Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/02/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAudiencja ogólna: prawdziwa sprawiedliwość to nawrócenie grzesznika

◊  

Prawdziwa sprawiedliwość nie polega na wymierzeniu kary, lecz na przezwyciężeniu zła poprzez skłonienie winnego do skruchy i do przyjęcia przebaczenia – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Temat dzisiejszej katechezy to miłosierdzie i sprawiedliwość. Pismo Święte przedstawia nam bowiem Boga jako nieskończone miłosierdzie, a zarazem jako doskonałą sprawiedliwość. Mogłoby się wydawać, że atrybuty te wzajemnie się wykluczają. W rzeczywistości tak jednak nie jest – zauważył Papież – bo to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełnej sprawiedliwości.

Na samym wstępie Franciszek wskazał na ograniczenia tak zwanej sprawiedliwości wyrównawczej. Polega ona na ukaraniu winnych i zadośćuczynieniu skrzywdzonym. W ten sposób działa prawo.

„Ta droga jednak nie prowadzi jeszcze do prawdziwej sprawiedliwości, bo w istocie nie pokonuje zła, ale je po prostu powstrzymuje. Natomiast tylko wówczas, gdy odpowiadamy na zło dobrem, może ono zostać naprawdę pokonane. Oto więc inny sposób wymierzania sprawiedliwości, który wskazuje nam Biblia. Jest to procedura unikająca odwołania się do sądu i przewidująca, żeby ofiara zwróciła się bezpośrednio do winnego, aby go zachęcić do nawrócenia, pomagając mu zrozumieć, że czyni zło, odwołując się do jego sumienia. W ten sposób, kiedy wreszcie jest skruszony i uznaje, że wyrządził krzywdę, może on otworzyć się na przebaczenie, jakie oferuje mu strona poszkodowana. I to jest piękne. Przekonujemy, że coś jest złe, i serce otwiera się na przebaczenie. Tak właśnie należy rozwiązywać konflikty w rodzinach, w relacjach między małżonkami czy między rodzicami a dziećmi, gdzie poszkodowany miłuje winnego i pragnie ocalić relację, która go z nim łączy” – powiedział Papież. 

Franciszek przyznał, że jest to droga trudna. Ale tylko w ten sposób sprawiedliwość może zatriumfować, ponieważ jeśli winny uznaje popełnione zło i postanawia, że nie będzie go czynił, to wówczas nie ma już zła, a niesprawiedliwy staje się sprawiedliwym, bo otrzymał przebaczenie i zyskał pomoc, by odnaleźć drogę dobra – mówił Papież.

„W ten sposób postępuje Bóg względem nas grzeszników. Pan nieustannie oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąć oraz zdać sobie sprawę z naszego zła, abyśmy mogli z niego się wyzwolić. Bóg nie chce bowiem naszego potępienia, ale naszego zbawienia. Bóg nie chce potępienia żadnego człowieka. Ktoś mógłby mnie zapytać: «Ojcze, ale czyż Piłat nie zasłużył na nie? Czyż Bóg tego chciał?» Nie, Bóg chciał zbawić Piłata i Judasza, wszystkich! Pan miłosierdzia chce zbawić wszystkich! Problem polega jednak na tym, by pozwolić Mu wejść do swego serca” – powiedział Franciszek. 

Powołując się na słowa proroków, Papież przypomniał, że Bóg jest Ojcem, który kocha swe dzieci i chce, by były szczęśliwe, żyły w pełni. Jego serce wykracza poza nasze wąskie pojęcie sprawiedliwości, aby otworzyć nas na nieskończone horyzonty swego miłosierdzia.

W tym kontekście Franciszek wskazał na wielką odpowiedzialność spowiedników.

„To właśnie z sercem ojca chcemy się spotkać, kiedy idziemy do konfesjonału. Być może powie nam coś, co pomoże nam lepiej zrozumieć zło. Ale w konfesjonale wszyscy chcemy spotkać ojca. Ojca, który pomoże nam zmienić życie, który doda nam siły, by iść naprzód, ojca, który przebacza w imieniu Boga. Dlatego być spowiednikiem to ogromna odpowiedzialność. Bo ten syn czy córka, którzy przychodzą do ciebie, szukają jedynie ojca. A ty, kapłanie, który siedzisz w konfesjonale, zajmujesz miejsce tego Ojca, który wymierza sprawiedliwość swym miłosierdziem” – powiedział Papież. 

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków o sprawiedliwości i miłosierdziu Boga

◊  

Podczas środowej audiencji ogólnej Papież Franciszek zwrócił się także ze słowem do Polaków. Mówił o sprawiedliwości i miłosierdziu Boga.

„Sprawiedliwość Boga to Jego przebaczenie. A my, jako dzieci tego dobrego Ojca, jesteśmy wezwani, aby przyjąć Boże przebaczenie i do przebaczenia z kolei naszym braciom. Módlmy się, aby Bóg nas do tego uzdolnił, abyśmy mogli się do Niego zwrócić z prośbą, żeby «odpuścił nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom» i abyśmy Go mogli nazywać w całej prawdzie «Ojcem naszym»” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papież przed podróżą do Meksyku: chcę być narzędziem pokoju

◊  

„Chciałbym być w Meksyku narzędziem pokoju” – powiedział Papież w wywiadzie, którego przed podróżą zaczynającą się w przyszłym tygodniu, 12 lutego, udzielił meksykańskiej agencji informacyjnej Notimex. W watykańskim Domu św. Marty Franciszek odpowiadał na pytania Meksykanów z różnych stron kraju, przesłane mu w drogą wideo. Podkreślił przy tym swe głębokie nabożeństwo dla Matki Bożej czczonej tam w stołecznym sanktuarium Guadalupe, gdzie już dwa razy pielgrzymował jako ksiądz i jako biskup.

Jedno z pytań dotyczyło sprawy przemocy w Meksyku. Ojciec Święty zauważył, że wszędzie są dziś problemy przemocy, korupcji, wojny, dzieci nie mogących z jej powodu chodzić do szkoły czy producentów broni, którzy ją sprzedają, żeby na świecie mogły toczyć się wojny.

„To jest mniej więcej klimat, którym żyjemy dziś na świecie. A wy przeżywacie swój kawałek tej «wojny» w cudzysłowie, swój kawałek cierpienia, przemocy, zorganizowanego kupczenia. Wybieram się do was, by otrzymać od was to, co macie najlepszego, i modlić się z wami, aby problemy przemocy, korupcji i to wszystko, o czym wiecie, że się dzieje, znalazło rozwiązanie. Bo Meksyk przemocy, korupcji, handlu narkotykami, karteli narkotykowych to nie jest Meksyk, jakiego chce nasza Matka Maryja. Rzecz jasna nie chcę tego wszystkiego ukrywać, ale przeciwnie, zachęcić was do codziennej walki z korupcją, handlem narkotykami, wojną, niezgodą, zorganizowaną przestępczością, kupczeniem ludźmi. «Przywieź nam, proszę, trochę pokoju» – powiedział ktoś z was. Pokój to coś, co trzeba wypracowywać, powiem paradoksalnie: o co trzeba codziennie walczyć, jednak nie przez wojnę. Trzeba zasiewać łagodność, zrozumienie, pokój. Chciałbym być w Meksyku narzędziem pokoju, ale razem z wami wszystkimi” – powiedział Papież. 

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin na Słoweni

◊  

Stolica Apostolska i Słowenia opowiadają się za rozwiązaniem kryzysu migracyjnego w duchu solidarności i ludzkich wartości – oświadczyli kard. Pietro Parolin i słoweński premier Miro Cerar. Watykański sekretarz stanu przebywa w Słowenii z okazji otwarcia nowej siedziby nuncjatury w Lubljanie. Wczoraj został przyjęty przez premiera, na dziś zaplanowana jest wizyta u prezydenta.

W centrum rozmów znajduje się kryzys migracyjny. Kraj ten doświadcza go bardzo dotkliwie. W ostatnich pięciu miesiącach przetoczyła się przezeń niemal półmilionowa fala uchodźców. To bardzo dużo, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że Słowenia ma zaledwie 2 mln mieszkańców. Po spotkaniu z kard. Parolinem premier Cerar ostrzegł, że jeśli sytuacja się nie zmieni, może dojść do napięć i destabilizacji na zachodnich Bałkanach.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatRelikwie Ojca Pio i Lepolda Mandića już w Rzymie

◊  

Relikwie Ojca Pio oraz Leopolda Mandića dotarły dziś do Rzymu. Ich tygodniowa peregrynacja po Wiecznym Mieście jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu Roku Jubileuszowego. Są oni bowiem wzorem świętych spowiedników i w ten sposób zwraca się uwagę na jeden z istotnych aspektów Bożego Miłosierdzia.

Relikwie świętych kapucynów przywieziono z San Giovanni Rotondo i z Padwy. O godz. 15:00 złożono je w rzymskiej bazylice św. Wawrzyńca za murami. Jutro wieczorem zostaną przewiezione do kościoła Najświętszego Zbawiciela in Lauro w centrum Rzymu. W piątek z tego właśnie kościoła wyruszy procesja z relikwiami do Bazyliki św. Piotra. Pozostaną tam do czwartku 11 lutego.

kb/ rv

inizio pagina

Św. Leopold Mandić: czułość Boga w konfesjonale

◊  

Poświęcił swoje życie posłudze w konfesjonale. Świadczył tam o ogromnej czułości i delikatności Boga. W ten sposób postać ojca Leopolda Mandića, którego relikwie dotarły dziś do Rzymu, charakteryzuje rektor sanktuarium w Padwie, gdzie pochowany jest ten święty kapucyn. O. Giovanni Gusella zauważa, że przypomnienie z woli Papieża Franciszka w Roku Miłosierdzia postaci tego nadzwyczajnego sługi konfesjonału ma szczególne znaczenie zarówno dla spowiedników, jak i penitentów.

„Charakteryzowała go dyspozycyjność. Ojciec Leopold był w konfesjonale cały dzień: od wczesnego ranka do późnego wieczora. Jedyna rzecz o którą prosił przełożonych, dotyczyła tego, by móc jeszcze bardziej wydłużać godziny spowiedzi. Był totalnie dyspozycyjny, wierny swej posłudze i swemu charyzmatowi spowiednika. Myślę, że to jest najważniejsze – mówi Radiu Watykańskiemu o. Giovanni Gusella. - Współcześni penitenci tego właśnie chcą: pragną znaleźć spowiednika, który na nich czeka i który ich przyjmie, który nie traci cierpliwości. Myślę, że ta postawa powinna być fundamentalną bazą wszystkich spowiedników. I jeszcze to, o czym pisze Papież w bulli na Jubileusz Miłosierdzia: trzeba posiąść tę zdolność bycia obliczem miłosiernym, czułym, delikatnym, ojcowskim wobec tych, którzy przystępują do sakramentu pojednania.  Tak jak uczynił to ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Z kolei penitentów ojciec Leopold zachęca do pokładania całej ufności w Bogu, który, jak mawiał, jest totalną miłością, przebaczeniem, delikatnością i który pragnie każdego przyjąć niezależnie od tego, jak wielkie są nasze grzechy. Bóg widzi nasze pragnienie przemiany, zmiany życia, pojednania. I to wystarcza”.

bz/ rv

inizio pagina

Birmański kardynał: niszczenie rodziny zagrożeniem ludzkości

◊  

Ataki na rodzinę są niebezpieczniejsze od bomby atomowej i terroryzmu – zwrócił uwagę w Cebu na Filipinach birmański kardynał Charles Bo. Papieski legat na zakończony tam 31 stycznia Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, podkreślił, że Azja i Afryka „walczą o przetrwanie rodzin ubogich i gnębionych. Tymczasem kraje bogate odwróciły uwagę od ubóstwa i ucisku, mówiąc o nowych formach rodziny i rodzicielstwa”.

„Śmiertelne niebezpieczeństwo, gorsze od bomby atomowej i terroryzmu, staje przed całą ludzkością, ponieważ pewne kraje wybrały drogę niszczenia rodziny poprzez ustawodawstwo” – powiedział na Filipinach kard. Bo. Ostro skrytykował prawodawców, którzy podważają podstawy życia i rodzinnej jedności. „Rodzina jest podstawową komórką Kościoła, dlatego trzeba ją chronić i popierać – wskazał arcybiskup Rangunu. – Papież Franciszek zwrócił uwagę na trzy wielkie troski całego współczesnego świata, które dotyczą rodziny, niesprawiedliwości środowiskowej i niesprawiedliwości ekonomicznej. Jednak największym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest niszczenie rodziny. Niestety nawet w Kościele katolickim wielu nie rozumie tego strasznego niebezpieczeństwa” – zauważył birmański kardynał. Wyraził też uznanie dla rodzin na Filipinach, zauważając: „Macie najniższy procent rozwodów w całym regionie. Wiele bogatych narodów ma pieniądze, ale nie ma rodzin. I macie też wielką liczbę młodzieży, która jest błogosławieństwem dla waszego kraju” – dodał kard. Bo. 

ak/ rv

inizio pagina

Miejsce chrztu Jezusa na liście światowego dziedzictwa UNESCO

◊  

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO wpisała na listę światowego dziedzictwa miejsce chrztu Jezusa nad rzeką Jordan. Ceremonia odbyła się 2 lutego w Paryżu. Wzięli w niej udział m.in. wikariusz jordańskiej części łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i przedstawiciele rządu Jordanii.

W okolicznościowym przemówieniu abp Maroun Lahham podkreślił, że jest to miejsce szczególne, bo „wciąż rozbrzmiewa tam głos Chrystusa”, a dla samej Jordanii jest ono „ostoją ciszy i bezpieczeństwa dla pogrążonego w ogniu Bliskiego Wschodu”. Zaznaczył, że jego wyjątkowość została uznana już przez księgi Ewangelii dwa tysiące lat temu i potwierdzona przez trwającą nieustannie pobożność ludową. Dowodem na to są również przeprowadzone tam badania archeologiczne. Wikariusz patriarchatu jerozolimskiego dodał także, że do tego szczególnego miejsca pielgrzymowało już czterech Papieży, co oznacza, że dla chrześcijan ma ono rzeczywiście wymiar wyjątkowy. „Za Ziemię Świętą uważa się przede wszystkim Jerozolimę, Betlejem i Nazaret, ale powiedzmy to głośno, że jest nią także Jordania” – podkreślił abp Lahham.

lg/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: pogrzeb ks. prof. Murawskiego - wybitnego katechetyka

◊  

W Warszawie pożegnano śp. ks. prof. Romana Murawskiego, jednego z najwybitniejszych posoborowych katechetyków polskich. Uroczystości pogrzebowe wieloletniego profesora i dziekana Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej, a dziś Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyły się w stołecznej bazylice Serca Jezusowego. Liturgii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił natomiast ks. prof. Kazimierz Misiaszek, kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej UKSW. 

„W pamięci swoich uczniów, do których należę, zapisał się jako wykładowca zawsze starannie, rzetelnie, merytorycznie przygotowany. Wykład przez niego prowadzony stawał się zarazem rodzajem świadectwa, świadectwa kogoś, kto z miłością poświęcał się swojemu przedmiotowi badań. Był więc nauczycielem z powołania” – mówił ks. prof. Misiaszek. 

Ks. prof. Murawski zmarł 27 stycznia w wieku 86 lat. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Poznań: spotkanie szefów mediów katolickich z abp. Gądeckim

◊  

Szefowie mediów katolickich z całej Polski spotkali się w Poznaniu z abp. Stanisławem Gądeckim. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęcał dyrektorów do większego zaangażowania redakcji w przeżywanie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 

Metropolita poznański przyznał, że mówienie o problematyce jubileuszowej na pewno napotka na opór i ostrą krytykę. „Była krytyka też za czasów obchodów Millenium i na pewno się pojawi się dzisiaj, dlatego że w naszej społeczności jakaś część nie może przeboleć tej roli, jaką odgrywa Kościół w naszej ojczyźnie i z pewnością podejmie wszelkie kroki, by ten jubileusz ośmieszyć” – powiedział abp Gądecki.

Centralne obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zaplanowano w Poznaniu i w Gnieźnie od 14 do 16 kwietnia.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.02.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.02.16

◊  

„O adhortacji Papieża Franciszka i o pokorze w Kościele” – rozmowa z biskupem pomocniczym nominatem diecezji tarnowskiej Leszkiem Leszkiewiczem – Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz.

Słuchaj:    

inizio pagina