Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

02/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież zachęca czcicieli Matki Teresy do rewolucji czułości

◊  

Kościół przygotowuje się do niedzielnej kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty. Już teraz odbywają się w Rzymie różne spotkania i sympozja poświęcone dziedzictwu założycielki Misjonarek Miłości. Do jednego z nich, zorganizowanego przez agencję Asia News Papież wystosował za pośrednictwem sekretarza stanu specjalne przesłanie.

Wyraża w nim życzenie, aby przykład Matki Teresy pobudzał nas do stawiania Chrystusa w centrum naszego życia i do wielkodusznego urzeczywistniania Ewangelii w nieustannym pełnieniu uczynków miłosierdzia. Wszystkich czcicieli Matki Teresy Franciszek zachęca do kontynuowania „rewolucji czułości”, która ma swój początek w Jezusie Chrystusie i Jego szczególnej miłości do najmniejszych.

kb/ rv

inizio pagina

Papieska audiencja dla piłkarzy Romy i San Lorenzo

◊  

Ojciec Święty przyjął na specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego piłkarzy rzymskiego klubu AS Roma oraz argentyńskiego San Lorenzo, któremu kibicował przez wiele lat. 3 września obydwie drużyny zmierzą się w towarzyskim meczu charytatywnym rozegranym we włoskiej stolicy na Stadionie Olimpijskim. Zebrane podczas spotkania pieniądze zostaną przekazane tym, którzy ucierpieli wskutek niedawnego tragicznego trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech.

Audiencja miała charakter bardzo radosny i nieformalny. Franciszek podziękował piłkarzom za ich konkretny gest bliskości z tymi, którzy ucierpieli w ostatnim czasie. W prezencie otrzymał pamiątkową koszulkę klubu San Lorenzo i artystycznie wykonany herb AS Romy. Sam mecz znanych drużyn był planowany od dawna. Wpisany jest bowiem w trwający Rok Miłosierdzia i rzymskie „Święto Rodziny”, którego będzie zwieńczeniem.

lg/ rv

inizio pagina

Nowy ambasador Kawalerów Maltańskich przy Stolicy Apostolskiej

◊  

Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich przy Watykanie. Listy uwierzytelniające złożył Antonio Zanardi Landi.

Ten 66-letni włoski dyplomata jest żonaty i ma troje dzieci. Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w Padwie podjął pracę w ministerstwie spraw zagranicznych i na placówkach dyplomatycznych. Był m. in. radcą ambasady Włoch przy Stolicy Apostolskiej, a następnie ambasadorem tego kraju kolejno w Serbii i Czarnogórze oraz w Rosji i Turkmenistanie. Należy do kilku fundacji, w tym watykańskiego szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus.

ak/ rv

inizio pagina

Franciszek wyraził uznanie pallotynom za afrykański Kongres Miłosierdzia

◊  

III Kongres dla Afryki i Madagaskaru poświęcony Bożemu Miłosierdziu, który rozpocznie się za tydzień, 9 września, w stolicy Rwandy Kigali i potrwa do 15 września, będzie czasem modlitwy, medytacji i duchowej odnowy. Podkreśla to Papież w liście do swojego specjalnego wysłannika na to wydarzenie. Celebracjom i obradom kongresowym będzie tam przewodniczył w imieniu Ojca Świętego kard. Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga.

Afrykański kongres nosi tytuł: „Miłosierdzie Boże: źródło nadziei na nową ewangelizację w Afryce”. Jego uczestnicy – pisze Franciszek – „inspirując się nauczaniem moim i moich poprzedników rozważać będą o pilnej potrzebie nowej ewangelizacji na całym świecie, podejmując najwyższej wagi problemy duchowe i społeczne naszych czasów”.

Papież zleca swojemu wysłannikowi, by przypominając słowa Chrystusa „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) zachęcił wszystkich biorących udział w kongresie, by zachowywali wytrwale przykazanie miłości i z nową gorliwością zabiegali o odnowę życia duchowego w rodzinach, parafiach oraz wspólnotach zakonnych. Za pośrednictwem kongijskiego kardynała Ojciec Święty szczególnie pozdrawia księży pallotynów, podkreślając ich wkład w przygotowanie afrykańskiego Kongresu o Miłosierdziu.

Przypomnijmy, że kult Bożego Miłosierdzia już od lat szerzą w Rwandzie pallotyńscy misjonarze z Polski.

ak/ rv

inizio pagina

Papieskie intencje na wrzesień 2016 r.

◊  

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką”. Papież nieraz podejmuje tę problematykę. Spotykając się 27 lutego br. z pracodawcami i przemysłowcami z Powszechnej Konfederacji Włoskiego Przemysłu Confindustria zwrócił on uwagę, że „w centrum każdego przedsiębiorstwa winien być człowiek, i to nie abstrakcyjny, idealny, teoretyczny, ale konkretny, ze swoimi marzeniami, potrzebami, nadziejami i trudami”. 

„Przedsiębiorstwo, które reprezentujecie, niech będzie zawsze otwarte na ten «głębszy sens życia», który pozwoli mu «służyć naprawdę dobru wspólnemu, dzięki podejmowanym wysiłkom pomnażania i lepszego udostępniania wszystkim dóbr tego świata» („Evangelii gaudium”, 203). Niech właśnie dobro wspólne będzie busolą ukierunkowującą działalność produkcyjną, aby wzrastała ekonomia wszystkich i dla wszystkich, która nie byłaby nieczuła na spojrzenie potrzebujących (por. Syr 4, 1). Jest ona naprawdę możliwa, pod warunkiem, żeby zwyczajne głoszenie wolności ekonomicznej nie przeważyło nad konkretną wolnością człowieka i jego prawami, a rynek nie był absolutem, tylko respektował wymogi sprawiedliwości i w ostatecznym rozrachunku godności osoby”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. We wrześniu mamy się modlić, „aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej”. Franciszek często zwraca uwagę, że do tej misji powołani są na mocy sakramentów wszyscy wierni. Mówił o tym 17 czerwca b. r. na audiencji dla uczestników ostatniej sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich, której kompetencje przejmuje właśnie od dzisiaj nowa watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Do niej zatem odnosi się odtąd przypomniane przez Papieża zlecenie Soboru Watykańskiego II.

  

„Możemy powiedzieć, że zleceniem, jakie otrzymaliście od Soboru, jest właśnie «skłanianie» wiernych świeckich, aby włączali się coraz bardziej i coraz lepiej w misję ewangelizacyjną Kościoła, nie jako «delegowani» przez hierarchię, ale dlatego, że ich apostolstwo jest «uczestnictwem w zbawczym posłannictwie Kościoła i do tego posłannictwa sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie» (Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 33). To są właśnie drzwi wejściowe! Do Kościoła wchodzi się przez chrzest i my wszyscy weszliśmy przez tę bramę! To chrzest sprawia, że każdy wierny świecki staje się Chrystusowym uczniem-misjonarzem, solą ziemi, światłem świata, zaczynem, który przemienia rzeczywistość od wewnątrz”.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaJubileusz wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia

◊  

W Rzymie rozpoczęły się obchody Jubileuszu wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia, których punktem kulminacyjnym będzie niedzielna kanonizacja ich wielkiego wzoru, jakim była bł. Matka Teresa z Kalkuty. Dzisiejszego i jutrzejszego popołudnia uczestnicy adorują Najświętszy Sakrament i przystępują do spowiedzi w trzech rzymskich świątyniach „jubileuszowych” położonych nieopodal Watykanu. Są to kościoły Najświętszego Zbawiciela (San Salvatore) in Lauro, św. Jana Chrzciciela Florentyńczyków (dei Fiorentini) i NMP in Vallicella, czyli „Chiesa Nuova”.

Jest też przewidziana trasa „Śladami świętych i błogosławionych miłosierdzia”. Idąc nią, odwiedza się siedem świątyń w centrum Wiecznego Miasta i oddaje w nich hołd tyluż czczonym przez Kościół ludziom, którzy oddawali się dziełom miłosierdzia. To tacy święci, jak Brygida Szwedzka, Wincenty Pallotti, Franciszka Rzymianka, Alojzy Gonzaga czy Kamil de Lellis.

Ponadto w parku przy Zamku Anioła otwarły swe stoiska różne stowarzyszenia charytatywne. Natomiast planowany na sobotni wieczór program rozrywkowy odwołano w związku z niedawnym trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech. Jest to znak solidarności z ofiarami, ich rodzinami i licznymi wolontariuszami zaangażowanymi w posługę na terenach dotkniętych tą tragedią.

Jutro z uczestnikami Jubileuszu wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia spotka się na placu św. Piotra Papież. Przed jego katechezą wysłuchają  oni świadectw z całego świata. Mówić będą m. in. policjanci, którzy w zniszczonej trzęsieniem ziemi miejscowości Pescara del Tronto wyciągnęli po 16 godzinach spod gruzów 4-letnią dziewczynkę, a także uchodźca z dotkniętej wojną Syrii i palestyńska wolontariuszka katolicka z Betlejem. Wystąpią też liczni artyści.

W poniedziałek 5 września przypadnie 19. rocznica śmierci założycielki Misjonarek Miłości i jej pierwsze po zaliczeniu w poczet świętych wspomnienie liturgiczne. O 10:00 rano kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin będzie przewodniczył na placu św. Piotra Mszy dziękczynnej za kanonizację. Po południu będzie można uczcić relikwie nowej świętej w Bazylice Laterańskiej, a 7 i 8 września w kościele św. Grzegorza na Monte Celio. Przy tej świątyni będzie też można zwiedzić pokój, w którym zatrzymywała się Matka Teresa, kiedy odwiedzała Rzym.

ak/ rv

inizio pagina

Hadjadj : w dialogu z islamem musimy być mężni

◊  

Zamachy dokonane przez młodych muzułmanów pokazują, w jak wielkiej próżni żyje dziś młodzież. Okazuje się, że narzucany jej totalny relatywizm bardzo szybko może się przemienić w skrajny fanatyzm, jeśli tylko młodzi poczują, że coś daje im wyzwolenie i wypełnia istniejącą w nich próżnię – ostrzega Fabrice Hadjadj, francuski filozof i dramaturg. Przed kilkunastu laty głośno było o jego nawróceniu. Pochodzi bowiem z rodziny zeświecczonych żydów. Teraz jest katolikiem. Do środy był członkiem nieistniejącej już Papieskiej Rady ds. Świeckich. Na co dzień pracuje z młodzieżą jako dyrektor Instytutu Studiów Antropologicznych Philanthropos we Fryburgu szwajcarskim.

Fabrice Hadjadj czynnie włączył się w debatę po niedawnych zamachach we Francji, a zwłaszcza po zabójstwie ks. Jacques’a Hamela. Hadjadj podkreśla, że to męczeństwo jest przede wszystkim darem dla Francji. Zarżnięty jak baranek na ołtarzu swego kościoła ks. Hamel całkowicie upodobnił się do Chrystusa. Zwyczajna świętość zwykłego kapłana stała się wzorcem, bezbronnym świadectwem. „Teraz już wiemy dlaczego musimy walczyć o zachowanie tej zwyczajnej świętości naszych kapłanów” – powiedział francuski filozof konwertyta w wywiadzie dla Radia RTS.

Podejmując natomiast problem współczesnej młodzieży, do której należą też mordercy kapłana z Rouen, Hadjadj zaznacza, że z relatywizmu nie wychodzi się przez dogmatyzm, jak ci młodzi islamiści, lecz przez cierpliwą refleksję. Młodzi potrzebują też dzisiaj świadectwa męstwa. Jeśli u nas tego męstwa nie znajdą, będą się go uczyć w zwyrodniałej formie, jaką reprezentują islamiści, którzy uciekają się do przemocy. Dlatego z muzułmanami trzeba dziś podjąć mężny i odważny dialog. Mężny, a zatem nie łagodny, humanitarny, ugrzeczniony – wylicza Hadjadj. Przypomina on również, że w kulturze arabskiej ceni się tych, którzy są silni. Słabość i uprzejmość nie zjednują tam szacunku. Dlatego miękka linia postępowania względem islamu we Francji, swoista islamofilia francuskiego państwa przynosi skutki odwrotne od zamierzonych.

Zdaniem Hadjadja Francja musi dziś odzyskać dumę ze swego dziedzictwa i odrzucić ideologiczną interpretację swej historii. Nie może się już dłużej kajać za swą kolonialną przeszłość. Młodym trzeba wskazać wzorce, które dziedzictwo Francji uosobiają. Samo odwoływanie się do wartości i korzeni nie wystarczy. W pozytywnej laickości państwa nie może jednak zabraknąć uznania chrześcijańskich korzeni Francji i szczególnej roli, jaką odegrali w tym kraju Żydzi. Świeckość państwa nie może też być zawieszona w próżni, lecz musi nawiązywać do swych podstaw, które znajdują się w nauczaniu Jezusa: oddajcie Cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie.

kb/ rv, rts

inizio pagina

Rzym przygotowuje się na kanonizację Matki Teresy

◊  

„Miłość oznacza, że mamy stawać się bliźnimi dla ludzi na peryferiach, których codziennie spotykamy”. Ten dzisiejszy tweet Franciszka wpisuje się w bezpośrednie przygotowania do niedzielnej kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty. Do Rzymu przybyli już pierwsi pielgrzymi, na ulicach coraz częściej można spotkać, ubrane w charakterystyczne biało-niebieskie stroje, siostry z założonego przez przyszłą świętą zgromadzenia.

Wśród tych, którzy osobiście spotkali kilkakrotnie Matkę Teresę, jest ks. Dariusz Drążek, rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. W rozmowie z Radiem Watykańskim ze wzruszeniem wspominał on pierwsze spotkanie, do którego doszło w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

„Matka Teresa przyjechała do Rzymu będąc przejazdem, jak się okazało, do strefy działań wojennych w Iraku. Jej pragnieniem było pojechać tam do ludzi, którzy cierpieli. Zamieszkała u swoich Sióstr Miłosierdzia, które mają dom opodal Koloseum. Nie wiedziałem o tym, ale odwiedzałem to miejsce, gdyż siostry chętnie otwierały drzwi swojego domu, by wpuścić gościa na chwilę do swej kaplicy. Zapukałem do bram klasztoru, otworzyła mi siostra ubrana w charakterystyczny strój zgromadzenia Matki Teresy. Przyjęła skromny dar, który miałem dla nich, i powiedziała: «Proszę wejść do kaplicy, by chwilę się pomodlić, a ja w tym czasie poinformuję Matkę, która zaraz wyjdzie. Matka życzyła sobie, żeby poinformować ją o przyjściu kogokolwiek, chce się z każdym przywitać». Po chwili wyszła sama Matka Teresa z Kalkuty. Byłem rozradowany i oniemiałem. Ucałowałem serdecznie jej dłoń, ona zwróciła się do mnie po angielsku: «I go to Iraq» (Jadę do Iraku). I wówczas podarowała mi maleńką karteczkę złożoną na dwie części. Z jednej strony jest jej zdjęcie z osobistym autografem i słowami «Niech Bóg Ci błogosławi», a z drugiej krótka myśl o modlitwie: «W ciągu dnia szukaj często chwili na modlitwę. Troszcz się o modlitwę, bo ona powiększa ludzkie serce do takich rozmiarów, by mogło przyjąć tego, który obdarzył nas istnieniem i miłością: samego Boga. Kochaj modlitwę»” – powiedział ks. Drążek.

lg/ rv

inizio pagina

Bratanica Matki Teresy wspomina przyszłą świętą

◊  

Cały Kościół oczekuje na planowaną 4 września kanonizację Matki Teresy z Kalkuty. Naprawdę niezwykłe znaczenie wydarzenie to ma jednak dla żyjącej jeszcze rodziny błogosławionej. Mieszkająca na Sycylii bratanica założycielki Zgromadzenia Misjonarek Miłości, Agi Bojaxhiu, wspominała swoją ciotkę w rozmowie z Radiem Watykańskim.

     

„Emanowała pewnym pokojem. Za każdym razem, gdy ją spotykałam, przynajmniej jeśli chodzi o moje doświadczenia, nasze rozmowy były takie, jakich nie udawało mi się prowadzić z nikim innym. I dodatkowo dawała mi to uspokojenie  – mówiła Agi Bojaxhiu. – Po prostu nadzwyczajna. Sprawiała, że wszyscy czuli się przy niej na miejscu, była do dyspozycji każdego, zawsze potrafiła powiedzieć rzeczy właściwe we właściwym momencie. I także z nami tak się zachowywała: była moją ciotką, ale nie mieściła się w klasycznym typie ciotki… Była ciotką i była Matką Teresą: mieszanką, której nie da się zdefiniować”.

Zapytana z kolei o odnoszenie się błogosławionej z Kalkuty do innych, jej bratanica wskazała na charakterystyczne poczucie humoru. 

„Wszyscy, a raczej wielu myśli, że Matka Teresa zawsze chodziła taka poważna, zamyślona… A ona właśnie lubiła żartować! Czasem odpowiadała w sposób nie sarkastyczny, ale na pewno trochę ironiczny. Muszę powiedzieć prawdę: miała dobre poczucie humoru. Nie była świętoszką – jeśli tak to mogę ująć” – stwierdziła Agi Bojaxhiu.

tm/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Assis o kryzysie instytucjonalnym w Brazylii

◊  

Brazylia trwa pogrążona w kryzysie po usunięciu z urzędu dotychczasowej prezydent. Dilma Roussef złożyła odwołanie od decyzji Senatu do Sądu Najwyższego. Z kolei zaprzysiężenie na jej miejsce dotychczasowego wiceprezydenta Michela Temera spotkało się z niezadowoleniem części Brazyliczyków. O niepewnej przyszłości kraju mówił Radiu Watykańskiemu arcybiskup Aparecidy, kard. Raymundo Damasceno Assis. 

„Podobny proces zawsze jest traumatyczny dla ludności. Mamy nadzieję, że nowy rząd wykaże się wielką wrażliwością społeczną: to podstawowa kwestia. Chodzi o to, aby prawa już udzielone robotnikom oraz programy socjalne, które rozwinęła poprzednia ekipa, pozostały zachowane. Generalnie bowiem przy braku środków rządy czują pokusę do podnoszenia podatków, a oszczędzania na inwestycjach, zwłaszcza tych odnoszących się do polityki socjalnej. Dlatego Kościół przejmuje się głównie biednymi” – mówił hierarcha.

Odnosząc się do kwestii korupcji, która targa krajem, kard. Assis zastanawiał się, jak rozwiązać ten problem. Mówił więc: „Ważnym jest, aby lud nie tylko wybierał swoich reprezentantów, ale także im towarzyszył we władzy ustawodawczej i wykonawczej. I to zaczynając od samorządów”.

tm/ rv

inizio pagina

PolskaBydgoszcz: uroczystości upamiętniające mord w Miednoje

◊  

Z udziałem policjantów, kombatantów, uczestników II wojny światowej oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych w bydgoskiej katedrze odbyły się uroczystości upamiętniające mord policjantów w Miednoje w 1940 r.

Miejscowy ordynariusz, który przewodniczył Eucharystii, podkreślił na wstępie, że nie ma lepszej pamięci o zmarłych, niż pamięć modlitewna. „Podejmujemy tę intencję, aby w sposób szczególny polecić dzisiaj Bogu policjantów okrutnie pomordowanych w Miednoje, a także członków ich rodzin – powiedział bp Jan Tyrawa. – Podejmujemy tę intencję, bowiem nie ma lepszej pamięci o zmarłych, a zwłaszcza o okrutnie pomordowanych, jak właśnie modlitwa”.

Po Mszy w katedrze nastąpiło złożenie wieńca pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Caritas Polska wspiera mieszkańców Aleppo

◊  

Kościół w naszym kraju włączył się w pomoc mieszkańcom syryjskiego Aleppo. Miasto znajduje się pod ostrzałem, nie ma w nim wody ani prądu. Jak poinformował rzecznik Caritas Polska, na pomoc mieszkańcom Aleppo przeznaczyła ona kwotę 100 tys. zł.

„Nie możemy dopuścić do tego, żeby ci ludzie, którzy są narażeni na śmierć albo tracą życie, byli przez nas zapomniani – podkreślił Paweł Kęska. – Dlatego bardzo prosimy, żeby w ten konkretny, materialny sposób ich wesprzeć. Mamy stały kontakt z pracownikami Caritas Aleppo, którzy cały czas, w niebezpieczeństwie, niosą pomoc. Nasze wsparcie jest im bardzo potrzebne” – dodał rzecznik.

Caritas Polska prowadzi zbiórkę środków na rzecz mieszkańców Aleppo dotkniętych dramatem wojny. Można ich wesprzeć wysyłając SMS o treści SYRIA na numer 72 052 (koszt 2,46 z VAT) lub dokonując wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem SYRIA.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 02.09.2016

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 02.09.2016

◊  

W Magazynie: „Kubańska droga wyboru – komplikacje i wyzwania społeczno-religijne na Kubie” – rozmowa Aną RosąLucianą, Kubanką z grupy „La Vida” działającej przy kaplicy Jezusa Robotnika (Jesús Obrero) w Hawanie – Radio eR, Lublin

Słuchaj:         

inizio pagina