Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

29/10/2015

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPrezydent Litwy u Papieża

◊  

Trzeba większej solidarności między państwami, by stawić czoło problemowi przyjmowania migrantów w Europie oraz budowania pokoju i bezpieczeństwa na płaszczyźnie regionalnej i międzynarodowej. Papież Franciszek rozmawiał o tym z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, którą przyjął na specjalnej audiencji. W tym kontekście mówiono o konflikcie na Ukrainie, a także na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację w Syrii i Ziemi Świętej. Podjęto także temat integracji europejskiej oraz wskazano na pozytywny wkład Kościoła katolickiego w budowanie litewskiego społeczeństwa.

Ojciec Święty spotkał się na prywatnej audiencji również z Yurym Fedotovem,  dyrektorem wykonawczym Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC).

bz/ rv

inizio pagina

Światowa rodzina Radia Maryja u Papieża

◊  

„Dajecie ludziom coś wielkiego i unikalnego: chrześcijańską nadzieję, która jest czymś więcej, niż po prostu duchową pociechą, ponieważ opiera się na mocy Zmartwychwstania” – tymi słowami Ojciec Święty zachęcał „Światową Rodzinę Radia Maryja” do dalszych wysiłków ewangelizacyjnych. W dzisiejszym spotkaniu z Papieżem wzięli udział dyrektorzy wszystkich radiostacji biorących udział w 6. Światowym Kongresie Rodziny Radia Maryja. Uczestników audiencji Franciszek zachęcił, by nigdy nie zaniedbywali modlitwy i zgłębiania Słowa Bożego. Zwrócił uwagę, że maryjny charakter ich rozgłośni wyraża się w wierności Kościołowi i propagowaniu modlitwy. 

„Rozpowszechniając Ewangelię i nabożeństwo do Matki Bożej, promując miłość do Kościoła i do modlitwy, daje się ludziom ważny «kanał», by mogli słuchać  pięknych refleksji, uczyć się modlić, pogłębiać swoją wiarę i w ten sposób rozszerzać własne horyzonty – mówił Papież. - Radio staje się wówczas środkiem, który nie tylko przekazuje informacje, idee i muzykę bez jakiejś myśli przewodniej, dostarczając jedynie rozrywki, lecz staje się wyśmienitym środkiem rozpowszechniania prawdziwej nadziei, wypływającej ze zbawienie, które przyniósł Chrystus Pan. Takie radio daje też dobre towarzystwo tak licznym osobom, które go potrzebują”.

Pierwsze Radio Maryja powstało w 1988 r. w miejscowości Erba we Włoszech. Zasadą jego działania jest wezwanie do nawrócenia, realizowane poprzez modlitwę, świadectwa i bezpośredni kontakt ze słuchaczami. W szybkim czasie Radio Maryja objęło swoim zasięgiem całe Włochy i rozprzestrzeniło się na inne kraje. Obecnie 75 rozgłośni należących do „Światowej Rodziny Radia Maryja” działa na 5 kontynentach i każdego dnia słucha ich około 30 mln osób. W dużej mierze działalność tych rozgłośni opiera się na pracy woluntariuszy. Radio Maryja z Torunia korzysta wprawdzie z wzorców działania włoskiego Radia Maryja, jednak nie należy do światowego stowarzyszenia.

dw/ rv

inizio pagina

Papież na Mszy: Bóg nie może nie kochać, my możemy Go odrzucić

◊  

Bóg może nas tylko kochać – zwrócił uwagę Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do czytań dzisiejszej liturgii mszalnej. Pierwsze z nich pochodzi z Listu św. Pawła do Rzymian. Apostoł wyjaśnia w nim, że „jeżeli Bóg jest z nami, to któż będzie przeciwko nam? Jeżeli Bóg zbawia, któż nas potępi?”.

„Wydaje się – powiedział Ojciec Święty – jakby moc tej pewności zwycięstwa, tego daru chrześcijanin miał w już w rękach jako swoją własność. Tak, jakby chrześcijanie mogli triumfalistycznie powiedzieć: «Teraz to my jesteśmy zwycięzcami!»”. Ale ma to inne znaczenie. „Jesteśmy zwycięzcami – wskazał Franciszek – nie dlatego, że mamy ten dar w rękach, ale z innego powodu. To coś innego sprawia, że zwyciężamy, czy przynajmniej możemy zwyciężyć, jeśli tego nie będziemy chcieli odrzucić. Jest to fakt, że nic «nie zdoła nas nigdy odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym»”. 

„Nie znaczy to, że jesteśmy zwycięzcami nad naszymi wrogami, nad grzechem. Nie o to chodzi! Jesteśmy tak związani z miłością Bożą, że nikt, nic, żadna moc nie może nas odłączyć od tej miłości. Paweł widział w tym darze coś więcej, widział to, co daje nam ten dar. Jest to dar nowego stworzenia, dar odrodzenia w Chrystusie Jezusie. Apostoł widział miłość Boga. Miłość, której nie da się wytłumaczyć” – podkreślił Franciszek.

„Każdy mężczyzna, każda kobieta – powiedział Papież –  może odrzucić ten dar, woląc od niego swą próżność, swą pychę, swój grzech. Ale ten dar istnieje”. 

„Darem jest miłość Boga – Boga, który nie może się od nas odłączyć. To jest słabość Boga. Mówimy: «Bóg jest wszechmocny, może zrobić wszystko». Owszem, ale oprócz tego jednego: nie może odłączyć się od nas! – mówił Papież. - Kiedy widzimy w Ewangelii, jak Jezus płacze nad Jerozolimą, pozwala to nam zrozumieć coś z tej miłości. Jezus płakał! Płakał nad Jerozolimą i w tym płaczu jest cała słabość Boga: Jego niezdolność do tego, by nie kochać, by odłączyć się od nas”.

Jezus płacze nad Jerozolimą zabijającą swych proroków, którzy zapowiadają jej zbawienie. Bóg mówi do Jerozolimy i do nas wszystkich: „Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście!”. „Jest to obraz tkliwości” – zauważył Ojciec Święty, parafrazując słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Ileż razy chciałem dać wam odczuć tę tkliwość, tę miłość, jak ptak swoim pisklętom, a wy odrzucaliście”. „Dlatego – dodał Franciszek – św. Paweł rozumie i może powiedzieć, iż «jest pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od tej miłości». 

„Bóg nie może nie kochać! I to jest nasza pewność. Ja mogę odrzucić tę miłość, tak jak odrzucał ją dobry łotr aż do końca swego życia. Ale tam ta miłość na niego czekała. Nawet człowieka najgorszego, największego bluźniercę Bóg kocha z tkliwością ojca, z tkliwością taty. Mówi o tym Paweł. Mówi o tym Jezus w Ewangelii: «Jak ptak swoje pisklęta». A Bóg Wszechmogący, Stworzyciel może wszystko. Bóg płacze! W tym płaczu Jezusa nad Jerozolimą, w tych łzach jest cała miłość Boża. Bóg płacze nade mną, kiedy się oddalam. Bóg płacze nad każdym z nas. Bóg płacze nad niegodziwymi, którzy czynią tyle niedobrych rzeczy, wyrządzają tyle zła ludzkości... Czeka, nie potępia, płacze. Dlaczego? Dlatego, że kocha!” – powiedział Papież.

ak/ rv

inizio pagina

Afryka: papieska podróż przyniesie błogosławieństwo pokoju

◊  

Odwagę do podróżowania także na niebezpieczne tereny Franciszek czerpie ze swej wiary i miłości do ludzi – w ten sposób watykański sekretarz stanu odniósł się do pierwszej afrykańskiej pielgrzymki Ojca Świętego. Obejmie ona Kenię, Ugandę i Republikę Środkowoafrykańską (25-30 listopada). Szczególny niepokój budzi sytuacja w tym ostatnim kraju, wstrząsanym od kilku tygodni kolejną falą przemocy, jak też wzrost islamskiego fundamentalizmu w Kenii. Kard. Pietro Parolin podkreśla, że jeżeli podróż została zaplanowana, oznacza to, iż istnieją warunki pozwalające na jej przeprowadzenie, także gdy chodzi o bezpieczeństwo Papieża i wiernych. „Ojciec Święty osobiście chciał tej pielgrzymki m.in. właśnie ze względu na sytuację panującą w tych krajach. Jest przekonany, że może ona stać się przyczynkiem do przywracania pokoju. Dlatego też gotów jest stawić czoło ewentualnemu niebezpieczeństwu” – zaznaczył watykański sekretarz stanu.

         Papieska pielgrzymka widziana jest jako błogosławieństwo zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów, oraz jako zapowiedź upragnionego pokoju – podkreśla arcybiskup stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. W Bangi od kilku tygodni dochodzi do niepokojących starć ulicznych, w których zginęło prawie sto osób, a kilkaset zostało ciężko rannych. Ludność cywilna w obawie o swe życie znów masowo zaczęła chronić się przy kościołach. Obóz uchodźców, który ma odwiedzić Franciszek, wypełnił się po brzegi. „Ufamy, że do pielgrzymki dojdzie mówi - abp Dieudonné Nzapalainga. – Nasz kraj potrzebuje pocieszenia i przesłania nadziei. Wspólnota międzynarodowa przestała się nami interesować; liczymy, że Franciszek skupi uwagę świata na toczącym się u nas konflikcie i położy kamień węgielny pod budowanie pojednania oraz przywracanie pokoju” – podkreśla arcybiskup Bangi.

bz/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Tauran do Europejskiego Spotkania „Religie na rzecz Pokoju”

◊  

Nikt nie może kochać Boga, jeśli nie kocha swojego bliźniego. Nie można jednak kochać ani Boga, ani drugiego człowieka, jeśli się ich nie zna. Brak wzajemnego zrozumienia owocuje brakiem zaufania, co prowadzi do wzajemnej wrogości. Zwraca na to uwagę przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w liście do uczestników Europejskiego Spotkania „Religie na rzecz Pokoju”. Odbywa się ono w Castel Gandolfo pod hasłem: „Przyjmować jedni drugich: od strachu do zaufania”.

Według kard. Jean-Louis Taurana prawdziwą misją każdej religii jest zaprowadzanie pokoju. To właśnie wiara w Boga może pomóc przezwyciężyć strach przed innymi, egoizm i nienawiść, których źródłem jest ludzkie serce. Szef watykańskiej dykasterii przypomniał też słowa Papieża Franciszka. W listopadzie ub.r. powiedział on w Parlamencie Europejskim, że przyszłość naszego kontynentu zależy od tego, czy będziemy pamiętali o naszej relacji z Bogiem. Europie bez Boga zagraża utrata własnej duszy i „ducha humanizmu”, który nadal jest dla niej tak ważny.

dw/ rv

inizio pagina

ŚwiatParyż: profanacja katedry zgodna z prawem

◊  

Sąd apelacyjny w Paryżu uniewinnił dziś aktywistki ruchu Femen, które przed trzema laty sprofanowały katedrę Notre Dame i uszkodziły wystawiony tam pozłacany dzwon. Sędziowie podtrzymali natomiast karę grzywny dla pracowników służb porządkowych, którzy wyprowadzili na wpół obnażone feministki ze świątyni.

Przypomnijmy, że wtargnięciem do katedry Femen postanowił wówczas zamanifestować swą radość z ustąpienia Papieża Benedykta XVI. Sąd pierwszej instancji w ogóle nie wziął pod uwagę obscenicznego czy obraźliwego charakteru zachowania feministek. Odpowiadały one jedynie za uszkodzenie dzwonu. Sąd drugiej instancji odrzucił jednak również i to oskarżenie.

kb/ rv, la croix

inizio pagina

Białoruś: obchody 90-lecia utworzenia diecezji pińskiej

◊  

Obchody 90-lecia diecezji pińskiej i jej wyższego seminarium oraz 145. rocznicy urodzin jej pierwszego biskupa Zygmunta Łozińskiego odbyły się 28 października w Pińsku. Uroczystościom, w których wzięli udział liczni wierni ze wszystkich diecezji Białorusi oraz biskupi z kraju i z za granicy, przewodniczył nuncjusz apostolski w Mińsku, abp Claudio Gugerotti.

Do całej diecezji pińskiej i do uczestników uroczystości Ojciec Święty Franciszek skierował pozdrowienie, przesłane przez watykańskiego sekretarza stanu: „Niech to ważne wydarzenie w życiu Kościoła pobudzi w wiernych i we wspólnotach parafialnych wierne oddanie się Chrystusowi i odnowi duchowe siły, aby być radosnymi i aktywnymi świadkami nadziei w służbie nowej ewangelizacji”. Jak pisze kard. Pietro Parolin, Papież z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim całą wspólnotę diecezjalną i Kościół Białorusi.

Uroczystości w Pińsku zakończyły się modlitwą o rychłą beatyfikację bp. Łozińskiego i za zmarłego kard. Kazimierza Świątka, niezłomnego świadka wiary, któremu bardzo wiele zawdzięcza piński Kościół lokalny.

Obecnie w diecezji pińskiej posługuje 50 kapłanów i dwóch biskupów. Pracę duszpasterską prowadzi się w 80 parafiach. Oprócz Wyższego Seminarium Duchownego działa w niej także Kolegium Katechetyczne, które przygotowuje specjalistów z teologii, pedagogiki chrześcijańskiej, psychologii i poradnictwa rodzinnego.

Diecezja pińska została powołana do istnienia 28 października 1925 r. bullą Papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas. Pierwszym ordynariuszem pińskim został bp Zygmunt Łoziński, który zmarł w 1932 r. w Pińsku w opinii świętości i został pochowany w miejscowej katedrze.

ks. J. Martinowicz, Mińsk /rv

inizio pagina

Norwegia: więcej wiernych i nowa katedra

◊  

Kamień węgielny pod budowę nowej katedry został dziś położony w norweskiej miejscowości Trondheim. Dotychczasowy kościół z 1973 r. nie był już w stanie pomieścić wszystkich wiernych, wymagał też gruntownego remontu. Stąd decyzja o budowie nowej świątyni, która ma powstać do jesieni 2016 r. Będzie ona pod wezwaniem św. Olafa, głównego patrona tego skandynawskiego kraju. Jest on zresztą pochowany w luterańskiej katedrze właśnie w tym mieście i jest celem wielu pielgrzymek.

W ostatniej dekadzie liczba katolików w Norwegii potroiła się. W Trondheim mieszka co jedenasty katolik ze wspólnoty liczącej obecnie w całym kraju 113 tys. osób. Migranci ekonomiczni i uchodźcy stanowią 90 proc. wiernych. Stawia to przed tamtejszym Kościołem nowe wyzwania, związane z zapewnieniem im nie tylko świątyń i kaplic, ale też duszpasterstwa w ich ojczystych językach, o co prosili np. Polacy.

bz/ rv

inizio pagina

Irak: dzieci zobowiązane do zmiany religii

◊  

Iracki parlament odrzucił popieraną przez Kościół poprawkę do ustawy o przynależności religijnej nieletnich. Obecnie prawo to postanawia, że jeżeli nawet tylko jedno z rodziców przejdzie z jakiejkolwiek religii na islam, to dzieci automatycznie stają się muzułmanami. Poprawka zakładała, by nieletni pozostawali w pierwotnej wierze aż do osiągnięcia pełnoletności i dopiero wówczas decydowali o tym, jaką religię wybrać. Projekt zmian poparło 51 deputowanych, a odrzuciło go 137.

Przed głosowaniem chaldejski patriarcha Louis Raphaël I Sako wysłał do prezydenta Iraku list, w którym wskazał, że obowiązujące prawo jest niezgodne z Konstytucją, gwarantującą „ochronę jednostki przed wszelkimi formami przymusu intelektualnego, politycznego i religijnego”. Przypomniał zarazem, że respektuje zmianę wyznania pod warunkiem, iż nie jest ona wynikiem przymusu.

bz/ rv

inizio pagina

Chrześcijanka podpalona, bo nie chciała poślubić muzułmanina

◊  

Pakistańska chrześcijanka została oblana benzyną i podpalona za to, że odmówiła poślubienia muzułmanina i przejścia na islam. 20-letnia Sonia Bibi z Multanu walczy o życie, ponieważ jej ciało jest w 80 proc. okrutnie poparzone. Jej oprawca trafił do więzienia, przypuszcza się jednak, że ponieważ jest człowiekiem wpływowym, uniknie jakiejkolwiek kary.

Dramat chrześcijanki wyciągnął na światło dzienne powszechny proceder przymuszania kobiet z mniejszości religijnych do poślubiania muzułmanów. Szacuje się, że w Pakistanie każdego roku dochodzi do zawarcia co najmniej tysiąca takich związków. Ich ofiarami najczęściej padają nieletnie dziewczyny z ubogich rodzin. Są gwałcone, bite, przymuszane do najcięższych prac domowych, a jednocześnie szantażowane, że jeżeli zaczną się buntować lub co gorsze zwrócą o pomoc na policję, negatywnie odbije się to na ich najbliższych. Tworzy to klimat zmowy milczenia, tym bardziej że policja staje po stronie popełniających takie czyny mężczyzn, a zastraszani świadkowie zajścia po jakimś czasie wycofują swe zeznania.

Organizacje praw człowieka złożyły w pakistański parlamencie projekt ustawy zakazującej przymusowych nawróceń, z którymi wiążą się takie związki. Nie ma on jednak najmniejszej szansy na przyjęcie, ponieważ w tym islamskim kraju prawa mniejszości etnicznych i religijnych są coraz bardziej ograniczane.

bz/ rv 

inizio pagina

Amerykańscy biskupi podsumowują Synod

◊  

„Nie jesteśmy jedynie Kościołem, który uczy, ale również Kościołem, który rozeznaje” – tak abp Blase Cupich z Chicago podsumował obrady ostatniego Synodu. Podobnie myśli kard. Donald Wuerl z Waszyngtonu, który dodaje, że Synod był szkołą wewnątrzkościelnego dialogu i otwartego wyrażania swoich myśli. Według obu amerykańskich hierarchów to właśnie szczera wymiana opinii i umiejętność przyjęcia różnorodności przy zachowaniu jedności w sprawach zasadniczych, czyli prawdziwa katolickość, jest jednym z najważniejszych owoców niedawno zakończonego Synodu Biskupów o rodzinie.

Według kard. Wuerla przesłaniem Synodu dla osób rozwiedzionych jest zachęta, aby mimo tego, że ich życie nie jest w pełni zgodne z ideałem Ewangelii, nie rezygnowały one z dążenia do doskonałości i nie uważały, że są poza Kościołem. Według waszyngtońskiego kardynała błędem ubiegłorocznego Synodu podczas dyskusji o tym, jak należy traktować homoseksualistów, było połączenie tego problemu ze sprawą małżeństwa osób tej samej płci. To pozostawiło pewien niesmak, ale ostatni Synod już tego błędu nie powtórzył.

Z kolei abp Cupich zauważył, że zawsze należy słuchać tego, co mają do powiedzenia ci, którzy przeżywają trudności, np. rozwodnicy czy osoby o skłonnościach homoseksualnych. Dopiero po bezpośrednim poznaniu ich życia i problemów można podejmować decyzję, jak im pomóc. Taki sposób postępowania arcybiskup skrótowo opisał słowami: „Zobaczyć, ocenić, działać”.

dw/ rv, america, crux 

inizio pagina

PolskaPrzedsiębiorcy o potrzebach duchowych i dylematach etycznych

◊  

W Katowicach trwa Forum dla Wolności i Rozwoju. Liderzy biznesu i przedsiębiorcy rozmawiają m.in. o etyce w codziennej pracy i o potrzebie stworzenia silnego duszpasterstwa dla przedsiębiorców. W spotkaniu bierze udział prezydent Andrzej Duda.

Forum dla Wolności i Rozwoju to pionierski ponadpolityczny projekt obywatelski, zrzeszający ekspertów z konkretnych dziedzin oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki. Jego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

W tym roku przedsiębiorcy rozmawiają także o wartościach etycznych w biznesie i o wsparciu duszpasterskim, jakiego oczekują od Kościoła. Jak podkreślają organizatorzy, duchowy rozwój przedsiębiorców wymaga wsparcia i szczególnej opieki duszpasterskiej.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

100 tys. pielgrzymów ŚDM odwiedzi Auschwitz

◊  

Miejsce Pamięci Auschwitz w dniach od 20 do 28 lipca oraz od 1do 3 sierpnia przyszłego roku będzie całkowicie zarezerwowane dla uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W tych dniach Muzeum będzie niedostępne dla innych odwiedzających.

„Młodzi pielgrzymi, którzy chcą zwiedzić w tym czasie były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, muszą zarejestrować się przez strony bielsko-żywieckiego Centrum ŚDM, wybierając pozostałe wolne terminy – poinformował diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. – Tylko te osoby, które otrzymały już specjalne karty wejściowe, potwierdzające rezerwację na daną godzinę, będą w tych dniach mogły zwiedzić Muzeum Auschwitz. Właśnie o tej godzinie zwiedzają najpierw Muzeum Auschwitz, potem Birkenau; oczywiście będzie też możliwość sprawowania Mszy św. w jednym z oświęcimskich kościołów” – powiedział ks. Piotr Hoffmann.

Więcej na stronie mlodzi.diecezja.bielsko.pl.

rv / R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 29.10.2015

◊  

W Magazynie: „Muzułmanie w katolickiej wspólnocie” – rozmowa z bp. Andrzejem Siemieniewskim, biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej – Radio Rodzina, Wrocław

Słuchaj:         

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 29.10.2015

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 29 października 2015 r.

◊  

Msza przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Arnold Chrapkowski - przełożony generalny Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów).

Słuchaj:     

inizio pagina