Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

16/04/2015

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek modli się za Benedykta XVI w jego 88. urodziny

◊  

Papież Franciszek odprawił poranną Mszę w intencji Benedykta XVI, który kończy dziś 88. lat. Przypominając o urodzinach Papieża-seniora zachęcił do modlitwy w jego intencji, by Pan go wspierał i dawał mu wiele radości i szczęścia.

„Ludzie często mi mówią, że ich szacunek i podziw dla Papieża Benedykta rośnie u nich z każdym dniem i tym usilniej się za niego modlą” – wyznaje ks. Alfred Xuareb, który był drugim papieskim sekretarzem. Wskazuje on zarazem na ogromną pogodę ducha Papieża-seniora i jego wielki wewnętrzny pokój wynikający ze świadomości tego, że podjął słuszną decyzję.

„Papież Benedykt jest coraz bardziej kochany – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Xuareb. Ja sam widuję go teraz rzadziej, ale wciąż się za niego modlę. Kiedy spotykam go w ogrodach watykańskich, zawsze mnie chętnie pozdrawia. Ostatnio, kiedy wracał z modlitwy, nie chciałem mu przeszkadzać i zatrzymałem samochód kilka metrów od domu, w którym teraz mieszka, tak by mógł spokojnie przejechać. Dopytał się jednak żandarma, kto jest w samochodzie, i zawołał mnie do siebie mówiąc żartobliwie: «Ależ ks. Alfredzie, nie chciałbym, żebyś zaczął się mnie teraz bać». Ta jego sympatia do mnie przenosi się też na innych ludzi. Pamiętam urodziny Benedykta XVI w 2008 r. Było to w czasie podróży do Stanów Zjednoczonych. W Białym Domu odśpiewaliśmy mu tradycyjne «Sto lat». Wydawał mi się bardzo wzruszony takim przyjęciem. Wspomnienie wszystkich wspólnych chwil, które dane mi było z nim przeżyć w papieskim apartamencie, jest czymś pięknym”.

Z kolei abp Georg Gänswein, wieloletni sekretarz Benedykta XVI, który obecnie mieszka z nim w Watykanie, podkreśla, że Papież mimo ograniczeń zdrowotnych spowodowanych wiekiem prowadzi szeroką korespondencję i wiele się modli. Nie tylko w intencji obecnego pontyfikatu, ale także ludzi z całego świata, którzy przysyłają mu swe prośby. „Często otrzymujemy listy z podziękowaniem za wybłagane przez Papieża łaski, dotyczące choćby pokonania życiowych trudności czy wyjścia z choroby” – mówi abp Gänswein. Zaznacza zarazem, że Benedykt XVI przeżywa starość z pełną świadomością swego wieku i ze spokojem przygotowując się na śmierć, która – jak zaznacza papieski sekretarz - również jest „sztuką chrześcijańską”.

bz/ rv

inizio pagina

Papieska Msza: o posłuszeństwie i dialogu

◊  

Kto nie umie prowadzić dialogu, ten nie słucha Boga i chce uciszyć tych, którzy głoszą Jego nowość. Takie stwierdzenie znalazło się w papieskiej homilii podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych, mówiących o posłuszeństwie Bogu. Wymaga ono często zmiany obranej drogi. I właśnie posłuszeństwo, jak zaznaczył Ojciec Święty, oznacza „odwagę zmiany drogi, gdy Pan tego od nas żąda (...) A kto usłucha, ma życie wieczne, podczas gdy ten, kto nie słucha, ściąga na siebie gniew Boży”.

Tak właśnie było w przypadku członków Sanhedrynu, którzy zakazywali apostołom głoszenia Ewangelii. Jak stwierdził Papież, ich gniew wynikał z zazdrości, że przed ich oczami dochodziło do cudów i że rosła liczba wierzących. Dlatego uwięzili apostołów, a gdy anioł wyprowadził ich na wolność, ponownie ich przyprowadzili na przesłuchanie. Wówczas to usłyszeli od Piotra znamienne, choć niepojęte dla nich zdanie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

„A przecież byli to uczeni, którzy zgłębili dzieje ludu, przestudiowali proroków, zbadali prawa – mówił Papież. – Znali w ten sposób całą teologię ludu izraelskiego, objawienie Boże, wiedzieli wszystko, byli uczonymi. A jednak nie byli w stanie uznać Bożego zbawienia. Skąd taka zatwardziałość serca? Bo nie chodzi o twardą głowę czy zwykły upór. To zatwardziałość... I można się zapytać: jak dochodzi do takiego totalnego uporu w głowie i sercu?”

Jak zaznaczył Papież, mamy tu do czynienia z zamknięciem się w sobie, z brakiem dialogu. „Tamci nie umieli prowadzić dialogu, nie umieli rozmawiać z Bogiem – kontynuował Franciszek. – A ponieważ nie umieli się modlić i słuchać głosu Pana, nie umieli też prowadzić dialogu z innymi, pytać: «Czemu w ten sposób to interpretujesz?». Interpretowali jedynie prawo, by uczynić je jeszcze bardziej dokładnym, jednak byli zamknięci na znaki Boga w historii, byli zamknięci na Jego lud, na swój lud. Kompletnie zamknięci. I ten brak dialogu, owo zamknięcie serca doprowadziło ich do nieposłuszeństwa Bogu. To był dramat tych uczonych izraelskich, tych teologów ludu Bożego: nie umieli słuchać, nie umieli dialogować. A dialog należy prowadzić z Bogiem i braćmi”.

A znakiem nieumiejętności prowadzenia dialogu i braku otwartości na głos Pana jest – jak stwierdził Ojciec Święty – gniew i chęć uciszenia wszystkich, którzy głoszą w tym przypadku nowość Boga, czyli Jezusa zmartwychwstałego. Członkowie Sanhedrynu dochodzą do tego, choć nie mają racji i to jest ich bolesny dramat. Ci sami podpłacili żołnierzy strzegących grobu, by powiedzieli, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa. Czynili wszystko, by nie otworzyć się na głos Boga – dodał Franciszek.

„Podczas tej Mszy módlmy się za nauczycieli, za uczonych, za tych, którzy nauczają lud Boży, aby się nie zamykali, aby prowadzili dialog i w ten sposób uratowali się od gniewu Bożego, który – jeśli się nie zmienią – spadnie na nich” – zakończył homilię Papież.

tc/ rv 

inizio pagina

Papież do biskupów Kenii: walka z korupcją, „nie” przemocy

◊  

Kościół ma nieść nadzieję całemu społeczeństwu Kenii – wskazał Papież biskupom przybyłym stamtąd z wizytą ad limina Apostolorum. W przekazanym im przesłaniu Ojciec Święty podkreślił, że mają oni kłaść nacisk, zwłaszcza w relacjach z rządzącymi, na zasady moralne służące dobru wspólnemu i budowaniu społeczeństwa.

„Wypełniając swą apostolską misję Kościół musi proroczo stawać w obronie ubogich, zwalczając korupcję i nadużycia władzy, a ma to czynić przede wszystkim własnym przykładem – czytamy w papieskim przesłaniu do biskupów Kenii. – Nie bójcie się być proroczym głosem!”. Franciszek zachęca Kościół w tym wschodnioafrykańskim kraju, by był narzędziem pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wierny całemu dziedzictwu wiary i nauczania moralnego Kościoła, winien on współpracować z przywódcami chrześcijańskimi i również niechrześcijańskimi we wdrażaniu pokoju i sprawiedliwości przez dialog, braterstwo i przyjaźń. „Będziecie w ten sposób zdolni do większej jedności w odważnym potępianiu wszelkiej przemocy, zwłaszcza popełnianej w imię Boga – pisze Papież. – Razem z wami modlę się za wszystkie ofiary terroru lub walk etnicznych czy plemiennych w Kenii, jak też w innych częściach kontynentu. Myślę tu szczególnie o ludziach zabitych w Wielki Piątek na uniwersytecie w Garissie”.

W przesłaniu do kenijskiego episkopatu Franciszek podkreśla też znaczenie duszpasterstwa rodzin i młodzieży. Zaleca głosić wszystkim zbawczą prawdę Ewangelii życia. Zachęca biskupów, by swoim wsparciem pomagali księżom w zachowywaniu wierności złożonym przy święceniach obietnicom i umacniali wspólne wysiłki w budowaniu w Kenii królestwa Bożego.

ak/ rv

Kościół ma nieść nadzieję całemu społeczeństwu Kenii – wskazał Papież biskupom przybyłym stamtąd z wizytą ad limina Apostolorum. W przekazanym im przesłaniu Ojciec Święty podkreślił, że mają oni kłaść nacisk, zwłaszcza w relacjach z rządzącymi, na zasady moralne służące dobru wspólnemu i budowaniu społeczeństwa.

„Wypełniając swą apostolską misję Kościół musi proroczo stawać w obronie ubogich, zwalczając korupcję i nadużycia władzy, a ma to czynić przede wszystkim własnym przykładem – czytamy w papieskim przesłaniu do biskupów Kenii. – Nie bójcie się być proroczym głosem!”. Franciszek zachęca Kościół w tym wschodnioafrykańskim kraju, by był narzędziem pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wierny całemu dziedzictwu wiary i nauczania moralnego Kościoła, winien on współpracować z przywódcami chrześcijańskimi i również niechrześcijańskimi we wdrażaniu pokoju i sprawiedliwości przez dialog, braterstwo i przyjaźń. „Będziecie w ten sposób zdolni do większej jedności w odważnym potępianiu wszelkiej przemocy, zwłaszcza popełnianej w imię Boga – pisze Papież. – Razem z wami modlę się za wszystkie ofiary terroru lub walk etnicznych czy plemiennych w Kenii, jak też w innych częściach kontynentu. Myślę tu szczególnie o ludziach zabitych w Wielki Piątek na uniwersytecie w Garissie”.

W przesłaniu do kenijskiego episkopatu Franciszek podkreśla też znaczenie duszpasterstwa rodzin i młodzieży. Zaleca głosić wszystkim zbawczą prawdę Ewangelii życia. Zachęca biskupów, by swoim wsparciem pomagali księżom w zachowywaniu wierności złożonym przy święceniach obietnicom i umacniali wspólne wysiłki w budowaniu w Kenii królestwa Bożego.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKoniec reformy konferencji zakonów żeńskich w USA

◊  

Zakończyła się zarządzona przez Stolicę Apostolską reforma konferencji zrzeszającej liberalny i większościowy nurt żeńskich zgromadzeń zakonnych w USA – LCWR. Dziś opublikowany został wspólny raport końcowy w tej sprawie. Jego najważniejszym elementem jest zobowiązanie się zakonnic do niesprzeciwiania się nauczaniu Kościoła.

Głównym powodem reformy zarządzonej przed trzema laty przez Kongregację Nauki Wiary były bowiem odstępstwa od nauczania Kościoła w tak istotnych kwestiach jak aborcja, eutanazja, święcenia kobiet czy homoseksualizm. Zakonnicom zarzucano też uleganie nurtom gnostycznym. Reforma rozpoczęła się za pontyfikatu Benedykta XVI, kiedy prefektem Kongregacji Nauki Wiary był Amerykanin kard. William Levada. Papież Franciszek potwierdził przed dwoma laty potrzebę reform. Dziś rano przyjął przedstawicielki zakonnic na audiencji.

Jednym z elementów reformy była rewizja statutów konferencji, która dokonała się pod nadzorem delegatów Stolicy Apostolskiej. Potwierdzono w nich wierność nauczaniu Kościoła. Zakonnice zadbają, by publikacje Konferencji miały zdrowe fundamenty teologiczne. Zobowiązano się również unikać opinii, które w sposób niejednoznaczny odnoszą się do nauczania Kościoła, bądź mogą zostać odczytane jako sprzeczne z nim. To samo dotyczy prelekcji organizowanych przez Konferencję amerykańskich zakonnic. Ponadto w ramach reformy podjęto też inne istotne kwestie, takie jak znaczenie udziału w Eucharystii oraz rola Liturgii Godzin w życiu wspólnot zakonnych. Obie strony uznały reformę za owocną.

kb/ rv

inizio pagina

Ks. prof. Witczyk o sesji Papieskiej Komisji Biblijnej

◊  

W nowym składzie obraduje w Watykanie Papieska Komisja Biblijna. Tematem sesji plenarnej jest antropologia biblijna. W posiedzeniu uczestniczy ks. prof. Henryk Witczyk:

„Szukamy w Piśmie Świętym odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek stworzony przez Boga, ale też radykalnie odnowiony i odrodzony przez Chrystusa Zmartwychwstałego – powiedział Radiu Watykańskiemu biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Wiele tekstów biblijnych objawia, że czynnikiem decydującym zarówno o rozwoju cielesno-duchowym człowieka, jak też o jego zbawieniu, jest więź z Bogiem. Ma ona kilka poziomów, nurtów. Pierwszy z nich to poziom ciała, czyli życia, które człowiek otrzymuje od Pana Boga i które nieustannie ku Niemu podąża, jako źródłu życia, niezależnie od tego, że to ludzkie ciało jest wyraźnie naznaczone cierpieniem i śmiercią. Drugi poziom dotyczy duszy, czyli mądrości, wolności i przyjaźni, czyli tej wyjątkowej zdolności otrzymanej od Pana Boga, by szukać tego, co jest prawdą, by wybierać samodzielnie i równocześnie pozostawać w przyjaźni z Bogiem i z innymi ludźmi. Kolejny poziom to sumienie, czyli zdolność odkrywania tego, co jest dobre w konkretnym momencie dziejowym ludzkiego życia i historii zbawienia. Jeszcze inny poziom dotyczy serca, czyli miłości, i to miłości między mężczyzną a kobietą, która w Pieśni nad Pieśniami ukazuje boski, przemieniający wymiar tej relacji. I wreszcie mamy poziom oczu i uszu, czyli piękna i słowa. Oczy człowieka, które w Biblii wpatrują się w Boga, które „szukają Jego oblicza”, jak powiada Psalm, a także uszy człowieka przedstawione są tam jako otwarte na słowo Boga, na Jego wołanie; wprowadzają to słowo do samego wnętrza człowieka i do jego duszy.

Z przedstawionych referatów wynika jednocześnie, że na każdym z tych poziomów istnieją też istotne zagrożenia. Na poziomie ciała, życia mamy doświadczenie cierpienia, o czym przejmująco mówi na przykład Księga Hioba, oraz zagrożenie śmiercią. Na poziomie duszy głupota wypacza wolność i rozumienie mądrości (głównie przez bałwochwalstwo, jak podkreślają teksty biblijne). Z kolei na poziomie sumienia zwraca się uwagę w Biblii, że może być ono zakłamane, zdeformowane i zniewolone przez fałszywy obraz Boga, a potem też człowieka (J 8). W ten sposób człowiek staje się nawet „synem diabła”. Gdy chodzi o poziom serca, w odnośnym referacie zwrócono uwagę na wrogie siły zewnętrzne, niszczące miłość mężczyzny i kobiety, symbolizowane w Pieśni nad Pieśniami przez liski niszczące kwitnącą winnicę. Niebezpieczeństwa dotyczące oczu polegają na zwiedzeniu zmysłu wzroku przez urok bałwochwalczych ceremonii czy innych zjaw. Takie oczy pozostające na uwięzi nie odkrywają piękna Bożej obecności w życiu i świecie. I wreszcie uszy: nie mogą być one zamknięte na słowo Boże czy je wręcz odrzucać.

W naszych obradach przechodzimy aktualnie do refleksji nad modelem, w jakim ta prawda o człowieku zawarta w Piśmie Świętym zostanie przedstawiona: czy będzie to model bardziej systematyczny, opracowany w ramach teologii biblijnej analizującej poszczególne aspekty tej antropologii, czy też będzie to model bardziej narracyjny, w oparciu o najważniejsze teksty Pisma Świętego, na podstawie których spróbowalibyśmy zbudować syntetyczny przekaz tego, co można w oparciu o Biblię powiedzieć”.

tc/ rv 

inizio pagina

Ukazały się roczniki Kościoła: papieski i statystyczny

◊  

Na świecie wzrosła liczba katolików, jednocześnie jest nieco mniej kleryków i sióstr zakonnych. Najwięcej wiernych Kościoła katolickiego mieszka w obu Amerykach – mianowicie 63,6 proc., a najbardziej dynamicznie Kościół rozwija się na Czarnym Lądzie. Dane te zawierają opublikowane właśnie dwa najnowsze roczniki Kościoła – papieski i statystyczny („Annuario Pontificio 2015” i „Annuario Statistico 2013”).

Na świecie żyje 1 mld 254 mln katolików. Ich liczba w latach 2005-2013 wzrosła o 12 proc., czyli o 139 mln. Odsetek katolików w stosunku do ogółu mieszkańców naszej planety wynosi obecnie 17,7 proc. Jednocześnie twórcy roczników oceniają, że poza oficjalnymi danymi jest ok. 5 mln wiernych, gdyż istnieją kraje, skąd do Watykanu nie docierają wiarygodne dane na ten temat. Są to chociażby Korea Północna, Wietnam czy Chiny. Najbardziej dynamicznie rozwija się Kościół w Afryce, gdzie w badanym okresie liczba wiernych wzrosła o ponad 30 proc., a także w Ameryce (+ 10,5 proc.) i Azji (+ 17,4 proc.). Dane pokazują jednocześnie, że na świecie dochodzi do coraz bardziej systematycznego zastępowania biskupów misyjnych duchowieństwem lokalnym. Stale wzrasta też liczba kapłanów, przy czym przyczyniają się do tego przede wszystkim Kościoły lokalne w Afryce, Azji i częściowo w obu Amerykach, utrzymuje się natomiast nadal spadek liczby księży w Europie. Nastąpił zarazem duży przyrost liczby diakonów stałych – o ponad tysiąc: obecnie jest ich 43.195. Z różnym nasileniem, w zależności od kontynentu, spada jednocześnie liczba osób zakonnych i seminarzystów. Ciekawe jest zarazem rozłożenie geograficzne księży, nieproporcjonalne do liczby wiernych. W Europie pracuje obecnie ponad 44 proc. wszystkich księży, a wierni na Starym Kontynencie stanowią mniej niż jedną czwartą katolików świata.

bz/ rv

inizio pagina

Oficjalne daty podróży Franciszka do Ameryki Południowej

◊  

W Watykanie podano oficjalnie daty planowanej na lipiec b. r. podróży apostolskiej do trzech krajów Ameryki Południowej. Ojciec Święty uda się w dniach od 6 do 8 lipca do Ekwadoru. Następnie od 8 do 10 lipca będzie w Boliwii, a od 10 do 12 – w Paragwaju.

ak/ rv

inizio pagina

Abp Zenari: nowa broń przedłuża agonię Syrii

◊  

„Dość już zniszczeń i cierpienia. Nie chcemy być już dalej laboratorium doświadczalnym nowej broni”. W tym zdecydowanym tonie zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich Syrii ujawniają kolejne tragiczne fakty, które dotknęły ten kraj w ostatnim czasie. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w Aleppo, gdzie od wielu dni dzielnice zamieszkiwane przez wyznawców Chrystusa są pod nieustannym ostrzałem. Zwierzchnicy chrześcijan wzywają wspólnotę międzynarodową, by wreszcie zamknęła drzwi dla nowych dostaw broni, która wykrwawia to męczeńskie miasto.

„Szczególnie tragiczna sytuacja panuje w Aleppo, ale w całym kraju jesteśmy świadkami wykorzystywania coraz nowocześniejszej broni, co przedłuża agonię Syrii” – mówi nuncjusz apostolski w tym kraju, abp Mario Zenari.

„Niestety w tym wielkanocnym czasie wiele dzielnic zostało ostrzelanych nowymi rodzajami pocisków rakietowych, których wcześniej nie znaliśmy – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Zenari. – Spowodowały one ogromne straty. Poważnie uszkodzona została katedra maronicka, a wcześniej ucierpiały już melchicka i ormiańska. Rejony zamieszkiwane przez chrześcijan znajdują się pod szczególnym ostrzałem. Ludzie są przerażeni. Chrześcijanie widzą, jak kolejne bomby niszczą ich domy i kościoły. Mówiono mi, że w ostatnim czasie Aleppo opuściło co najmniej 700 chrześcijańskich rodzin. Obawy i panika rosną, a to sprawia, że ludzie próbują uciekać z miasta. Niestety ten wielkanocny czas naznaczony jest silnymi bombardowaniami i znaczną liczbą zabitych. Wszyscy pytają, co ich czeka i jaka przyszłość stoi przed Syrią. Wszystko świadczy o tym, że konflikt przybiera na sile”.

Watykański dyplomata przypomina, że Syria już piąty rok idzie swą drogą krzyżową i mimo ponad 220 tys. zabitych wciąż nie widać jej końca. „Te liczby muszą zaważyć na postawie wspólnoty międzynarodowej, która w końcu powinna powiedzieć «dość» tej okrutnej wojnie” – zauważa nuncjusz apostolski w tym kraju.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatCzechy: zmarł były premier-konwertyta

◊  

W wieku 45 lat zmarł w Pradze Stanislav Gross, były czeski premier. Szefem rządu był przed 11 laty z ramienia partii socjaldemokratycznej. Funkcję tę pełnił przez zaledwie 9 miesięcy. Z polityki odszedł w atmosferze skandalu majątkowego. Przed rokiem zaskoczył Czechów, publicznie opowiadając o swym nawróceniu: „Przyjąłem Chrystusa i żyję w wewnętrznej wolności” – powiedział w jednym z wywiadów. Przeprosił też wszystkich, których zawiódł swym postępowaniem. Przyznał, że zaplątał się do kłamstw i półprawd.

W tym czasie Stanislav Gross już ciężko chorował. Zmarł na stwardnienie zanikowe boczne.

kb/ rv, cn

inizio pagina

Rzym-Białoruś: Seminarzyści z Grodna z pielgrzymką w Rzymie

◊  

15 kwietnia wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie na czele z ordynariuszem grodzieńskim bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem i biskupem pomocniczym Józefem Staniewskim wzięła udział w papieskiej audiencji ogólnej na placu św. Piotra. Klerycy wraz z przełożonymi przybyli do Wiecznego Miasta z pielgrzymką dziękczynną w obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia seminarium duchownego w Grodnie. Podczas audiencji Papież Franciszek serdecznie pozdrowił przełożonych i alumnów grodzieńskiego seminarium. „Niech wizyta u grobów świętych apostołów Piotra i Pawła przypomni wam, że powołanie do kapłaństwa to przede wszystkim osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, który powołuje i posyła swoich uczniów, by nieśli wszystkim radosną nowinę o zbawieniu” – powiedział Ojciec Święty. Swoimi wrażeniami z pielgrzymki do Rzymu i ze spotkania z Papieżem dzieli się biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Słuchaj:  

ks. Jerzy Martinowicz, Białoruś

DW/ RV     

inizio pagina

Włochy: aplikacja z liturgią godzin

◊  

„Modlitwa zawsze z tobą” – takie hasło towarzyszy nowej aplikacji „App Cei – Liturgia delle ore” na tablety i smartfony, która umożliwia włoskim katolikom darmowy dostęp do liturgii godzin. Użytkownicy mogą korzystać z wersji tekstowej z opcją regulacji wielkości czcionki, robienia notatek i pokreśleń, a także udostępniania treści przy pomocy sieci społecznościowych i innych aplikacji. Dostępna jest również wersja dźwiękowa. Dodatkiem do aplikacji są teksty Kościoła dotyczące liturgii godzin.

Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na ciągle zwiększające się tempo życia, w którym jest coraz mniej czasu, by choć na chwilę się zatrzymać. Aplikacja umożliwia modlitwę brewiarzową choćby w drodze do pracy czy w kolejce na poczcie.

ac / sir

inizio pagina

Hiszpania: Caritas o 400 ofiarach Morza Śródziemnego

◊  

Nie możemy pogodzić się z tym, żeby te dramatyczne wydarzenia były zwykłymi wiadomościami, które ustępują miejsca następnym. W ten sposób hiszpańska Caritas zareagowała na śmierć 400 osób, które utonęły w Morzu Śródziemnym.

Hiszpańska Caritas wypowiedziała się w kategorycznym tonie w związku z utonięciem w Morzu Śródziemnym 400 imigrantów, także nieletnich.  „Nie chcemy ani nie możemy przyzwyczaić się do tych faktów – czytamy w komunikacie. – Każda z tych 400 osób miała imię i rodzinę. Miała swoją własną historię i marzenia. Były to istoty ludzkie takie jak my, jedyne i niepowtarzalne. Jako wierzący nie możemy zapomnieć, że były one naszymi braćmi i siostrami”. Nie ma nic bardziej obcego Ewangelii niż „kultura wykluczenia, która przenika dzisiaj nasze społeczeństwo“. Osoby, które utonęły, „były nieodzowne, aby budować społeczeństwo sprawiedliwe i braterskie, w jakie wierzymy” – podkreśla hiszpańska Caritas.

Dzisiaj wieczorem odbędzie się w Madrycie czuwanie modlitewne w intencji osób wykluczonych społecznie. Organizują je już po raz trzeci katolickie organizacje Caritas, Iustitia et Pax, Manos Unida, Redes i CONFER. Domagają się one od polityków, aby podjęli konkretne środki na rzecz rozwoju rzeczywiście ludzkiego, który położyłby kres nierówności i niesprawiedliwości, jakie dotykają szczególnie osoby najsłabsze. Czuwanie modlitewne zostało zorganizowane w ramach szerszej akcji „Połącz się na rzecz sprawiedliwości“, która potrwa przez najbliższe tygodnie.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt 

inizio pagina

PolskaDrugi sezon Katechez Warszawskich – o rodzinie

◊  

W stolicy rozpoczyna się wiosenny cykl Katechez Warszawskich. Tym razem są one poświęcone rodzinie, a odbywają się w kościele Najświętszego Zbawiciela.

Rzecznik archidiecezji warszawskiej podkreślił, że Katechezy dają możliwość usłyszenia nauki Kościoła na jakiś konkretny temat: „Zobaczmy, że katechizacja jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla tych, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej czy średniej – powiedział ks. Przemysław Śliwiński. – Praktycznie nie ma już katechezy dla studentów, chyba że są jakoś związani z kościelnymi środowiskami akademickimi, a już absolutnie nie ma takiej możliwości dla osób dorosłych, takich, które tak naprawdę wkraczają w pewnego rodzaju dylematy, odpowiedzią na które może być taka katecheza. Jeśli z własnej inicjatywy czegoś nie poszukają, to po prostu są absolutnie pozbawieni głosu Kościoła na dany temat”.

Do wygłoszenia pierwszej katechezy o rodzinie zaproszony został kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Warszawa: rozpoczęły się XXI Targi Wydawców Katolickich

◊  

W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęły się XXI Targi Wydawców Katolickich. W ciągu czterech dni swoją ofertę zaprezentuje ponad 160 oficyn wydawniczych.

Podczas uroczystości otwarcia Targów abp Henryk Hoser wskazał na stały wzrost katolickiego rynku wydawniczego, co – jak zauważył – stanowi wkład w kulturę wyższą: „Zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób ciągle jednak słowo drukowane jest kulturotwórcze, jak ważne jest w kształtowaniu oblicza społecznego, jak ważne jest również w wymiarze mądrościowym, który dominuje właśnie w tych wydawnictwach, niesłychanie bogatych i cechujących się bardzo wysoką rangą edytorską” – powiedział abp Hoser.

Szczególną atrakcją tegorocznej edycji Targów jest Salon Stolicy Apostolskiej, gdzie można m.in. zobaczyć fragment rękopisu „Boskiej Komedii” Dantego.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 16.04.2015

◊  

W Magazynie: „Misja uczelni kościelnej we współczesnym świecie” – rozmowa z ks. Józefem Bremerem SJ, rektorem Akademii Ignatianum w Krakowie

Słuchaj:         

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 16.04.2015

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina