Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

19/01/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na Mszy we wtorek: nie ma bezgrzesznych świętych

◊  

Bóg nie skupia się na tym, co zewnętrzne, ale patrzy w głębię serca. Mówił o tym Papież w homilii podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Swoje rozważanie oparł na pierwszym czytaniu, które opisuje namaszczenie Dawida na króla Izraela. Franciszek zwrócił uwagę, że nawet wielcy święci mieli swoje pokusy i grzechy, co potwierdza także życie tego człowieka.

W biblijnej historii czytamy, że Pan odrzucił Saula, ponieważ jego serce było zamknięte. Nie chciał on słuchać Boga. Trzeba było zatem znaleźć innego króla. Procedura wyboru Dawida odbiega jednak od wszelkich ludzkich standardów. Franciszek podkreślił, że był on najmłodszym synem Jessego, jeszcze chłopcem. Pan jednak zdecydowanie poucza proroka Samuela, by nie zważał na wygląd kandydata, „bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce”.

„Jesteśmy tak często niewolnikami pozorów, niewolnikami rzeczy, które widzimy. I pozwalamy się tym obrazom prowadzić. «Ale to wydaje się ...». Pan zna jednak prawdę. I taka jest też ta historia. Przyszło siedmiu synów Jessego, ale Pan nie wybrał żadnego z nich. Każe im po kolei przechodzić dalej. Samuel jest nieco zakłopotany i mówi do ojca: «Nie ich wybrał Pan. Czy to już wszyscy młodzieńcy, tych siedmiu?» «Ależ nie. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». W oczach ludzi ten chłopak się nie liczył” – powiedział Franciszek. 

Papież podkreślił, że Bóg wejrzał na tego, który dla ludzi nie miał znaczenia. Ale to właśnie jego Pan wybrał i nakazał Samuelowi, by go namaścił na króla Izraela. „Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida”. Stał się człowiekiem namaszczonym, wybranym przez Boga. „A zatem, czy Pan uczynił go świętym?” – pytał Franciszek. Oczywiście nie! Król Dawid stanie się kiedyś świętym królem Dawidem, ale nie od razu. Stanie się świętym po długim życiu i po doświadczeniu swojej grzeszności.

„Święty i grzesznik. Człowiek, który umiał zjednoczyć królestwo, który potrafił prowadzić lud Izraela. Ale miał też swoje pokusy, miał swoje grzechy. Był nawet mordercą. Aby ukryć rozwiązłość, grzech cudzołóstwa, rozkazał zabić. On! Czyż to święty król Dawid zabił? Jednak Bóg posłał proroka Natana, by pokazał mu tę rzeczywistość, ponieważ nie był świadomy barbarzyństwa, które polecił uczynić. Wtedy Dawid powiedział: «Zgrzeszyłem». I poprosił o przebaczenie” – powiedział Papież. 

Franciszek zauważył, że życie Dawida toczyło się dalej. Cierpiał bardzo z powodu zdrady swojego syna, nigdy jednak nie użył Boga w swojej sprawie. Papież przypomniał, że w pewnym momencie król musiał nawet uciekać z Jerozolimy. Niesiono za nim Arkę Przymierza, on jednak odesłał ją z powrotem do miasta oświadczając, że nie będzie używał Boga w swojej obronie. Nawet gdy go znieważano, mówił: ja na to zasłużyłem.

Franciszek zwrócił uwagę na jeszcze jeden przymiot króla Dawida: wielkoduszność. W pewnym momencie życia mógł zabić Saula, nigdy tego jednak nie zrobił. To jest właśnie święty król Dawid, który choć jest wielkim grzesznikiem, potrafi także okazać wielką skruchę.

„Wszyscy zostaliśmy wybrani przez Pana w chwili Chrztu, byśmy byli jego ludem, byśmy byli święci. Zostaliśmy poświęceni Panu na tej drodze do świętości. Patrzę na to życie [Dawida] od czasu, gdy był dzieckiem – no, może nie dzieckiem, ale młodzieńcem – od młodości do starości. Zrobił on w nim tak wiele dobrych rzeczy i inne nie tak bardzo dobre. Myślę, że na drodze chrześcijańskiej, na drodze, na której Pan nas postawił, nie ma żadnego świętego bez przeszłości, ale także żadnego grzesznika bez przyszłości” – powiedział Papież. 

lg/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Pell broni gospodarki wolnorynkowej

◊  

Poglądy Papieża na temat gospodarki wolnorynkowej są bardziej zniuansowane niż sądzą jego krytycy – uważa kard. George Pell. Prefekt watykańskiego sekretariatu ekonomicznego wziął udział w konferencji zorganizowanej w Rzymie przez Global Foundation. Kard. Pell zauważył, że wszyscy zdają sobie sprawę z zaangażowania Papieża na rzecz sprawiedliwości społecznej, z jego opcji na rzecz ubogich, potępienia wyzysku, nadużyć i konsumpcjonizmu. Słabiej są natomiast znane pozytywne wypowiedzi Franciszka o przedsiębiorczości. W ostatniej encyklice nazwa ją szlachetnym powołaniem, a podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych mówił o istotnej roli ducha przedsiębiorczości dla zrównoważonej gospodarki.

Przemawiając w obecności m.in. dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, kard. Pell zdecydowanie bronił gospodarki wolnorynkowej jako najlepszego z możliwych dziś modeli gospodarki. Zaznaczył, że jeśli mamy uaktywnić światową gospodarkę w sposób zrównoważony, to potrzeba, by wiodącą rolę odgrywały nie regulacje, lecz biznes. Australijski kardynał zastrzegł jednak, że chciwość i zachłanność nie są dobre i nie można przystać na motto fatalnego banku Lehman Brohters: „Nie robimy niczego prócz pieniędzy”.

Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii warto by też wprowadzić rozróżnienie na zasłużone i niezasłużonego bogactwo, przez analogię do zawinionego i niezawinionego ubóstwa. Przypomniał on ponadto, że nauczanie Jezusa o pieniądzach, bogactwie i ubóstwie było zarazem fascynujące i prowokacyjne. Jezus jasno nauczał, że nie można służyć Bogu i mamonie, ale do radykalnego ubóstwa powoływał jedynie najwęższe grono uczniów. Kard. Pell przypomniał też często cytowany wyrok Margareth Thatcher o Dobrym Samarytaninie, że nie mógłby on zapłacić za opiekę nad potrzebującym, gdyby sam nie posiadał odpowiedniego kapitału.

kb/ rv, ft, crux

inizio pagina

Gość z Watykanu na Forum Myślicieli Arabskich o ekstremizmie

◊  

Dialog nie jest kwestią dowolnego wyboru, ale koniecznością. Podkreślił to sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na Pierwszym Forum Myślicieli Arabskich. Dwudniowe spotkanie, poświęcone przeciwdziałaniu ekstremizmowi, zorganizowano 17 i 18 stycznia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi (Abu Dhabi). Wzięli w nim udział intelektualiści i zwierzchnicy religijni z kraju goszczącego spotkanie, jak też z Kataru, Egiptu, Libanu i Maroka. O. Miguel Ángel Ayuso Guixot był jedynym nie-muzułmaninem, który wygłosił tam referat. Ten hiszpański kombonianin jest z wykształcenia arabistą.

Sekretarz watykańskiej dykasterii nawiązał do nauczania Papieża. Przypomniał, że spotykając się przed tygodniem z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie Franciszek wskazał, iż „ekstremizm i fundamentalizm znajdują podatny grunt nie tylko w instrumentalizacji religii, ale także w braku ideałów i utracie tożsamości, w tym religijnej. Z takiej pustki rodzi się strach, który pobudza do postrzegania innych jako zagrożenia i wroga, do zamykania się w sobie samym, okopując się w uprzedzeniach”.

Z tego też powodu Ojciec Święty często mówi o potrzebie przezwyciężania obojętności i szerzenia „kultury spotkania”, która wymaga umiejętności słuchania tego, co mówią inni – przypomniał o. Ayuso Guixot. Przytoczył jego słowa wygłoszone na spotkaniu międzyreligijnym podczas podróży do Sarajewa: „Aby dialog był autentyczny i skuteczny, konieczna jest uformowana tożsamość: bez niej dialog jest bezużyteczny bądź wręcz szkodliwy”. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego podkreślił też rolę zwierzchników religijnych w przeciwdziałaniu przemocy i ekstremizmowi. Na zakończenie przypomniał potrzebę modlitwy wszystkich wierzących w tej intencji.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatZ kim dialogować po rozbiciu Wspólnoty Anglikańskiej?

◊  

Rozbicie Wspólnoty Anglikańskiej, usankcjonowane w ubiegłym tygodniu na spotkaniu prymasów w Canterbury, może mieć poważne konsekwencje dla dialogu ekumenicznego – czytamy na łamach The Catholic Herald, głównego katolickiego tygodnika w Anglii, który bardzo uważnie przypatrywał się temu ważnemu wydarzeniu. Zdaniem ks. Alexandera Lucie-Smith spotkanie to pokazało, jak bardzo podzielony jest Kościół anglikański. W takiej sytuacji dialog ekumeniczny trzeba raczej prowadzić z poszczególnymi wspólnotami lokalnymi, bo różnią się one zdecydowanie w kwestiach, które powinny być przedmiotem dialogu.

Zdaniem ks. Lucie-Smith losy Wspólnoty Anglikańskiej są też poważnym ostrzeżeniem dla zwolenników decentralizacji Kościoła katolickiego. Model anglikański się nie sprawdził, sygnały napływające z Kościoła prawosławnego również nie napawają optymizmem.

kb/ rv, catholic herald

inizio pagina

Portugalia: kościelny program wsparcia dla uchodźców

◊  

„Linia frontu” to nazwa programu pomocy uchodźcom w krajach ich pochodzenia, który jest inicjatywą Kościoła w Portugalii. Ma on na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę godności osób zagrożonych, przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Libanie. Na jego realizację udało się zebrać środki, które zostaną przekazane libańskiej Caritas. Będą one służyły jako pierwsza pomoc dla uchodźców w potrzebie.

Program „Linia Frontu” może liczyć na wsparcie około stu organizacji pozarządowych i społecznych zrzeszonych w tzw. Platformie Pomocy Uchodźcom. Jej działanie idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy to pomoc w przyjęciu i integracji nieletnich uchodźców oraz ich rodzin na terenie Portugalii. Drugi natomiast ma na celu wspieranie uchodźców w krajach ich pochodzenia. W ramach przewidywanych przez Unię Europejską kwot kraj ten, wobec aktualnego kryzysu migracyjnego, ma przyjąć w najbliższych miesiącach ok. 5 tys. osób.

lg/ rv

inizio pagina

Szef syryjskiej Caritas: chrześcijanie na celowniku

◊  

Wstrząsającym świadectwem coraz bardziej tragicznej sytuacji w Syrii jest masakra, której dżihadyści dokonali tam trzy dni temu w mieście Dajr az-Zaur, mordując okrutnie 300 osób cywilnych i porywając 400. Oczekuje się międzynarodowej reakcji. Wydaje się ona obecnie bardziej zdecydowana – uważa nuncjusz apostolski w Damaszku. Nadzieje wiąże się z zapowiedzianymi na przyszły tydzień rokowaniami w Genewie.

Abp Mario Zenari jest przekonany, że społeczność międzynarodowa winna pomóc Syryjczykom, by sami rozwiązali kryzys i zadecydowali o swej przyszłości. Czy jest to możliwe? Bp Antoine Audo z Aleppo, stojący na czele syryjskiej Caritas, odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Radiem Watykańskim.

„Tak, ale ze wsparciem na płaszczyźnie międzynarodowej i regionalnej. Myślę, że ten konflikt, a także walki między sunnitami i szyitami na szczeblu regionalnym, wiążą się z interesami zarówno Arabii Saudyjskiej i Turcji, jak też Iranu. W całym regionie każdy szuka własnych interesów. Mówi się o pokoju, ale robi się wielkie interesy na sprzedaży broni i dalej trwa wojna. Nie ma zdecydowanej woli osiągnięcia pokoju. Jako chrześcijanie modlimy się i robimy wszystko na rzecz pojednania i pokoju, ale od pięciu lat doświadczamy tu strasznych rzeczy. W pewnym sensie mamy te same problemy bezpieczeństwa i pracy, jak wszyscy inni. Jednak zbrojne grupy fanatyków łatwo atakują nas, gdyż jesteśmy całkowicie bezbronni. Chcą wyprzeć stąd wyznawców Chrystusa, by położyć kres stawianemu przez nich oporowi moralnemu, możliwości współistnienia, akceptowania różnic. A chrześcijanie są tu już nieliczni i łatwo zmusić ich do opuszczenia kraju” – powiedział bp Audo. 

ak/ rv, sir

inizio pagina

Brazylia: 120-lecie kapucynów w stanie Rio Grande do Sul

◊  

Brazylijscy kapucyni rozpoczęli 17 bm. obchody 120-lecia przybycia do stanu Rio Grande do Sul. 18 stycznia 1896 r. pierwsza ich grupa dotarła z Francji do Brazylii, aby włączyć się w posługę misyjną w tamtym regionie Ameryki Łacińskiej. W 1942 r. misja kapucynów w Rio Grande do Sul została podniesiona do rangi prowincji. Prowincja ta uważana jest za pierwszą nie tylko w tym brazylijskim stanie, ale także w na półkuli południowej i w Ameryce Łacińskiej. Aktualnie liczy ona 246 członków, z tego 180 w stanach Rio Grande do Sul i Santa Catarina, 45 w kustodii zachodniej Brazylii (stany Mato Grosso i Rondônia) i 21 w delegaturze w Haiti.

W Brazylii kapucyni posiadają obecnie 10 prowincji i 2 kustodie, do których należy łącznie 1.100 zakonników. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest 30 prowincji, 5 kustodii i 2 delegatury tego zakonu.   Ojcowie kapucyni zaangażowani są szczególnie w duszpasterstwie parafialnym, prowadzeniu misji ludowych, wydawnictwach, środkach przekazu, formacji kapłanów i liderów wspólnot kościelnych, szpitalnictwie i edukacji.

We wszystkich klasztorach i parafiach kapucyńskich zainaugurowano uroczyste obchody ich owocnej posługi w stanie Rio Grande do Sul.  Przez cały rok świętowaniu towarzyszyć będzie temat „120 lat: wdzięczność, pasja i nadzieja”. Główny cel świętowania kapucynów to zachowanie pamięci historycznej wśród zakonników, jak też we wspólnotach, w których prowadzą oni posługę.

Aktualnie kapucyni w Rio Grande do Sul prowadzą duszpasterstwo parafialne, misje ludowe, realizują ponad 20 różnych projektów społecznych, jak też pracują w szpitalnictwie i edukacji. Entuzjazm misyjny skierował wielu kapucynów z tego brazylijskiego stanu do posługi ewangelizacyjnej w Portugalii, w kilku krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, jak też w wielu innych regionach samej Brazylii. 

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

inizio pagina

Filipiny: miliony wiernych na procesji Świętego Dzieciątka

◊  

Ponad trzy miliony osób uczestniczyło 17 stycznia w Cebu na Filipinach w uroczystościach Świętego Dzieciątka. Ich częścią jest m.in. procesja z czczoną od wieków cudowną figurką Pana Jezusa. Jest ona darem złożonym w 1521 r. przez odkrywcę i podróżnika Ferdynanda Magellana, symbolizującym rozpoczęcie na tych terenach epoki chrześcijaństwa.

Tegorocznym obchodom przewodniczył abp Jose Serofia Palma. Wskazał, że uroczystości te, a zwłaszcza procesja, przypominają nam o szczególnym obowiązku zadbania o dzieci. Podkreślił, że musimy troszczyć się o nie tak samo, jak nosimy Jezusa w naszych sercach i w naszym życiu. „Wiele naszych dzieci być może nie otrzymuje od nas miłości i czułości, na jakie zasługują. Pokochajmy je, zatroszczmy się o nie i weźmy na ramiona tak, jak kochamy, adorujemy, nosimy i czcimy Święte Dzieciątko” – podkreślił abp Palma, nawiązując do słów wypowiedzianych w tym miejscu rok temu przez Papieża Franciszka podczas podróży apostolskiej na Filipiny.

lg/ rv, ucan

inizio pagina

PolskaWarszawa: w lipcu pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej

◊  

W Warszawie zaprezentowano dziś szczegóły związane z pierwszym Światowym Kongresem Młodzieży Polonijnej. Spotkanie odbędzie się w stolicy od 17 do 20 lipca, w dniach poprzedzających etap diecezjalny Światowych Dni Młodzieży.

„Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni są przede wszystkim liderzy duszpasterstw młodzieżowych z całego świata – podkreślił przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za granicą. – Chciałbym, aby pojawiła się chęć aktywnego włączania w pracę duszpasterską w środowiskach polonijnych. Jeśli ta młodzież wyjedzie stąd z pragnieniem, by przy okazji ewangelizować w swoich środowiskach, by spotykać się również ze sobą, by podtrzymywać nawiązane w czasie kongresu kontakty, to będę bardzo zadowolony” – powiedział bp Wiesław Lechowicz.

W kongresie weźmie udział ok. 350 osób, w tym 100-osobowa grupa młodzieży polskiej z Europy Wschodniej.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Przemyśl: wspólny Jordan katolików bizantyjskich i łacińskich

◊  

W Przemyślu odbyły się dzisiaj greckokatolickie uroczystości święta Objawienia Pańskiego, popularnie nazywanego Jordanem. Przewodniczył im greckokatolicki metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz. Jordan określa się także jako święto Chrztu Pańskiego.

Abp Popowicz wskazał, że chrzest człowieka jest czasem otwarcia się dla niego nieba. Zachęcał do postawienia sobie pytania, czy to niebo nadal jest dla nas otwarte. Niestety, zazwyczaj nie: „Następuje ten moment, kiedy człowiek nie może dalej być w niebie, bo je sobie sam zamyka, gdy sam siebie stawia w miejsce Pana Boga. Dlatego dzisiaj w świecie mamy tyle biedy, ludzkiej nędzy, wojen, krzywd, gdy człowiek stawia siebie w miejsce Pana Boga” – powiedział greckokatolicki metropolita.

W Przemyślu, zgodnie z wieloletnią tradycją, w liturgii i obrzędzie poświęcenia wody wraz z grekokatolikami wzięli udział także katolicy obrządku łacińskiego, wśród nich abp Józef Michalik.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 19.01.2016

◊  

W Magazynie: „Kult Matki Bożej Częstochowskiej w Kaczyce w Rumunii” – Radio Rodzina, Wrocław

Słuchaj:         

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 19.01.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina