Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaOrędzie Papieża na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

◊  

„Bóg dał nam ziemię, abyśmy ją «uprawiali i strzegli» z szacunkiem i w sposób zrównoważony”. Tak brzmi papieski tweet na obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, ustanowiony w Kościele katolickim przez Franciszka w ub. r. Głównym punktem działalności Ojca Świętego są nieszpory sprawowane z tej okazji późnym popołudniem w Bazylice Watykańskiej.

Dziś także zaprezentowano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej orędzie Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Zostało ono zatytułowane: „Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu”. Tytuł ten nawiązuje do trwającego obecnie Roku Miłosierdzia i do tematu często cytowanej w opublikowanym dziś dokumencie encykliki „Laudato si’”, poświęconej właśnie trosce o wspólny dom.

Przesłanie przedstawił kard. Peter Turkson. Ten afrykański duchowny, pochodzący z Ghany, jest aktualnie przewodniczącym Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, a od początku przyszłego roku stanie na czele nowoutworzonej przez Ojca Świętego Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 

„Papież Franciszek ma nadzieję, że ten Dzień Modlitwy będzie dla poszczególnych wiernych i wspólnot cenną okazją, by osobiście potwierdzić na nowo swoje powołanie jako stróżów stworzenia. Jest więc bardzo stosowne, że pierwsze papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia pojawiło się w ciągu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Jesteśmy bowiem wezwani, by okazać miłosierdzie naszemu wspólnemu domowi i uznać ze skruchą nasze grzechy przeciwko stworzeniu oraz poprawić nasze postępowanie dzięki miłosiernej łasce Boga” – mówił kard. Turkson.

W swoim orędziu Papież zachęca do rachunku sumienia z grzechów przeciwko stworzeniu i do „nawrócenia ekologicznego”, czyli zmiany stylu życia, zarówno osobistego, jak i w skali międzynarodowej. Wymienia takie małe gesty, jak „oszczędne używanie plastiku i papieru, nie marnowanie wody, żywności i energii elektrycznej czy używanie transportu publicznego”.

Jednocześnie Ojciec Święty wzywa narody do wyrównania „długu ekologicznego” między Północą a Południem świata, czy też dotrzymania międzynarodowych umów o zapobieganiu zmianom klimatycznym. Proponuje także dodanie do tradycyjnych uczynków miłosierdzia jeszcze jednego. Pisze o tym następująco:

„Życie chrześcijańskie obejmuje praktykowanie tradycyjnych uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Zazwyczaj myślimy o każdym uczynku miłosierdzia z osobna oraz w powiązaniu z jakimś dziełem: szpitalami dla chorych, stołówkami dla głodnych, schroniskami dla bezdomnych, szkołami dla potrzebujących wykształcenia, konfesjonale i kierownictwie duchowym dla tych, którzy potrzebują porady i przebaczenia... Ale jeśli spojrzymy na nie wszystkie razem, przesłanie brzmi, iż przedmiotem miłosierdzia jest samo życie ludzkie i to w swojej całości. Oczywiście obejmuje to troskę o wspólny dom. Zatem pozwalam sobie zaproponować dopełnienie dwóch tradycyjnych zestawów uczynków miłosierdzia, dodając do każdego z nich troskę o wspólny dom”.

Na prezentacji orędzia podkreślono też ekumeniczny charakter obchodów Dnia Stworzenia. Sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan bp Brian Farrell przypomniał, że to już w 1989 r. patriarcha Konstantynopola Dimitrios zadecydował, by 1 września, którym w tradycji bizantyjskiej rozpoczyna się rok kościelny, poświęcić modlitwie o ochronę stworzenia. W tym dniu w liturgii prawosławnej czyta się biblijny opis stworzenia świata.

Sprawie tej ochrony z oddaniem służy jego następca Bartłomiej, który zyskał sobie miano „zielonego patriarchy”. A przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego metropolita Joannis Zizioulas przy okazji ubiegłorocznej prezentacji encykliki „Laudato si’” w Watykanie, zaproponował Papieżowi wspólny dzień modlitw w tej intencji. Franciszek podjął tę myśl, ustanawiając w Kościele katolickim dzisiejsze obchody. Wiele Kościołów chrześcijańskich przyłączyło się do tej inicjatywy, przyjmując tę samą, lub bardzo zbliżoną datę.

ak/ rv

inizio pagina

Nowy ambasador Chile przy Watykanie

◊  

Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Chile przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył Francisco Mariano Fernández Amunátegui.

71-letni dyplomata jest żonaty i ma troje dzieci. Ukończył prawo na Uniwersytecie Katolickim Chile i tamtejszą Akademię Dyplomatyczną, a studiował także socjologię polityczną w Bonn w Niemczech, gdzie przebywał na uchodźctwie po zamachu stanu Pinocheta. Po powrocie do kraju był m.in. ministrem spraw zagranicznych, specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ dla Haiti oraz ambasadorem Chile kolejno przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli oraz w Rzymie, Madrycie, Londynie, Waszyngtonie i ostatnio w Berlinie.

ak/ rv

inizio pagina

Nieszpory za ochronę stworzenia: ekologizmy gardzące człowiekiem sprzeczne z Biblią

◊  

Podstawowym obowiązkiem człowieka względem stworzenia jest użyczenie mu głosu, aby mogło wychwalać Stwórcę za Jego dzieło – usłyszał Papież podczas specjalnych nieszporów, jakie odprawiono dziś późnym popołudniem w Bazylice św. Piotra. Ta liturgia stanowiła w Watykanie główny punkt obchodów Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia. Nieszporom przewodniczył Ojciec Święty, ale homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego o. Raniero Cantalamessa.

Na wstępie odciął się on wyraźnie od ekologizmów, w których przejawia się pogarda dla człowieka i marginalizowanie jego roli. Przypomniał on, że wizja ta jest sprzeczna z objawieniem biblijnym, z jego ekologią humanistyczną. Świat bowiem został stworzony dla człowieka i ze względu na niego. Jego szczególna, nadrzędna względem całego świata pozycja wynika z faktu, że został on utworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego przepaść, jaka dzieli człowieka od reszty stworzenia jest jeszcze większa niż ta, jaka dzieli człowieka od jego Stworzyciela.

„Pojawia się tu jednak od razu obiekcja, i to nie tylko ze strony niewierzących. Czy to wszystko nie jest jakimś triumfalizmem rasowym? Czy nie prowadzi to przypadkiem do bezwzględnego panowania człowieka nad resztą stworzenia, z konsekwencjami, które łatwo można przewidzieć, i które niestety już widzimy? Nie! Ale pod warunkiem, że człowiek zachowuje się rzeczywiście jak obraz Boga. (...) Władza człowieka nad wszechświatem nie jest zatem triumfalizmem gatunku, lecz podjęciem odpowiedzialności za słabych, ubogich, bezbronnych” – mówił o. Cantalamessa. 

Papieski kaznodzieja przypomniał tu o wkładzie, jaki wniósł do teologii św. Franciszek z Asyżu. Dla niego ważne było nie tylko to, że Bóg stał się człowiekiem, ale w jaki sposób się nim stał, a zatem pokora i ubóstwo Syna Bożego. To umiłowanie ubóstwa, które widzimy zarówno u Jezusa, jak i u Franciszka, uczy nas właściwego stosunku do stworzenia. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dziś, kiedy przekonujemy się, że to właśnie żądza posiadania, zysku za wszelką cenę powoduje największe zniszczenia w środowisku, a zarazem prowadzi do zubożenia ogromnych rzesz ludzi.

Odwołując się ponownie do objawienia biblijnego o. Cantalamessa zwrócił uwagę na najważniejszy z obowiązków człowieka, który wynika z jego uprzywilejowanej pozycji we wszechświecie.

„Człowiek ma wiele powinności względem stworzenia, jedne bardziej pilne od innych: woda, powietrze, klimat, energia, ochrona zagrożonych gatunków... Mówi się o tym w gronie ekologów i na spotkaniach, które zajmują się ekologią. Jest jednak jeden obowiązek człowieka względem stworzenia, o którym mówić nie można, chyba że się jest wśród wierzących. Dlatego ważne jest, aby ten obowiązek znalazł się w centrum tej modlitwy. Tą powinnością jest doksologia, oddanie chwały Bogu za stworzenie. Ekologia bez doksologii odbiera światu jego blask, sprawia, że jest on niczym wielki szklany globus, w którym brakuje światła oświetlającego go od środka. Niebo i ziemia są pełne twej chwały – mówi jeden z Psalmów. Tak to prawda, są pełne chwały, ale nie mogą jej wyzwolić. Podobnie jak kobieta w ciąży potrzebuje pomocy położnej, tak i one potrzebują pomocy, by wydać to, czego są pełne. Tymi położnymi chwały Bożej musimy być my, stworzenie, uczynione na obraz Boga” – podkreślił papieski kaznodzieja. 

O. Cantalamessa zauważył, że takiej właśnie postawy uczy nas również św. Franciszek z Asyżu. On nie modli się za stworzenie, o jego ochronę. On modli się wraz z stworzeniem i ze względu na nie wychwala Boga – przypomniał papieski kaznodzieja podczas Nieszporów sprawowanych przez Ojca Świętego z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Turkson: nie wolno dać się zwieść pokusie łatwego zysku

◊  

Nie można dać się zwieść pokusie łatwego zysku. Trzeba tak konstruować budynki i domy, wykorzystując dostępne technologie, by przetrzymały trzęsienia ziemi. Apelował o to kard. Peter Turkson podczas watykańskiej konferencji prasowej z prezentacją papieskiego orędzia o ochronie stworzenia. Słowa te zabrzmiały szczególnie mocno ze względu na ostrą krytykę włoskiej polityki budowlanej, wysuwaną po zniszczeniach, do jakich doszło w związku z niedawnym trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech.

Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” przywołał przykład Japonii, która położona jest na terenach sejsmicznych. Stosuje się tam właśnie takie technologie, które pozwalają na budowę domów odpornych na bardzo silne wstrząsy. „Jednak tutaj we Włoszech, o czym wiemy od lat, domy nie były budowane w sposób bezpieczny i odporny” – powiedział hierarcha. Podkreślił, że nikt nie jest w stanie kontrolować trzęsienia ziemi jako zjawiska. To jednak, co można łatwo zrobić, to pomyśleć o postawieniu takich budynków, które wytrzymają takie wstrząsy.

Szef watykańskiej dykasterii wskazał, że po tego typu kataklizmach przychodzi czas na odbudowę. Tam jednak, gdzie są w obrocie duże pieniądze, pojawiają się też wielkie pokusy. „To ogromne wyzwanie: nie dać się zwieść pieniędzmi, ale myśleć o potrzebach ludności i zastosować najwytrzymalsze technologie, które pozwolą zbudować domy bezpieczne wobec takich żywiołów” – powiedział kard. Turkson.

lg/ rv

inizio pagina

Navarro Valls o więzi łączącej Matkę Teresę z Janem Pawłem II

◊  

Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II byli jak brat i siostra. Takie wrażenie odnosili świadkowie ich licznych spotkań – uważa Joaquin Navarro-Valls. Niezależnie od tego, czy tych dwoje świętych znajdowało się wśród umierających w Kalkucie, czy w Pałacu Apostolskim w Watykanie, niezmiennie łączyła ich miłość do Jezusa i bliźniego.

Długoletni dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w rozmowie z Radiem Watykańskim podzielił się refleksjami o osobie Matki Teresy i jej szczególnej relacji z Janem Pawłem II. 

„Dziewczęcy uśmiech nie schodził z jej ust, nawet w późnej starości. Dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się z listów, które pisała do kierowników duchowych, o próbie, przez jaką przechodziła przez wiele lat, o posusze nocy ciemnej... Ten kontrast jest niezwykły!

Niezwykłe były też wspólne dążenia, zrozumienie i jedność, jakie łączyły ją z Janem Pawłem II. Było to wyraźnie widoczne, kiedy spotykali się poza oficjalnymi okazjami. Np. podczas pierwszej podróży Ojca Świętego do Indii Matka Teresa przyjęła go w dwóch wielkich pomieszczeniach przylegających do buddyjskiej świątyni, gdzie przygarniała wszystkich, których spotykała na ulicach Kalkuty. W wyniku jednej z ich rozmów w Watykanie Misjonarki Miłości otworzyły tam dom „Dar Maryi”. A wcześniej zaskakujący i niewyobrażalny wydawał się pomysł przyjmowania ludzi śpiących na ulicach wewnątrz Watykanu” – powiedział Navarro-Valls.

Były watykański rzecznik mówił także o zbliżającej się kanonizacji:

  

„Myślę, więcej: jestem pewien, że kanonizacja będzie największym, gdy chodzi o liczbę uczestników i echa na całym świecie, wydarzeniem Roku Miłosierdzia. Przesłanie jest ciągle to samo: w centrum życia Kościoła, a zatem wszystkich chrześcijan, jest miłość. Nie może być inaczej! To miłość kształtuje całą osobowość, nadaje sens życiu i usposabia do pomagania innym. Chciałbym jednak podkreślić jeszcze inny aspekt. Kiedy mówimy o roli kobiety w Kościele, zawsze przychodzi mi na myśl Matka Teresa, która stworzyła tak wielkie dzieło, że stała się – mimowolnie – prawdziwym przywódcą światowym. Mała kobieta, która nie chciała skupiać na sobie uwagi. Dokonała wszystkiego jako kobieta, z wrażliwością kobiety, kobiety Kościoła, która zainspirowała tylu biskupów, kapłanów, kardynałów. Żyła miłością w sposób wyraźny, troskliwy; prawdziwa święta, która całkowicie poświęciła swoje życie innym” – powiedział Navarro-Valls.

md/ rv

inizio pagina

ŚwiatKolumbia: kard. Salazar o porozumieniu między rządem a FARC

◊  

Kolumbia oczekuje na wejście w życie porozumienia pokojowego między rządem a komunistycznymi rebeliantami FARC. Zostało już ono podpisane, ale zanim jego postanowienia się urzeczywistnią, naród musi wyrazić na to zgodę w referendum zaplanowanym na 2 października. O nadziejach związanych z sytuacją w kraju powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Bogoty, kard. Rubén Salazar Gómez. 

„To dla nas naprawdę bardzo ważne, ponieważ żyliśmy wśród wojny przez ponad 50 lat. Była to wojna pełna wszelkich możliwych okrucieństw. I dlatego przeżywamy teraz moment nadziei, w którym patrzymy w przyszłość pełni sił do rozpoczęcia procesu przebaczenia i pojednania, aby tworzyć nowe państwo, nowy naród: sprawiedliwy, braterski i solidarny. Cały Kościół modli się więc do Pana, ponieważ jesteśmy przekonani, że pokój to dar; że o pokój, owszem, trzeba się starać, ale przede wszystkim należy otworzyć serca, by otrzymać ten dar od Boga” – powiedział kard. Salazar.

tm/ rv

inizio pagina

Brazylia: Kościół wzywa do poszanowania praw ludzi pracujących na roli

◊  

Komisja Duszpasterstwa Ziemi (CPT), będąca organem brazylijskiego Kościoła, opublikowała dokument, w którym wzywa władze państwowe do respektowania praw społecznych. Wskazuje w nim na brak poszanowania praw człowieka przede wszystkim względem tubylców i ludzi pracujących na roli. 

Agrobiznes, wielcy obszarnicy, handlarze drewnem zdobywają coraz większe obszary Amazonii. Instytut Człowieka i Środowiska Naturalnego Amazonii (Imazon) wskazuje, że w czerwcu tego roku region utracił 972 kilometrów kwadratowych zalesienia. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku jest to wzrost wyniszczenia lasów Amazonii o 97 proc. Komisja Duszpasterstwa Ziemi (CPT) oprócz większego niszczenia naturalnego środowiska odnotowuje także zastraszający wzrost przestępczości przeciw ludziom utrzymującym się z uprawy roli. Centrum dokumentacji im. bp. Tomasa Balduíno (CEDOC) podaje, iż w ubiegłym roku w wyniku konfliktów rolnych straciło życie 50 osób. W obecnym roku w porównaniu do ubiegłego odnotowuje się wzrost zabójstw o 33 proc. Kilkaset rodzin zostało usuniętych siłą z ziem uprawianych od ponad 100 lat. Dokument kończy się nadzieją, że Bóg życia, który kocha ludzi wprowadzających  sprawiedliwość, wzmocni wiarę tych, którzy poszukują pokoju.

Z. Malczewski TChR, Brazylia/ rv

inizio pagina

Peru: „nie” Kościoła dla tabletki „dzień po”

◊  

Konferencja Episkopatu Peru zdecydowanie opowiada się przeciwko tzw. „doustnej antykoncepcji awaryjnej”, znanej też jako pigułka „dzień po”. W związku z decyzją sądu w Limie o jej darmowej dystrybucji w ośrodkach zdrowia biskupi w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej piszą, że domniemane dobro związane z użyciem tabletki nie przewyższa wartości poczętego życia.

Hierarchowie wskazują dalej na ideologiczne manipulacje, które dążą do przedefiniowania pojęcia początku życia, poczęcia i ciąży. Wyrażają także ubolewanie, że tam, gdzie tolerancja uważana jest za wartość, księża, lekarze i adwokaci katoliccy broniący życia i rodziny spotykają się z nietolerancją i uprzedzeniem. Nawet kiedy używają argumentów naukowych i prawnych, zarzuca się im odwoływanie się jedynie do wiary i nazywa fundamentalistami.

Peruwiańscy biskupi domagają się prawnej obrony życia poczętego. Wskazują też na sprzeczność orzeczenia dopuszczającego bezpłatną dystrybucję tabletek „dzień po” z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakazującym państwu rozprowadzanie leków o właściwościach aborcyjnych.

md/ rv

inizio pagina

Pakistan: wyświęcenie pięciu nowych księży w Lahaurze

◊  

W archidiecezji Lahauru, stolicy pakistańskiego Pendżabu, wyświęcono pięciu nowych księży. To największa liczba neoprezbiterów od 1994 r.

„Do tej pory mieliśmy tylko jednego czy dwóch nowo wyświęconych rocznie – powiedział miejscowy ordynariusz abp Sebatian Francis Shaw OFM. – Pięciu to naprawdę rekord”. W tym roku w Pakistanie przewidziane są święcenia łącznie 21 księży. Zdaniem ks. Josepha Louisa nasilenie się terroryzmu po 11 września 2001 r. doprowadziło do wzrostu liczby miejscowych powołań. Dzieje się tak, ponieważ w obecnej sytuacji ludzie „mają większe pragnienie pocieszenia i poznania duchowego” – uważa były sekretarz pakistańskiej Caritas.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

PolskaWesterplatte: obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

◊  

O 4.45 na Westerplatte odbyły się obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z prezydentem i premier.

Modlitwę w intencji poległych poprowadził metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź: „Modlimy się dzisiaj za żołnierzy września 1939 r., obrońców domowych progów i Bożych ołtarzy. Powiewały sztandary wrześniowe, przeżyli tragedię osamotnienia. Polska pamięta i oddaje im cześć. «Bądź im litościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego». Zwyciężeni, a nie pokonani” – mówił abp Głódź.

W całym kraju modlono się dziś w intencji bohaterskich obrońców ojczyzny, bowiem rocznica wybuchu II wojny światowej to także Dzień Weterana.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Sekretarz KEP: rok szkolny to czas łaski, dorastania i służby

◊  

„Oby nowy rok szkolny był czasem łaski, dorastania i służby” – powiedział bp Artur Miziński. Zwracając się zarówno do uczniów, jak i nauczycieli sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski życzył, by był to czas błogosławiony, ale także okres wytężonej pracy. „Oby był to czas zdobywania wiedzy, ale też kształcenia serc i umysłów zarówno młodzieży, jak i wychowawców, katechetów, nauczycieli. Chcemy powierzać ich wszystkich Bogu w naszej modlitwie, prosząc o to, aby ta codzienna praca przyczyniała się do wzrostu intelektualnego, duchowego, a także religijnego młodego pokolenia” – powiedział bp Miziński.

W całym kraju nowy rok szkolny rozpoczęło dziś 4 mln 600 tys. dzieci i młodzieży.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 01.09.2016

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 01.09.2016

◊  

W Magazynie: „Papieskie intencje na wrzesień”; „Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu – orędzie Franciszka na Dzień Ochrony Świata Stworzonego”

Słuchaj:         

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II – 1 września 2016 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Drążek z Rzymu.

Słuchaj:       

inizio pagina