Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

17/05/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do La Croix: integracja migrantów, sprzeciw sumienia

◊  

Sprawy takie jak migracja, wojny, terroryzm czy świeckość państwa podjął Papież w wywiadzie dla francuskiego dziennika katolickiego La Croix. Zapytany, czy Europa jest w stanie przyjąć tak wielu migrantów, Franciszek zauważył, że to słuszne i odpowiedzialne pytanie.

„Nie można otwierać im drzwi nieracjonalnie. Jednak zasadnicza kwestia to dlaczego jest dziś tylu migrantów. Wyjściowym problemem są wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz niedorozwój kontynentu afrykańskiego, powodujący głód” – mówił Papież. Jeśli są wojny, to dlatego, że są producenci broni – co może być usprawiedliwione obroną – a przede handlarze bronią. Jeśli jest tyle bezrobocia, to z braku inwestycji mogących dać pracę, której Afryka tak potrzebuje. Szerzej chodzi o sprawę światowego systemu gospodarczego, który popadł w bałwochwalstwo pieniądza. Ponad 80 proc. bogactw ludzkości jest w rękach ok. 16 proc. ludzi. Franciszek wskazał, że „najgorszy sposób przyjmowania migrantów to spychać ich do getta; tymczasem trzeba ich integrować. W Brukseli terroryści byli Belgami, dziećmi migrantów, ale pochodzili z getta – przypomniał Papież. - W Londynie nowy burmistrz, muzułmanin, złożył przysięgę w katedrze. Wskazuje to, jak ważne jest dla Europy, by odnalazła swą zdolność integracji”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że konieczność integracji w Europie jest tym większa, ponieważ przeżywa ona poważny problem spadku wskaźnika narodzin wskutek egoistycznego dążenia do dobrobytu. Zapytany dalej o lęk przed islamem wskazał, że chodzi raczej o strach przed Państwem Islamskim i jego podbojami.

Przyznając, że idea podboju wiąże się z duchem islamu, Papież stwierdził, że „wobec aktualnego terroryzmu islamskiego trzeba by zapytać o sposób, w jaki eksportowano zbyt zachodni model demokracji do takich krajów, jak Irak, gdzie była wcześniej silna władza, albo jak Libia, gdzie jest struktura plemienna. Nie można iść naprzód, nie licząc się z tą kulturą. Pewien Libijczyk powiedział: «Kiedyś mieliśmy Kadafiego, teraz mamy ich 50». W gruncie rzeczy współistnienie między chrześcijanami a muzułmanami jest możliwe – podkreślił Franciszek. - Jak mi opowiadano, w jednym z krajów afrykańskich w związku z Jubileuszem Miłosierdzia muzułmanie stoją w długiej kolejce do katedry, żeby przejść przez Drzwi Święte. W Republice Środkowoafrykańskiej przed wojną chrześcijanie i muzułmanie żyli razem i dziś powinni się tego znowu nauczyć. Liban też pokazuje, że jest to możliwe”.

Zapytany przez dziennikarzy z La Croix o miejsce religii w życiu publicznym, Franciszek przyznał, że państwo powinno być świeckie, jednak każdy musi w nim mieć wolność okazywania na zewnątrz swej wiary.

„Jeśli muzułmanka chce nosić chustę, trzeba jej na to pozwolić, jak też katolikowi nosić krzyżyk. Trzeba móc wyznawać swą wiarę nie na marginesie, ale w samym sercu kultury” – wskazał Papież. Wyznał, że jest trochę krytyczny wobec Francji, która przesadza z laickością. „Wiąże się to z traktowaniem religii jako «podkultury», a nie kultury pełnoprawnej. To oświeceniowe dziedzictwo jeszcze się utrzymuje. Francja winna zrobić tu krok naprzód przyjmując, że otwarcie na transcendencję jest prawem dla wszystkich” – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że państwo musi respektować sumienie. „W każdej strukturze winien być obecny sprzeciw sumienia, bo jest to prawo człowieka. Przysługuje też urzędnikowi publicznemu, bo i on jest osobą ludzką. Nie można kwitować argumentów katolików powiedzonkiem: «Mówicie jak księża», bo opierają się oni na myśli chrześcijańskiej, którą Francja tak bardzo rozwinęła”  - przypomniał Franciszek w wywiadzie dla La Croix.

Ojca Świętego zapytano go też o sprawę reintegracji lefebrystów. Odpowiadając, wyszedł od swych doświadczeń argentyńskich. „W Buenos Aires zawsze z nimi rozmawiałem. Pozdrawiali mnie, prosili na kolanach o błogosławieństwo. Uważają się za katolików, kochają Kościół – mówił Papież. - Bp Fellay jest człowiekiem, z którym można prowadzić dialog. Niektórzy, jak bp Williamson, są bardziej radykalni. Myślę, jak już mówiłem w Argentynie, że są to katolicy w drodze do pełnej komunii. W tym Roku Miłosierdzia uznałem za słuszne, by ich spowiedników upoważnić do odpuszczania grzechu aborcji. Dziękowali mi za to. Wcześniej Benedykt XVI, którego bardzo szanuję, zliberalizował Mszę w rycie trydenckim. Dialog idzie dobrze”.

ak/ rv

inizio pagina

Papież: pieniądze i władza brudzą Kościół, koniec z karierowiczami

◊  

Jezus wskazuje nam drogę służby, często jednak w Kościele są ludzie szukający władzy, pieniędzy i własnej chwały. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w Domu św. Marty. Podkreślił, że chrześcijanie muszą się oprzeć „pokusie światowości” dzielącej Kościół i przestrzegł przed karierowiczami gotowymi zniszczyć drugiego, byle tylko się wybić.

Punktem wyjścia papieskiej refleksji była dzisiejsza Ewangelia, w której apostołowie posprzeczali się o to, który z nich jest największy. Ojciec Święty wskazał, że również dziś pokusa światowości rozbija Kościół. „Jezus – podkreślił Franciszek – mówi językiem pokory, śmierci, zbawienia, a apostołowie językiem karierowiczów: który z nich osiągnie większą władzę”.

„Na drodze, którą nakazuje nam iść Jezus, regułą jest służba. Największym jest ten, kto najbardziej służy, najbardziej pomaga innym, a nie ten, co się chełpi, dąży do władzy, pieniędzy, chwały… Tacy ludzie nie są wielcy – mówił Franciszek. - To właśnie przydarzyło się apostołom, a także mamie Jana i Jakuba, i ta historia powtarza się codziennie w Kościele, w każdej wspólnocie. «Kto z nas jest największy? Kto rządzi?». Ambicje. W każdej wspólnocie, parafii czy instytucji jest to chęć zrobienia kariery, posiadania władzy”. 

Papież odniósł się także do pierwszego czytania z Listu św. Jakuba, gdzie wybrzmiewa przestroga przed pragnieniem władzy, nienawiścią i zazdrościami niszczącymi innych. W tym kontekście podkreślił, że świat mówi o tych, którzy mają największą władzę, a Jezus podkreśla, że przyszedł na świat, aby służyć, a nie po to, by Jemu służono.

„Pycha, władza… Kiedy przychodzi ta światowa pokusa, by «potwierdzić się przez władzę», nie służyć, ale być obsługiwanym, nie liczymy się ze środkami, by to osiągnąć: plotki, oczernianie innych… Zawiść i zazdrość torują tu drogę i niszczą. Wszyscy o tym wiemy – mówił Papież. - To dzieje się w różnych instytucjach kościelnych: parafiach, kolegiach, a także na biskupstwach… Tęsknota za duchem świata, który jest duchem bogactwa, pychy i próżności”. 

Wielcy święci mówili – przypomniał Franciszek – że czują się wielkimi grzesznikami, ponieważ rozumieli tego ducha świata, który był w nich i mieli wiele światowych pokus. „Nikt z nas nie może powiedzieć: nie, ja jestem osobą świętą, czystą” – podkreślił Papież.

„Wszyscy jesteśmy kuszeni tymi sprawami, kusi nas pragnienie zniszczenia innych, aby awansować. To światowa pokusa, która jednak dzieli i niszczy Kościół. Nie jest to duch Jezusa – mówił Papież. - Wyobraźmy sobie tę scenę: Jezus mówi o tym apostołom, a oni myślą: «Lepiej za dużo nie dopytywać, róbmy swoje». Uczniowie, którzy wolą posprzeczać się o to, kto z nich jest największy. Warto pomyśleć o tych wszystkich sytuacjach, kiedy widzieliśmy to w Kościele, a niejednokrotnie sami tak czyniliśmy, i prosić Pana, aby nas oświecił, tak byśmy zrozumieli, że miłość do świata, czyli do tego ducha światowości, jest nieprzyjacielem Boga”. 

bz/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: zmarł kard. Giovanni Coppa

◊  

Cenionym człowiekiem Kościoła, który wiernie służył Ewangelii i Stolicy Apostolskiej, nazwał Ojciec Święty zmarłego wczoraj w Rzymie kard. Giovanniego Coppę. Franciszek przypomniał jego wieloletnią i, jak podkreślił, hojną i kompetentną służbę dyplomatyczną u boku sześciu papieży. Wymienił m.in. jego pracę w Sekretariacie Stanu, posługę latynisty podczas Soboru Watykańskiego II, a także wielkie zasługi jako pierwszego nuncjusza apostolskiego w Czechosłowacji po wznowieniu relacji tego kraju ze Stolicą Apostolską.

Warto tu przypomnieć, że kard. Coppa przyczynił się do zakończenia w 1997 r. sporu o księży tzw. Kościoła podziemnego z czasów komunistycznych. 18 żonatych duchownych wyświęconych w podziemiu przez działającego w ukryciu bp. Felixa Davídka zostało inkardynowanych do eparchii greckokatolickiej.

Zmarły kardynał miał 91 lat. Jego pogrzeb odbędzie się jutro w bazylice watykańskiej.

bz/ rv

inizio pagina

Para prezydencka złożyła kwiaty na grobie św. Jana Pawła II

◊  

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą nawiedzili bazylikę watykańską, gdzie modlili się przy grobie św. Jana Pawła II. Prezydent Duda złożył też wiązankę białych i czerwonych róż. Uroczystość obserwowała grupa pielgrzymów z Polski, obecni byli również harcerze. W środę 18 maja przypada 96. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Prezydent Duda przebywa we Włoszech z trzydniową oficjalną wizytą.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja: biskupi nie chcą się pozbyć pustych kościołów, liczą na odrodzenie

◊  

Opustoszałe kościoły we Francji mogą się jeszcze zapełnić – przekonuje abp Jean Legrez ordynariusz Albi na południu kraju. Jego zdaniem Kościół nie powinien pozbywać się swych świątyń, bo nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Okres dechrystianizacji może się skończyć, a ludzie powracają też na prowincję, niektóre opustoszałe miejscowości znów się zaludniają.

Ordynariusz Albi przypomina, że jedną z przyczyn opustoszenia kościołów są poważne ruchy demograficzne, które nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach. Ludzie uciekli z wiosek do miast. W konsekwencji w nowych dzielnicach miejskich brakuje kościołów, a na prowincji jest ich za dużo. Ta tendencja może się jednak odwrócić w związku z rozwojem telepracy. W jego diecezji są już takie przypadki.

Abp Legrez oświadczył, że ani on, ani większość biskupów we Francji nie chce się pozbywać swych kościołów. Apeluje więc do wiernych, aby w oczekiwaniu na religijne odrodzenie kraju dbali o kościoły w swym miejscu zamieszkania, gromadzili się w nich na modlitwę i liturgię brewiarzową. Tam gdzie jest to nieuniknione, należy rozważyć, w jaki sposób można wykorzystać budynki sakralne do innych celów, z pełnym jednak poszanowaniem ich charakteru.

kb/ rv, la croix

inizio pagina

Turcja niszczy chrześcijańskie zabytki

◊  

Turcy nadal zacierają ślady po wielowiekowej obecności chrześcijaństwa w swym kraju. Jak podaje agencja Fides, w Trapezuncie, w zabytkowym kościele bizantyjskim z XIII w. zniszczone zostały chrześcijańskie freski i mozaiki. Przed trzema laty tureckie władze postanowiły przekształcić tę świątynię w meczet. Prowadzone tam teraz prace adaptacyjnie radykalnie zmieniają dyspozycję tej świątyni, nie oszczędzając przy tym chrześcijańskich ornamentów.

Kościół został zbudowany w 1250 r. i był poświęcony Bożej Mądrości – Hagia Sofia. W XVI za panowania otomańskiego został on przemieniony w meczet. W 1964 r. ówczesne władze tureckie zrobiły w nim muzeum. W 2013 r. w ramach nowej polityki prezydenta Erdogana oddano go muzułmanom i to pomimo protestów chrześcijan, w tym samego patriarchy Konstantynopola, który wskazywał bezpodstawność takiego posunięcia.

kb/ rv, fides

inizio pagina

Kard. Bagnasco: ostro o związkach partnerskich

◊  

Przewodniczący episkopatu Włoch poddał ostrej krytyce przeforsowaną przez rząd ustawę legalizującą związki partnerskie osób tej samej płci. Zauważył zarazem, że władze tego kraju wkładają zbyt wiele energii w walki ideologiczne, a zupełnie zapominają o realnych problemach ludzi. Kard. Angelo Bagnasco mówił o tym na sesji plenarnej episkopatu. Została ona otwarta wczoraj po południu przez Papieża Franciszka.

„Przykładowo niedawne zatwierdzenie ustawy o związkach partnerskich praktycznie zrównuje je z małżeństwem i rodziną, nawet jeśli mówi się, że są to różne rzeczy. W rzeczywistości jednak te różnice są tylko małymi sztuczkami polegającymi na nazewnictwie czy też kruczkami prawnymi łatwymi do obejścia, w oczekiwaniu na ostateczny cios – mówi się już o tym publicznie – w tym również na praktykę «macicy do wynajęcia», która wykorzystuje ciało kobiety żerując na jej biedzie” – podkreślił przewodniczący włoskiego episkopatu. 

Nawiązując do nauczania papieży o małżeństwie i rodzinie kard. Bagnasco przypomniał, że współczesne społeczeństwa starają się wyeliminować prawdę o ojcostwie i macierzyństwie. Przypomniał też prawo każdego dziecka do tego, by mieć mamę i tatę. Rządzących zachęcił, aby zajęli się raczej prawdziwymi problemami Włochów. Wymienił tu m.in. pogłębiające się ubóstwo (dotykające 7 proc. społeczeństwa), kryzys gospodarczy, najniższy w historii przyrost naturalny (w 2015 r. zmarło 653 tys. ludzi, urodziło się 488 tys., a 100 tys. wyemigrowało za granicę) i ogromne uzależnienie społeczeństwa od gier hazardowych (zyski z gier hazardowych wzrosły o 350 proc., przynosząc w ubiegłym roku 84 mld euro).

Związki gejowskie zostały zalegalizowane we Włoszech 11 maja. Ich przeciwnicy zapowiedzieli, że obalą ustawę w referendum.

bz/ rv

inizio pagina

Pielgrzymka madryckiej Polonii do klasztoru w Yuste

◊  

Madrycka Polonia uczciła 1050-lecie chrztu Polski pielgrzymką do klasztoru w Yuste, który założył zakon hieronimitów na początku XV w. W 1556 r. przybył tutaj cesarz Karol V Habsburg po swojej abdykacji. Od trzech lat klasztorem opiekują się polscy paulini.

Klasztor w Yuste to ważne miejsce w historii Hiszpanii, a także Europy. Ostatnie dwa lata życia spędził tutaj cesarz Karol V Habsburg. Po śmierci został pochowany pod ołtarzem klasztornego kościoła. Jednak później jego szczątki przeniesiono do Panteonu Królewskiego, który znajduje się w podmadryckim Escorialu. Przez stulecia klasztorem opiekowali się mnisi hieronimici. Jednak brak powołań zmusił ich do opuszczenia tego zabytkowego miejsca. W 2013 r. – dzięki staraniom miejscowego biskupa – przybyli tutaj polscy paulini. Zaopiekowali się nie tylko klasztorem, ale także leżącą w pobliżu parafią w Cuaco de Yuste. W chwili obecnej we wspólnocie jest czterech paulinów.

Pielgrzymów z Madrytu powitał przełożony o. Paweł Stępkowski OSPPE, dla Hiszpanów „Padre Pablo”. Z radością podkreślił, że była to pierwsza zorganizowana grupa Polaków, która przybyła do Yuste. W homilii zwrócił uwagę na znaczenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej dla narodu polskiego oraz rocznicy chrztu Polski. Oprócz obrazu Matki Bożej paulini przywieźli też ze sobą relikwie św. Jana Pawła II. „Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą powstanie w Yuste hiszpańska Częstochowa” – mówi z uśmiechem o. Stępkowski. 

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Birma: po prześladowaniach Kościół wzmocniony

◊  

Przeżywszy ponad pół wieku Kalwarii, Birma wchodzi obecnie w czasy nadziei – powiedział kard. Charles Bo, przebywający z wizytą w Londynie. Arcybiskup Rangunu przypomniał prześladowania Kościoła trwające od 1962 r., kiedy wprowadzono w Birmie reżim wojskowy. Z dnia na dzień usunięto stamtąd zagranicznych misjonarzy, którzy służyli ludziom ubogim i słabym.

Birma pozostawała za bambusową kurtyną, Bóg jej jednak nie opuścił – uważa tamtejszy hierarcha. Mimo ucisku Kościół wzrastał. Kard. Bo podał kilka znamiennych liczb. W tym południowoazjatyckim kraju były tylko 3 diecezje, a teraz jest ich 16. Birmański Kościół miał 100 tys. wiernych, a obecnie jest ich 700 tys. Nie brakuje też powołań. Jest tam [siedmiuset] 700 księży (było 160) i ponad 2.200 sióstr zakonnych (było 300), a 60 proc. z nich jest poniżej 40 roku życia. Aktywnie działa też Caritas Birmy.

ak/ rv

inizio pagina

Sudan Południowy zapomnianą ziemią: apel o wsparcie

◊  

Sudan Południowy nie może być dla nas ziemią zapomnianą. Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy, a wspólnota międzynarodowa, choć jest świadoma sytuacji, nic w tym kierunku nie robi. Są to słowa sekretarza generalnego Caritas Internationalis, który ujawnił, że bardzo trudno jest zebrać środki na pomoc dla tego najmłodszego państwa świata. „To kolejny z zapomnianych konfliktów, któremu bogaty świat biernie się przygląda. Nie możemy się na to zgodzić. Także dziś umrą w tym kraju z głodu kolejni ludzie; nadszedł czas działania” – apeluje Michel Roy.

Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym należy do najgorszych na świecie. Ponad 40 tys. ludzi śmierć głodowa zagląda w oczy, podczas gdy aż jedna czwarta społeczeństwa potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej. Kraj trzeci już rok targany jest krwawym konfliktem zbrojnym, który spowodował, jak się szacuje, 300 tys. ofiar śmiertelnych, a 2 mln 300 tys. osób zmusił do opuszczenia swych domów. Wojna, jak podkreśla sekretarz generalny Caritas Internationalis, z nową siłą zaostrzyła też haniebny proceder wcielania dzieci siłą do wojska. Przypuszcza się, że walczy tam ponad 15 tys. dzieci-żołnierzy. Michel Roy uważa, że najważniejsze jest przywrócenie pokoju. Zaznacza jednak, że na chwilę obecną jeszcze pilniejsza jest pomoc humanitarna, bez której Sudańczycy nie przetrwają tej dramatycznej sytuacji. Caritas od dawna śpieszy im z pomocą, jednak jej środki są niewystarczające; stąd konieczność realnego wsparcia przez organizacje międzynarodowe. 

bz/ rv

inizio pagina

PolskaSzef MSWiA: podczas wizyty papieża Franciszka będzie bezpiecznie

◊  

Kwestia bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża w Polsce i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie była jednym z tematów dzisiejszego wystąpienia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak złożył na forum Rady Ministrów sprawozdanie z półrocznej działalności swojego resortu.

Minister przypomniał, że w związku ze szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży przywrócone zostaną od 2 do 31 lipca kontrole na polskich granicach.

„Zadbamy o bezpieczeństwo pielgrzymów, którzy przybędą na spotkanie z Papieżem Franciszkiem – powiedział min. Błaszczak. –  Prowadzone są intensywne prace, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie odbywać się będą Msze pod przewodnictwem Papieża”. 

Wczoraj wojewodowie małopolski i śląski przedstawili odpowiednim służbom, w myśl ustawy o Światowych Dniach Młodzieży, plany dotyczące bezpieczeństwa miejsc zgromadzeń pielgrzymów. „W ciągu kilku dni służby przedstawią swoje stanowisko, ale mogę zapewnić wszystkich, że będzie bezpiecznie – powiedział minister. – Zapraszamy na spotkanie z Papieżem Franciszkiem w Krakowie i w Częstochowie”.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26-31 lipca. Według szacunków, na spotkanie z Franciszkiem przybędzie do Krakowa około 2 mln pielgrzymów. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 17.05.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 17.05.2016

◊  

W Magazynie: „Rodzina Bogiem silna – VII Debata Jasnogórska” – Radio Jasna Góra 

Słuchaj:         

inizio pagina