Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

02/02/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaHomilia na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego

◊  

Osoby konsekrowane są powołane do podejmowania odważnych i profetycznych decyzji – przypomniał Papież na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. Franciszek odprawił dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej Mszę dla osób konsekrowanych. W homilii nawiązał do wymowy przypadającego dziś święta Ofiarowania Pańskiego. Zauważył, że Józef i Maryja dziwili się temu, co słyszeli o małym Jezusie. Tę postawę zdumienia trzeba w sobie nieustannie pielęgnować. W sposób szczególny dotyczy to właśnie osób konsekrowanych.

„Strzeżmy się przyzwyczajenia w życiu duchowym – mówił Papież. – Uważajmy, by nasze charyzmaty nie stały się abstrakcyjnymi doktrynami. Jak już mówiłem przy innych okazjach, charyzmatów założycieli nie należy zamykać w butelce, to nie eksponaty muzealne. Nasi założyciele działali pod wpływem Ducha i nie bali się ubrudzić sobie rąk codziennym życiem, problemami ludzi, lecz z odwagą przemierzali peryferie geograficzne i egzystencjalne. Nie powstrzymały ich przeszkody czy brak zrozumienia u innych, bo zachowali w sercu zdumienie ze spotkania z Chrystusem. Nie oswoili łaski Ewangelii. Zawsze zachowali w sercu święty niepokój o Pana, nękało ich pragnienie, by zanieść Go innym, tak jak Maryja i Józef zanieśli Jezusa do świątyni”. 

Punktem wyjścia papieskich rozważań była medytacja spotkania, jakie dokonuje się w scenie opisywanej przez dzisiejszą Ewangelię. Nowonarodzony Mesjasz spotyka w świątyni Symeona i Annę. Są oni uosobieniem wiernego oczekiwania ludu Izraela na wypełnienie prorockich obietnic. W tym spotkaniu, jak zauważył Papież, można zobaczyć początek życia konsekrowanego. 

„Osoby konsekrowane – mówił Franciszek – są powołane przede wszystkim do bycia ludźmi spotkania. Powołanie bowiem nie pochodzi z naszych planów wypracowanych przy biurku, lecz z łaski Pana, który do nas dociera poprzez spotkanie, zmieniające życie. Ten, kto naprawdę spotyka Jezusa, nie może pozostać taki sam. On jest nowością, która odnawia wszystko. Ten, kto żyje tym spotkaniem, staje się świadkiem i umożliwia to spotkanie innym. Staje się ponadto krzewicielem kultury spotkania, unikając autoreferencyjności, sprawiającej, że pozostajemy zamknięci w sobie”. 

Franciszek odniósł się z kolei do drugiego czytania, które przypomina, że Jezus nie wahał się dzielić naszej ludzkiej kondycji. On nie zbawił nas „od zewnątrz”, nie pozostał z dala od naszego dramatu, ale zechciał dzielić nasze życie – podkreślił Papież.

„Osoby konsekrowane są powołane, aby były proroczym i konkretnym znakiem tej bliskości Boga, tego dzielenia kondycji słabości, grzechu i ran człowieka naszych czasów. Wszystkie formy życia konsekrowanego, każda zgodnie z właściwymi jej cechami, są powołane, aby być w nieustannym stanie misji, dzieląc «radości i nadzieje, smutki i lęki ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych” (Gaudium et spes, 1)» – powiedział Ojciec Święty. 

Na zakończenie Franciszek zawierzył osoby konsekrowane wstawiennictwu Maryi. Niech wzrasta w nas obecność Pana Jezusa, a także pragnienie spotkania, pielęgnowanie zdumienia i radość wdzięczności. Wówczas inni będą pociągani Jego światłem i będą mogli spotkać miłosierdzie Ojca – zapewnił Papież.

Na wieczornej Eucharystii Bazylika Watykańska była wypełniona po brzegi. Liczna grupa zakonników i zakonnic śledziła papieską liturgię przed ekranami na placu św. Piotra. Bardzo sugestywny był początek Mszy św. Pogrążona w ciemnościach Bazylika oświetlana była jedynie świecami, które trzymali uczestnicy liturgii. W procesji na wejście Papieżowi towarzyszyło 50 przedstawicieli wszystkich form życia konsekrowanego.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do zakonników, dla których nie było miejsca w bazylice

◊  

Po zakończeniu liturgii w Bazylice Watykańskiej Papież udał się do licznej grupy zakonników i zakonnic, dla których nie znalazło się miejsce w świątyni i uczestniczyli w Eucharystii na placu św. Piotra.

Franciszek przypomniał im, że każdy z nas ma swoje miejsce, ma swoją pracę w Kościele. „Nie zapominajcie, proszę, o pierwszym powołaniu, pierwszym wezwaniu. Pamiętajcie! Pan nadal zwraca się do was z tą samą miłością, z jaką zostaliście powołani! Nie wygaszajcie tego piękna, tego zdumienia pierwszym powołaniem. I dalej pracujcie! To piękne. Zawsze jest coś do zrobienia. Ale najważniejsza jest modlitwa. Istotą życia konsekrowanego jest modlitwa. Módlcie się, a modląc się możecie się zestarzeć jak dobre wino!” – mówił Papież.

Franciszek zapewnił także o swym wielkim uznaniu dla starych zakonników, którzy zachowali błysk w oczach, bo, jak podkreślił, płonie w nich ogień życia duchowego.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Chin: nie zapominać swej historii i mądrości

◊  

„Chiny zawsze budziły mój podziw swą wielkością. To nie tylko wielki kraj, ale wielka kultura i niewyczerpana mądrość” – powiedział Papież w obszernym, bezprecedensowym wywiadzie, którego udzielił wychodzącego w Hongkongu czasopismu Asia Times. W Domu św. Marty w Watykanie rozmawiał z nim dziennikarz i znawca problematyki chińskiej Francesco Sisci, który jest włoskim korespondentem w Pekinie.

Ojciec Święty podkreślił, że podziw dla Chin podziela ze swoimi współbraćmi zakonnymi, jezuitami, takimi jak słynny o. Matteo Ricci. To od niego nauczył się, że konieczny jest dialog z tym krajem, tak ubogaconym wieloma darami. Zaś Kościół katolicki czuje się zobowiązany do respektowania wszystkich cywilizacji. Franciszek zaznaczył, że nie należy obawiać się dialogu, a Chiny nie mogą zamykać się w sobie, mając wiele do dania innym. Wspomniał tu zwłaszcza starodawną chińską sztukę medyczną. Mówiąc o dialogu, Papież zwrócił uwagę, że nie ma on prowadzić do kompromisu i, jak to określił, „dzielenia się tortem”. Jego zdaniem tak właśnie zrobiono na konferencji w Jałcie. Po drugiej wojnie światowej podzielono się tortem, tymczasem trzeba dostęp do niego zapewnić wszystkim, a nie kawałkować go.

Rozmawiający z Ojcem Świętym dziennikarz nawiązał też do głębokiego kryzysu demograficznego przeżywanego przez Chiny, które od lat 80. ubiegłego wieku wyrzekły się tego, co najcenniejsze, mianowicie dzieci. Franciszek przyznał, że również na Zachodzie istnieje zjawisko starzenia się ludności, a brak dzieci jest bardzo szkodliwy dla społeczeństwa. Pochwalił Chiny, że zaczynają zdawać sobie sprawę z tego problemu i otwierać się na nowe możliwości w tej dziedzinie.

Francesco Sisci nawiązał też do przypadającego w najbliższy poniedziałek 8 lutego chińskiego Nowego Roku i zaproponował złożenie życzeń tamtejszym władzom. Papież, który w swoim wywiadzie przypomniał, że podczas podróży apostolskich do Azji przelatywał już nad terytorium Chin, i ze wzruszeniem wysyłał wtedy pozdrowienia prezydentowi tego kraju, chętnie przystał na propozycję dziennikarza. „Przed zbliżającym się Nowym Rokiem – powiedział Ojciec Święty – chcę przekazać moje najlepsze życzenia i pozdrowienia prezydentowi Xi Jinpingowi i całemu narodowi chińskiemu. I pragnę wyrazić nadzieję, iż nigdy nie zatracą oni historycznej świadomości, że są wielkim narodem, z wielką historią mądrości, i wiele mogą dać światu. Świat oczekuje na tę waszą wielką mądrość. Obyście w tym Nowym Roku z tą świadomością szli dalej, by pomagać i współpracować ze wszystkimi w trosce o nasz wspólny dom i o nasze narody” – dodał Franciszek.

ak/ rv

inizio pagina

Dubrownik w Chorwacji: 600-lecie zniesienia niewolnictwa

◊  

Dubrownik nad Adriatykiem obchodzi 3 lutego dwie rocznice: 1700-lecie męczeństwa patrona tego chorwackiego miasta św. Błażeja oraz 600-lecie zniesienia tam handlu niewolnikami. Zakazano go w republice kupieckiej Raguzy, jak zwał się wówczas Dubrownik, w roku 1416, a więc ponad cztery wieki wcześniej, niż w Wielkiej Brytanii czy USA.

Tamtejszym obchodom rocznicowym w liturgiczne wspomnienie św. Błażeja przewodniczyć będzie w imieniu Papieża kard. Vinko Puljić, arcybiskup stolicy Bośni i Hercegowiny. W liście, którym mianuje on metropolitę Sarajewa swoim specjalnym wysłannikiem, Ojciec Święty zleca mu, by zachęcił wszystkich uczestników do należnej troski o ludzką godność. Uroczystości te są bowiem okazją, by nie tylko rozważyć znaczenie prawa, którym 600 lat temu zniesiono tam niewolnictwo, ale także, by umocnić aktualne zaangażowanie na rzecz godności osoby ludzkiej – pisze Franciszek do kard. Puljicia. Prosi też wszystkich biorących udział w dubrownickich obchodach o modlitwę w intencji posługi Piotrowej, którą pełni. 

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Braz de Aviz: Rok Życia Konsekrowanego to powrót do istoty powołania

◊  

Dobiega końca Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji od kilku dni trwa w Watykanie zjazd przedstawicieli zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego z całego świata.  Kard. João Braz de Aviz dokonał wstępnego podsumowania tego szczególnego roku. Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podkreślił, że przywrócił on osobom żyjącym radami ewangelicznymi poczucie wdzięczności Bogu za ich powołanie.

„To wielki dar, w którym poczuliśmy silną potrzebę powrotu do istoty naszego powołania i dostrzeżenia w życiu konsekrowanym daru niebios w służbie Kościołowi. To wielka rzecz dla Kościoła, że dostrzeżono komplementarność form historycznych, dawnych i nowych, aktualnych, które mogą się wzajemnie wspierać, a nie przeciwstawiać. W obecnych czasach nie można izolować się, należy współpracować z innymi, równocześnie pielęgnując własną tożsamość. Dlatego ostatnie wydarzenie Roku Życia Konsekrowanego zgromadziło wszystkie istniejące zakony i instytuty, by zwrócić uwagę na istotę tego typu wspólnoty. Papież był duszą tych wydarzeń jako osoba konsekrowana, jezuita. Wskazał nam kierunek na podstawie całej tradycji Kościoła, która równocześnie daje nowe inspiracje, adekwatne na obecne czasy” – powiedział kard. Braz de Avis. 

auk/ rv

inizio pagina

ŚwiatWielka Brytania: bioetycy przeciw modyfikacjom genetycznym

◊  

„To kolejny krok w kierunku stworzenia genetycznie zmodyfikowanych dzieci” – tymi słowami dyrektor brytyjskiego katolickiego Instytutu Bioetyki (Anscombe Bioethics Center) w Oksfordzie prof. David Albert Jones skomentował kontrowersyjną decyzję o możliwości modyfikowania ludzkich zarodków. Została ona ogłoszona w Wielkiej Brytanii przez Radę Płodności i Embriologii (HFEA). Pozwala naukowcom na prowadzenie eksperymentów w zakresie modyfikacji genetycznej embrionów ludzkich. To pierwsza tego typu ustawa w Europie.

„Decyzja ta to ostatni krok, po próbach klonowania embrionów ludzkich, do tworzenia hybryd zarodków ludzko-zwierzęcych i wyprodukowania embrionu pochodzącego od trzech rodziców” – zauważa prof. Jones. Dodaje, że do tej pory każdej tego typu decyzji towarzyszyły przesadzone obietnice dotyczące leczenia lub zapobiegania chorobom. W rzeczywistości jednak chodzi po prostu o przeprowadzenie kolejnych, coraz bardziej niemoralnych eksperymentów na ludziach w najwcześniejszych etapach ich rozwoju. „Prawdziwe obietnice dotyczące technik genowych winny dotyczyć poszukiwania etycznego i skutecznego leczenia tak dzieci, jak i dorosłych, którzy urodzili się z chorobami, na które nie ma w tej chwili żadnego lekarstwa. Badania powinny koncentrować się na rozwoju genowej terapii somatycznej, która będzie bezpieczna i skuteczna, a nie na destrukcyjnych eksperymenty na embrionach” – powiedział prof. Jones. 

lg/ rv

inizio pagina

Moskwa: Cyryl I wzywa do zaprzestania finansownia aborcji

◊  

Patriarcha moskiewski Cyryl ponownie wezwał do zaprzestania w Rosji finansowania aborcji ze środków państwowej służby zdrowia oraz sprzedaży środków wczesnoporonnych. Według niektórych danych statycznych liczba aborcji w tym kraju wzrosła w 2015 r. o 40 tys. w porównaniu z latami poprzednimi. Zaprzeczył temu jednak przedstawiciel tamtejszego ministerstwa zdrowia Oleg Sałagaj.

Cyryl I ponowił wygłoszone rok temu w rosyjskim parlamencie wezwanie do całkowitego wstrzymania finasowania aborcji ze środków budżetowych. W związku z nasilającym się procederem ukrytych zabiegów przerwania ciąży zażądał uregulowania nieograniczonej sprzedaży środków wczesnoporonnych. Oficjalne statystyki podają liczbę 920 tys. zrejestrowanych aborcji, co zdaniem patriarchy stanowi tylko wierzchołek góry lodowej. Jego zdaniem liczbę tę należy pomnożyć dwu- lub trzykrotnie. Podał przykład Okręgu Kaliningradzkiego, w którym liczba rejestrowanych aborcji jest niewielka, ale dodać należy do tego ciąże przerwane przez zastosowanie środków wczesnoporonnych, które nie są objęte żadnymi statystykami.

Informacjom o zwiększeniu liczby wykonanych w Rosji aborcji zaprzeczył przedstawiciel ministerstwa zdrowia Oleg Sałagaj. Stwierdził on, że liczba zabiegów przerwania ciąży zmniejszyła się o 8 proc. Oczywiście powołał się na oficjalne statystyki, właśnie te, których wiarygodność zakwestionował Cyryl I. 

W. Raiter, Moskwa / rv

inizio pagina

Meksyk: wizyta Papieża przyczyni się do integracji najuboższych

◊  

Za kilka dni Papież uda się w podróż apostolską do Meksyku. Już teraz wizyta ta wzbudza ogromne zainteresowanie, jak i nadzieje wśród wielu mieszkańców tego kraju. Należy do nich z pewnością ludność rdzenna, z którą Franciszek spotka się 15 lutego w San Cristóbal de las Casas.

Jak podkreśla w komunikacie episkopat Meksyku, Ojciec Święty przybędzie do całej tamtejszej wspólnoty kościelnej. Tym niemniej szczególną uwagę zwróci właśnie na ludność rdzenną, bardzo często przy różnych okazjach niezauważaną.

„Papież nie przybywa, by skonfrontować ze sobą jakiekolwiek grupy społeczne, ale by budować mosty i pomóc nam zburzyć dzielące nas mury, a także by wspierać po ludzku i po chrześcijańsku integrację bogatych i biednych, ludności rdzennej i metysów, tych. którzy przeżywają swą wiarę w sposób bardziej tradycyjny, i tych, którzy ją realizują w jej nieodłącznym wymiarze społecznym” – czytamy w dokumencie. Podkreśla się w nim również, że diecezja San Cristóbal de las Casas jest jedną z najbiedniejszych i najbardziej zmarginalizowanych w kraju. Biskupi przypominają przy tej okazji, że w Meksyku żyją 62 plemiona tubylcze, co łącznie stanowi ok. 11 mln ludzi. Mimo uznania Meksyku za kraj wielokulturowy niektóre przysługujące im prawa, jak na przykład do posiadania własnych organizacji politycznych czy większościowego udziału we władzach lokalnych, często nadal nie są przestrzegane. „Prośmy Boga i Jego Najświętszą Matkę, by ta wizyta Papieża uwrażliwiła wszystkich na solidarność wobec trudnej rzeczywistości, którą przeżywają te wspólnoty” – czytamy w komunikacie meksykańskiego episkopatu. 

lg/ rv, cem 

inizio pagina

Sierra Leone: biskupi przeciwko legalizacji aborcji

◊  

„Ludzkie życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci” – powiedział ordynariusz stołecznego Freetown, wyrażając sprzeciw wobec ustawy o tzw. „bezpiecznej aborcji”, przygotowanej przez władze Sierra Leone. Potępiły ją także tamtejsze wspólnoty muzułmańskie.

Abp Edward Tamba Charles skrytykował nowe prawodawstwo aborcyjne podczas spotkania międzyreligijnego w stolicy kraju. Ustawa została przyjęta przez parlament 8 grudnia ub.r. i obecnie czeka na podpis prezydenta. Pozwala ona na legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży, a po tym terminie w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub ze względu na zagrożenie dla zdrowia matki czy płodu.

Abp Charles zwrócił uwagę, że wbrew nazwie „bezpieczna aborcja” nowa ustawa „nie wyraża szacunku dla życia matki i dziecka ani nie zapewnia im bezpieczeństwa”. Zaapelował też o lepszą opiekę prenatalną i poporodową dla wszystkich kobiet w Sierra Leone. Zdaniem stołecznego metropolity polepszenie warunków sanitarnych w tym sektorze obniży śmiertelność matek i noworodków przy porodach, natomiast aborcja wpłynie na jej wzrost.

Sprzeciw wobec nowego prawa wyraziły także wspólnoty muzułmańskie w tym kraju. Wspólnie z chrześcijanami wystosowały one na ręce prezydenta Ernesta Bai Koromy protest. Inicjatywie tej patronuje Rada Międzyreligijna Sierra Leone.

auk/ rv 

inizio pagina

PolskaPrezydium KEP: komunikat o nauczaniu religii w szkołach

◊  

Prezydium Episkopatu Polski wydało komunikat nawiązujący do obywatelskiego projektu zmian w zakresie finansowania nauczania religii. Biskupi przypomnieli, że w poprzednim roku szkolnym w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 proc. dzieci i młodzieży.

„Lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów – stwierdził rzecznik episkopatu. – Wysoki procent tych, którzy uczestniczą w lekcjach religii, świadczy, że są one odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

W komunikacie zauważono, że standardem w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce. jest fakt, że wynagrodzenie za pracę dla osób uczących religii pochodzi ze środków publicznych.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Polska: obchody Dnia Życia Konsekrowanego

◊  

W Dzień Życia Konsekrowanego w wielu kościołach na terenie całego kraju trwa szczególna modlitwa zakonników i zakonnic. Tak było m.in. w Poznaniu, gdzie Mszy dla nich przewodniczył abp Stanisław Gądecki, który zwrócił uwagę, że mające dziś miejsce zakończenie Roku Życia Konsekrowanego przypada w Roku Miłosierdzia. 

„Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam, że w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane – mówił metropolita poznański. – Ich życie, jeśli jest autentyczne, polega na ofiarowaniu siebie po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczyć miłosierdzia i dzielić się nim z innymi”. 

W liście na Dzień Życia Konsekrowanego episkopat Polski przywołuje postacie siostry Faustyny i Maksymiliana Kolbe. Święci ci są świadkami Bożej Miłości i Miłosierdzia, które przekazywać można światu nawet w najtrudniejszych warunkach. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 02.02.2016

◊  

W Magazynie: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski i Rok Miłosierdzia” – rozmowa z abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski

Słuchaj:         

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 02.02.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina