Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

24/10/2016

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na wtorkowej Mszy: ludzie surowi wydają się dobrzy

◊  

Za surowością zawsze coś się kryje, jakieś podwójne życie. Ludzie surowi nie są wolni, są niewolnikami Prawa. Bóg natomiast daje wolność, łagodność, dobroć – mówił Papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. To właśnie do tej kategorii chrześcijan Franciszek odniósł dzisiejszą Ewangelię. Jezus uzdrawia w szabat, co – jak zauważył Papież – budzi oburzenie przełożonego synagogi.

Jezus zarzuca mu obłudę i jest to słowo, którym posługuje się On często w odniesieniu do ludzi surowych, do tych, którzy sztywno trzymają się Prawa – mówił dalej Ojciec Święty. Są to ludzie, którym brak wolności synów, którzy są niewolnikami Prawa. Prawo tymczasem nie po to zostało nadane, abyśmy stali się niewolnikami, lecz wolnymi i synami. 

„Surowość ma przysłonić coś, co dana osoba ukrywa w swoim życiu. Surowość nie jest darem Boga. Łagodność, tak. Dobroć, tak. Życzliwość, tak. Przebaczenie, tak. Ale surowość, nie! Za surowością zawsze coś się kryje, bardzo często podwójne życie. Ale jest też coś chorobliwego. Jak bardzo cierpią ludzie surowi; kiedy są szczerzy i zdają sobie z tego sprawę, cierpią! Bo nie są w stanie żyć w wolności dzieci Bożych. Nie wiedzą, jak postępować zgodnie z Prawem Pańskim, i nie są szczęśliwi. Tak bardzo cierpią. Wydają się dobrzy, bo przestrzegają Prawa, ale kryje się za tym coś, co sprawia, że nie są dobrzy: albo są źli i obłudni, albo są chorzy. Cierpią!” – powiedział Ojciec Święty.

Po tych surowych słowach pod adresem obłudników Papież przypomniał przypowieść o synu marnotrawnym. Jego starszy brat, który zawsze zachowywał się bardzo dobrze, oburzył się na ojca przyjmującego z radością młodszego syna, który żył rozwiąźle, ale skruszony powrócił do domu. „To zachowanie pokazuje, co kryje się za pewnym typem dobroci: pycha tego, kto uważa się za sprawiedliwego” – powiedział Franciszek. 

„Za tym pełnieniem dobrych uczynków kryje się pycha. Młodszy syn wiedział, że ma ojca i w najmroczniejszej chwili swego życia przyszedł do ojca. Starszy natomiast w ojcu widział jedynie swego pana; nigdy nie czuł, że jest on jego ojcem. Surowość. Był surowy w wypełnianiu Prawa. Młodszy porzucił Prawo, odszedł bez Prawa, wbrew Prawu. Ale w pewnym momencie pomyślał o ojcu i powrócił. I otrzymał przebaczenie. Nie jest łatwo żyć według Prawa Pańskiego, nie popadając w surowość” – przyznał Ojciec Święty.

Franciszek zakończył swą homilię modlitwą za tych, którzy sądzą, że przestrzeganie Prawa polega na surowości. „Niech Pan da im odczuć, że On jest Ojcem i że On ma zamiłowanie w miłosierdziu, czułości, dobroci, łagodności i pokorze. Niech On nauczy nas wszystkich postępować zgodnie z Prawem Pańskim, zachowując taką właśnie postawę” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papież odwiedził jezuitów zebranych na 36. Kongregacji Generalnej

◊  

Dziś rano Papież Franciszek udał się do Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego, którego sam jest członkiem, aby odwiedzić swoich współbraci zakonnych zebranych na 36. Kongregacji Generalnej. Spotkanie rozpoczęło się od 15 minutowej modlitwy, po czym Franciszek wygłosił przemówienie.

„Idźcie razem wolni i posłuszni; idźcie podążając w stronę peryferii, gdzie inni nie dochodzą, pod okiem Jezusa i patrząc na horyzont, którym jest większa chwała Boża, nieustannie nas zadziwiająca” – to jedna z zachęt skierowanych do uczestników Kongregacji. „Jezuita bowiem jest wezwany, aby myśleć i żyć w jakiejkolwiek części świata, gdzie bardziej potrzebna jest służba Bogu i pomoc duszom” – kontynuował Ojciec Święty, odwołując się do słów Ignacego Loyoli, założyciela tego zakonu.

Papież przypomniał Formułę Instytutu, która jest dokumentem fundacyjnym. Wskazał, że bardzo podoba mu się sposób, w jaki Ignacy widzi Towarzystwo Jezusowe w ciągłym rozwoju, w zmienianiu wszystkiego, z wyjątkiem tego, co konieczne i istotne. Podkreślił, że chroni to zakon przed paraliżem i strzeże przed wygórowanymi ambicjami.

Aby umocnić siłę misyjną zakonu, która wspomoże ludzi w ich życiu i w zachowaniu wiary, Franciszek skupił się na trzech punktach. Mogą one w miejscach, gdzie posługuje Towarzystwo,  pomóc mu jeszcze lepiej wykorzystać, jak powiedział, „nasz sposób postępowania”. Pierwszym z nich jest nieustanna prośba o duchowe pocieszenie. 

„Zadaniem Towarzystwa jest pocieszać lud wierny i pomagać mu przez rozeznawanie, aby nieprzyjaciel natury ludzkiej nie odebrał nam radości: radości ewangelizowania, radości z rodziny, radości z Kościoła, radości ze stworzenia. Aby nas z niej nie okradł przez rozpacz wobec wielkości przejawów zła w świecie i nieporozumień między tymi, którzy chcą czynić dobro, ani nie zastąpił jej fałszywymi radościami, które można kupić w każdym sklepie” – powiedział Franciszek.

Drugi punkt wskazany przez Papieża to pozwolić się wzruszyć przez Pana wiszącego na krzyżu. Nawiązał on tutaj do miłosierdzia, którego tak mocno doświadczył Ignacy. 

„Im bardziej czuł, że uchybia Panu, tym obficiej Pan wylewał na niego swoją łaskę. Wyrażając swe doświadczenie miłosierdzia w tym zestawieniu, Ignacy wyzwala jego ożywczą moc, którą my bardzo często rozmywamy w abstrakcyjnych sformułowaniach czy legalizmie. Pan, który patrzy na nas z miłosierdziem i nas wybiera, posyła nas, aby to Jego miłosierdzie z całą swoją mocą mogło dotrzeć do najuboższych, grzeszników, odrzuconych i ukrzyżowanych przez współczesny świat, do tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i przemocy” – powiedział Papież.

W trzecim punkcie Ojciec Święty zachęcił jezuitów, by posługiwali z radością, zawsze w zgodzie z nauczaniem Kościoła.  Tam, gdzie pojawiały się przeciwności, Ignacy zawsze zachęcał do rozeznawania, które powinno poprzedzić wszelkie osądy i działania: 

„Reguł o trzymaniu z Kościołem nie odczytujemy jako precyzyjnych instrukcji co do kwestii kontrowersyjnych, bo niektóre mogłyby być nieodpowiednie dla naszych czasów, lecz jako przykłady, w których Ignacy zachęcał w swoich czasach do działania wbrew duchowi antykościelnemu, by stanąć w pełni i zdecydowanie po stronie naszej Matki Kościoła, nie po to, aby usprawiedliwić jakąś sporną opinię, lecz aby otworzyć przestrzeń, w której to z kolei Duch będzie działać w swoim czasie” – powiedział Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

Ks. Kowalczyk: w słowie do jezuitów Papież stawia na kontemplację

◊  

W Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego uczestniczą też jezuici polscy. Jest wśród nich ks. prof. Dariusz Kowalczyk, dziekan wydziału teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Jego zdaniem papieskie słowo wniosło równowagę do obrad nad przyszłością zakonu. 

„Muszę powiedzieć, że osobiście jestem – używając jezuickiego języka – pocieszony tym przemówieniem. Jeśli szukamy podczas tej kongregacji jakiejś równowagi między „actio” i „contemplatio”, między działaniem i duchowością, między tym, co robimy, a tym, kim jesteśmy, to powiedziałbym, że Papież zwrócił uwagę raczej na kontemplację, na duchowe fundamenty naszego bycia jezuitami, naszej misji. Odwołał się do „Formuły instytutu”, czyli do pierwszego dokumentu założycielskiego, bardzo ważnego dla nas, byśmy tam szukali podstawowych inspiracji, co dalej. Po tym przemówieniu był czas na pytania, pytania spontaniczne – naprawdę nie były wcześniej przygotowywane. Oczywiście nie każdy, kto się zgłosił, mógł pytanie zadać, bo ta część, choć trwała półtorej godziny, była na to zbyt krótka. Trzech jezuitów zadawało pytania, jeden po drugim, a potem Ojciec Święty odpowiadał. Umówiliśmy się, że o pytaniach i odpowiedziach, póki co, publicznie nie mówimy. Być może w przyszłości w jakiejś formie zostaną opracowane” – powiedział ks. Dariusz Kowalczyk SJ.

kb/ rv

inizio pagina

Wstęp Papieża do książki argentyńskiego spowiednika

◊  

„Jeśli prawdą jest, że żyjemy w trudnych czasach, które nieraz określałem jako «wojnę światową w kawałkach», jeśli prawdą jest, że żyjemy w czasach terroru i strachu z powodu ślepej nienawiści jawiącej się nam jako wprost nieludzka, to jest również prawdą, że nie brak, dzięki Bogu, przykładów pozytywnych”. Tak pisze Papież w przedmowie do książki o. Luisa Dri „Nie bój się przebaczać”, która ukaże się 25 października we włoskich księgarniach. „Bardzo proszę, byśmy nigdy nie zapominali, że wezbrana rzeka nienawiści i przemocy nic nie może zrobić przeciw oceanowi miłosierdzia rozlewającego się w naszym świecie – kontynuuje Franciszek. – Zanurzmy się w tym oceanie i pozwólmy, by nas odrodził”.

Autor książki to argentyński kapucyn, od kilkudziesięciu lat spowiednik w Buenos Aires. Napisał ją wspólnie z dziennikarzami Andreą Torniellim i Alverem Metallim, a opublikowana została przez wydawnictwo włoskiego radia i telewizji RaiEri. Pochodzi on z rodziny, w której z dziewięciorga dzieci ośmioro poszło drogą powołania. Był kapłanem podległym Jorge Bergoglio jako arcybiskupowi stolicy Argentyny, a także jego spowiednikiem. Jego dawny ordynariusz kilkakrotnie wspominał go już jako Papież na spotkaniach z duchowieństwem. 

W przedmowie do książki o. Dri „Nie bój się przebaczać” Ojciec Święty opowiada, że kiedyś jako arcybiskup Buenos Aires pytał go, co robi, kiedy czuje skrupuły, że w konfesjonale za dużo przebaczał. Zakonnik mówił mu wówczas, że klęka przed Najświętszym Sakramentem i prosi Pana Jezusa, by mu przebaczył nadmierną łagodność, jednak na zakończenie dodaje: „Ale to Ty, Panie, dałeś mi zły przykład”. Papież przypomina, że podobnie wyrażał się inny kapucyn, św. Leopold Mandić, którego o. Luis bardzo czci. Franciszek zwraca uwagę, że ludzie przychodzą do konfesjonału kierowani różnymi motywami, czasem nawet wchodząc przypadkowo do kościoła – ale u Pana Boga przypadków nie ma! Zawsze trzeba ich przyjąć z taką miłością, jak ojciec z ewangelicznej przypowieści marnotrawnego syna. Jego obraz argentyński kapucyn ma zawsze w konfesjonale.

ak/ rv

inizio pagina

Papieska loteria dobroczynna także w internecie

◊  

Wkrótce ruszy czwarta edycja papieskiej loterii dobroczynności. Po raz pierwszy bilety na nią będzie można kupować nie tylko na terenie Watykanu, ale także przez internet (w najbliższym czasie zostanie aktywowany specjalny link na stronie www.vaticanstate.va). Franciszek zdecydował, że dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi, które w sierpniu nawiedziło środkowe Włochy, oraz na wsparcie dzieł na rzecz bezdomnych. Do bogatej puli premii, jakie będzie można wygrać, Ojciec Święty dołożył kilka prezentów, które otrzymał w minionym roku. Są wśród nich m.in. samochód Opel, pióro Montblanc, kilka rowerów, w tym również tandem, zegarek, ekspres do kawy, a nawet hamak.   

Bilety na loterie będą kosztować 10 euro. Watykan promując tę papieską inicjatywę podkreśla, że zbiegnie się ona z zakończeniem Jubileuszu Miłosierdzia, który czyni nas bardziej wrażliwymi na potrzeby innych.

Losowanie nagród odbędzie się 2 lutego 2017 r. w obecności specjalnej komisji.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatRŚA: po interwencji biskupa prezydent mediuje w konflikcie

◊  

Prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej odwiedził teren diecezji Kaga Bandoro, gdzie w ostatnim czasie doszło do eskalacji przemocy ze strony islamskich rebeliantów. Faustin-Archange Touadéra wyruszył tam tuż po spotkaniu z ordynariuszem tej doświadczanej cierpieniem diecezji. Po fali grabieży, napadów na parafie i profanacji bp Tadeusz Kusy udał się bowiem do stolicy, by prosić zarówno władze, jak i oenzetowskie siły pokojowe o pomoc w przywracaniu bezpieczeństwa w tym regionie.

Szef państwa odwiedził wraz z biskupem m.in. doszczętnie spaloną część obozu dla uchodźców, szpital, splądrowaną parafię oraz rejon wokół katedry, gdzie spalono wiele domów. „Prezydent był w Bandoro ok. 6 godzin. Spotkał się z przedstawicielami różnych grup społecznych i religijnych. Gdy wracał do stolicy, powiedziałem mu: «Przyjechał Pan tutaj, aby zobaczyć i usłyszeć. Widział Pan i usłyszał niemało. Teraz trzeba koniecznie działać!» – relacjonuje polski biskup misyjny. Wskazuje zarazem, że bardziej niż zniszczenia materialne boli go „pustka i cisza”. „Alejka prowadząca obok mojego domu w stronę naszej przychodni, liceum i centrum formacyjnego, na której od kilku lat było gwarno i pełno, bo stała się miejscem dość dużego niezorganizowanego targowiska, jest teraz zupełnie pusta, ze śladami spalonych miejsc sprzedaży” – pisze bp Kusy i dodaje: „Ufamy, że powoli sytuacja się poprawi. Dobrym tego znakiem będzie z pewnością powrót dzieci do szkoły! Na razie z tej strony, w moim sąsiedztwie, gdzie jest katolicka szkoła podstawowa, także wielka cisza”.

Z powodu zniszczeń dokonanych w biskupstwie bp Kusy zamieszkał tymczasowo w domu sióstr, które kilka dni po ataku schroniły się na terenie innej misji. W przydomowym ogrodzie rozłożyli swój namiot żołnierze sił pokojowych MINUSCA.

W Światową Niedzielę Misyjną wznowiono w katedrze w Bandoro odprawianie Eucharystii, która po atakach sprawowana była w oratorium probostwa. W kazaniu bo Kusy mówił m.in. o źródłach zła, które dotknęło tamtejszą wspólnotę: „Są to niewątpliwie podziały wśród nas, odrzucenie drugiego człowieka, który jest inny od nas, złe ocenianie innych, mówienie źle o drugich, kłamstwa i wzajemne oszczerstwa... Osądzamy siebie jako dobrych i sprawiedliwych, a innych jako złych!...  Bóg tak nie osądza. On wysłuchuje szczerych słów człowieka pokornego, który uznaje swoje grzechy. Jemu chcemy zawsze zaufać, bo tylko On może nas wydobyć z przepaści, w które wpadliśmy” – podkreślił bp Kusy.

Misjonarz dziękuje też wszystkim za wsparcie modlitewne i akty pokutne ofiarowane za cierpiących, szczególnie w tym trudnym i bolesnym dla nich czasie misji.

W ostatnich tygodniach na terenie diecezji Kaga Bandoro doszło do fali przemocy ze strony muzułmańskich rebeliantów z Seleki. Zabito kilkadziesiąt osób, splądrowano trzy parafie, a także zniszczono figury Jezusa i Maryi. Polski biskup misyjny alarmował wówczas, że po czasie, gdy wydawało się, iż sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej się uspokoiła, islamiści „znów nękają ludzi, kradną, palą domy i zabijają”.

bz/ rv

inizio pagina

Kard. Hummes: boleśnie brakuje misjonarzy dla Amazonii

◊  

„Amazonia pilnie potrzebuje misjonarzy. Ochrzczona ludność tubylcza upomina się o kapłanów, a my nie mamy kogo posłać”. Na początku Tygodnia Misyjnego wskazuje na to kard. Cláudio Humes kierujący Siecią Kościelną Panamazonii (REPAM). Region ten, który obejmuje 9 krajów, przeżywa trudną sytuację także gdy chodzi o wyzysk przez międzynarodowe koncerny zagrażające przyszłości rdzennej ludności.

„Amazonia stanowi ogromne wyzwanie dla Kościoła. Mam wręcz wrażenie, że kiedyś tamtejsza ludność była otoczona lepszą opieką duszpasterską niż obecnie” – podkreśla kard. Hummes wskazując, że bardzo trudno jest znaleźć księży gotowych opuścić duże miasta i żyć wśród rdzennej ludności. Stwarza to wiele problemów, gdy chodzi o prowadzenie życia duszpasterskiego. „Ludzie mówią mi: otrzymaliśmy Ewangelię dzięki misjonarzom, jesteśmy ochrzczeni i potrzebujemy obecności Kościoła, a także kapłanów sprawujących sakramenty, ja jednak nie mam kogo tam posłać” – wskazuje brazylijski hierarcha i podkreśla, że o tym rosnącym problemie na bieżąco informowany jest Ojciec Święty.

Starania Kościoła w regionie Amazonii koncentrują się też na ochronie środowiska w myśl papieskiej encykliki „Laudato si’”. Jak bowiem podkreśla kard. Hummes, rabunkowa działalność wielkich koncernów zagraża przyszłości tych płuc świata, a zarazem jego rdzennych mieszkańców.

bz/ rv

inizio pagina

Łotwa: międzynarodowa konferencja ruchów pro life

◊  

Pod hasłem „Podstawowe prawo człowieka do życia i wolności sumienia” odbyła się w Rydze międzynarodowa konferencja ruchów pro life (21-23.10). Wzięli w niej udział przedstawiciele takich organizacji z Europy i Stanów Zjednoczonych. 

Uczestnicy spotkania reprezentowali przede wszystkim organizacje pro life związane z Kościołem katolickim. Mówiono m.in. o sile, jaką daje zakotwiczenie działalności na rzecz życia w modlitwie i sakramentach. Zauważono też jednak pewną nieśmiałość, z jaką np. do sprawy aborcji podchodzi część duchowieństwa w niektórych krajach.

Ryska konferencja była też okazją do dokonania przeglądu sytuacji praw człowieka w odniesieniu do początku i końca życia oraz do kwestii sumienia w służbie zdrowia. Zwrócono uwagę, że aborcja stanowi w niektórych krajach jedną z podstawowych przyczyn zgonów, nawet jeśli odsetek ten zasadniczo spada. W takich krajach jak Łotwa czy Estonia, które od lat zmagają się z ujemnym przyrostem naturalnym, jest to po prostu kwestia przetrwania danego narodu.

Warto odnotować, że spotkanie poświęcone prawu do życia i wolności sumienia odbyło się w siedzibie stołecznego ratusza. Jak zauważył jeden z uczestników, nie wszędzie byłoby to możliwe, np. w ojczyźnie swobód obywatelskich, jaką jest USA. W czasie obrad odczytano też komunikat dotyczący niedawnych wydarzeń w Polsce wokół inicjatyw ustawodawczych na rzecz ochrony poczętego życia, podkreślając zamieszanie, jakie wywołały media, nierzetelnie informując na ten temat opinię publiczną.

T. Cieślak SJ, Ryga/ rv

inizio pagina

Moskwa: wieczór pamięci św. Jana Pawła II

◊  

Spotkanie z okazji kolejnej rocznicy początku pontyfikatu Papieża Polaka odbyło się w Moskwie. Jego organizatorem było rosyjskie Stowarzyszenie św. Jana Pawła II. 

W pomieszczeniach Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Moskwie zebrali się członkowie Stowarzyszenia św. Jana Pawła II wraz ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi oraz zainteresowanymi osobą papieża Polaka mieszkańcami Moskwy.

Dużym zainteresowaniem zebranych cieszyła się prezentacja Igora Baranowa o polskich śladach Karola Wojtyły. Opowiadanie autora ożywił pokaz slajdów z Wadowic, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Warszawy, Niepokalanowa.

Przypomnieć należy, że Igor Baranow jest współautorem pierwszej części rosyjskiego filmu o Janie Pawle II pt. „Nie bój się, modlę się za Ciebie”, który nakręcił razem z zamordowaną półtora roku temu Tamarą Elżbietą Jakżyną. Na spotkaniu wybrzmiały recytacje poezji oraz innych utworów Karola Wojtyły.

W ostatniej części spotkania każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi bezpośrednich kontaktów z Papieżem Polakiem, spotkania z jego twórczością oraz wpływu duchowości św. Jana Pawła II na osobisty rozwój duchowy.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaBp Miziński wdzięczny za Narodową Pielgrzymkę do Rzymu

◊  

Wdzięczność za Narodową Pielgrzymkę do Rzymu wyraził sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Podsumowując to wydarzenie bp Artur Miziński powiedział, że teraz należy prosić Boga, by ten błogosławiony czas zaowocował w codziennym życiu.

„Wdzięczni Bogu, wdzięczni Ojcu Świętemu, wdzięczni wiernym, którzy przybyli razem z nami, wdzięczni tym, którzy pozostali w Polsce, omadlając naszą pielgrzymkę wracamy do ojczyzny z tym nowym ładunkiem energii, Bożej energii, która niech wyda błogosławione owoce w życiu każdego i każdej z nas i całego Kościoła Chrystusowego, który jest w Polsce” – powiedział sekretarz episkopatu. 

Pielgrzymka Narodowa do Rzymu trwała od 20 do 23 października. Udział w niej wzięło ok. 50 biskupów z Polski i z Watykanu, ponad 250 księży i kilka tysięcy wiernych.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Szczecin: Tydzień Społeczny

◊  

Po sześciu latach w Szczecinie znów odbywa się Tydzień Społeczny. Temat tegorocznego spotkania to „Quo Vadis”. Do piątku goście będą zastanawiać się dokąd zmierza człowiek, Kościół, Polska i Europa, a w ostatnim dniu przygotowano Dzień Dobrych Praktyk Społecznych. 

Organizatorem Tygodnia Społecznego jest Fundacja Veritas, działająca przy dominikanach w Szczecinie. Mówi dominikanin, o. Adam Choma, prezes Fundacji Veritas. 

„Podjęliśmy kolejne przestrzenie do dyskusji: Quo Vadis człowieku, Quo Vadis Kościele, Quo Vadis Polsko, Quo Vadis Europo. To rzeczywistości, które nas bardzo realnie dotykają, jesteśmy w nich, jesteśmy częścią tych rzeczywistości. Debaty te i pytanie Quo Vadis ma zostawić nas z pytaniem, a nie dać bardzo czyste i klarownej odpowiedzi. To my samy musimy poszukać odpowiedzi na to pytanie” - powiedział o. Choma. 

Swój udział w Tygodniu Społecznym w Szczecinie potwierdzili m.in. Szymon Hołownia, Magdalena Ogórek, Jerzy Buzek, Paweł Kowal, Jadwiga Staniszkis, Tomasz Terlikowski czy o. Maciej Zięba. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 24.10.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 24.10.16

◊  

 „Kultura obojętności a moje spotkanie z Jezusem” – Radio Victoria, Łowicz.

Słuchaj:  

inizio pagina