Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/05/2016

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaRegina Caeli: Jezus pozostaje zawsze „Bogiem z nami”

◊  

Kościół w wielu krajach, w tym także w Polsce i we Włoszech, obchodzi w siódmą niedzielę okresu wielkanocnego uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Watykanie miała ona miejsce już w miniony czwartek. Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli nawiązał wprost do tego ewangelicznego wydarzenia.

Papież wskazał, że kontemplujemy tajemnicę Jezusa wychodzącego z naszej ziemskiej przestrzeni, aby wejść do pełni chwały Boga, niosącego ze sobą nasze człowieczeństwo. Ewangelia św. Łukasza ukazuje nam reakcję uczniów wobec Pana, który „rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24,51). Nie było w nich bólu i zagubienia. „Oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy” (Łk 24, 52). Jest to powrót ludzi, którzy już nie obawiali się miasta, które odrzuciło Mistrza, które było świadkiem zdrady Judasza i zaparcia się Piotra, rozproszenia uczniów i przemocy władzy, która czuła się zagrożoną.

„Od tego dnia dla Apostołów i dla każdego ucznia Chrystusa możliwe stało się przebywanie w Jerozolimie i we wszystkich miastach świata, nawet tych najbardziej udręczonych niesprawiedliwością i przemocą, gdyż ponad każdym miastem jest to samo niebo i każdy mieszkaniec może podnosić wzrok z nadzieją. Jezus, Bóg i prawdziwy człowiek, ze swoim ludzkim ciałem jest w niebie! I to jest naszą nadzieją! I będziemy umocnieni w tej nadziei, jeśli spojrzymy w niebo! W tym niebie mieszka ów Bóg, który objawił się tak bliskim, że przybrał oblicze człowieka, Jezusa z Nazaretu. Zostaje On na zawsze «Bogiem z nami», pamiętajmy o tym: Emmanuel, «Bóg z nami»! I nie zostawia nas samych! Możemy spoglądać w górę, aby rozpoznać przed nami naszą przyszłość. We Wniebowstąpieniu Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego zawarta jest obietnica naszego uczestnictwa w pełni życia z Bogiem” – powiedział Papież. 

Franciszek zauważył, że zanim Jezus rozstał się ze swymi przyjaciółmi, mówił im raz jeszcze o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, a później wyraźnie przypomniał: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48). I rzeczywiście, zaraz po wniebowstąpieniu uczniowie wrócili do miasta jako świadkowie, którzy z radością głosili wszystkim nowe życie, które pochodzi od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Papież dodał, że takie świadectwo, czynione nie tylko słowami, ale także codziennym życiem, powinno „co niedziela wychodzić z naszych kościołów, aby podczas tygodnia wchodzić do domów, biur, szkół, miejsc spotkań i rozrywki, szpitali, więzień, domów osób starszych, w miejsca zatłoczone od imigrantów, na obrzeża miast”.

„Jezus zapewnił nas, że w tym głoszeniu i w tym świadectwie będziemy «przyobleczeni w moc z wysoka» (Łk 24, 49), to znaczy mocą Ducha Świętego. Na tym polega tajemnica tej misji: obecność pośród nas zmartwychwstałego Pana, który poprzez dar Ducha Świętego ciągle otwiera nasz umysł i nasze serce, abyśmy głosili Jego miłość i Jego miłosierdzie, także w najbardziej niewrażliwych środowiskach naszych miast. To Duch Święty jest prawdziwym autorem różnorodnego świadectwa, jakie Kościół i każdy ochrzczony składają wobec świata. Dlatego nie możemy nigdy zaniedbywać gromadzenia się na modlitwie, by wielbić Boga i przyzywać daru Ducha Świętego” – powiedział Franciszek.

 

lg/ rv

 

inizio pagina

Franciszek przypomina o Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu

◊  

Po modlitwie Regina Caeli Franciszek przypomniał, że w wielu krajach świata obchodzony jest dziś 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

„Dzisiaj przypada Pięćdziesiąty Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego ustanowienia pragnął Sobór Watykański II. Istotnie, ojcowie soborowi zastanawiając się nad Kościołem w świecie współczesnym, zrozumieli kluczową rolę środków przekazu, które «mogą przerzucać mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi,  narodami. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej» (Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2016 r.). Kieruję do wszystkich pracowników środków społecznego przekazu serdeczne pozdrowienia i życzę, aby nasz sposób komunikowania w Kościele miał zawsze wyraźny styl ewangeliczny. Styl, który łączy prawdę i miłosierdzie” – powiedział Franciszek. 

W papieskich pozdrowieniach skierowanych do różnych grup przybyłych na Plac św. Piotra by spotkać się z Ojcem Świętym, był także niewielki polski akcent.

„Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzymu a także pielgrzymów z Włoch i różnych krajów. Szczególnie przybyłych Polaków z Warszawy, Łowicza i Ostródy” – powiedział Ojciec Święty. 

Franciszek pozdrowił także m.in. uczestników odbywającego się w Rzymie „Marszu dla życia”, który zakończył się właśnie na Placu św. Piotra. Wspomniał też o mamach, gdyż w niektórych krajach świata właśnie tego dnia obchodzi się Dzień Matki. Powierzył je wszystkie macierzyńskiej opiece Maryi, mamie Jezusa.

lg/ rv

inizio pagina

ŚwiatTanzania: spalony kościół katolicki

◊  

Już trzeci w ostatnich czterech miesiącach kościół spłonął w Tanzanii. Tym razem niezidentyfikowani sprawcy spalili 2 maja katolicką świątynie w miejscowości Nyarwele, położonej w północno-zachodnim regionie Kagera, graniczącym z Ugandą, Burundi i Rwandą. Kościół uległ całkowitemu zniszczeniu łącznie z dokumentami, przedmiotami kultu i generatorami. Poprzednio taki sam los spotkał dwa protestanckie domy modlitwy. Niestety pożary miejsc kultu w tej części Tanzanii nie są niczym nowym; we wrześniu ub. r. w ciągu tylko jednego tygodnia spalono tam aż 6 kościołów, a wcześniej, począwszy od 2013 r., ponad 13. 

Pomimo takich wydarzeń tamtejsi chrześcijanie nie tracą na ducha. Duszpasterz tamtejszych katolików mówi, że mimo zniszczenia budynku nie przestaną się oni modlić.

Lokalna policja zwróciła się do mieszkańców o pomoc w ujawnieniu przyczyn pożaru kościoła. Z kolei biskup miejscowej diecezji katolickiej Kayanga, Almachius Vincent Rweyongeza, wezwał do zachowania spokoju i współpracy z policją, by ująć sprawców.

as/ rv, world watch monitor

inizio pagina

PolskaKraków: uroczystości ku czci św. Stanisława

◊  

Z udziałem Episkopatu Polski na Skałce w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tegoroczne obchody były kolejnym etapem dziękczynienia za dar wiary w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski. 

Liturgii, w której uczestniczyły rzesze wiernych oraz przedstawiciele władz, przewodniczył na Skałce abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu. W homilii Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że chrzest nie odbiera nam wolności, ani jej nie ogranicza. Nie zwalnia nas też z nieustannego opowiadania się po stronie prawdy i dobra.

„Mocą przynależności do Boga i Jego Kościoła jesteśmy bowiem w stanie opowiadać się w życiu za tym, co prawdziwe, co dobre, co piękne, a równocześnie odrzucić ułudę i pokusę władzy, pychy, przemocy, nienawiści, które uciekają się do wyrównywania ludzkich rachunków przy pomocy takiego czy innego miecza” – podkreślił abp Polak.

Tradycyjnie Mszę św. poprzedziła procesja z relikwiami z Wawelu na Skałkę. Prócz relikwii św. Stanisława, niesione były również relikwie męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

R. Łączny, KAI / rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 8.05.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego - 08.05.2016

◊  

W Magazynie: „Moje nawrócenie i droga do Chrystusa” – rozmowa z Patrycją Hurlak, aktorką i pisarką – Radio Rodzina, Wrocław 

Słuchaj:        

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 8 maja 2016 r.

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina