Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/06/2015

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do włoskiego sądownictwa: bronić wartości i człowieka

◊  

Trzeba bronić autentycznych wartości oraz godności człowieka i jego rzeczywistych praw. Wskazał na to Papież, przyjmując w Watykanie członków ważnego włoskiego organu państwowego, jakim jest Najwyższa Rada Sądownictwa.

„Sama globalizacja, jak słusznie przypomniano, niesie z sobą również aspekty możliwego zamieszania i dezorientacji, kiedy przyczynia się do wprowadzania zwyczajów, koncepcji, a nawet norm obcych danemu społeczeństwu – mówił Franciszek. – Wynika stąd niszczenie korzeni kulturowych, które przecież powinno się respektować. A dzieje się tak pod wpływem tendencji, które należą do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie osłabionych (por. adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 62). Wielokrotnie, poruszając ten problem, mówiłem o kolonizacjach ideologicznych. W tym kontekście głębokich wstrząsów korzeni kulturowych ważne jest, by władze publiczne, w tym także sądownicze, wykorzystały przysługującą im przestrzeń, aby utwierdzić i wzmocnić podstawy ludzkiego współistnienia przez odzyskanie podstawowych wartości”.

Ojciec Święty wskazał, że chrześcijaństwo daje tym wartościom prawdziwy fundament, którym jest miłość Boga, nieodłączna od miłości bliźniego:

„Wychodząc od tych podstaw, można skutecznie zahamować również takie zjawiska, jak wzrost przestępczości w jej formach ekonomicznych i finansowych czy plaga korupcji, którymi są też skażone demokracje najbardziej rozwinięte. Trzeba koniecznie interweniować nie tylko karnie, ale również wychowawczo, zwracając się szczególnie do młodych pokoleń, oferując antropologię, która nie byłaby relatywistyczna, i model życiowy będący w stanie odpowiedzieć na wzniosłe i głębokie inspiracje ludzkiego ducha. W tym celu instytucje powołane są, by odzyskać strategię o większym rozmachu, skierowaną na promowanie osoby ludzkiej i pokojowego współistnienia”.

Franciszek przestrzegł też przed niewłaściwym stosowaniem pojęcia praw człowieka, które w rzeczywistości jest z nimi sprzeczne:

„Słusznie też w obecnych czasach kładzie się szczególny akcent na prawa człowieka, które stanowią podstawowy trzon uznania istotnej ludzkiej godności. Należy to czynić, nie nadużywając tego pojęcia, co ma miejsce, gdy chce się pod nie podciągnąć praktyki i zachowania, które zamiast promować i gwarantować godność człowieka, w rzeczywistości zagrażają jej czy wprost ją naruszają. Sprawiedliwości nie wymierza się abstrakcyjnie, ale uwzględniając zawsze człowieka w jego rzeczywistej wartości, jako istoty stworzonej na obraz Boga i powołanej, by działać tu na ziemi na Jego podobieństwo” – powiedział Papież do włoskiej Najwyższej Rady Sądownictwa.

ak/ rv 

inizio pagina

Papieskie spotkanie z włoskimi skautami katolickimi

◊  

„Jesteście cenną częścią Kościoła Italii, ale nie przechwalajcie się tym!” – powiedział Papież do 80 tys. włoskich skautów katolickich, którzy wypełnili dzisiaj Plac św. Piotra. Franciszek mówił o wielkim znaczeniu wychowawczym skautingu, poczynając od najmłodszego pokolenia, także w tym co dotyczy wzrastania w wierze. Dlatego tak ważny dla stowarzyszenia skautowego AGESCI jest związek z Kościołem.

„Kiedy pewnego razu ktoś zapytał waszego założyciela Lorda Baden Powella, co ma wspólnego religia ze skautingiem, on odpowiedział, że nie ma co szukać czegoś wspólnego, skoro religia tam już jest wewnątrz – przypomniał Ojciec Święty. – Nie istnieje jedna, religijna strona tego ruchu, gdy jakaś druga strona taka nie jest... On cały opiera się na religii, to znaczy na uświadomieniu sobie istnienia Boga i służby Jemu. To powiedział sam Baden Powell w 1926 r. Pośród spektrum stowarzyszeń skautowych na świecie AGESCI należy do tych, które najbardziej inwestują na polu duchowości i wychowania do wiary. Ale jest jeszcze wiele pracy, aby wszyscy instruktorzy zdali sobie sprawę z doniosłości tego faktu i wyciągnęli konsekwencje”.

Papież zaznaczył, że wie o inicjatywach formacyjnych, jakie w obrębie katolickiego ruchu skautowego we Włoszech są podejmowane, gdy chodzi o znajomość Biblii i Ewangelii. Życzył, aby były one stałym elementem wychowawczym, także we współpracy ze strukturami kościelnymi.

„Jedna rzecz leży mi bardzo na sercu, gdy chodzi o stowarzyszenia katolickie, i chciałbym również wam o tym powiedzieć – zaznaczył Franciszek. – Stowarzyszenia takie jak wasze są bogactwem Kościoła, które wzbudza Duch Święty dla ewangelizacji wszelkich środowisk. Jestem pewien, że AGESCI może wnieść do Kościoła nowy zapał ewangelizacyjny i nową zdolność do dialogu ze społeczeństwem. I to wam polecam: zdolność do dialogu, stawianie mostów w tym społeczeństwie, w którym zazwyczaj wznosi się mury. Proszę, budujcie mosty, i to przez dialog! Jednak to jest możliwe pod jednym warunkiem: że poszczególne grupy nie utracą kontaktu z parafią miejsca, gdzie mają siedzibę. Często się zdarza bowiem, że w niej nie bywają, bo choć właśnie tam pełnią służbę, bo pochodzą z innych stron. Powinniście znaleźć sposób na zintegrowanie się z duszpasterstwem Kościoła lokalnego, współpracując z waszymi biskupami, proboszczami i innymi księżmi, z wychowawcami i innymi stowarzyszeniami. I nie zadowalajcie się jakąś dekoracyjną obecnością w niedziele i od święta”.

tc/ rv 

inizio pagina

Ojciec Święty o relacjach ze Wschodem

◊  

Istnieje problem z wypełnieniem w praktyce na Ukrainie traktatu z Mińska. Jednak w kościelnych relacjach ze Wschodem nie brakuje nadziei, czego znakiem będzie obecność prawosławnego teologa na prezentacji encykliki o ekologii oraz coraz większa wola świętowania Wielkanocy pod wspólną datą. Wątek ten znalazł miejsce podczas papieskiego spotkania z uczestnikami światowych rekolekcji kapłańskich. Odpowiadając wczoraj na pytanie holenderskiego księdza o relacje z Rosją Putina i z tamtejszym prawosławiem Franciszek rozszerzył tę perspektywę na kwestie historyczno-polityczne.

„Istnieje pewne napięcie kulturowe, które także dzisiaj daje o sobie znać – powiedział Papież. – I to napięcie geopolityczne – a mówię o geopolityce stanowiącej część historii Europy – da się rozwiązać jedynie przy pomocy dialogu politycznego. W konkretnym przypadku ludności rosyjskojęzycznej regionu Doniecka na Ukrainie w tym momencie sprawa jest załatwiona jedynie na papierze: traktat z Mińska został podpisany przez wszystkich, ale nie ma woli wprowadzenia go w życie. A zatem wszystko sprowadza się do jakiegoś nominalizmu politycznego: coś się deklaruje, podpisuje się traktaty, ale potem ich się nie wypełnia. Tak wygląda aktualna sytuacja”.

Ojciec Święty przeszedł następnie do kwestii dialogu ekumenicznego z prawosławiem. Zaznaczył, że największe zbliżenie nastąpiło z patriarchatem Konstantynopola. Problemem pozostają napięcia wewnątrzprawosławne. Dlatego sam Franciszek duże nadzieje pokłada w zapowiedzianym soborze wszechprawosławnym. Wiele dobrego w relacjach katolicko-prawosławnych zrobiły też obchody stulecia rzezi Ormian oraz współczesne męczeństwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

„Z geopolitycznego punktu widzenia wciąż istnieje trochę napięcia: między Unią Europejską a środowiskami ciążącymi ku Moskwie; między NATO a środowiskami wschodnimi... – mówił dalej Ojciec Święty. – Tam przeżywają to trochę jako zagrożenie i pobudza to do takich rzeczy, jakie obserwujemy. Dla mnie było wielkim oświeceniem, że wraz z prawosławnymi mamy bronić podstawowych wartości chrześcijańskich, że jesteśmy w tym samym świetle. Bo Kościół prawosławny nie pozwala się ideologicznie kolonizować przez nowe teorie, które wypływają z systemu społeczno-ekonomicznego, w centrum stawiającego pieniądz”.

Franciszek zaznaczył też, że najbardziej znaczącym krokiem na rzecz jedności między katolikami i prawosławnymi, a szerzej między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem, byłoby ustalenie wspólnej daty obchodzenia Wielkanocy.

„Jeśli chodzi o problem Wielkanocy, który wszyscy pragniemy rozwiązać, to trzeba przyznać, że wszędzie znajdą się jakieś grupki fundamentalistów, które chcą zachować tradycję – stwierdził Papież. – Bartłomiej zezwolił na coś takiego w dwóch miejscach; jedno z nich pamiętam: chodzi o Finlandię, gdzie prawosławni są mniejszością. Tam patriarcha zezwolił wiernym, aby świętowali Wielkanoc razem z luteranami, właśnie po to, by uniknąć zgorszenia takiej sytuacji: «Mój Chrystus zmartwychwstaje dzisiaj, a twój za tydzień». Takie coś budzi nieco zgorszenia. I już bł. Paweł VI naprawdę poszukiwał jedności w świętowaniu Paschy. Sądzę, że ostatecznie ustali się – i nad tym bardzo pracuje patriarcha Tawadros – żeby ta uroczystość miała stałą datę. Bo jeśli będzie się szło nadal za tradycją klasztorów prawosławnych, to przecież się to stale przesuwa o jeden dzień tygodnia. I skończy się na tym, że świętowalibyśmy Wielkanoc w sierpniu! A zatem trzeba, aby to uzgodniono, i Kościół katolicki od czasów Pawła VI jest gotowy zrezygnować z ustalania daty na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca”.

tc/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaPolski zakonnik biskupem na Bermudach

◊  

Polski zmartwychwstaniec o. Wiesław Śpiewak został nowym biskupem diecezji Hamilton na Bermudach. Zakonnik, obchodzący właśnie 25-lecie kapłaństwa, do niedawna kierował polską prowincją Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O decyzji Papieża Franciszka poinformował polskich zmartwychwstańców nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, który wraz z nimi uczcił dziś w Winnicy 175. rocznicę śmierci ich założyciela, sługi Bożego Bogdana Jańskiego.

Jak mówi sam o. Śpiewak, nominacja ta jest o tyle zaskoczeniem, że choć zmartwychwstańcy bywali biskupami na Bermudach, to zwykle byli to członkowie północnoamerykańskiej prowincji zgromadzenia.

„Jest to dla mnie duża niespodzianka i wyzwanie. Trzeba będzie funkcjonować w innej rzeczywistości, w zupełnie innym Kościele, ale pewno musi się udać – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim o. Śpiewak. – Byłem na Bermudach w 2010 r. Bp Robert Kurtz zaprosił mnie, bym tam przeprowadził spotkania dotyczące Roku Kapłańskiego, który wówczas był obchodzony. Miałem więc możliwość bardzo powierzchownego zapoznania się z tamtejszą rzeczywistością. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że katolicy są mniejszością na wyspach. Jest ich tam 9,5 tys. na 65 tys. mieszkańców. Jest tylko pięć parafii, a zatem rzeczywistość niewielka. Trzeba się będzie nauczyć pracować w takiej optyce i logice rzeczy, co nie przeszkadza, ale na pewno będzie troszkę inne niż praca w Polsce czy we Włoszech. Poza tym jest to Kościół bardziej wielokulturowy, choćby ze względu na to, że przebywają tam również ludzie mówiący po portugalsku sprowadzeni z Azorów do uprawy ziemi; dużo jest Filipińczyków. Więc ta różność, wielokulturowość i wielonarodowość będzie na pewno ubogaceniem, ale i wyzwaniem.

Zostałem w tym roku wybrany na trzecią kadencję prowincjalską w moim zgromadzeniu, ale nie przyjąłem tego wyboru dlatego, że chciałem być blisko ludzi. Na 25 lat kapłaństwa tylko pięć lat byłem na parafii w bezpośrednim duszpasterstwie, 20 lat pracowałem w administracji. Mam nadzieję, że ta nominacja pozwoli mi być blisko ludzi”.

52-letni o. Śpiewak zastąpi bp. Roberta Kurtza CR i będzie zarazem pierwszym biskupem z polskiej prowincji zmartwychwstańców. Sakra biskupia o. Śpiewaka odbędzie się 1 października w Hamilton, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki diecezji i tamtejszej katedry.

bz/ rv

 

inizio pagina

ŚwiatNigeria-Maiduguri: 350 zniszczonych kościołów

◊  

350 zniszczonych kościołów i 5 tys. zabitych katolików – to dramatyczny bilans działania islamskich fundamentalistów w nigeryjskiej diecezji Maiduguri. Leży ona na północy tego afrykańskiego kraju i od 2009 r. znajduje się pod panowaniem islamistów z Boko Haram. Ich krwawe działania zmusiły do opuszczenia domów ponad 100 tys. katolików. Połowa z 40 ośrodków duszpasterskich została zniszczona, a pozostałe przejęli na swe bazy dżihadyści.

„Islamiści kontrolują 85 proc. terytorium naszej diecezji; niektóre z naszych kościołów niszczyli wielokrotnie po tym, jak tylko podnieśliśmy je z gruzów” – mówi ks. Gideon Obasogie, odpowiedzialny za media w diecezji Maiduguri. Wskazuje on, że krwawe działania islamistów sprawiły, iż na terenie diecezji jest ponad 10 tys. sierot i 7 tys. wdów. „Ludzie są przerażeni, stracili domy i cały dorobek swego życia; przyszłość jest wciąż bardzo niepewna. Mimo to kościoły są pełne, a nasza wiara wzrasta” – dodaje nigeryjski kapłan. Wyraża zarazem nadzieję, że ostatnia ofensywa wojsk Nigerii, Czadu i Kamerunu przeciwko islamskim fundamentalistom przyniesie w końcu oczekiwane owoce i ludzie zostaną wyzwoleni spod panowania Boko Haram.

bz/ rv

inizio pagina

Włoski Kościół pomaga uchodźcom w Iraku

◊  

1 mln 200 tys. dolarów przekazał włoski episkopat na wsparcie irackich chrześcijan. Jest to odpowiedź na prośbę wyrażoną przez chaldejskiego arcybiskupa Irbilu Baszara Wardę. W jego diecezji znaleźli gościnę liczni uciekinierzy z Równiny Niniwy, nad którą zapanowało przed rokiem tzw. Państwo Islamskie. Wsparcie pochodzące z tzw. funduszu otto per mille, tworzonego przez obywatelskie „przekierowanie podatkowe” na rzecz m.in. Kościoła we Włoszech, pozwoli otoczyć opieką 13 tys. rodzin irackich uchodźców.

Pieniądze zostaną przekazane na wybudowanie domów i szkoły dla uchodźców oraz na wywiercenie 4 studni. Ze swej strony włoska Caritas zobowiązała się przeznaczyć kolejnych 975 tys. dolarów na żywność dla wspomnianych 13 tys. rodzin uchodźców. Komentując tę decyzję sekretarz generalny włoskiego episkopatu bp Nunzio Galantino przytoczył słowa, które usłyszał od jednego z uchodźców w Iraku: „Jesteśmy prześladowani, ale to od was zależy, czy będziemy też zapomniani”.

bz/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: kard. Filoni uczestnikiem Kongresu Misyjnego

◊  

Drugi dzień trwa IV Krajowy Kongres Misyjny w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia jest prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Kard. Fernando Filoni podkreślił, że stwierdzenia zawarte w encyklice św. Jan Pawła II Redemptoris missio, dotyczące misyjnego zapału, są aktualne po dziś dzień. Zaś misja „ad gentes”, o której mówił już Sobór Watykański II, jest nadal ważnym zadaniem Kościoła, gdyż ciągle jeszcze ok. 5,5 miliarda ludzi na całym świecie czeka na Ewangelię.

Wczoraj wieczorem uczestnicy Kongresu wzięli udział w Mszy św. w katedrze warszawsko-praskiej. W homilii nuncjusz apostolski w Polsce przypomniał, że na rozwój wiary w naszym kraju miał wpływ misjonarz i męczennik z X wieku św. Wojciech. Podkreślił, że misje zapisane są w DNA Kościoła w Polsce.

„On rodził się, wzrastał i kształtował w społeczeństwie dzięki działalności misyjnej swego patrona Wojciecha” – mówił abp Celestino Migliore.

Dziś w kościele Wszystkich Świętych i na Placu Grzybowskim odbywa się stacja kongresowa, podczas której można spotkać się z misjonarzami i poznać ich pracę.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Tarnów: zakończenie peregrynacji obrazu „Jezu ufam Tobie”

◊  

W diecezji tarnowskiej zakończyła się dwuletnia peregrynacja obrazu „Jezu ufam Tobie” oraz relikwii św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Bp Andrzej Jeż już zauważa owoce peregrynacji: „Widzimy ożywienie sakramentu pokuty jako przejaw przyjęcia tajemnicy Bożego Miłosierdzia i dużo dzieł charytatywnych, które się pojawiają po peregrynacji. Także wprowadzana jest praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu w wielu parafiach” – powiedział ordynariusz tarnowski.

Uroczystości zakończenia peregrynacji odbyły się w kościele bł. Karoliny w Tarnowie.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.06.2015

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 13.06.15

◊  

„Charyzmat zgromadzenia sióstr dominikanek Matki Bożej Różańcowej” – rozmowa z przełożoną wspólnoty w Lublinie s. Lidią Kołodziejską oraz s. Marią Chiarą – Radio eR Lublin.

Słuchaj:  

inizio pagina