Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

23/10/2016

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na Anioł Pański: dziś jest czas misji i odwagi!

◊  

„Dziś jest czas misji i odwagi!” – mówił Papież na Anioł Pański wskazując zarazem, że nie oznacza to automatycznie sukcesu. Franciszek nawiązał tym samym do przypadającej dziś Światowej Niedzieli Misyjnej inaugurującej Tydzień Misyjny. Jego obchodom towarzyszy hasło: „Kościół misyjny, świadek miłosierdzia”.

W swym rozważaniu Papież nawiązał do Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, w którym zastanawia się on nad swoim życiem całkowicie poświęconym misji. Ojciec Święty przywołał słowa Apostoła w których stwierdza on, że  jego „misja okazuje się skuteczna, słuszna i wierna jedynie dzięki bliskości i mocy Pana, który uczynił go głosicielem Ewangelii wszystkim narodom”. Zauważył zarazem, że w św. Pawle wspólnota chrześcijańska odnajduje swój wzór, będąc przekonana, że tylko obecność Pana czyni skuteczną pracę apostolską i dzieło ewangelizacji. 

„Doświadczenie Apostoła Narodów przypomina nam, że musimy angażować się w działalność duszpasterską i misyjną wiedząc z jednej strony, że jej rezultat zależy od naszych wysiłków, ducha poświęcenia sportowca, który nie zatrzymuje się w obliczu klęsk. Z drugiej zaś strony mając świadomość tego, że prawdziwy sukces naszej misji jest darem łaski: to Duch Święty czyni skuteczną misję Kościoła w świecie” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że „dziś jest czas misji i odwagi!”. 

„Jest to czas odwagi, nawet jeśli ta odwaga nie gwarantuje sukcesu. Wymaga  się od nas odwagi, by walczyć, niekoniecznie zwyciężyć; aby głosić, choć niekoniecznie nawracać - mówił Franciszek. - Potrzebna jest nam odwaga bycia alternatywą dla świata, lecz bez stawania się kłótliwym i agresywnym. Potrzebna jest nam odwaga, by otworzyć się na wszystkich, nie umniejszając zarazem nigdy absolutności i wyjątkowości Chrystusa, jedynego zbawiciela wszystkich. Potrzebna jest nam odwaga, aby oprzeć się niedowiarstwu, bez stania się jednak aroganckimi”.

bz/ rv

inizio pagina

Franciszek o Iraku: okrucieństwo wywołuje łzy i pozostawia bez słów

◊  

„Okrucieństwo w Iraku wywołuje łzy i pozostawia bez słów” – mówił Papież wyrażając swą bliskość z narodem irackim, a w szczególności z mieszkańcami Mosulu. Wzywając przybyłych na plac św. Piotra do modlitwy o pojednanie i pokój w tym umęczonym kraju podkreślił, że przemoc trwa tam już zbyt długo. W ostatnich dniach Mosul znalazł się w centrum ciężkich walk między wojskami rządowymi a terrorystami z Państwa Islamskiego. Według doniesień mediów dżihadysci wykonują na cywilach masowe wyroki śmierci, a niewinne dzieci wykorzystują jako żywe tarcze. 

„Nasze dusze są wstrząśnięte okrutnymi aktami przemocy, które są od dawna popełniane na niewinnych obywatelach, zarówno muzułmanach, jak i chrześcijanach oraz osobach należących do innych grup etnicznych i religii – mówił Franciszek. - Ogromnym bólem napełniły mnie wiadomości o zabiciu z zimną krwią tylu synów tej umiłowanej ziemi, wśród nich wielu dzieci. Te okrucieństwa wywołują łzy i pozostawiają bez słów. Słowom solidarności niech towarzyszy zapewnienie o mojej modlitwie o to, aby Irak - tak boleśnie dotknięty - był silny i wytrwały w swej nadziei na to, że może zmierzać ku przyszłości pod znakiem bezpieczeństwa, pojednania i pokoju”.

Po tych słowach Franciszek poprosił wiernych, by w milczeniu przyłączyli się do jego modlitwy za Irak. Następnie z pielgrzymami przybyłymi na Anioł Pański odmówił za Irak modlitwę Zdrowaś Maryjo.

bz/ rv

inizio pagina

Franciszek pozdrowił uczestników Pielgrzymki Narodowej Polaków

◊  

Południowa modlitwa maryjna z Papieżem, przejście przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej i sprawowana tam liturgia stanowiły zwieńczenie ostatniego dnia Pielgrzymki Narodowej Polaków. Franciszek przypomniał na Anioł Pański, że „obchodzą oni tu w Rzymie i swej ojczyźnie 1050. rocznicę obecności chrześcijaństwa w Polsce”. 

Wśród pątników na Placu św. Piotra była młodzież z parafii w Lusowie: 

W trwającym cztery dni narodowym pielgrzymowaniu uczestniczyło ponad 7 tys. świeckich, 50 biskupów i ponad 250 kapłanów. Przybyły też liczne reprezentacje Polonii z całego świata.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatRep. Konga: zamordowano 52-letniego kapłana

◊  

52-letni ksiądz został zabity w Republice Konga. Jest on już 13 kapłanem zamordowanym w tym roku na świecie. Ks. Joseph Mulimbi Nguli był proboszczem w parafii św. Marcina w mieście Katuba. Został zaatakowany przez zamaskowanych i uzbrojonych sprawców w piątek w nocy, gdy wracał z wypoczynku u rodziny. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy na niego czekali, gdy tylko się pojawił oddali w jego kierunku śmiertelne strzały. Motywy zbrodni bada miejscowa policja.

W tym roku na świecie zamordowanych zostało 29 pracowników duszpasterskich: 13 księży, 8 sióstr zakonnych, 3 pracowników Caritas, 1 seminarzysta i 4 katechistów.

bz/ rv

inizio pagina

Wzrosła liczba katolików na świecie

◊  

Wzrost liczby katolików na świecie o ponad 18 mln odnotowuje ostatnie wydanie Rocznika Statystycznego Kościoła (zawierające dane z 31 grudnia 2014 r.) w porównaniu z danymi edycji ubiegłorocznej. Według tych najnowszych statystyk liczba wyznawców katolicyzmu osiągnęła prawie 1 mld 300 mln. Na wszystkich kontynentach widać wzrost, jednak wyjątek stanowi Europa, gdzie katolików jest o 57 tys. mniej niż według danych z wydania ubiegłorocznego.  Procentowo liczba katolików wzrosła  prawie o 1 promil.

Zauważyć należy niewielki wzrost liczby księży na świecie, przede wszystkim na kontynencie azjatyckim i afrykańskim. Natomiast w Europie jest o ponad 2.500 kapłanów mniej, a w Ameryce – o ponad 120.

Spada także liczba braci i sióstr zakonnych. W porównaniu z danymi z poprzedniego wydania Rocznika Statystycznego Kościoła braci zakonnych jest prawie o 700 mniej, a zakonnic – o blisko 11 tys. Największy spadek, w obu przypadkach, notuje się w Europie i Ameryce.

Odnotujmy ponadto, że na świecie mniej jest seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa – mianowicie niecałych 117 tys. Wzrost liczby kleryków w seminariach zauważa się tylko w Afryce i Oceanii, a na pozostałych kontynentach jest ich coraz mniej.

pp/ rg

inizio pagina

Hiszpański Domund, czyli niedziela misyjna

◊  

Kościół w Hiszpanii obchodzi dzisiaj wciąż popularny Domund, czyli niedzielę misyjną. W całym kraju zbierane są ofiary na pomoc misjonarzom. Pod względem hojności Hiszpania zajmuje drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych. 

Ponad 13 tys. hiszpańskich misjonarzy i misjonarek pracuje w 140 krajach świata. Najwięcej, blisko 70 proc., w Ameryce Środkowej i Południowej, nieco ponad 12 proc. w Afryce, 11 proc. w Europie i 6 proc. w Azji. Od 2012 r. obserwuje się stały wzrost misjonarzy świeckich – stanowią oni dzisiaj blisko 7 proc. Wielu wyjeżdża z rodzinami. Większość misjonarzy to kobiety – ponad 54 proc. W krajach misyjnych nie tylko ewangelizują, ale także prowadzą szereg dzieł edukacyjnych, sanitarnych i społecznych. W wielu miejscach ryzykując własnym życiem bronią podstawowych praw człowieka, szczególnie kobiet i dzieci. Najtrudniej jest w państwach muzułmańskich.

Po Stanach Zjednoczonych Hiszpania jest drugim krajem pod względem pomocy finansowej dla misji. W 2015 r. na różne projekty przeznaczyła ponad 19 mln euro. Pomimo braku powołań każdego roku wyjeżdżają kolejni misjonarze i misjonarki. „Domund jest doskonałą okazją, aby uświadomić sobie powszechność Kościoła i wyjść z naszych często zamkniętych wspólnot, parafii, grup czy też wygodnego życia. Misjonarzami jesteśmy wszyscy” - mówi Javier, który od dwóch lat jest misjonarzem w Peru, dokąd wyjechał z całą rodziną.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Ruszyły przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin

◊  

Niespełna dwa lata dzielą nas od kolejnego Światowego Spotkania Rodzin, które zaplanowane jest na sierpień 2018r. W minioną sobotę Kościół w Irlandii podczas specjalnego zgromadzenia w Dublinie oficjalnie rozpoczął przygotowania do tego szczególnego wydarzenia, którego będzie gospodarzem. 

​​Blisko siedmiuset delegatów reprezentujących wszystkie diecezje, organizacje i ruchy rodzinne oraz Episkopat Irlandii, zgromadziło się na specjalnej konferencji zatytułowanej „Radość miłości Amoris Laetitia i Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii”. Wydarzenie to było inauguracją wspólnej drogi całego Kościoła w Irlandii, przygotowującą go do przyjęcia u siebie rodzin całego świata. Prymas Irlandii, abp Eamon Martin przemawiając do zgromadzonych przestrzegł przed traktowaniem tego wydarzenia jako jednorazowego happeningu elitarnej grupy. Wezwał do uczynienia wysiłku aby łaska tego czasu zaowocowała głoszeniem „ewangelii rodziny”, tak w ramach przygotowania spotkania, jak i po jego zakończeniu, dając szansę jak największej liczbie rodzin usłyszenia przekazu nadziei jaką niesie ich powołanie.

Warto odnotować obecność na tym spotkaniu przedstawicieli Polonii skupionej wokół wspólnoty Domowego Kościoła, ruchu, który w Irlandii na przestrzeni ostatnich dwóch lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój.

B. Parys SVD, Maynooth/ rv

inizio pagina

PolskaBp Czaja: potrzeba nam dialogu i autentycznej troski o dobro wspólne

◊  

„U podstaw naszego pielgrzymowania była wdzięczność za Chrzest Polski i za Jubileusz Miłosierdzia. Dziękowaliśmy za całe dziedzictwo Chrztu, za kulturę chrześcijańską na której przez wszystkie wieki budowała nasza ojczyzna i Kościół w Polsce” – mówi uczestniczący w narodowym pielgrzymowaniu bp Andrzej Czaja. Ordynariusz opolski wskazuje, że wszystkie słowa nauczania, które padły na pątniczym szlaku powinny zostać teraz przepracowane. „Wdzięczności nie może w nas nigdy zabraknąć. Musimy jednak realistycznie spojrzeć w przyszłość i mieć świadomość zagrożeń, które przed nami stają” – mówi bp Czaja. 

 „Niewątpliwie możemy się cieszyć, że w trudnych czasach i ojczyzna się ostała i Kościół sprostał wielu trudnym wyzwaniom, ale to nas nie chroni przed tym, co przyniesie jutro. Musimy sobie najpierw umieć jasno powiedzieć w czym niedostajemy. I to jest niewątpliwie ważne zadanie na już. Musimy umieć realistycznie ocenić sytuację Kościoła w Polsce oraz sytuację w naszej ojczyźnie – mówi Radiu Watykańskiemu bp Czaja. - Zacząłbym wręcz od intensywnej modlitwy: o Bożego ducha pośród nas kapłanów, o ducha jedności, ducha dialogu w Kościele w Polsce i ducha pokoju i pojednania w naszej ojczyźnie. Uważam, że w tych intencjach są też zawarte ważne wyzwania, a jedną z dróg bardzo ważnych do pokonania, jest niewątpliwie to co nam Papież Franciszek powiedział: dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Dialog z poszanowaniem drugiej strony, z wsłuchaniem się w to, co mi druga strona komunikuje, bez stawiania po kątach człowieka, który ma inne zdanie; to że ktoś ma inne zdanie nie znaczy, że jest moim przeciwnikiem, tym bardziej nie jest moim wrogiem. Tej postawy dialogu i takiej autentycznej troski o dobro wspólne i w ojczyźnie i w Kościele potrzeba jak najwięcej”.

Ordynariusz opolski zauważa, że ważnym krokiem jubileuszowych obchodów jest też związany z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, akt przyjęcia Jezusa za króla i Pana. „W moim przekonaniu jest to bardzo mocne uderzenie w dzwon, by te dwa wielkie jubileusze Chrztu i Miłosierdzia nie były tylko odhaczone w annałach i zapisane w kronikach, ale żeby rzeczywiście zaowocowały podjęciem dzieła ewangelizacji. Jakby na to nie spojrzeć ma ono prowadzić do tego, że naprawdę przyjmiemy Jezusa za króla, Pana i  Zbawiciela, że On znowu będzie mógł bardziej królować w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym Kościele, w naszym społeczeństwie, narodzie i ojczyźnie. To też jakoś wyrasta z dziedzictwa Jana Pawła II” – podkreśla bp Czaja. 

bz/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 23.10.2016

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 23.10.16

◊  

 „Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja św. Jadwigi” – Radio Rodzina, Wrocław.  

Słuchaj:  

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 23 października 2016 r.

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina