Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/01/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAudiencja ogólna: nowy cykl katechez o miłosierdziu w Biblii

◊  

Bóg jest wielki i potężny, ale swą wielkość i moc wyraża w miłości do nas małych – mówił Papież na audiencji ogólnej. Dziś rozpoczął nowy cykl katechez o miłosierdziu w perspektywie biblijnej, w oparciu o to, co sam Bóg objawia nam w swym słowie. Franciszek wyszedł od Starego Testamentu, od tego, co Bóg powiedział o sobie Mojżeszowi.

„W Piśmie Świętym Pan przedstawiony jest jako «Bóg miłosierny». Jest to Jego imię, poprzez które, że tak powiem, objawia nam On swoje oblicze i serce. On sam, jak mówi Księga Wyjścia, objawiając się Mojżeszowi definiuje siebie w następujący sposób: «Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (34,6). Także w innych tekstach odnajdujemy tę formułę, z pewnymi modyfikacjami, ale zawsze kładzie się nacisk na miłosierdzie i miłość Boga, który niestrudzenie przebacza (por. Rdz 4,2; Jl 2,13; Ps 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17)” – powiedział Papież. 

Franciszek omówił pokrótce każdy z tych biblijnych atrybutów Boga, począwszy od miłosierdzia.

„Pan jest «miłosierny». Słowo to przywołuje postawę czułej troski, jaką matka otacza swoje dziecko. Rzeczywiście hebrajski termin użyty w Biblii przywodzi na myśl wnętrzności czy też łono matki. Dlatego sugeruje obraz Boga, który się wzrusza i okazuje nam swoje uczucia jak matka, kiedy bierze w ramiona swoje dziecko, pragnąc jedynie kochać je, chronić, pomagać mu, gotowa oddać dla niego wszystko, nawet siebie samą. Taki obraz sugeruje nam ten termin. Jest to zatem miłość, którą można określić, w dobrym sensie, jako poruszającą do głębi” – powiedział Franciszek. 

Dalej Papież mówił o litości Boga. Oznacza ona gotowość do udzielenia łaski, współczucie, pochylanie się nad tym, kto jest słaby i ubogi, otwartość, wyrozumiałość i przebaczenie. Wyjaśniając tę postawę, Franciszek odwołał się do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym.

„Jest jak ojciec z przypowieści przytoczonej w Ewangelii Łukasza (por. Łk 15,11-32): ojciec, który nie zamyka się w rozżaleniu z powodu tego, że młodszy syn go porzucił, lecz przeciwnie, stale na niego czeka – on go wszak zrodził! – a następnie wybiega mu na spotkanie i obejmuje go, nie pozwala mu nawet dokończyć wyznania winy, jakby chciał mu zamknąć usta – tak wielka jest miłość i radość z tego, że go odnalazł. A potem idzie zawołać starszego syna, który jest oburzony i nie chce się cieszyć – syna, który zawsze był w domu, ale żyjąc bardziej jak sługa niż jak syn. Jednak także i nad nim pochyla się ojciec, zaprasza go, by wszedł, stara się otworzyć jego serce na miłość, aby nikt nie był wykluczony ze święta miłosierdzia. Miłosierdzie jest bowiem świętem” – powiedział Papież. 

Mówiąc z kolei o tym, że Pan Bóg jest nieskory do gniewu, Franciszek zauważył, iż dosłownie oznacza to, że Bóg ma szeroki oddech wielkoduszności i zdolność do znoszenia. Bóg potrafi czekać, Jego czas nie jest naznaczony niecierpliwością człowieka. Jest On jak mądry rolnik, który potrafi oczekiwać, zostawia czas, aby dobre ziarno wzrosło, pomimo chwastów.

„A wreszcie Pan ogłasza się «bogatym w łaskę i wierność». Jakże piękna jest ta definicja Boga! Jest w niej wszystko. Ponieważ Bóg jest wielki i potężny, ale ta wielkość i moc ukazują się w miłości względem nas, tak małych, tak niezdolnych. Użyte tutaj słowo „miłość” wskazuje na uczucie, łaskę, dobroć. Nie jest to miłość z seriali telewizyjnych. Ta miłość robi pierwszy krok, nie zależy od ludzkich zasług, ale wypływa z ogromnej bezinteresowności. Jest to Boża troskliwość, której nic nie może powstrzymać, nawet grzech, bo potrafi ona przejść ponad grzechem, pokonać zło i wybaczyć je” – powiedział Papież. 

Na zakończenie Franciszek podkreślił, że Pan Bóg jest wierny w swym miłosierdziu. Przypomina o tym św. Paweł, mówiąc, że kiedy my jesteśmy niewierni względem Boga, to On nadal dochowuje wierności, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Dlatego też na Bogu zawsze można polegać. Papież wyjaśnił to w słowie do Polaków.

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Bóg miłosierny jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Taka jest pewność naszej wiary. Podczas tego Jubileuszu Miłosierdzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości bycia kochanymi przez Boga, który jest «miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność». Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!” – powiedział Papież. 

kb/ rv

inizio pagina

Papież apeluje o modlitwę po zamachu w Stambule

◊  

Ojciec Święty odniósł się do samobójczego zamachu bombowego w Stambule. Doszło do niego wczoraj w centrum tego największego tureckiego miasta, w pobliżu takich zabytków jak Bazylika Hagia Sophia czy Błękitny Meczet. Śmierć poniosło 11 osób. Dziesięć ofiar to turyści. Jest wśród nich ośmiu Niemców. Zdaniem tureckiej policji zamachowiec był związany z Państwem Islamskim.

Franciszek wspomniał o tej tragedii na audiencji ogólnej.

„Zanim zakończymy to nasze spotkanie, na którym podjęliśmy refleksję nad Bożym Miłosierdziem, proszę was o modlitwę za ofiary wczorajszego zamachu w Stambule. Niech Pan, Bóg Miłosierny, da zabitym wieczny pokój, ich krewnym pocieszenie, całemu społeczeństwu solidarną stanowczość. I niech nawróci serca tych, którzy dopuszczają się przemocy”. 

kb/ rv

inizio pagina

Dzień skupienia dla wszystkich pełniących posługę miłosierdzia

◊  

Ojciec Święty pragnie, by w Roku Miłosierdzia wszystkie kościelne organizacje i grupy charytatywne na całym świecie odbyły specjalny wielkopostny dzień skupienia. Jego przygotowanie powierzył Papieskiej Radzie „Cor Unum”. Sekretarz tej watykańskiej dykasterii charytatywnej w rozmowie z Radiem Watykańskim wyjaśnił znaczenie tej inicjatywy. Ks. Giampietro Dal Toso przypomniał temat obecnego Roku Świętego. Brzmi on: „Miłosierni jak Ojciec”.

„Kościół poprzez swoich członków zawsze w ciągu wieków realizował to miłosierdzie, które otrzymał od Boga. Dlatego również Papież, ogłaszając Jubileusz, podkreślił znaczenie uczynków miłosierdzia. W Kościele mamy niezliczoną ilość instytucji, grup, organizacji, które prowadzą pracę charytatywną i są świadkami miłosierdzia, służąc człowiekowi. Jesteśmy jednak świadomi, że możemy świadczyć miłosierdzie tylko jeśli sami je przyjęliśmy. To jest klucz do zrozumienia tego wielkiego dnia skupienia, którego pragnęlibyśmy w całym Kościele na szczeblu lokalnym. Możemy żyć miłosierdziem, pełnić uczynki miłosierdzia, prowadzić działalność instytucji charytatywnych tylko jeśli najpierw sami otrzymaliśmy miłosierdzie Ojca. Zadaniem Papieskiej Rady «Cor Unum» jest konkretna promocja tego dnia. Nie ma to być ten sam dzień w całym Kościele. Wszyscy wiemy, że Papieżowi zależy, by obecny Jubileusz obchodzić przede wszystkim na miejscu. Chcemy zatem, żeby lokalnie decydowano, jak obchodzić ten dzień skupienia zgodnie z miejscowymi potrzebami”. 

Sekretarz Papieskiej Rady „Cor Unum” poinformował, że przygotowane przez nią materiały do zorganizowania wielkopostnego dnia skupienia instytucji i grup charytatywnych znaleźć można na jej stronie internetowej www.corunum.va. Jest on tam dostępny w kilku językach, także po polsku.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaOstra reakcja Watykanu po kolejnej profanacji kościoła we Francji

◊  

Kościół jest w świecie znakiem sprzeciwu! Im bardziej głosi on Tego, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 4, 6), tym bardziej wadzi i tym silniej się go odrzuca – czytamy w przesłaniu prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów po brutalnej profanacji i podpaleniu zabytkowego kościoła w Fontainebleau pod Paryżem. We Francji profanowanie chrześcijańskich miejsc kultu stało się prawdziwą plagą. Statystycznie na policję zgłaszane są codziennie dwa przypadki takich przestępstw.

Kard. Robert Sarah w bardzo ostrych słowach potępia profanację w Fontainbleau. Dotknęła go ona osobiście, ponieważ sam gościł w ubiegłym roku w tej parafii. Zaznacza on, że faktycznym celem ataku na budynek kościelny był sam Bóg, Kościół i tamtejsza wspólnota. W szczególności wzywa do modlitwy za profanatorów Najświętszego Sakramentu. „Niech diabelska nienawiść w ich duszach ustąpi miejsca bojaźni Bożej i wynagradzającej adoracji. Sprofanowane są tak naprawdę ich serca, w których mieszka szatan” – pisze szef watykańskiej dykasterii ds. liturgii.

Kard. Sarah przypomina katolikom z Fontainbleau, że nie powinni się dziwić doświadczanej przez nich nienawiści i odrzuceniu. „Miłość Boga do ludzi, objawiona w Boże Narodzenie, roznieciła gniew diabła. Pamiętajcie, że po radości Bożego Narodzenia nastąpiła przerażająca masakra Niewiniątek. Kiedy Bóg objawia swą łagodność i miłość, świat odpowiada ślepą i nieuzasadnioną przemocą. Czyż można się dziwić, że z waszego żłóbka ukradziono Dzieciątko Jezus?” – pyta kard. Sarah.

Przypomina on również, że w miniony weekend napastnicy nie tylko sprofanowali i spalili kościół, ale obalili również przydrożny krzyż w pobliskim lesie. „Wspólnoty chrześcijańskie i kościoły przypominają nieustannie światu to, czego nie chce on słyszeć, że to przez krzyż zostaliśmy zbawieni. Krzyż objawia zarazem nieskończoną miłość Boga i niezbadaną nędzę człowieka. Czyż można się dziwić, że znak krzyża wzbudza tak wielką nienawiść i że sprofanowano również przydrożny krzyż?” – czytamy w watykańskim przesłaniu.

Kard. Sarah zwraca też uwagę na prześladowanie chrześcijan, które dokonuje się dzisiaj w świecie przy całkowitym milczeniu mediów i obojętności rządzących. Chrześcijanom we Francji przypomina, że skutków nienawiści do Chrystusa nie doświadczyli oni w swym ciele, bo ucierpiał jedynie ich kościół. Watykański purpurat apeluje jednak do nich, by na doświadczone krzywdy reagowali jak męczennicy: dając świadectwo Bogu, nie szukając zemsty, lecz przebaczenia i pojednania. Zapewnia ich również, że choć napastnicy spalili bądź ukradli zabytkowy wizerunek Matki Boskiej, Ona wciąż tam pozostaje i nimi się opiekuje.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan: wizyta Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016

◊  

Do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży w Polsce pozostało już tylko pół roku. Trwają zatem nieustannie konieczne konsultacje między jego organizatorami ze strony kościelnej w naszym kraju a Watykanem. W ostatnich dwóch dniach odbyły się w Rzymie kolejne spotkania dotyczące tego tematu. Kilkuosobowej delegacji Komitetu Organizacyjnego przewodniczył koordynator generalny ŚDM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM.

„Jest o czym rozmawiać. Spotykamy się bardzo często z Papieską Radą ds. Świeckich. Na zaproszenie kard. Stanisława Ryłki przybyliśmy do Rzymu, by ustalić pewne szczegóły związane z programem Światowego Dnia Młodzieży, omówić w ogólnym zarysie scenariusze, które przygotowujemy. W zasadzie one już dziś są gotowe. Wszystkie teksty idą do ostatecznej adjustacji i tłumaczeń. Było to jedno ze spotkań, które cyklicznie odbywają się tutaj w Rzymie albo w Polsce. Papieska Rada ds. Świeckich odpowiada z ramienia Stolicy Apostolskiej za organizację m.in. Światowego Dnia Młodzieży. Mamy świadomość, że jesteśmy na ostatniej prostej, niewiele miesięcy zostało do tego wielkiego wydarzenia, a zatem te spotkania będą pewnie coraz częstsze i intensywniejsze. Drugim etapem było spotkanie z organizatorem papieskich pielgrzymek panem Alberto Gasbarrim. Omawiano na razie w ogólnym zarysie ewentualny program pobytu Ojca Świętego w Polsce, zwłaszcza w Krakowie. Głównie koncentrowaliśmy się na tych momentach, które dotyczyły programu samego Światowego Dnia Młodzieży. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółowym programie pobytu Papieża w Polsce i o ewentualnych miejscach, które Ojciec Święty mógłby nawiedzić” – powiedział bp Muskus. 

lg/ rv

inizio pagina

ŚwiatBelgia: dom starców przed sądem za odmowę eutanazji

◊  

Dyrekcja domu spokojnej starości w belgijskim mieście Diest stanie przed sądem za to, że odmówiła wykonania na terenie ośrodka eutanazji 74-letniej kobiety cierpiącej na raka. Akt oskarżenia przeciwko katolickiej placówce wniosła córka chorej motywując, że odmowa sprowokowała u jej matki „ogromne cierpienie psychiczne i fizyczne, ponieważ, by «spokojnie odejść», musiała być przewieziona do innego ośrodka”.Do zdarzenia doszło w 2011 r., jednak dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak arcybiskup Brukseli Jozef De Kesel publicznie stwierdził, że żaden ośrodek katolicki nie może być zmuszany do dokonywania aborcji czy eutanazji.  Wyrok ma zapaść w kwietniu.

Ten bezprecedensowy, nawet jak na Belgię, proces budzi ogromne zainteresowanie zarówno polityków, jak i zwolenników eutanazji, którzy domagają się, by wszystkim ośrodkom, które odmawiają jej wykonania, zostały odebrane publiczne fundusze. Eutanazję w Belgii zalegalizowano w 2002 r., ale od tego czasu prawo tak się zliberalizowało, że pozwala nawet na zabijanie dzieci. By o to poprosić, nie trzeba być poważnie chorym wystarczy tylko oficjalnie zadeklarować „niechęć do dalszego życia”.  W 2003 r. odnotowano w tym kraju 235 przypadków eutanazji, zaś dziesięć lat później aż 1816, co oznacza wzrost o ponad 600 proc. Prawo pozwala lekarzom na sprzeciw sumienia, jednak nie precyzuje, czy to samo dotyczy także klinik i domów opieki.

bz/ rv

inizio pagina

Gruzja: otwarto Drzwi Święte w nieistniejącym kościele

◊  

Wyjątkowe Drzwi Miłosierdzia otwarto w gruzińskim mieście Rustawi. Stanęły one w miejscu, gdzie dopiero ma powstać kościół. Ta niecodzienne decyzja jest reakcją na przedłużanie w nieskończoność biurokratycznych praktyk związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę świątyni pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. 

„Pomysł zrodził się w czasie rozmowy z księżmi. Postanowiliśmy w szczerym polu postawić drewniane drzwi kościoła i następnie je otworzyć, by nasi wierni mieli okazję doświadczyć łaski obecnego jubileuszu” – mówi administrator apostolski na Kaukazie, bp Giuseppe Pasotto, który dokonał otwarcia Drzwi Świętych. Dodaje, że ten gest ma ogromne znaczenie symboliczne. Przypomina bowiem, że miłosierdziem powinniśmy żyć na co dzień, niezależnie od problemów, którym musimy stawić czoło. Pokazuje zarazem bezkres Bożego miłosierdzia. „Przechodząc przez Drzwi Miłosierdzia wchodzimy do miejsca nieograniczonego murami ani sufitem; daje nam to doświadczyć nieogarnionego przez nas ogromu łaski, którą Bóg chce nas obdarzyć” – podkreśla bp Pasotto.

bz/ rv

inizio pagina

PolskaDzieło Nowego Tysiąclecia: wyniki zbiórki, hasło Dnia Papieskiego

◊  

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podsumowała dziś zbiórkę publiczną, która odbyła się podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego. Dzięki ofiarności Polaków udało się zebrać ponad 8 mln 250 tys. zł. 

„Środki te są w całości przeznaczane na program stypendialny, którym objętych jest ponad 2300 osób – powiedział przewodniczący Zarządu Fundacji. – Te pieniądze oczywiście przeznaczane są na stypendia dla młodzieży pochodzenia wiejskiego o średniej ocen minimum 4,8 i pochodzącej, delikatnie rzecz ujmując, z niezamożnych rodzin. Nie jest rzadkością, że nasi stypendyści pochodzą z rodzin, gdzie jest pięcioro, ośmioro, dziesięcioro, a nawet piętnaścioro dzieci” – podkreślił ks. Jan Drob.

Prezentując wyniki zbiórki poinformowano również, że hasłem tegorocznego, XVI Dnia Papieskiego, będą słowa „Jan Paweł II: Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Obchody zaplanowano na 9 października. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Bydgoszcz: diecezja sfinansuje przyjazd pielgrzymów na ŚDM

◊  

Trwa ogólnopolska akcja Światowych Dni Młodzieży „Bilet dla Brata”. W jej ramach w diecezji bydgoskiej zbiera się środki, dzięki którym zostanie sfinansowany przyjazd dla trzech mieszkańców Madagaskaru.

„Myślę, że bydgoszczanie i cała diecezja jest w stanie zapłacić za trzy bilety młodym ludziom, którzy chcą przede wszystkim zobaczyć nasz region a potem pojechać na spotkanie z papieżem – mówi diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. – Kiedy tak siedzieliśmy i padło hasło «Madagaskar», to pierwsze, co się pojawiło, to pingwiny, bo to jest coś, co w Polsce kojarzy nam się z Madagaskarem. Więc hasło tej akcji brzmi: „Dokarm pingwina”, a w domyśle: kup rybkę” – powiedział ks. Dariusz Białkowski.

Organizatorzy przygotowali różnego rodzaju gadżety, dzięki sprzedaży których będzie można sfinansować zakup trzech biletów dla pielgrzymów z Magadaskaru. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.01.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 13.01.16

◊  

„Misericors” − aplikacja mobilna na Rok Miłosierdzia.

 Słuchaj:  

inizio pagina