Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/09/2016

Działalność papieska

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na kanonizacji św. Teresy z Kalkuty: dla nas nadal pozostanie Matką

◊  

Niech Matka Teresa z Kalkuty będzie wzorem dla całego świata wolontariatu. Niech ta niestrudzona służebnica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania ma być bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich niezależnie od języka, kultury, rasy czy religii – mówił Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej dziś rano na placu św. Piotra. Zgromadziła ona czcicieli Matki Teresy oraz wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia, dla których kanonizacja założycielki Misjonarek Miłości była kulminacyjnym punktem ich Jubileuszu. W sumie 120 tys. wiernych.

Wprowadzając do refleksji nad postacią Matki Teresy oraz nad znaczeniem posługi wolontariuszy, Franciszek wyszedł od pytania, które pada w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii: „Któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13).

“To pytanie z Księgi Mądrości, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przedstawia nam nasze życie jako tajemnicę, do której nie posiadamy klucza interpretacji. Historia ma zawsze dwóch bohaterów: z jednej strony Boga, a z drugiej ludzi. Naszym zadaniem jest odkrycie Bożego powołania, a następnie przyjęcie Jego woli. Ale, aby ją przyjąć bez wahania, postawmy sobie pytanie: jaka jest wola Boża w moim życiu? W tym samym fragmencie z Księgi Mądrości znajdujemy odpowiedź: «ludzie poznali, co Tobie miłe» (w. 18). Aby zweryfikować dane nam od Boga powołanie, musimy zadać sobie pytanie i zrozumieć, co się Jemu podoba. Wiele razy prorocy głosili, co miłe jest Panu. Ich orędzie znajduje doskonałą syntezą w wyrażeniu: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Oz 6,6; Mt 9, 13). Bogu miłe są wszelkie uczynki miłosierdzia, ponieważ w bracie, któremu pomagamy rozpoznajemy oblicze Boga, którego nikt nie może oglądać (por. J 1,18). Ilekroć pochylamy się nad potrzebami braci, nakarmiliśmy i napoiliśmy Jezusa; przyodzialiśmy, wsparliśmy i nawiedziliśmy Syna Bożego (por. Mt 25,40), czyli dotknęliśmy Ciała Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty. 

Franciszek podkreślił, że nasza wiara musi się przekładać na konkretne życie. Dla miłosierdzia nie ma alternatywy. Ci, którzy służą braciom, są ludźmi miłującymi Boga, nawet gdyby o tym nie wiedzieli – zauważył Papież. Zastrzegł jednak, że w życiu chrześcijańskim nie chodzi jedynie o udzielenie pomocy, kiedy jest ona potrzebna. Byłoby w tym uczucie ludzkiej solidarności, piękne i pożyteczne, ale jałowe, bo pozbawione korzeni. Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej, życia powołaniem do miłości, w którym oddaje się na służbę własne życie, aby każdego dnia wzrastać w miłości.

„Słyszeliśmy w Ewangelii, że «szły z Nim wielkie tłumy» (Łk 14,25). Dziś te «wielkie tłumy» to szeroki świat wolontariatu, zgromadzony tutaj z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. Jesteście owym tłumem, który podąża za Nauczycielem i który uwidacznia Jego konkretną miłość do każdego człowieka. Powtarzam wam słowa apostoła Pawła: «doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie» (Flm 1,7). Jakże wiele serc pokrzepiają wolontariusze! Jakże wiele podtrzymują rąk; ileż osuszają łez; jak wiele miłości rozlewanej jest w ukrytej służbie, pokornej i bezinteresownej! Ta chwalebna służba udziela głosu wierze i wyraża miłosierdzie Ojca, który czyni siebie bliskim wobec osób znajdujących się w potrzebie” – powiedział Papież. 

Franciszek przypomniał, że naśladowanie Jezusa jest poważnym, a zarazem radosnym zaangażowaniem. Wymaga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać Boskiego Mistrza w najuboższym. Dlatego, jak podkreślił Papież, wolontariusze nie oczekują za swą pracę żadnego podziękowania i wynagrodzenia. Wyrzekają się tego wszystkiego, bo odkryli prawdziwą miłość.

 „I każdy z nas może powiedzieć: «Tak jak Pan wyszedł mi na spotkanie i pochylił się nade mną w chwili potrzeby, podobnie i ja wychodzę na spotkanie z Nim i pochylam się nad tymi, którzy utracili wiarę i żyją tak, jakby Boga nie było, nad młodymi pozbawionymi wartości i ideałów, nad rodzinami przeżywającymi kryzysy, nad chorymi i więźniami, uchodźcami i imigrantami, nad słabymi i bezbronnymi na ciele i na duchu, nad nieletnimi pozostawionymi sobie samym, a także nad osobami starszymi opuszczonymi w samotności». Wszędzie, gdzie ktoś wyciąga rękę, prosząc, by pomóc mu powstać, tam powinna być nasza obecność i obecność Kościoła, która wspiera i daje nadzieję. A czyniąc to stale mamy pamiętać o ręce, którą do mnie wyciągnął Pan, kiedy ja leżałem na ziemi” – mówił Ojciec Święty. 

W tym też kontekście Franciszek wskazał wolontariuszom na przykład Matki Teresy z Kalkuty. To ona całkowicie oddała się Chrystusowi w potrzebujących.

„Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno nienarodzonego jak i opuszczonego i odrzuconego. Zaangażowała się w obronę życia, nieustannie głosząc, że «ten kto się jeszcze nie narodził jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym». Pochylała się nad osobami konającymi, porzuconymi, by umarł na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby uznali swoje winy w obliczu przestępstw ubóstwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było dla niej solą nadającą smak każdemu z jej dzieł oraz światłem rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie. Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach egzystencjalnych pozostaje do dzisiaj wymownym świadectwem bliskości Boga wobec najuboższych z ubogich” – powiedział Ojciec Święty. 

Papież przyznał, że prawdopodobnie trudno nam będzie nazywać ją św. Teresą, bo jej świętość jest tak bliska, czuła i owocna, że nadal będzie dla nas po prostu Matką Teresą. Franciszek zakończył swą homilię przypominając jej ulubione powiedzenie: „Być może nie znam ich języka, ale mogę się uśmiechnąć”. „Nieśmy w sercu jej uśmiech – apelował Ojciec Święty – i obdarzajmy nim tych, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza cierpiących. W ten sposób otworzymy perspektywy radości i nadziei wielu ludziom przygnębionym oraz potrzebującym zrozumienia i czułości”.

kb/ rv

 

inizio pagina

Anioł Pański po kanonizacji: Papież wspomina zamordowaną misjonarkę

◊  

Na zakończenie liturgii Franciszek odmówił wraz z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Wcześniej podziękował wszystkim za udział w uroczystościach. Przede wszystkim duchowym córkom i synom Matki Teresy. „Niech wasza święta założycielka czuwa zawsze nad waszą drogą i wyjedna wam, byście byli wierni Bogu, Kościołowi i ubogim” – mówił Papież.

Podziękował też delegacjom oficjalnym. Byli wśród nich prezydent Albanii, z której pochodziła Matka Teresa, minister spraw zagranicznych Indii oraz królowa Zofia z Hiszpanii.

Szczególne pozdrowienia Franciszek skierował też do wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia, obchodzących swój jubileusz. Wspomniał przy tym o zamordowanej przedwczoraj hiszpańskiej zakonnicy s. Isabel Sola Macas, która posługiwała ubogim na Haiti.

„Zawierzam was wstawiennictwu Matki Teresy: niech ona nauczy was codziennie kontemplować i adorować Jezusa ukrzyżowanego, abyście mogli Go rozpoznać i służyć Mu w naszych potrzebujących braciach. Prośmy o tę łaskę także dla tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, we wszystkich częściach świata. W tej chwili chciałbym przypomnieć osoby, które oddają swoje życie w służbie braciom w warunkach trudnych i niebezpiecznych. Mam tu na myśli przede wszystkim wiele zakonnic, które niestrudzenie poświęcają swoje życie innym. Módlmy się szczególnie za hiszpańską zakonnicę i misjonarkę, s. Isabel, która została zabita dwa dni temu w stolicy Haiti. Jest to bardzo boleśnie doświadczony kraj, któremu życzę, by ustały w nim akty przemocy i zapanowało większe bezpieczeństwo dla wszystkich. Pamiętajmy także o innych siostrach zakonnych, które niedawno doświadczyły przemocy w innych krajach” – powiedział Ojciec Święty. 

kb/ rv

inizio pagina

Polacy na kanonizacji Matki Teresy

◊  

Pośród 120 tys. pielgrzymów przybyłych na kanonizację powiewały także flagi biało-czerwone. Jedną z polskich grup tworzą osoby bezdomne i wychodzące z bezdomności. Opiekują się nimi Misjonarki Miłości. O tej szczególnej pielgrzymce mówi jej opiekun duchowy ks. Robert Grohs:

 „Pojawiła się taka możliwość, że pojechali z nami również ludzie bezdomni. Jeden z uczestników pielgrzymki powiedział, że wciąż trudno mu wierzyć w miłość, choć dużo jej w życiu doświadczył. Z pomocą Misjonarek Miłości wyszedł już z bezdomności i od kilku lat jest wolontariuszem. Kiedy spytałem bezdomnych, dlaczego Matka Teresa jest dla nich ważna, to odpowiedzieli, że słyszeli wcześniej o tej świętej. Jednak ta osoba, która jest uosobieniem i ikoną miłosierdzia, stała się dla nich bliska dopiero wtedy, kiedy sami doświadczyli miłosierdzia. To też jest taki dobry moment dla nich, żeby sami poczuli się wezwani do miłosierdzia. Oni też powoli uczą się, że nie są tylko tymi, którzy biorą miłość, ale też dają” – powiedział ks. Grohs. 

Polscy pielgrzymi postrzegają dzisiejszą świętą nie tylko jako kobietę heroiczną w swej miłości, ale również jako przykład do naśladowania:

 „Matka Teresa powtarzała, że świętość, to nie jest luksus dla wybranych. To jest zadanie dla każdego z nas. Bardzo często mówiła o tym, żeby zaczynać od uśmiechu. To jest właśnie takie dobro, którym możemy się dzielić z każdym i zawsze. Święta z Kalkuty była wielką realistką i powtarzała, że żeby kochać wszystkich, to trzeba umieć pokochać Chrystusa. To właśnie była jej droga świętości” – powiedziałam jedna z uczestniczek uroczystości Marta Dalgiewicz.

„Matka Teresa uczy, że trzeba kochać konkretnie. Ona nie mówiła dużo, ale bardzo dużo robiła i dlatego ja bardzo cieszę się, że jestem wolontariuszką, bo wtedy mogę coś konkretnego zrobić” – dodała Joanna Lipka, pracująca na rzecz niepełnosprawnych. 

dg/ rv

inizio pagina

Po kanonizacji Matki Teresy obiad dla 1500 ubogich

◊  

Dziś wielkie święto czcicieli Matki Teresy z Kalkuty. 19 lat po śmierci oficjalnie zostanie zaliczona w poczet świętych. Plac św. Piotra powoli zapełnia się wiernymi.

Dzisiejsza kanonizacja będzie też okazją do świętowania dla tych, którym posługują siostry i bracia z założonych przez Matkę Teresę zgromadzeń zakonnych. Po Mszy kanonizacyjnej w atrium Auli Pawła VI w Watykanie zostanie wydany obiad dla 1500 ubogich. Są to przede wszystkim podopieczni włoskich domów i noclegowi prowadzonych przez Misjonarki Miłości. Na obiad dostaną pizzę neapolitańską przygotowaną przez pizzerię Vicenza Staiano z Gragnano pod Neapolem. Ubogich będzie obsługiwać 250 sióstr oraz 50 braci ze zgromadzeń Matki Teresy.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaDożynki na Jasnej Górze

◊  

Z udziałem 50 tys. osób na Jasnej Górze odbyło się tradycyjne święto dziękczynienia za plony. Dożynki były okazją do wdzięczności nie tylko za zebrane owoce ziemi, ale również za tych, którzy 35 lat temu zainaugurowali pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Maryi i za 150 lat działalności w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich.

Prymas Polski przypomniał w homilii o symbolice chleba, który jest owocem pracy rąk ludzkich, ale też owocem błogosławieństwa Bożego i wyrazem dobroci Pana. Abp Wojciech Polak przestrzegał przed zachłannością posiadania i „wpadnięcia w szaleńczy wir rynkowej konkurencji”.

„Dzisiaj również trzeba zadać sobie pytanie: czy mój sposób życia i pracy przybliża mnie do Boga czy też od Niego oddala? Z pewnością nadal szczególnej uwagi i przypomnienia domaga się wspólne świętowanie dnia świątecznego, zwłaszcza niedzieli” – mówił metropolita gnieźnieński.

Prymas podkreślał, że w naszym życiu społecznym, także w polityce rolnej konieczna jest jasna strategia i podejmowanie długofalowych działań opartych na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu wszystkich. – Nas nie może łączyć wspólny interes, ale wspólne dobro – przekonywał abp Polak.

Prezydent Andrzej Duda podziękował rolnikom nie tylko za trud ich codziennej pracy, ale również za przekazywanie polskiej tradycji:

„Że jesteście tymi, którzy przechowują przez stulecia w naszych rodzinach naszą polską tradycję, że wychowujecie dzieci w naszej wierze katolickiej, że wychowujecie je w naszej kulturze” – mówił prezydent Duda.

Dożynkom tradycyjnie towarzyszyła prezentacja żniwnych wieńców, wystawy rolnicze i Dni Europejskiej Kultury Ludowej.    

I. Tyras, Jasna Góra

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 04.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 04.09.2016

◊  

W Magazynie: „A jeśli Pan Bóg ciebie wzywa, to co?” – rozmowa z ks. Mariuszem Sokołowskim TChr – Radio Fiat, Częstochowa

Słuchaj:         

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 4 września 2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina