Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

26/10/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKatecheza środowa: przybyszów w dom przyjąć i nagich przyodziać

◊  

Pan Jezus polecił nam pełnić uczynki miłosierdzia względem ciała, aby nasza wiara zawsze była żywa i dynamiczna. Czyny te pokazują bowiem, że chrześcijanie nie są znużeni czy leniwi w oczekiwaniu na ostateczne spotkanie z Panem, lecz codziennie wychodzą Mu naprzeciw, rozpoznając Jego oblicze w tych, którzy proszą o pomoc – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W dzisiejszej katechezie zajął się dwoma kolejnymi uczynkami miłosierdzia: „Przybyszów w dom przyjąć” i „Nagich przyodziać”.

Franciszek zauważył, że w naszych czasach pomoc obcokrajowcom to kwestia bardzo aktualna, bo kryzys gospodarczy, konflikty zbrojne, a także zmiany klimatyczne skłaniają wielu ludzi do migracji. Nie jest to jednak zjawisko nowe. Samo Pismo Święte przytacza nam tego liczne przykłady, by wymienić choćby Abrahama, Izraelitów zmierzających do Ziemi Obiecanej czy Świętą Rodzinę uciekającą przed Herodem. Historia ludzkości to dzieje migracji – zaznaczył Papież. 

„W ciągu wieków byliśmy w tym względzie świadkami wspaniałego okazywania solidarności, chociaż nie brakowało też napięć społecznych. Dzisiaj kontekst kryzysu ekonomicznego sprzyja niestety pojawianiu się postaw zamknięcia, a nie gościnności. W niektórych częściach świata wznoszone są mury i bariery. Czasami wydaje się, że ciche dzieło wielu ludzi, którzy na różne sposoby starają się pomagać i towarzyszyć uchodźcom i migrantom, jest przysłonięte wrzawą innych, którzy kierują się instynktownym egoizmem. Ale zamknięcie nie jest rozwiązaniem, a wręcz przeciwnie, sprzyja ostatecznie przestępczemu procederowi handlu ludźmi. Jedynym rozwiązaniem jest solidarność z migrantem, z cudzoziemcem” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że na tym polu bardzo ważne jest zaangażowanie chrześcijan. Trzeba dotrzeć z miłosierdziem do każdego potrzebującego. Jest to zadanie dla wszystkich: dla diecezji, parafii, zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń, a także dla poszczególnych chrześcijan. W tym kontekście Papież opowiedział pewną historię, która zdarzyła się niedawno w Rzymie. 

„Pewien uchodźca szukał drogi. Podeszła do niego jakaś kobieta i zapytała, czego szuka. A ten uchodźca, który nie miał nawet butów, powiedział jej: «Chciałbym dotrzeć do Bazyliki św. Piotra i przejść przez Drzwi Święte». Kobieta pomyślała: «Jakże ma chodzić bez butów?». I zatrzymała taksówkę. A że ten migrant, ten uchodźca śmierdział, kierowca nie chciał go wpuścić, jednak w końcu się zgodził. Kobieta, która wsiadła wraz z migrantem, poprosiła go, by opowiedział jej swą historię. W dziesięć minut, zanim dojadą na miejsce. I ten człowiek opowiedział swą historię cierpienia, wojny, głodu. Wyjaśnił, dlaczego porzucił swą ojczyznę i tu emigrował. Kiedy dojechali na miejsce, kobieta otworzyła torebkę, by zapłacić, ale taksówkarz, który na początku nie chciał wpuścić tego migranta, bo śmierdział, powiedział teraz do kobiety: «Nie, to ja powinienem zapłacić pani, bo pozwoliła mi pani wysłuchać historii, która przemieniła moje serce»” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że również i my, podobnie jak wspomniany taksówkarz, mamy na początku problemy z robieniem takich rzeczy, bo trochę nam to nie pasuje, że ktoś śmierdzi. Ale na koniec pozostawia to dobry zapach w naszej duszy i przemienia nas.

W swej katechezie Papież odniósł się również pokrótce do innego uczynku miłosierdzia: „Nagich przyodziać”. Zauważył, że owa nagość może przybierać różną postać. W rzeczywistości chodzi tu o to, by przywrócić godność tym, którzy ją stracili. Można to czynić na różne sposoby. 

„Z pewnością dając ubrania ludziom, którzy są ich pozbawieni. Pomyślmy jednak także o kobietach, ofiarach handlu ludźmi, wyrzuconych na ulice, czy też o innych sposobach używania jako towaru ludzkiego ciała – nawet nieletnich. Ale również brak pracy, domu, sprawiedliwej płacy czy doznawanie dyskryminacji z powodu rasy lub też wyznawanej wiary – wszystko to są formy nagości, w obliczu których jesteśmy jako chrześcijanie wezwani, by być wrażliwi, czujni i gotowi do działania. Drodzy bracia i siostry, nie wpadajmy w pułapkę zasklepienia się w sobie, obojętności na potrzeby braci i zatroskania jedynie o nasze interesy. Właśnie na tyle, na ile otwieramy się na innych, nasze życie staje się owocne, społeczeństwa odzyskują pokój, a ludziom przywraca się ich pełną godność” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Franciszek do Polaków o znaczeniu modlitwy różańcowej

◊  

Jak co tydzień, Papież w czasie audiencji ogólnej zwrócił się również do Polaków. Tym razem wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej. 

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i Siostry, kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Jest ona syntezą Bożego Miłosierdzia. To w tajemnicach różańca wraz z Maryją kontemplujemy życie Jezusa, który promieniuje miłosierdziem samego Ojca. Cieszmy się Jego miłością i przebaczeniem, przyjmijmy Go w przybyszach i w potrzebujących, żyjmy na co dzień Jego Ewangelią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Koch o 500-leciu reformacji: to będzie krok ku jedności

◊  

W Lund po raz pierwszy katolicy i protestanci będą wspólnie obchodzić rocznicę reformacji. W przeszłości uroczystości te zawsze miały charakter jednostronny, a nierzadko triumfalistyczny i polemiczny. Teraz żyjemy w epoce ekumenizmu, więc tę rocznicę trzeba przeżywać razem – zauważa kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Już w poniedziałek 31 października Franciszek udaje się do Szwecji, gdzie weźmie udział w upamiętnieniu 500-lecia reformacji. Jak podkreśla kard. Koch, będzie to również okazja do wyrażenia wdzięczności za to, czego udało się dokonać w dialogu katolicko-luterańskim. 

„Fakt, że przewodniczący i sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej będą wraz z Papieżem współprzewodniczyć liturgii w Lund, wydaje mi się bardzo pięknym znakiem. Bo my nie wspominamy jedynie 500-lecia rozpoczęcia reformacji, ale również 50-lecie intensywnego dialogu między luteranami i katolikami. Dzięki temu mogliśmy odkryć to, co jest wspólne obu Kościołom. A jest to wiele większe od tego, co nas dzieli. W tym sensie możemy również uroczyście wyrazić wdzięczność za rozwój dialogu teologicznego. Z drugiej strony mam nadzieję, że te wydarzenia w Lund będą ważnym krokiem naprzód. Hasłem tego wydarzenia są słowa: «Od konfliktu do jedności». Mieliśmy w przeszłości wiele konfliktów, ale naszym celem jest jedność. Dlatego mam nadzieję, że to wydarzenie w Lund będzie ważnym krokiem ku pełnej jedności między luteranami a katolikami” – powiedział kard. Koch.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAbp Sako: Mosul znów musi stać się miastem wielokulturowym

◊  

Mosul musi stać się ponownie miastem wielu kultur i religii, a tym samym dać przykład całemu Irakowi. Wskazuje na to abp Louis Sako w specjalnym liście skierowanym do mieszkańców tego doświadczanego kraju. Patriarcha Chaldejski podkreśla, że przed najazdem islamskich dżihadystów to miasto było „Irakiem w miniaturze”, wyjątkowym „skrzyżowaniem” różnych religii, kultur, plemion i języków. „Przywrócenie tej harmonii jest ważne dla budowania pokojowej przyszłości i pojednania zarówno na Równinie Niniwy, jak i  w całym Iraku” – pisze abp Sako.

Nawiązując do trwającej od 18 października ofensywy mającej na celu zdobycie tej twierdzy islamistów patriarcha wskazuje, że wyzwolenie Mosulu będzie promykiem nadziei, który rozświetli mroki cierpiącego Iraku. Hierarcha przypomina zarazem, że w budowaniu przyszłości trzeba unikać jakiejkolwiek dyskryminacji religijnej, społecznej i politycznej. „Chrześcijanie wycierpieli w ostatnim czasie szczególnie wiele. Stąd w przyszłości muszą się poczuć w Iraku przyjęci, a ich prawa powinny być chronione, a nie marginalizowane” – pisze w swym liście abp Sako. Nawiązując do słów Franciszka z ostatniego spotkania na Anioł Pański, podczas którego Papież modlił się za umęczony Mosul, patriarcha podkreśla: „Uzbrojeni w oręż modlitwy i nadziei podążamy ku przyszłości pełnej bezpieczeństwa, pojednania i pokoju”.

bz/ rv

inizio pagina

Abp Castro Quiroga: Kościół w dialogu pokojowym w Kolumbii

◊  

Kościół w Kolumbii będzie wspierał dialog pokojowy między rządem a lewacką partyzantką Armii Wyzwolenia Narodowego, w skrócie ELN. Pierwsza tura pertraktacji rozpocznie się 27 października br. w Ekwadorze. Wiadomość potwierdził przewodniczący kolumbijskiego episkopatu podkreślając, że prosiły o to obie strony konfliktu.

Abp Luis Augusto Castro Quiroga wyjaśnił, że obecność Kościoła w rozmowach będzie miała charakter „wspierający, a nie mediacyjny”. O taką rolę w dialogu prosiła, przy aprobacie prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa, partyzantka Armii Wyzwolenia Narodowego, druga co do wielkości po Rewolucyjnych Siłach Zbrojnych Kolumbii, w skrócie FARC. Hierarcha  poinformował, że w dialogu uczestniczyć będzie komisja złożona z pięciu biskupów reprezentujących tereny najbardziej dotknięte działaniami Armii Wyzwolenia Narodowego. Komisję tę powołano do życia już rok temu, aby Kościół uczestniczył w prowadzonych rozmowach rozjemczych.

Przewodniczący episkopatu Kolumbii podkreślił, że „proces pokojowy z ELN winien być prowadzony w sposób inteligentny, roztropny i szybki”. Ma przyczynić się do ostatecznego położenia kresu konfliktowi wewnętrznemu, który trwa tam już od ponad pięćdziesięciu lat. Rozmowy z przedstawicielami partyzantów ELN i delegatem rządu, przy udziale przedstawiciela Kościoła, abp. Darío de Jesús Monsalve Mejíi, metropolity Cali, trwały trzy lata. Dzięki nim doprowadzono do uwolnienia przez ELN trzech uprowadzonych, a władze zobowiązały się do wypuszczenia na wolność grupy „więźniów politycznych”.

auk/ rv

inizio pagina

Ziemia Święta, Góra Tabor: napad na sanktuarium Przemienienia

◊  

„To poważny incydent wskazujący na brak poczucia sacrum, które w tej ziemi jest zazwyczaj obecne nie tylko u chrześcijan, ale także wśród wyznawców judaizmu i muzułmanów”. Takimi słowami skomentował sprofanowanie bazyliki Przemienienia Pańskiego na górze Tabor w Galilei bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, rezydujący w Nazarecie wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla terenów państwa Izrael.

Do aktu wandalizmu doszło w nocy z 23 na 24 października, ale ujawniono go dopiero dzień później. Nieznani sprawcy zniszczyli kamery kontrolujące franciszkańskie sanktuarium, po czym okradli świątynię wzniesioną we wskazywanym przez tradycję miejscu znanego nam z Ewangelii przemienienia Chrystusa, niszcząc przy tym święte obrazy. 

„Napastnicy wynieśli też figurę Matki Bożej, znajdującą się nad tabernakulum – powiedział katolickiej agencji informacyjnej AsiaNews bp Marcuzzo. – Jest ona jednak bardzo ciężka, więc wkrótce porzucili ją w ogrodzie, gdzie została znaleziona i przeniesiona na pierwotne miejsce. Usiłowali też podpalić jedną z kaplic bazyliki. Wynieśli kielichy, uznając je za kosztowne, a także skarbonkę na ofiary składane przez pielgrzymów, w której było trochę pieniędzy, nie wiadomo jednak dokładnie ile. Choć do napadu doszło na zakończenie żydowskich świąt Namiotów, nie sądzę, żeby sprawcy kierowali się motywami wyznaniowymi – uważa wikariusz patriarchalny. – W takich przypadkach pozostawiają obraźliwe napisy. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że byli to pospolici przestępcy”. Rozrzucili też oni po ziemi konsekrowane hostie. Bp Marcuzzo zapowiedział na najbliższe tygodnie oficjalny akt wynagrodzenia, na który oprócz chrześcijan zaprosi też muzułmanów.

O ile obecny napad na sanktuarium góry Tabor prawdopodobnie nie miał motywacji religijnej, to trzeba pamiętać, że w ostatnich latach w Ziemi Świętej doszło do wielu ataków żydowskich ekstremistów na katolickie i prawosławne miejsca kultu. Ich ofiarą padły m. in. jerozolimski kościół przy Wieczerniku i bazylika Zwiastowania w Nazarecie.

ak/ rv

inizio pagina

Msza na granicy amerykańsko-meksykańskiej w intencji migrantów

◊  

„Człowiek migrujący z powodów ekonomicznych nie jest kryminalistą; to ktoś, kto szuka godnego życia dla siebie i swojej rodziny” – powiedział bp Gerald Frederick Kicanas podczas Mszy odprawionej na granicy amerykańsko-meksykańskiej w intencji migrantów. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych abp Christophe Pierre.

„Jego obecność – podkreślił w homilii ordynariusz diecezji Tucson w stanie Arizona – przypomina nam, jak sprawa migrantów jest bardzo ważna dla Ojca Świętego”. Msza na granicy była pierwszą z kilku inicjatyw, jakie wspólnie podejmują obie przygraniczne diecezje – amerykańska Tucson i meksykańska Nogales – aby zwrócić większą uwagę wspólnoty międzynarodowej na dramatyczną sytuację rodzin podzielonych granicą.

Jak podają agencje, w zeszłym roku policja stanu Arizona zatrzymała na granicy ok. 64 tys. migrantów, w tym 8 tys. niepełnoletnich. Ponad 60 osób poniosło śmierć, usiłując przekroczyć granicę, która biegnie tam przez pustynię.

pp / rv

inizio pagina

Kolumbia: niewyjaśniona śmierć kapłana

◊  

W niewyjaśnionych okolicznościach zginął w Rionegro, w kolumbijskim stanie Antioquia, 91-letni kapłan. O. José Fortunato Bedoya Franco ze Zgromadzenia Misjonarzy Ksawerianów z Yarumal przyjął święcenia kapłańskie 64 lata temu, w 1952 r. Miejscowa policja informuje, że znaleziono go 25 października po południu nieprzytomnego na jednej z ulic miasta i natychmiast przewieziono do szpitala. Tam jednak zakonnik zmarł.

Jak na razie nie ustalono jeszcze przyczyn śmierci kapłana. Pierwsze oględziny nie wykazały bowiem na ciele widocznych oznak przemocy. Jednak bezpośredni świadkowie zeznali, że napadł go ktoś trzymający w ręku strzykawkę. Do zdarzenia mogło zatem dojść na tle rabunkowym.

lg/ rv, fides 

inizio pagina

Panama czeka na Światowy Dzień Młodzieży 2019

◊  

Panama oczekuje już na Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się tam w 2019 r. Była to jedna ze spraw poruszonych podczas wizyty w tym środkowoamerykańskim kraju substytuta, czyli zastępcy watykańskiego sekretarza stanu, abp. Angelo Becciu. 24 października uczestniczył on w poświęceniu nowej nuncjatury apostolskiej. W uroczystości wziął też udział prezydent Panamy Juan Carlos Varela. Zapowiedział on przy tej okazji, że w dawnej siedzibie nuncjusza będą odtąd biura prowadzące przygotowania do Dnia Młodzieży. Szef państwa rozmawiał też na jego temat z abp. Becciu podczas wizyty kurtuazyjnej gościa z Watykanu w pałacu prezydenckim.

ak/ rv

inizio pagina

Włochy: zamknięto kolejne nielegalne meczety

◊  

Włoska policja zamknęła ostatnio pięć nielegalnie działających w Rzymie meczetów. Na te działania wyznawcy islamu odpowiedzieli „modlitewnym protestem”. W miniony piątek zebrali się przy wznoszącym się nieopodal Koloseum Łuku Konstantyna, upamiętniającym cesarza, który jako pierwszy dał chrześcijanom swobodę wyznania. Co więcej, decyzję włoskich władz potępiło też działające w Kairze Obserwatorium Przeciwko Islamofobii, zależne od rządu Egiptu. W specjalnym komunikacie podkreśliło ono, że „zamykanie meczetów może przyczynić się do wzmacniania radykalizmu i dawać ekstremistom usprawiedliwienie dla ich aktów kryminalnych”.

Minister spraw wewnętrznych Włoch określił mieszanie się Egiptu do decyzji włoskich władz jako nieodpowiednie. Przypomniał zarazem, że w całym kraju trwa obecnie kampania prowadzona przez specjalne komórki Gwardii Finansowej, której celem  jest kontrolowanie napływu pieniędzy do ośrodków islamskich. Jest to niezbędne, by można było ustalić dokładne źródło pochodzenia pieniędzy napływających do meczetów i muzułmańskich centrów. Takich ośrodków, tworzonych czasem nawet w garażach, są setki - szacują włoskie władze.

Związana z Bractwem Muzułmańskim Fundacja Qatar Charity zapowiedziała sfinansowanie w Italii budowy 30 nowych meczetów. Spotkało się to z falą krytyki w społeczeństwie, które nie tylko nie chce ekspansji islamu, ale też obawia się wzrostu ekstremizmu od którego, jak dotąd, Italia była zasadniczo wolna. Odnosząc się do tej krytyki przewodniczący Unii Wspólnot Islamskich w Italii stwierdził, że „muzułmanie muszą mieć prawo do modlitwy w godnych warunkach”. Regiony Lombardi, Wenecji i Ligurii znacznie zaostrzyły procedury potrzebne do otrzymania zgody na budowę meczetów i powstawanie muzułmańskich centrów.

bz/ rv

inizio pagina

Lwów: 45 lat chóru katedry łacińskiej

◊  

45. rocznicę powstania obchodzi chór lwowskiej katedry obrządku łacińskiego. Powstały w czasach Związku Radzieckiego, był on fenomenem na terenie państwa, które walczyło z Kościołem i wszelkiego rodzaju przejawami życia religijnego. 

Chór Katedry Lwowskiej, noszący obecnie imię św. Jana Pawła II, powstał w 1971 r. i działa nieprzerwanie od 45 lat pod kierownictwem założyciela i dyrygenta Bronisława Pacana. Dzieło to pobłogosławił Sługa Boży o. Rafał Kiernicki, ówczesny proboszcz katedry. W czasach, gdy powstawał ten chór, na terenie Lwowa były tylko dwie otwarte świątynie katolickie: katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i kościół św. Antoniego na Łyczakowie. Szczególną rolę chór odegrał na początku lat 90., gdy odzyskiwano kościoły, a zespół śpiewał podczas pierwszych nabożeństw w zdewastowanych murach świątyń. Tamte czasy wspomina Joanna Pacan-Świetlicka: „Praktycznie w każdym kościele tutaj w okolicach Lwowa, czy to była Żółkiew, czy Jaworów, czy inne miejscowości, braliśmy udział w tej pierwszej Mszy św. To było niesamowitym przeżyciem, kiedy w tych zdewastowanych jeszcze murach, mogło po raz pierwszy zabrzmieć «Gloria in excelsis Deo»”.

Repertuar chóru obejmuje dzieła takich wielkich mistrzów, jak Haendel, Bach, Mozart, Beethoven, a także kompozytorów polskich: Gomółki, Gorczyckiego, Moniuszki, Nowowiejskiego. W szczególny sposób chór propaguje twórczość kompozytorów polskich związanych ze Lwowem, takich jak Jana Galla, Wojciecha Kilara, Stanisława Niewiadomskiego czy Andrzeja Nikodemowicza.

W październiku 1996 r. zespół gościł na Watykanie, występując w obecności Jana Pawła II.

M. Krawiec SSP, Lwów / rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 26.10.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 26.10.16

◊  

„Czytajcie Biblię!” – rozmowa z ks. Adamem Kondysem, biblistą – Radio Doxa, Opole

Słuchaj:  

inizio pagina