowego z udziałem różnych środowisk społecznych Nikaragui, łącznie z przedstawicielami przedsiębiorców i związków zawodowych. Druga propozycja dotyczy reformy ordynacji wyborczej, by przywrócić w społeczeństwie zaufanie do instytucji i procedur demokratycznych. Kwestia ta jest dla rządzących dość delikatna, jednak episkopat liczy na ich dobrą wolę.

  Nikaraguańscy biskupi podjęli także inne tematy społeczne, jak sytuacja osób odbywających kary więzienia, zjawisko emigracji czy przestrzeganie praw człowieka, w tym sprawa przemocy wobec kobiet. Zwrócono też uwagę na potrzebę utrzymania zakazu aborcji i rezygnacji z manipulowania symbolami religijnymi w celach politycznych. Episkopat ma nadzieję, że dialog z władzami Nikaragui będzie kontynuowany.

  tc/ rv, efe


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 22.05.14

  ◊   Słuchaj:
  W magazynie „Kościół ich potrzebuje” – Radio Victoria, Łowicz


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 22.05.2014

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski