Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/05/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na audiencji: bogacz potępiony za zamknięcie serca

◊  

Miłosierdzie Boże nie jest niesprawiedliwe. Nie jest pobłażliwością dla tych, którzy zamknęli się na ubogich. Jeśli zamknę przed nimi drzwi serca, pozostaną one „zamknięte także dla Boga – a to jest straszne” – powiedział Papież w katechezie na dzisiejszej audiencji ogólnej. Mówiąc o ubóstwie i miłosierdziu, nawiązał do ewangelicznej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Brama domu bogacza, który codziennie ucztował, była zawsze zamknięta dla ubogiego, leżącego na zewnątrz, pokrytego ranami i umierającego z głodu.

„Ta scena przypomina surową naganę Syna Człowieczego na Sądzie Ostatecznym: «Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; nagi, a nie przyodzialiście Mnie» (Mt 25,42-43). Łazarz dobrze reprezentuje milczące wołanie ubogich wszystkich czasów i sprzeczność takiego świata, w którym ogromne bogactwa i zasoby są w rękach niewielu” - powiedział Papież. 

Franciszek przypomniał, że ewangeliczny bogacz umarł, bo ten los czeka nas wszystkich bez wyjątku, biednych czy bogatych.

„I wówczas ten człowiek zwrócił się do Abrahama, błagając go: «ojcze» (ww. 24.27). Rości sobie zatem, by być jego synem, należącym do ludu Bożego. Jednak w swoim życiu nie wykazał się jakimkolwiek względem na Boga, a wręcz postawił siebie w centrum wszystkiego, zamknięty w swoim świecie luksusu i marnotrawstwa. Wykluczając Łazarza, nie brał w ogóle pod uwagę ani Pana, ani Jego prawa. Lekceważyć ubogiego to gardzić Bogiem! I tego musimy się dobrze nauczyć: lekceważyć ubogiego to gardzić Bogiem! W przypowieści jest pewien szczegół, który warto zauważyć: bogacz nie ma imienia, określony jest tylko przymiotnikiem «bogaty», podczas gdy imię ubogiego powtarza się pięciokrotnie, a Łazarz znaczy «Bóg pomaga». Łazarz leżący u bramy jest dla bogacza żywym przypomnieniem, by pamiętać o Bogu, ale bogacz nie przyjmuje tego przypomnienia. Będzie zatem potępiony nie za swoje bogactwo, lecz za to, że nie potrafił mieć współczucia dla Łazarza i przyjść mu z pomocą” - powiedział Franciszek. 

Umarł także Łazarz. Po śmierci ich sytuacja odwróciła się: biedaka aniołowie zanieśli na łono Abrahama, natomiast bogacz został strącony w męki. Wówczas ujrzał on z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.  Ojciec Święty zwrócił uwagę, ż teraz rozpoznał Łazarza i poprosił o pomoc, „podczas gdy za życia udawał, że go nie widzi. Ileż razy tylu ludzi udaje, że nie widzi ubogich! Dla nich ubodzy nie istnieją”.

„Wcześniej odmawiał mu nawet resztek ze swego stołu, a teraz chce, żeby dał mu pić! Nadal sądzi, że może rościć sobie prawa z tytułu swego poprzedniego stanu społecznego. Abraham stwierdzając, że jego prośby nie można spełnić, osobiście daje klucz do całej tej historii: wyjaśnia, że dobro i zło zostały rozdzielone tak, by zrekompensować ziemską niesprawiedliwość, a brama, która za życia oddzielała bogacza od ubogiego, przemieniła się w «wielką otchłań». Dla bogacza była szansa zbawienia, dopóki Łazarz stał pod jego domem – mógł mu otworzyć drzwi i pomóc. Teraz, gdy obydwaj umarli, sytuacja stała się nieodwracalna. O Bogu nigdy się tu wprost nie mówi, ale przypowieść wyraźnie ostrzega: Boże miłosierdzie względem nas wiąże się z naszym miłosierdziem wobec bliźniego; kiedy go brakuje, także miłosierdzie Boga nie znajduje miejsca w naszym zamkniętym sercu, nie może do niego wejść. Jeśli nie otworzę drzwi mojego serca ubogiemu, pozostaną one zamknięte. Także dla Boga. A to jest straszne” - powiedział Ojciec Święty. 

Papież wskazał, że aby się nawrócić, mamy „otworzyć serce na Słowo Boże, które nas wzywa do miłości Boga i bliźniego”.

„Słowo Boże może ożywić wyjałowione serce i uleczyć je z jego ślepoty. Bogacz znał Słowo Boże, ale nie dał mu wejść do serca, nie słuchał go i dlatego nie potrafił otworzyć oczu i ulitować się nad ubogim. Żaden posłaniec ani żadne orędzie nie mogą zastąpić ubogich, których spotykamy na naszej drodze, bo w nich wychodzi nam na spotkanie sam Jezus: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40) – mówi Jezus. Tak więc w opisanym w przypowieści odwróceniu losów kryje się tajemnica naszego zbawienia, w którym Chrystus łączy ubóstwo z miłosierdziem” - powiedział Franciszek. 

ak/ rv

inizio pagina

Papież do ofiar wojny na wschodzie Ukrainy: o trwały pokój

◊  

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej obecne były na placu św. Piotra sieroty wojenne ze wschodniej Ukrainy, goszczone w różnych krajach europejskich w ramach projektu „Children for peace all over the world” – „Dzieci na rzecz pokoju na całym świecie”. Zwracając się do nich, Papież raz jeszcze zaapelował o położenie kresu trwającemu wciąż konfliktowi.

„Ze szczególną miłością pozdrawiam ukraińskie dzieci, będące sierotami i uchodźcami w następstwie konfliktu zbrojnego, który nadal trwa na wschodzie kraju. Znowu modlę się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby został zaprowadzony trwały pokój, jaki będzie mógł przynieść ulgę ludności, która zaznała już tylu doświadczeń, i da spokojną przyszłość nowym pokoleniom” - powiedział Papież. 

ak/ rv

inizio pagina

Franciszek do Polaków: Jan Paweł II, Montecassino, Toruń

◊  

Przemawiając do przybyłych na środową audiencję pielgrzymów polskich, Franciszek nawiązał do trzech ważnych dla nas wydarzeń. Zaczynając od 96. urodzin Papieża Polaka, przekazał też pozdrowienia świętującym 72. rocznicę bitwy na Montecassino, wspominając przy tym obecnego tam Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz uczestnikom konsekracji nowego sanktuarium w Toruniu.

„Dzisiaj, wspominając rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, bardzo serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Łączę się duchowo z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z kombatantami i wszystkimi uczestnikami Mszy św. na polskim cmentarzu na Montecassino, wspominającymi poległych żołnierzy, jak również ze zgromadzonymi w Toruniu na konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Niech te ważne wydarzenia będą dla was okazją do modlitwy o pokój, za Kościół w Polsce, o pomyślność waszej Ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Ojciec Święty. 

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sarah wezwał Amerykanów do odważnej obrony rodziny

◊  

W aktualnym sporze o rodzinę nie chodzi o konflikt dwóch konkurencyjnych wizji, lecz o obronę nas samych, naszych dzieci i przyszłych pokoleń przed demoniczną ideologią, która twierdzi, że dziecko nie potrzebuje ojca i matki, i która neguje ludzką naturę, chcąc odciąć od Boga całe pokolenia – powiedział w Waszyngtonie kard. Robert Sarah. Zauważył on, że szatan świadomie atakuje dziś rodziny, ponieważ zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywają one w wychowaniu dzieci do wiary. To od swoich rodziców dzieci uczą się ofiarnej i odpowiedzialnej miłości. A rozwody, konkubinaty czy tak zwane małżeństwa gejowskie wyrządzają im krzywdę, zaszczepiają w nich głębokie wątpliwości co do samej miłości i w ten sposób utrudniają im również otwarcie na Boga.

Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zarzucił Amerykanom, że zamiast podjąć walkę o rodzinę, akceptują i tolerują wszelkie formy niemoralności, a co więcej, traktują je jako dobro społeczne. Ich legalizacja nie jest żadnym rozwiązaniem. To jak obwijanie bandażem zakażonej rany – powiedział kard. Sarah. Zauważył on również, że w imię tolerancji dąży się także do zmiany nauczania Kościoła o małżeństwie, płciowości i człowieku.

Katolicy powinni tymczasem pójść za przykładem św. Jana Chrzciciela, męczennika świętości małżeństwa. Kościół musi podjąć odważną walkę o rodzinę i bez lęku podnosić głos, by demaskować hipokrytów, manipulatorów i fałszywych proroków. Szef watykańskiej dykasterii podkreślił, że Papież Franciszek otwarcie i odważnie broni nauczania Kościoła o antykoncepcji, aborcji, homoseksualizmie, sztucznym zapłodnieniu i wychowaniu dzieci. Ostrzegł również, że chrześcijan czekają w takiej sytuacji coraz większe prześladowania. Nie tyko fizyczne, ale też polityczne, ideologiczne i kulturowe. Są one tak samo dotkliwe, jak prześladowania fizyczne, lepiej się je jednak ukrywa – podkreślił w Waszyngtonie kard. Sarah.

Prefekt watykańskiej dykasterii ds. liturgii wziął wczoraj udział w dorocznym spotkaniu przedstawicieli amerykańskiego Kościoła i katolickich polityków (National Catholic Prayer Berakfast). Zgromadziło ono licznych biskupów, ustępującego nuncjusza oraz wielu kongresmanów, w tym Paula Ryana, spikera, czyli przewodniczącego Izby Reprezentantów.

kb/ rv

inizio pagina

Muzea Watykańskie: wystawa ikon z Białorusi

◊  

Na dzisiejszej audiencji wyraźna też była obecność Białorusinów. Przybyli oni w pielgrzymce dziękczynnej z okazji 25-lecia odnowienia struktur kościelnych w ich kraju oraz z powodu ważnej inicjatywy ekumenicznej w Muzeach Watykańskich. Mówi abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Z Białorusi jest dość wielka delegacja. Dziś w Muzeach Watykańskich otwarta zostanie wystawa ikon z Białorusi, zarówno katolickich, jak i prawosławnych. Na tej audiencji byli przedstawiciele obu Kościołów. Był też chór katolicko-prawosławny. To nas wprowadziło w dobry, modlitewny nastrój. Ta wystawa jest bardzo ważna, zarówno dla Kościoła, jak i dla naszego państwa. 

Wystawa, zaprezentowana dziś po południu w Salonie Rafaela Pinakoteki Muzeów Watykańskich, nosi tytuł: „Ikony na Białorusi od XVII do XXI wieku”. Będzie ona otwarta dla publiczności od [jutra] 19 maja do 25 lipca. Można na niej zobaczyć dzieła sztuki sakralnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Mińsku. Jej myśl powstała przy okazji ubiegłorocznego spotkania kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina z władzami białoruskimi w marcu ub. r.

Jak zwrócił uwagę dyrektor Muzeów Watykańskich, Białoruś znajduje się na pograniczu świata katolickiego i prawosławnego. Dlatego ekspozycja ma ukazać te elementy sztuki białoruskiej, które zbliżają oba „płuca” chrześcijańskiej Europy – wschodnie i zachodnie. „Ekumenizm buduje się też przez wymianę kulturalną” – podkreślił prof. Antonio Paolucci.

kb, ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatRosja: mniejsza ilość aborcji po konsultacjach w specjalnych punktach

◊  

Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej jedna czwarta kobiet chcących dokonać aborcji zmieniła decyzję po konsultacji w specjalnych punktach. Poinformował o tym Paweł Astachow, pełnomocnik ds. obrony praw dziecka przy prezydencie Rosji.

67 tys. kobiet w ciąży z blisko 270 tys. zamierzających dokonać aborcji i zgłaszających się do punktów konsultacyjnych zmieniło swoją decyzję. W oficjalnych placówkach Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej działają obecnie 894 punkty konsultacyjne, których zadaniem jest wsparcie kobiet w ciąży oraz uświadomienie ich o zagrożeniach wynikających z poddania się aborcji. Pełnomocnik prezydenta ds. obrony praw dziecka Paweł Astachow oznajmił, że  spadkowi ilości aborcji sprzyjało przyjęcie prawa „O podstawach ochrony zdrowia”, zobowiązującego placówki medyczne do pracy z kobietami zgłaszającymi chęć dokonania aborcji. Astachow dodał, że wskaźnik urodzin drugich dzieci w rodzinach rosyjskich przewyższa obecnie wskaźniki większości krajów europejskich. 

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaToruń: kościół Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

◊  

W Toruniu trwają uroczystości konsekracji przez papieskiego legata kościoła Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. W programie znalazł się koncert, a także modlitwa: różańcowa i Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Za obecność kard. Zenona Grocholewskiego dziękował dyrektor Radia Maryja: „Wczoraj rozmawiałem z księdzem kardynałem, legatem papieskim. Powiedział, że to coś niesamowitego, bo zwykle Papież posyła legata na jakąś uroczystość historyczną, a tutaj jest legat papieski na poświęcenie świątyni” – mówił o. Tadeusz Rydzyk.

W specjalnym liście do kard. Grocholewskiego Papież Franciszek podkreślił, że trzeba „aby wierni umiłowanej Polski także dzisiaj ukazali całemu światu miłość Ewangelii i przykład chrześcijańskich cnót, jakie należy urzeczywistniać w codziennym życiu”. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Apel Papieża z Auschwitz bardziej słyszalny od wezwań polityków

◊  

„Papieski apel o pokój, wypowiedziany w Auschwitz, będzie bardziej słyszalny niż wezwania polityków” – powiedział bp Mieczysław Cisło. W rozmowie z KAI przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem mówił o znaczeniu planowanej wizyty Ojca Świętego w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

„Niewątpliwie obecność Ojca Świętego w byłym obozie zagłady ma wielką wymowę wobec świata, kiedy w dalszym ciągu godność człowieka jest deptana, kiedy zadaje się śmierć niewinnym, kiedy toczy się wojny, to głos Papieża, z wezwaniem o pojednanie, o zaprzestanie wojny, o pokój w świecie, jak myślę, będzie bardziej słyszalny niż wezwania niejednego polityka światowego” – podkreślił bp Cisło. 

Wizytę Papieża Franciszka w Oświęcimiu planuje się na 29 lipca.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

O. Papczyński promotorem godności i świętości życia

◊  

Ojciec Stanisław Papczyński jest wielkim promotorem godności i świętości życia. To, że uważany jest za patrona nienarodzonego życia nie jest zasługą marianów, ale zwykłych ludzi, którzy doświadczyli wielu cudów i łask za jego przyczyną. Tak o przyszłym polskim świętym, który 5 czerwca zostanie kanonizowany w Watykanie, mówi ks. Paweł Naumowicz, polski prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów. 18 maja przypada wspomnienie liturgiczne ojca Papczyńskiego.

„Gdy obecnie trwa dyskusja dotycząca aborcji i eutanazji, gdy myśląc o tej ostatniej potrafimy nazwać ją «instytucją godnej śmierci», wchodzi w świat ojciec Papczyński, który mówi o Niepokalanym Poczęciu. Mówi nam, że skoro wzięliśmy się dzisiaj na ziemi, to tak naprawdę najpierw znaleźliśmy się w Bogu, tzn. w jego zamyśle, że On nas zechciał, tak jak wcześniej zechciał Maryi – podkreśla ks. Naumowicz. - Młodzi często słyszą od matki «właściwie to cię nie chciałam», czy też «najchętniej bym cię nie urodziła»; albo młody nie zna w ogóle swego ojca, co jest także dla niego znakiem, że dla niego jest mało ważny czy wręcz nieważny. I tu wkracza z mocą przekaz Niepokalanego Poczęcia: jesteś ważny, jesteś godny dla Boga, Bóg cię zechciał. Przy tej całej szamotaninie o to, czy człowiek jest ważny, od kiedy jest ważny, kto jest naprawdę ważny, gdzie wydaje się, że ta ważność przelicza się na pieniądze czy też władzę, tutaj przelicza się tylko na czystą łaskę Boga, którą nam Pan Bóg dał. Myślę, że jest to bardzo mocne przesłanie w świecie, gdzie ludzie są złaknieni miłości i takiego właśnie słowa, że są cenni, że po coś są pośród tych siedmiu miliardów ludzi… Ojciec Papczyński mówi wprost: «TY jesteś cenny!»”.

Ks. Naumowicz zaznacza, że wiele  łask i cudów wyproszonych za wstawiennictwem ojca Papczyńskiego dotyczy właśnie życia nienarodzonych. Ludzie sami nazwali przyszłego polskiego świętego orędownikiem poczętego życia, obrońcą, wspomożycielem zagrożonej ciąży. Coraz więcej stowarzyszeń i ruchów obrońców życia obiera go za patrona.

bz/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.05.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 18.05.16

◊  

„Współczesne odniesienia do życiowej filozofii szczęścia św. Hildegardy z Bingen, doktor Kościoła” – rozmowa z ks. Jackiem Wróblem SAC, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół św. Hildegardy – Radio eR, Lublin.

Słuchaj:   

inizio pagina