Radio WatykańskieRadio Watykańskie
Redazione +390669884602 | +390669884565 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

2015/01/06

Papież i Stolica Apostolska

 • Franciszek na Mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego: o doświadczeniu tajemnicy w uniżeniu Boga
 • Anioł Pański w Trzech Króli: iść naprzód wytrwale i odważnie ze światłem Ewangelii
 • Kard. Parolin poświęcił nowy gmach amerykańskiego seminarium w Rzymie
 • Kościół na świecie

 • Betlejem: Objawienie Pańskie i Boże Narodzenie Kościoła prawosławnego
 • Abp Szewczuk: Boże Narodzenie to czas praktycznego ekumenizmu, wszyscy wspieramy się nawzajem w obliczu wojny
 • Chrzest dzieci chrześcijańskich uchodźców w irackim Kurdystanie
 • Kościół w Polsce

 • Orszaki Trzech Króli w ponad 330 miejscowościach
 • Katowice: święcenia biskupie księży Marka Szkudło i Adama Wodarczyka
 • Kultura i społeczeństwo

 • Salwador: Kościół o nieludzkich warunkach panujących w więzieniach
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 06.01.15
 • Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 6.01.2015
 • Papież i Stolica Apostolska  Franciszek na Mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego: o doświadczeniu tajemnicy w uniżeniu Boga

  ◊   Do modlitewnego rozważania o Trzech Mędrcach i ich drodze w poszukiwaniu Mesjasza zachęca nas Kościół w uroczystość Objawienia Pańskiego. Przypomniał o tym Papież podczas Mszy w Bazylice Watykańskiej. Wskazał, że Dzieciątko narodzone w Betlejem z Maryi Dziewicy przyszło nie tylko dla ludu Izraela, reprezentowanego przez pasterzy z Betlejem, ale także dla całej ludzkości, uosabianej właśnie przez Mędrców ze Wschodu.

  Jak zauważył Franciszek, wspomniani w Ewangelii „magowie” byli według tradycji ludźmi mądrymi. Studiowali gwiazdy, badali niebo w kontekście kultury i wierzeń, które przypisywały gwiazdom wpływ na sprawy ludzkie. Reprezentowali oni ludzi poszukujących Boga w religiach i filozofii całego świata. Poszukiwali prawdziwego światła. Idąc za światłem, szukali światła. Wyruszyli na poszukiwanie Boga. Widząc znak gwiazdy, odczytali go i wyruszyli w drogę. Na swej drodze napotkali jednak wiele trudności.

  „Po przybyciu do Jerozolimy idą do pałacu królewskiego, gdyż uważają za oczywiste, że nowy król narodzi się w monarszym pałacu. Tam tracą z oczu gwiazdę. Ile razy traci się z oczu gwiazdę! I napotykają pokusę, zastawioną tam przez diabła: jest to oszustwo Heroda. Król Herod okazuje zainteresowanie dzieckiem, jednak nie po to, żeby oddać Mu pokłon, ale aby Je wyeliminować. Herod jest człowiekiem władzy, który w innym widzi jedynie swojego rywala. I w istocie uważa też Boga za rywala, a wręcz za rywala najbardziej niebezpiecznego. W pałacu Heroda Mędrcy przeżywają chwilę ciemności, przygnębienia, którą udaje im się przezwyciężyć dzięki natchnieniom Ducha Świętego, mówiącego przez proroctwa zawarte w Piśmie Świętym. Wskazują one, że Mesjasz narodzi się w Betlejem, mieście Dawidowym” – mówił Ojciec Święty.

  Po pokusie, której Mędrcy doświadczyli w Jerozolimie, kolejna pojawiła się, kiedy przybyli do Betlejem, gdzie zobaczyli maleńkie dzieciątko.

  „Przybywając do Betlejem, znaleźli «Dziecię z Matką Jego, Maryją» (Mt 2,11). Po pokusie w Jerozolimie pojawiła się druga wielka pokusa: odrzucenia tego, co małe i nieznaczne. A tymczasem «upadli na twarz i oddali Mu pokłon», składając Mu swoje cenne, symboliczne dary. Zawsze pomaga im łaska Ducha Świętego, ta łaska, która za pośrednictwem gwiazdy wezwała ich i kierowała na drodze, teraz pozwala im wejść w tajemnicę. Ta gwiazda, która towarzyszyła im w drodze, daje im wejść w tajemnicę. Prowadzeni przez Ducha, dochodzą do tego, by uznać, że kryteria Boga są bardzo różne od kryteriów ludzi, że Bóg nie objawia się w mocy tego świata, ale zwraca się do nas w pokorze swej miłości. Czy miłość Boga jest wielka? Tak! Czy miłość Boga jest potężna? Tak! Ale miłość Boga jest pokorna, tak bardzo pokorna! W ten sposób Mędrcy są wzorem nawrócenia na prawdziwą wiarę, bo bardziej uwierzyli w dobroć Boga, niż w pozorny splendor władzy” – powiedział Papież.

  Franciszek pytał dalej: Co to za tajemnica, w której ukrywa się Bóg? Gdzie mogę Go spotkać? Przypominał, że wokoło widzimy wojny, wykorzystywanie dzieci, tortury, handel bronią, handel ludźmi... W tym wszystkim, we wszystkich tych braciach i siostrach najmniejszych, cierpiących z powodu tych sytuacji, obecny jest Jezus. Żłóbek przedstawia nam bowiem inną drogę od tej, jaką zachwyca się mentalność tego świata: jest to droga uniżenia Boga. I jest to tajemnica, której właśnie doświadczyli Mędrcy, a która stała się przyczyną ich nawrócenia.

  „Mędrcy weszli w tajemnicę. Przeszli od ludzkich kalkulacji do tajemnicy: to było ich nawrócenie. A nasze nawrócenie? Prośmy Pana, aby pozwolił nam przeżyć tę samą drogę nawrócenia, jaką przeżywali Mędrcy. Aby nas bronił i wyzwolił od pokus zakrywających gwiazdę. Abyśmy zawsze żywili niepokój i stawiali sobie pytanie: «Gdzie jest gwiazda?», kiedy pośród złud światowych stracimy ją z pola widzenia. Abyśmy nauczyli się poznawania na wciąż nowy sposób tajemnicy Boga, abyśmy nie gorszyli się «znakiem», wskazaniem, tym znakiem, o którym mówili Aniołowie: «Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2,12), i abyśmy mieli pokorę, by prosić Matkę, naszą Matkę, aby nam Go ukazała. Abyśmy znaleźli odwagę, żeby uwolnić się od naszych iluzji, od naszych założeń, od naszych «świateł», i abyśmy poszukiwali tej odwagi w pokorze wiary i mogli spotkać Światło, Lumen, podobnie jak uczynili to trzej święci Mędrcy” – powiedział Papież.

  lg/ rv

  inizio pagina

  Anioł Pański w Trzech Króli: iść naprzód wytrwale i odważnie ze światłem Ewangelii

  ◊   Hołdem oddanym Jezusowi Mędrcy dają świadectwo, że przyszedł On na świat dla zbawienia nie tylko jednego narodu, ale wszystkich ludów. Przypomniał o tym Papież podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Franciszek zwrócił uwagę na ową powszechność zbawienia, będącą wyrazem Bożej miłości do wszystkich, nie tylko do nielicznych wybranych.

  „Bóg, podobnie jak dla wszystkich jest Stwórcą i Ojcem, tak samo dla wszystkich chce być Zbawicielem. Dlatego jesteśmy wezwani, by zawsze żywić wielką ufność i nadzieję względem każdej osoby i jej zbawienia. Także ci, którzy wydają się nam oddaleni od Pana, są tropieni czy wręcz «ścigani» przez Jego miłość gorącą i wierną, a także pokorną, bo Boża miłość jest pokorna” – powiedział Papież.

  Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę na metaforyczny charakter opowieści o przybyciu Mędrców ze Wschodu. Jest to swoista duchowa wyprawa na spotkanie z Chrystusem, podczas której jej bohaterowie odznaczają się szczególnymi cechami: uwagą na znaki wskazujące cel, wytrwałością w obliczu napotykanych trudności oraz odwagą przyjęcia życiowych skutków spotkania z Panem. Te cechy odnoszą się również do chrześcijańskiego życia – zaznaczył Papież.

  „Podobnie jak dla Mędrców, również dla nas szukanie Boga oznacza wędrowanie – jak już mówiłem: z uwagą, wytrwale i odważnie – ze spojrzeniem utkwionym w niebo, by dostrzec w widzialnym znaku gwiazdy niewidzialnego Boga, który przemawia do naszego serca. Gwiazdą zdolną prowadzić każdego człowieka do Jezusa jest Słowo Boże: słowo, które jest w Biblii, w Ewangeliach. Ono jest światłem, które nadaje kierunek naszej wędrówce, karmi naszą wiarę i ją odbudowuje. To Słowo Boże stale odnawia nasze serca i wspólnoty. Dlatego nie zapominajmy czytać je i rozważać każdego dnia. Niech stanie się dla każdego jakby płomieniem, który nosimy w sobie, by rozświetlać kroki zarówno nasze, jak i tych, którzy idą z nami, a być może trudno im znaleźć drogę do Chrystusa. Zawsze ze Słowem Bożym pod ręką, z książeczką Ewangelii w kieszeni czy w torebce, by je czytać. Nie zapominajcie o tym: ze sobą mieć zawsze Słowo Boże!” – powiedział Papież.

  Ojciec Święty złożył życzenia wiernym Kościołów wschodnich, którzy rozpoczynają Święta Bożego Narodzenia. Nie zapomniał też o najmłodszych, dla których uroczystość Trzech Króli jest szczególnym świętem.

  „Chciałbym ponadto przypomnieć, że dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Dziecięctwa Misyjnego. To święto najmłodszych, którzy radośnie przeżywają dar wiary i modlą się, aby Jezusowe światło dotarło do wszystkich dzieci świata. Zachęcam wychowawców, by rozwijali u najmłodszych ducha misyjnego. Niech nie będą oni zamknięci, ale otwarci na wielkie horyzonty, i niech ich serca idą ku tym horyzontom, aby rodzili się wśród nich świadkowie czułości Boga i głosiciele Ewangelii” – powiedział Papież.

  W rozważania o znaczeniu i przesłaniu uroczystości Objawienia Pańskiego wpisuje się też dzisiaj papieski tweet. Franciszek pisze: „Jezus przyszedł, aby nas zbawić: nie odrzucajmy tego cudownego daru!”.

  tc/rv

  inizio pagina

  Kard. Parolin poświęcił nowy gmach amerykańskiego seminarium w Rzymie

  ◊   W Rzymie oddano dziś do użytku nowe skrzydło Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego, czyli seminarium dla kleryków z USA. Znajduje się ono na zboczach wzgórza Janikulum. Rozbudowa gmachu była konieczna ze względu na rosnące zainteresowanie studiami w Rzymie. Dziś do wspólnoty kolegium należy 250 seminarzystów oraz 62 kapłanów na studiach specjalistycznych. Alumni, którzy wybierają studia na papieskich uniwersytetach uchodzą za przedstawicieli konserwatywnego nurtu amerykańskiego katolicyzmu. Nową kaplicę kolegium zdobią wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi. Jest też relikwia z sutanny Jana Pawła II, którą święty miał na sobie w chwili zamachu w 1981 r.

  W nowym dziesięciopiętrowym gmachu znajdują się sale wykładowe, dzwiękoszczelne aule do nauki głoszenia kazań, czytelnia oraz kaplica. W imieniu Papieża poświęcił je kardynał sekretarz stanu. Był on zaskoczony pokaźną liczbą seminarzystów. „To pokazuje, powiedział, że przynajmniej w niektórych przypadkach liczba powołań jednak rośnie. To bardzo pokrzepiające, jeśli weźmie się pod uwagę sytuację na świecie” – dodał kard. Pietro Parolin. W homilii podkreślił znaczenie rzymskich studiów seminaryjnych. Uczą one powszechności Kościoła, a także przyczyniają się do zacieśnienia więzów z Papieżem – podkreślił watykański sekretarz stanu.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Kościół na świecie  Betlejem: Objawienie Pańskie i Boże Narodzenie Kościoła prawosławnego

  ◊   Dla chrześcijan w Ziemi Święto dzisiejszy dzień to swoiste przekazanie pałeczki w świątecznej sztafecie. U katolików dobiega końca okres Bożego Narodzenia, a u prawosławnych dopiero się zaczyna. W Betlejem katolickie uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczęły się już wczoraj uroczystym ingresem kustosza Ziemi Świętej o. Pierbattisty Pizzaballi do bazyliki Narodzenia Pańskiego.

  Dziś natomiast wspólnota chrześcijańska zgromadziła się na uroczystej Mszy w przylegającym do bazyliki narodzenia franciszkańskim kościele św. Katarzyny. Wzięli w niej udział liczni parafianie z Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala, jak również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Uroczystości Objawienia Pańskiego w Betlejem zakończyły radosne nieszpory kolędowe z procesją do Groty Narodzenia. Przy ołtarzu Pokłonu Mędrców została odśpiewana Ewangelia o ich wizycie w Betlejem. W procesji tej niesiono symboliczne dary: złotą różę, ofiarowaną przez papieża Pawła VI, naczynie z mirrą i szkatułkę kadzidła. Na zakończenie procesji ojciec kustosz udzielił zebranym błogosławieństwa.

  Nieszpory i procesja z figurką Dzieciątka Jezus wieńczą betlejemskie obchody katolickich świąt Bożego Narodzenia. Nie oznacza to jednak końca radości z narodzin Jezusa. Dziś bowiem okres Bożego Narodzenia rozpoczynają Kościoły prawosławne.

  P. Blajer OFM, Jerozolima

  inizio pagina

  Abp Szewczuk: Boże Narodzenie to czas praktycznego ekumenizmu, wszyscy wspieramy się nawzajem w obliczu wojny

  ◊   Chrześcijanie na Ukrainie po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej przeżywają Boże Narodzenie w kontekście wojennym. Zwraca na to uwagę zwierzchnik ukraińskich grekokatolików abp Światosław Szewczuk. Zdecydowana większość chrześcijan w tym kraju kieruje się kalendarzem juliańskim, a zatem święta Bożego Narodzenia rozpoczynają dzisiaj. Abp Szewczuk przyznaje, że przyjście na świat Zbawiciela jest dla ukraińskich chrześcijan wielkim pokrzepieniem. Bóg jest po stronie słabszych – dodaje ukraiński hierarcha.

  „Tym razem Boże Narodzenie na Ukrainie jest świętem solidarności i braterstwa – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Szewczuk. – Wszyscy razem stawiamy czoło tym samym problemom. Mogę zaświadczyć, że jesteśmy po bratersku wspierani przez wszystkich chrześcijan różnych wyznań na Ukrainie. Jest to taki swoisty ekumenizm praktyczny, zwłaszcza gdy po chrześcijańsku trzeba odpowiadać na wyzwania wojny, przemocy, głodu i mrozu w tej ukraińskiej zimie. Jesteśmy chrześcijanami, trwamy razem nie tylko ze sobą nawzajem, ale również z tym samym Bogiem. I to jest naszą nadzieją”.

  W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup większy Kijowa zapewnił też o modlitwie o powodzenie zabiegów dyplomatycznych, które są alternatywą dla działań zbrojnych. Przypomniał, że Ukraina doświadczyła inwazji z zewnątrz, naruszenia integralności swych granic ze strony kraju, który jest o wiele silniejszy. Dyplomacja tymczasem powinna chronić słabszych – zaznaczył abp Szewczuk. Zastrzegł, że dyplomaci muszą nie tylko zaproponować rozwiązanie obecnego kryzysu, ale także zachować reguły międzynarodowego pokoju.

  kb/ rv


  inizio pagina

  Chrzest dzieci chrześcijańskich uchodźców w irackim Kurdystanie

  ◊   W Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, ochrzczono dziś 40 dzieci. Wiele z nich urodziło się w rodzinach uchodźców z Mosulu, wypędzonych stamtąd przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Jednym z wygnańców jest tamtejszy ordynariusz chaldejski. Powierzając Bogu nowo ochrzczonych, abp Amel Nona powiedział: „Będziemy się modlili, aby Jezusowe światło dawało nam nadzieję, że będziemy mogli nadal żyć bez lęku naszą wiarą. Niech Bóg napełni serca rządzących pragnieniem pokoju! Nie potrzebujemy nienawiści, ale konieczny jest nam pokój” – dodał przebywający w Irbilu arcybiskup Mosulu.

  Katolicy chaldejscy w Iraku używają kalendarza gregoriańskiego, tak samo jak Kościoły tradycji zachodniej. Dziś zatem obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, która upamiętnia u nich, podobnie jak w innych obrządkach wschodnich, chrzest Chrystusa w Jordanie. Dlatego dzisiejszy dzień wybrano na chrzest dzieci chrześcijańskich uchodźców z Mosulu.

  ak/ rv, sir

  inizio pagina

  Kościół w Polsce  Orszaki Trzech Króli w ponad 330 miejscowościach

  ◊   Ulicami ponad 330 większych i mniejszych miejscowości przeszły dziś Orszaki Trzech Króli. Szacuje się, że w radosnym świętowaniu uroczystości Objawienia Pańskiego wzięło udział około miliona osób.

  Szczególny charakter miał Orszak w Krakowie. Na jego zakończenie odbyła się oficjalna prapremiera hymnu Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016. Autorem zarówno muzyki, jak i słów utworu „Błogosławieni miłosierni” jest Jakub Blycharz. „Bardzo się cieszę, że ta prapremiera mogła się odbyć w takich warunkach. To zdecydowanie dobrze świadczy o naszym Bogu, bo przecież miało się to odbyć 28 października w jakiejś małej salce, dla wybranych, a okazuje się, że gramy prapremierę na krakowskim rynku dla tak licznych rzesz” – podkreślił autor hymnu.

  Orszaki Trzech Króli były również okazją do finansowego wsparcia organizacji Światowego Dnia Młodzieży. Z kolei ofiary zbierane w kościołach zostaną przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Katowice: święcenia biskupie księży Marka Szkudło i Adama Wodarczyka

  ◊   W archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia biskupie przyjęli dziś księża Marek Szkudło i Adam Wodarczyk. Głównym konsekratorem był abp Wiktor Skworc, który wezwał nowych biskupów, aby byli wiernymi sługami nowej ewangelizacji: „Ukazujcie oczom powierzonych wam wiernych jaśniejące piękno Ewangelii, będącej kompendium Bożej miłości. Dawajcie całemu ludowi chrześcijańskiemu wyraźne świadectwo świętości” – mówił górnośląski metropolita.

  Nowo wyświęconym biskupom pomocniczym abp Skworc wyznaczył też konkretne obowiązki. Bp. Szkudło prosił, aby nadal dzielił z nim troskę o duchowieństwo śląskie, o jego formację stałą, zaś bp. Wodarczykowi powierzył staranie, aby światło Ewangelii przez Ruch Światło-Życie ożywiało wspólnoty parafialne.

  R. Łączny, KAI

  inizio pagina

  Kultura i społeczeństwo  Salwador: Kościół o nieludzkich warunkach panujących w więzieniach

  ◊   Kościół w Salwadorze potępił nieludzkie warunki, w jakich przetrzymywani się więźniowie w tym kraju. Wezwał także władze do rewizji prawa, by zdecydowanie zmienić tę sytuację.

  „Mamy naprawdę do czynienia z nieludzkim traktowaniem osób. Jak bardzo są przepełnione nasze więzienia!” – mówił dziennikarzom na konferencji prasowej abp José Luis Escobar Alas. Zwrócił uwagę, że 21 ośrodków odosobnienia w Salwadorze ma miejsce dla 8 tys. osadzonych. Tymczasem zgodnie z oficjalnymi danymi jest ich ponad 30 tys., co oznacza przekroczenie realnych możliwości o 320 proc.

  Metropolita stolicy tego kraju zwrócił uwagę, że w niektórych miejscach na 16 m² powierzchni przypada 30 więźniów. Wśród nich są ludzie starzy i nieuleczalnie chorzy, którzy nie mają możliwości opuszczenia celi. Cała ta sytuacja wymaga zatem zdecydowanej rewizji obowiązującego prawa o więziennictwie. „Powinniśmy dokonać przeglądu prawa – podkreślił ordynariusz San Salvador. – Wstawiam się również za osobami, zwłaszcza starszymi, które nie muszą przebywać w więzieniu, choćby nawet popełniły jakieś przestępstwa. Zresztą bardzo często są to ludzie niewinni, którym nigdy nie udowodniono winy, ale którzy nie mieli możliwości, by się bronić” – dodał abp Escobar Alas.

  lg/ rv, prensa libre

  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne
  Magazyn Radia Watykańskiego – 06.01.15

  ◊   Słuchaj:
  W Magazynie: „Skąd przybyli Trzej Królowie” − rozmowa z ks. Markiem Dzikiem, z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz Beatą Lorens, historykiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego − Radio Via, Rzeszów


  inizio pagina

  Aktualności Radia Watykańskiego wydanie główne 6.01.2015

  ◊   Słuchaj:

  inizio pagina

  Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski